Az RPHA-ban szereplő források jegyzéke

Kéziratos források

Abasfalvi zsoltárkönyv, 1631 (Stoll 53)
Egykor a szent nemzet egy kérdést támaszta (RPHA 0325)f. 1r.
Az Istenhez a jámbor bízhatik (RPHA 0138)f. 2r.
Mikor Dávidra a Saul király mindenképpen törne (RPHA 0933)f. 3v.
Ha ki sok szerencsén, háborún járt, jó vénségre jutott (RPHA 0458)f. 5v.
Istent lenni valaki tagadná, mint sok bolond tagadta (RPHA 0614)f. 10v.
Ti, szent népek, így esedezzetek (RPHA 1383)f. 13r.
Ország népe így örüle (RPHA 1157)f. 14r.
Mikor Dávid leginkább nyomorgana (RPHA 0931)f. 15r.
Isten népe és Dávid azt látá (RPHA 0599)f. 17v.
Sion hegyét hogy választá (RPHA 1232)f. 18v.
Jámbor vala, de sok háborút láta (RPHA 0627)f. 19r.
Pohárbaráti királynak mondják (RPHA 1178)f. 21v.
Egy nagy ügye lőn Dávidnak, kin megijede (RPHA 0320)f. 22v.
Tehozzád kiáltok, Uram, ne hagyj vesznem (RPHA 1365)f. 24r.
Egész Izraelt Dávid felgyűjté (RPHA 0313)f. 25r.
Egészségben, békességben megnőve (RPHA 0314)f. 26r.
Táborával Saul körülfoga (RPHA 1353)f. 27v.
A beteg népeknek tanúságot ada (RPHA 0001)f. 30r.
A nagy bölcs teremtést aki meggondolja (RPHA 0027)f. 32r.
Jámbor vitéz, Dávid, Saul előtt hogy futna (RPHA 0628)f. 34v.
A hamis szók, nyelvek ellen (RPHA 0011)f. 36v.
Jóllehet az istentelen mutatja (RPHA 0688)f. 39r.
Ne bánd, se bosszuljad, istenes szent ember (RPHA 1049)f. 40v.
Bús haragból ne büntess, én Istenem (RPHA 0218)f. 43v.
Bús az elme, mikor beteg a teste (RPHA 0217)f. 44v.
Hogy halálos ágyából felkele (RPHA 0548)f. 46r.
Boldog, aki nyomorulthoz, beteghez lát és vigasztal (RPHA 0197)f. 47r.
Idegen föld hátán, Istenem, bújdosom, ünneped nem tarthatom (RPHA 0556)f. 48v.
Vedd fel igazságom, én hatalmas bírám, vedd elő már peremet (RPHA 1472)f. 50r.
Országa kárát, sok elvitt rabját Dávid mikor hallá (RPHA 1159)f. 50v.
Hevült lelkem, szívem búsult (RPHA 0535)f. 52v.
Isten oltalmunk, erős kővárunk (RPHA 0600)f. 53v.
Izrael országát Salamon inté (RPHA 0620)f. 54v.
Szent, kegyelmes, szent Atyánk nagy erejét (RPHA 1319)f. 55r.
Gazdagok, meghalljátok, és szegények (RPHA 0429)f. 56v.
Látja világ dolgát Isten és forgatja (RPHA 0827)f. 58r.
Ammon országra Dávid hadát küldé (RPHA 0097)f. 59v.
Szentes, kegyetlen faj, de mit dicsekedel (RPHA 1325)f. 61r.
Sok hatalmas lator most azt tudja (RPHA 1253)f. 62r.
Atyám, ne hagyj, mert ezent kézben leszek (RPHA 0111)f. 63r.
Atyjára mikoron Absolon támada (RPHA 2004)f. 63v.
Szent Dávid Saultól nem maradhata (RPHA 1312)f. 65v.
Bosszúdat, ember, hagyd a nagy Istennek (RPHA 0211)f. 66v.
Panaszom reátok, urak, kik rám szóltok (RPHA 1172)f. 67v.
Védd fejemet, Uram, mert majd elvesztnek (RPHA 1471)f. 68r.
Halljuk, elrégen atyánkkal mit tettél (RPHA 0513)f. 69v.
Minden veszély talált, Uram, szegény főmre, halld meg kiáltásomat (RPHA 0966)f. 70v.
Kivel Isten vagyon, bátorsága lehet (RPHA 0767)f. 71r.
Idegen pusztából, Uram, hozzád sírok (RPHA 0558)f. 72r.
Gyakran ijeszt én szörnyű ellenségem (RPHA 0443)f. 73r.
Becsületes sok jó, Uram, csak tetőled (RPHA 0170)f. 74r.
Szentek, e földön ha vagytok (RPHA 1322)f. 75r.
Irgalmasan tekintsd, Uram, népedet (RPHA 0587)f. 76r.
Kelj fel, Uram, kelj fel, mutasd színedet (RPHA 0725)f. 77r.
Ne hagyj vesznem, Uram, mert elmerültem (RPHA 1054)f. 79v.
Jer, hamar segíts meg, Uram (RPHA 0647)f. 81v.
Nincs, Uram, senki, csak te vagy reményem (RPHA 1081)f. 82v.
Új urat adtál, Uram, a szent népnek (RPHA 1414)f. 84r.
Jóllehet gyakorta hívek nyomorognak (RPHA 0689)f. 85r.
Nemes földjét a szent népnek pogány rablá, veszté (RPHA 1077)f. 86v.
Uram, neked hálát adok, tégedet dicsérlek (RPHA 1431)f. 87v.
Júda nemzetben hagyá nagy hírét (RPHA 0708)f. 89r.
Kegyes teremtőmnek amikor könyörgék (RPHA 0723)f. 90r.
Az én tanításomra adjatok mind fület (RPHA 0130)f. 91v.
A te népedre, te öröködre nagy ellenség szállott (RPHA 0049)f. 96r.
Fohászkodunk, mi gondviselőnk, hozzád (RPHA 0422)f. 97v.
Hívek, örvendezzetek, Úrnak énekeljetek (RPHA 0543)f. 99r.
Urak, fejedelmek, jól meggondoljátok (RPHA 1423)f. 101r.
Jer hamar mellénk, Uram, ne hallgass, ne ülj, ne késsél (RPHA 0646)f. 101v.
Istenem, mely kedvem volna most énnekem, hogy láthatnám házadat (RPHA 0604)f. 103r.
Hogy említjük eleinket (RPHA 0547)f. 104v.
Az én könyörgésemre hajtsd füledet, Uram, ments meg (RPHA 0127)f. 105v.
Hegyen szép városát rakta (RPHA 0531)f. 107r.
Ne hagyj, kegyelmes Atyám, mert csak tőled várok (RPHA 1053)f. 107v.
Istennek jó voltát énekben jelentem (RPHA 0608)f. 109r.
De most úgy tetszik, hogy haragodból frigyedet megszegted (RPHA 0247)f. 111v.
Hogy e nagy pusztán lakunk és nincs bántásunk (RPHA 0544)f. 112v.
Ha szent vagy és életedben ártatlan (RPHA 0461)f. 114v.
Neked mondok dicséretet, mert Uram, tégedet illet (RPHA 1063)f. 116r.
Innét Istenről bizonyt minden higgyen (RPHA 0586)f. 118r.
Hatalmas, bosszús Úr, mutasd fel magadat (RPHA 0523)f. 118v.
Kik Istennek csodáit láttuk (RPHA 0753)f. 120r.
Egész országul az Urat, no, dicsérjétek (RPHA 2003)f. 121r.
Az Úr immár király, kit minden nemzet ural (RPHA 0146)f. 122v.
Mondjatok új éneket, új csodát az Úr is tett (RPHA 1006)f. 123r.
Ő székét az Úr Sionba tette, oda ládáját szállítá (RPHA 2002)f. 124r.
Fogadásom, Uram, teneked jelentem (RPHA 0419)f. 125r.
Az Úrnak országul hálát adjatok (RPHA 0155)f. 125r.
Nyomorult fejemtől fogadd kérésemet (RPHA 1094)f. 126v.
A szent Istent, lelkem, dicsérd az Urat (RPHA 0039)f. 128v.
Istent, no, dicsérd minden erőddel, magasztald, én lelkem (RPHA 0615)f. 130r.
Istent, hívek, szentek, no, dicsérjétek (RPHA 0613)f. 132r.
Velem dicsérjétek, ti szentek, az Istent (RPHA 1476)f. 134v.
Boldog állapotot és szép szabadságot, jó szerencsét mindennek ád csak Isten (RPHA 0198)f. 136v.
Minden szerencsén, Uram, kész én lelkem (RPHA 0964)f. 138v.
Hamis száját istentelen rám tátta (RPHA 0517)f. 139v.
Isten, az Úr, az én uramnak mondá (RPHA 0595)f. 142r.
Jer, dicsérjük a nagy Istent (RPHA 0638)f. 143r.
Az a boldog ember, aki Istent féli (RPHA 0116)f. 144r.
Úr szolgái, Istent velem dicsérjétek (RPHA 1420)f. 145r.
Izrael hogy Egyiptusból indula (RPHA 0619)f. 146r.
A mi kemény rabságunkban (RPHA 0024)f. 146v.
Velem jól tett Istent szívemből szeretem (RPHA 1477)f. 148r.
Jákob fiai, minden nemzetek, az Urat dicsérjétek (RPHA 0624)f. 149r.
Dicsérjétek, szentek, a mennyei Urat, mert örök, jó és kegyes (RPHA 0275)f. 149v.
Aki éltig a törvényt tartja (RPHA 0069)f. 150v.
Nekem volt eddig nagy sok ellenségem (RPHA 1064)f. 153v.
Vidulok és örvendek (RPHA 1483)f. 154v.
Várnék erőt mindenünnét (RPHA 1467)f. 154v.
Ha Úr velünk nem lett volna (RPHA 0466)f. 155v.
Búmban két szememet az égre emeltem (RPHA 0212)f. 155v.
Istent szívéből aki tiszteli (RPHA 0616)f. 156r.
Édes hazánk földe felé hogy az Úr fordíta (RPHA 0310)f. 156v.
Ember csak hiába magától vesződik (RPHA 0339)f. 157v.
Ki boldog, aki Úrtól fél (RPHA 0742)f. 158r.
Járt énreám sok ellenség (RPHA 0631)f. 158v.
Nagy mély vízben s árban forgok (RPHA 1037)f. 159r.
Az én szívemben, Uram, előtted ha magam elhittem (RPHA 0129)f. 159v.
Sokat tűrtem, sok bút, munkát láttam (RPHA 1289)f. 160r.
Édesb, nagyobb, jelesb de mi lehet (RPHA 0311)f. 161r.
Az Urat, minden szentek, velem, no, dicsérjétek (RPHA 0149)f. 161v.
Sírva messze szép hazánkból, hogy rabságra menénk (RPHA 2001)f. 162v.
Hogy édes hazánkból fogságra jutánk (RPHA 0545)f. 163v.
Uram, szívem szerint tégedet dicsérlek (RPHA 1432)f. 164r.
Istenem, tudod minden dolgomat (RPHA 0606)f. 164v.
Hamisak méltatlan, Uram, reám keltek (RPHA 0518)f. 166r.
Alciatus-toldalék, 1596 körül (Stoll 5)
Magas mennyben lakó Isten (RPHA 0847)f. 127r.
Dicsekedjél, ó, én lelkem, az Istenben, ne zúgódjál az ellen (RPHA 0249)f. 128v.
Mely csalárd e világ, ó, emberi állat, mit ragaszkodol hozzá (RPHA 0875)f. 130r.
Irgalmasságnak Istene (RPHA 0588)f. 133r.
Ó, Istennek népei (RPHA 1113)f. 135r.
Emlékezzél, kérlek, ó, emberi állat (RPHA 0362)f. 136r.
Az én életemnek minden idejében (RPHA 0125)f. 139r.
Könyörgésem, Isten, fogadd kegyelmesen (RPHA 0770)f. 140v.
Dorgálásodnak súlysága, haragodnak búsulása (RPHA 0288)f. 144r.
Apor-kódex, 1500 előtt (H 26)
Kegyes, mindenható Isten, hallgasd meg (RPHA 0722)p. 131.
Éneklünk Krisztus fejedelemnek (RPHA 0385)p. 132.
Üdvözlégy, tengernek húgya, Istennek kegyes anyja (RPHA 1405)p. 133.
Apostagi graduál, 17. sz. eleje (Stoll 8)
Teljes szívvel örvendjünk (RPHA 1372)f. 12v.[digitalizált]
Jézus Krisztus az igaz hajnal (RPHA 0664)f. 13r.[digitalizált]
Dicséretet mondjunk Atya Istennek (RPHA 0263)f. 13v.[digitalizált]
Dicsőség, dicséret és tisztesség (RPHA 0285)f. 14r.[digitalizált]
Örülj és örvendezz, keresztyéneknek gyülekezete (RPHA 1162)f. 14r.[digitalizált]
Mindeneknek teremtője és híveknek megváltója ... bűnösöknek (RPHA 0971)f. 18r.[digitalizált]
Csillagoknak teremtője és híveknek fényessége (RPHA 0227)f. 18r.[digitalizált]
Az Atyának országából e világra Isten jöve (RPHA 0119)f. 19r.[digitalizált]
Jer, dicsérjük, keresztyének (RPHA 0642)f. 19v.[digitalizált]
Jövel, népeknek megváltója, mutasd meg Szűznek szülését (RPHA 0695)f. 20v.[digitalizált]
Istentől választott népek, gyűljetek egybe mindnyájan (RPHA 0617)f. 21v.[digitalizált]
Teljes e széles világon, mind a Földnek határáig (RPHA 1371)f. 22v.[digitalizált]
Jó keresztyének, kik vagyunk (RPHA 0682)f. 23r.[digitalizált]
Naptámadástól fogva (RPHA 1048)f. 23v.[digitalizált]
Heródes dühös ellenség (RPHA 0533)f. 24v.[digitalizált]
Gonosz, kegyetlen Heródes, született Krisztustól mit félsz (RPHA 0434)f. 25r.[digitalizált]
Teremtő Atya Úristen, ki nappal világosítasz (RPHA 1374)f. 25v.[digitalizált]
Hallgassuk figyelmetesen (RPHA 0509)f. 26r.[digitalizált]
Mennynek, Földnek teremtőjét (RPHA 0899)f. 27r.[digitalizált]
Istennek szent Igéjéből (RPHA 0611)f. 27v.[digitalizált]
Dicsérjük mindnyájan az Úristent (RPHA 0278)f. 28v.[digitalizált]
Minden mi szenvedésünknek idei már eljöttenek (RPHA 0962)f. 29r.[digitalizált]
Örvendezzen már e világ (RPHA 1166)f. 30r.[digitalizált]
Örvendezzünk, keresztyének, mert országol mi királyunk (RPHA 1167)f. 31r.[digitalizált]
Ó, kegyelmes Jézus Krisztus (RPHA 1117)f. 32r.[digitalizált]
Fénylik a Nap fényességgel, zeng az ég nagy dicsérettel (RPHA 0418)f. 33v.[digitalizált]
E világnak fényessége, Krisztus Jézus egy reménye (RPHA 0306)f. 34v.[digitalizált]
Keresztyéneknek serege, dicsérik Húsvétnak ünnepét (RPHA 0733)f. 35r.[digitalizált]
Szenteknek te vagy, Krisztus, ékessége (RPHA 1323)f. 36r.[digitalizált]
Mostani nagy ünnep és a jeles örömök (RPHA 1022)f. 37r.[digitalizált]
Jézus Krisztus, mi megváltónk, teremtőnk (RPHA 0669)f. 38r.[digitalizált]
Jövel, Szentlélek Úristen, látogasd meg (RPHA 0700)f. 38v.[digitalizált]
Jövel, vigasztaló Szentlélek Isten (RPHA 0706)f. 39r.[digitalizált]
Jövel, Szentlélek Úristen, bánatinkban vigasztalj meg (RPHA 0698)f. 40r.[digitalizált]
Jövel, Szentlélek Úristen, ki Atyával (RPHA 0699)f. 40v.[digitalizált]
Ó, mi szent Atyánk, kegyes és kegyelmes (RPHA 1124)f. 41v.[digitalizált]
Ó, teremtő Atya Isten (RPHA 1135)f. 42r.[digitalizált]
Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura és mindeneknek (RPHA 0412)f. 43r.[digitalizált]
Mennynek és Földnek nemes teremtője, minden dolgoknak (RPHA 0897)f. 44r.[digitalizált]
Immáron a Nap feljövén (RPHA 0584)f. 45r.[digitalizált]
Immár mostan, ó, Szentlélek (RPHA 0583)f. 45v.[digitalizált]
Igaz bíró, nagy Úristen (RPHA 0562)f. 46r.[digitalizált]
Látod Isten bűneinket, jól látod álnokságinkat (RPHA 0829)f. 46v.[digitalizált]
Állatoknak megtartója, állhatatos vagy, Úristen (RPHA 0092)f. 47v.[digitalizált]
Ó, mennyei mi szent Atyánk (RPHA 1122)f. 48r.[digitalizált]
Felséges Atya Úristen, e napnak ő kezdetében (RPHA 0406)f. 49r.[digitalizált]
Atya Istennek egy Fia, e világnak ő bírója (RPHA 0106)f. 50r.[digitalizált]
Sok nyavalyánkban Atyánkhoz kiáltsunk (RPHA 1262)f. 51v.[digitalizált]
Ó, áldott Atya Úristen (RPHA 1096)f. 52v.[digitalizált]
Úrnak végvacsorájára és az ő áldozatjára (RPHA 1448)f. 53v.[digitalizált]
Ó, üdvösséges áldozat, ki megnyitád mennyország kapuját (RPHA 1136)f. 54v.[digitalizált]
Jöjj mihozzánk, üdvözítő Jézus Krisztus szent Atyáddal (RPHA 3510)f. 65r.[digitalizált]
Jézus Krisztus, ki e napon a szép Szűznek szent méhéből (RPHA 3508)f. 65v.[digitalizált]
Jézus Krisztus, ki e napon a bölcseknek megjelenél (RPHA 3507)f. 65v.[digitalizált]
Jézus Krisztus, ki miértünk kínt szenvedvén feltámadál (RPHA 3509)f. 66r.[digitalizált]
Emlékezzünk, keresztyének, az Istennek jóvoltáról (RPHA 3504)f. 66r.[digitalizált]
Járjunk mi most, keresztyének, üdvösségnek igaz útján (RPHA 3506)f. 66v.[digitalizált]
Örüljünk mi, keresztyének, mert az Isten ő Szentlelkét (RPHA 3513)f. 67r.[digitalizált]
A teremtő Atya Isten és megváltó Fiú Isten (RPHA 3500)f. 67r.[digitalizált]
Jézus Krisztus, kit az Atya váltságunkra elereszte (RPHA 0667)f. 67v.[digitalizált]
E Pünkösd ünnepében (RPHA 3022)f. 68r.[digitalizált]
Hálát adjunk mindnyájan az Úristennek (RPHA 0481)f. 80r.[digitalizált]
Szent Istvánnak halálát jelentem (RPHA 1315)f. 80v.[digitalizált]
Árkosi János kódexe, 1617–1626 (Stoll 35)
Istent lenni valaki tagadná, mint sok bolond tagadta (RPHA 0614)f. 5r.
Egész Izraelt Dávid felgyűjté (RPHA 0313)f. 26r.
Az Úr immár király, kit minden nemzet ural (RPHA 0146)f. 26v.
Ó, emberi állat, vedd jól eszedben (RPHA 4022)p. 34.
Balassa-kódex, 1656 után (Stoll 76)
Cupido szívemben sok tüzes szikrákkal szerelmét most újítja (RPHA 0237)p. 2.[digitalizált]
Jelentem versben mesémet, de elrejtem értelmemet (RPHA 0635)p. 2.[digitalizált]
Eredj, édes gyűrűm, majd jutsz asszonyodhoz (RPHA 0388)p. 5.[digitalizált]
Bizonnyal ismerem rajtam most erejét (RPHA 0179)f. 7r.[digitalizált]
Nő az én örömem most az én szép szerelmem erre való néztében (RPHA 1087)p. 9.[digitalizált]
Beteges lelkem ismeg énnekem most új szerelemtől (RPHA 0174)p. 11.[digitalizált]
Mondják jövendölők bizonnyal énnekem (RPHA 1004)p. 13.[digitalizált]
Reménységem nincs már nekem e földön éltemben (RPHA 1201)p. 15.[digitalizált]
Ó, te csalárd világ, nyughatatlan elme (RPHA 1133)p. 16.[digitalizált]
Valaki azt hiszi, hogy nyerjen menyeken és szűzeken (RPHA 1458)p. 18.[digitalizált]
Áldott szép Pünkösdnek gyönyörű ideje (RPHA 0090)f. 20v.[digitalizált]
Széjjel tündökleni nem ládd-é e földet gyönyörű virágokkal (RPHA 1304)p. 21.[digitalizált]
Siralmas nékem idegen földön már megnyomorodnom (RPHA 1235)p. 23.[digitalizált]
Csak búbánat immár hagyatott énnekem, kiben elfogy életem (RPHA 0220)p. 25.[digitalizált]
Hallám egy ifjúnak minap éneklését (RPHA 0488)p. 28.[digitalizált]
Kikeletkor jó Pünkösd havában (RPHA 0757)p. 30.[digitalizált]
Csókolván e minap az én szép szeretőmet (RPHA 0233)p. 32.[digitalizált]
Szabadsága vagyon már én szegény fejemnek (RPHA 1296)p. 34.[digitalizált]
Vajha én tüzemnek nagy tűrhetetlen volta (RPHA 1453)p. 35.[digitalizált]
Már csak éjjel hagyna énnekem nyugodnom (RPHA 0853)p. 36.[digitalizált]
Nő az én gyötrelmem az én szerelmemről való gondolkodtomban (RPHA 1086)p. 37.[digitalizált]
Íme, a pelikán az ő fiaiért (RPHA 0578)p. 39.[digitalizált]
Keserítette sok bú és bánat az én szívemet (RPHA 0738)p. 40.[digitalizált]
Most adá virágom nekem bokrétáját (RPHA 1008)p. 42.[digitalizált]
Lelkemet szállotta meg nagy keserűség (RPHA 0841)p. 43.[digitalizált]
Szentírás szerint is kereszt csak bút jegyez (RPHA 1327)p. 45.[digitalizált]
Az én szerelmesem haragszik most reám (RPHA 0128)f. 47r.[digitalizált]
Minap mulatni mentemben jöve két kegyes előmben (RPHA 0947)p. 48.[digitalizált]
Mint sík mezőn csak egy szál fa, egyedül, úgy élek (RPHA 0997)p. 49.[digitalizált]
Mire most barátom azon kérdezkedel (RPHA 1000)p. 50.[digitalizált]
Bocsásd meg, Úristen, ifjúságomnak vétkét (RPHA 0185)p. 55.[digitalizált]
Áldj meg minket, Úristen, a te jóvoltodból (RPHA 0078)p. 55.[digitalizált]
Vajon meddig akarsz engem kesergetni (RPHA 1455)p. 57.[digitalizált]
Méznél édesb szép szók, örvendetes csókok (RPHA 0902)p. 57.[digitalizált]
Láss hozzám, üdvösségemnek Istene (RPHA 0824)p. 57.[digitalizált]
Régi szerelmem nagy tüze hamuvá vált vala szinte (RPHA 1198)p. 59.[digitalizált]
Egy nagy követséggel küldte sietséggel Venus hozzám Cupidót (RPHA 0319)p. 60.[digitalizált]
E világgal bíró felséges Cupido, emlékezzél meg szódra (RPHA 0305)p. 60.[digitalizált]
Egy kegyes képében a gyászöltözetben vajon angyal tűnék-e (RPHA 0316)p. 62.[digitalizált]
E világ sem kell már nekem nálad nélkül, szép szerelmem (RPHA 0304)p. 63.[digitalizált]
Engemet régóta sokféle kínokban tartó én édes szívem (RPHA 0386)p. 64.[digitalizált]
Széjjel hogy vadásza én lelkem, Julia egy igen szép cserjében (RPHA 1303)p. 67.[digitalizált]
Fáradsága után nyugodni akarván Cupido fejét hajtá (RPHA 0400)p. 68.[digitalizált]
Te, szép fülemile, zöld ágak köziben mondod el énekedet (RPHA 1359)p. 69.[digitalizált]
Mindennap jó reggel ezen repültök el szóldogálván, darvaim (RPHA 0984)p. 70.[digitalizált]
Kérde egy barátom, így miért gerjedek (RPHA 0726)p. 71.[digitalizált]
Bezzeg nagy bolondság volt a balgatagban (RPHA 0175)f. 72v.[digitalizált]
Idővel paloták, házak, erős várak, városok elromlanak (RPHA 0559)p. 74.[digitalizált]
Szerelem s Julia egymás mellett állva reám szikráznak vala (RPHA 1331)p. 75.[digitalizált]
Ha ki akar látni két eleven kutat (RPHA 0456)p. 76.[digitalizált]
Julia két szemem, olthatatlan szenem, véghetetlen szerelmem (RPHA 0709)p. 77.[digitalizált]
Áldott Julia kiballagtába Cupidót talála (RPHA 0084)f. 79r.[digitalizált]
Édest keserűvel elegyítő gyermek (RPHA 0312)p. 81.[digitalizált]
Hét fő csillag vagyon az égi forgáson, kik által embereknek (RPHA 0534)p. 83.[digitalizált]
Ó, magas kősziklák, kietlenben nőtt fák, kik nagy szerelem tüzén (RPHA 1119)p. 84.[digitalizált]
Mi dolog, Úristen, hogy ez egy kegyesen kívül senki nem tetszik (RPHA 0908)p. 87.[digitalizált]
Kegyes, vidám szemű, piros rózsa színű én édes fehér hölgyem (RPHA 0724)p. 88.[digitalizált]
Én édes szerelmem, egyetlen egy lelkem, mi haszon nekem élnem (RPHA 0378)p. 90.[digitalizált]
Ó, nagy kerek kék ég, dicsőség, fényesség, csillagok palotája (RPHA 1128)p. 92.[digitalizált]
Szerelem istene, Venusnak ereje most meg megkörnyékezett (RPHA 1330)p. 94.[digitalizált]
A Zsuzsánna egy szép német leány (RPHA 0055)f. 96v.[digitalizált]
Vitézek, mi lehet e széles föld felett szebb dolog a végeknél (RPHA 1492)p. 97.[digitalizált]
(RPHA 3209)p. 99.[digitalizált]
Nincs már hova lennem, kegyelmes Istenem (RPHA 1080)p. 101.[digitalizált]
Az én jó Istenem, ha gyertyám nekem minden sötétségemben (RPHA 0126)p. 101.[digitalizált]
Vitézek karjukkal, kígyók fullánkjukkal, bikák szarvukkal sértnek (RPHA 1491)p. 117.[digitalizált]
Nyolc ifiú legény minap úton menvén egy erdőbe jutának (RPHA 1093)p. 118.[digitalizált]
De mit gyötresz engem most, keserves lelkem (RPHA 0246)p. 120.[digitalizált]
E széles világon mennyi virág vagyon, mindaz sem ér egy rózsát (RPHA 0302)p. 122.[digitalizált]
Ti, kik szegénységet én szememre vettek, én hiszem, azt tudjátok (RPHA 1379)p. 123.[digitalizált]
Tebenned, Julia, mind világ csudája épen megtetszik: szépség (RPHA 1361)p. 123.[digitalizált]
Ismét felvetette szemöldök íjébe szép szemének idegét (RPHA 0593)p. 123.[digitalizált]
Mikoron kirepül lélek beteg testből, soha senki nem látta (RPHA 0946)p. 124.[digitalizált]
Ha nagy haragjában megöl is Julia, mégsem mondom gyilkosnak (RPHA 0459)p. 124.[digitalizált]
Egykor szép Juliát látván, hogy ő magát szép tükörében nézné (RPHA 0327)p. 124.[digitalizált]
Egykor szép Julia magában így szóla, mond, kik engem szeretnek (RPHA 0326)p. 124.[digitalizált]
Rózsaszínű lelkem, én édes szerelmem, ne kösd meg világomat (RPHA 1208)p. 125.[digitalizált]
Pusztában zsidókat vezérlő jó Isten (RPHA 1186)p. 125.[digitalizált]
Ó, én édes hazám, te jó Magyarország, ki keresztyénségnek (RPHA 1107)p. 127.[digitalizált]
Ki hogy csalatkozék, tőrben bocsátkozék: segélj, szerelmet szító (explicit) (RPHA 0762)p. 129.[digitalizált]
Két szemem világa, életem csillaga, szívem, szerelmem, lelkem (RPHA 0740)p. 129.[digitalizált]
Csodálván egy fürdőt, ki felette nagy gőzt magában eresztene (RPHA 0231)p. 130.[digitalizált]
Kegyelmes szerelem, ki ily jót tél velem, áldott legyen te neved (RPHA 0717)p. 130.[digitalizált]
Mely csuda gyötrelem ez, hogy a szerelem búmra most malommá lett (RPHA 0876)p. 131.[digitalizált]
Kiáltok, csak bolygok, mint megszélhüdt ember (RPHA 0749)p. 132.[digitalizált]
Amely keresztyén hű, s kiben nincs hamis szű, lelkét ördögtől félti (RPHA 0095)f. 132v.[digitalizált]
Ó, én bolond eszem, ki ezt cselekeszem, hamis gyanúságommal (RPHA 1105)p. 133.[digitalizált]
Mely keserven kiált fülemüle, fiát hogyha elszedi pásztor (RPHA 0880)p. 133.[digitalizált]
Vétettem ellened, kételkedvén benned, lelkem, ó, szép Caelia (RPHA 2012)p. 134.[digitalizált]
Julia szózatját, kerek ábrázatját Cupido úgy mutatja (RPHA 0710)p. 135.[digitalizált]
Szít Zsuzsánna tüzet szívemből magára (RPHA 1336)p. 136.[digitalizált]
Boldog aki akarsz lenni életedben (RPHA 0196)p. 138.[digitalizált]
Friss szép fejér póka (RPHA 0427)p. 138.[digitalizált]
Cupido szívemben sok tüzes szikrákkal szerelmét most újítja (RPHA 0237)p. 141.[digitalizált]
Íme, ez szívembe lövé egyik nyilát (RPHA 0579)p. 145.[digitalizált]
Mely csuda gyötrelem ez, hogy a szerelem búmra most malommá lett (RPHA 0876)p. 146.[digitalizált]
Csodálván egy fürdőt, ki felette nagy gőzt magában eresztene (RPHA 0231)p. 146.[digitalizált]
Szólítván nevemen Venus asszony engem (RPHA 1337)p. 149.[digitalizált]
Ne csodáld szívemet, hogy ilyen keserves (RPHA 1050)p. 150.[digitalizált]
Örülhetne szívem látván, mely nagy szépen erdő, hegy, völgy zöldellik (RPHA 1161)p. 151.[digitalizált]
Mi lelt, azt kérdhetnéd, hogy búval bánkódom (RPHA 0917)p. 152.[digitalizált]
Senki ne kérdjen, szívem mért nem vegyen (RPHA 1221)p. 153.[digitalizált]
Kősziklák közt lakó, erdőnevelt Echo, felelj szómra, kit hallál (RPHA 0780)p. 155.[digitalizált]
Venus fajtalan hús (RPHA 1479)p. 156.[digitalizált]
Vajon s de mi haszon, ha mely ékes asszony szépségét úgy kíméli (RPHA 1456)p. 156.[digitalizált]
Cupido, ne' nyilad, lőj vele bátor mást (RPHA 0236)p. 159.[digitalizált]
Katonák hadnagya, Istennek jobb karja (RPHA 0711)p. 160.[digitalizált]
Én édes Ilonám, tizedik bölcs múzsám, kinek szavát nem unnám (RPHA 0377)p. 161.[digitalizált]
Kedvező szemeddel nézz szent Isten reám (RPHA 3003)p. 173.[digitalizált]
Szűz Mária lakozván Názáretben (RPHA 3515)p. 174.[digitalizált]
Batthyány-kódex, 17. sz. eleje (Stoll 6)
Új világosság jelenék (RPHA 1415)p. 1.
Áldott keresztyének Ura (RPHA 0085)p. 3.
Atya Istennek Igéje, örök Atyától ki jövél (RPHA 0108)p. 6.
Mennyből az Ige lejöve (RPHA 0888)p. 7.
Az Üdvözítőt régenten, mint megígérte az Isten (RPHA 0145)p. 8.
Mindeneknek teremtője és híveknek megváltója ... bűnösöknek (RPHA 0971)p. 11.
Csillagoknak teremtője és híveknek fényessége (RPHA 0227)p. 14.
Az Atyának országából e világra Isten jöve (RPHA 0119)p. 17.
Jövel, népeknek megváltója, mutasd meg Szűznek szülését (RPHA 0695)p. 19.
Istentől választott népek, gyűljetek egybe mindnyájan (RPHA 0617)p. 20.
Teljes e széles világon, mind a Földnek határáig (RPHA 1371)p. 23.
Jó keresztyének, kik vagyunk (RPHA 0682)p. 25.
Naptámadástól fogva (RPHA 1048)p. 26.
Gonosz, kegyetlen Heródes, született Krisztustól mit félsz (RPHA 0434)p. 27.
Teremtő Atya Úristen, ki nappal világosítasz (RPHA 1374)p. 29.
A bűnök távol legyenek tőlünk (RPHA 0002)p. 30.
Hallgassuk figyelmetesen (RPHA 0509)p. 47.
Dicsérjük mindnyájan az Úristent (RPHA 0278)p. 49.
Mennynek, Földnek teremtőjét (RPHA 0899)p. 51.
Örvendezzen már e világ (RPHA 1166)p. 55.
Ó, kegyelmes Jézus Krisztus (RPHA 1117)p. 57.
Jer, hirdessük mi Urunknak nagy dicső bajvívását (RPHA 0648)p. 61.
Örvendezzünk, keresztyének, mert országol mi királyunk (RPHA 1167)p. 65.
Fénylik a Nap fényességgel, zeng az ég nagy dicsérettel (RPHA 0418)p. 67.
Keresztyéneknek serege, dicsérik Húsvétnak ünnepét (RPHA 0733)p. 69.
E világnak fényessége, Krisztus Jézus egy reménye (RPHA 0306)p. 71.
Üdvözlégy, Krisztus, e világnak ura (RPHA 1400)p. 73.
Szenteknek te vagy, Krisztus, ékessége (RPHA 1323)p. 76.
Mostani nagy ünnep és a jeles örömök (RPHA 1022)p. 79.
Jézus Krisztus, mi váltságunk, szeretetünk, kívánságunk (RPHA 0673)p. 83.
Jövel, vigasztaló Szentlélek Isten (RPHA 0706)p. 85.
Jövel, Szentlélek Úristen, bánatinkban vigasztalj meg (RPHA 0698)p. 87.
Jövel, Szentlélek Úristen, ki Atyával (RPHA 0699)p. 88.
Jövel, Szentlélek Úristen, szállj be a mi szíveinkben (RPHA 0703)p. 90.
Ó, dicsőséges Szentháromság (RPHA 1102)p. 91.
Ó, teremtő Atya Isten (RPHA 1135)p. 92.
Üdvözlégy, örök Atya Isten (RPHA 1403)p. 93.
Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura és mindeneknek (RPHA 0412)p. 103.
Mennynek és Földnek nemes teremtője, minden dolgoknak (RPHA 0897)p. 105.
E széles Földnek nagy bölcs Teremtője (RPHA 0301)p. 106.
Ó, magas mennynek szentséges Istene (RPHA 1120)p. 108.
Ó, nagyhatalmú, felséges Úristen (RPHA 1129)p. 109.
Emberi nemnek teremtő Istene (RPHA 0347)p. 111.
Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura, ki mindeneknek (RPHA 0413)p. 112.
Immáron a Nap feljövén (RPHA 0584)p. 115.
Immár mostan, ó, Szentlélek (RPHA 0583)p. 116.
Igaz bíró, nagy Úristen (RPHA 0562)p. 117.
Állatoknak megtartója, állhatatos vagy, Úristen (RPHA 0092)p. 118.
Látod Isten bűneinket, jól látod álnokságinkat (RPHA 0829)p. 119.
Mindenkor téged, Úristen, magasztalunk (RPHA 0982)p. 120.
Ó, felséges, áldott király (RPHA 1111)p. 122.
Ó, mennyei mi szent Atyánk (RPHA 1122)p. 124.
Felséges Atya Úristen, e napnak ő kezdetében (RPHA 0406)p. 126.
Könyörögjünk az Istennek Krisztus által (RPHA 0772)p. 128.
Atya Istennek egy Fia, e világnak ő bírója (RPHA 0106)p. 130.
Az éjszakai sötétség, mely e Földet elborítja (RPHA 0123)p. 132.
Ó, mi szent Atyánk, kegyes és kegyelmes (RPHA 1124)p. 135.
Ó, áldott Atya Úristen (RPHA 1096)p. 136.
Jézus Krisztus, mi mennyei egy mesterünk (RPHA 0670)p. 138.
Üdvözlégy, irgalmas Jézus (RPHA 1396)p. 140.
Jer, dicsérjük, keresztyének (RPHA 0642)p. 144.
Sok nyavalyánkban Atyánkhoz kiáltsunk (RPHA 1262)p. 147.
Atya Istentől születék (RPHA 0109)p. 150.
Világnak nemes teremtője (RPHA 1488)p. 152.
Mostan az idők eljöttek (RPHA 1010)p. 153.
Minden mi szenvedésünknek idei már eljöttenek (RPHA 0962)p. 155.
Hálát adjunk mindnyájan az Úristennek (RPHA 0481)p. 157.
Ez esztendőt megáldod (RPHA 4006)p. 159.
Karácsony ünnepében (RPHA 3214)p. 159.
E Pünkösd ünnepében (RPHA 3022)p. 160.
E húsvét ünnepében (RPHA 3021)p. 160.
Igazságszerető Atya, mindenható felséges Úristen (RPHA 0565)p. 166.
Felmagasztaljuk a felséges mindenható Úristent (RPHA 0405)p. 166.
Örüljünk, mi áldottak és választottak mennyországra (RPHA 1165)p. 167.
Jöjj mihozzánk, üdvözítő Jézus Krisztus szent Atyáddal (RPHA 3510)p. 167.
Jézus Krisztus, ki e napon a szép Szűznek szent méhéből (RPHA 3508)p. 167.
Jézus Krisztus, kit az Atya váltságunkra elereszte (RPHA 0667)p. 167.
A teremtő Atya Isten és megváltó Fiú Isten (RPHA 3500)p. 167.
Emlékezzünk, keresztyének, az Istennek jóvoltáról (RPHA 3504)p. 168.
Jézus Krisztus, ki e napon a bölcseknek megjelenél (RPHA 3507)p. 168.
Áldjuk mi mind az Úristent, ki miértünk emberi személyt (RPHA 3502)p. 168.
Adjunk hálát, keresztyének, Krisztusnak ő jóvoltáról (RPHA 3501)p. 168.
Menjetek el békességgel, Úristennek örökösi (RPHA 3511)p. 169.
Örüljünk mi, keresztyének, mert az Isten ő Szentlelkét (RPHA 3513)p. 169.
Járjunk mi most, keresztyének, üdvösségnek igaz útján (RPHA 3506)p. 169.
Úrnak végvacsorájára és az ő áldozatjára (RPHA 1448)p. 385.
Ó, üdvösséges áldozat, ki megnyitád mennyország kapuját (RPHA 1136)p. 385.
Szükség megtudni mindennek és érteni a híveknek (RPHA 1347)p. 388.
Béllyei graduál, 1642–1653 (Stoll 64)
Örüljetek, keresztyének, hogy a Krisztus most minekünk (RPHA 3512)p. 23.
Jöjj mihozzánk, üdvözítő Jézus Krisztus szent Atyáddal (RPHA 3510)p. 24.
Az Atyának országából e világra Isten jöve (RPHA 0119)p. 25.
Az Üdvözítőt régenten, mint megígérte az Isten (RPHA 0145)p. 27.
Mindeneknek teremtője és híveknek megváltója ... bűnösöknek (RPHA 0971)p. 29.
Csillagoknak teremtője és híveknek fényessége (RPHA 0227)p. 30.
Teljes e széles világon, mind a Földnek határáig (RPHA 1371)p. 33.
Jer, dicsérjük, keresztyének (RPHA 0642)p. 35.
Jó keresztyének, kik vagyunk (RPHA 0682)p. 36.
Igaz bíró, nagy Úristen (RPHA 0562)p. 37.
Állatoknak megtartója, állhatatos vagy, Úristen (RPHA 0092)p. 38.
Jer, dicsérjük, keresztyének (RPHA 0642)p. 39.
Jövel, népeknek megváltója, Szűznek nemes szép virága (RPHA 0696)p. 40.
Naptámadástól fogva (RPHA 1048)p. 41.
Gonosz, kegyetlen Heródes, született Krisztustól mit félsz (RPHA 0434)p. 53.
Teremtő Atya Úristen, ki nappal világosítasz (RPHA 1374)p. 54.
Hallgassuk figyelmetesen (RPHA 0509)p. 66.
Dicsérjük mindnyájan az Úristent (RPHA 0278)p. 67.
Mennynek, Földnek teremtőjét (RPHA 0899)p. 68.
Minden mi szenvedésünknek idei már eljöttenek (RPHA 0962)p. 70.
Örvendezzen már e világ (RPHA 1166)p. 72.
Ó, kegyelmes Jézus Krisztus (RPHA 1117)p. 74.
Jer, hirdessük mi Urunknak nagy dicső bajvívását (RPHA 0648)p. 77.
Örvendezzünk, keresztyének, mert országol mi királyunk (RPHA 1167)p. 79.
Dicsőség, dicséret és tisztesség (RPHA 0285)p. 95.
Fénylik a Nap fényességgel, zeng az ég nagy dicsérettel (RPHA 0418)p. 97.
