Lakatos Péter, Paradicsomnak kegyes szép hajléka (RPHA 1175)

Irodalomtörténet Poétika Források
Incipit: Paradicsomnak kegyes szép hajléka
RPHA-szám: 1175
Szerző: Lakatos Péter A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Lakatos Peter A kolofonban: Eképpen síra nagy kínvallásában, ... Szebeni polgár, neve versfejekben
Cím: Rabének
A szereztetés ideje: 1595 A kolofonban: Ezerötszáz és kilencvenötben, Szent Mihály havának utolsó hetiben
A szereztetés helye: A kolofonban: Sáros vármegyének Újfalujában, Az kínzó házban plenger alatt kínban
Pro domo: A 42 versszak a kritikai kiadás strófaszáma. Brassai-kódex (S 222) p. 57. Az akrosztichon a kritikai kiadás szövege alapján készült.
Változat:
Szöveg Dallam

A vers dallama

Az alábbi kották a következő kiadásból származnak: Csomasz Tóth Kálmán, Ferenczi Ilona (sajtó alá rendező) 2017. A XVI. század magyar dallamai. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Előfordulhat, hogy a vers dallama más gyűjteményben is szerepel, melynek sorszáma az adatlap Dallam mezőjében látható. Ugyanakkor az adatlapi mező nem tartalmazza az RMDT új kiadásának számait – ez az adatbázis egy későbbi változatában lesz szinkronizálva.

A kottaképek a Magyar Elektronikus Referenciamű Szolgáltatás (MERSZ) oldaláról érkeznek, és a jegyzetek és dallamok hivatkozásai is a MERSZ oldalára ugranak, melynek használatához előfizetés vagy megfelelő felsőoktatási, ill. tudományos hálózathoz való hozzáférés szükséges.

RMDT1 2017, 24/II (Régen ó törvényben, Mózesnek könyvében)
Jegyzetek