Új keresés Címlap Segítség

Eredmények (30 db)

   Kattintson a vers azonosítójára a teljes adatlaphoz!

Azonosító IncipitMűfaj
(068)
SzerzőA szereztetés idejeRímképlet
RPHA-0661Jersze, emlékezzünk az örök Istennek csodálatos nagy hatalmasságáról[ vallásos (001) > história (002) > elbeszélő (004) > bibliai (009) ]
[ világi (048) > história (049) > elbeszélő (051) > nem fiktív (056) > történelmi (068) ]
Farkas András A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. A kolofonban: Farkas András szerzé ezeket énekbe, Keserőlvén az nyomorult országon. Igen szánja vala, hogy az hitetlenek Istennek híveit széjjel üldözik vala1538 A kolofonban: Kiskarácson után immár írnak vala, Az ezerötszázban, harmincnyolc esztendőbenx x x x x x
RPHA-0864Meghalljátok fejenként, kik itt vagytok[ vallásos (001) > história (002) > leíró v. értekező (005) > prédikációs ének (010) ]
[ világi (048) > história (049) > elbeszélő (051) > nem fiktív (056) > történelmi (068) ]
Mádai Mihály A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: de Madha Mikhael1551 vagy azelőtta a a a
RPHA-1270Sok szép dolgok vannak nekünk megírván, históriákban szépen befoglalván[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) ]
[ világi (048) > história (049) > elbeszélő (051) > nem fiktív (056) > történelmi (068) ]
Valkai András A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek. A kolofonban: Az ki szerzette ezt magyar versekben, Nem jelenté meg nevét ezekben, Sem penig szerzette versfejekben1567 A kolofonban: Ezerötszázban és hatvanhétben, Az hév hónak Szent Jakab ünnepébena a a a
RPHA-0851Magyar nyelven írtam históriákat[ világi (048) > história (049) > elbeszélő (051) > fiktív (057) ]
[ világi (048) > história (049) > elbeszélő (051) > nem fiktív (056) > történelmi (068) ]
Valkai András A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: de Valko Andreas A kolofonban: Ezeket ki berendelé versekben, Vigasztalást vőn sok gondjai közben, Az kinek elajánlá az ő szűvében, Minden jókat kéván annak éltében. ... Elméje forogván nagy sok gondokban1579 A kolofonban: Hetvenkilencben és ezerötszázbana a a a
RPHA-1493Voltak e világban nagy fejedelmek[ világi (048) > história (049) > elbeszélő (051) > nem fiktív (056) > történelmi (068) ] A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1591 A kolofonban: Karácson havának végső hetiben, Ezerötszáz és az kilencvenegybena a a a
RPHA-1065Nektek emlékezem, ha meghallgatjátok, jó Hunyadi Jánosról[ világi (048) > história (049) > elbeszélő (051) > nem fiktív (056) > történelmi (068) ] A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. A kolofonban: Nagy Bancai Matthias%Nagybáczai Mátyás1560 A kolofonban: Mikoron írnának ezerben, ötszázban és az felett hatvanban%Mikoron írnának ezerben, ötszázban és az felett hetvenbena a a a
RPHA-0692Jóllehet nagy sokat szóltunk Sándorról[ világi (048) > história (049) > elbeszélő (051) > nem fiktív (056) > történelmi (068) ] A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. A kolofonban: Régi krónikákból ki ezt kiszedé, Énekben hat részre szépen rendelé, Utolsó részében nevét beszerzé1548 A kolofonban: Az ezerötszáznegyvennyolc esztendőbena a a a
RPHA-1028Nagy dolgok voltanak immár a világban[ világi (048) > história (049) > elbeszélő (051) > nem fiktív (056) > történelmi (068) ] A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. A kolofonban: Varsányi György szerzé ezt bánatjában, Kárvallása után ű nagy búsultában, Noha megnyomorult gonosz szerencséjén, Azért igen bízik felséges királyban1561 A kolofonban: Ezer esztendőben ötszázhatvanegybena a a a
RPHA-0930Mikor Bécset Mátyás király megvevé[ világi (048) > história (049) > elbeszélő (051) > nem fiktív (056) > történelmi (068) ] A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Bogathiws aevo Nikoleos A kolofonban: Magyarok változásit olvastomban, Igen koplalok, valék nagy haragban1576 A kolofonban: Ezerötszázhetvenhatban ... Szinte Mátyás király halála napján%Szaniszló Szent Mihály másnapján, ... ezerötszázhetvenhatbana a a a
RPHA-0867Ím, megmondom Zsigmond király csudáját[ világi (048) > história (049) > elbeszélő (051) > nem fiktív (056) > történelmi (068) ] A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Tinod Lvtieista Sebastialvs Literatvs de%Sebvesen deak A kolofonban: És aki ezt magyar nyelvre fordítá, Nótáját is csak ő maga gondolá, Versfejekben nevét is bealkotá1552 A kolofonban: Ezerhatodfélszáz kettőbena a a a