E világnak fényessége, Krisztus Jézus egy reménye (RPHA 0306)p. 99.
Keresztyéneknek serege, dicsérik Húsvétnak ünnepét (RPHA 0733)p. 100.
Keresztyéneknek serege, üdvösségnek (RPHA 0734)p. 101.
Szenteknek te vagy, Krisztus, ékessége (RPHA 1323)p. 103.
Örülj és örvendezz, keresztyéneknek gyülekezete (RPHA 1162)p. 106.
Emlékezzünk, keresztyének, az Istennek jóvoltáról (RPHA 3504)p. 116.
Jézus Krisztus, mi váltságunk, szeretetünk, kívánságunk (RPHA 0673)p. 117.
Járjunk mi most, keresztyének, üdvösségnek igaz útján (RPHA 3506)p. 122.
Jövel, vigasztaló Szentlélek Isten (RPHA 0706)p. 123.
Jövel, Szentlélek Úristen, bánatinkban vigasztalj meg (RPHA 0698)p. 124.
Jövel, Szentlélek Úristen, ki Atyával (RPHA 0699)p. 125.
Örüljünk mi, keresztyének, mert az Isten ő Szentlelkét (RPHA 3513)p. 130.
Ó, dicsőséges Szentháromság (RPHA 1102)p. 133.
Ó, teremtő Atya Isten (RPHA 1135)p. 134.
Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura és mindeneknek (RPHA 0412)p. 147.
Látod Isten bűneinket, jól látod álnokságinkat (RPHA 0829)p. 149.
Felséges Atya Úristen, e napnak ő kezdetében (RPHA 0406)p. 150.
Könyörögjünk az Istennek Krisztus által (RPHA 0772)p. 152.
Sok nyavalyánkban Atyánkhoz kiáltsunk (RPHA 1262)p. 154.
Mindenkor téged, Úristen, magasztalunk (RPHA 0982)p. 156.
Ó, felséges, áldott király (RPHA 1111)p. 158.
Ó, mi szent Atyánk, kegyes és kegyelmes (RPHA 1124)p. 161.
Ó, mennyei mi szent Atyánk (RPHA 1122)p. 162.
Az éjszakai sötétség, mely e Földet elborítja (RPHA 0123)p. 164.
Atya Istennek egy Fia, e világnak ő bírója (RPHA 0106)p. 165.
Úrnak végvacsorájára és az ő áldozatjára (RPHA 1448)p. 167.
Dicséretet mondjunk Atya Istennek (RPHA 0263)p. 172.
Jer, dicsérjük, keresztyének (RPHA 0642)p. 390.
Bettfalui János-énekeskönyv, 1613–1616 (Stoll 26)
Örülj és örvendezz, keresztyéneknek gyülekezete (RPHA 1162)f. 2v.
A Szentírás mondja, hogy szoros út vagyon az örök boldogságra (RPHA 0043)f. 3r.
Bocskor-kódex, 1716–1739 (Stoll 180)
Bizonytalan voltát világ állapotjának (RPHA 0182)f. 147r.
Bogáthi-psalterium töredéke, 17. sz. első fele (Stoll 69)
Panaszom reátok, urak, kik rám szóltok (RPHA 1172)f. 18r.
Védd fejemet, Uram, mert majd elvesztnek (RPHA 1471)f. 18v.
Ijedt vitéz, Dávid, Keilában szorula (RPHA 0569)f. 20r.
Bölöni Pálfi András zsoltáros könyve, 1693, 1756 (Stoll 126)
Megbántunk, Isten, szüntelen tégedet (RPHA 0859)p. 301.
Dicsérd az Istent, te, hív keresztyén (RPHA 0252)p. 301.
Isten népe és Dávid azt látá (RPHA 0599)p. 302.
Krisztus mennybe felmene nekünk helyet szerzeni, ül Atyjának (RPHA 0808)p. 305.
Mennybéli nagy Isten, hozzád kiáltunk (RPHA 0884)p. 313.
Bölöni-kódex, 1615–1621 (Stoll 30)
Ó, Úristen, tekints hozzánk (RPHA 1139)f. 3v.
Emlékezzél, Úristen, híveidről (RPHA 0368)f. 6v.
Mostan, Úristen, hozzád kiáltunk (RPHA 1019)f. 7v.
Erős várunk nekünk az Isten (RPHA 0392)f. 8v.
Dicsérd az Istent mostan, ó, én lelkem (RPHA 0251)f. 9v.
Ó, Istennek népei (RPHA 1113)f. 11r.
Hallgass meg minket, Úristen, tekints reánk (RPHA 0505)f. 11v.
Neked, mennyei szent Atyánk, könyörgünk (RPHA 1062)f. 16v.
Ébredjél fel, világ, bűneidből (RPHA 0308)f. 19v.
Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura és embereknek (RPHA 0411)f. 21r.
Uram Isten, ki igértél oltalmat (RPHA 1426)f. 22v.
Számkivetésre Dávid megyen vala (RPHA 1298)f. 24r.
Hallgasd meg mostan, felséges Isten (RPHA 0497)f. 25v.
Mennynek és Földnek nemes teremtője, és mindeneknek kegyelmes (RPHA 0896)f. 27r.
Hálát mi adjunk az Atya Istennek (RPHA 0487)f. 29r.
Nagy Úristen, ne hagyj minket (RPHA 1042)f. 30r.
Mi Atyánk, ki vagy mennyekben, kik vagyunk ismeretedben (RPHA 0905)f. 31v.
Rettenetes e világnak mostan minden dolga (RPHA 1204)f. 35r.
Az Istenhez a jámbor bízhatik (RPHA 0138)f. 39r.
Tudjuk, Uram Isten, hogy mind meg kell halnunk (RPHA 1389)f. 41r.
Ember, emlékezzél a szomorú halálról (RPHA 0340)f. 42r.
Megszabadultam már én a testi haláltól (RPHA 0870)f. 43r.
Emlékezzünk, mi, keresztyén népek (RPHA 0374)f. 43v.
Ember, emlékezzél utolsó napodról (RPHA 0341)f. 48v.
Ó, te meghalandó emberi nemzetség (RPHA 1134)f. 50r.
Halandó emberek, kik most jelen vagytok (RPHA 0480)f. 52r.
Dicsérlek tégedet, én édes Istenem, nagy kegyelmességedért (RPHA 0281)f. 53r.
Majd szép dolgot mondok, kérlek, meghalljátok (RPHA 4029)f. 54r.
Adj békességet, Úristen (RPHA 0058)f. 56v.
Emlékezzél élő ember (RPHA 0360)f. 57r.
Az Istennek jóvoltáról (RPHA 0139)f. 58v.
Jer, temessük el a testet (RPHA 0659)f. 60v.
Hagyjátok el, hű keresztyének (RPHA 0473)f. 62r.
Adj üdvösséges kimúlást (RPHA 0059)f. 63r.
Az örök élet mi legyen (RPHA 0143)f. 65r.
Hallgassátok meg, keresztyének (RPHA 0506)f. 66r.
Mely csalárd e világ, ó, emberi állat, mit ragaszkodol hozzá (RPHA 0875)f. 67r.
Bizonytalan voltát világ állapotjának (RPHA 0182)f. 70r.
Mit bízik e világ ő álnokságában (RPHA 1002)f. 73r.
Szükség keresztyénnek, mindennek éltében (RPHA 1344)f. 74v.
Jer, mi kérjük a mi Atyánkat, gerjessze fel (RPHA 0652)f. 77r.
Szent Dávid próféta éneklő könyvének huszonharmad részében (RPHA 1309)f. 78r.
Dávid prófétának imádkozásáról (RPHA 0242)f. 79v.
Követi vala népnek soksága Krisztusnak csodáit (RPHA 0781)f. 80v.
A Pünkösdnek jeles napján Szentlélek Isten küldeték (RPHA 0037)f. 80v.
Könyörögjünk az Istennek, Szentlelkének (RPHA 0774)f. 82r.
Világosságnak szent Atyja (RPHA 1489)f. 83v.
Hallgass meg minket, nagy Úristen (RPHA 0503)f. 84v.
Járuljunk mi az Istennek szent Fiához (RPHA 0632)f. 86r.
Jövel, Szentlélek Isten, tarts meg minket Igédben (RPHA 0697)f. 89r.
Légy irgalmas, Úristen, minekünk (RPHA 0834)f. 90r.
Adjunk hálát mindnyájan az Atya Úristennek (RPHA 0062)f. 91v.
Mi kegyes Atyánk, kit vallunk hitünkben (RPHA 0914)f. 93v.
Hálaadásunkban rólad emlékezünk (RPHA 0478)f. 95v.
Dicséretet mondjunk a nagy Úristennek (RPHA 0262)f. 97r.
Unszol minket Dávid próféta a zsoltárkönyvben (RPHA 1417)f. 99r.
Segítségül hívjuk a mennybéli Istent (RPHA 1215)f. 100v.
Tekints reánk, Úristen, ne hagyj minket elvesznünk (RPHA 1370)f. 103r.
Bocsásd meg, Úristen, ifjúságomnak vétkét (RPHA 0185)f. 105r.
Pünkösd napja betelvén (RPHA 1184)f. 107r.
Jövel, Szentlélek Úristen, lelkünknek vigassága (RPHA 0702)f. 108v.
A Pünkösdnek jeles napján, alleluja (RPHA 0036)f. 109v.
Háborúsága Dávid királynak egykoron nagy vala (RPHA 0470)f. 110r.
Szent Dávid király bűnei ellen így panaszolkodik (RPHA 1306)f. 113r.
Drága dolog az Úristent dicsérni (RPHA 0291)f. 117r.
Jóllehet nagy sokat szóltunk Dávidról (RPHA 0691)f. 120v.
Felséges Isten, hozzád kiáltunk nagy keserűséggel (RPHA 0409)f. 122r.
Ó, én két szemeim, ti az Úrra nézzetek (RPHA 1110)f. 123v.
Nagy bánatban Dávid mikoron vala (RPHA 1024)f. 125v.
Ilyen fogadást tőn a szent Dávid az örök Istennek (RPHA 0573)f. 128v.
Mely hatalmas a mi Urunk, az Isten (RPHA 0877)f. 130v.
Aki az Istent megismerheti (RPHA 0068)f. 132r.
Tekints reánk immár, nagy Úristen, a mennyégből (RPHA 1368)f. 137v.
Kérlek, keresztyén ember, hallgasd meg a jókat (RPHA 0736)f. 140v.
Ó, Izrael, szerető népem (RPHA 1114)f. 143r.
Hogy panaszolkodik a hatalmas Isten (RPHA 0550)f. 149v.
Egész Izraelt Dávid felgyűjté (RPHA 0313)f. 154v.
Boldog az ilyen ember e világon (RPHA 0199)f. 157v.
Boldog az ilyen ember ő lelkében (RPHA 0202)f. 160r.
Boldog az olyan ember az Istenben (RPHA 0203)f. 163v.
Szükség megtudnunk üdvösségnek dolgát (RPHA 1348)f. 165r.
Hálát adunk neked, mindenható, irgalmas Úristen (RPHA 0483)f. 168r.
Aki veti segedelmét az Istennek hatalmába (RPHA 0074)f. 173v.
Jövel, Szentlélek Úristen, lelkünknek vigassága (RPHA 0702)f. 180r.
Bónis-kódex, 18. sz. eleje (H 801)
Mikor magyar király zászlóját látá (RPHA 3227)
Bornemisza-énekeskönyv toldaléka, 17. sz. második fele (Stoll 147)
Heródes dühös ellenség (RPHA 0533)f. 1r.
Gonosz, kegyetlen Heródes, született Krisztustól mit félsz (RPHA 0434)f. 1v.
Mennynek, Földnek teremtőjét (RPHA 0899)f. 3r.
Örvendezzünk, keresztyének, mert országol mi királyunk (RPHA 1167)f. 3v.
Ne hagyj elesnem, felséges Isten, keserűségemben (RPHA 1052)f. 4v.
Boroszlói kézirat, 1560-as évek (Stoll 7)
Igazságnak tanítója, hamisságnak elrontója (RPHA 3505)f. 1v.
Menjetek el békességgel, Úristennek örökösi (RPHA 3511)f. 2r.
Mennyben vagyon Jézus Krisztus (RPHA 0886)f. 3v.
Jövel, Szentlélek Isten, tarts meg minket Igédben (RPHA 0697)f. 5r.
Csak tehozzád, szent Atyánk, mi kiáltunk (RPHA 0224)f. 5v.
Istenünkhöz fohászkodván (RPHA 0618)f. 6v.
Atya Úristen, mennybéli teremtőnk (RPHA 0110)f. 7v.
Hajtsd meg, Úristen, kegyes füleidet (RPHA 0475)f. 8r.
Hagyjátok el, hű keresztyének (RPHA 0473)f. 9r.
Hallgasd meg, Úristen, mi beszédünket (RPHA 0499)f. 9v.
Tudni hagyta nyilván írásában Szent Pál (RPHA 1390)f. 11r.
Dicséretet mondjunk Atya Istennek (RPHA 0263)f. 12v.
Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, és kiket ő szerete (RPHA 0790)f. 15v.
Tudjuk, Uram Isten, hogy mind meg kell halnunk (RPHA 1389)f. 16v.
Tekints reánk, Úristen, ne hagyj minket elvesznünk (RPHA 1370)f. 17v.
Hálát mi adjunk az Atya Istennek (RPHA 0487)f. 25v.
Megbántunk, Isten, szüntelen tégedet (RPHA 0859)f. 27r.
Ne hagyj elesnem, felséges Isten, keserűségemben (RPHA 1052)f. 28r.
Panaszolkodunk most országunknak ily nagy pusztaságán (RPHA 1171)f. 30r.
Mikoron Dávid nagy búsultában (RPHA 0944)f. 33v.
Hallgass meg minket, Úristen, tekints reánk (RPHA 0505)f. 38r.
Cantionale catholicum toldaléka, 1725–1738 körül (Stoll 185)
Aki veti segedelmét az Istennek hatalmába (RPHA 0074)f. 2v.
Collectanea ad historiam ecclesiasticam protestantium in Hungaria, 1770–es évek (Stoll 335)
Neked, Magyarország, egy éneket mondok (RPHA 4020)f. 149v.
Cornides-kódex, 1514–1519 (H 4)
Üdvözlégy, mennyeknek királyné asszonya (RPHA 1402)f. 50r.
Ó, dicsőséges asszony magas csillagok felett (RPHA 1101)f. 50v.
Szép vala orcával, de szebb vala hittel (RPHA 3229)f. 205r.
Csáti graduál, 1602 (Stoll 15)
Jézus Krisztus a mi Megváltónk, bűn sötétségét fedezőnk (RPHA 0663)f. 8r.
Hallgass meg minket, Úristen, kegyes Atyánk (RPHA 0504)f. 9r.
Ó, kegyelmes Jézus Krisztus (RPHA 1117)f. 16v.
Emlékezzünk, keresztyének, az Istennek jóvoltáról (RPHA 3504)f. 21r.
Mostani nagy ünnep és a jeles örömök (RPHA 1022)f. 25r.
Mostani nagy ünnep és a jeles örömök (RPHA 1022)f. 26r.
Jézus Krisztus, mi váltságunk, szeretetünk, kívánságunk (RPHA 0673)f. 26v.
Járjunk mi most, keresztyének, üdvösségnek igaz útján (RPHA 3506)f. 27r.
Jövel, vigasztaló Szentlélek Isten (RPHA 0706)f. 28v.
Jövel, Szentlélek Úristen, bánatinkban vigasztalj meg (RPHA 0698)f. 29r.
Jövel, Szentlélek Úristen, ki Atyával (RPHA 0699)f. 29v.
Jövel, Szentlélek Úristen, szállj be a mi szíveinkben (RPHA 0703)f. 30r.
Igazságnak tanítója, hamisságnak elrontója (RPHA 3505)f. 30v.
Örüljünk mi, keresztyének, mert az Isten ő Szentlelkét (RPHA 3513)f. 30v.
Ó, teremtő Atya Isten (RPHA 1135)f. 33r.
Ó, dicsőséges Szentháromság (RPHA 1102)f. 33r.
Üdvözlégy, irgalmas Jézus (RPHA 1396)f. 33v.
Üdvözlégy, örök Atya Isten (RPHA 1403)f. 34v.
A teremtő Atya Isten és megváltó Fiú Isten (RPHA 3500)f. 35r.
Mennynek és Földnek nemes teremtője, minden dolgoknak (RPHA 0897)f. 37r.
E széles Földnek nagy bölcs Teremtője (RPHA 0301)f. 37v.
Ó, magas mennynek szentséges Istene (RPHA 1120)f. 38r.
Ó, nagyhatalmú, felséges Úristen (RPHA 1129)f. 38v.
Emberi nemnek teremtő Istene (RPHA 0347)f. 39r.
Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura, ki mindeneknek (RPHA 0413)f. 39v.
Immáron a Nap feljövén (RPHA 0584)f. 40r.
Immár mostan, ó, Szentlélek (RPHA 0583)f. 40v.
Igaz bíró, nagy Úristen (RPHA 0562)f. 41r.
Ó, felséges, áldott király (RPHA 1111)f. 41v.
Felséges Atya Úristen, e napnak ő kezdetében (RPHA 0406)f. 42r.
Ó, mennyei mi szent Atyánk (RPHA 1122)f. 42v.
Könyörögjünk az Istennek Krisztus által (RPHA 0772)f. 43r.
Atya Istennek egy Fia, e világnak ő bírója (RPHA 0106)f. 43v.
Mindenkor téged, Úristen, magasztalunk (RPHA 0982)f. 44r.
Az éjszakai sötétség, mely e Földet elborítja (RPHA 0123)f. 44v.
Jer, dicsérjük, keresztyének (RPHA 0642)f. 45r.
Sok nyavalyánkban Atyánkhoz kiáltsunk (RPHA 1262)f. 46r.
Ó, üdvösséges áldozat, ki megnyitád mennyország kapuját (RPHA 1136)f. 69r.
Szükség megtudni mindennek és érteni a híveknek (RPHA 1347)f. 70r.
Dicséretet mondjunk Atya Istennek (RPHA 0263)f. 90v.
Csereyné-kódex, 1565–1579 (Stoll 1)
Ím, egy szép históriát mostan mondok (RPHA 0574)f. 6r.
Gondja között egy fő gondja embernek (RPHA 0430)f. 40r.
Sok bölcsek írtanak a meglett dolgokról (RPHA 1243)f. 50r.
Én Istenem, hogy elvivéd az én szerencsémet (RPHA 0380)f. 64v.
Gyakor históriákat, tudom, hallotok (RPHA 0438)f. 65r.
Én Istenem, hogy elvivéd az én szerencsémet (RPHA 0380)f. 66r.
Csak búbánat immár hagyatott énnekem, kiben elfogy életem (RPHA 0220)f. 67v.
Csíkcsobotfalvi kézirat, 1675 körül (Stoll 99)
Gyermek születék Bethlehemben ... mint vőlegény (RPHA 2019)p. 21.
Szent Isaiás így ír Krisztusnak szent születéséről (RPHA 1313)p. 21.
Krisztus Jézus születék (RPHA 0799)p. 23.
Úristennek Szent Fia e nap nekünk születék (RPHA 1445)p. 24.
Mikor Krisztus Bethlehemben, születteték (RPHA 0938)p. 48.
Isten Fia magát megalázá (RPHA 0596)p. 95.
Krisztus feltámada, nekünk örömet ada (RPHA 0794)p. 127.
Krisztus feltámada, ki értünk meghalt vala, mindennek utat nyita (RPHA 0788)p. 128.
Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, és kiket ő szerete (RPHA 0790)p. 131.
Krisztus mennybe felmene nekünk helyet szerzeni, ül Atyjának (RPHA 0808)p. 134.
Krisztus mennyekbe felmene nekünk helyet szerzenie, Atyjával (RPHA 0806)p. 136.
A Pünkösd ünnepnapján tanítványok egy házban (RPHA 0035)p. 140.
Pünkösd napja betelvén (RPHA 1184)p. 142.
Üdvözlégy, Istennek szent teste (RPHA 1398)p. 158.
Üdvözlégy, Krisztus, Istennek Fia (RPHA 1401)p. 159.
Ó, mi szent Atyánk, kegyes és kegyelmes (RPHA 1124)p. 186.
Csoma-kódex, 1638 (Stoll 59)
Szent Jánosnak megmondom nagy fogságát (RPHA 1316)f. 1r.
Szólok szerelem dolgáról nektek (RPHA 1340)f. 6r.
Históriák immár nagy sokak voltak (RPHA 0538)f. 27r.
Emlékezzünk, én uraim, régen lett dologról (RPHA 0373)f. 68r.
A hatalmas Isten, királyok királya (RPHA 0012)f. 85r.
Rettenetes Istennek nagy haragja (RPHA 1205)f. 89r.
Gondom nagy volt az elkezdett dolgomra (RPHA 0432)f. 94r.
Mind e világnak, ím, esze veszett (RPHA 0948)f. 99v.
Mennybéli Úristen, hallgass meg engemet az én könyörgésemben (RPHA 0885)f. 104r.
Járulok elődben, szerelmes Jézusom (RPHA 0633)f. 106v.
Hatalmas urakról nektek emlékezem (RPHA 0525)f. 108r.
Ó, mint keseregnek most a keresztyének (RPHA 1127)f. 117r.
Egy szép dologról én emlékezném, ha meghallgatnátok (RPHA 0324)f. 120v.
Csonka antifonálé, 1607–1632 (Stoll 143)
Ó, kegyelmes Jézus Krisztus (RPHA 1117)f. 1r.
Ó, mi szent Atyánk, kegyes és kegyelmes (RPHA 1124)f. 1v.
Ó, áldott Atya Úristen (RPHA 1096)f. 2r.
Jó keresztyének, kik vagyunk (RPHA 0682)f. 3r.
Hallgassuk figyelmetesen (RPHA 0509)f. 3v.
Jövel, teremtő Úristen, látogasd meg (RPHA 0705)f. 8r.
Istentől választott népek, gyűljetek egybe mindnyájan (RPHA 0617)f. 8v.
Mi hiszünk az egy Istenben (RPHA 0910)f. 11r.
Úrnak végvacsorájára és az ő áldozatjára (RPHA 1448)f. 18r.
Mindenható Úristen, mi bűnös emberek (RPHA 0977)f. 19r.
Könyörögjünk az Istennek, Szentlelkének (RPHA 0774)f. 20r.
Járuljunk mi az Istennek szent Fiához (RPHA 0632)f. 20v.
Világosságnak szent Atyja (RPHA 1489)f. 21r.
Hallgass meg minket, nagy Úristen (RPHA 0503)f. 21v.
Adj, Úristen, Szentlelket (RPHA 0060)f. 22r.
Jer, mi kérjük a mi Atyánkat, gerjessze fel (RPHA 0652)f. 22v.
Fénylik a Nap fényességgel, zeng az ég nagy dicsérettel (RPHA 0418)f. 23v.
Adjunk hálát mindnyájan az Atya Úristennek (RPHA 0062)f. 26r.
Az Izraelnek népe régenten ó törvényben (RPHA 0142)f. 26v.
Aki az Istent megismerheti (RPHA 0068)f. 27v.
Aki veti segedelmét az Istennek hatalmába (RPHA 0074)f. 30r.
A nagy bölcs teremtést aki meggondolja (RPHA 0027)f. 31r.
Boldog az olyan ember az Istenben (RPHA 0203)f. 32v.
Boldog az ilyen ember e világon (RPHA 0199)f. 33r.
Boldog az ilyen ember ő lelkében (RPHA 0202)f. 34r.
Dávid prófétának imádkozásáról (RPHA 0242)f. 35r.
Dicséretet mondjunk a nagy Úristennek (RPHA 0262)f. 36r.
Drága dolog az Úristent dicsérni (RPHA 0291)f. 37r.
Egész Izraelt Dávid felgyűjté (RPHA 0313)f. 38v.
Emlékezzél meg, Úristen, a mi nagy gyarlóságunkról (RPHA 0365)f. 39v.
Felséges Isten, neked jelentjük, mi nagy nyavalyánkat (RPHA 0415)f. 40v.
Hogy említjük eleinket (RPHA 0547)f. 41v.
Hálát adunk neked, mindenható, irgalmas Úristen (RPHA 0483)f. 42v.
Hálaadásunkban rólad emlékezünk (RPHA 0478)f. 44r.
Háborúsága Dávid királynak egykoron nagy vala (RPHA 0470)f. 46r.
Ilyen fogadást tőn a szent Dávid az örök Istennek (RPHA 0573)f. 47v.
Jövel, légy velünk, Úristen (RPHA 0694)f. 48v.
Jer, emlékezzünk, keresztyén népek (RPHA 0645)f. 50r.
Légy irgalmas, Úristen, minekünk (RPHA 0834)f. 50v.
Mely hatalmas a mi Urunk, az Isten (RPHA 0877)f. 51v.
Mi Atyánk, ki vagy mennyekben, kik vagyunk ismeretedben (RPHA 0905)f. 52v.
Mi Atyánk, ki vagy mennyekben, te fiaid szükségünkben (RPHA 0906)f. 53r.
Mi Urunk Jézus Krisztusnak szerelmes Atyja, Úristen (RPHA 0921)f. 54r.
Mikor Szennakerib a Jeruzsálemet megszállotta vala (RPHA 0940)f. 55r.
Mint kívánkozik a szarvas a kútfejekhez (RPHA 0996)f. 56r.
Istent, no, dicsérd minden erőddel, magasztald, én lelkem (RPHA 0615)f. 58v.
Irgalmazz, Úristen, immáron énnekem (RPHA 0590)f. 60v.
Kérlek, keresztyén ember, hallgasd meg a jókat (RPHA 0736)f. 61v.
Nagy bánatban Dávid mikoron vala (RPHA 1024)f. 64r.
Nagy hálaadással magasztallak téged, én Istenem (RPHA 1031)f. 65r.
Nagy Úristen, ne hagyj minket (RPHA 1042)f. 67r.
Ne hagyj elesnem, felséges Isten, keserűségemben (RPHA 1052)f. 67v.
Neked mondok dicséretet, mert Uram, tégedet illet (RPHA 1063)f. 69r.
Ó, Úristen, tekints hozzánk (RPHA 1139)f. 70r.
Ó, Izrael, szerető népem (RPHA 1114)f. 71r.
Szükség megtudnunk üdvösségnek dolgát (RPHA 1348)f. 72r.
Segítségül hívjuk a mennybéli Istent (RPHA 1215)f. 73r.
Szent Dávid király bűnei ellen így panaszolkodik (RPHA 1306)f. 73v.
Szent Dávid próféta éneklő könyvének huszonharmad részében (RPHA 1309)f. 75r.
Tekints reánk immár, nagy Úristen, a mennyégből (RPHA 1368)f. 76r.
Tekints reánk, Úristen, ne hagyj minket elvesznünk (RPHA 1370)f. 77r.
Úristen, légy most mivelünk (RPHA 1439)f. 78r.
Áldott az Úristen örökké mennyekben (RPHA 0083)f. 81r.
Atya Úristen, mennybéli teremtőnk (RPHA 0110)f. 81v.
Atya Isten, tarts meg minket (RPHA 0104)f. 82r.
Csak tebenned, Uram Isten, vagyon bizodalmunk (RPHA 0222)f. 82v.
Csak tehozzád, szent Atyánk, mi kiáltunk (RPHA 0224)f. 83r.
Dicsérjed, áldjad, én lelkem (RPHA 0266)f. 84r.
Dicsérd az Istent mostan, ó, én lelkem (RPHA 0251)f. 85r.
Ébredjél fel, világ, bűneidből (RPHA 0308)f. 85v.
Emlékezzél, Úristen, híveidről (RPHA 0368)f. 86r.
Erős várunk nekünk az Isten (RPHA 0392)f. 86v.
Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura és embereknek (RPHA 0411)f. 87v.
Felséges Isten, hozzád kiáltunk nagy keserűséggel (RPHA 0409)f. 88v.
Hálát adunk teneked, örök Isten (RPHA 0484)f. 89r.
Hallgass meg minket, Úristen, tekints reánk (RPHA 0505)f. 89v.
Mostan, Úristen, hozzád kiáltunk (RPHA 1019)f. 90r.
Mindenek meghallják és jól megtanulják (RPHA 0968)f. 91r.
Mondjatok dicséretet, keresztyének, az Úristennek (RPHA 1005)f. 91r.
Nézz mireánk, Úristen, kegyelmesen (RPHA 1079)f. 91v.
Nagy Úristen, ne hagyj minket (RPHA 1042)f. 92r.
Ó, Istennek népei (RPHA 1113)f. 93r.
Ó, mennyei nagy boldogság (RPHA 1123)f. 93v.
Unszol minket Dávid próféta a zsoltárkönyvben (RPHA 1417)f. 94r.
Vedd el, Úristen, rólunk haragodat (RPHA 1469)f. 95r.
Úristen, irgalmazz nekem a te irgalmasságod szerint (RPHA 1436)f. 95v.
Úrnak szolgái, no, dicsérjétek mindnyájan az Urat (RPHA 1447)f. 96r.
Adj békességet, Úristen (RPHA 0058)f. 96v.
Jer, mi dicsérjük, áldjuk és felmagasztaljuk (RPHA 0649)f. 98v.
Jer, dicsérjük e mai napon a mi Urunkat (RPHA 0640)f. 99v.
Jer, mindnyájan örüljünk (RPHA 0656)f. 101v.
E nap nekünk dicséretes nap, bizony vígasságnak napja (RPHA 0295)f. 102r.
Szent Isaiás így ír Krisztusnak szent születéséről (RPHA 1313)f. 103v.
Dicséretes a gyermek (RPHA 0258)f. 105v.
Nekünk születék mennyei király, kit Üdvözítőnknek (RPHA 1066)f. 106r.
A mi Urunk, Jézus Krisztus mint szenvede (RPHA 0026)f. 106v.
Dicséretet mondjunk Atya Istennek (RPHA 0263)f. 108v.
Krisztust megfeszíték kegyetlen zsidó népek (RPHA 0817)f. 109r.
Örvendezzünk, keresztyének, mert országol mi királyunk (RPHA 1167)f. 109v.
Krisztus feltámada igazságunkra (RPHA 0784)f. 110r.
Emlékezzünk e napon Urunknak haláláról (RPHA 0372)f. 110v.
Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, ő szent vére hullása (RPHA 0792)f. 111v.
Krisztus feltámada, ki értünk meghalt vala, mi bűnünkért kínt valla (RPHA 0786)f. 112r.
Krisztus feltámada, nekünk örömet ada (RPHA 0794)f. 113r.
Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, és kiket ő szerete (RPHA 0790)f. 113r.
Krisztus mennybe felmene nekünk helyet szerzeni, ül Atyjának (RPHA 0808)f. 113v.
Pünkösd napja betelvén (RPHA 1184)f. 114v.
Jövel, Szentlélek Úristen, lelkünknek vigassága (RPHA 0702)f. 115v.
A keresztyénségben igaz vallás a hitben (RPHA 0017)f. 116v.
Aki akar üdvözülni (RPHA 0065)f. 117r.
Úristennek Szent Fia e nap nekünk születék (RPHA 1445)f. 118r.
Hálát adjunk mindnyájan az Úristennek (RPHA 0481)f. 118v.
Csurgai graduál, 1630–as évek (Stoll 62)
Új világosság jelenék (RPHA 1415)f. 1r.
Áldott keresztyének Ura (RPHA 0085)f. 1v.
Mennyből az Ige lejöve (RPHA 0888)f. 2r.
Atya Istennek Igéje, örök Atyától ki jövél (RPHA 0108)f. 2r.
Az Üdvözítőt régenten, mint megígérte az Isten (RPHA 0145)f. 2v.
Mindeneknek teremtője és híveknek megváltója ... bűnösöknek (RPHA 0971)f. 3r.
Mindeneknek teremtője és híveknek megváltója ... hallgasd meg (RPHA 0972)f. 3v.
Csillagoknak teremtője és híveknek fényessége (RPHA 0227)f. 3v.
Az Atyának országából e világra Isten jöve (RPHA 0119)f. 4r.
Jer, dicsérjük, keresztyének (RPHA 0642)f. 4v.
Atya Istentől születék (RPHA 0109)f. 5r.
Jövel, népeknek megváltója, mutasd meg Szűznek szülését (RPHA 0695)f. 5v.
Istentől választott népek, gyűljetek egybe mindnyájan (RPHA 0617)f. 6r.
Teljes e széles világon, mind a Földnek határáig (RPHA 1371)f. 6v.
Mennynek, Földnek teremtőjét (RPHA 0899)f. 18r.
Hallgassuk figyelmetesen (RPHA 0509)f. 18r.
Istennek szent Igéjéből (RPHA 0611)f. 18v.
Dicsérjük mindnyájan az Úristent (RPHA 0278)f. 19r.
Örvendezzen már e világ (RPHA 1166)f. 19v.
Hallgass meg minket, Úristen, kegyes Atyánk (RPHA 0504)f. 19v.
Ó, kegyelmes Jézus Krisztus (RPHA 1117)f. 20v.
Jer, hirdessük mi Urunknak nagy dicső bajvívását (RPHA 0648)f. 21r.
Örvendezzünk, keresztyének, mert országol mi királyunk (RPHA 1167)f. 22r.
Mostan az idők eljöttek (RPHA 1010)f. 22v.
Fénylik a Nap fényességgel, zeng az ég nagy dicsérettel (RPHA 0418)f. 23r.
E világnak fényessége, Krisztus Jézus egy reménye (RPHA 0306)f. 23v.
Keresztyéneknek serege, dicsérik Húsvétnak ünnepét (RPHA 0733)f. 24r.
Szenteknek te vagy, Krisztus, ékessége (RPHA 1323)f. 24v.
Mostani nagy ünnep és a jeles örömök (RPHA 1022)f. 25v.
Jézus Krisztus, mi váltságunk, szeretetünk, kívánságunk (RPHA 0673)f. 26r.
Jövel, Szentlélek Úristen, látogasd meg (RPHA 0700)f. 27r.
Jézus Krisztus, mi megváltónk, teremtőnk (RPHA 0669)f. 27r.
Jövel, Szentlélek Úristen, ki Atyával (RPHA 0699)f. 27v.
Jövel, vigasztaló Szentlélek Isten (RPHA 0706)f. 28r.
Jövel, Szentlélek Úristen, bánatinkban vigasztalj meg (RPHA 0698)f. 28v.
Üdvözlégy, örök Atya Isten (RPHA 1403)f. 29r.
Jövel, Szentlélek Úristen, szállj be a mi szíveinkben (RPHA 0703)f. 29r.
Ó, dicsőséges Szentháromság (RPHA 1102)f. 29v.
Ó, mi szent Atyánk, kegyes és kegyelmes (RPHA 1124)f. 30r.
Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura és mindeneknek (RPHA 0412)f. 30v.
Mennynek és Földnek nemes teremtője, minden dolgoknak (RPHA 0897)f. 31r.
E széles Földnek nagy bölcs Teremtője (RPHA 0301)f. 31v.
Ó, magas mennynek szentséges Istene (RPHA 1120)f. 32r.
Emberi nemnek teremtő Istene (RPHA 0347)f. 32v.
Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura, ki mindeneknek (RPHA 0413)f. 33r.
Immáron a Nap feljövén (RPHA 0584)f. 34r.
Immár mostan, ó, Szentlélek (RPHA 0583)f. 34v.
Igaz bíró, nagy Úristen (RPHA 0562)f. 34v.
Látod Isten bűneinket, jól látod álnokságinkat (RPHA 0829)f. 35r.
Állatoknak megtartója, állhatatos vagy, Úristen (RPHA 0092)f. 35r.
Bírjad, Úristen, a mi szíveinket (RPHA 0177)f. 35v.
Felséges Atya Úristen, e napnak ő kezdetében (RPHA 0406)f. 36r.
Ó, mennyei mi szent Atyánk (RPHA 1122)f. 36v.
Ó, felséges, áldott király (RPHA 1111)f. 36v.
Ó, áldott Atya Úristen (RPHA 1096)f. 37r.
Könyörögjünk az Istennek Krisztus által (RPHA 0772)f. 37v.
Atya Istennek egy Fia, e világnak ő bírója (RPHA 0106)f. 38r.
Mindenkor téged, Úristen, magasztalunk (RPHA 0982)f. 38v.
Az éjszakai sötétség, mely e Földet elborítja (RPHA 0123)f. 39r.
Sok nyavalyánkban Atyánkhoz kiáltsunk (RPHA 1262)f. 39v.
Üdvözlégy, Krisztus, e világnak ura (RPHA 1400)f. 40r.
Karácsony ünnepében (RPHA 3214)f. 41r.
E húsvét ünnepében (RPHA 3021)f. 41v.
Ez esztendőt megáldod (RPHA 4006)f. 41v.
E Pünkösd ünnepében (RPHA 3022)f. 42r.
Mit bízik e világ ő álnokságában (RPHA 1002)f. 64r.
Jézus Krisztus az igaz hajnal (RPHA 0664)f. 64v.
Czech-kódex, 1513 (H 9)
Üdvözlégy, e világnak üdvössége (RPHA 1395)p. 43.
Üdvözlégy, tengernek húgya, Istennek kegyes anyja (RPHA 1405)p. 151.
Czerey János-énekeskönyv, 1634–1651 (Stoll 55)
Gondolkodjál, ember, a te bűneidről (RPHA 0431)f. 6r.
Egész Izraelt Dávid felgyűjté (RPHA 0313)f. 7r.
Bocsásd meg, Úristen, ifjúságomnak vétkét (RPHA 0185)f. 11r.
Tekints reám, Istenem, nyavalyámban (RPHA 1366)f. 80r.
Zarándokságimnak te vagy kalauza (RPHA 1494)f. 83r.
Kérlek és intlek mostan tégedet (RPHA 0735)f. 111v.
Ó, Istennek népei (RPHA 1113)f. 115r.
Szent Dávid próféta éneklő könyvének huszonharmad részében (RPHA 1309)f. 116r.
Jóllehet nagy sokat szóltunk Dávidról (RPHA 0691)f. 126r.
Háborúsága Dávid királynak egykoron nagy vala (RPHA 0470)f. 127v.
Emlékezzél, kérlek, ó, emberi állat (RPHA 0362)f. 129v.
Ó, mely igen rövid volt, lám, e világ (RPHA 1121)f. 132r.
Vitézek, mi lehet e széles föld felett szebb dolog a végeknél (RPHA 1492)f. 174r.
Detsi-kódex, 1609–1613 (Stoll 25)
Izraelnek megnyomorodott nemzetsége (RPHA 0621)f. 8r.
Irgalmazz, Úristen, immáron énnekem (RPHA 0590)f. 11v.
Siess, nagy Úristen, én segítségemre (RPHA 1231)f. 14r.
Nagy bánatban Dávid mikoron vala (RPHA 1024)f. 16v.
Aki az Istent megismerheti (RPHA 0068)f. 20r.
Unszol minket Dávid próféta a zsoltárkönyvben (RPHA 1417)f. 26r.
Háborúsága Dávid királynak egykoron nagy vala (RPHA 0470)f. 28r.
Szent Dávid próféta éneklő könyvének huszonharmad részében (RPHA 1309)f. 30v.
Sok jótéteményen nagyon csodálkozván (RPHA 1259)f. 32v.
Uram, benned még az én reménységem (RPHA 1425)f. 35r.
Ó, én két szemeim, ti az Úrra nézzetek (RPHA 1110)f. 40r.
Akik bíznak az Istenben (RPHA 0075)f. 41v.
Paradicsomnak kegyes szép hajléka (RPHA 1175)f. 44r.
Megnyomorodván ellenségétől szent Dávid próféta (RPHA 0868)f. 47v.
Jámbor házasok, meghallgassátok (RPHA 0626)f. 50r.
Boldog a férfiú, ki féli az Istent (RPHA 0195)f. 55v.
A jó hitű ember szelíd e világon (RPHA 0014)f. 57v.
Gyakran halljuk a mennyei felségnek (RPHA 0442)f. 70v.
Ó, én kegyelmes Istenem (RPHA 1109)f. 99r.
Szükség ezt megírnom és meggondolnom (RPHA 1343)f. 101r.
Mostan emlékezzünk a keresztyénekről (RPHA 1015)f. 116v.
Szerencsének forgásáról nektek emlékezem (RPHA 1332)f. 145r.
Mind e világnak, ím, esze veszett (RPHA 0948)f. 169r.
Holdnak, a szép Napnak, a szép csillagnak (RPHA 0551)f. 193v.
Divini István-énekeskönyv, 1707 (Stoll 172)
Delos szigetéből e minap Diana (RPHA 0248)f. 8r.
Döbrentei-kódex, 1508 (H 5)
Testben, elmében halálra, ítéletre Istennek jöveti (RPHA 1376)p. 127.
Legyen Atyának dicsőség és Fiúnak tisztesség (RPHA 0837)p. 230.
Hugyak felséges szerzője, hívőknek örök világa (RPHA 0555)p. 235.
Jöjj, nemzetnek váltója, mutassad Szűznek ő szültét (RPHA 0685)p. 236.
Felséges Ige származván, régen Atyától kijövén (RPHA 0407)p. 236.
Napkeletnek kezdésétől (RPHA 1047)p. 237.
Atyától Ige ihleték, anyától testbe öltözék (RPHA 0115)p. 238.
Titok szokásnak tanúságából (RPHA 1387)p. 239.
Krisztus, ki vagy nap és világ, és éjnek (RPHA 0801)p. 240.
Király zászlói terjednek (RPHA 0760)p. 240.
Dicsőséges viadalnak nyelve (RPHA 0287)p. 241.
Soha távol tőle, benne vagyon neki lelke (RPHA 1242)p. 483.
Legyen Atyának dicsőség és Fiúnak tisztesség (RPHA 0837)p. 494.
Écsi-énekeskönyv, 1700–1725 (Stoll 159)
Gyönyörködjél, Szűz Mária, magas mennyországban (RPHA 0451)p. 28.
Atya Isten, tarts meg minket (RPHA 0104)p. 52.
