Répertoire de la poésie hongroise ancienne (RPHA)
A régi magyar vers leltára a kezdetektől 1600-ig

Keresés


Mezők értékeinek gyakorisága
Az adatbázisban szereplő források jegyzéke

Ide kattintva a kéziratos és nyomtatott forrásokat strukturált listában tekintheti meg a hozzájuk tartozó versek listájával együtt.

Műfajfa

Repertóriumunk az egyes versek műfajait nem mint önálló műfajneveket tárolja, hanem egy fastruktúrában helyezi el. Mivel egy vers több műfajba is sorolható, a műfaji besorolást leíró mező ismételhető. A fa alapvetően két ágú, az egyik ág a vallásos, a másik a világi műfajokat tartalmazza. A fastruktúra elemeire kattintva az adott műfajhoz tartozó versek listája jelenik meg.

[001] vallásos
 |
 +---[002] história
 |   |
 |   +---[004] elbeszélő
 |   |   |
 |   |   +---[009] bibliai
 |   |   +---[134] világkrónika
 |   |   +---[300] egyháztörténeti kivonat
 |   |      |
 |   |      +---[301] közel kortársi
 |   |      +---[302] régi
 |   |
 |   +---[005] leíró v. értekező
 |      |
 |      +---[010] prédikációs ének
 |
 +---[003] nem história
    |
    +---[006] bibliai
    |   |
    |   +---[013] zsoltár
    |   +---[014] jeremiád
    |   +---[015] rövid foglalat
    |   +---[201] dráma
    |   +---[258] Énekek éneke
    |
    +---[008] liturgikus vagy paraliturgikus eredetű
    |   |
    |   +---[016] himnusz
    |   |   |
    |   |   +---[124] Szent királyról
    |   |
    |   +---[017] antifona
    |   +---[018] szekvencia
    |   +---[100] benedicamus
    |   +---[102] imádság
    |   +---[104] szerzetesi regula
    |   +---[125] legenda
    |   +---[126] Mária-siralom
    |   +---[130] Mária-ének
    |   +---[200] cantio
    |   +---[255] úrfelmutatási ének
    |   +---[256] benedicamus parafrázis
    |
    +---[023] dogmatika
    |   |
    |   +---[027] káté-ének
    |      |
    |      +---[028] Szentháromság-ének
    |      +---[026] úrvacsora-ének
    |      +---[029] credo magyarázat
    |      +---[030] Miatyánk-ének
    |      +---[031] Tízparancsolat-ének
    |      +---[039] vallástétel
    |      +---[107] hitvita
    |      +---[202] doxológia
    |
    +---[024] alkalmi ének
    |   |
    |   +---[032] házasének
    |   +---[033] keresztelési ének
    |   +---[034] bölcsődal
    |   +---[035] temetési ének
    |   +---[257] asztali áldás
    |   +---[259] útonjárók éneke
    |
    +---[025] mindennapi v. ünnepi lelki ének
    |   |
    |   +---[036] dicséret
    |   +---[037] hálaadó ének
    |   +---[038] könyörgés
    |   +---[043] hívők biztatása
    |   +---[040] Szentlélek invokáció
    |   +---[041] tanulság
    |   +---[044] siralom
    |   +---[101] halálrakészítő
    |   +---[042] jó keresztényi cselekedetre intő ének
    |   +---[045] hívők vigasztalása
    |   +---[047] a világ hiábavalóságáról
    |   +---[260] rabének
    |
    +---[103] muzulmán
    +---[123] bájoló, varázsige
    +---[203] embléma
[048] világi
 |
 +---[049] história
 |   |
 |   +---[051] elbeszélő
 |   |   |
 |   |   +---[056] nem fiktív
 |   |   |   |
 |   |   |   +---[068] történelmi
 |   |   |   +---[069] kortársi, tudósító
 |   |   |
 |   |   +---[057] fiktív
 |   |
 |   +---[052] leíró v. értekező
 |
 +---[050] nem história
    |
    +---[053] morális v. politikai
    |   |
    |   +---[058] arisztokratikus regiszter
    |   |   |
    |   |   +---[086] katonaének
    |   |
    |   +---[059] populáris v. vágáns regiszter
    |   |   |
    |   |   +---[074] naptárvers
    |   |   +---[087] hegedős ének
    |   |   +---[088] vágáns szatíra
    |   |   +---[089] politikai propaganda
    |   |   +---[115] utazási vers
    |   |   +---[127] jogszabály
    |   |   +---[128] játék
    |   |   +---[129] csízió
    |   |   +---[212] mezőgazdasági költemény
    |   |
    |   +---[061] humanista iskolai regiszter
    |      |
    |      +---[090] episztola dedicatoria
    |      +---[091] tanulság, fabula
    |      +---[092] idézet
    |      +---[093] epigramma[R], sententia[I]
    |      +---[095] epicédium
    |      +---[109] embléma
    |      +---[120] Horatius-paródia
    |
    +---[054] szerelmes, erotikus
       |
       +---[063] arisztokratikus regiszter - udvari
       |   |
       |   +---[076] partimen
       |   +---[077] embléma
       |   +---[078] szerelmi köszöntés
       |   +---[080] török bejt fordítása
       |   +---[081] aenigma
       |   +---[118] misszilis levél
       |   +---[210] epigramma
       |   +---[211] udvari dráma
       |
       +---[064] populáris regiszter
       |   |
       |   +---[082] női dal
       |   +---[083] latrikánus vers
       |   +---[084] gab
       |   +---[119] alba
       |   +---[121] táncdal
       |
       +---[066] humanista iskolai

Hasznos lekérdezések

Itt a jövőben olyan lekérdezések eredményeit tesszük közzé, amelyek valamely kutatás számára hasznosnak bizonyultak.

Az első ilyen lekérdezés az RPHA-ban tárolt összes vers kritikai (vagy közel kritikai) kiadásának, valamint 1700-ig az összes kéziratos és nyomtatott forrásának fő adatait tartalmazza táblázatos formában. Itt töltheti le ezt a táblázatot.

Kapcsolat: kiado@gepeskonyv.hu

Impresszum / Impressum

Adatkezelési nyilatkozat / Datenschutzerklärung

Copyright (C) H. Hubert Gabriella, Horváth Andor, Horváth Iván, Seláf Levente 1979-2023.