Követi vala népnek soksága Krisztusnak csodáit (RPHA 0781)p. 54.
Úr Jézus Krisztus, ne hagyj elvesznünk a pogány kéz miatt (RPHA 1418)p. 57.
Fényességes tengernek csillaga (RPHA 0417)p. 88.
Lásd meg, Uram, én ügyemet (RPHA 0823)p. 154.
Az Úristen áll minden bíráknak gyülekezetekben (RPHA 0150)p. 155.
Nekünk születék mennyei király, Szűz Máriának (RPHA 1068)p. 159.
Dicséretes a gyermek (RPHA 0258)p. 162.
Jer, dicsérjük e mai napon a mi Urunkat (RPHA 0640)p. 163.
E nap nekünk dicséretes nap, bizony vígasságnak napja (RPHA 0295)p. 166.
Megteljesíté az Atya Isten (RPHA 0872)p. 179.
Mikor Krisztus Bethlehemben, születteték (RPHA 0938)p. 180.
Gonosz, kegyetlen Heródes, született Krisztustól mit félsz (RPHA 0434)p. 190.
Atyának bölcsessége isteni bizonyság (RPHA 0114)p. 191.
Isten Fia magát megalázá (RPHA 0596)p. 206.
Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, és kiket ő szerete (RPHA 0790)p. 236.
Krisztus feltámada igazságunkra (RPHA 0784)p. 237.
Dicsőség, dicséret és tisztesség (RPHA 0285)p. 239.
Krisztus mennybe felmene nekünk helyet szerzeni, ül Atyjának (RPHA 0808)p. 244.
Krisztus mennybe ma felmene, alleluja (RPHA 0809)p. 245.
A Szentléleknek kegyelme apostoloknak szívüket betölté (RPHA 0044)p. 246.
Itt jelen vagyon az Istennek Fia (RPHA 3230)p. 257.
Könyörögjünk az Istennek, Szentlelkének (RPHA 0774)p. 258.
Adjunk hálát mindnyájan az Atya Úristennek (RPHA 0062)p. 259.
Jövel, Szentlélek Úristen, lelkünknek vigassága (RPHA 0702)p. 261.
Isten Fia magát megalázá (RPHA 0596)p. 292.
Eperjesi graduál, 1635–1652 (Stoll 57)
Áldjuk mi mind az Úristent, ki miértünk emberi személyt (RPHA 3502)f. 4r.
Adjunk hálát, keresztyének, Krisztusnak ő jóvoltáról (RPHA 3501)f. 4r.
Jézus Krisztus, ki e napon a szép Szűznek szent méhéből (RPHA 3508)f. 4r.
Jézus Krisztus, kit az Atya váltságunkra elereszte (RPHA 0667)f. 4r.
Jézus Krisztus, ki e napon a bölcseknek megjelenél (RPHA 3507)f. 4v.
Örüljünk mi, keresztyének, mert az Isten ő Szentlelkét (RPHA 3513)f. 5r.
Áldjuk és felmagasztaljuk a Krisztus által az Atya Istent (RPHA 0080)f. 5r.
Igazságnak tanítója, hamisságnak elrontója (RPHA 3505)f. 5r.
Járjunk mi most, keresztyének, üdvösségnek igaz útján (RPHA 3506)f. 5r.
Menjetek el békességgel, Úristennek örökösi (RPHA 3511)f. 5v.
A teremtő Atya Isten és megváltó Fiú Isten (RPHA 3500)f. 5v.
Mi hiszünk az egy Istenben (RPHA 0910)f. 7r.
Jövel, népeknek megváltója, mutasd meg Szűznek szülését (RPHA 0695)f. 24r.
Mindeneknek teremtője és híveknek megváltója ... hallgasd meg (RPHA 0972)f. 25r.
Csillagoknak teremtője és híveknek fényessége (RPHA 0227)f. 25v.
Az Üdvözítőt régenten, mint megígérte az Isten (RPHA 0145)f. 26r.
Új világosság jelenék (RPHA 1415)f. 27r.
Mindeneknek teremtője és híveknek megváltója ... bűnösöknek (RPHA 0971)f. 27v.
Áldott keresztyének Ura (RPHA 0085)f. 28r.
Vígan énekeljünk, Atya Istent dicsérjük (RPHA 1485)f. 32v.
Mi Atyánk, Atya Isten, vezérünk, Fiú Isten (RPHA 0903)f. 33v.
Dicsérjed az Úristent, Krisztus serege (RPHA 0267)f. 34r.
Naptámadástól fogva (RPHA 1048)f. 37v.
Teljes e széles világon, mind a Földnek határáig (RPHA 1371)f. 38r.
Az Atyának országából e világra Isten jöve (RPHA 0119)f. 38v.
Jer, dicsérjük, keresztyének (RPHA 0642)f. 39v.
Istentől választott népek, gyűljetek egybe mindnyájan (RPHA 0617)f. 40v.
Jövel, népeknek megváltója, Szűznek nemes szép virága (RPHA 0696)f. 41r.
Mennyből az Ige lejöve (RPHA 0888)f. 41v.
Atya Istennek Igéje, örök Atyától ki jövél (RPHA 0108)f. 42r.
Gonosz, kegyetlen Heródes, született Krisztustól mit félsz (RPHA 0434)f. 46r.
Mikor Krisztus Bethlehemben, születteték (RPHA 0938)f. 51r.
Hálát adjunk mindnyájan az Úristennek (RPHA 0481)f. 53r.
Teljes e széles világon, mind a Földnek határáig (RPHA 1371)f. 56v.
Dávidnak ő városában (RPHA 0243)f. 61r.
Gyermek születék Bethlehemben, kin örül a Jeruzsálem ... Szűz Máriától (RPHA 0448)f. 61v.
A bűnök távol legyenek tőlünk (RPHA 0002)f. 88r.
Hallgassuk figyelmetesen (RPHA 0509)f. 88v.
Dicsérjük mindnyájan az Úristent (RPHA 0278)f. 90r.
Hallgass meg minket, Úristen, kegyes Atyánk (RPHA 0504)f. 90v.
Istennek szent Igéjéből (RPHA 0611)f. 91r.
Krisztus, ki vagy nap és világ, és éjnek (RPHA 0801)f. 92r.
Kegyes, mindenható Isten, hallgasd meg (RPHA 0722)f. 92v.
Mostan az idők eljöttek (RPHA 1010)f. 93r.
Minden mi szenvedésünknek idei már eljöttenek (RPHA 0962)f. 93v.
Jézus, üdvösségnek feje (RPHA 0678)f. 94r.
Ó, kegyelmes Jézus Krisztus (RPHA 1117)f. 98r.
Örvendezzünk, keresztyének, mert országol mi királyunk (RPHA 1167)f. 99v.
Jer, hirdessük mi Urunknak nagy dicső bajvívását (RPHA 0648)f. 101r.
Dicsőség, dicséret és tisztesség (RPHA 0285)f. 102r.
Dicséretet mondjunk Atya Istennek (RPHA 0263)f. 111r.
Régi időben megírta Jeremiás szent próféta (RPHA 1195)f. 113v.
Uram Jézus Krisztusom, én édes Megváltóm (RPHA 1430)f. 120r.
Örülj és örvendezz, keresztyéneknek gyülekezete (RPHA 1162)f. 187v.
Fénylik a Nap fényességgel, zeng az ég nagy dicsérettel (RPHA 0418)f. 189v.
E világnak fényessége, Krisztus Jézus egy reménye (RPHA 0306)f. 190v.
Keresztyéneknek serege, dicsérik Húsvétnak ünnepét (RPHA 0733)f. 191r.
Szenteknek te vagy, Krisztus, ékessége (RPHA 1323)f. 191v.
E nap mi mind örüljünk (RPHA 0294)f. 202r.
Jézus Krisztus feltámada, alleluja (RPHA 0665)f. 204v.
Krisztus halálnak torkába bűnünkért adatott vala (RPHA 0796)f. 206v.
Mostani nagy ünnep és a jeles örömök (RPHA 1022)f. 224r.
Mostani nagy ünnep és a jeles örömök (RPHA 1022)f. 224v.
Minden népek örülvén tapsoljanak (RPHA 0963)f. 228v.
Krisztus mennybe ma felmene, alleluja (RPHA 0809)f. 229r.
Jézus Krisztus, mi megváltónk, teremtőnk (RPHA 0669)f. 229v.
A Krisztus mennybe felmene, alleluja (RPHA 0019)f. 230v.
Jövel, Szentlélek Úristen, látogasd meg (RPHA 0700)f. 248v.
Jövel, Szentlélek Úristen, ki Atyával (RPHA 0699)f. 249v.
Jövel, Szentlélek Úristen, bánatinkban vigasztalj meg (RPHA 0698)f. 250r.
A Szentléleknek kegyelme apostoloknak szívüket betölté (RPHA 0044)f. 253v.
Ó, teremtő Atya Isten (RPHA 1135)f. 259r.
Ó, áldott Atya Úristen (RPHA 1096)f. 259v.
Ó, mi szent Atyánk, kegyes és kegyelmes (RPHA 1124)f. 260r.
Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura és mindeneknek (RPHA 0412)f. 267r.
Mennynek és Földnek nemes teremtője, minden dolgoknak (RPHA 0897)f. 267v.
E széles Földnek nagy bölcs Teremtője (RPHA 0301)f. 268r.
Ó, magas mennynek szentséges Istene (RPHA 1120)f. 268v.
Ó, nagyhatalmú, felséges Úristen (RPHA 1129)f. 269r.
Emberi nemnek teremtő Istene (RPHA 0347)f. 269v.
Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura, ki mindeneknek (RPHA 0413)f. 270r.
Sok nyavalyánkban Atyánkhoz kiáltsunk (RPHA 1262)f. 271r.
Atya Istennek egy Fia, e világnak ő bírója (RPHA 0106)f. 271v.
Az éjszakai sötétség, mely e Földet elborítja (RPHA 0123)f. 272v.
Ó, felséges, áldott király (RPHA 1111)f. 273r.
Ó, mennyei mi szent Atyánk (RPHA 1122)f. 273v.
Immáron a Nap feljövén (RPHA 0584)f. 274v.
Immár mostan, ó, Szentlélek (RPHA 0583)f. 275r.
Igaz bíró, nagy Úristen (RPHA 0562)f. 275r.
Állatoknak megtartója, állhatatos vagy, Úristen (RPHA 0092)f. 275r.
Látod Isten bűneinket, jól látod álnokságinkat (RPHA 0829)f. 275v.
Mindenkor téged, Úristen, magasztalunk (RPHA 0982)f. 276r.
Felséges Atya Úristen, e napnak ő kezdetében (RPHA 0406)f. 276v.
Könyörögjünk az Istennek Krisztus által (RPHA 0772)f. 277v.
Mi, keresztyének, teneked (RPHA 0916)f. 278r.
Bírjad, Úristen, a mi szíveinket (RPHA 0177)f. 278v.
Mire bánkódol, ó te, én szívem (RPHA 0999)f. 335v.
Dicsérjed, áldjad, én lelkem (RPHA 0266)f. 336v.
Boldogok azok, kik Istent félik (RPHA 0207)f. 354r.
Vedd el, Úristen, rólunk haragodat (RPHA 1469)f. 355r.
Boldog az olyan ember az Istenben (RPHA 0203)f. 357v.
Az Úristen nekem édes táplálóm (RPHA 0152)f. 365r.
Ó, mely igen rövid volt, lám, e világ (RPHA 1121)f. 371v.
Ébredjél fel, világ, bűneidből (RPHA 0308)f. 374v.
Az én életemnek minden idejében (RPHA 0125)f. 375v.
Jézus Krisztus, szép fényes hajnal (RPHA 0675)f. 376v.
Szükség erről nekünk gyakran emlékeznünk (RPHA 1342)f. 378v.
Megfoghatatlan, kegyes istenség (RPHA 0862)f. 381v.
Hálát adunk, Úristen, teneked (RPHA 0486)f. 382v.
Tebenned bízom, én Istenem (RPHA 1360)f. 383v.
Mit bízik e világ ő álnokságában (RPHA 1002)f. 384v.
Erdélyi graduál-töredék, 17. sz. (Stoll 144)
A nagy bölcs teremtést aki meggondolja (RPHA 0027)f. 1v.
Ó, mely igen rövid volt, lám, e világ (RPHA 1121)f. 2r.
Országa kárát, sok elvitt rabját Dávid mikor hallá (RPHA 1159)f. 3r.
Boldog az ilyen ember ő lelkében (RPHA 0202)f. 4r.
Boldog az ilyen ember e világon (RPHA 0199)f. 4v.
Örvendezzünk, keresztyének, mert országol mi királyunk (RPHA 1167)f. 5r.
Krisztust megfeszíték kegyetlen zsidó népek (RPHA 0817)f. 5r.
Krisztus feltámada igazságunkra (RPHA 0784)f. 5v.
Pünkösd napja betelvén (RPHA 1184)f. 6r.
Jövel, Szentlélek Úristen, lelkünknek vigassága (RPHA 0702)f. 6v.
Erdődy-énekeskönyv, 17. sz. (H 606)
A Szentháromságnak harmadik személye (RPHA 0041)
A Szentháromságnak első személye (RPHA 0040)
A Szentháromságnak, kinek imádkoznak, Krisztus másod személye (RPHA 0042)
Mennyei felségnek Ura és Istene (RPHA 0889)
Mennyei seregek, boldog, tiszta lelkek (RPHA 0890)f. 1r.
Nincsen segítségem kívüled, Istenem (RPHA 1084)f. 1v.
Mennyekben lakozó, imádandó felség (RPHA 0892)f. 6v.
Érdy-kódex, 1524–1527 (H 18)
Üdvözlégy, boldog, Szent István király (RPHA 1393)p. 494.
Érsekújvári-kódex, 1529–1531 (H 19)
Istennek kegyelmessége (RPHA 0609)f. 447r.[digitalizált]
Fanchali Jób-kódex, 1595–1608 (Stoll 4)
Mi dolog, Úristen, hogy ez egy kegyesen kívül senki nem tetszik (RPHA 0908)p. 6.[digitalizált]
Te, szép fülemile, zöld ágak köziben mondod el énekedet (RPHA 1359)p. 8.[digitalizált]
Szerelem s Julia egymás mellett állva reám szikráznak vala (RPHA 1331)p. 9.[digitalizált]
Ó, magas kősziklák, kietlenben nőtt fák, kik nagy szerelem tüzén (RPHA 1119)p. 11.[digitalizált]
Ó, nagy kerek kék ég, dicsőség, fényesség, csillagok palotája (RPHA 1128)p. 15.[digitalizált]
Szerelem istene, Venusnak ereje most meg megkörnyékezett (RPHA 1330)p. 17.[digitalizált]
Cupido szívemben sok tüzes szikrákkal szerelmét most újítja (RPHA 0237)p. 19.[digitalizált]
Árpád vala fő a kapitányságban (RPHA 0101)p. 25.
Nagy dolgok voltanak immár a világban (RPHA 1028)p. 135.
A Szentírás mondja, hogy szoros út vagyon az örök boldogságra (RPHA 0043)p. 153.
Megcsal a Cupido (RPHA 0860)p. 192.
Most adá virágom nekem bokrétáját (RPHA 1008)p. 195.[digitalizált]
Sok erős férfiak, bölcsek és királyok szerelem miatt vesztek (RPHA 1249)p. 212.
Már eljött én utam, el kell már indulnom (RPHA 0854)p. 218.
Kérde egy barátom, így miért gerjedek (RPHA 0726)p. 300.
Ó, nagy kerek kék ég, dicsőség, fényesség, csillagok palotája (RPHA 1128)p. 332.
Ó, magas kősziklák, kietlenben nőtt fák, kik nagy szerelem tüzén (RPHA 1119)p. 347.[digitalizált]
Credulus bújában itt e nagy pusztában azért ölé meg magát (RPHA 4030)p. 359.
Felvinczi-kódex, 1676 (Stoll 101)
Könyörögjünk az Istennek, Szentlelkének (RPHA 0774)f. 226r.
Járuljunk mi az Istennek szent Fiához (RPHA 0632)f. 226v.
Világosságnak szent Atyja (RPHA 1489)f. 227r.
Hallgass meg minket, nagy Úristen (RPHA 0503)f. 227v.
Jer, mi kérjük a mi Atyánkat, gerjessze fel (RPHA 0652)f. 228r.
Festetics-kódex, 1494 előtt (H 3)
Ó, dicsőséges asszony magas csillagok felett (RPHA 1101)p. 43.
Emlékezzél, üdvösségnek szerzője (RPHA 0367)p. 52.
Emlékezzél, üdvösségnek szerzője (RPHA 0367)p. 71.
Emlékezzél, üdvösségnek szerzője (RPHA 0367)p. 82.
Emlékezzél, üdvösségnek szerzője (RPHA 0367)p. 93.
Üdvözlégy, tengernek húgya, Istennek kegyes anyja (RPHA 1405)p. 116.
Krisztus kapuja megnyílik (RPHA 0800)p. 133.
Üdvözlégy, tengernek húgya, Istennek kegyes anyja (RPHA 1405)p. 195.
Krisztus kapuja megnyílik (RPHA 0800)p. 210.
Ó, dicsőséges asszony magas csillagok felett (RPHA 1101)p. 266.
Emlékezzél, üdvösségnek szerzője (RPHA 0367)p. 276.
Nap támadásának sarkától (RPHA 1045)p. 352.
Mária, szeplőtelen Szűz, Istent nekünk szülé (RPHA 0856)p. 354.
Feuille manuscrite, 16. sz. (H 768)
Száma nincsen, Uram, irgalmasságodnak (RPHA 1297)
Foktövi János prédikációskönyve, 1614 (Stoll 28)
Mely csalárd e világ, ó, emberi állat, mit ragaszkodol hozzá (RPHA 0875)f. 20v.
Fragment d'un cantique, 15. sz. (H 759)
Krisztus feltámada menten nagy kínjából (RPHA 3211)f. 3v.
Fragment d'un recueil de poèmes, 16. sz. vége – 17. sz. eleje (H 153)
Segítségül hívjuk a mennybéli Istent (RPHA 1215)f. 1r.
Fragment d'un recueil de poèmes, 16. sz. vége – 17. sz. eleje (H 153/A)
Minden állat dicsér, Úristen, tégedet (RPHA 0952)f. 1r.
A Szentlélek mindörökké a Szentháromsággal (explicit) (RPHA 3517)f. 2r.
Fragment d'un recueil de poèmes, 16. sz. vége – 17. sz. eleje (H 608)
Hálát adunk teneked, örök Isten (RPHA 0484)f. 1r.
Mindenek meghallják és jól megtanulják (RPHA 0968)f. 1v.
Jézus Krisztus, mi üdvösségünk, egyetlen (RPHA 0671)f. 2r.
Jámbor házasok, meghallgassátok (RPHA 0626)f. 2v.
Fragment d'un recueil de poèmes, 16. sz. vége – 17. sz. eleje (H 608/A)
Jámbor házasok, meghallgassátok (RPHA 0626)f. 1r.
Gömöry-kódex, 1516 (H 13)
Atya Istennek hatalma, erősíts meg engemet (RPHA 0107)p. 150.[digitalizált]
Ó, Uram, Krisztusnak szent Lelke (RPHA 1137)p. 151.[digitalizált]
Ó, dicső Szentlélek, kinél jobb ajándékot (RPHA 1100)p. 156.[digitalizált]
Graduale sacrum, 1699–1702 (Stoll 140)
El-bemegyünk nagy örömben (RPHA 0329)p. 1.
Könyörögjünk az Istennek Krisztus által (RPHA 0772)p. 16.
Immáron a Nap feljövén (RPHA 0584)p. 17.
Sok nyavalyánkban Atyánkhoz kiáltsunk (RPHA 1262)p. 18.
Ó, mi szent Atyánk, kegyes és kegyelmes (RPHA 1124)p. 19.
Ó, mennyei mi szent Atyánk (RPHA 1122)p. 20.
Ó, áldott Atya Úristen (RPHA 1096)p. 22.
Ó, mi szent Atyánk, kegyes és kegyelmes (RPHA 1124)p. 23.
Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura és mindeneknek (RPHA 0412)p. 25.
Mennynek és Földnek nemes teremtője, minden dolgoknak (RPHA 0897)p. 26.
E széles Földnek nagy bölcs Teremtője (RPHA 0301)p. 28.
Ó, magas mennynek szentséges Istene (RPHA 1120)p. 29.
Ó, nagyhatalmú, felséges Úristen (RPHA 1129)p. 31.
Emberi nemnek teremtő Istene (RPHA 0347)p. 32.
Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura, ki mindeneknek (RPHA 0413)p. 33.
Áldott keresztyének Ura (RPHA 0085)p. 53.
Istentől választott népek, gyűljetek egybe mindnyájan (RPHA 0617)p. 57.
Jó keresztyének, kik vagyunk (RPHA 0682)p. 59.
Hallgassuk figyelmetesen (RPHA 0509)p. 66.
Ó, kegyelmes Jézus Krisztus (RPHA 1117)p. 73.
Fénylik a Nap fényességgel, zeng az ég nagy dicsérettel (RPHA 0418)p. 81.
Mostan jeles ünnep és igen nagy öröm (RPHA 1018)p. 91.
Jövel, teremtő Úristen, látogasd meg (RPHA 0705)p. 94.
Úrnak végvacsorájára és az ő áldozatjára (RPHA 1448)p. 100.
Mi hiszünk az egy Istenben (RPHA 0910)p. 104.
Mindenható Úristen, mi bűnös emberek (RPHA 0977)p. 109.
Ó, Úristen, tekints hozzánk (RPHA 1139)p. 112.
Menjetek el békességgel, Úristennek örökösi (RPHA 3511)p. 112.
Járuljunk mi az Istennek szent Fiához (RPHA 0632)p. 115.
Világosságnak szent Atyja (RPHA 1489)p. 117.
Hallgass meg minket, nagy Úristen (RPHA 0503)p. 118.
Jer, mi kérjük a mi Atyánkat, gerjessze fel (RPHA 0652)p. 119.
Adj, Úristen, Szentlelket (RPHA 0060)p. 121.
A keresztyénségben igaz vallás a hitben (RPHA 0017)p. 125.
Jer, mindnyájan örüljünk (RPHA 0656)p. 127.
Jer, mi dicsérjük, áldjuk és felmagasztaljuk (RPHA 0649)p. 129.
Jer, dicsérjük e mai napon a mi Urunkat (RPHA 0640)p. 134.
Szent Isaiás így ír Krisztusnak szent születéséről (RPHA 1313)p. 139.
E nap nekünk dicséretes nap, bizony vígasságnak napja (RPHA 0295)p. 147.
Dicséretes a gyermek (RPHA 0258)p. 151.
Úristennek Szent Fia e nap nekünk születék (RPHA 1445)p. 153.
Hálát adjunk mindnyájan az Úristennek (RPHA 0481)p. 154.
Nekünk születék mennyei király, kit Üdvözítőnknek (RPHA 1066)p. 157.
A mi Urunk, Jézus Krisztus mint szenvede (RPHA 0026)p. 165.
Mindenható Úristen, szívünk retteg szüntelen (RPHA 0979)p. 172.
Dicséretet mondjunk Atya Istennek (RPHA 0263)p. 175.
Örvendezzünk, keresztyének, mert országol mi királyunk (RPHA 1167)p. 177.
Krisztust megfeszíték kegyetlen zsidó népek (RPHA 0817)p. 179.
Krisztus feltámada igazságunkra (RPHA 0784)p. 181.
Emlékezzünk e napon Urunknak haláláról (RPHA 0372)p. 183.
Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, ő szent vére hullása (RPHA 0792)p. 187.
Krisztus feltámada, ki értünk meghalt vala, mi bűnünkért kínt valla (RPHA 0786)p. 189.
Krisztus feltámada, nekünk örömet ada (RPHA 0794)p. 192.
Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, és kiket ő szerete (RPHA 0790)p. 193.
Hálát adjunk mindnyájan az Úristennek (RPHA 0481)p. 194.
Krisztus mennybe felmene nekünk helyet szerzeni, ül Atyjának (RPHA 0808)p. 195.
Pünkösd napja betelvén (RPHA 1184)p. 202.
Jövel, Szentlélek Úristen, lelkünknek vigassága (RPHA 0702)p. 205.
A Pünkösd ünnepnapján tanítványok egy házban (RPHA 0035)p. 207.
A Pünkösdnek jeles napján Szentlélek Isten küldeték (RPHA 0037)p. 212.
Adjunk hálát mindnyájan az Atya Úristennek (RPHA 0062)p. 215.
A nagy bölcs teremtést aki meggondolja (RPHA 0027)p. 218.
Aki akar üdvözülni (RPHA 0065)p. 222.
Aki veti segedelmét az Istennek hatalmába (RPHA 0074)p. 224.
Aki az Istent megismerheti (RPHA 0068)p. 227.
Az Izraelnek népe régenten ó törvényben (RPHA 0142)p. 233.
Boldog az ilyen ember e világon (RPHA 0199)p. 240.
Boldog az ilyen ember ő lelkében (RPHA 0202)p. 242.
Dávid prófétának imádkozásáról (RPHA 0242)p. 250.
Dicséretet mondjunk a nagy Úristennek (RPHA 0262)p. 253.
Drága dolog az Úristent dicsérni (RPHA 0291)p. 255.
Egész Izraelt Dávid felgyűjté (RPHA 0313)p. 262.
Emlékezzél meg, Úristen, a mi nagy gyarlóságunkról (RPHA 0365)p. 265.
Felséges Isten, neked jelentjük, mi nagy nyavalyánkat (RPHA 0415)p. 273.
Háborúsága Dávid királynak egykoron nagy vala (RPHA 0470)p. 290.
Hálaadásunkban rólad emlékezünk (RPHA 0478)p. 294.
Hálát adunk neked, mindenható, irgalmas Úristen (RPHA 0483)p. 296.
Hallgasd meg mostan, felséges Isten (RPHA 0497)p. 301.
Hogy panaszolkodik a hatalmas Isten (RPHA 0550)p. 303.
Hogy említjük eleinket (RPHA 0547)p. 308.
Hogy e nagy pusztán lakunk és nincs bántásunk (RPHA 0544)p. 311.
Ilyen fogadást tőn a szent Dávid az örök Istennek (RPHA 0573)p. 321.
Jövel, légy velünk, Úristen (RPHA 0694)p. 322.
Irgalmazz, Úristen, immáron énnekem (RPHA 0590)p. 329.
Istent, no, dicsérd minden erőddel, magasztald, én lelkem (RPHA 0615)p. 335.
Izraelnek megnyomorodott nemzetsége (RPHA 0621)p. 342.
Kérlek és intlek mostan tégedet (RPHA 0735)p. 354.
Mely hatalmas a mi Urunk, az Isten (RPHA 0877)p. 358.
Mi kegyes Atyánk, kit vallunk hitünkben (RPHA 0914)p. 361.
Mi Atyánk, ki vagy mennyekben, te fiaid szükségünkben (RPHA 0906)p. 363.
Mi Atyánk, ki vagy mennyekben, kik vagyunk ismeretedben (RPHA 0905)p. 366.
Mikor Szennakerib a Jeruzsálemet megszállotta vala (RPHA 0940)p. 373.
Mikor a zsidó nemzet tartatnék Babilóniában (RPHA 0926)p. 376.
Minden állat dicsér, Úristen, tégedet (RPHA 0952)p. 384.
Mint kívánkozik a szarvas a kútfejekhez (RPHA 0996)p. 393.
Nagy bánatban Dávid mikoron vala (RPHA 1024)p. 395.
Mi Urunk Jézus Krisztusnak szerelmes Atyja, Úristen (RPHA 0921)p. 398.
Nagy hálaadással magasztallak téged, én Istenem (RPHA 1031)p. 399.
Neked mondok dicséretet, mert Uram, tégedet illet (RPHA 1063)p. 405.
Ó, Izrael, szerető népem (RPHA 1114)p. 408.
Ó, Úristen, tekints hozzánk (RPHA 1139)p. 412.
Ó, mely igen rövid volt, lám, e világ (RPHA 1121)p. 414.
Segítségül hívjuk a mennybéli Istent (RPHA 1215)p. 424.
Sokan vannak most olyatén emberek (RPHA 1283)p. 427.
Szent Dávid király bűnei ellen így panaszolkodik (RPHA 1306)p. 429.
Szent Dávid próféta éneklő könyvének huszonharmad részében (RPHA 1309)p. 434.
Szükség megtudnunk üdvösségnek dolgát (RPHA 1348)p. 438.
Tekints reánk immár, nagy Úristen, a mennyégből (RPHA 1368)p. 452.
Tekints reánk, Úristen, ne hagyj minket elvesznünk (RPHA 1370)p. 456.
Úristen, légy most mivelünk (RPHA 1439)p. 463.
Uram, benned még az én reménységem (RPHA 1425)p. 467.
Uram Isten, ki igértél oltalmat (RPHA 1426)p. 471.
Áldott az Úristen örökké mennyekben (RPHA 0083)p. 483.
Atya Úristen, mennybéli teremtőnk (RPHA 0110)p. 485.
Atya Isten, tarts meg minket (RPHA 0104)p. 489.
Boldog az olyan ember az Istenben (RPHA 0203)p. 490.
Csak tehozzád, szent Atyánk, mi kiáltunk (RPHA 0224)p. 494.
Csak tebenned, Uram Isten, vagyon bizodalmunk (RPHA 0222)p. 496.
Dicsérd az Istent mostan, ó, én lelkem (RPHA 0251)p. 498.
Dicsérjed, áldjad, én lelkem (RPHA 0266)p. 499.
Ébredjél fel, világ, bűneidből (RPHA 0308)p. 510.
Emlékezzél, Úristen, híveidről (RPHA 0368)p. 511.
Erős várunk nekünk az Isten (RPHA 0392)p. 513.
Emlékezzél meg, te gyarló ember, a te Istenedről (RPHA 0364)p. 517.
Felséges Isten, hozzád kiáltunk nagy keserűséggel (RPHA 0409)p. 519.
Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura és embereknek (RPHA 0411)p. 521.
Hálát adunk teneked, örök Isten (RPHA 0484)p. 524.
Hallgass meg minket, Úristen, tekints reánk (RPHA 0505)p. 526.
Követi vala népnek soksága Krisztusnak csodáit (RPHA 0781)p. 535.
Légy irgalmas, Úristen, minekünk (RPHA 0834)p. 537.
Mennynek és Földnek nemes teremtője, és mindeneknek kegyelmes (RPHA 0896)p. 539.
Megbántunk, Isten, szüntelen tégedet (RPHA 0859)p. 541.
Mindenek meghallják és jól megtanulják (RPHA 0968)p. 542.
Mondjatok dicséretet, keresztyének, az Úristennek (RPHA 1005)p. 544.
Mostan, Úristen, hozzád kiáltunk (RPHA 1019)p. 545.
Nagy Úristen, ne hagyj minket (RPHA 1042)p. 554.
Ó, mennyei nagy boldogság (RPHA 1123)p. 557.
Ó, mindenható Isten, ki a te kegyességedből (RPHA 1126)p. 559.
Ó, Istennek népei (RPHA 1113)p. 560.
Unszol minket Dávid próféta a zsoltárkönyvben (RPHA 1417)p. 562.
Vedd el, Úristen, rólunk haragodat (RPHA 1469)p. 573.
Úristen, irgalmazz nekem a te irgalmasságod szerint (RPHA 1436)p. 575.
Úrnak szolgái, no, dicsérjétek mindnyájan az Urat (RPHA 1447)p. 582.
Adj békességet, Úristen (RPHA 0058)p. 584.
Gugelweit János bejegyzése, 1495 előtt (H 105)
Virág, tudjad, tőled el kell mennem (RPHA 1490)
Gyöngyösi toldalék, 1628–1635 (Stoll 46)
Gyönyörködjél, Szűz Mária, magas mennyországban (RPHA 0451)f. 1v.
Angyaloknak nagyságos asszonya (RPHA 0099)f. 2v.
Üdvözlégy, Istennek szent teste (RPHA 1398)f. 4r.
Itt jelen vagyon az Istennek Fia (RPHA 3230)f. 4v.
Fényességes tengernek csillaga (RPHA 0417)f. 6v.
Ó, kegyes Szűz Mária, te vagy szép, tiszta rózsa (RPHA 1118)f. 7r.
Dicséretes a gyermek (RPHA 0258)f. 9v.
Nagy örömnap ez nekünk, mert Krisztus születék (RPHA 1040)f. 10r.
Jer, dicsérjük, jer, dicsérjük a Krisztus Jézust (RPHA 0637)f. 11v.
Atyának bölcsessége isteni bizonyság (RPHA 0114)f. 14r.
Üdvözlégy, Krisztus, Istennek Fia (RPHA 1401)f. 15r.
Mit bízik e világ ő álnokságában (RPHA 1002)f. 16r.
Atyának bölcsessége isteni bizonyság (RPHA 0114)f. 17r.
Krisztus, ki vagy nap és világ, minket sötétségben ne hagyj (RPHA 0804)f. 17v.
Igaz bíró, Jézus Krisztus, királyoknak királya és Uram (RPHA 0561)f. 19v.
Gyöngyösi-kódex, 16. sz. eleje (H 14)
Üdvözlégy, kegyelmes, Szent László király (RPHA 1399)p. 1.
Néhai való jó Mátyás király (RPHA 1060)p. 4.
Üdvözlégy, dicsőséges Szűz, Napnál fényesb csillag (RPHA 1394)p. 25.
Ó, dicső Szentlélek, kinél jobb ajándékot (RPHA 1100)p. 69.
Halotti énekek, 1694 (Stoll 128)
Adj üdvösséges kimúlást (RPHA 0059)f. 2r.
Az Úristennek jóakaratjából, szent Igéjének hallásából (RPHA 0153)f. 5r.
Bizonytalan voltát világ állapotjának (RPHA 0182)f. 6v.
Bűnnek az ő zsoldja a halál, jól tudjuk (RPHA 0213)f. 8v.
Krisztusnak hű keresztyéni (RPHA 0815)f. 10v.
Emlékezzünk, mi, keresztyén népek (RPHA 0374)f. 13v.
Ember, emlékezzél utolsó napodról (RPHA 0341)f. 14v.
Ember, emlékezzél utolsó napodról (RPHA 0341)f. 15v.
Hagyjátok el, hű keresztyének (RPHA 0473)f. 19v.
Halandó emberek, kik most jelen vagytok (RPHA 0480)f. 22r.
Jer, temessük el a testet (RPHA 0659)f. 25r.
Jer, tegyük el a testeket (RPHA 0658)f. 25v.
Jézus Krisztus, Úristennek Fia (RPHA 0676)f. 26v.
Jézus Krisztus, Istennek szent Fia, bűnösöknek (RPHA 0666)f. 27v.
Keresztyének, kik Krisztusban bíztok (RPHA 0730)f. 28v.
Megszabadultam már én a testi haláltól (RPHA 0870)f. 31r.
Mit bízik e világ ő álnokságában (RPHA 1002)f. 31v.
Ó, te meghalandó emberi nemzetség (RPHA 1134)f. 32v.
Ó, mely igen rövid volt, lám, e világ (RPHA 1121)f. 34r.
Serkenj fel már, ember, bűneidből (RPHA 1227)f. 36v.
Sok nyomorúsággal élete embernek (RPHA 1265)f. 37v.
Szükség keresztyénnek, mindennek éltében (RPHA 1344)f. 42v.
Tudjuk, Uram Isten, hogy mind meg kell halnunk (RPHA 1389)f. 48r.
Horvát-kódex, 1522 (H 803)
Szép vala orcával, de szebb vala hittel (RPHA 3229)p. 53.
Idézet, 16. sz. (H 762)
Láttatok-e, urak, szarvon kötött tulkot (RPHA 4031)
Incantations, 1488 (H 124)
Urunk, Krisztus, szamár hátán Jeruzsálembe ha ment (RPHA 3013)
Fenyő, váglak, mire (RPHA 3012)
Urunk Krisztus földön ha jár vala (RPHA 1449)
Jancsó-kódex, 1615–1618 (Stoll 31)
Látja világ dolgát Isten és forgatja (RPHA 0827)f. 1r.
Ammon országra Dávid hadát küldé (RPHA 0097)f. 1v.
Mely hatalmas a mi Urunk, az Isten (RPHA 0877)f. 2v.
Erős ellenségét, Góliátot, Dávid hogy megveré (RPHA 0390)f. 3v.
A pokol nép elsokasult földünkben (RPHA 0034)f. 4v.
Akara rejtezni, de nem bújhaték (RPHA 0064)f. 6r.
Ha nem látsz hozzánk, Uram, elveszünk, mert elfogyott a szent (RPHA 0460)f. 7r.
Sok ideje, Uram, hogy sanyargatsz (RPHA 1256)f. 7v.
A pogány nép és király azt tartja (RPHA 0033)f. 8v.
Egykor a szent nemzet egy kérdést támaszta (RPHA 0325)f. 9r.
Az Istenhez a jámbor bízhatik (RPHA 0138)f. 10r.
Mikor Dávidra a Saul király mindenképpen törne (RPHA 0933)f. 11r.
Ha ki sok szerencsén, háborún járt, jó vénségre jutott (RPHA 0458)f. 12r.
Istent lenni valaki tagadná, mint sok bolond tagadta (RPHA 0614)f. 13v.
Ti, szent népek, így esedezzetek (RPHA 1383)f. 15r.
Ország népe így örüle (RPHA 1157)f. 16r.
Mikor Dávid leginkább nyomorgana (RPHA 0931)f. 16v.
Isten népe és Dávid azt látá (RPHA 0599)f. 18v.
Sion hegyét hogy választá (RPHA 1232)f. 19r.
Jámbor vala, de sok háborút láta (RPHA 0627)f. 19v.
Pohárbaráti királynak mondják (RPHA 1178)f. 21r.
Egy nagy ügye lőn Dávidnak, kin megijede (RPHA 0320)f. 21v.
Tehozzád kiáltok, Uram, ne hagyj vesznem (RPHA 1365)f. 23r.
Egész Izraelt Dávid felgyűjté (RPHA 0313)f. 23v.
Egészségben, békességben megnőve (RPHA 0314)f. 24v.
Táborával Saul körülfoga (RPHA 1353)f. 26r.
A beteg népeknek tanúságot ada (RPHA 0001)f. 28r.
A nagy bölcs teremtést aki meggondolja (RPHA 0027)f. 29r.
Jámbor vitéz, Dávid, Saul előtt hogy futna (RPHA 0628)f. 30v.
A hamis szók, nyelvek ellen (RPHA 0011)f. 32r.
Jóllehet az istentelen mutatja (RPHA 0688)f. 33v.
Ne bánd, se bosszuljad, istenes szent ember (RPHA 1049)f. 34v.
Bús haragból ne büntess, én Istenem (RPHA 0218)f. 37r.
Bús az elme, mikor beteg a teste (RPHA 0217)f. 38r.
Hogy halálos ágyából felkele (RPHA 0548)f. 39r.
Boldog, aki nyomorulthoz, beteghez lát és vigasztal (RPHA 0197)f. 40v.
Idegen föld hátán, Istenem, bújdosom, ünneped nem tarthatom (RPHA 0556)f. 41v.
Vedd fel igazságom, én hatalmas bírám, vedd elő már peremet (RPHA 1472)f. 42v.
Országa kárát, sok elvitt rabját Dávid mikor hallá (RPHA 1159)f. 43r.
Hevült lelkem, szívem búsult (RPHA 0535)f. 44r.
Isten oltalmunk, erős kővárunk (RPHA 0600)f. 45r.
Izrael országát Salamon inté (RPHA 0620)f. 46r.
Szent, kegyelmes, szent Atyánk nagy erejét (RPHA 1319)f. 46v.
Gazdagok, meghalljátok, és szegények (RPHA 0429)f. 47v.
Ammon országra Dávid hadát küldé (RPHA 0097)f. 49r.
Szentes, kegyetlen faj, de mit dicsekedel (RPHA 1325)f. 50r.
Sok hatalmas lator most azt tudja (RPHA 1253)f. 51r.
Ijedt vitéz, Dávid, Keilában szorula (RPHA 0569)f. 51v.
Atyám, ne hagyj, mert ezent kézben leszek (RPHA 0111)f. 51v.
Szent Dávid Saultól nem maradhata (RPHA 1312)f. 52v.
Bosszúdat, ember, hagyd a nagy Istennek (RPHA 0211)f. 53r.
Panaszom reátok, urak, kik rám szóltok (RPHA 1172)f. 53v.
Védd fejemet, Uram, mert majd elvesztnek (RPHA 1471)f. 54r.
Halljuk, elrégen atyánkkal mit tettél (RPHA 0513)f. 55r.
Minden veszély talált, Uram, szegény főmre, halld meg kiáltásomat (RPHA 0966)f. 55v.
Kivel Isten vagyon, bátorsága lehet (RPHA 0767)f. 55v.
Idegen pusztából, Uram, hozzád sírok (RPHA 0558)f. 56r.
Gyakran ijeszt én szörnyű ellenségem (RPHA 0443)f. 56v.
Becsületes sok jó, Uram, csak tetőled (RPHA 0170)f. 57r.
Szentek, e földön ha vagytok (RPHA 1322)f. 57v.
Kelj fel, Uram, kelj fel, mutasd színedet (RPHA 0725)f. 58v.
Irgalmasan tekintsd, Uram, népedet (RPHA 0587)f. 58v.
Ne hagyj vesznem, Uram, mert elmerültem (RPHA 1054)f. 60r.
Nincs, Uram, senki, csak te vagy reményem (RPHA 1081)f. 61v.
Jer, hamar segíts meg, Uram (RPHA 0647)f. 61v.
Új urat adtál, Uram, a szent népnek (RPHA 1414)f. 62v.
Jóllehet gyakorta hívek nyomorognak (RPHA 0689)f. 63r.
Nemes földjét a szent népnek pogány rablá, veszté (RPHA 1077)f. 64r.
Uram, neked hálát adok, tégedet dicsérlek (RPHA 1431)f. 65v.
Kegyes teremtőmnek amikor könyörgék (RPHA 0723)f. 66r.
Júda nemzetben hagyá nagy hírét (RPHA 0708)f. 66r.
Az én tanításomra adjatok mind fület (RPHA 0130)f. 67r.
A te népedre, te öröködre nagy ellenség szállott (RPHA 0049)f. 68v.
Fohászkodunk, mi gondviselőnk, hozzád (RPHA 0422)f. 69r.
Hívek, örvendezzetek, Úrnak énekeljetek (RPHA 0543)f. 70r.
Urak, fejedelmek, jól meggondoljátok (RPHA 1423)f. 70v.
Jer hamar mellénk, Uram, ne hallgass, ne ülj, ne késsél (RPHA 0646)f. 71r.
Istenem, mely kedvem volna most énnekem, hogy láthatnám házadat (RPHA 0604)f. 71v.
Hegyen szép városát rakta (RPHA 0531)f. 72r.
Az én könyörgésemre hajtsd füledet, Uram, ments meg (RPHA 0127)f. 72r.
Ne hagyj, kegyelmes Atyám, mert csak tőled várok (RPHA 1053)f. 72v.
Istennek jó voltát énekben jelentem (RPHA 0608)f. 72v.
De most úgy tetszik, hogy haragodból frigyedet megszegted (RPHA 0247)f. 73v.
Hogy e nagy pusztán lakunk és nincs bántásunk (RPHA 0544)f. 74r.
Neked mondok dicséretet, mert Uram, tégedet illet (RPHA 1063)f. 75r.
Ha szent vagy és életedben ártatlan (RPHA 0461)f. 75r.
Innét Istenről bizonyt minden higgyen (RPHA 0586)f. 76r.
Hatalmas, bosszús Úr, mutasd fel magadat (RPHA 0523)f. 76r.
Kik Istennek csodáit láttuk (RPHA 0753)f. 76v.
Egész országul az Urat, no, dicsérjétek (RPHA 2003)f. 77r.
Az Úr immár király, kit minden nemzet ural (RPHA 0146)f. 77v.
Ő székét az Úr Sionba tette, oda ládáját szállítá (RPHA 2002)f. 78r.
Mondjatok új éneket, új csodát az Úr is tett (RPHA 1006)f. 78r.
Fogadásom, Uram, teneked jelentem (RPHA 0419)f. 78v.
Az Úrnak országul hálát adjatok (RPHA 0155)f. 78v.
Nyomorult fejemtől fogadd kérésemet (RPHA 1094)f. 79v.
A szent Istent, lelkem, dicsérd az Urat (RPHA 0039)f. 80r.
Istent, no, dicsérd minden erőddel, magasztald, én lelkem (RPHA 0615)f. 81r.
Istent, hívek, szentek, no, dicsérjétek (RPHA 0613)f. 81v.
Velem dicsérjétek, ti szentek, az Istent (RPHA 1476)f. 83r.
Boldog állapotot és szép szabadságot, jó szerencsét mindennek ád csak Isten (RPHA 0198)f. 84v.
Minden szerencsén, Uram, kész én lelkem (RPHA 0964)f. 85v.
Hamis száját istentelen rám tátta (RPHA 0517)f. 86r.
Isten, az Úr, az én uramnak mondá (RPHA 0595)f. 86v.
Jer, dicsérjük a nagy Istent (RPHA 0638)f. 87r.
Az a boldog ember, aki Istent féli (RPHA 0116)f. 87v.
Úr szolgái, Istent velem dicsérjétek (RPHA 1420)f. 88r.
Izrael hogy Egyiptusból indula (RPHA 0619)f. 88r.
A mi kemény rabságunkban (RPHA 0024)f. 88v.
Velem jól tett Istent szívemből szeretem (RPHA 1477)f. 89r.
Jákob fiai, minden nemzetek, az Urat dicsérjétek (RPHA 0624)f. 89v.
Dicsérjétek, szentek, a mennyei Urat, mert örök, jó és kegyes (RPHA 0275)f. 89v.
Aki éltig a törvényt tartja (RPHA 0069)f. 90v.
Nekem volt eddig nagy sok ellenségem (RPHA 1064)f. 93r.
Vidulok és örvendek (RPHA 1483)f. 93v.
Várnék erőt mindenünnét (RPHA 1467)f. 93v.
Ha Úr velünk nem lett volna (RPHA 0466)f. 94r.
Búmban két szememet az égre emeltem (RPHA 0212)f. 94r.
Istent szívéből aki tiszteli (RPHA 0616)f. 94v.
Édes hazánk földe felé hogy az Úr fordíta (RPHA 0310)f. 94v.
Ember csak hiába magától vesződik (RPHA 0339)f. 95r.
Ki boldog, aki Úrtól fél (RPHA 0742)f. 95v.
Járt énreám sok ellenség (RPHA 0631)f. 95v.
Nagy mély vízben s árban forgok (RPHA 1037)f. 96r.
Sokat tűrtem, sok bút, munkát láttam (RPHA 1289)f. 96v.
Az én szívemben, Uram, előtted ha magam elhittem (RPHA 0129)f. 96v.
Papok, tisztetek értsétek (RPHA 1174)f. 97r.
Édesb, nagyobb, jelesb de mi lehet (RPHA 0311)f. 97r.
Úr szolgái, ti, szentesek (RPHA 1421)f. 97v.
Az Urat, minden szentek, velem, no, dicsérjétek (RPHA 0149)f. 98r.
Sírva messze szép hazánkból, hogy rabságra menénk (RPHA 2001)f. 98v.
Uram, szívem szerint tégedet dicsérlek (RPHA 1432)f. 98v.
Istenem, tudod minden dolgomat (RPHA 0606)f. 99r.
Hamisak méltatlan, Uram, reám keltek (RPHA 0518)f. 100r.
Istenem, ne hagyj, siess énmellém, halld meg beszédemet (RPHA 0605)f. 100v.
Láss ide, Uram, halld beszédemet (RPHA 0826)f. 101r.
Ím, hogy szinte vesznék, Úrhoz kiáltok (RPHA 0575)f. 101r.
Kegyelmes Úr, adok nagy hálát neked (RPHA 0718)f. 101v.
Istenem, én királyom, tégedet dicsérlek (RPHA 0603)f. 102v.
Most, óh, lelkem, dicsérd az Istent (RPHA 1009)f. 103r.
Énekekkel az Urat, szentek, dicsérjétek (RPHA 0383)f. 103v.
Mennyei szent személyek (RPHA 0891)f. 104r.
Mondjatok új nótát (RPHA 1007)f. 104v.
Hívek, az Istent velem dicsérjétek (RPHA 0542)f. 104v.
Bátyáim közt kisebb valék (RPHA 0169)f. 105r.
Serkenj fel, ember, ha már ide jöttél (RPHA 1225)f. 122r.
Üdvözülendő embernek penitenciát kell tartani (RPHA 1407)f. 145v.
Ezt lásd, nyughatatlan, felséges Úristen, az embernek elméje (RPHA 0399)f. 146v.
Emlékezzél meg, te gyarló ember, a te Istenedről (RPHA 0364)f. 148v.
Szólok az alamizsnálkodásról (RPHA 1339)f. 152r.
Krisztus Urunk mondja, minden meghallgassa (RPHA 0814)f. 153v.
Honnét vagyon e nagy veszedelmes és ártalmas dolog (RPHA 0552)f. 155v.
Újszövetségről halld meg, te, ember, amit nem értettél (RPHA 1416)f. 159v.
Elválasztottad, Uram, mind a tieidet (RPHA 0335)f. 160v.
Mi dicsérjük az Urat, őtet felmagasztaljuk (RPHA 0907)f. 161r.
Jólsvai János ima- és énekeskönyve, 1638 (Stoll 60)
Végtelen irgalmú, ó, te nagy hatalmú Isten, légy már kegyelmes (RPHA 1473)f. 104v.
Kádár-énekeskönyv, 17. sz. közepe (Stoll 74)
Régen, nagy időben, a vízözön után (RPHA 1192)f. 34r.
Boldogok azok, kik Istent félik (RPHA 0207)f. 46r.
Jámbor házasok, meghallgassátok (RPHA 0626)f. 58r.
Jámbor házasok, meghallgassátok (RPHA 0626)f. 70r.
Panaszolkodunk most országunknak ily nagy pusztaságán (RPHA 1171)f. 81r.
Kájoni latin-magyar versgyűjteménye, 1677 körül (Stoll 102)
Örül mi szívünk, mikor ezt halljuk, a templomba megyünk (RPHA 1160)p. 349.
Kájoni-kódex, 1634–1671 (Stoll 56)
Bocsásd meg, Úristen, ifjúságomnak vétkét (RPHA 0185)f. 7v.
Kálmáncsai graduál, 1623–1628 (Stoll 41)
Mindeneknek teremtője és híveknek megváltója ... hallgasd meg (RPHA 0972)p. 1.
Mindeneknek teremtője és híveknek megváltója ... bűnösöknek (RPHA 0971)p. 3.
Áldott keresztyének Ura (RPHA 0085)p. 5.
Jövel, népeknek megváltója, mutasd meg Szűznek szülését (RPHA 0695)p. 8.
Jövel, Szentlélek Úristen, bánatinkban vigasztalj meg (RPHA 0698)p. 10.
Jövel, Szentlélek Úristen, ki Atyával (RPHA 0699)p. 11.
Mennyből az Ige lejöve (RPHA 0888)p. 14.
Új világosság jelenék (RPHA 1415)p. 15.
Atya Istennek Igéje, örök Atyától ki jövél (RPHA 0108)p. 17.
Az Üdvözítőt régenten, mint megígérte az Isten (RPHA 0145)p. 18.
Csillagoknak teremtője és híveknek fényessége (RPHA 0227)p. 20.
Az Atyának országából e világra Isten jöve (RPHA 0119)p. 21.
Jó keresztyének, kik vagyunk (RPHA 0682)p. 27.
Teljes e széles világon, mind a Földnek határáig (RPHA 1371)p. 28.
Naptámadástól fogva (RPHA 1048)p. 29.
Jövel, népeknek megváltója, Szűznek nemes szép virága (RPHA 0696)p. 30.
Istentől választott népek, gyűljetek egybe mindnyájan (RPHA 0617)p. 31.
Gonosz, kegyetlen Heródes, született Krisztustól mit félsz (RPHA 0434)p. 33.
Heródes dühös ellenség (RPHA 0533)p. 35.
Istennek szent Igéjéből (RPHA 0611)p. 55.
Hallgassuk figyelmetesen (RPHA 0509)p. 56.
Dicsérjük mindnyájan az Úristent (RPHA 0278)p. 58.
Mennynek, Földnek teremtőjét (RPHA 0899)p. 59.
Dicsőség, dicséret és tisztesség (RPHA 0285)p. 61.
Ó, kegyelmes Jézus Krisztus (RPHA 1117)p. 65.
Jer, hirdessük mi Urunknak nagy dicső bajvívását (RPHA 0648)p. 67.
Örvendezzünk, keresztyének, mert országol mi királyunk (RPHA 1167)p. 70.
Örülj és örvendezz, keresztyéneknek gyülekezete (RPHA 1162)p. 71.
Fénylik a Nap fényességgel, zeng az ég nagy dicsérettel (RPHA 0418)p. 73.
Keresztyéneknek serege, dicsérik Húsvétnak ünnepét (RPHA 0733)p. 75.
E világnak fényessége, Krisztus Jézus egy reménye (RPHA 0306)p. 76.
Mostani nagy ünnep és a jeles örömök (RPHA 1022)p. 77.
Jézus Krisztus, mi váltságunk, szeretetünk, kívánságunk (RPHA 0673)p. 80.
Jövel, vigasztaló Szentlélek Isten (RPHA 0706)p. 81.
Örvendezzen már e világ (RPHA 1166)p. 85.
Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura és mindeneknek (RPHA 0412)p. 89.
Mennynek és Földnek nemes teremtője, minden dolgoknak (RPHA 0897)p. 91.
E széles Földnek nagy bölcs Teremtője (RPHA 0301)p. 93.
Ó, magas mennynek szentséges Istene (RPHA 1120)p. 95.
Ó, nagyhatalmú, felséges Úristen (RPHA 1129)p. 96.
Emberi nemnek teremtő Istene (RPHA 0347)p. 98.
Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura, ki mindeneknek (RPHA 0413)p. 100.
Immáron a Nap feljövén (RPHA 0584)p. 105.
Immár mostan, ó, Szentlélek (RPHA 0583)p. 107.
Igaz bíró, nagy Úristen (RPHA 0562)p. 108.
Állatoknak megtartója, állhatatos vagy, Úristen (RPHA 0092)p. 109.
Ó, mennyei mi szent Atyánk (RPHA 1122)p. 111.
Mi, keresztyének, teneked (RPHA 0916)p. 113.
Mindenkor téged, Úristen, magasztalunk (RPHA 0982)p. 114.
Ó, felséges, áldott király (RPHA 1111)p. 116.
Felséges Atya Úristen, e napnak ő kezdetében (RPHA 0406)p. 117.
Könyörögjünk az Istennek Krisztus által (RPHA 0772)p. 119.
Atya Istennek egy Fia, e világnak ő bírója (RPHA 0106)p. 120.
Az éjszakai sötétség, mely e Földet elborítja (RPHA 0123)p. 122.
Ó, mi szent Atyánk, kegyes és kegyelmes (RPHA 1124)p. 123.
Ó, áldott Atya Úristen (RPHA 1096)p. 124.
Üdvözlégy, irgalmas Jézus (RPHA 1396)p. 125.
Jer, dicsérjük, keresztyének (RPHA 0642)p. 128.
Sok nyavalyánkban Atyánkhoz kiáltsunk (RPHA 1262)p. 131.
Felmagasztaljuk a felséges mindenható Úristent (RPHA 0405)p. 139.
Örüljünk, mi áldottak és választottak mennyországra (RPHA 1165)p. 140.
Jézus Krisztus, kit az Atya váltságunkra elereszte (RPHA 0667)p. 140.
Jöjj mihozzánk, üdvözítő Jézus Krisztus szent Atyáddal (RPHA 3510)p. 140.
A teremtő Atya Isten és megváltó Fiú Isten (RPHA 3500)p. 140.
Adjunk hálát, keresztyének, Krisztusnak ő jóvoltáról (RPHA 3501)p. 141.
Jézus Krisztus, ki e napon a szép Szűznek szent méhéből (RPHA 3508)p. 141.
Jézus Krisztus, ki e napon a bölcseknek megjelenél (RPHA 3507)p. 141.
Emlékezzünk, keresztyének, az Istennek jóvoltáról (RPHA 3504)p. 141.
Áldjuk mi mind az Úristent, ki miértünk emberi személyt (RPHA 3502)p. 141.
Járjunk mi most, keresztyének, üdvösségnek igaz útján (RPHA 3506)p. 142.
Hálát adjunk mindnyájan az Úristennek (RPHA 0481)p. 142.
Örüljünk mi, keresztyének, mert az Isten ő Szentlelkét (RPHA 3513)p. 142.
Menjetek el békességgel, Úristennek örökösi (RPHA 3511)p. 143.
Ez esztendőt megáldod (RPHA 4006)p. 143.
Kárász-töredék, 17. sz. (Stoll 145)
Krisztus, ki vagy nap és világ, és éjnek (RPHA 0801)
Egy szép dologról én emlékezném, ha meghallgatnátok (RPHA 0324)
Kassai István énekgyűjteménye, 1629 (H 32)
Látod Isten bűneinket, jól látod álnokságinkat (RPHA 0829)f. 3r.
Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura és mindeneknek (RPHA 0412)f. 3v.
Immáron a Nap feljövén (RPHA 0584)f. 3v.
Világosságnak szent Atyja (RPHA 1489)f. 6r.
Magasztaljuk, keresztyének, az Úristent (RPHA 0849)f. 6v.
Könyörögjünk az Istennek, Szentlelkének (RPHA 0774)f. 7r.
Ó, Izrael, szerető népem (RPHA 1114)f. 8r.
Örök Isten, figyelmezzél az én segítségemre (RPHA 1150)f. 12v.
Látja világ dolgát Isten és forgatja (RPHA 0827)f. 13r.
Kegyelmes Isten, kinek kezében életemet adtam (RPHA 0712)f. 16r.
Felséges Isten, hozzád kiáltunk nagy keserűséggel (RPHA 0409)f. 17r.
Jer, emlékezzünk, keresztyén népek (RPHA 0645)f. 17v.
Adj már csendességet (RPHA 2007)f. 19v.
Csak tebenned, Uram Isten, vagyon bizodalmunk (RPHA 0222)f. 20r.
Hallgasd meg mostan, felséges Isten (RPHA 0497)f. 20v.
Dicsértessél, Atya Isten, mennyekben, hálát adok fölségednek mindenben (RPHA 0282)f. 21r.
Az Izraelnek népe régenten ó törvényben (RPHA 0142)f. 23v.
Csak tehozzád, szent Atyánk, mi kiáltunk (RPHA 0224)f. 24v.
Kazinczy-kódex, 1526–1545 (H 11)
Üdvözlégy, mennyeknek királyné asszonya (RPHA 1402)p. 15.
Kecskeméti graduál, 1637–1638 (Stoll 58)
Szenteknek te vagy, Krisztus, ékessége (RPHA 1323)p. 1.
Mostani nagy ünnep és a jeles örömök (RPHA 1022)p. 3.
Jövel, Szentlélek Úristen, látogasd meg (RPHA 0700)p. 7.
Jövel, Szentlélek Úristen, bánatinkban vigasztalj meg (RPHA 0698)p. 8.
Jövel, Szentlélek Úristen, ki Atyával (RPHA 0699)p. 9.
Jövel, vigasztaló Szentlélek Isten (RPHA 0706)p. 11.
Jövel, Szentlélek Úristen, szállj be a mi szíveinkben (RPHA 0703)p. 13.
Immáron a Nap feljövén (RPHA 0584)p. 15.
Immár mostan, ó, Szentlélek (RPHA 0583)p. 15.
Igaz bíró, nagy Úristen (RPHA 0562)p. 16.
Állatoknak megtartója, állhatatos vagy, Úristen (RPHA 0092)p. 16.
Látod Isten bűneinket, jól látod álnokságinkat (RPHA 0829)p. 17.
Könyörögjünk az Istennek Krisztus által (RPHA 0772)p. 18.
Felséges Atya Úristen, e napnak ő kezdetében (RPHA 0406)p. 19.
Ó, felséges, áldott király (RPHA 1111)p. 20.
Ó, mennyei mi szent Atyánk (RPHA 1122)p. 21.
Ó, mi szent Atyánk, kegyes és kegyelmes (RPHA 1124)p. 22.
Ó, áldott Atya Úristen (RPHA 1096)p. 23.
Üdvözlégy, örök Atya Isten (RPHA 1403)p. 24.
Ó, dicsőséges Szentháromság (RPHA 1102)p. 25.
Bírjad, Úristen, a mi szíveinket (RPHA 0177)p. 26.
Sok nyavalyánkban Atyánkhoz kiáltsunk (RPHA 1262)p. 27.
Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura és mindeneknek (RPHA 0412)p. 29.
Mennynek és Földnek nemes teremtője, minden dolgoknak (RPHA 0897)p. 30.
E széles Földnek nagy bölcs Teremtője (RPHA 0301)p. 31.
Ó, magas mennynek szentséges Istene (RPHA 1120)p. 32.
Ó, nagyhatalmú, felséges Úristen (RPHA 1129)p. 33.
Jézus Krisztus, mi mennyei egy mesterünk (RPHA 0670)p. 35.
Jer, dicsérjük, keresztyének (RPHA 0642)p. 36.
Emberi nemnek teremtő Istene (RPHA 0347)p. 77.
Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura, ki mindeneknek (RPHA 0413)p. 78.
Mi, keresztyének, teneked (RPHA 0916)p. 80.
Ó, üdvösséges áldozat, ki megnyitád mennyország kapuját (RPHA 1136)p. 99.
Örülj és örvendezz, keresztyéneknek gyülekezete (RPHA 1162)p. 105.
Dicsőség, dicséret és tisztesség (RPHA 0285)p. 107.
Teljes szívvel örvendjünk (RPHA 1372)p. 117.
Szent Istvánnak halálát jelentem (RPHA 1315)p. 205.
Emlékezzél meg, te gyarló ember, a te Istenedről (RPHA 0364)p. 209.
Jöjj mihozzánk, üdvözítő Jézus Krisztus szent Atyáddal (RPHA 3510)p. 213.
Jézus Krisztus, kit az Atya váltságunkra elereszte (RPHA 0667)p. 215.
Igazságszerető Atya, mindenható felséges Úristen (RPHA 0565)p. 216.
Örüljetek, keresztyének, hogy a Krisztus most minekünk (RPHA 3512)p. 217.
Adjunk hálát, keresztyének, Krisztusnak ő jóvoltáról (RPHA 3501)p. 217.
Áldjuk mi most, keresztyének, a teremtő Atya Istent (RPHA 3503)p. 217.
Járjunk mi most, keresztyének, üdvösségnek igaz útján (RPHA 3506)p. 218.
Jézus Krisztus, ki miértünk kínt szenvedvén feltámadál (RPHA 3509)p. 218.
Igazságnak tanítója, hamisságnak elrontója (RPHA 3505)p. 220.
Jézus Krisztus, ki e napon a szép Szűznek szent méhéből (RPHA 3508)p. 220.
Jézus Krisztus, ki e napon a bölcseknek megjelenél (RPHA 3507)p. 220.
Hálát adunk neked, mindenható, irgalmas Úristen (RPHA 0483)p. 299.
Dicsértessél, Atya Isten, mennyekben, hálát adok fölségednek mindenben (RPHA 0282)p. 303.
Krisztus, ki vagy nap és világ, minket sötétségben ne hagyj (RPHA 0804)p. 307.
Adjunk hálát az Úrnak, mert érdemli (RPHA 0061)p. 308.
A keresztyénségben igaz vallás a hitben (RPHA 0017)p. 309.
Az Atya Úristen Ádámot hogy teremté, ki beszédét (RPHA 0118)p. 311.
Mindnyájan örüljünk, hív keresztyének (RPHA 0990)p. 313.
Az Atya Úristen Ádámot hogy teremté, ki beszédét (RPHA 0118)p. 316.
Jer, dicsérjük az Istennek Fiát (RPHA 0639)p. 317.
Gyermek születék Bethlehemben, kin örül a Jeruzsálem ... Szűz Máriától (RPHA 0448)p. 321.
Dicséretes a gyermek (RPHA 0258)p. 324.
Jer, mi dicsérjük, áldjuk és felmagasztaljuk (RPHA 0649)p. 325.
Jer, dicsérjük e mai napon a mi Urunkat (RPHA 0640)p. 328.
Mikor e széles világ kárhozatba esett volna (RPHA 0934)p. 331.
Szent Isaiás így ír Krisztusnak szent születéséről (RPHA 1313)p. 333.
Mindnyájan örüljünk, hív keresztyének (RPHA 0990)p. 336.
Jer, mindnyájan örüljünk (RPHA 0656)p. 339.
Krisztus Jézus születék (RPHA 0799)p. 341.
Mi Atyánk, Atya Isten, vezérünk, Fiú Isten (RPHA 0903)p. 342.
Dávidnak ő városában (RPHA 0243)p. 343.
Jézus, születél üdvösségünkre (RPHA 0677)p. 344.
E nap nekünk dicséretes nap, bizony vígasságnak napja (RPHA 0295)p. 345.
Úristen veletek (RPHA 1444)p. 346.
Semmiből teremté az Úristen az embert (RPHA 1218)p. 347.
Úristennek Szent Fia e nap nekünk születék (RPHA 1445)p. 348.
Gyermek születék Bethlehemben, kin örül a Jeruzsálem ... Szűz Máriától (RPHA 0448)p. 351.
Nekünk születék mennyei király, kit Üdvözítőnknek (RPHA 1066)p. 353.
Mikor Krisztus Bethlehemben, születteték (RPHA 0938)p. 354.
Atyának bölcsessége isteni bizonyság (RPHA 0114)p. 360.
Dicséretet mondjunk Atya Istennek (RPHA 0263)p. 361.
Csodálatos nagy bölcsesség (RPHA 0235)p. 362.
Emlékezzünk e napon Urunknak haláláról (RPHA 0372)p. 365.
Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, ő szent vére hullása (RPHA 0792)p. 367.
Krisztust megfeszíték kegyetlen zsidó népek (RPHA 0817)p. 368.
Krisztus feltámada, ki értünk meghalt vala, mi bűnünkért kínt valla (RPHA 0786)p. 370.
Krisztus feltámada, nekünk örömet ada (RPHA 0794)p. 372.
Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, szent vére hullásával (RPHA 0791)p. 373.
Krisztus feltámada igazságunkra (RPHA 0784)p. 374.
Ó, Jézus, mi Üdvözítőnk (RPHA 1116)p. 375.
Krisztus feltámada, ki emberré lett vala (RPHA 0785)p. 376.
Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, és kiket ő szerete (RPHA 0790)p. 377.
Krisztus mennybe felmene nekünk helyet szerzeni, ül Atyjának (RPHA 0808)p. 378.
Krisztus mennyekbe felmene nekünk helyet szerzenie, Atyjával (RPHA 0806)p. 380.
A Krisztus mennybe felmene, alleluja (RPHA 0019)p. 380.
A Pünkösd ünnepnapján tanítványok egy házban (RPHA 0035)p. 382.
A Pünkösdnek jeles napján Szentlélek Isten küldeték (RPHA 0037)p. 384.
A Szentléleknek kegyelme apostoloknak szívüket betölté (RPHA 0044)p. 385.
Pünkösd napja betelvén (RPHA 1184)p. 386.
Jövel, Szentlélek Úristen, lelkünknek vigassága (RPHA 0702)p. 388.
A Pünkösdnek jeles napján, alleluja (RPHA 0036)p. 389.
Hiszünk mind egy Istenben (RPHA 0540)p. 391.
Ó, áldott Atya Úristen (RPHA 1096)p. 392.
Aki akar üdvözülni (RPHA 0065)p. 393.
Üdvözlégy, örök Úristen (RPHA 1404)p. 394.
Imádunk mi téged, Szentháromság (RPHA 0577)p. 395.
Szentháromság és csak egy Istenség, kit emberi elme (RPHA 1326)p. 396.
Mi Atyánk, ki vagy mennyekben, kik vagyunk ismeretedben (RPHA 0905)p. 397.
Mi kegyes Atyánk, kit vallunk hitünkben (RPHA 0914)p. 399.
Könyörögjünk Istennek hitből a könyörgéssel (RPHA 0775)p. 400.
Ó, Izrael, szerető népem (RPHA 1114)p. 402.
Szükség megtudnunk üdvösségnek dolgát (RPHA 1348)p. 404.
Valaki Krisztusnak vacsoráját veszed (RPHA 1459)p. 407.
Gyakran nekünk kellene Istennek hálákat adnunk (RPHA 0444)p. 409.
Mindenható Úristen, mi bűnös emberek (RPHA 0977)p. 412.
El-bemegyünk nagy örömben (RPHA 0329)p. 414.
Ó, mindenható Isten, ki a te kegyességedből (RPHA 1126)p. 416.
Jer, dicsérjük mindnyájan Urunkat, az Atya Úristent (RPHA 0643)p. 417.
Hálaadásunkban rólad emlékezünk (RPHA 0478)p. 419.
Tekints reánk immár, nagy Úristen, a mennyégből (RPHA 1368)p. 421.
Mikor a zsidó nemzet tartatnék Babilóniában (RPHA 0926)p. 423.
Jézus Krisztus, mi kegyelmes hadnagyunk (RPHA 0668)p. 427.
Istenünkhöz fohászkodván (RPHA 0618)p. 429.
Emlékezzél meg, mennybéli Isten (RPHA 0363)p. 431.
Hallgasd meg mostan, felséges Isten (RPHA 0497)p. 432.
Nagy Úristen, ne hagyj minket (RPHA 1042)p. 433.
Nézz mireánk, Úristen, kegyelmesen (RPHA 1079)p. 435.
Adjunk hálát mindnyájan az Atya Úristennek (RPHA 0062)p. 436.
Semmit ne bánkódjál, Krisztus szent serege (RPHA 1219)p. 438.
Siess, nagy Úristen, én segítségemre (RPHA 1231)p. 440.
Gyarló emberekkel feddődik az Isten (RPHA 0445)p. 443.
Tanulj meg, te, az úton elmenni (RPHA 1356)p. 447.
Kérlek és intlek mostan tégedet (RPHA 0735)p. 449.
Segítségül hívjuk a mennybéli Istent (RPHA 1215)p. 451.
Örök Atya Isten, kérlek téged a te szent nevedért (RPHA 1148)p. 453.
Mennynek és Földnek nemes teremtője, és mindeneknek kegyelmes (RPHA 0896)p. 455.
Légy irgalmas, Úristen, minekünk (RPHA 0834)p. 458.
Mennyi sokat szól az Isten embernek (RPHA 0894)p. 464.
Mit bízik e világ ő álnokságában (RPHA 1002)p. 466.
Mi kegyes Atyánk, bölcsességnek ura (RPHA 0912)p. 468.
Ó, mely igen rövid volt, lám, e világ (RPHA 1121)p. 470.
Dicsérd az Istent, te, hív keresztyén (RPHA 0252)p. 473.
Követi vala népnek soksága Krisztusnak csodáit (RPHA 0781)p. 474.
Boldog az olyan ember az Istenben (RPHA 0203)p. 479.
Szent Dávid király bűnei ellen így panaszolkodik (RPHA 1306)p. 482.
Számkivetésre Dávid megyen vala (RPHA 1298)p. 488.
Régen ó törvényben, Mózesnek könyvében (RPHA 1193)p. 488.
Tekints reám, Istenem, nyavalyámban (RPHA 1366)p. 491.
Ó, Úristen, tekints hozzánk (RPHA 1139)p. 494.
Szabadíts meg, és tarts meg, Uram, Isten (RPHA 1295)p. 495.
Szent Dávid király háborúságában, panaszolkodik (RPHA 1307)p. 496.
Sokan vannak most olyatén emberek (RPHA 1283)p. 497.
Szent Dávid próféta éneklő könyvének huszonharmad részében (RPHA 1309)p. 501.
Az Úristen nekem édes táplálóm (RPHA 0152)p. 504.
Dávid prófétának imádkozásáról (RPHA 0242)p. 510.
Benned bíztam, Uram Isten, soha ne gyaláztassam (RPHA 0171)p. 514.
Boldog az ilyen ember e világon (RPHA 0199)p. 517.
Sok nyilvánvaló bizonyságokkal Szent Dávid próféta (RPHA 1263)p. 525.
Nagy bánatban Dávid mikoron vala (RPHA 1024)p. 528.
Háborúsága Dávid királynak egykoron nagy vala (RPHA 0470)p. 537.
Mindenható Úristen, szívünk retteg szüntelen (RPHA 0979)p. 540.
Mikoron Dávid nagy búsultában (RPHA 0944)p. 542.
Irgalmazz, Úristen, immáron énnekem (RPHA 0590)p. 545.
Saulnak a Dávidhoz jó szerelme (RPHA 1209)p. 549.
Örök Isten, figyelmezzél az én segítségemre (RPHA 1150)p. 553.
Úristen, légy most mivelünk (RPHA 1439)p. 554.
Hogy Jeruzsálemnek drága templomát (RPHA 0549)p. 558.
Felséges Isten, neked jelentjük, mi nagy nyavalyánkat (RPHA 0415)p. 561.
A jó hitű ember szelíd e világon (RPHA 0014)p. 566.
Aki veti segedelmét az Istennek hatalmába (RPHA 0074)p. 569.
Aki az Istent megismerheti (RPHA 0068)p. 574.
Boldog a férfiú, ki féli az Istent (RPHA 0195)p. 578.
Jer, emlékezzünk, keresztyén népek (RPHA 0645)p. 581.
Az Izraelnek népe régenten ó törvényben (RPHA 0142)p. 582.
Mindenek meghallják és jól megtanulják (RPHA 0968)p. 584.
Boldogok azok, kik Istent félik (RPHA 0207)p. 585.
Úrnak szolgái, no, dicsérjétek mindnyájan az Urat (RPHA 1447)p. 587.
Ti, keresztyének, dicsérjétek Istent (RPHA 1378)p. 587.
Izraelnek megnyomorodott nemzetsége (RPHA 0621)p. 588.
Hallgasd meg, Atya Isten, a mi szükségünket (RPHA 0492)p. 592.
Nagy hálaadással magasztallak téged, én Istenem (RPHA 1031)p. 595.
Dicsérd az Istent mostan, ó, én lelkem (RPHA 0251)p. 598.
Dicsérjed, áldjad, én lelkem (RPHA 0266)p. 599.
Drága dolog az Úristent dicsérni (RPHA 0291)p. 601.
Kecskeméti-graduál függeléke, 17. sz. (H 628)
Istentől választott népek, gyűljetek egybe mindnyájan (RPHA 0617)f. 1r.
Hallgassuk figyelmetesen (RPHA 0509)f. 1v.
Jer, hirdessük mi Urunknak nagy dicső bajvívását (RPHA 0648)f. 2r.
Örvendezzen már e világ (RPHA 1166)f. 3r.
Örvendezzünk, keresztyének, mert országol mi királyunk (RPHA 1167)f. 3v.
E világnak fényessége, Krisztus Jézus egy reménye (RPHA 0306)f. 4r.
Úrnak végvacsorájára és az ő áldozatjára (RPHA 1448)f. 5v.
Jer, hirdessük mi Urunknak nagy dicső bajvívását (RPHA 0648)f. 6v.
Számkivetésre Dávid megyen vala (RPHA 1298)f. 8r.
Ó, Úristen, tekints hozzánk (RPHA 1139)f. 9r.
Szabadíts meg, és tarts meg, Uram, Isten (RPHA 1295)f. 9v.
Mikor Szennakerib a Jeruzsálemet megszállotta vala (RPHA 0940)f. 10v.
Háborúsága Dávid királynak egykoron nagy vala (RPHA 0470)f. 11r.
Áldott légy, Úristen, a magas mennyben (RPHA 0087)f. 12r.
Mondjatok dicséretet, keresztyének, az Úristennek (RPHA 1005)f. 12r.
Ó, mennyei nagy boldogság (RPHA 1123)f. 12v.
Úr Jézus Krisztus, ne hagyj elvesznünk a pogány kéz miatt (RPHA 1418)f. 13r.
Hallgasd meg mostan mi könyörgésünket (RPHA 0498)f. 13v.
Ébredjél fel, világ, bűneidből (RPHA 0308)f. 14r.
Istennek szent Lelke illette szívemet (RPHA 0612)f. 15r.
Téged, Úristen, mi, keresztyének, dicsérünk és áldunk (RPHA 1364)f. 16r.
Hallgass meg minket, Úristen, tekints reánk (RPHA 0505)f. 16v.
Jer, mi kérjünk Szentlelket, véle össze az igaz hitet, ... Te igaz (RPHA 0654)f. 17v.
Könyörögjünk az Istennek, Szentlelkének (RPHA 0774)f. 18r.
Járuljunk mi az Istennek szent Fiához (RPHA 0632)f. 18v.
Keresztyének, kik vagytok (RPHA 0731)f. 19r.
Adj, Úristen, Szentlelket (RPHA 0060)f. 19v.
Késmárki toldalék, 17. sz. vége ? (Stoll 152)
Nektek emlékezem, ha meghallgatjátok, jó Hunyadi Jánosról (RPHA 1065)
Sok históriákat már mi magyaráztunk (RPHA 1254)
Keszthelyi-kódex, 1522 (H 15)
Ó, Szentlélek, minden állatoknak teremtője, jöjj mihozzánk (RPHA 1131)p. 432.
Aki veti segedelmét az Istennek hatalmába (RPHA 0074)p. 437.
Aki veti segedelmét az Istennek hatalmába (RPHA 0074)p. 451.
Kissolymosi Mátéfi János-énekeskönyv, 1616–1633 (Stoll 34)
Serkenj fel, ember, ha már ide jöttél (RPHA 1225)p. 71.
Isten népe és Dávid azt látá (RPHA 0599)p. 95.
Krisztus Urunk mondja, minden meghallgassa (RPHA 0814)p. 178.
Szólok az alamizsnálkodásról (RPHA 1339)p. 190.
Jámbor vitéz, Dávid, Saul előtt hogy futna (RPHA 0628)p. 195.
Neked mondok dicséretet, mert Uram, tégedet illet (RPHA 1063)p. 200.
Üdvözülendő embernek penitenciát kell tartani (RPHA 1407)p. 202.
Ezt lásd, nyughatatlan, felséges Úristen, az embernek elméje (RPHA 0399)p. 205.
Emlékezzél meg, te gyarló ember, a te Istenedről (RPHA 0364)p. 210.
Honnét vagyon e nagy veszedelmes és ártalmas dolog (RPHA 0552)p. 212.
Újszövetségről halld meg, te, ember, amit nem értettél (RPHA 1416)p. 224.
Halld meg ezt, vak világ, s vedd jól eszedben (RPHA 0489)p. 228.
Elválasztottad, Uram, mind a tieidet (RPHA 0335)p. 230.
Mi dicsérjük az Urat, őtet felmagasztaljuk (RPHA 0907)p. 232.
Üdvözülendő embernek penitenciát kell tartani (RPHA 1407)p. 236.
Úristen, szent törvényedből (RPHA 1442)p. 239.
Serkenj fel, ember, ha már ide jöttél (RPHA 1225)p. 240.
Aki jól tudja, és megtanulta (RPHA 0071)p. 241.
Szólok az alamizsnálkodásról (RPHA 1339)p. 245.
Hallj tanulságot és ítéletet lelkiismeretről (RPHA 0510)p. 248.
Emlékezem a Krisztus haláláról (RPHA 0355)p. 252.
Úr vacsorájáról érts igazán, ember (RPHA 1422)p. 260.
Panaszolkodom, Uram, teelőtted (RPHA 1170)p. 266.
Pápának sok hamis találmányi között (RPHA 1173)p. 269.
Ó, emberi állat, vedd jól eszedben (RPHA 4022)p. 285.
Tudjad, ember, és jól eszedben vegyed (RPHA 3006)p. 291.
Krisztus, ki vagy nap és világ, minket sötétségben ne hagyj (RPHA 0804)p. 325.
A jó hitű ember szelíd e világon (RPHA 0014)p. 326.
A testi halál, mely Ádám miatt mireánk szállott (RPHA 3518)p. 335.
Kolozsvári toldalék, 1580 (H 753)
Oly búval, bánattal az Aeneas király (RPHA 3002)
Csodaszép példákról már bölcsek írtak (RPHA 0232)
Komáromi-énekeskönyv, 1701 (Stoll 162)
A Szentháromságnak harmadik személye (RPHA 0041)f. 33v.
A Szentháromságnak, kinek imádkoznak, Krisztus másod személye (RPHA 0042)f. 34r.
Nem lehet szebb dolog a kereszténységnél (RPHA 1071)f. 36r.
Komjátszegi graduál, 1697 után (Stoll 137)
Áldott az Úristen örökké mennyekben (RPHA 0083)p. 1.
Sok nyavalyánkban Atyánkhoz kiáltsunk (RPHA 1262)p. 3.
Ó, mi szent Atyánk, kegyes és kegyelmes (RPHA 1124)p. 4.
Ó, mennyei mi szent Atyánk (RPHA 1122)p. 5.
Ó, áldott Atya Úristen (RPHA 1096)p. 6.
Mennynek és Földnek nemes teremtője, minden dolgoknak (RPHA 0897)p. 9.
E széles Földnek nagy bölcs Teremtője (RPHA 0301)p. 10.
Ó, magas mennynek szentséges Istene (RPHA 1120)p. 11.
Ó, nagyhatalmú, felséges Úristen (RPHA 1129)p. 12.
Emberi nemnek teremtő Istene (RPHA 0347)p. 13.
Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura, ki mindeneknek (RPHA 0413)p. 14.
Áldott keresztyének Ura (RPHA 0085)p. 32.
Istentől választott népek, gyűljetek egybe mindnyájan (RPHA 0617)p. 35.
Jó keresztyének, kik vagyunk (RPHA 0682)p. 37.
Hallgassuk figyelmetesen (RPHA 0509)p. 43.
Ó, kegyelmes Jézus Krisztus (RPHA 1117)p. 49.
Fénylik a Nap fényességgel, zeng az ég nagy dicsérettel (RPHA 0418)p. 54.
Mostan jeles ünnep és igen nagy öröm (RPHA 1018)p. 61.
Jövel, teremtő Úristen, látogasd meg (RPHA 0705)p. 64.
Úrnak végvacsorájára és az ő áldozatjára (RPHA 1448)p. 69.
Mi hiszünk az egy Istenben (RPHA 0910)p. 71.
Mindenható Úristen, mi bűnös emberek (RPHA 0977)p. 76.
Könyörögjünk az Istennek, Szentlelkének (RPHA 0774)p. 82.
Járuljunk mi az Istennek szent Fiához (RPHA 0632)p. 83.
Világosságnak szent Atyja (RPHA 1489)p. 85.
Hallgass meg minket, nagy Úristen (RPHA 0503)p. 86.
Adj, Úristen, Szentlelket (RPHA 0060)p. 88.
A keresztyénségben igaz vallás a hitben (RPHA 0017)p. 91.
Jer, mi dicsérjük, áldjuk és felmagasztaljuk (RPHA 0649)p. 93.
Jer, dicsérjük e mai napon a mi Urunkat (RPHA 0640)p. 97.
Jer, mindnyájan örüljünk (RPHA 0656)p. 101.
E nap nekünk dicséretes nap, bizony vígasságnak napja (RPHA 0295)p. 102.
Szent Isaiás így ír Krisztusnak szent születéséről (RPHA 1313)p. 106.
Dicséretes a gyermek (RPHA 0258)p. 112.
Úristennek Szent Fia e nap nekünk születék (RPHA 1445)p. 113.
Hálát adjunk mindnyájan az Úristennek (RPHA 0481)p. 114.
Nekünk születék mennyei király, kit Üdvözítőnknek (RPHA 1066)p. 116.
A mi Urunk, Jézus Krisztus mint szenvede (RPHA 0026)p. 123.
Mindenható Úristen, szívünk retteg szüntelen (RPHA 0979)p. 127.
Dicséretet mondjunk Atya Istennek (RPHA 0263)p. 129.
Örvendezzünk, keresztyének, mert országol mi királyunk (RPHA 1167)p. 131.
Krisztust megfeszíték kegyetlen zsidó népek (RPHA 0817)p. 132.
Krisztus feltámada igazságunkra (RPHA 0784)p. 134.
Emlékezzünk e napon Urunknak haláláról (RPHA 0372)p. 136.
Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, ő szent vére hullása (RPHA 0792)p. 139.
Krisztus feltámada, ki értünk meghalt vala, mi bűnünkért kínt valla (RPHA 0786)p. 140.
Krisztus feltámada, nekünk örömet ada (RPHA 0794)p. 142.
Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, és kiket ő szerete (RPHA 0790)p. 143.
Krisztus mennybe felmene nekünk helyet szerzeni, ül Atyjának (RPHA 0808)p. 144.
Hálát adjunk mindnyájan az Úristennek (RPHA 0481)p. 144.
Pünkösd napja betelvén (RPHA 1184)p. 148.
A Pünkösd ünnepnapján tanítványok egy házban (RPHA 0035)p. 152.
A Pünkösdnek jeles napján Szentlélek Isten küldeték (RPHA 0037)p. 155.
Adjunk hálát mindnyájan az Atya Úristennek (RPHA 0062)p. 157.
A nagy bölcs teremtést aki meggondolja (RPHA 0027)p. 159.
Aki veti segedelmét az Istennek hatalmába (RPHA 0074)p. 164.
Aki az Istent megismerheti (RPHA 0068)p. 166.
Az Izraelnek népe régenten ó törvényben (RPHA 0142)p. 171.
Adj már csendességet (RPHA 2007)p. 173.
Adjunk hálát az Úrnak, mert érdemli (RPHA 0061)p. 174.
Boldog az ilyen ember e világon (RPHA 0199)p. 175.
Boldog az ilyen ember ő lelkében (RPHA 0202)p. 177.
Boldogok azok, kik Istent félik (RPHA 0207)p. 181.
Dávid prófétának imádkozásáról (RPHA 0242)p. 188.
Dicsérlek tégedet, én édes Istenem, nagy kegyelmességedért (RPHA 0281)p. 190.
Dicséretet mondjunk a nagy Úristennek (RPHA 0262)p. 192.
Drága dolog az Úristent dicsérni (RPHA 0291)p. 193.
Egész Izraelt Dávid felgyűjté (RPHA 0313)p. 197.
Emlékezzél meg, Úristen, a mi nagy gyarlóságunkról (RPHA 0365)p. 199.
Felséges Isten, neked jelentjük, mi nagy nyavalyánkat (RPHA 0415)p. 206.
Háborúsága Dávid királynak egykoron nagy vala (RPHA 0470)p. 216.
Hálaadásunkban rólad emlékezünk (RPHA 0478)p. 219.
Hálát adunk neked, mindenható, irgalmas Úristen (RPHA 0483)p. 220.
Hallgasd meg mostan, felséges Isten (RPHA 0497)p. 225.
Hogy panaszolkodik a hatalmas Isten (RPHA 0550)p. 227.
Hogy említjük eleinket (RPHA 0547)p. 231.
Hogy e nagy pusztán lakunk és nincs bántásunk (RPHA 0544)p. 234.
Jer, emlékezzünk, keresztyén népek (RPHA 0645)p. 242.
Ilyen fogadást tőn a szent Dávid az örök Istennek (RPHA 0573)p. 244.
Jövel, légy velünk, Úristen (RPHA 0694)p. 247.
Irgalmazz, Úristen, immáron énnekem (RPHA 0590)p. 253.
Istent, no, dicsérd minden erőddel, magasztald, én lelkem (RPHA 0615)p. 259.
Istenünkhöz fohászkodván (RPHA 0618)p. 265.
Izraelnek megnyomorodott nemzetsége (RPHA 0621)p. 267.
Kérlek és intlek mostan tégedet (RPHA 0735)p. 275.
Kérlek, keresztyén ember, hallgasd meg a jókat (RPHA 0736)p. 278.
Mely hatalmas a mi Urunk, az Isten (RPHA 0877)p. 283.
Mi kegyes Atyánk, kit vallunk hitünkben (RPHA 0914)p. 285.
Mi Atyánk, ki vagy mennyekben, te fiaid szükségünkben (RPHA 0906)p. 287.
Mi Atyánk, ki vagy mennyekben, kik vagyunk ismeretedben (RPHA 0905)p. 289.
Mikor Szennakerib a Jeruzsálemet megszállotta vala (RPHA 0940)p. 295.
Mikor a zsidó nemzet tartatnék Babilóniában (RPHA 0926)p. 298.
Minden állat dicsér, Úristen, tégedet (RPHA 0952)p. 306.
Mi Urunk Jézus Krisztusnak szerelmes Atyja, Úristen (RPHA 0921)p. 309.
Mint kívánkozik a szarvas a kútfejekhez (RPHA 0996)p. 313.
Mire bánkódol, ó te, én szívem (RPHA 0999)p. 315.
Nagy bánatban Dávid mikoron vala (RPHA 1024)p. 317.
Nagy hálaadással magasztallak téged, én Istenem (RPHA 1031)p. 320.
Nagy Úristen, ne hagyj minket (RPHA 1042)p. 331.
Ne hagyj elesnem, felséges Isten, keserűségemben (RPHA 1052)p. 332.
Neked mondok dicséretet, mert Uram, tégedet illet (RPHA 1063)p. 335.
Ó, Izrael, szerető népem (RPHA 1114)p. 338.
Ó, Úristen, tekints hozzánk (RPHA 1139)p. 342.
Országa kárát, sok elvitt rabját Dávid mikor hallá (RPHA 1159)p. 344.
Ó, mely igen rövid volt, lám, e világ (RPHA 1121)p. 349.
Régtől fogván támaszkodtam Uramra (RPHA 1200)p. 362.
Segítségül hívjuk a mennybéli Istent (RPHA 1215)p. 365.
Sokan vannak most olyatén emberek (RPHA 1283)p. 367.
Szent Dávid király bűnei ellen így panaszolkodik (RPHA 1306)p. 369.
Szent Dávid próféta éneklő könyvének huszonharmad részében (RPHA 1309)p. 373.
Szent Dávid király háborúságában, panaszolkodik (RPHA 1307)p. 376.
Szükség megtudnunk üdvösségnek dolgát (RPHA 1348)p. 378.
Tekints reánk immár, nagy Úristen, a mennyégből (RPHA 1368)p. 389.
Tekints reánk, Úristen, ne hagyj minket elvesznünk (RPHA 1370)p. 392.
Úristen, légy most mivelünk (RPHA 1439)p. 398.
Uram, benned még az én reménységem (RPHA 1425)p. 402.
Áldott az Úristen örökké mennyekben (RPHA 0083)p. 425.
Atya Úristen, mennybéli teremtőnk (RPHA 0110)p. 427.
Atya Isten, tarts meg minket (RPHA 0104)p. 428.
Boldog az olyan ember az Istenben (RPHA 0203)p. 430.
Csak tehozzád, szent Atyánk, mi kiáltunk (RPHA 0224)p. 435.
Csak tebenned, Uram Isten, vagyon bizodalmunk (RPHA 0222)p. 438.
Dicsérd az Istent mostan, ó, én lelkem (RPHA 0251)p. 439.
Dicsérjed, áldjad, én lelkem (RPHA 0266)p. 441.
Ébredjél fel, világ, bűneidből (RPHA 0308)p. 447.
Emlékezzél, Úristen, híveidről (RPHA 0368)p. 450.
Emlékezzél meg, te gyarló ember, a te Istenedről (RPHA 0364)p. 451.
Erős várunk nekünk az Isten (RPHA 0392)p. 453.
Felséges Isten, hozzád kiáltunk nagy keserűséggel (RPHA 0409)p. 455.
Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura és embereknek (RPHA 0411)p. 456.
Hálát adunk teneked, örök Isten (RPHA 0484)p. 460.
Hallgass meg minket, Úristen, tekints reánk (RPHA 0505)p. 464.
Légy irgalmas, Úristen, minekünk (RPHA 0834)p. 471.
Megbántunk, Isten, szüntelen tégedet (RPHA 0859)p. 474.
Mennynek és Földnek nemes teremtője, és mindeneknek kegyelmes (RPHA 0896)p. 475.
Mindenek meghallják és jól megtanulják (RPHA 0968)p. 476.
Minden hív keresztyének, meghalljátok (RPHA 0960)p. 478.
Mondjatok dicséretet, keresztyének, az Úristennek (RPHA 1005)p. 479.
Mostan, Úristen, hozzád kiáltunk (RPHA 1019)p. 480.
Nézz mireánk, Úristen, kegyelmesen (RPHA 1079)p. 484.
Ó, mennyei nagy boldogság (RPHA 1123)p. 486.
Ó, Istennek népei (RPHA 1113)p. 487.
Unszol minket Dávid próféta a zsoltárkönyvben (RPHA 1417)p. 489.
Ó, mindenható Isten, ki a te kegyességedből (RPHA 1126)p. 491.
Könyvecse az Szent Apostoloknak méltóságokról, 1521 (H 28)
Mely nagy volt Róma, az ő romlása jelenti (RPHA 0881)p. 47.
Kőrispataki István-énekeskönyv, 1685 (Stoll 115)
Jámbor házasok, meghallgassátok (RPHA 0626)f. 88v.
Segítségül hívjuk a mennybéli Istent (RPHA 1215)f. 92v.
Adj üdvösséges kimúlást (RPHA 0059)f. 93r.
Az Istennek jóvoltáról (RPHA 0139)f. 94r.
Az örök élet mi legyen (RPHA 0143)f. 95r.
Az Úristennek jóakaratjából, szent Igéjének hallásából (RPHA 0153)f. 95v.
Bizonytalan voltát világ állapotjának (RPHA 0182)f. 97r.
Bűnnek az ő zsoldja a halál, jól tudjuk (RPHA 0213)f. 99r.
Krisztusnak hű keresztyéni (RPHA 0815)f. 101r.
Emlékezzél élő ember (RPHA 0360)f. 102r.
Ember, emlékezzél a szomorú halálról (RPHA 0340)f. 102r.
Ember, emlékezzél utolsó napodról (RPHA 0341)f. 103r.
Hagyjátok el, hű keresztyének (RPHA 0473)f. 104v.
Halandó emberek, kik most jelen vagytok (RPHA 0480)f. 107r.
Ó, te meghalandó emberi nemzetség (RPHA 1134)f. 107v.
Mit bízik e világ ő álnokságában (RPHA 1002)f. 108v.
Körmendi-kódex, 1684 (Stoll 114)
Jézus Krisztus az igaz hajnal (RPHA 0664)p. 103.
Kuun-kódex, 1621–1647 (Stoll 40)
Majdan nektek mondok jeles nagy csudát (RPHA 0852)p. 1.
Sok szép hadak majd indulnak (RPHA 1272)p. 23.
Bocsásd meg, Úristen, ifjúságomnak vétkét (RPHA 0185)p. 26.
Ó, én két szemeim, ti az Úrra nézzetek (RPHA 1110)p. 28.
Bánja az Úristen a sok nyomorúságot (RPHA 0160)p. 28.
Segítségül a nagy Istent ki hívja (RPHA 1214)p. 30.
Emlékezzünk a király végházáról (RPHA 0369)p. 32.
Pusztában zsidókat vezérlő jó Isten (RPHA 1186)p. 41.
Várom, Uram Isten, fejemre kedvedet (RPHA 1468)p. 52.
Dicsértessél, Atya Isten, mennyekben, hálát adok fölségednek mindenben (RPHA 0282)p. 64.
Zarándokságimnak te vagy kalauza (RPHA 1494)p. 75.
Gondolkodjál, ember, a te bűneidről (RPHA 0431)p. 78.
Emlékezzél meg, te gyarló ember, a te Istenedről (RPHA 0364)p. 88.
Gyönyörködjél, Szűz Mária, magas mennyországban (RPHA 0451)p. 90.
Dávid prófétának imádkozásáról (RPHA 0242)p. 101.
Angyaloknak nagyságos asszonya (RPHA 0099)p. 122.
Mi Urunk Jézus Krisztusnak szerelmes Atyja, Úristen (RPHA 0921)p. 124.
Emlékezzél meg, Úristen, a mi nagy gyarlóságunkról (RPHA 0365)p. 128.
Szent Dávid király háborúságában, panaszolkodik (RPHA 1307)p. 140.
Jámbor és bölcs, boldog és szent Istenét tudja (RPHA 0625)p. 169.
Hogy Jeruzsálemnek drága templomát (RPHA 0549)p. 171.
Ó, mi szent Atyánk, kegyes és kegyelmes (RPHA 1124)p. 175.
Lenartich János toldaléka, 1579–1586 (Stoll 2)
Hallgassátok Szigetnek megszállását (RPHA 0508)f. 160r.
Dicsérlek tégedet, én édes Istenem, nagy kegyelmességedért (RPHA 0281)f. 175r.
Örök Atya Isten, kérlek téged a te szent nevedért (RPHA 1148)f. 176r.
Legyen Istenemnek, édes Megváltómnak nagy hálaadására (RPHA 0838)f. 178r.
Könyörögjünk az Istennek, Szentlelkének (RPHA 0774)f. 180v.
Leuveni-kódex, 1300 körül (H 1)
Valék siralmtudatlan (RPHA 1464)f. 134v.[digitalizált]
Lobkowitz-kódex, 1514 körül (H 23)
Ó, Uram, Krisztusnak szent Lelke (RPHA 1137)p. 251.
Krisztus, ki vagy nap és világ, és éjnek (RPHA 0801)p. 259.
Ó, Uram, Krisztusnak szent Lelke (RPHA 1137)p. 264.
Üdvözlégy, dicsőséges Szűz, Napnál fényesb csillag (RPHA 1394)p. 342.
Lugossy-kódex, 1629–1635 (Stoll 47)
Erdélyben való gondolkodásában (explicit) (RPHA 0132)f. 30r.
Bírák, néktek szólok, kérlek, hallgassátok (RPHA 3221)f. 30v.
Imhol vagyok, édes Uram, Istenem (RPHA 0580)f. 31v.
Szegény keresztyénség, kezdel megvakulni (RPHA 1302)f. 34r.
Ezerötszázhatvanhat esztendőben (explicit) (RPHA 0283)f. 43r.
Drága dolgot mondok, kérlek, hallgassátok (RPHA 0290)f. 44v.
A hatalmas Isten, királyok királya (RPHA 0012)f. 51r.
Panaszolkodunk most országunknak ily nagy pusztaságán (RPHA 1171)f. 54r.
Abigail asszony históriáját (RPHA 0056)f. 56v.
Régi nagy időben vala Asszíriában (RPHA 1197)f. 61v.
Mennynek és Földnek nemes teremtője, és mindeneknek kegyelmes (RPHA 0896)f. 69v.
Nosza, keresztyén nép, hallgass nagy dolgokra (RPHA 1091)f. 70r.
Minden embert erre szívem szerint intek (RPHA 0958)f. 72v.
Csak rövideden most szóljunk a szent keresztségről (RPHA 0221)f. 78v.
Dicsérlek téged, mennybéli Isten, én édes Teremtőm (RPHA 0280)f. 84r.
Ó, én kegyelmes Istenem (RPHA 1109)f. 84v.
Dicsérem én az Istent minden időben (RPHA 0254)f. 85v.
Sok hálaadással mi most tartozunk (RPHA 1251)f. 87v.
Jámbor házasok, meghallgassátok (RPHA 0626)f. 88r.
Mostan egy ifjú megházasodott (RPHA 1011)f. 90r.
Sokszor kértem én az Istent nagy szívem szerint (RPHA 1291)f. 91r.
Mennybéli Úristen, hallgass meg engemet az én könyörgésemben (RPHA 0885)f. 92r.
Szóljunk a Szent Ágostonnal mostan a mennyországról (RPHA 1338)f. 93r.
Gyalu várban kínjaiban, szerzette kilencvennégyben (explicit) (RPHA 0428)f. 96r.
Megfoghatatlan, kegyes istenség (RPHA 0862)f. 96r.
Emlékezzél, kérlek, ó, emberi állat (RPHA 0362)f. 96v.
Emlékezzünk mi nagy veszedelmünkről (RPHA 0375)f. 98r.
Gyakor históriákat, tudom, hallotok (RPHA 0438)f. 103r.
Halljunk egy szép példát a régi eleinkről (RPHA 0514)f. 115v.
Ne hagyj elesnem, felséges Isten, keserűségemben (RPHA 1052)f. 120r.
Emlékezzél meg, te gyarló ember, a te Istenedről (RPHA 0364)f. 121r.
Egy régi dologról szép krónikát mondok (RPHA 0322)f. 121v.
Józsefnek megmondom az ő krónikáját (RPHA 0707)f. 133v.
Majdan nektek mondok jeles nagy csudát (RPHA 0852)f. 146v.
Szertelen veszedelem reánk szálla (RPHA 1335)f. 155r.
Legyünk készek, keresztyének, lelkünkben (RPHA 0840)f. 161v.
Tiszteletes személyek, kik itt jelen vagytok (RPHA 1385)f. 166v.
(RPHA 4044)f. 167r.
Gondja között egy fő gondja embernek (RPHA 0430)f. 179r.
Drága dolgot beszélek, kérlek, meghallgassátok (RPHA 0289)f. 182v.
Például nekünk mit mondott az Isten (RPHA 1176)f. 191r.
Régen, nagy időben, a vízözön után (RPHA 1192)f. 194r.
Manuscrit, 1580 körül (H 613)
Az Isten nevét először említsük (RPHA 0134)f. 3v.
Manuscrit, 16. sz. (H 615)
Kik Kevibe akartok bemenni (RPHA 0754)f. 2r.
Manuscrit, 16. sz. eleje (H 809)
Én nemes asszonyom, Szűz Mária, én nem csudálék azon (RPHA 3023)
Mely bizony, hogy ... Szent Ilona asszony (RPHA 3019)
Én nemes asszonyom, Szűz Mária, mikor a te szent Fiadat (RPHA 3018)
Manuscrit, 16. sz. vége (H 621)
Bánattól szívemet, kíntól életemet (RPHA 0159)
Manuscrit, 17. sz. vége – 18. sz. eleje (H 804)
Nekünk születék mennyei király, kit Üdvözítőnknek (RPHA 1066)
Manuscrit de poème, 1400 előtt (H 221)
Világnak kezdetétől fogván (RPHA 1410)
Manuscrit de poème, 15. sz. (H 122)
De a felül mondott Pál Kenézy (RPHA 0245)
Manuscrit de poème, 1525 (H 202)
Emlékezzünk régiekről (RPHA 0376)
Erdőn jár vala lebeke tárgy (RPHA 0387)
E vég pusztaságról megemlékeznétek (RPHA 0303)
Manuscrit de poème, 1573 (H 782)
Ti, selmecbányai polgárok, kik vagytok (RPHA 3215)
Manuscrit de poème, 16. sz. (H 123)
Mind, ti népek, bánkódjatok püspök veszedelmén (RPHA 0949)
Manuscrit de poème, 16. sz. (H 204)
E nap nekünk dicséretes nap, bizony vígasságnak napja (RPHA 0295)
Segítségül a nagy Istent ki hívja (RPHA 1214)f. 1r.
Manuscrit de poème, 16. sz. (H 506)
Sok szentírásbeli példát hallotok (RPHA 1268)
Manuscrit de poème, 16. sz. (H 780)
De hogy nem lát dolgodhoz (RPHA 4032)
Manuscrit de poème, 17. sz. (H 152)
Angyalnak tetszik az ember, ha véle szólasz (RPHA 0098)
Manuscrit fragmentaire, 16. sz. (H 766)
Segélj, Uram, Szentlelkeddel (RPHA 3232)f. 57r.
Noé fát készít bárkának (RPHA 3233)f. 57v.
Meghallgasd, Úristen, az én imádságimat (RPHA 3212)f. 166r.
Manuscrit fragmentaire, 17. sz. ? (H 502)
Táborával Saul körülfoga (RPHA 1353)
Ne bánd, se bosszuljad, istenes szent ember (RPHA 1049)
Jámbor vitéz, Dávid, Saul előtt hogy futna (RPHA 0628)
Egészségben, békességben megnőve (RPHA 0314)
A beteg népeknek tanúságot ada (RPHA 0001)
Manuscrits, 1593 (H 129)
Mint szép liliomszál ha félbe metszve áll, fejét földhöz bocsátja (RPHA 0998)
Legtovább Juliát s leginkább Caeliát ez ideig szerettem (RPHA 0833)
Hajnalban szépülnek fák, virágok, füvek, harmaton ha nap felkél (RPHA 0474)
Ha szinte érdemem nincs is arra nekem, hogy ő engem szeressen (RPHA 0462)
Forr gerjedt elmémre, mint hangyafészekre sok új vers, mint sok hangya (RPHA 0424)
Manuscrits, 16–17. sz. (H 126)
Mikor a zsidó nemzet tartatnék Babilóniában (RPHA 0926)
Szabadítóm nekem az Isten (RPHA 1294)
Beteges lelkem ismeg énnekem most új szerelemtől (RPHA 0174)
Marocsai János kolligátuma, 16. sz. vége (H 201)
Boldog ember, kinek ő házában (RPHA 0205)
Állapotomat jelentem (RPHA 0091)
Mátéfi János kódexe, 1620–1634 (Stoll 39)
Jámbor és bölcs, boldog és szent Istenét tudja (RPHA 0625)f. 63r.
Isten akit választ, vagy ország teszen (RPHA 0594)f. 63v.
Mikor Absolon atyjára támada (RPHA 0927)f. 65r.
A pártosok ellen Dávid így imádkozék (RPHA 0032)f. 65v.
Udvarfia szent Dávidra panaszla (RPHA 1392)f. 66v.
Beteg vala Dávid egykor bűnei miatt (RPHA 0173)f. 68r.
Aki nyavalyájában nem talál oltalmat (RPHA 0073)f. 69r.
Mely hatalmas a mi Urunk, az Isten (RPHA 0877)f. 71r.
Erős ellenségét, Góliátot, Dávid hogy megveré (RPHA 0390)f. 72v.
A pokol nép elsokasult földünkben (RPHA 0034)f. 74r.
Akara rejtezni, de nem bújhaték (RPHA 0064)f. 76r.
Ha nem látsz hozzánk, Uram, elveszünk, mert elfogyott a szent (RPHA 0460)f. 77r.
Sok ideje, Uram, hogy sanyargatsz (RPHA 1256)f. 78v.
A pogány nép és király azt tartja (RPHA 0033)f. 79r.
Egykor a szent nemzet egy kérdést támaszta (RPHA 0325)f. 80v.
Az Istenhez a jámbor bízhatik (RPHA 0138)f. 81v.
Mikor Dávidra a Saul király mindenképpen törne (RPHA 0933)f. 83r.
Ha ki sok szerencsén, háborún járt, jó vénségre jutott (RPHA 0458)f. 84r.
Istent lenni valaki tagadná, mint sok bolond tagadta (RPHA 0614)f. 87v.
Ti, szent népek, így esedezzetek (RPHA 1383)f. 89v.
Ország népe így örüle (RPHA 1157)f. 90v.
Mikor Dávid leginkább nyomorgana (RPHA 0931)f. 91r.
Isten népe és Dávid azt látá (RPHA 0599)f. 93r.
Sion hegyét hogy választá (RPHA 1232)f. 94r.
Jámbor vala, de sok háborút láta (RPHA 0627)f. 94v.
Pohárbaráti királynak mondják (RPHA 1178)f. 95v.
Egy nagy ügye lőn Dávidnak, kin megijede (RPHA 0320)f. 96r.
Tehozzád kiáltok, Uram, ne hagyj vesznem (RPHA 1365)f. 97v.
Egész Izraelt Dávid felgyűjté (RPHA 0313)f. 98v.
Egészségben, békességben megnőve (RPHA 0314)f. 99v.
Táborával Saul körülfoga (RPHA 1353)f. 100v.
A beteg népeknek tanúságot ada (RPHA 0001)f. 103r.
A nagy bölcs teremtést aki meggondolja (RPHA 0027)f. 104v.
Jámbor vitéz, Dávid, Saul előtt hogy futna (RPHA 0628)f. 106v.
A hamis szók, nyelvek ellen (RPHA 0011)f. 108r.
Jóllehet az istentelen mutatja (RPHA 0688)f. 109v.
Ne bánd, se bosszuljad, istenes szent ember (RPHA 1049)f. 110v.
Bús haragból ne büntess, én Istenem (RPHA 0218)f. 113v.
Bús az elme, mikor beteg a teste (RPHA 0217)f. 114v.
Hogy halálos ágyából felkele (RPHA 0548)f. 116r.
Boldog, aki nyomorulthoz, beteghez lát és vigasztal (RPHA 0197)f. 117v.
Idegen föld hátán, Istenem, bújdosom, ünneped nem tarthatom (RPHA 0556)f. 118r.
Vedd fel igazságom, én hatalmas bírám, vedd elő már peremet (RPHA 1472)f. 119r.
Országa kárát, sok elvitt rabját Dávid mikor hallá (RPHA 1159)f. 119v.
Hevült lelkem, szívem búsult (RPHA 0535)f. 122v.
Isten oltalmunk, erős kővárunk (RPHA 0600)f. 124v.
Izrael országát Salamon inté (RPHA 0620)f. 125v.
Gazdagok, meghalljátok, és szegények (RPHA 0429)f. 127r.
Látja világ dolgát Isten és forgatja (RPHA 0827)f. 128v.
Ammon országra Dávid hadát küldé (RPHA 0097)f. 130v.
Szentes, kegyetlen faj, de mit dicsekedel (RPHA 1325)f. 132r.
Sok hatalmas lator most azt tudja (RPHA 1253)f. 132v.
Atyjára mikoron Absolon támada (RPHA 2004)f. 133v.
Atyám, ne hagyj, mert ezent kézben leszek (RPHA 0111)f. 133v.
Szent Dávid Saultól nem maradhata (RPHA 1312)f. 135v.
Bosszúdat, ember, hagyd a nagy Istennek (RPHA 0211)f. 136v.
Panaszom reátok, urak, kik rám szóltok (RPHA 1172)f. 137v.
Védd fejemet, Uram, mert majd elvesztnek (RPHA 1471)f. 138v.
Halljuk, elrégen atyánkkal mit tettél (RPHA 0513)f. 139v.
Minden veszély talált, Uram, szegény főmre, halld meg kiáltásomat (RPHA 0966)f. 140v.
Kivel Isten vagyon, bátorsága lehet (RPHA 0767)f. 141r.
Idegen pusztából, Uram, hozzád sírok (RPHA 0558)f. 142r.
Gyakran ijeszt én szörnyű ellenségem (RPHA 0443)f. 142v.
Becsületes sok jó, Uram, csak tetőled (RPHA 0170)f. 143v.
Szentek, e földön ha vagytok (RPHA 1322)f. 145r.
Irgalmasan tekintsd, Uram, népedet (RPHA 0587)f. 146r.
Kelj fel, Uram, kelj fel, mutasd színedet (RPHA 0725)f. 146v.
Ne hagyj vesznem, Uram, mert elmerültem (RPHA 1054)f. 149r.
Jer, hamar segíts meg, Uram (RPHA 0647)f. 151v.
Nincs, Uram, senki, csak te vagy reményem (RPHA 1081)f. 152r.
Új urat adtál, Uram, a szent népnek (RPHA 1414)f. 153v.
Jóllehet gyakorta hívek nyomorognak (RPHA 0689)f. 155r.
Nemes földjét a szent népnek pogány rablá, veszté (RPHA 1077)f. 157v.
Uram, neked hálát adok, tégedet dicsérlek (RPHA 1431)f. 159v.
Júda nemzetben hagyá nagy hírét (RPHA 0708)f. 160r.
Kegyes teremtőmnek amikor könyörgék (RPHA 0723)f. 161r.
Az én tanításomra adjatok mind fület (RPHA 0130)f. 162v.
A te népedre, te öröködre nagy ellenség szállott (RPHA 0049)f. 167r.
Fohászkodunk, mi gondviselőnk, hozzád (RPHA 0422)f. 168r.
Hívek, örvendezzetek, Úrnak énekeljetek (RPHA 0543)f. 168v.
Urak, fejedelmek, jól meggondoljátok (RPHA 1423)f. 170r.
Jer hamar mellénk, Uram, ne hallgass, ne ülj, ne késsél (RPHA 0646)f. 171r.
Istenem, mely kedvem volna most énnekem, hogy láthatnám házadat (RPHA 0604)f. 172v.
Hogy említjük eleinket (RPHA 0547)f. 173r.
Az én könyörgésemre hajtsd füledet, Uram, ments meg (RPHA 0127)f. 174r.
Hegyen szép városát rakta (RPHA 0531)f. 175v.
Ne hagyj, kegyelmes Atyám, mert csak tőled várok (RPHA 1053)f. 176r.
Istennek jó voltát énekben jelentem (RPHA 0608)f. 177r.
De most úgy tetszik, hogy haragodból frigyedet megszegted (RPHA 0247)f. 179v.
Hogy e nagy pusztán lakunk és nincs bántásunk (RPHA 0544)f. 180r.
Ha szent vagy és életedben ártatlan (RPHA 0461)f. 182r.
Neked mondok dicséretet, mert Uram, tégedet illet (RPHA 1063)f. 183v.
Innét Istenről bizonyt minden higgyen (RPHA 0586)f. 185r.
Hatalmas, bosszús Úr, mutasd fel magadat (RPHA 0523)f. 185v.
Kik Istennek csodáit láttuk (RPHA 0753)f. 187r.
Egész országul az Urat, no, dicsérjétek (RPHA 2003)f. 187v.
Az Úr immár király, kit minden nemzet ural (RPHA 0146)f. 189r.
Mondjatok új éneket, új csodát az Úr is tett (RPHA 1006)f. 189v.
Ő székét az Úr Sionba tette, oda ládáját szállítá (RPHA 2002)f. 190v.
Az Úrnak országul hálát adjatok (RPHA 0155)f. 191r.
Fogadásom, Uram, teneked jelentem (RPHA 0419)f. 191v.
Nyomorult fejemtől fogadd kérésemet (RPHA 1094)f. 192v.
A szent Istent, lelkem, dicsérd az Urat (RPHA 0039)f. 194r.
Istent, no, dicsérd minden erőddel, magasztald, én lelkem (RPHA 0615)f. 195v.
Istent, hívek, szentek, no, dicsérjétek (RPHA 0613)f. 197r.
Velem dicsérjétek, ti szentek, az Istent (RPHA 1476)f. 199v.
Boldog állapotot és szép szabadságot, jó szerencsét mindennek ád csak Isten (RPHA 0198)f. 202r.
Minden szerencsén, Uram, kész én lelkem (RPHA 0964)f. 204r.
Hamis száját istentelen rám tátta (RPHA 0517)f. 205r.
Isten, az Úr, az én uramnak mondá (RPHA 0595)f. 206v.
Jer, dicsérjük a nagy Istent (RPHA 0638)f. 207v.
Az a boldog ember, aki Istent féli (RPHA 0116)f. 208v.
Úr szolgái, Istent velem dicsérjétek (RPHA 1420)f. 209v.
Izrael hogy Egyiptusból indula (RPHA 0619)f. 210r.
A mi kemény rabságunkban (RPHA 0024)f. 210v.
Velem jól tett Istent szívemből szeretem (RPHA 1477)f. 211v.
Dicsérjétek, szentek, a mennyei Urat, mert örök, jó és kegyes (RPHA 0275)f. 213r.
Aki éltig a törvényt tartja (RPHA 0069)f. 215r.
Nekem volt eddig nagy sok ellenségem (RPHA 1064)f. 218v.
Vidulok és örvendek (RPHA 1483)f. 219v.
Várnék erőt mindenünnét (RPHA 1467)f. 219v.
Búmban két szememet az égre emeltem (RPHA 0212)f. 220r.
Ha Úr velünk nem lett volna (RPHA 0466)f. 220v.
Istent szívéből aki tiszteli (RPHA 0616)f. 221r.
Édes hazánk földe felé hogy az Úr fordíta (RPHA 0310)f. 221v.
Ember csak hiába magától vesződik (RPHA 0339)f. 222r.
Ki boldog, aki Úrtól fél (RPHA 0742)f. 222v.
Járt énreám sok ellenség (RPHA 0631)f. 223r.
Nagy mély vízben s árban forgok (RPHA 1037)f. 223v.
Sokat tűrtem, sok bút, munkát láttam (RPHA 1289)f. 224v.
Az én szívemben, Uram, előtted ha magam elhittem (RPHA 0129)f. 224v.
Édesb, nagyobb, jelesb de mi lehet (RPHA 0311)f. 225v.
Úr szolgái, ti, szentesek (RPHA 1421)f. 226r.
Papok, tisztetek értsétek (RPHA 1174)f. 226r.
Az Urat, minden szentek, velem, no, dicsérjétek (RPHA 0149)f. 227r.
Sírva messze szép hazánkból, hogy rabságra menénk (RPHA 2001)f. 228v.
Hogy édes hazánkból fogságra jutánk (RPHA 0545)f. 229r.
Uram, szívem szerint tégedet dicsérlek (RPHA 1432)f. 230r.
Istenem, tudod minden dolgomat (RPHA 0606)f. 230v.
Hamisak méltatlan, Uram, reám keltek (RPHA 0518)f. 232v.
Istenem, ne hagyj, siess énmellém, halld meg beszédemet (RPHA 0605)f. 233v.
Ím, hogy szinte vesznék, Úrhoz kiáltok (RPHA 0575)f. 234r.
Láss ide, Uram, halld beszédemet (RPHA 0826)f. 234v.
Kegyelmes Úr, adok nagy hálát neked (RPHA 0718)f. 235v.
Istenem, én királyom, tégedet dicsérlek (RPHA 0603)f. 236v.
Most, óh, lelkem, dicsérd az Istent (RPHA 1009)f. 237v.
Énekekkel az Urat, szentek, dicsérjétek (RPHA 0383)f. 238r.
Mennyei szent személyek (RPHA 0891)f. 239v.
Mondjatok új nótát (RPHA 1007)f. 240r.
Hívek, az Istent velem dicsérjétek (RPHA 0542)f. 240v.
Bátyáim közt kisebb valék (RPHA 0169)f. 241r.
Legyünk készek, keresztyének, lelkünkben (RPHA 0840)f. 250r.
Mátray-kódex, 1677 után (Stoll 104)
Adj már csendességet (RPHA 2007)f. 57v.
Lelkemnek hozzád való buzgó kiáltása (RPHA 0842)f. 59r.
Ó, én kegyelmes Istenem (RPHA 1109)f. 60r.
Bizonnyal ismerem rajtam nagy haragod (RPHA 0180)f. 61r.
Ó, én Istenem, ím, mi történék én szegény fejemen (RPHA 1108)f. 62v.
Ó, szent Isten, kit kedvedben, mint kegyes kebledben (RPHA 1130)f. 64r.
Kegyelmes Isten, kinek kezében életemet adtam (RPHA 0712)f. 65r.
Áldj meg minket, Úristen, a te jóvoltodból (RPHA 0078)f. 66r.
Bocsásd meg, Úristen, ifjúságomnak vétkét (RPHA 0185)f. 66v.
Áldott szép Pünkösdnek gyönyörű ideje (RPHA 0090)f. 68v.
Vitézek, mi lehet e széles föld felett szebb dolog a végeknél (RPHA 1492)f. 69v.
Nincs már hova lennem, kegyelmes Istenem (RPHA 1080)f. 70v.
Az én jó Istenem, ha gyertyám nekem minden sötétségemben (RPHA 0126)f. 71v.
A te nagy nevedért tarts meg, én Istenem (RPHA 0048)f. 73r.
Mennyei seregek, boldog, tiszta lelkek (RPHA 0890)f. 73v.
A Szentháromságnak első személye (RPHA 0040)f. 75r.
A Szentháromságnak, kinek imádkoznak, Krisztus másod személye (RPHA 0042)f. 76v.
A Szentháromságnak harmadik személye (RPHA 0041)f. 77v.
Segélj meg engemet, én édes Istenem (RPHA 1212)f. 78v.
Mihál Farkas-kódex, 1677–1687 (Stoll 103)
Jer, mindnyájan örüljünk (RPHA 0656)f. 1r.
A Pünkösdnek jeles napján Szentlélek Isten küldeték (RPHA 0037)f. 8v.
Angyaloknak nagyságos asszonya (RPHA 0099)f. 11r.
Angyaloknak nagyságos asszonya (RPHA 0099)f. 15r.
Dicséretes a gyermek (RPHA 0258)f. 21r.
Emlékezzél, Úristen, híveidről (RPHA 0368)f. 23r.
Ember, emlékezzél a szomorú halálról (RPHA 0340)f. 32r.
Nekünk születék mennyei király, kit Üdvözítőnknek (RPHA 1066)f. 41r.
Nekünk születék mennyei király, Szűz Máriának (RPHA 1068)f. 48r.
Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, és kiket ő szerete (RPHA 0790)f. 49v.
Bocsásd meg, Úristen, ifjúságomnak vétkét (RPHA 0185)f. 51r.
Dicsőség, dicséret és tisztesség (RPHA 0285)f. 53r.
Mennynek és Földnek nemes teremtője, és mindeneknek kegyelmes (RPHA 0896)f. 53v.
Hajtsd meg, Úristen, kegyes füleidet (RPHA 0475)f. 55v.
Halandó emberek, kik most jelen vagytok (RPHA 0480)f. 56v.
Ó, én kegyelmes Istenem (RPHA 1109)f. 62r.
Aki akar üdvözülni (RPHA 0065)f. 65v.
Szent vagy örökké, Atya Úristen, a magas mennyekben (RPHA 1321)f. 67v.
Követi vala népnek soksága Krisztusnak csodáit (RPHA 0781)f. 68r.
Bizonytalan voltát világ állapotjának (RPHA 0182)f. 72r.
Atyának bölcsessége isteni bizonyság (RPHA 0114)f. 73r.
Ó, mi szent Atyánk, kegyes és kegyelmes (RPHA 1124)f. 81r.
Itt jelen vagyon az Istennek Fia (RPHA 3230)f. 83r.
Üdvözlégy, Istennek szent teste (RPHA 1398)f. 84r.
Üdvözlégy, Krisztus, Istennek Fia (RPHA 1401)f. 84v.
Üdvözlégy, üdvösséges ostya (RPHA 1406)f. 89r.
Mit bízik e világ ő álnokságában (RPHA 1002)f. 100v.
Mondjatok dicséretet, keresztyének, az Úristennek (RPHA 1005)f. 102r.
Isten Fia magát megalázá (RPHA 0596)f. 115r.
Ébredjél fel, világ, bűneidből (RPHA 0308)f. 123r.
Dicséretet mondjunk Atya Istennek (RPHA 0263)f. 126v.
Mihály deák kódexe, 1679 (Stoll 106)
Rettenetes bűn, lám, volt a fösvénység (RPHA 1203)f. 104r.
Szegény keresztyénség, kezdel megvakulni (RPHA 1302)f. 105r.
Jézus Krisztus, örök Isten, oltalmazz gonosztól (RPHA 0674)f. 106r.
Legyünk készek, keresztyének, lelkünkben (RPHA 0840)f. 112v.
Rettenetes e világnak mostan minden dolga (RPHA 1204)f. 121v.
Mennyi számtalan krónikát mondattok (RPHA 0895)f. 125v.
Például nekünk mit mondott az Isten (RPHA 1176)f. 128v.
Mikor Isten Ádámot kiűzeté (RPHA 0936)f. 132r.
Beszélek Ábrahám atyánknak dolgáról (RPHA 0172)f. 134r.
Nosza, keresztyén nép, hallgass nagy dolgokra (RPHA 1091)f. 136r.
Régen, nagy időben, a vízözön után (RPHA 1192)f. 138v.
Abigail asszony históriáját (RPHA 0056)f. 142r.
Drága dolgot beszélek, kérlek, meghallgassátok (RPHA 0289)f. 146r.
Sok erős vitézek voltak e világban (RPHA 1250)f. 154v.
Megírom a nagy Tóbiásnak életét (RPHA 0866)f. 160v.
Látod, mely rövid, mulandó e világ (RPHA 0830)f. 173r.
Minden embert erre szívem szerint intek (RPHA 0958)f. 174r.
Gyakor emlékezet vagyon a Szentírásban (RPHA 0437)f. 181r.
Józsefnek megmondom az ő krónikáját (RPHA 0707)f. 209r.
Egy krónikát mondok, urak, hallgassátok (RPHA 0318)f. 220r.
Emlékezzünk mi nagy veszedelmünkről (RPHA 0375)f. 231v.
Siralom adaték sok rendbéli népnek (RPHA 1237)f. 237r.
Földet, mennyet mely nap Isten helyhete (RPHA 0423)f. 243r.
Jersze, emlékezzünk az örök Istennek csodálatos nagy hatalmasságáról (RPHA 0661)f. 250r.
Szánjad, Úristen, a te népednek ilyen nagy romlását (RPHA 1301)f. 256r.
Egy istenfélő, nagy szent ember vala (RPHA 0315)f. 261r.
Imhol vagyok, édes Uram, Istenem (RPHA 0580)f. 266r.
Mikor meggondolom e világ dolgát (RPHA 0939)f. 268r.
Bátorítsd, Uram, édes Istenem, lelkemet, nyelvemet (RPHA 0165)f. 269r.
Szent Istvánnak halálát jelentem (RPHA 1315)f. 281r.
Miskolci Graduál-töredék, 1540 körül (H 764)
Hálát adjunk mindnyájan az Úristennek (RPHA 0481)f. 2r.
Nádasdy Tamás levele a nyitrai püspökhöz, Thurzó Györgyhöz, 1555 körül (H 602)
Hozd el, gazda, hozd el a Szerémnek borát (RPHA 0553)
Nádor-kódex, 1508 (H 7)
Üdvözlégy, üdvösséges ostya (RPHA 1406)p. 695.
Üdvözlégy, Istennek szent anyja, mennyei szent ajándék (RPHA 1397)p. 698.
Bűnösöknek kegyes segítség és minden nyomorultaknak (RPHA 0216)p. 703.
Nagybányai kézirat, 1626–1632 (Stoll 45)
Akik mostan nagy szeretetben lakni (RPHA 0076)p. 171.
Nagydobszai graduál, 17. sz. eleje (Stoll 9)
Áldott keresztyének Ura (RPHA 0085)p. 1.
Atya Istennek Igéje, örök Atyától ki jövél (RPHA 0108)p. 2.
Mennyből az Ige lejöve (RPHA 0888)p. 3.
Az Üdvözítőt régenten, mint megígérte az Isten (RPHA 0145)p. 4.
Mindeneknek teremtője és híveknek megváltója ... bűnösöknek (RPHA 0971)p. 6.
Csillagoknak teremtője és híveknek fényessége (RPHA 0227)p. 8.
Mi, keresztyének, teneked (RPHA 0916)p. 9.
Jövel, népeknek megváltója, mutasd meg Szűznek szülését (RPHA 0695)p. 10.
Az Atyának országából e világra Isten jöve (RPHA 0119)p. 13.
Jó keresztyének, kik vagyunk (RPHA 0682)p. 19.
Teljes e széles világon, mind a Földnek határáig (RPHA 1371)p. 20.
Naptámadástól fogva (RPHA 1048)p. 21.
Jövel, népeknek megváltója, Szűznek nemes szép virága (RPHA 0696)p. 23.
Istentől választott népek, gyűljetek egybe mindnyájan (RPHA 0617)p. 23.
Gonosz, kegyetlen Heródes, született Krisztustól mit félsz (RPHA 0434)p. 27.
Teremtő Atya Úristen, ki nappal világosítasz (RPHA 1374)p. 29.
A bűnök távol legyenek tőlünk (RPHA 0002)p. 30.
Hallgassuk figyelmetesen (RPHA 0509)p. 39.
Dicsérjük mindnyájan az Úristent (RPHA 0278)p. 41.
Mennynek, Földnek teremtőjét (RPHA 0899)p. 43.
Istennek szent Igéjéből (RPHA 0611)p. 44.
Jézus Krisztus a mi Megváltónk, bűn sötétségét fedezőnk (RPHA 0663)p. 46.
Hallgass meg minket, Úristen, kegyes Atyánk (RPHA 0504)p. 47.
Örvendezzen már e világ (RPHA 1166)p. 48.
Ó, kegyelmes Jézus Krisztus (RPHA 1117)p. 51.
Jer, hirdessük mi Urunknak nagy dicső bajvívását (RPHA 0648)p. 53.
Örvendezzünk, keresztyének, mert országol mi királyunk (RPHA 1167)p. 54.
Mostan az idők eljöttek (RPHA 1010)p. 56.
Minden mi szenvedésünknek idei már eljöttenek (RPHA 0962)p. 57.
Jézus Krisztus, mi megváltónk, teremtőnk (RPHA 0669)p. 58.
Fénylik a Nap fényességgel, zeng az ég nagy dicsérettel (RPHA 0418)p. 59.
E világnak fényessége, Krisztus Jézus egy reménye (RPHA 0306)p. 60.
Keresztyéneknek serege, dicsérik Húsvétnak ünnepét (RPHA 0733)p. 61.
Szenteknek te vagy, Krisztus, ékessége (RPHA 1323)p. 62.
Mostani nagy ünnep és a jeles örömök (RPHA 1022)p. 64.
Jézus Krisztus, mi megváltónk, teremtőnk (RPHA 0669)p. 65.
Jövel, vigasztaló Szentlélek Isten (RPHA 0706)p. 66.
Jövel, Szentlélek Úristen, ki Atyával (RPHA 0699)p. 67.
Jövel, Szentlélek Úristen, bánatinkban vigasztalj meg (RPHA 0698)p. 67.
Üdvözlégy, irgalmas Jézus (RPHA 1396)p. 69.
Ó, dicsőséges Szentháromság (RPHA 1102)p. 70.
Ó, teremtő Atya Isten (RPHA 1135)p. 71.
Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura és mindeneknek (RPHA 0412)p. 71.
Mennynek és Földnek nemes teremtője, minden dolgoknak (RPHA 0897)p. 73.
E széles Földnek nagy bölcs Teremtője (RPHA 0301)p. 74.
Ó, magas mennynek szentséges Istene (RPHA 1120)p. 75.
Ó, nagyhatalmú, felséges Úristen (RPHA 1129)p. 76.
Emberi nemnek teremtő Istene (RPHA 0347)p. 77.
Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura, ki mindeneknek (RPHA 0413)p. 78.
Immáron a Nap feljövén (RPHA 0584)p. 80.
Immár mostan, ó, Szentlélek (RPHA 0583)p. 81.
Igaz bíró, nagy Úristen (RPHA 0562)p. 82.
Állatoknak megtartója, állhatatos vagy, Úristen (RPHA 0092)p. 82.
Látod Isten bűneinket, jól látod álnokságinkat (RPHA 0829)p. 83.
Mindenkor téged, Úristen, magasztalunk (RPHA 0982)p. 84.
Ó, mennyei mi szent Atyánk (RPHA 1122)p. 85.
Ó, felséges, áldott király (RPHA 1111)p. 85.
Felséges Atya Úristen, e napnak ő kezdetében (RPHA 0406)p. 87.
Könyörögjünk az Istennek Krisztus által (RPHA 0772)p. 88.
Atya Istennek egy Fia, e világnak ő bírója (RPHA 0106)p. 89.
Az éjszakai sötétség, mely e Földet elborítja (RPHA 0123)p. 90.
Üdvözlégy, Krisztus, e világnak ura (RPHA 1400)p. 91.
Jézus Krisztus, mi mennyei egy mesterünk (RPHA 0670)p. 93.
Jer, dicsérjük, keresztyének (RPHA 0642)p. 94.
Üdvözlégy, örök Atya Isten (RPHA 1403)p. 96.
Ó, mi szent Atyánk, kegyes és kegyelmes (RPHA 1124)p. 97.
Ó, áldott Atya Úristen (RPHA 1096)p. 97.
Sok nyavalyánkban Atyánkhoz kiáltsunk (RPHA 1262)p. 98.
Felmagasztaljuk a felséges mindenható Úristent (RPHA 0405)p. 106.
Járjunk mi most, keresztyének, üdvösségnek igaz útján (RPHA 3506)p. 107.
Jézus Krisztus, ki e napon a szép Szűznek szent méhéből (RPHA 3508)p. 107.
Jézus Krisztus, ki e napon a bölcseknek megjelenél (RPHA 3507)p. 107.
Emlékezzünk, keresztyének, az Istennek jóvoltáról (RPHA 3504)p. 107.
Jézus Krisztus, kit az Atya váltságunkra elereszte (RPHA 0667)p. 108.
Dicséretet mondjunk Atya Istennek (RPHA 0263)p. 121.
Úrnak végvacsorájára és az ő áldozatjára (RPHA 1448)p. 212.
Ó, üdvösséges áldozat, ki megnyitád mennyország kapuját (RPHA 1136)p. 213.
Mi hiszünk az egy Istenben (RPHA 0910)p. 214.
Sírj és óhajts, keresztyénség, Istenhez (RPHA 1238)p. 261.
Bölcsességnek Atyja, szent szemeiddel (RPHA 0192)p. 265.
Szükség erről nekünk gyakran emlékeznünk (RPHA 1342)p. 271.
Szóljunk a Szent Ágostonnal mostan a mennyországról (RPHA 1338)p. 275.
Mi Urunk Jézus Krisztusnak szerelmes Atyja, Úristen (RPHA 0921)p. 282.
Csak tereád, Úristen, kell magunkat bíznunk (RPHA 0225)p. 285.
Mikor szent Dávid a fő népeknek gonoszságát látá (RPHA 0941)p. 290.
Jer, dicsérjük az Istennek Fiát (RPHA 0639)p. 295.
Gyarló emberekkel feddődik az Isten (RPHA 0445)p. 300.
Ó, mely igen rövid volt, lám, e világ (RPHA 1121)p. 304.
Hallgashatsze ember ily szép dolgokra (RPHA 0501)p. 307.
Mikor Krisztus Bethlehemben, születteték (RPHA 0938)p. 311.
Szent Istvánnak halálát jelentem (RPHA 1315)p. 325.
Nagyenyedi-kódex, 1462 (H 2)
Kiskarácsonytól Keresztvíz (RPHA 3041)p. 123.
Note manuscite, 16. sz. (H 37)
Hálaadásunkban rólad emlékezünk (RPHA 0478)
Note manuscrite, 1433–1435 (H 630)
Ó, Istennek teste édesség, e világnak oltalma (RPHA 3216)f. 16r.
Note manuscrite, 1490 körül (H 121)
Gondom nekem, jó nagy Isten, mostan nem volna (RPHA 0433)
Ó, dicső, kegyelmes, méltóságos kereszt (RPHA 1099)p. 11.
Note manuscrite, 1505 (H 104)
Supra, aggnő, szökj fel kabla (RPHA 1293)
Note manuscrite, 1511–1526 (H 807)
Süly, itt teneked nem kellett volna kelned (RPHA 3005)
Istennek szent vére ... megváltója (RPHA 3004)
Note manuscrite, 1516 (H 808)
Úristen mit monda ... mit parancsola (RPHA 3016)
Én Uram, mindenható Úristenség, immár én (RPHA 3015)
Én Uram, mindenható Úristenség, énnekem e mai napon (RPHA 3014)
Note manuscrite, 1529–1541 (H 810)
Nyilak, én tinektek parancsolok (RPHA 3025)
Én keresztellek tégedet, szentelt vessző (RPHA 3024)
Note manuscrite, 1531–1542 (H 811)
Ez ki háza, ez Szent Benedek háza (RPHA 3026)
Note manuscrite, 1551 (H 141)
Meghalljátok fejenként, kik itt vagytok (RPHA 0864)
Note manuscrite, 1554 (H 605)
Jer, mi dicsérjük, áldjuk és felmagasztaljuk (RPHA 0649)
Note manuscrite, 1569–1575 (H 627)
Megszabadultam már én a testi haláltól (RPHA 0870)f. 224v.
Note manuscrite, 1570 körül (H 604)
Isten Fia magát megalázá (RPHA 0596)f. 18r.
Note manuscrite, 1592 (H 765)
Lakjál, egyél, jámbor, utána jót is aludjál (RPHA 0821)f. A4r.
Note manuscrite, 1599 előtt (H 757)
Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura és embereknek (RPHA 0411)
Note manuscrite, 16. sz. (H 301)
Üdvözlégy, Krisztus, Istennek Fia (RPHA 1401)f. 35v.
Üdvözlégy, Krisztus, Istennek Fia (RPHA 1401)f. 37r.
Note manuscrite, 16. sz. (H 307)
Légy most segítség, szent Miklós, minekünk (RPHA 0836)
Note manuscrite, 16. sz. (H 614)
Megbántunk, Isten, szüntelen tégedet (RPHA 0859)
Note manuscrite, 16. sz. (H 618)
Üdvözlégy, Istennek szent teste (RPHA 1398)
Itt jelen vagyon az Istennek Fia (RPHA 3230)
Note manuscrite, 16. sz. (H 631)
Öltöznek be az erdő (RPHA 1141)
Note manuscrite, 16. sz. (H 752)
Keresztyének Ura, benned bizodalmam (RPHA 3210)
Note manuscrite, 16. sz. (H 756)
Legyen Isten hozzád, ó én szép virágom (RPHA 4007)
Note manuscrite, 16. sz. (H 760)
Dicséretes az ember (RPHA 0259)
Note manuscrite, 16. sz. (H 769)
Kegyelmes Isten, kinek kezében életemet adtam (RPHA 0712)
Note manuscrite, 16. sz. (H 781)
Irgalmazz, Úristen, immáron énnekem (RPHA 0590)
Uram Isten magasságban (RPHA 1427)
Note manuscrite, 16. sz. ? (H 620)
Az Úristen nekem édes táplálóm (RPHA 0152)f. C4r.
Note manuscrite, 16. sz. eleje (H 22)
Bátya, bátya, mely az út Becskerekére (RPHA 0168)
Note manuscrite, 16. sz. közepe (H 812)
Süly, én teneked mondom (RPHA 3027)
Note manuscrite, 16. sz. második fele (H 36)
Jer, mi emlékezzünk a Luther-papokról (RPHA 0651)
Note manuscrite, 16. sz. vége (H 771)
Illik tisztességgel, híres vitézséggel, mindnyájan inkább halnunk (RPHA 1088)f. 30r.
Note manuscrite, 16. sz. vége (H 772)
Mindenek meghallják és jól megtanulják (RPHA 0968)
Note manuscrite, 1619 körül (H 306)
Mikor az ígért mag az igen formált, tág, szép Szűz méhébe szálla (RPHA 0929)
Note manuscrite, 16–17. sz. (H 610)
Uram Isten, ki igértél oltalmat (RPHA 1426)f. 258v.
Note manuscrite, 17. sz. (H 142)
Szent Istvánnak halálát jelentem (RPHA 1315)
Note manuscrite, 17. sz. (H 151)
Nektek emlékezem, ha meghallgatjátok, jó Hunyadi Jánosról (RPHA 1065)
Erős várunk nekünk az Isten (RPHA 0392)
Note manuscrite, 17. sz. (H 501)
Bizonytalan voltát világ állapotjának (RPHA 0182)f. 2r.
Szent Dávid király háborúságában, panaszolkodik (RPHA 1307)f. 5v.
Jézus Krisztus, Istennek szent Fia, bűnösöknek (RPHA 0666)f. 7v.
Követi vala népnek soksága Krisztusnak csodáit (RPHA 0781)f. 15r.
Note manuscrite, 17. sz. (H 504)
Jövel, Szentlélek Isten, tarts meg minket Igédben (RPHA 0697)
Note manuscrite, 17. sz. (H 601)
Krisztus feltámada, nekünk örömet ada (RPHA 0794)
Note manuscrite, 17. sz. (H 607)
Mi nyomorúságból tehozzád könyörgünk (RPHA 0918)
Note manuscrite, 17. sz. (H 609)
Szegény keresztyénség, kezdel megvakulni (RPHA 1302)
Note manuscrite, 17. sz. (H 612)
Bocsásd meg, Úristen, ifjúságomnak vétkét (RPHA 0185)
Note manuscrite, 17. sz. (H 616)
Nagy Úristen, ne hagyj minket (RPHA 1042)
Note manuscrite, 17. sz. (H 617)
Nem mind szentek azok, akik a templom küszöbét nyomják (RPHA 1073)
Tengernek mélységét és rejtett örvényét szent Jehova Isten (RPHA 1373)
Note manuscrite, 17. sz. (H 619)
Véletlen embernek utolsó órája (RPHA 1478)
Note manuscrite, 17. sz. (H 622)
Emlékezzünk régiekről (RPHA 0376)
Note manuscrite, 17. sz. (H 625)
Vígan énekeljünk, Atya Istent dicsérjük (RPHA 1485)p. 9.
Note manuscrite, 17. sz. (H 626)
Lásd meg, Uram, én ügyemet (RPHA 0823)f. 3r.
Note manuscrite, 17. sz. (H 750)
Emlékezzél meg, te gyarló ember, a te Istenedről (RPHA 0364)
Note manuscrite, 17. sz. (H 754)
Bocsásd meg, Úristen, ifjúságomnak vétkét (RPHA 0185)
Note manuscrite, 17. sz. (H 767)
Téged, Úristen, mi, keresztyének, dicsérünk és áldunk (RPHA 1364)f. 1v.
Jer, dicsérjük, jer, dicsérjük a Krisztus Jézust (RPHA 0637)f. 2v.
Note manuscrite, 17. sz. eleje (H 500)
Sebes tenger habja, Júlia haragja, kinek vagyok én rabja (RPHA 1211)
Nyírkállai Magyi János bejegyzése, 1476–1490 (H 20)
Mert mit egyszer megszerzettél (RPHA 0901)p. 71.
Óvári graduál, 17. sz. eleje (Stoll 10)
Új világosság jelenék (RPHA 1415)p. 1.
Áldott keresztyének Ura (RPHA 0085)p. 3.
Atya Istennek Igéje, örök Atyától ki jövél (RPHA 0108)p. 6.
Mennyből az Ige lejöve (RPHA 0888)p. 7.
Az Üdvözítőt régenten, mint megígérte az Isten (RPHA 0145)p. 8.
Mindeneknek teremtője és híveknek megváltója ... bűnösöknek (RPHA 0971)p. 11.
Csillagoknak teremtője és híveknek fényessége (RPHA 0227)p. 14.
Az Atyának országából e világra Isten jöve (RPHA 0119)p. 17.
Jövel, népeknek megváltója, mutasd meg Szűznek szülését (RPHA 0695)p. 19.
Istentől választott népek, gyűljetek egybe mindnyájan (RPHA 0617)p. 21.
Teljes e széles világon, mind a Földnek határáig (RPHA 1371)p. 23.
Jó keresztyének, kik vagyunk (RPHA 0682)p. 25.
Naptámadástól fogva (RPHA 1048)p. 26.
Gonosz, kegyetlen Heródes, született Krisztustól mit félsz (RPHA 0434)p. 27.
Teremtő Atya Úristen, ki nappal világosítasz (RPHA 1374)p. 29.
A bűnök távol legyenek tőlünk (RPHA 0002)p. 30.
Jer, hirdessük mi Urunknak nagy dicső bajvívását (RPHA 0648)p. 47.
Örüljünk, mi áldottak és választottak mennyországra (RPHA 1165)p. 66.
Jézus Krisztus, kit az Atya váltságunkra elereszte (RPHA 0667)p. 66.
Felmagasztaljuk a felséges mindenható Úristent (RPHA 0405)p. 66.
Adjunk hálát, keresztyének, Krisztusnak ő jóvoltáról (RPHA 3501)p. 67.
Jöjj mihozzánk, üdvözítő Jézus Krisztus szent Atyáddal (RPHA 3510)p. 67.
Jézus Krisztus, ki e napon a szép Szűznek szent méhéből (RPHA 3508)p. 67.
Áldjuk mi mind az Úristent, ki miértünk emberi személyt (RPHA 3502)p. 67.
Járjunk mi most, keresztyének, üdvösségnek igaz útján (RPHA 3506)p. 68.
Jézus Krisztus, ki e napon a bölcseknek megjelenél (RPHA 3507)p. 68.
Emlékezzünk, keresztyének, az Istennek jóvoltáról (RPHA 3504)p. 68.
Örüljünk mi, keresztyének, mert az Isten ő Szentlelkét (RPHA 3513)p. 69.
Menjetek el békességgel, Úristennek örökösi (RPHA 3511)p. 69.
A teremtő Atya Isten és megváltó Fiú Isten (RPHA 3500)p. 69.
E Pünkösd ünnepében (RPHA 3022)p. 96.
E húsvét ünnepében (RPHA 3021)p. 96.
Karácsony ünnepében (RPHA 3214)p. 96.
Ez esztendőt megáldod (RPHA 4006)p. 96.
Az Atya Úristen Ádámot hogy teremté, ki beszédét (RPHA 0118)p. 170.
Szent Istvánnak halálát jelentem (RPHA 1315)p. 179.
Jer, mi dicsérjük, áldjuk és felmagasztaljuk (RPHA 0649)p. 183.
Jer, dicsérjük e mai napon a mi Urunkat (RPHA 0640)p. 186.
Szent Isaiás így ír Krisztusnak szent születéséről (RPHA 1313)p. 188.
Jer, mindnyájan örüljünk (RPHA 0656)p. 191.
Krisztus Jézus születék (RPHA 0799)p. 193.
Mi Atyánk, Atya Isten, vezérünk, Fiú Isten (RPHA 0903)p. 194.
Dávidnak ő városában (RPHA 0243)p. 194.
Jézus, születél üdvösségünkre (RPHA 0677)p. 195.
E nap nekünk dicséretes nap, bizony vígasságnak napja (RPHA 0295)p. 195.
Úristen veletek (RPHA 1444)p. 196.
Teljes szívvel örvendjünk (RPHA 1372)p. 197.
Nekünk születék mennyei király, kit Üdvözítőnknek (RPHA 1066)p. 199.
Megteljesíté az Atya Isten (RPHA 0872)p. 199.
Mikor Krisztus Bethlehemben, születteték (RPHA 0938)p. 200.
Atyának bölcsessége isteni bizonyság (RPHA 0114)p. 202.
Dicséretet mondjunk Atya Istennek (RPHA 0263)p. 203.
Csodálatos nagy bölcsesség (RPHA 0235)p. 204.
Emlékezzünk e napon Urunknak haláláról (RPHA 0372)p. 206.
Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, ő szent vére hullása (RPHA 0792)p. 207.
Krisztust megfeszíték kegyetlen zsidó népek (RPHA 0817)p. 208.
Krisztus feltámada, ki értünk meghalt vala, mi bűnünkért kínt valla (RPHA 0786)p. 209.
Krisztus feltámada, nekünk örömet ada (RPHA 0794)p. 210.
Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, szent vére hullásával (RPHA 0791)p. 211.
Krisztus feltámada igazságunkra (RPHA 0784)p. 211.
Ó, Jézus, mi Üdvözítőnk (RPHA 1116)p. 212.
Krisztus mennybe felmene nekünk helyet szerzeni, ül Atyjának (RPHA 0808)p. 213.
Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, és kiket ő szerete (RPHA 0790)p. 213.
Krisztus mennyekbe felmene nekünk helyet szerzenie, Atyjával (RPHA 0806)p. 214.
A Krisztus mennybe felmene, alleluja (RPHA 0019)p. 215.
A Pünkösd ünnepnapján tanítványok egy házban (RPHA 0035)p. 216.
A Szentléleknek kegyelme apostoloknak szívüket betölté (RPHA 0044)p. 218.
A Pünkösdnek jeles napján Szentlélek Isten küldeték (RPHA 0037)p. 218.
Pünkösd napja betelvén (RPHA 1184)p. 219.
Jövel, Szentlélek Úristen, lelkünknek vigassága (RPHA 0702)p. 220.
A Pünkösdnek jeles napján, alleluja (RPHA 0036)p. 221.
Látod Isten bűneinket, jól látod álnokságinkat (RPHA 0829)p. 227.
Felséges Atya Úristen, e napnak ő kezdetében (RPHA 0406)p. 227.
Könyörögjünk az Istennek Krisztus által (RPHA 0772)p. 229.
Ó, felséges, áldott király (RPHA 1111)p. 230.
Hallgassuk figyelmetesen (RPHA 0509)p. 231.
Örvendezzen már e világ (RPHA 1166)p. 232.
Fénylik a Nap fényességgel, zeng az ég nagy dicsérettel (RPHA 0418)p. 234.
E világnak fényessége, Krisztus Jézus egy reménye (RPHA 0306)p. 235.
Keresztyéneknek serege, dicsérik Húsvétnak ünnepét (RPHA 0733)p. 236.
Jézus Krisztus, mi megváltónk, teremtőnk (RPHA 0669)p. 237.
Lásd meg, Uram, én ügyemet (RPHA 0823)p. 239.
Az Úristent magasztalom (RPHA 0154)p. 240.
Boldog az ilyen ember ő lelkében (RPHA 0202)p. 243.
Palatics-kódex, 1588–1589 (Stoll 3)
Uram, benned még az én reménységem (RPHA 1425)f. 59v.
Áldott az Úristen örökké mennyekben (RPHA 0083)f. 62r.
Dicsérlek tégedet, én édes Istenem, nagy kegyelmességedért (RPHA 0281)f. 62v.
Nekünk születék mennyei király, kit Üdvözítőnknek (RPHA 1066)f. 64r.
Mikoron Dávid nagy búsultában (RPHA 0944)f. 64v.
Fekete szemű, szemöldökű (RPHA 0402)f. 67r.
Én nem bántom te kegyelmed, jöszte, szívem énvelem (RPHA 0382)f. 67v.
Pálffi Márton-énekeskönyv, 1694 körül (Stoll 129)
Véletlen embernek utolsó órája (RPHA 1478)f. 3r.
Angyaloknak nagyságos asszonya (RPHA 0099)f. 7v.
Jézus Krisztus, szép fényes hajnal (RPHA 0675)f. 11r.
Dicséretes a gyermek (RPHA 0258)f. 12r.
Jer, dicsérjük e mai napon a mi Urunkat (RPHA 0640)f. 12v.
Jer, mi dicsérjük, áldjuk és felmagasztaljuk (RPHA 0649)f. 13v.
E nap nekünk dicséretes nap, bizony vígasságnak napja (RPHA 0295)f. 14v.
Gyermek születék Bethlehemben ... mint vőlegény (RPHA 2019)f. 16r.
Gyermek születék Bethlehemben ... mint vőlegény (RPHA 2019)f. 16v.
Teljes e széles világon, mind a Földnek határáig (RPHA 1371)f. 17r.
Krisztus Jézus születék (RPHA 0799)f. 17r.
Hálát adjunk mindnyájan az Úristennek (RPHA 0481)f. 17v.
Nekünk születék mennyei király, Szűz Máriának (RPHA 1068)f. 18r.
Nekünk születék mennyei király, kit Üdvözítőnknek (RPHA 1066)f. 18r.
Ó, dicsőséges Szentháromság (RPHA 1102)f. 21v.
Járjunk mi most, keresztyének, üdvösségnek igaz útján (RPHA 3506)f. 22r.
Jézus Krisztus, kit az Atya váltságunkra elereszte (RPHA 0667)f. 22r.
Immár mostan, ó, Szentlélek (RPHA 0583)f. 22r.
Menjetek el békességgel, Úristennek örökösi (RPHA 3511)f. 22r.
A teremtő Atya Isten és megváltó Fiú Isten (RPHA 3500)f. 22r.
Dicsőség, dicséret és tisztesség (RPHA 0285)f. 28v.
Dicséretet mondjunk Atya Istennek (RPHA 0263)f. 29r.
Atyának bölcsessége isteni bizonyság (RPHA 0114)f. 30r.
Itt jelen vagyon az Istennek Fia (RPHA 3230)f. 36r.
Itt jelen vagyon az Istennek Fia (RPHA 3230)f. 41v.
Üdvözlégy, Krisztus, Istennek Fia (RPHA 1401)f. 42r.
Üdvözlégy, Istennek szent teste (RPHA 1398)f. 42r.
Ó, mennyei nagy boldogság (RPHA 1123)f. 47r.
Emlékezzél, Úristen, híveidről (RPHA 0368)f. 47r.
Mit bízik e világ ő álnokságában (RPHA 1002)f. 47v.
Vedd el, Úristen, rólunk haragodat (RPHA 1469)f. 48r.
Szent vagy örökké, Atya Úristen, a magas mennyekben (RPHA 1321)f. 48v.
Pápai János kézirata, 1608 (Stoll 23)
Üdvözlégy, Istennek szent teste (RPHA 1398)f. 89r.
Pápai toldalék, 17. sz. első fele (Stoll 70)
A Szentírás mondja, hogy szoros út vagyon az örök boldogságra (RPHA 0043)p. 1.
A tündérországról bőséggel olvastam (RPHA 0053)p. 25.
Péchi Simon-énekeskönyv, 1615 (Stoll 33)
Jámbor és bölcs, boldog és szent Istenét tudja (RPHA 0625)p. 15.
Isten akit választ, vagy ország teszen (RPHA 0594)p. 16.
Mikor Absolon atyjára támada (RPHA 0927)p. 19.
A pártosok ellen Dávid így imádkozék (RPHA 0032)p. 20.
Udvarfia szent Dávidra panaszla (RPHA 1392)p. 21.
Beteg vala Dávid egykor bűnei miatt (RPHA 0173)p. 23.
Aki nyavalyájában nem talál oltalmat (RPHA 0073)p. 25.
Mely hatalmas a mi Urunk, az Isten (RPHA 0877)p. 27.
Erős ellenségét, Góliátot, Dávid hogy megveré (RPHA 0390)p. 29.
A pokol nép elsokasult földünkben (RPHA 0034)p. 31.
Akara rejtezni, de nem bújhaték (RPHA 0064)p. 33.
Ha nem látsz hozzánk, Uram, elveszünk, mert elfogyott a szent (RPHA 0460)p. 35.
Sok ideje, Uram, hogy sanyargatsz (RPHA 1256)p. 36.
A pogány nép és király azt tartja (RPHA 0033)p. 37.
Egykor a szent nemzet egy kérdést támaszta (RPHA 0325)p. 38.
Az Istenhez a jámbor bízhatik (RPHA 0138)p. 40.
Mikor Dávidra a Saul király mindenképpen törne (RPHA 0933)p. 42.
Ha ki sok szerencsén, háborún járt, jó vénségre jutott (RPHA 0458)p. 43.
Istent lenni valaki tagadná, mint sok bolond tagadta (RPHA 0614)p. 48.
Ti, szent népek, így esedezzetek (RPHA 1383)p. 50.
Ország népe így örüle (RPHA 1157)p. 51.
Mikor Dávid leginkább nyomorgana (RPHA 0931)p. 52.
Isten népe és Dávid azt látá (RPHA 0599)p. 56.
Sion hegyét hogy választá (RPHA 1232)p. 57.
Jámbor vala, de sok háborút láta (RPHA 0627)p. 58.
Pohárbaráti királynak mondják (RPHA 1178)p. 60.
Egy nagy ügye lőn Dávidnak, kin megijede (RPHA 0320)p. 62.
Tehozzád kiáltok, Uram, ne hagyj vesznem (RPHA 1365)p. 64.
Egész Izraelt Dávid felgyűjté (RPHA 0313)p. 65.
Egészségben, békességben megnőve (RPHA 0314)p. 67.
Táborával Saul körülfoga (RPHA 1353)p. 69.
A beteg népeknek tanúságot ada (RPHA 0001)p. 72.
A nagy bölcs teremtést aki meggondolja (RPHA 0027)p. 74.
Jámbor vitéz, Dávid, Saul előtt hogy futna (RPHA 0628)p. 77.
A hamis szók, nyelvek ellen (RPHA 0011)p. 79.
Jóllehet az istentelen mutatja (RPHA 0688)p. 82.
Ne bánd, se bosszuljad, istenes szent ember (RPHA 1049)p. 84.
Bús haragból ne büntess, én Istenem (RPHA 0218)p. 88.
Bús az elme, mikor beteg a teste (RPHA 0217)p. 90.
Hogy halálos ágyából felkele (RPHA 0548)p. 92.
Boldog, aki nyomorulthoz, beteghez lát és vigasztal (RPHA 0197)p. 94.
Idegen föld hátán, Istenem, bújdosom, ünneped nem tarthatom (RPHA 0556)p. 95.
Vedd fel igazságom, én hatalmas bírám, vedd elő már peremet (RPHA 1472)p. 96.
Országa kárát, sok elvitt rabját Dávid mikor hallá (RPHA 1159)p. 97.
Hevült lelkem, szívem búsult (RPHA 0535)p. 99.
Isten oltalmunk, erős kővárunk (RPHA 0600)p. 101.
Izrael országát Salamon inté (RPHA 0620)p. 102.
Szent, kegyelmes, szent Atyánk nagy erejét (RPHA 1319)p. 103.
Gazdagok, meghalljátok, és szegények (RPHA 0429)p. 105.
Látja világ dolgát Isten és forgatja (RPHA 0827)p. 108.
Ammon országra Dávid hadát küldé (RPHA 0097)p. 111.
Szentes, kegyetlen faj, de mit dicsekedel (RPHA 1325)p. 114.
Sok hatalmas lator most azt tudja (RPHA 1253)p. 115.
Atyám, ne hagyj, mert ezent kézben leszek (RPHA 0111)p. 116.
Ijedt vitéz, Dávid, Keilában szorula (RPHA 0569)p. 117.
Szent Dávid Saultól nem maradhata (RPHA 1312)p. 119.
Bosszúdat, ember, hagyd a nagy Istennek (RPHA 0211)p. 121.
Panaszom reátok, urak, kik rám szóltok (RPHA 1172)p. 123.
Védd fejemet, Uram, mert majd elvesztnek (RPHA 1471)p. 124.
Halljuk, elrégen atyánkkal mit tettél (RPHA 0513)p. 126.
Minden veszély talált, Uram, szegény főmre, halld meg kiáltásomat (RPHA 0966)p. 128.
Kivel Isten vagyon, bátorsága lehet (RPHA 0767)p. 129.
Idegen pusztából, Uram, hozzád sírok (RPHA 0558)p. 130.
Gyakran ijeszt én szörnyű ellenségem (RPHA 0443)p. 131.
Becsületes sok jó, Uram, csak tetőled (RPHA 0170)p. 133.
Szentek, e földön ha vagytok (RPHA 1322)p. 135.
Irgalmasan tekintsd, Uram, népedet (RPHA 0587)p. 136.
Kelj fel, Uram, kelj fel, mutasd színedet (RPHA 0725)p. 137.
Ne hagyj vesznem, Uram, mert elmerültem (RPHA 1054)p. 142.
Jer, hamar segíts meg, Uram (RPHA 0647)p. 145.
Nincs, Uram, senki, csak te vagy reményem (RPHA 1081)p. 146.
Új urat adtál, Uram, a szent népnek (RPHA 1414)p. 148.
Jóllehet gyakorta hívek nyomorognak (RPHA 0689)p. 150.
Nemes földjét a szent népnek pogány rablá, veszté (RPHA 1077)p. 153.
Uram, neked hálát adok, tégedet dicsérlek (RPHA 1431)p. 156.
Júda nemzetben hagyá nagy hírét (RPHA 0708)p. 157.
Kegyes teremtőmnek amikor könyörgék (RPHA 0723)p. 158.
Az én tanításomra adjatok mind fület (RPHA 0130)p. 160.
A te népedre, te öröködre nagy ellenség szállott (RPHA 0049)p. 165.
Fohászkodunk, mi gondviselőnk, hozzád (RPHA 0422)p. 166.
Hívek, örvendezzetek, Úrnak énekeljetek (RPHA 0543)p. 168.
Urak, fejedelmek, jól meggondoljátok (RPHA 1423)p. 170.
Jer hamar mellénk, Uram, ne hallgass, ne ülj, ne késsél (RPHA 0646)p. 172.
Istenem, mely kedvem volna most énnekem, hogy láthatnám házadat (RPHA 0604)p. 173.
Hogy említjük eleinket (RPHA 0547)p. 175.
Az én könyörgésemre hajtsd füledet, Uram, ments meg (RPHA 0127)p. 176.
Hegyen szép városát rakta (RPHA 0531)p. 177.
Ne hagyj, kegyelmes Atyám, mert csak tőled várok (RPHA 1053)p. 178.
Istennek jó voltát énekben jelentem (RPHA 0608)p. 180.
De most úgy tetszik, hogy haragodból frigyedet megszegted (RPHA 0247)p. 182.
Hogy e nagy pusztán lakunk és nincs bántásunk (RPHA 0544)p. 184.
Ha szent vagy és életedben ártatlan (RPHA 0461)p. 186.
Neked mondok dicséretet, mert Uram, tégedet illet (RPHA 1063)p. 188.
Innét Istenről bizonyt minden higgyen (RPHA 0586)p. 189.
Hatalmas, bosszús Úr, mutasd fel magadat (RPHA 0523)p. 190.
Kik Istennek csodáit láttuk (RPHA 0753)p. 192.
Egész országul az Urat, no, dicsérjétek (RPHA 2003)p. 193.
Az Úr immár király, kit minden nemzet ural (RPHA 0146)p. 195.
Mondjatok új éneket, új csodát az Úr is tett (RPHA 1006)p. 196.
Ő székét az Úr Sionba tette, oda ládáját szállítá (RPHA 2002)p. 197.
Az Úrnak országul hálát adjatok (RPHA 0155)p. 198.
Fogadásom, Uram, teneked jelentem (RPHA 0419)p. 199.
Nyomorult fejemtől fogadd kérésemet (RPHA 1094)p. 200.
A szent Istent, lelkem, dicsérd az Urat (RPHA 0039)p. 203.
Istent, no, dicsérd minden erőddel, magasztald, én lelkem (RPHA 0615)p. 206.
Istent, hívek, szentek, no, dicsérjétek (RPHA 0613)p. 208.
Velem dicsérjétek, ti szentek, az Istent (RPHA 1476)p. 213.
Boldog állapotot és szép szabadságot, jó szerencsét mindennek ád csak Isten (RPHA 0198)p. 217.
Minden szerencsén, Uram, kész én lelkem (RPHA 0964)p. 219.
Hamis száját istentelen rám tátta (RPHA 0517)p. 220.
Isten, az Úr, az én uramnak mondá (RPHA 0595)p. 223.
Jer, dicsérjük a nagy Istent (RPHA 0638)p. 225.
Az a boldog ember, aki Istent féli (RPHA 0116)p. 226.
Úr szolgái, Istent velem dicsérjétek (RPHA 1420)p. 228.
Izrael hogy Egyiptusból indula (RPHA 0619)p. 228.
A mi kemény rabságunkban (RPHA 0024)p. 230.
Velem jól tett Istent szívemből szeretem (RPHA 1477)p. 231.
Jákob fiai, minden nemzetek, az Urat dicsérjétek (RPHA 0624)p. 233.
Dicsérjétek, szentek, a mennyei Urat, mert örök, jó és kegyes (RPHA 0275)p. 233.
Aki éltig a törvényt tartja (RPHA 0069)p. 235.
Nekem volt eddig nagy sok ellenségem (RPHA 1064)p. 240.
Várnék erőt mindenünnét (RPHA 1467)p. 241.
Vidulok és örvendek (RPHA 1483)p. 242.
Ha Úr velünk nem lett volna (RPHA 0466)p. 243.
Búmban két szememet az égre emeltem (RPHA 0212)p. 243.
Istent szívéből aki tiszteli (RPHA 0616)p. 244.
Édes hazánk földe felé hogy az Úr fordíta (RPHA 0310)p. 245.
Ember csak hiába magától vesződik (RPHA 0339)p. 246.
Ki boldog, aki Úrtól fél (RPHA 0742)p. 247.
Járt énreám sok ellenség (RPHA 0631)p. 247.
Nagy mély vízben s árban forgok (RPHA 1037)p. 248.
Az én szívemben, Uram, előtted ha magam elhittem (RPHA 0129)p. 249.
Sokat tűrtem, sok bút, munkát láttam (RPHA 1289)p. 250.
Papok, tisztetek értsétek (RPHA 1174)p. 251.
Édesb, nagyobb, jelesb de mi lehet (RPHA 0311)p. 251.
Úr szolgái, ti, szentesek (RPHA 1421)p. 252.
Az Urat, minden szentek, velem, no, dicsérjétek (RPHA 0149)p. 253.
Sírva messze szép hazánkból, hogy rabságra menénk (RPHA 2001)p. 254.
Hogy édes hazánkból fogságra jutánk (RPHA 0545)p. 254.
Uram, szívem szerint tégedet dicsérlek (RPHA 1432)p. 256.
Istenem, tudod minden dolgomat (RPHA 0606)p. 257.
Hamisak méltatlan, Uram, reám keltek (RPHA 0518)p. 260.
Istenem, ne hagyj, siess énmellém, halld meg beszédemet (RPHA 0605)p. 261.
Ím, hogy szinte vesznék, Úrhoz kiáltok (RPHA 0575)p. 263.
Láss ide, Uram, halld beszédemet (RPHA 0826)p. 264.
Kegyelmes Úr, adok nagy hálát neked (RPHA 0718)p. 265.
Istenem, én királyom, tégedet dicsérlek (RPHA 0603)p. 267.
Most, óh, lelkem, dicsérd az Istent (RPHA 1009)p. 268.
Énekekkel az Urat, szentek, dicsérjétek (RPHA 0383)p. 269.
Mennyei szent személyek (RPHA 0891)p. 271.
Mondjatok új nótát (RPHA 1007)p. 272.
Hívek, az Istent velem dicsérjétek (RPHA 0542)p. 272.
Bátyáim közt kisebb valék (RPHA 0169)p. 273.
Ó, mennyei nagy boldogság (RPHA 1123)p. 281.
Adj békességet, Úristen (RPHA 0058)p. 282.
Krisztus, ki vagy nap és világ, minket sötétségben ne hagyj (RPHA 0804)p. 282.
Serkenj fel, ember, ha már ide jöttél (RPHA 1225)p. 288.
Jer, dicsérjük e mai napon a mi Urunkat (RPHA 0640)p. 301.
Elválasztottad, Uram, mind a tieidet (RPHA 0335)p. 344.
Üdvözülendő embernek penitenciát kell tartani (RPHA 1407)p. 345.
Hálát mi adjunk az Atya Istennek (RPHA 0487)p. 348.
Járuljunk mi az Istennek szent Fiához (RPHA 0632)p. 374.
Hálát adunk neked, mindenható, irgalmas Úristen (RPHA 0483)p. 376.
Adjunk hálát mindnyájan az Atya Úristennek (RPHA 0062)p. 378.
Mennybéli Úristen, hallgass meg engemet az én könyörgésemben (RPHA 0885)p. 381.
El-bemegyünk nagy örömben (RPHA 0329)p. 383.
Emlékezzél, mi történék, Uram, mi értünk (RPHA 0366)p. 395.
Pécsi énekeskönyv, 1674 (Stoll 98)
Jer, hirdessük mi Urunknak nagy dicső bajvívását (RPHA 0648)f. 7r.
Követi vala népnek soksága Krisztusnak csodáit (RPHA 0781)f. 49v.
Teljes e széles világon, mind a Földnek határáig (RPHA 1371)f. 97r.
Úristennek Szent Fia e nap nekünk születék (RPHA 1445)f. 98r.
Peer-kódex, 1526 körül (H 16)
Áldott Krisztus keresztfán hét igét megmonda (RPHA 0086)p. 194.[digitalizált]
Szűz Mária e világon (RPHA 1352)p. 219.[digitalizált]
Örök, mindenható Istennek hatalma (RPHA 1152)p. 235.[digitalizált]
Ó, kegyes Szűz Mária, te vagy szép, tiszta rózsa (RPHA 1118)p. 236.[digitalizált]
Üdvözlégy, Istennek szent teste (RPHA 1398)p. 242.[digitalizált]
Krisztus országol, Krisztus parancsol (RPHA 0812)p. 248.[digitalizált]
Ó, nyíl, állj meg Szent Illés prófétának hatalmának miatta (RPHA 3017)p. 251.[digitalizált]
Üdvözlégy, dicsőséges Szűz, Napnál fényesb csillag (RPHA 1394)p. 289.[digitalizált]
Üdvözlégy, kegyelmes, Szent László király (RPHA 1399)p. 308.[digitalizált]
Dicsőséges Szűz Mária, dicsérettel vagy teljes (RPHA 0286)p. 326.[digitalizált]
Angyaloknak nagyságos asszonya (RPHA 0099)p. 330.[digitalizált]
Félelmes szívűnek engem alítátok (RPHA 0403)p. 337.[digitalizált]
Peer-kódextől különválasztott töredék, 15. sz. második fele (H 17)
Igaz bíró, Jézus Krisztus, királyoknak királya és Uram (RPHA 0561)
Kiskarácsonytól Keresztvíz (RPHA 0761)p. 1.
Szegényeknek kegyes segedelme (RPHA 4034)p. 18.
Példák könyve, 1510 (H 8)
Dicséretes az ember (RPHA 0259)p. 31.
Petri András-énekeskönyv, 1630–1631 (Stoll 50)
Sok nyomorúsággal élete embernek (RPHA 1265)f. 1r.
Jézus Krisztus, Istennek szent Fia, bűnösöknek (RPHA 0666)f. 1v.
Szükség keresztyénnek, mindennek éltében (RPHA 1344)f. 2r.
Ó, te meghalandó emberi nemzetség (RPHA 1134)f. 3r.
Illik nekünk erről emlékeznünk (RPHA 0572)f. 3v.
Megszabadultam már én a testi haláltól (RPHA 0870)f. 6r.
Sok hálaadással mi most tartozunk (RPHA 1251)f. 7r.
Ember, emlékezzél a szomorú halálról (RPHA 0340)f. 8r.
Gyönyörködjél, Szűz Mária, magas mennyországban (RPHA 0451)f. 14r.
A keresztyénségben igaz vallás a hitben (RPHA 0017)f. 16r.
Dicséretes a gyermek (RPHA 0258)f. 22r.
E nap nekünk dicséretes nap, bizony vígasságnak napja (RPHA 0295)f. 22v.
Jer, mindnyájan örüljünk (RPHA 0656)f. 23r.
Krisztus Jézus születék (RPHA 0799)f. 23v.
Gyermek születék Bethlehemben ... mint vőlegény (RPHA 2019)f. 24r.
Jer, dicsérjük e mai napon a mi Urunkat (RPHA 0640)f. 24v.
Jer, mi dicsérjük, áldjuk és felmagasztaljuk (RPHA 0649)f. 25v.
Jer, dicsérjük, jer, dicsérjük a Krisztus Jézust (RPHA 0637)f. 26v.
Nagy örömnap ez nekünk, mert Krisztus születék (RPHA 1040)f. 27v.
Nekünk születék mennyei király, Szűz Máriának (RPHA 1068)f. 30r.
Nekünk születék mennyei király, kit Üdvözítőnknek (RPHA 1066)f. 30r.
Mikor Krisztus Bethlehemben, születteték (RPHA 0938)f. 31v.
Mi Atyánk, Atya Isten, vezérünk, Fiú Isten (RPHA 0903)f. 33v.
Jézus, születél üdvösségünkre (RPHA 0677)f. 34r.
Dicsőség, dicséret és tisztesség (RPHA 0285)f. 37r.
Dicséretet mondjunk Atya Istennek (RPHA 0263)f. 38v.
Atyának bölcsessége isteni bizonyság (RPHA 0114)f. 39r.
Mit bízik e világ ő álnokságában (RPHA 1002)f. 48r.
Krisztus mennybe felmene nekünk helyet szerzeni, ül Atyjának (RPHA 0808)f. 49r.
Jézus Krisztus, mi váltságunk, szeretetünk, kívánságunk (RPHA 0673)f. 49v.
A Krisztus mennybe felmene, alleluja (RPHA 0019)f. 50r.
Krisztus mennyekbe felmene nekünk helyet szerzenie, Atyjával (RPHA 0806)f. 50v.
Jövel, Szentlélek Úristen, lelkünknek vigassága (RPHA 0702)f. 51r.
Pünkösd napja betelvén (RPHA 1184)f. 51v.
A Pünkösdnek jeles napján Szentlélek Isten küldeték (RPHA 0037)f. 53r.
Imádunk mi téged, Szentháromság (RPHA 0577)f. 53v.
Ó, mi szent Atyánk, kegyes és kegyelmes (RPHA 1124)f. 54r.
Követi vala népnek soksága Krisztusnak csodáit (RPHA 0781)f. 55v.
Hálát adunk teneked, örök Isten (RPHA 0484)f. 57r.
Hálaadásunkban rólad emlékezünk (RPHA 0478)f. 57r.
Könyörögjünk az Istennek, Szentlelkének (RPHA 0774)f. 57v.
Úristen, kérünk a te szent nevedért (RPHA 1437)f. 58r.
Ébredjél fel, világ, bűneidből (RPHA 0308)f. 58v.
Felséges Isten, neked jelentjük, mi nagy nyavalyánkat (RPHA 0415)f. 59r.
Emlékezzél, Úristen, híveidről (RPHA 0368)f. 61v.
Úrnak szolgái, no, dicsérjétek mindnyájan az Urat (RPHA 1447)f. 62r.
Semmit ne bánkódjál, Krisztus szent serege (RPHA 1219)f. 62r.
Emlékezzél meg, te gyarló ember, a te Istenedről (RPHA 0364)f. 63r.
Ó, mely igen rövid volt, lám, e világ (RPHA 1121)f. 63v.
Aki veti segedelmét az Istennek hatalmába (RPHA 0074)f. 64v.
Mi kegyes Atyánk, kit vallunk hitünkben (RPHA 0914)f. 65r.
Téged, Úristen, mi, keresztyének, dicsérünk és áldunk (RPHA 1364)f. 66r.
Áldott az Úristen örökké mennyekben (RPHA 0083)f. 66r.
Felséges Isten, hozzád kiáltunk nagy keserűséggel (RPHA 0409)f. 66v.
Könyörgünk neked, Istennek szent Fia (RPHA 0771)f. 67r.
Aki akar üdvözülni (RPHA 0065)f. 67v.
Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura és embereknek (RPHA 0411)f. 68r.
Szent Dávid király bűnei ellen így panaszolkodik (RPHA 1306)f. 68v.
Mi Urunk Jézus Krisztusnak szerelmes Atyja, Úristen (RPHA 0921)f. 69v.
Szent vagy örökké, Atya Úristen, a magas mennyekben (RPHA 1321)f. 70v.
Kérlek és intlek mostan tégedet (RPHA 0735)f. 71v.
Mennyi sokat szól az Isten embernek (RPHA 0894)f. 72v.
Minden hív keresztyének, meghalljátok (RPHA 0960)f. 73r.
Dicsérjük mindenkor a mi Istenünket (RPHA 0277)f. 74r.
Szent Dávid próféta éneklő könyvének huszonharmad részében (RPHA 1309)f. 74v.
Uram, benned még az én reménységem (RPHA 1425)f. 75r.
Jer, emlékezzünk, keresztyén népek (RPHA 0645)f. 78v.
Adjunk hálát mindnyájan az Atya Úristennek (RPHA 0062)f. 79r.
Atya Úristen, mennybéli teremtőnk (RPHA 0110)f. 80r.
Hallgasd meg mostan, felséges Isten (RPHA 0497)f. 81r.
Lásd meg, Uram, én ügyemet (RPHA 0823)f. 82r.
Mi kegyes Atyánk, bölcsességnek ura (RPHA 0912)f. 82v.
Mire bánkódol, ó te, én szívem (RPHA 0999)f. 83v.
Ne hagyj elesnem, felséges Isten, keserűségemben (RPHA 1052)f. 84r.
Kegyelmes Megváltó, irgalmas Úristen, már teneked könyörgünk (RPHA 0713)f. 84v.
Gyarló embereknek nincs szükségesb, mint Istent szolgálni (RPHA 0446)f. 86r.
Dicsérlek téged, mennybéli Isten, én édes Teremtőm (RPHA 0280)f. 86v.
Emlékezzél meg, Úristen, a mi nagy gyarlóságunkról (RPHA 0365)f. 87v.
Mennybéli Úristen, hallgass meg engemet az én könyörgésemben (RPHA 0885)f. 88r.
Angyaloknak nagyságos asszonya (RPHA 0099)f. 89v.
Fényességes tengernek csillaga (RPHA 0417)f. 90v.
Üdvözlégy, Istennek szent teste (RPHA 1398)f. 105r.
Üdvözlégy, üdvösséges ostya (RPHA 1406)f. 105v.
Itt jelen vagyon az Istennek Fia (RPHA 3230)f. 106r.
Ó, üdvösséges áldozat, ki megnyitád mennyország kapuját (RPHA 1136)f. 106v.
Petrovay Miklós-énekeskönyv, 1670–1672 (Stoll 93)
Ím, megmondom Zsigmond király csudáját (RPHA 0867)f. 1r.
Zsigmond királynak mondom fogságát, nagy nyomorúságát (RPHA 1495)f. 10r.
Fogyatkozásunkat látod, Úristen (RPHA 4035)f. 24r.
Mostan emlékezem az elmúlt időkről (RPHA 1013)f. 25r.
Uram, benned még az én reménységem (RPHA 1425)f. 32v.
Gyakor históriákat, tudom, hallotok (RPHA 0438)f. 34r.
Jó Magyarországnak elmúlta napjáról (RPHA 0683)f. 51r.
Régen vala a neves Perzsiában (RPHA 1189)f. 121r.
Egy régi dologról szép krónikát mondok (RPHA 0322)f. 137r.
Pompéry-kódex, 17. sz. (H 603)
Jóllehet nagy sokat szóltunk Dávidról (RPHA 0691)f. 10r.
Árpád vala fő a kapitányságban (RPHA 0101)f. 77v.
Immár halljuk több dolgait Mátyásnak (RPHA 0581)f. 143r.
Nagy dolgok voltanak immár a világban (RPHA 1028)f. 156r.
Bölcsek írásából egy csuda dologról, nektek szólok, Jephtáról (RPHA 0189)f. 166r.
Pozsonyi-kódex, 1520 (H 24)
Üdvözlégy, dicsőséges Szűz, Napnál fényesb csillag (RPHA 1394)p. 32.
Angyaloknak nagyságos asszonya (RPHA 0099)p. 47.
Probatio calami, 17. sz. (H 758)
Semmit ne bánkódjál, Krisztus szent serege (RPHA 1219)
Mikor Krisztus Bethlehemben, születteték (RPHA 0938)
Ó, mint keseregnek most a keresztyének (RPHA 1127)
Ó, mennyei nagy boldogság (RPHA 1123)
Rádai graduál, 17. sz. eleje (Stoll 11)
Új világosság jelenék (RPHA 1415)p. 1.
Áldott keresztyének Ura (RPHA 0085)p. 4.
Atya Istennek Igéje, örök Atyától ki jövél (RPHA 0108)p. 8.
Mennyből az Ige lejöve (RPHA 0888)p. 9.
Az Üdvözítőt régenten, mint megígérte az Isten (RPHA 0145)p. 11.
Mindeneknek teremtője és híveknek megváltója ... bűnösöknek (RPHA 0971)p. 15.
Az Atyának országából e világra Isten jöve (RPHA 0119)p. 19.
Jövel, népeknek megváltója, mutasd meg Szűznek szülését (RPHA 0695)p. 22.
Teljes e széles világon, mind a Földnek határáig (RPHA 1371)p. 25.
Jó keresztyének, kik vagyunk (RPHA 0682)p. 27.
Hallgassuk figyelmetesen (RPHA 0509)p. 48.
Mennynek, Földnek teremtőjét (RPHA 0899)p. 51.
Istennek szent Igéjéből (RPHA 0611)p. 53.
Dicsérjük mindnyájan az Úristent (RPHA 0278)p. 55.
Örvendezzen már e világ (RPHA 1166)p. 57.
Ó, kegyelmes Jézus Krisztus (RPHA 1117)p. 60.
Jer, hirdessük mi Urunknak nagy dicső bajvívását (RPHA 0648)p. 64.
Örvendezzünk, keresztyének, mert országol mi királyunk (RPHA 1167)p. 70.
Fénylik a Nap fényességgel, zeng az ég nagy dicsérettel (RPHA 0418)p. 73.
Keresztyéneknek serege, dicsérik Húsvétnak ünnepét (RPHA 0733)p. 76.
E világnak fényessége, Krisztus Jézus egy reménye (RPHA 0306)p. 78.
Üdvözlégy, Krisztus, e világnak ura (RPHA 1400)p. 80.
Szenteknek te vagy, Krisztus, ékessége (RPHA 1323)p. 84.
Mostani nagy ünnep és a jeles örömök (RPHA 1022)p. 87.
Jézus Krisztus, mi váltságunk, szeretetünk, kívánságunk (RPHA 0673)p. 90.
Jövel, vigasztaló Szentlélek Isten (RPHA 0706)p. 92.
Jövel, Szentlélek Úristen, bánatinkban vigasztalj meg (RPHA 0698)p. 95.
Jövel, Szentlélek Úristen, ki Atyával (RPHA 0699)p. 96.
Jövel, Szentlélek Úristen, szállj be a mi szíveinkben (RPHA 0703)p. 99.
Ó, dicsőséges Szentháromság (RPHA 1102)p. 101.
Üdvözlégy, örök Atya Isten (RPHA 1403)p. 103.
Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura és mindeneknek (RPHA 0412)p. 105.
Mennynek és Földnek nemes teremtője, minden dolgoknak (RPHA 0897)p. 108.
E széles Földnek nagy bölcs Teremtője (RPHA 0301)p. 109.
Ó, magas mennynek szentséges Istene (RPHA 1120)p. 112.
Ó, nagyhatalmú, felséges Úristen (RPHA 1129)p. 113.
Emberi nemnek teremtő Istene (RPHA 0347)p. 115.
Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura, ki mindeneknek (RPHA 0413)p. 117.
Immáron a Nap feljövén (RPHA 0584)p. 131.
Immár mostan, ó, Szentlélek (RPHA 0583)p. 133.
Igaz bíró, nagy Úristen (RPHA 0562)p. 134.
Állatoknak megtartója, állhatatos vagy, Úristen (RPHA 0092)p. 135.
Látod Isten bűneinket, jól látod álnokságinkat (RPHA 0829)p. 136.
Mindenkor téged, Úristen, magasztalunk (RPHA 0982)p. 138.
Ó, felséges, áldott király (RPHA 1111)p. 140.
Ó, mennyei mi szent Atyánk (RPHA 1122)p. 142.
Felséges Atya Úristen, e napnak ő kezdetében (RPHA 0406)p. 145.
Könyörögjünk az Istennek Krisztus által (RPHA 0772)p. 147.
Atya Istennek egy Fia, e világnak ő bírója (RPHA 0106)p. 150.
Az éjszakai sötétség, mely e Földet elborítja (RPHA 0123)p. 153.
Ó, mi szent Atyánk, kegyes és kegyelmes (RPHA 1124)p. 155.
Ó, áldott Atya Úristen (RPHA 1096)p. 157.
Jézus Krisztus, mi mennyei egy mesterünk (RPHA 0670)p. 159.
Üdvözlégy, irgalmas Jézus (RPHA 1396)p. 161.
Jer, dicsérjük, keresztyének (RPHA 0642)p. 166.
Sok nyavalyánkban Atyánkhoz kiáltsunk (RPHA 1262)p. 171.
Felmagasztaljuk a felséges mindenható Úristent (RPHA 0405)p. 183.
Igazságszerető Atya, mindenható felséges Úristen (RPHA 0565)p. 183.
Örüljünk, mi áldottak és választottak mennyországra (RPHA 1165)p. 184.
Jézus Krisztus, kit az Atya váltságunkra elereszte (RPHA 0667)p. 184.
A teremtő Atya Isten és megváltó Fiú Isten (RPHA 3500)p. 184.
Adjunk hálát, keresztyének, Krisztusnak ő jóvoltáról (RPHA 3501)p. 185.
Jézus Krisztus, ki e napon a szép Szűznek szent méhéből (RPHA 3508)p. 185.
Jöjj mihozzánk, üdvözítő Jézus Krisztus szent Atyáddal (RPHA 3510)p. 185.
Jézus Krisztus, ki e napon a bölcseknek megjelenél (RPHA 3507)p. 186.
Áldjuk mi mind az Úristent, ki miértünk emberi személyt (RPHA 3502)p. 186.
Örüljünk mi, keresztyének, mert az Isten ő Szentlelkét (RPHA 3513)p. 187.
Járjunk mi most, keresztyének, üdvösségnek igaz útján (RPHA 3506)p. 187.
Emlékezzünk, keresztyének, az Istennek jóvoltáról (RPHA 3504)p. 187.
Menjetek el békességgel, Úristennek örökösi (RPHA 3511)p. 188.
Radvánszky János kódexe, 1693–1696 (Stoll 127)
Cupido szívemben sok tüzes szikrákkal szerelmét most újítja (RPHA 0237)f. 243v.
Mint sík mezőn csak egy szál fa, egyedül, úgy élek (RPHA 0997)f. 245v.
Ne csodáld szívemet, hogy ilyen keserves (RPHA 1050)f. 248v.
E világ sem kell már nekem nálad nélkül, szép szerelmem (RPHA 0304)f. 249r.
Ha ki akar látni két eleven kutat (RPHA 0456)f. 249v.
Református ima- és énekeskönyv, 1685 után (Stoll 117)
Dicsérjed, áldjad, én lelkem (RPHA 0266)f. 3v.
Salut d'amour, 1485 (H 203)
Emericus Török köszön Krisztinának (RPHA 0354)
Sárospataki töredék, 17. sz. eleje (H 611)
A tündérországról bőséggel olvastam (RPHA 0053)
Sárospataki-Patay graduál, 17. sz. eleje (Stoll 12)
Teljes e széles világon, mind a Földnek határáig (RPHA 1371)f. 10r.
Jó keresztyének, kik vagyunk (RPHA 0682)f. 10v.
Atya Istentől születék (RPHA 0109)f. 11r.
Istentől választott népek, gyűljetek egybe mindnyájan (RPHA 0617)f. 12r.
Jövel, népeknek megváltója, Szűznek nemes szép virága (RPHA 0696)f. 13v.
Naptámadástól fogva (RPHA 1048)f. 14r.
Gonosz, kegyetlen Heródes, született Krisztustól mit félsz (RPHA 0434)f. 15r.
Teremtő Atya Úristen, ki nappal világosítasz (RPHA 1374)f. 15v.
A bűnök távol legyenek tőlünk (RPHA 0002)f. 16r.
Jézus Krisztus a mi Megváltónk, bűn sötétségét fedezőnk (RPHA 0663)f. 28r.
Hallgass meg minket, Úristen, kegyes Atyánk (RPHA 0504)f. 28v.
Dicsőség, dicséret és tisztesség (RPHA 0285)f. 29r.
Minden mi szenvedésünknek idei már eljöttenek (RPHA 0962)f. 32r.
Mostan az idők eljöttek (RPHA 1010)f. 32v.
Dicséretet mondjunk Atya Istennek (RPHA 0263)f. 39r.
Örülj és örvendezz, keresztyéneknek gyülekezete (RPHA 1162)f. 46r.
Fénylik a Nap fényességgel, zeng az ég nagy dicsérettel (RPHA 0418)f. 47r.
Keresztyéneknek serege, dicsérik Húsvétnak ünnepét (RPHA 0733)f. 48r.
E világnak fényessége, Krisztus Jézus egy reménye (RPHA 0306)f. 48v.
Szenteknek te vagy, Krisztus, ékessége (RPHA 1323)f. 49r.
Úrnak végvacsorájára és az ő áldozatjára (RPHA 1448)f. 50r.
Jézus Krisztus, mi megváltónk, teremtőnk (RPHA 0669)f. 52r.
Krisztus Jézus fényes ködben (RPHA 0797)f. 52v.
Jövel, vigasztaló Szentlélek Isten (RPHA 0706)f. 53r.
Jövel, Szentlélek Úristen, ki Atyával (RPHA 0699)f. 54r.
Jövel, Szentlélek Úristen, bánatinkban vigasztalj meg (RPHA 0698)f. 54r.
Ó, teremtő Atya Isten (RPHA 1135)f. 56r.
Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura és mindeneknek (RPHA 0412)f. 59r.
Mennynek és Földnek nemes teremtője, minden dolgoknak (RPHA 0897)f. 60r.
E széles Földnek nagy bölcs Teremtője (RPHA 0301)f. 61r.
Ó, nagyhatalmú, felséges Úristen (RPHA 1129)f. 63r.
Emberi nemnek teremtő Istene (RPHA 0347)f. 63v.
Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura, ki mindeneknek (RPHA 0413)f. 64r.
Immáron a Nap feljövén (RPHA 0584)f. 66r.
Immár mostan, ó, Szentlélek (RPHA 0583)f. 66v.
Igaz bíró, nagy Úristen (RPHA 0562)f. 67r.
Állatoknak megtartója, állhatatos vagy, Úristen (RPHA 0092)f. 67v.
Látod Isten bűneinket, jól látod álnokságinkat (RPHA 0829)f. 68r.
Ó, felséges, áldott király (RPHA 1111)f. 68v.
Ó, mennyei mi szent Atyánk (RPHA 1122)f. 69r.
Könyörögjünk az Istennek Krisztus által (RPHA 0772)f. 69v.
Felséges Atya Úristen, e napnak ő kezdetében (RPHA 0406)f. 70v.
Atya Istennek egy Fia, e világnak ő bírója (RPHA 0106)f. 71r.
Az éjszakai sötétség, mely e Földet elborítja (RPHA 0123)f. 72v.
Ó, mi szent Atyánk, kegyes és kegyelmes (RPHA 1124)f. 73r.
Sok nyavalyánkban Atyánkhoz kiáltsunk (RPHA 1262)f. 73v.
Adj békességet, Úristen (RPHA 0058)f. 86r.
Hálát adjunk mindnyájan az Úristennek (RPHA 0481)f. 92v.
Felmagasztaljuk a felséges mindenható Úristent (RPHA 0405)f. 93r.
Adjunk hálát, keresztyének, Krisztusnak ő jóvoltáról (RPHA 3501)f. 93v.
Jézus Krisztus, kit az Atya váltságunkra elereszte (RPHA 0667)f. 93v.
Jöjj mihozzánk, üdvözítő Jézus Krisztus szent Atyáddal (RPHA 3510)f. 93v.
Jézus Krisztus, ki e napon a szép Szűznek szent méhéből (RPHA 3508)f. 93v.
Jézus Krisztus, ki e napon a bölcseknek megjelenél (RPHA 3507)f. 94r.
Emlékezzünk, keresztyének, az Istennek jóvoltáról (RPHA 3504)f. 94r.
Járjunk mi most, keresztyének, üdvösségnek igaz útján (RPHA 3506)f. 94v.
Örüljünk mi, keresztyének, mert az Isten ő Szentlelkét (RPHA 3513)f. 94v.
Menjetek el békességgel, Úristennek örökösi (RPHA 3511)f. 94v.
Sebes agynak késő sisak, 1630 után (Stoll 51)
Bátyáim közt kisebb valék (RPHA 0169)f. 106r.
Sennyei István másolata, 16. sz. (H 505)
Seregek közt kik vagytok hadnagyok (RPHA 1223)
Sepsi Laczkó Máté krónikája, 1624 körül (Stoll 43)
Hozzád kiált lelkem, örök életemnek Istene (RPHA 0554)p. 1.
A vitézek kardjainak, megjött ereje karjuknak (RPHA 0054)p. 2.
Segítségül a nagy Istent ki hívja (RPHA 1214)p. 3.
Somogyi János-kódex, 1608 (Stoll 24)
Gyarló emberekkel feddődik az Isten (RPHA 0445)f. 25r.
Szent Jánosnak megmondom nagy fogságát (RPHA 1316)f. 27r.
Paradicsomnak kegyes szép hajléka (RPHA 1175)f. 28r.
Nektek emlékezem, ha meghallgatjátok, jó Hunyadi Jánosról (RPHA 1065)f. 32r.
Somorjai énekeskönyv, 17. sz. eleje ? (Stoll 13)
Uram, benned még az én reménységem (RPHA 1425)
Mely csalárd e világ, ó, emberi állat, mit ragaszkodol hozzá (RPHA 0875)
Hálát adunk neked, mindenható, irgalmas Úristen (RPHA 0483)
Drága dolog az Úristent dicsérni (RPHA 0291)
Spáczai graduál, 1619 (Stoll 38)
Új világosság jelenék (RPHA 1415)p. 1.
Az Üdvözítőt régenten, mint megígérte az Isten (RPHA 0145)p. 3.
Áldott keresztyének Ura (RPHA 0085)p. 5.
Atya Istennek Igéje, örök Atyától ki jövél (RPHA 0108)p. 8.
Mennyből az Ige lejöve (RPHA 0888)p. 9.
Mindeneknek teremtője és híveknek megváltója ... hallgasd meg (RPHA 0972)f. 9v.
Csillagoknak teremtője és híveknek fényessége (RPHA 0227)p. 10.
Mindeneknek teremtője és híveknek megváltója ... bűnösöknek (RPHA 0971)p. 11.
Mi, keresztyének, teneked (RPHA 0916)p. 13.
Az Atyának országából e világra Isten jöve (RPHA 0119)p. 15.
Jövel, népeknek megváltója, mutasd meg Szűznek szülését (RPHA 0695)p. 17.
Jövel, népeknek megváltója, Szűznek nemes szép virága (RPHA 0696)p. 18.
Istentől választott népek, gyűljetek egybe mindnyájan (RPHA 0617)p. 19.
Jer, dicsérjük, keresztyének (RPHA 0642)p. 21.
Naptámadástól fogva (RPHA 1048)p. 24.
Teljes e széles világon, mind a Földnek határáig (RPHA 1371)p. 26.
Jó keresztyének, kik vagyunk (RPHA 0682)p. 26.
Atya Istentől születék (RPHA 0109)p. 29.
Gonosz, kegyetlen Heródes, született Krisztustól mit félsz (RPHA 0434)p. 31.
A bűnök távol legyenek tőlünk (RPHA 0002)p. 33.
Teremtő Atya Úristen, ki nappal világosítasz (RPHA 1374)p. 35.
Hallgassuk figyelmetesen (RPHA 0509)p. 55.
Dicsérjük mindnyájan az Úristent (RPHA 0278)p. 57.
Mennynek, Földnek teremtőjét (RPHA 0899)p. 60.
Istennek szent Igéjéből (RPHA 0611)p. 61.
Kegyes, mindenható Isten, hallgasd meg (RPHA 0722)p. 64.
Mostan az idők eljöttek (RPHA 1010)p. 65.
Minden mi szenvedésünknek idei már eljöttenek (RPHA 0962)p. 67.
Jézus, üdvösségnek feje (RPHA 0678)p. 69.
Örvendezzen már e világ (RPHA 1166)p. 83.
Ó, kegyelmes Jézus Krisztus (RPHA 1117)p. 87.
Dicsőség, dicséret és tisztesség (RPHA 0285)p. 90.
Ó, teremtő Atya Isten (RPHA 1135)p. 92.
Jer, hirdessük mi Urunknak nagy dicső bajvívását (RPHA 0648)p. 93.
Örvendezzünk, keresztyének, mert országol mi királyunk (RPHA 1167)p. 95.
Krisztus, ki vagy nap és világ, minket sötétségben ne hagyj (RPHA 0804)p. 97.
Fénylik a Nap fényességgel, zeng az ég nagy dicsérettel (RPHA 0418)p. 99.
Keresztyéneknek serege, dicsérik Húsvétnak ünnepét (RPHA 0733)p. 104.
E világnak fényessége, Krisztus Jézus egy reménye (RPHA 0306)p. 106.
Szenteknek te vagy, Krisztus, ékessége (RPHA 1323)p. 141.
Mostani nagy ünnep és a jeles örömök (RPHA 1022)p. 143.
Jézus Krisztus, mi megváltónk, teremtőnk (RPHA 0669)p. 145.
Jézus Krisztus, mi váltságunk, szeretetünk, kívánságunk (RPHA 0673)p. 148.
Jövel, vigasztaló Szentlélek Isten (RPHA 0706)p. 151.
Jövel, Szentlélek Úristen, ki Atyával (RPHA 0699)p. 153.
Jövel, Szentlélek Úristen, bánatinkban vigasztalj meg (RPHA 0698)p. 155.
Jövel, Szentlélek Úristen, szállj be a mi szíveinkben (RPHA 0703)p. 156.
Ó, dicsőséges Szentháromság (RPHA 1102)p. 159.
Ó, teremtő Atya Isten (RPHA 1135)p. 160.
Immáron a Nap feljövén (RPHA 0584)p. 163.
Immár mostan, ó, Szentlélek (RPHA 0583)p. 164.
Igaz bíró, nagy Úristen (RPHA 0562)p. 165.
Látod Isten bűneinket, jól látod álnokságinkat (RPHA 0829)p. 167.
Állatoknak megtartója, állhatatos vagy, Úristen (RPHA 0092)p. 167.
Mindenkor téged, Úristen, magasztalunk (RPHA 0982)p. 169.
Ó, felséges, áldott király (RPHA 1111)p. 171.
Ó, mennyei mi szent Atyánk (RPHA 1122)p. 172.
Felséges Atya Úristen, e napnak ő kezdetében (RPHA 0406)p. 174.
Könyörögjünk az Istennek Krisztus által (RPHA 0772)p. 177.
Atya Istennek egy Fia, e világnak ő bírója (RPHA 0106)p. 179.
Az éjszakai sötétség, mely e Földet elborítja (RPHA 0123)p. 181.
Ó, mi szent Atyánk, kegyes és kegyelmes (RPHA 1124)p. 186.
Ó, áldott Atya Úristen (RPHA 1096)p. 187.
Üdvözlégy, irgalmas Jézus (RPHA 1396)p. 190.
Sok nyavalyánkban Atyánkhoz kiáltsunk (RPHA 1262)p. 194.
Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura és mindeneknek (RPHA 0412)p. 197.
Mennynek és Földnek nemes teremtője, minden dolgoknak (RPHA 0897)p. 199.
E széles Földnek nagy bölcs Teremtője (RPHA 0301)p. 200.
Ó, magas mennynek szentséges Istene (RPHA 1120)p. 202.
Ó, nagyhatalmú, felséges Úristen (RPHA 1129)p. 203.
Emberi nemnek teremtő Istene (RPHA 0347)p. 205.
Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura, ki mindeneknek (RPHA 0413)p. 206.
Úrnak végvacsorájára és az ő áldozatjára (RPHA 1448)p. 211.
Ó, üdvösséges áldozat, ki megnyitád mennyország kapuját (RPHA 1136)p. 213.
Mi hiszünk az egy Istenben (RPHA 0910)p. 241.
Örülj és örvendezz, keresztyéneknek gyülekezete (RPHA 1162)p. 255.
Hálát adjunk mindnyájan az Úristennek (RPHA 0481)p. 258.
Igazságszerető Atya, mindenható felséges Úristen (RPHA 0565)p. 273.
Felmagasztaljuk a felséges mindenható Úristent (RPHA 0405)p. 274.
Jézus Krisztus, kit az Atya váltságunkra elereszte (RPHA 0667)p. 275.
Jöjj mihozzánk, üdvözítő Jézus Krisztus szent Atyáddal (RPHA 3510)p. 275.
Adjunk hálát, keresztyének, Krisztusnak ő jóvoltáról (RPHA 3501)p. 276.
Jézus Krisztus, ki e napon a szép Szűznek szent méhéből (RPHA 3508)p. 276.
Áldjuk mi mind az Úristent, ki miértünk emberi személyt (RPHA 3502)p. 277.
Jézus Krisztus, ki miértünk kínt szenvedvén feltámadál (RPHA 3509)p. 278.
Jézus Krisztus, ki e napon a bölcseknek megjelenél (RPHA 3507)p. 278.
Járjunk mi most, keresztyének, üdvösségnek igaz útján (RPHA 3506)p. 279.
Emlékezzünk, keresztyének, az Istennek jóvoltáról (RPHA 3504)p. 279.
Örüljünk mi, keresztyének, mert az Isten ő Szentlelkét (RPHA 3513)p. 280.
Igazságnak tanítója, hamisságnak elrontója (RPHA 3505)p. 281.
Menjetek el békességgel, Úristennek örökösi (RPHA 3511)p. 282.
Szacsvay Mihály versei, 1600 körül (H 800)
Szívbeli kérésemnek (explicit) (RPHA 3234)
Teli tengernek ... dagadása (RPHA 3231)
Székely István-énekeskönyv, 1700–1732 (Stoll 160)
Áldott szép Pünkösdnek gyönyörű ideje (RPHA 0090)f. 31v.
Széll Farkas-kódex, 1630–as évek (Stoll 63)
Egy krónikát mondok, urak, hallgassátok (RPHA 0318)p. 1.
Egy régi dologról szép krónikát mondok (RPHA 0322)p. 27.
Emlékezem mostan Telamon királyról (RPHA 0357)p. 48.
Gyakor históriákat, tudom, hallotok (RPHA 0438)p. 60.
Halljátok meg, mostan régi dolgot mondok (RPHA 0512)p. 107.
Oly búval, bánattal az Aeneas király (RPHA 3002)p. 116.
Én mostan beszélem a rómaiakat (RPHA 0332)p. 116.
Úristen, irgalmazz nekem a te irgalmasságod szerint (RPHA 1436)f. 127r.
Uram Isten, ki igértél oltalmat (RPHA 1426)f. 133r.
Szenci Molnár Albert alkalmi rögtönzései, 1597 (H 303/2)
Mint Jákobnak fiai közt kisebbik (RPHA 0994)
Ó, én édes hazám, te jó Magyarország, mindennemű dolgod (RPHA 1106)
Szenci Molnár Albert alkalmi rögtönzései, 1597 (H 303/4)
Jer, mi kérjük a pápát (RPHA 0653)
Szenci Molnár Albert alkalmi rögtönzései, 1597 (H 303/5)
A nagy urak udvarában a hit olyan (RPHA 0028)f. B4r.
Szenci Molnár Albert alkalmi rögtönzései, 1597 (H 303/1)
Vajha az Úristen kegyelmesen (RPHA 1452)
Ritka az oly idő, ki ne legyen (RPHA 1207)
Szenci Molnár Zsoltárának toldaléka, 17. sz. első fele (Stoll 72)
Bizonytalan voltát világ állapotjának (RPHA 0182)f. 1r.
Ne hagyj elesnem, felséges Isten, keserűségemben (RPHA 1052)f. 4r.
Szent Dávid király háborúságában, panaszolkodik (RPHA 1307)f. 7r.
Jézus Krisztus, Istennek szent Fia, bűnösöknek (RPHA 0666)f. 8v.
Szent Dávid király bűnei ellen így panaszolkodik (RPHA 1306)f. 15r.
Szent Margit élete, 1510 (H 802)
Szép vala orcával, de szebb vala hittel (RPHA 3229)p. 28.
Szenterzsébeti Bogáthi-kódex, 1607–1608 (Stoll 22)
Pokol legyen-e több vagy jó életünkben (RPHA 1181)f. 3v.[digitalizált]
Jámbor és bölcs, boldog és szent Istenét tudja (RPHA 0625)f. 35v.[digitalizált]
Isten akit választ, vagy ország teszen (RPHA 0594)f. 35v.[digitalizált]
Mikor Absolon atyjára támada (RPHA 0927)f. 36v.[digitalizált]
A pártosok ellen Dávid így imádkozék (RPHA 0032)f. 37r.[digitalizált]
Udvarfia szent Dávidra panaszla (RPHA 1392)f. 38r.[digitalizált]
Beteg vala Dávid egykor bűnei miatt (RPHA 0173)f. 38v.[digitalizált]
Aki nyavalyájában nem talál oltalmat (RPHA 0073)f. 39r.[digitalizált]
Mely hatalmas a mi Urunk, az Isten (RPHA 0877)f. 40r.[digitalizált]
Erős ellenségét, Góliátot, Dávid hogy megveré (RPHA 0390)f. 41r.[digitalizált]
A pokol nép elsokasult földünkben (RPHA 0034)f. 42r.[digitalizált]
Akara rejtezni, de nem bújhaték (RPHA 0064)f. 43r.[digitalizált]
Ha nem látsz hozzánk, Uram, elveszünk, mert elfogyott a szent (RPHA 0460)f. 43v.[digitalizált]
Sok ideje, Uram, hogy sanyargatsz (RPHA 1256)f. 44v.[digitalizált]
A pogány nép és király azt tartja (RPHA 0033)f. 45r.[digitalizált]
Egykor a szent nemzet egy kérdést támaszta (RPHA 0325)f. 45v.[digitalizált]
Az Istenhez a jámbor bízhatik (RPHA 0138)f. 46r.[digitalizált]
Mikor Dávidra a Saul király mindenképpen törne (RPHA 0933)f. 46v.[digitalizált]
Ha ki sok szerencsén, háborún járt, jó vénségre jutott (RPHA 0458)f. 47v.[digitalizált]
Istent lenni valaki tagadná, mint sok bolond tagadta (RPHA 0614)f. 50r.[digitalizált]
Ti, szent népek, így esedezzetek (RPHA 1383)f. 51v.[digitalizált]
Ország népe így örüle (RPHA 1157)f. 52r.[digitalizált]
Mikor Dávid leginkább nyomorgana (RPHA 0931)f. 52v.[digitalizált]
Isten népe és Dávid azt látá (RPHA 0599)f. 53v.[digitalizált]
Sion hegyét hogy választá (RPHA 1232)f. 54r.[digitalizált]
Jámbor vala, de sok háborút láta (RPHA 0627)f. 54v.[digitalizált]
Pohárbaráti királynak mondják (RPHA 1178)f. 55r.[digitalizált]
Egy nagy ügye lőn Dávidnak, kin megijede (RPHA 0320)f. 55v.[digitalizált]
Tehozzád kiáltok, Uram, ne hagyj vesznem (RPHA 1365)f. 56v.[digitalizált]
Egész Izraelt Dávid felgyűjté (RPHA 0313)f. 57r.[digitalizált]
Egészségben, békességben megnőve (RPHA 0314)f. 57v.[digitalizált]
Táborával Saul körülfoga (RPHA 1353)f. 58v.[digitalizált]
A beteg népeknek tanúságot ada (RPHA 0001)f. 59v.[digitalizált]
A nagy bölcs teremtést aki meggondolja (RPHA 0027)f. 60v.[digitalizált]
Jámbor vitéz, Dávid, Saul előtt hogy futna (RPHA 0628)f. 61v.[digitalizált]
A hamis szók, nyelvek ellen (RPHA 0011)f. 62v.[digitalizált]
Jóllehet az istentelen mutatja (RPHA 0688)f. 63v.[digitalizált]
Ne bánd, se bosszuljad, istenes szent ember (RPHA 1049)f. 64r.[digitalizált]
Bús haragból ne büntess, én Istenem (RPHA 0218)f. 66r.[digitalizált]
Bús az elme, mikor beteg a teste (RPHA 0217)f. 66v.[digitalizált]
Hogy halálos ágyából felkele (RPHA 0548)f. 67v.[digitalizált]
Boldog, aki nyomorulthoz, beteghez lát és vigasztal (RPHA 0197)f. 68r.[digitalizált]
Idegen föld hátán, Istenem, bújdosom, ünneped nem tarthatom (RPHA 0556)f. 69r.[digitalizált]
Vedd fel igazságom, én hatalmas bírám, vedd elő már peremet (RPHA 1472)f. 69v.[digitalizált]
Országa kárát, sok elvitt rabját Dávid mikor hallá (RPHA 1159)f. 70r.[digitalizált]
Hevült lelkem, szívem búsult (RPHA 0535)f. 71v.[digitalizált]
Isten oltalmunk, erős kővárunk (RPHA 0600)f. 72r.[digitalizált]
Izrael országát Salamon inté (RPHA 0620)f. 72v.[digitalizált]
Szent, kegyelmes, szent Atyánk nagy erejét (RPHA 1319)f. 73r.[digitalizált]
Gazdagok, meghalljátok, és szegények (RPHA 0429)f. 74r.[digitalizált]
Látja világ dolgát Isten és forgatja (RPHA 0827)f. 75r.[digitalizált]
Ammon országra Dávid hadát küldé (RPHA 0097)f. 76v.[digitalizált]
Szentes, kegyetlen faj, de mit dicsekedel (RPHA 1325)f. 77v.[digitalizált]
Sok hatalmas lator most azt tudja (RPHA 1253)f. 78r.[digitalizált]
Atyám, ne hagyj, mert ezent kézben leszek (RPHA 0111)f. 78v.[digitalizált]
Szent Dávid Saultól nem maradhata (RPHA 1312)f. 79v.[digitalizált]
Bosszúdat, ember, hagyd a nagy Istennek (RPHA 0211)f. 80v.[digitalizált]
Panaszom reátok, urak, kik rám szóltok (RPHA 1172)f. 81r.[digitalizált]
Védd fejemet, Uram, mert majd elvesztnek (RPHA 1471)f. 81v.[digitalizált]
Halljuk, elrégen atyánkkal mit tettél (RPHA 0513)f. 82v.[digitalizált]
Minden veszély talált, Uram, szegény főmre, halld meg kiáltásomat (RPHA 0966)f. 83r.[digitalizált]
Kivel Isten vagyon, bátorsága lehet (RPHA 0767)f. 83v.[digitalizált]
Idegen pusztából, Uram, hozzád sírok (RPHA 0558)f. 84r.[digitalizált]
Gyakran ijeszt én szörnyű ellenségem (RPHA 0443)f. 85r.[digitalizált]
Becsületes sok jó, Uram, csak tetőled (RPHA 0170)f. 85v.[digitalizált]
Szentek, e földön ha vagytok (RPHA 1322)f. 86r.[digitalizált]
Irgalmasan tekintsd, Uram, népedet (RPHA 0587)f. 87r.[digitalizált]
Kelj fel, Uram, kelj fel, mutasd színedet (RPHA 0725)f. 87v.[digitalizált]
Ne hagyj vesznem, Uram, mert elmerültem (RPHA 1054)f. 89r.[digitalizált]
Jer, hamar segíts meg, Uram (RPHA 0647)f. 90v.[digitalizált]
Nincs, Uram, senki, csak te vagy reményem (RPHA 1081)f. 91r.[digitalizált]
Új urat adtál, Uram, a szent népnek (RPHA 1414)f. 92r.[digitalizált]
Jóllehet gyakorta hívek nyomorognak (RPHA 0689)f. 93r.[digitalizált]
Nemes földjét a szent népnek pogány rablá, veszté (RPHA 1077)f. 94v.[digitalizált]
Uram, neked hálát adok, tégedet dicsérlek (RPHA 1431)f. 95v.[digitalizált]
Júda nemzetben hagyá nagy hírét (RPHA 0708)f. 96r.[digitalizált]
Kegyes teremtőmnek amikor könyörgék (RPHA 0723)f. 96v.[digitalizált]
Az én tanításomra adjatok mind fület (RPHA 0130)f. 97v.[digitalizált]
A te népedre, te öröködre nagy ellenség szállott (RPHA 0049)f. 99v.[digitalizált]
Fohászkodunk, mi gondviselőnk, hozzád (RPHA 0422)f. 100v.[digitalizált]
Hívek, örvendezzetek, Úrnak énekeljetek (RPHA 0543)f. 101v.[digitalizált]
Urak, fejedelmek, jól meggondoljátok (RPHA 1423)f. 102v.[digitalizált]
Jer hamar mellénk, Uram, ne hallgass, ne ülj, ne késsél (RPHA 0646)f. 103r.[digitalizált]
Istenem, mely kedvem volna most énnekem, hogy láthatnám házadat (RPHA 0604)f. 104r.[digitalizált]
Hogy említjük eleinket (RPHA 0547)f. 104v.[digitalizált]
Az én könyörgésemre hajtsd füledet, Uram, ments meg (RPHA 0127)f. 105v.[digitalizált]
Hegyen szép városát rakta (RPHA 0531)f. 106r.[digitalizált]
Ne hagyj, kegyelmes Atyám, mert csak tőled várok (RPHA 1053)f. 107r.[digitalizált]
Istennek jó voltát énekben jelentem (RPHA 0608)f. 107v.[digitalizált]
De most úgy tetszik, hogy haragodból frigyedet megszegted (RPHA 0247)f. 109r.[digitalizált]
Hogy e nagy pusztán lakunk és nincs bántásunk (RPHA 0544)f. 109v.[digitalizált]
Ha szent vagy és életedben ártatlan (RPHA 0461)f. 110v.[digitalizált]
Neked mondok dicséretet, mert Uram, tégedet illet (RPHA 1063)f. 111v.[digitalizált]
Innét Istenről bizonyt minden higgyen (RPHA 0586)f. 112r.[digitalizált]
Hatalmas, bosszús Úr, mutasd fel magadat (RPHA 0523)f. 112v.[digitalizált]
Kik Istennek csodáit láttuk (RPHA 0753)f. 113v.[digitalizált]
Egész országul az Urat, no, dicsérjétek (RPHA 2003)f. 114r.[digitalizált]
Az Úr immár király, kit minden nemzet ural (RPHA 0146)f. 115r.[digitalizált]
Mondjatok új éneket, új csodát az Úr is tett (RPHA 1006)f. 115v.[digitalizált]
Ő székét az Úr Sionba tette, oda ládáját szállítá (RPHA 2002)f. 116r.[digitalizált]
Az Úrnak országul hálát adjatok (RPHA 0155)f. 116v.[digitalizált]
Fogadásom, Uram, teneked jelentem (RPHA 0419)f. 117r.[digitalizált]
Nyomorult fejemtől fogadd kérésemet (RPHA 1094)f. 117v.[digitalizált]
A szent Istent, lelkem, dicsérd az Urat (RPHA 0039)f. 119r.[digitalizált]
Istent, no, dicsérd minden erőddel, magasztald, én lelkem (RPHA 0615)f. 120r.[digitalizált]
Istent, hívek, szentek, no, dicsérjétek (RPHA 0613)f. 121v.[digitalizált]
Velem dicsérjétek, ti szentek, az Istent (RPHA 1476)f. 123r.[digitalizált]
Boldog állapotot és szép szabadságot, jó szerencsét mindennek ád csak Isten (RPHA 0198)f. 124v.[digitalizált]
Minden szerencsén, Uram, kész én lelkem (RPHA 0964)f. 126r.[digitalizált]
Hamis száját istentelen rám tátta (RPHA 0517)f. 126v.[digitalizált]
Isten, az Úr, az én uramnak mondá (RPHA 0595)f. 127v.[digitalizált]
Jer, dicsérjük a nagy Istent (RPHA 0638)f. 128v.[digitalizált]
Az a boldog ember, aki Istent féli (RPHA 0116)f. 129r.[digitalizált]
Úr szolgái, Istent velem dicsérjétek (RPHA 1420)f. 129v.[digitalizált]
Izrael hogy Egyiptusból indula (RPHA 0619)f. 130r.[digitalizált]
A mi kemény rabságunkban (RPHA 0024)f. 130v.[digitalizált]
Velem jól tett Istent szívemből szeretem (RPHA 1477)f. 131v.[digitalizált]
Jákob fiai, minden nemzetek, az Urat dicsérjétek (RPHA 0624)f. 132r.[digitalizált]
Dicsérjétek, szentek, a mennyei Urat, mert örök, jó és kegyes (RPHA 0275)f. 132r.[digitalizált]
Aki éltig a törvényt tartja (RPHA 0069)f. 133v.[digitalizált]
Nekem volt eddig nagy sok ellenségem (RPHA 1064)f. 137r.[digitalizált]
Várnék erőt mindenünnét (RPHA 1467)f. 137v.[digitalizált]
Vidulok és örvendek (RPHA 1483)f. 138r.[digitalizált]
Ha Úr velünk nem lett volna (RPHA 0466)f. 138v.[digitalizált]
Búmban két szememet az égre emeltem (RPHA 0212)f. 138v.[digitalizált]
Istent szívéből aki tiszteli (RPHA 0616)f. 139r.[digitalizált]
Édes hazánk földe felé hogy az Úr fordíta (RPHA 0310)f. 139v.[digitalizált]
Ember csak hiába magától vesződik (RPHA 0339)f. 140r.[digitalizált]
Ki boldog, aki Úrtól fél (RPHA 0742)f. 140v.[digitalizált]
Járt énreám sok ellenség (RPHA 0631)f. 140v.[digitalizált]
Nagy mély vízben s árban forgok (RPHA 1037)f. 141r.[digitalizált]
Sokat tűrtem, sok bút, munkát láttam (RPHA 1289)f. 141v.[digitalizált]
Az én szívemben, Uram, előtted ha magam elhittem (RPHA 0129)f. 141v.[digitalizált]
Édesb, nagyobb, jelesb de mi lehet (RPHA 0311)f. 142v.[digitalizált]
Úr szolgái, ti, szentesek (RPHA 1421)f. 143r.[digitalizált]
Az Urat, minden szentek, velem, no, dicsérjétek (RPHA 0149)f. 143v.[digitalizált]
Sírva messze szép hazánkból, hogy rabságra menénk (RPHA 2001)f. 144v.[digitalizált]
Hogy édes hazánkból fogságra jutánk (RPHA 0545)f. 145r.[digitalizált]
Uram, szívem szerint tégedet dicsérlek (RPHA 1432)f. 145v.[digitalizált]
Istenem, tudod minden dolgomat (RPHA 0606)f. 146r.[digitalizált]
Hamisak méltatlan, Uram, reám keltek (RPHA 0518)f. 147v.[digitalizált]
Istenem, ne hagyj, siess énmellém, halld meg beszédemet (RPHA 0605)f. 148r.[digitalizált]
Ím, hogy szinte vesznék, Úrhoz kiáltok (RPHA 0575)f. 148v.[digitalizált]
Láss ide, Uram, halld beszédemet (RPHA 0826)f. 149r.[digitalizált]
Kegyelmes Úr, adok nagy hálát neked (RPHA 0718)f. 150r.[digitalizált]
Istenem, én királyom, tégedet dicsérlek (RPHA 0603)f. 150v.[digitalizált]
Most, óh, lelkem, dicsérd az Istent (RPHA 1009)f. 151v.[digitalizált]
Énekekkel az Urat, szentek, dicsérjétek (RPHA 0383)f. 152r.[digitalizált]
Mennyei szent személyek (RPHA 0891)f. 153r.[digitalizált]
Mondjatok új nótát (RPHA 1007)f. 153v.[digitalizált]
Hívek, az Istent velem dicsérjétek (RPHA 0542)f. 153v.[digitalizált]
Bátyáim közt kisebb valék (RPHA 0169)f. 154r.[digitalizált]
Úr a fáraóról nagy nevet hagya (RPHA 2016)f. 156r.[digitalizált]
Ádámtól fogva a patriarchák (RPHA 2020)f. 156v.[digitalizált]
Puszta mezőkben a szent nép hogy jára (RPHA 2015)f. 157r.[digitalizált]
Egy néhány királyt megbíra (RPHA 2014)f. 158r.[digitalizált]
Viadalban ha nyerte (RPHA 2017)f. 159v.[digitalizált]
A szeretet erejét minden tudja (RPHA 0047)f. 160r.[digitalizált]
Szentsei-daloskönyv, 1704 (Stoll 168)
Szenteltessék, Uram, a te szent neved (RPHA 1324)f. 137r.
Panaszát, Úristen, mi szegény hazánknak (RPHA 1169)f. 155v.
Széphistóriák kézirata, 1686 (Stoll 120)
Gyakor históriákat, tudom, hallotok (RPHA 0438)f. 1r.
A tündérországról bőséggel olvastam (RPHA 0053)f. 10r.
Szombatos énekek és imádságok könyve, 18. sz. eleje (Stoll 158)
Serkenj fel, ember, ha már ide jöttél (RPHA 1225)p. 482.
Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714–1715 (Stoll 178)
Mely igen jó az Úristent dicsérni (RPHA 0878)p. 13.
Jer, emlékezzünk, keresztyén népek (RPHA 0645)p. 14.
Mindenek meghallják és jól megtanulják (RPHA 0968)p. 15.
Hallgass meg minket, Úristen, tekints reánk (RPHA 0505)p. 52.
Igaz bíró, nagy Úristen (RPHA 0562)p. 54.
Állatoknak megtartója, állhatatos vagy, Úristen (RPHA 0092)p. 55.
Atya Istennek egy Fia, e világnak ő bírója (RPHA 0106)p. 56.
Immáron a Nap feljövén (RPHA 0584)p. 56.
Emlékezzél meg, te gyarló ember, a te Istenedről (RPHA 0364)p. 60.
Ó, teremtő Atya Isten (RPHA 1135)p. 67.
Krisztus, ki vagy nap és világ, minket sötétségben ne hagyj (RPHA 0804)p. 69.
Atya Isten, tarts meg minket (RPHA 0104)p. 76.
Ti, keresztyének, dicsérjétek Istent (RPHA 1378)p. 80.
Boldogok azok, kik Istent félik (RPHA 0207)p. 81.
Siess, nagy Úristen, én segítségemre (RPHA 1231)p. 82.
Örök Isten, figyelmezzél az én segítségemre (RPHA 1150)p. 83.
Benned bíztam, Uram Isten, soha ne gyaláztassam (RPHA 0171)p. 84.
Háborúsága Dávid királynak egykoron nagy vala (RPHA 0470)p. 87.
Szent Dávid király bűnei ellen így panaszolkodik (RPHA 1306)p. 89.
Dávid prófétának imádkozásáról (RPHA 0242)p. 94.
Irgalmazz, Úristen, immáron énnekem (RPHA 0590)p. 95.
Szent Dávid próféta második énekében (RPHA 1311)p. 98.
Régen ó törvényben, Mózesnek könyvében (RPHA 1193)p. 100.
Szent Dávid király háborúságában, panaszolkodik (RPHA 1307)p. 103.
Sokan vannak most olyatén emberek (RPHA 1283)p. 105.
Mostan hozzád felkiáltok, felséges Úristen (RPHA 1017)p. 107.
Úristen, kérünk a te szent nevedért (RPHA 1437)p. 108.
Vedd el, Úristen, rólunk haragodat (RPHA 1469)p. 109.
Hogy Jeruzsálemnek drága templomát (RPHA 0549)p. 111.
Az Úristen áll minden bíráknak gyülekezetekben (RPHA 0150)p. 111.
A jó hitű ember szelíd e világon (RPHA 0014)p. 113.
Mikor Szennakerib a Jeruzsálemet megszállotta vala (RPHA 0940)p. 116.
Mindeneknek teremtője és híveknek megváltója ... bűnösöknek (RPHA 0971)p. 138.
Jer, dicsérjük az Istennek Fiát (RPHA 0639)p. 141.
Mi Atyánk, Atya Isten, vezérünk, Fiú Isten (RPHA 0903)p. 147.
Tekints reám, Istenem, nyavalyámban (RPHA 1366)p. 154.
Mennyi sokat szól az Isten embernek (RPHA 0894)p. 187.
Krisztus feltámada, nekünk örömet ada (RPHA 0794)p. 225.
Jövel, Szentlélek Isten, tarts meg minket Igédben (RPHA 0697)p. 234.
Jövel, Szentlélek Úristen, lelkünknek vigassága (RPHA 0702)p. 234.
Pünkösd napja betelvén (RPHA 1184)p. 238.
Aki akar üdvözülni (RPHA 0065)p. 240.
Üdvözlégy, örök Úristen (RPHA 1404)p. 243.
Örvendezzünk, keresztyének, mert országol mi királyunk (RPHA 1167)p. 253.
Atya Úristen, mennybéli teremtőnk (RPHA 0110)p. 255.
Járuljunk mi az Istennek szent Fiához (RPHA 0632)p. 257.
Hálaadásunkban rólad emlékezünk (RPHA 0478)p. 258.
Ó, mennyei nagy boldogság (RPHA 1123)p. 261.
Áldott az Úristen örökké mennyekben (RPHA 0083)p. 263.
Szent vagy örökké, Atya Úristen, a magas mennyekben (RPHA 1321)p. 273.
Sok ínségünkben hozzád kiáltunk, felséges Úristen (RPHA 1257)p. 282.
Felséges Isten, neked jelentjük, mi nagy nyavalyánkat (RPHA 0415)p. 284.
Ó, mennyei mi szent Atyánk (RPHA 1122)p. 285.
Siess, nagy Úristen, én segítségemre (RPHA 1231)p. 287.
Szükség megtudnunk üdvösségnek dolgát (RPHA 1348)p. 292.
Bírjad, Úristen, a mi szíveinket (RPHA 0177)p. 295.
Úristen, kérünk a te szent nevedért (RPHA 1437)p. 296.
Neked könyörgünk, teremtő Istenünk (RPHA 1061)p. 298.
Légy irgalmas, Úristen, minekünk (RPHA 0834)p. 307.
Az én életemnek minden idejében (RPHA 0125)p. 315.
Illik nekünk erről emlékeznünk (RPHA 0572)p. 483.
Ember, emlékezzél utolsó napodról (RPHA 0341)p. 485.
Serkenj fel már, ember, bűneidből (RPHA 1227)p. 489.
Sok nyomorúsággal élete embernek (RPHA 1265)p. 491.
Dicsérd az Istent, te, hív keresztyén (RPHA 0252)p. 501.
Adj üdvösséges kimúlást (RPHA 0059)p. 507.
Ó, te meghalandó emberi nemzetség (RPHA 1134)p. 528.
Szent Pál apostolnak írása (RPHA 1320)p. 531.
Megszabadultam már én a testi haláltól (RPHA 0870)p. 543.
Bizonytalan voltát világ állapotjának (RPHA 0182)p. 555.
Ébredjél fel, világ, bűneidből (RPHA 0308)p. 582.
Hagyjátok el, hű keresztyének (RPHA 0473)p. 609.
Bűnnek az ő zsoldja a halál, jól tudjuk (RPHA 0213)p. 614.
Ember, emlékezzél a szomorú halálról (RPHA 0340)p. 646.
Jer, temessük el a testet (RPHA 0659)p. 652.
Mikor Dávid vala keserűségben (RPHA 0932)p. 729.
Sok emberek vannak e széles világon, kik tévelygésben vannak (RPHA 1248)p. 733.
Boldog az ilyen ember e világon (RPHA 0199)p. 738.
Mindenkoron áldom az én Uramat (RPHA 0983)p. 740.
Sok nyilvánvaló bizonyságokkal Szent Dávid próféta (RPHA 1263)p. 746.
Lásd meg, Uram, én ügyemet (RPHA 0823)p. 750.
Erős várunk nekünk az Isten (RPHA 0392)p. 752.
Minden népek örülvén tapsoljanak (RPHA 0963)p. 753.
Hogy panaszolkodik a hatalmas Isten (RPHA 0550)p. 755.
Úristen, irgalmazz nekem a te irgalmasságod szerint (RPHA 1436)p. 759.
Mikoron Dávid nagy búsultában (RPHA 0944)p. 761.
Meghallgassad az én imádságomat (RPHA 0863)p. 766.
Sok jótéteményen nagyon csodálkozván (RPHA 1259)p. 768.
Az Úristent magasztalom (RPHA 0154)p. 772.
Felséges Isten, neked jelentjük, mi nagy nyavalyánkat (RPHA 0415)p. 776.
Mikor szent Dávid a fő népeknek gonoszságát látá (RPHA 0941)p. 780.
Aki az Istent megismerheti (RPHA 0068)p. 786.
Boldog az ilyen ember ő lelkében (RPHA 0202)p. 790.
Nagy öröme adaték én lelkemnek (RPHA 1038)p. 793.
Úrnak szolgái, no, dicsérjétek mindnyájan az Urat (RPHA 1447)p. 798.
Minden állat dicsér, Úristen, tégedet (RPHA 0952)p. 799.
Dicsérd az Istent mostan, ó, én lelkem (RPHA 0251)p. 803.
Drága dolog az Úristent dicsérni (RPHA 0291)p. 805.
Jer, tegyük el a testeket (RPHA 0658)p. 844.
Felséges Isten, hozzád kiáltunk nagy keserűséggel (RPHA 0409)p. 847.
Tatrosy György-énekeskönyv, 1618 (Stoll 37)
Bizonnyal ismerem rajtam nagy haragod (RPHA 0180)f. 12v.
A Szentírás mondja, hogy szoros út vagyon az örök boldogságra (RPHA 0043)f. 28v.
A tündérországról bőséggel olvastam (RPHA 0053)f. 46r.
Teleki-kódex, 1525–1531 (H 27)
Üdvözlégy, dicsőséges Szűz, Napnál fényesb csillag (RPHA 1394)p. 361.
Thewrewk-kódex, 1531 (H 10)
Angyaloknak nagyságos asszonya (RPHA 0099)p. 77.
Krisztus, ki vagy nap és világ, és éjnek (RPHA 0801)p. 133.
Üdvözlégy, e világnak üdvössége (RPHA 1395)p. 283.
Ó, Uram, Krisztusnak szent Lelke (RPHA 1137)p. 303.
Tholnay Ferenc-énekeskönyv, 1614–1621 (Stoll 29)
Bűnösök, hozzád kiáltunk (RPHA 0214)f. 48v.
Az Istennek nagy jóvoltát beszélem (RPHA 0140)f. 49v.
Jer, mindnyájan örüljünk (RPHA 0656)f. 51r.
Aki az Istent megismerheti (RPHA 0068)f. 52r.
Mindenható Úristen, szívünk retteg szüntelen (RPHA 0979)f. 56r.
Szent Dávid király bűnei ellen így panaszolkodik (RPHA 1306)f. 57v.
Siess énhozzám, Istenem (RPHA 1228)f. 60r.
Mindenkor tebenned bíztam, Uram Isten (RPHA 0981)f. 63r.
Siess, nagy Úristen, én segítségemre (RPHA 1231)f. 66r.
Amely embernek jó hite vagyon (RPHA 0094)f. 68r.
Az Úristent magasztalom (RPHA 0154)f. 72v.
Dávid prófétának imádkozásáról (RPHA 0242)f. 76r.
Lelkemnek hozzád való buzgó kiáltása (RPHA 0842)f. 83r.
Thordai-kódex, 1657 előtt (Stoll 80)
Mennyei felségnek Ura és Istene (RPHA 0889)p. 643.
Paradicsomnak kegyes szép hajléka (RPHA 1175)p. 647.
Az örök élet mi legyen (RPHA 0143)p. 661.
Megszabadultam már én a testi haláltól (RPHA 0870)p. 663.
Ember, emlékezzél a szomorú halálról (RPHA 0340)p. 665.
Tudjuk, Uram Isten, hogy mind meg kell halnunk (RPHA 1389)p. 667.
Halandó emberek, kik most jelen vagytok (RPHA 0480)p. 669.
Emlékezzél élő ember (RPHA 0360)p. 671.
Emlékezzünk, mi, keresztyén népek (RPHA 0374)p. 676.
Adj üdvösséges kimúlást (RPHA 0059)p. 680.
Szükség keresztyénnek, mindennek éltében (RPHA 1344)p. 683.
Mit bízik e világ ő álnokságában (RPHA 1002)p. 692.
Ember, emlékezzél utolsó napodról (RPHA 0341)p. 695.
Sok nyomorúsággal élete embernek (RPHA 1265)p. 701.
Jézus Krisztus, Istennek szent Fia, bűnösöknek (RPHA 0666)p. 706.
Ó, te meghalandó emberi nemzetség (RPHA 1134)p. 709.
Jer, temessük el a testet (RPHA 0659)p. 713.
Jer, tegyük el a testeket (RPHA 0658)p. 715.
Halandó emberek, kik most jelen vagytok (RPHA 0480)p. 718.
Emlékezzél élő ember (RPHA 0360)p. 721.
Hagyjátok el, hű keresztyének (RPHA 0473)p. 725.
Az Istennek jóvoltáról (RPHA 0139)p. 727.
Áldott az Úristen örökké mennyekben (RPHA 0083)p. 740.
Adj már csendességet (RPHA 2007)p. 741.
Atya Isten, tarts meg minket (RPHA 0104)p. 746.
Atya Úristen, mennybéli teremtőnk (RPHA 0110)p. 747.
Dicsérjed, áldjad, én lelkem (RPHA 0266)p. 748.
Az Izraelnek népe régenten ó törvényben (RPHA 0142)p. 748.
Istent, no, dicsérd minden erőddel, magasztald, én lelkem (RPHA 0615)p. 758.
Thoroczkai Zsigmond-énekeskönyv, 1695 után (Stoll 134)
A Pünkösdnek jeles napján Szentlélek Isten küldeték (RPHA 0037)f. 39r.
Tihanyi-kódex, 1530–1532 (H 12)
Üdvözlégy, mennyeknek királyné asszonya (RPHA 1402)p. 377.[digitalizált]
Toroczkai Máté graduálja (perdu), 1601 (H 31)
Segítségül hívjuk a mennybéli Istent (RPHA 1215)
Ó, mi szent Atyánk, kegyes és kegyelmes (RPHA 1124)
Ó, kegyelmes Jézus Krisztus (RPHA 1117)
Mostan, Úristen, hozzád kiáltunk (RPHA 1019)
Mostan jeles ünnep és igen nagy öröm (RPHA 1018)
Légy irgalmas, Úristen, minekünk (RPHA 0834)
Kik Istennek csodáit láttuk (RPHA 0753)
Kérlek, keresztyén ember, hallgasd meg a jókat (RPHA 0736)
Jövel, légy velünk, Úristen (RPHA 0694)
Jó keresztyének, kik vagyunk (RPHA 0682)
Jer, mi kérjük a mi Atyánkat, gerjessze fel (RPHA 0652)
Jer, emlékezzünk, keresztyén népek (RPHA 0645)
Istentől választott népek, gyűljetek egybe mindnyájan (RPHA 0617)
Hogy említjük eleinket (RPHA 0547)
Hogy e nagy pusztán lakunk és nincs bántásunk (RPHA 0544)
Hálát adjunk mindnyájan az Úristennek (RPHA 0481)
Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura és embereknek (RPHA 0411)
Emlékezzél, Úristen, híveidről (RPHA 0368)
Dicséretet mondjunk a nagy Úristennek (RPHA 0262)
Dávid prófétának imádkozásáról (RPHA 0242)
Boldog az ilyen ember e világon (RPHA 0199)
Áldott keresztyének Ura (RPHA 0085)
Aki veti segedelmét az Istennek hatalmába (RPHA 0074)
Aki az Istent megismerheti (RPHA 0068)
A nagy bölcs teremtést aki meggondolja (RPHA 0027)
Világosságnak szent Atyja (RPHA 1489)
Mi hiszünk az egy Istenben (RPHA 0910)
Jövel, teremtő Úristen, látogasd meg (RPHA 0705)
Hallgass meg minket, Úristen, tekints reánk (RPHA 0505)
Az örök élet mi legyen (RPHA 0143)
Turóci cantionale, 17. sz. vége (Stoll 157)
A keresztyénségben igaz vallás a hitben (RPHA 0017)p. 7.
Gyermek születék Bethlehemben ... mint vőlegény (RPHA 2019)p. 11.
Nagy örömnap ez nekünk, mert Krisztus születék (RPHA 1040)p. 12.
Hálát adjunk mindnyájan az Úristennek (RPHA 0481)p. 12.
Dicséretes a gyermek (RPHA 0258)p. 13.
Jer, mi dicsérjük, áldjuk és felmagasztaljuk (RPHA 0649)p. 15.
Jer, dicsérjük e mai napon a mi Urunkat (RPHA 0640)p. 17.
E nap nekünk dicséretes nap, bizony vígasságnak napja (RPHA 0295)p. 18.
Jer, mindnyájan örüljünk (RPHA 0656)p. 19.
Boldog az olyan ember az Istenben (RPHA 0203)p. 67.
Vedd el, Úristen, rólunk haragodat (RPHA 1469)p. 68.
Megbántunk, Isten, szüntelen tégedet (RPHA 0859)p. 68.
Emlékezzél, Úristen, híveidről (RPHA 0368)p. 69.
Krisztus, ki vagy nap és világ, minket sötétségben ne hagyj (RPHA 0804)p. 70.
Emlékezzél meg, te gyarló ember, a te Istenedről (RPHA 0364)p. 70.
Jézus Krisztus, Istennek szent Fia, bűnösöknek (RPHA 0666)p. 73.
Kérlek és intlek mostan tégedet (RPHA 0735)p. 75.
Unitárius graduál, 1697 után (Stoll 138)
El-bemegyünk nagy örömben (RPHA 0329)p. 1.
Könyörögjünk az Istennek Krisztus által (RPHA 0772)p. 2.
Immáron a Nap feljövén (RPHA 0584)p. 3.
Sok nyavalyánkban Atyánkhoz kiáltsunk (RPHA 1262)p. 4.
Ó, mi szent Atyánk, kegyes és kegyelmes (RPHA 1124)p. 6.
Ó, mennyei mi szent Atyánk (RPHA 1122)p. 6.
Ó, áldott Atya Úristen (RPHA 1096)p. 8.
Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura és mindeneknek (RPHA 0412)p. 10.
Mennynek és Földnek nemes teremtője, minden dolgoknak (RPHA 0897)p. 11.
E széles Földnek nagy bölcs Teremtője (RPHA 0301)p. 13.
Ó, magas mennynek szentséges Istene (RPHA 1120)p. 14.
Ó, nagyhatalmú, felséges Úristen (RPHA 1129)p. 15.
Emberi nemnek teremtő Istene (RPHA 0347)p. 17.
Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura, ki mindeneknek (RPHA 0413)p. 18.
Áldott keresztyének Ura (RPHA 0085)p. 34.
Hallgassuk figyelmetesen (RPHA 0509)p. 44.
Ó, kegyelmes Jézus Krisztus (RPHA 1117)p. 51.
Fénylik a Nap fényességgel, zeng az ég nagy dicsérettel (RPHA 0418)p. 56.
Mostan jeles ünnep és igen nagy öröm (RPHA 1018)p. 63.
Jövel, teremtő Úristen, látogasd meg (RPHA 0705)p. 65.
Úrnak végvacsorájára és az ő áldozatjára (RPHA 1448)p. 71.
Mi hiszünk az egy Istenben (RPHA 0910)p. 72.
Mindenható Úristen, mi bűnös emberek (RPHA 0977)p. 75.
Könyörögjünk az Istennek, Szentlelkének (RPHA 0774)p. 80.
Járuljunk mi az Istennek szent Fiához (RPHA 0632)p. 81.
Világosságnak szent Atyja (RPHA 1489)p. 83.
Hallgass meg minket, nagy Úristen (RPHA 0503)p. 84.
A keresztyénségben igaz vallás a hitben (RPHA 0017)p. 89.
Jer, mi dicsérjük, áldjuk és felmagasztaljuk (RPHA 0649)p. 91.
Jer, dicsérjük e mai napon a mi Urunkat (RPHA 0640)p. 95.
Jer, mindnyájan örüljünk (RPHA 0656)p. 99.
E nap nekünk dicséretes nap, bizony vígasságnak napja (RPHA 0295)p. 102.
Szent Isaiás így ír Krisztusnak szent születéséről (RPHA 1313)p. 105.
Úristennek Szent Fia e nap nekünk születék (RPHA 1445)p. 113.
Hálát adjunk mindnyájan az Úristennek (RPHA 0481)p. 115.
Nekünk születék mennyei király, kit Üdvözítőnknek (RPHA 1066)p. 117.
A mi Urunk, Jézus Krisztus mint szenvede (RPHA 0026)p. 124.
Mindenható Úristen, szívünk retteg szüntelen (RPHA 0979)p. 130.
Dicséretet mondjunk Atya Istennek (RPHA 0263)p. 132.
Örvendezzünk, keresztyének, mert országol mi királyunk (RPHA 1167)p. 134.
Krisztust megfeszíték kegyetlen zsidó népek (RPHA 0817)p. 136.
Krisztus feltámada igazságunkra (RPHA 0784)p. 138.
Emlékezzünk e napon Urunknak haláláról (RPHA 0372)p. 140.
Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, ő szent vére hullása (RPHA 0792)p. 143.
Krisztus feltámada, ki értünk meghalt vala, mi bűnünkért kínt valla (RPHA 0786)p. 144.
Krisztus feltámada, nekünk örömet ada (RPHA 0794)p. 146.
Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, és kiket ő szerete (RPHA 0790)p. 147.
Hálát adjunk mindnyájan az Úristennek (RPHA 0481)p. 147.
Krisztus mennybe felmene nekünk helyet szerzeni, ül Atyjának (RPHA 0808)p. 149.
Pünkösd napja betelvén (RPHA 1184)p. 153.
Jövel, Szentlélek Úristen, lelkünknek vigassága (RPHA 0702)p. 155.
A Pünkösd ünnepnapján tanítványok egy házban (RPHA 0035)p. 159.
A Pünkösdnek jeles napján Szentlélek Isten küldeték (RPHA 0037)p. 162.
Adjunk hálát mindnyájan az Atya Úristennek (RPHA 0062)p. 164.
A nagy bölcs teremtést aki meggondolja (RPHA 0027)p. 166.
Aki akar üdvözülni (RPHA 0065)p. 170.
Aki veti segedelmét az Istennek hatalmába (RPHA 0074)p. 172.
Aki az Istent megismerheti (RPHA 0068)p. 175.
Az Izraelnek népe régenten ó törvényben (RPHA 0142)p. 180.
Adj már csendességet (RPHA 2007)p. 182.
Boldog az ilyen ember e világon (RPHA 0199)p. 184.
Adjunk hálát az Úrnak, mert érdemli (RPHA 0061)p. 184.
Menjetek el békességgel, Úristennek örökösi (RPHA 3511)f. 184v.
Boldog az ilyen ember ő lelkében (RPHA 0202)p. 187.
Boldogok azok, kik Istent félik (RPHA 0207)p. 190.
Bocsásd meg, Úristen, ifjúságomnak vétkét (RPHA 0185)p. 191.
Dávid prófétának imádkozásáról (RPHA 0242)p. 198.
Dicsérlek tégedet, én édes Istenem, nagy kegyelmességedért (RPHA 0281)p. 200.
Dicséretet mondjunk a nagy Úristennek (RPHA 0262)p. 202.
Drága dolog az Úristent dicsérni (RPHA 0291)p. 204.
Egész Izraelt Dávid felgyűjté (RPHA 0313)p. 208.
Emlékezzél meg, Úristen, a mi nagy gyarlóságunkról (RPHA 0365)p. 211.
Felséges Isten, neked jelentjük, mi nagy nyavalyánkat (RPHA 0415)p. 218.
Háborúsága Dávid királynak egykoron nagy vala (RPHA 0470)p. 229.
Hálaadásunkban rólad emlékezünk (RPHA 0478)p. 232.
Hálát adunk neked, mindenható, irgalmas Úristen (RPHA 0483)p. 234.
Hallgasd meg mostan, felséges Isten (RPHA 0497)p. 239.
Hogy panaszolkodik a hatalmas Isten (RPHA 0550)p. 241.
Hogy említjük eleinket (RPHA 0547)p. 246.
Hogy e nagy pusztán lakunk és nincs bántásunk (RPHA 0544)p. 249.
Jer, emlékezzünk, keresztyén népek (RPHA 0645)p. 257.
Ilyen fogadást tőn a szent Dávid az örök Istennek (RPHA 0573)p. 259.
Jövel, légy velünk, Úristen (RPHA 0694)p. 262.
Irgalmazz, Úristen, immáron énnekem (RPHA 0590)p. 267.
Istent, no, dicsérd minden erőddel, magasztald, én lelkem (RPHA 0615)p. 272.
Istenünkhöz fohászkodván (RPHA 0618)p. 278.
Izraelnek megnyomorodott nemzetsége (RPHA 0621)p. 280.
Kérlek és intlek mostan tégedet (RPHA 0735)p. 288.
Kérlek, keresztyén ember, hallgasd meg a jókat (RPHA 0736)p. 291.
Láss hozzám, Úristen, kegyelmes szemeiddel (RPHA 0825)p. 296.
Mely hatalmas a mi Urunk, az Isten (RPHA 0877)p. 299.
Mi kegyes Atyánk, kit vallunk hitünkben (RPHA 0914)p. 302.
Mi Atyánk, ki vagy mennyekben, te fiaid szükségünkben (RPHA 0906)p. 304.
Mi Atyánk, ki vagy mennyekben, kik vagyunk ismeretedben (RPHA 0905)p. 306.
Mikor Szennakerib a Jeruzsálemet megszállotta vala (RPHA 0940)p. 312.
Mikor a zsidó nemzet tartatnék Babilóniában (RPHA 0926)p. 315.
Minden állat dicsér, Úristen, tégedet (RPHA 0952)p. 321.
Mi Urunk Jézus Krisztusnak szerelmes Atyja, Úristen (RPHA 0921)p. 326.
Mint kívánkozik a szarvas a kútfejekhez (RPHA 0996)p. 330.
Nagy bánatban Dávid mikoron vala (RPHA 1024)p. 334.
Nagy hálaadással magasztallak téged, én Istenem (RPHA 1031)p. 337.
Nagy Úristen, ne hagyj minket (RPHA 1042)p. 348.
Ne hagyj elesnem, felséges Isten, keserűségemben (RPHA 1052)p. 350.
Neked mondok dicséretet, mert Uram, tégedet illet (RPHA 1063)p. 353.
Ó, Izrael, szerető népem (RPHA 1114)p. 356.
Ó, Úristen, tekints hozzánk (RPHA 1139)p. 360.
Országa kárát, sok elvitt rabját Dávid mikor hallá (RPHA 1159)p. 362.
Pusztában zsidókat vezérlő jó Isten (RPHA 1186)p. 376.
Régtől fogván támaszkodtam Uramra (RPHA 1200)p. 383.
Segítségül hívjuk a mennybéli Istent (RPHA 1215)p. 385.
Sokan vannak most olyatén emberek (RPHA 1283)p. 388.
Szent Dávid király bűnei ellen így panaszolkodik (RPHA 1306)p. 390.
Szent Dávid próféta éneklő könyvének huszonharmad részében (RPHA 1309)p. 393.
Szent Dávid király háborúságában, panaszolkodik (RPHA 1307)p. 397.
Szükség megtudnunk üdvösségnek dolgát (RPHA 1348)p. 398.
Tekints reánk immár, nagy Úristen, a mennyégből (RPHA 1368)p. 410.
Tekints reánk, Úristen, ne hagyj minket elvesznünk (RPHA 1370)p. 413.
Úristen, légy most mivelünk (RPHA 1439)p. 419.
Uram, benned még az én reménységem (RPHA 1425)p. 423.
Uram Isten, ki igértél oltalmat (RPHA 1426)p. 427.
Áldott az Úristen örökké mennyekben (RPHA 0083)p. 442.
Atya Úristen, mennybéli teremtőnk (RPHA 0110)p. 444.
Atya Isten, tarts meg minket (RPHA 0104)p. 445.
Boldog az olyan ember az Istenben (RPHA 0203)p. 447.
Csak tehozzád, szent Atyánk, mi kiáltunk (RPHA 0224)p. 453.
Csak tebenned, Uram Isten, vagyon bizodalmunk (RPHA 0222)p. 455.
Dicsérd az Istent mostan, ó, én lelkem (RPHA 0251)p. 456.
Dicsérjed, áldjad, én lelkem (RPHA 0266)p. 457.
Ébredjél fel, világ, bűneidből (RPHA 0308)p. 465.
Emlékezzél, Úristen, híveidről (RPHA 0368)p. 467.
Erős várunk nekünk az Isten (RPHA 0392)p. 469.
Felséges Isten, hozzád kiáltunk nagy keserűséggel (RPHA 0409)p. 471.
Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura és embereknek (RPHA 0411)p. 473.
Hálát adunk teneked, örök Isten (RPHA 0484)p. 483.
Hallgass meg minket, Úristen, tekints reánk (RPHA 0505)p. 484.
Légy irgalmas, Úristen, minekünk (RPHA 0834)p. 491.
Mennynek és Földnek nemes teremtője, és mindeneknek kegyelmes (RPHA 0896)p. 493.
Megbántunk, Isten, szüntelen tégedet (RPHA 0859)p. 495.
Minden hív keresztyének, meghalljátok (RPHA 0960)p. 496.
Mindenek meghallják és jól megtanulják (RPHA 0968)p. 497.
Mostan, Úristen, hozzád kiáltunk (RPHA 1019)p. 498.
Mondjatok dicséretet, keresztyének, az Úristennek (RPHA 1005)p. 498.
Nézz mireánk, Úristen, kegyelmesen (RPHA 1079)p. 506.
Ó, mennyei nagy boldogság (RPHA 1123)p. 509.
Ó, Istennek népei (RPHA 1113)p. 510.
Unszol minket Dávid próféta a zsoltárkönyvben (RPHA 1417)p. 512.
Ó, mindenható Isten, ki a te kegyességedből (RPHA 1126)p. 514.
Vedd el, Úristen, rólunk haragodat (RPHA 1469)p. 520.
Úristen, irgalmazz nekem a te irgalmasságod szerint (RPHA 1436)p. 522.
Úrnak szolgái, no, dicsérjétek mindnyájan az Urat (RPHA 1447)p. 524.
Követi vala népnek soksága Krisztusnak csodáit (RPHA 0781)p. 530.
Emlékezzél meg, te gyarló ember, a te Istenedről (RPHA 0364)p. 536.
Adj békességet, Úristen (RPHA 0058)p. 538.
Úrnak végvacsorájára és az ő áldozatjára (RPHA 1448)p. 552.
Váradi Szabó György kézirata, 1699–1703 (Stoll 142)
Száma nincsen, Uram, irgalmasságodnak (RPHA 1297)
Vasady-kódex, 1613–1615 körül (Stoll 27)
Hallgassuk figyelmetesen (RPHA 0509)f. 66r.
Istentől választott népek, gyűljetek egybe mindnyájan (RPHA 0617)f. 66v.
Fénylik a Nap fényességgel, zeng az ég nagy dicsérettel (RPHA 0418)f. 67v.
Ó, én két szemeim, ti az Úrra nézzetek (RPHA 1110)f. 70r.
Jámbor házasok, meghallgassátok (RPHA 0626)f. 71v.
Adjunk hálát az Úrnak, mert érdemli (RPHA 0061)f. 77v.
Légy irgalmas, Úristen, minekünk (RPHA 0834)f. 78v.
Segítségül hívjuk a mennybéli Istent (RPHA 1215)f. 82r.
Mikor Szennakerib a Jeruzsálemet megszállotta vala (RPHA 0940)f. 83r.
Mi kegyes Atyánk, kit vallunk hitünkben (RPHA 0914)f. 85r.
Látod Isten bűneinket, jól látod álnokságinkat (RPHA 0829)f. 86r.
Irgalmazz, Úristen, immáron énnekem (RPHA 0590)f. 87r.
Dicsérem én az Istent minden időben (RPHA 0254)f. 88v.
Józsefnek megmondom az ő krónikáját (RPHA 0707)f. 90v.
Egy szép dologról én emlékezném, ha meghallgatnátok (RPHA 0324)f. 106r.
Dicsérd az Is