RPHA-1328Szép históriákat most elszámlálok[ világi (048) > história (049) > elbeszélő (051) > nem fiktív (056) > történelmi (068) ] A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Valkai per Andream A kolofonban: Summa szerént ezt írtam olvasóknak, ... Versszerzőnek nincsen helye vétekben1567 A kolofonban: Ezerötszázban és az hatvanhétben, Borkostoló Márton püspek hetébena a a a
RPHA-2013Sándor után anyját is Cassander megölé[ világi (048) > história (049) > elbeszélő (051) > nem fiktív (056) > történelmi (068) ] A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.1598a a a a
RPHA-4015[ világi (048) > história (049) > elbeszélő (051) > nem fiktív (056) > történelmi (068) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1200 körül
RPHA-3227Mikor magyar király zászlóját látá[ világi (048) > história (049) > elbeszélő (051) > nem fiktív (056) > történelmi (068) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1463 vagy azutána a
RPHA-4040[ világi (048) > história (049) > elbeszélő (051) > nem fiktív (056) > történelmi (068) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1487 vagy azelőtt
RPHA-1500Emlékezem mostan régi dolgokról[ világi (048) > história (049) > elbeszélő (051) > nem fiktív (056) > történelmi (068) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1570a a a a
RPHA-0743Ki hallott Sándornál hatalmasb urat[ világi (048) > história (049) > elbeszélő (051) > nem fiktív (056) > történelmi (068) ]Bogáti Fazakas Miklós A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Bogathiws Nikoleos1579 A kolofonban: Szent Gál hetében ... Ezerötszázban és hetvenkilencben
RPHA-0376Emlékezzünk régiekről[ világi (048) > história (049) > elbeszélő (051) > nem fiktív (056) > történelmi (068) ]Csáti Demeter A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. A kolofonban: Csáti Demeter1526 körül A kolofonban: Mikort nagy bú vala Magyarországbana a a a
RPHA-0101Árpád vala fő a kapitányságban[ világi (048) > história (049) > elbeszélő (051) > nem fiktív (056) > történelmi (068) ]Görcsöni Ambrus A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Literatvs de Gercien Ambrosivs1568 vagy azelőtta a a a
RPHA-1014Mostan emlékezem régi dolgokról[ világi (048) > história (049) > elbeszélő (051) > nem fiktív (056) > történelmi (068) ]Gosárvári Mátyás A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Gosarvari, tricesimator Huniadiensis Mathias1575-1579 közötta a a a
RPHA-0581Immár halljuk több dolgait Mátyásnak[ világi (048) > história (049) > elbeszélő (051) > nem fiktív (056) > történelmi (068) ]Ilosvai Selymes Péter A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. A kolofonban: Megtalálá Bonfinius könyvében, Kinek neve vagyon írván versfőben1575 A kolofonban: Ezerötszázhetvenöt esztendőbena a a a
RPHA-1288Sokszor szóltunk a régi nagy időkről[ világi (048) > história (049) > elbeszélő (051) > nem fiktív (056) > történelmi (068) ]Ilosvai Selymes Péter A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Ilosvanvs Petrvs A kolofonban: Ez éneket rendelé be versekbe, Kinek neve írván vagyon versfőben1570 A kolofonban: Másfélezer felött írnak hetvenbena a a a
RPHA-0525Hatalmas urakról nektek emlékezem[ világi (048) > história (049) > elbeszélő (051) > nem fiktív (056) > történelmi (068) ]Kákonyi Péter A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Kakoni Per Petrvm A kolofonban: Az ki ezt szerzé az ű víg kedvében, Nevét megjelenté verseknek fejében1549 A kolofonban: Az ezerötszázban és negyvenkilencbena a a a
RPHA-0681Magát bízta csak az Isten kezében (explicit)[ világi (048) > história (049) > elbeszélő (051) > nem fiktív (056) > történelmi (068) ]Kákonyi Péter? A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek. A kolofonban: Egy jámbor nem bízék vak szerencsében, Magát bízta csak az Isten kezében1599 vagy azelőtta a a a
RPHA-1254Sok históriákat már mi magyaráztunk[ világi (048) > história (049) > elbeszélő (051) > nem fiktív (056) > történelmi (068) ]Nikolsburgi Névtelen A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.1568 A kolofonban: Ezerötszáz után és az hatvannyolcban, ... Boldogasszony havábana a a a a
RPHA-0574Ím, egy szép históriát mostan mondok[ világi (048) > história (049) > elbeszélő (051) > nem fiktív (056) > történelmi (068) ]Szegedi András A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. A kolofonban: Ezt ki szörzé, gondolkodék magában, Bánkódik, mert nincsen pénz tassolyában, Vagyon azért ő is nagy gondolatban, Nem tud melyfelé váltani útában. Gyönyörűséges napját mert megvárja, Ura tisztességén magát mutatja, De azután magában azt forgatja, Többé immár ő ez földet nem lakja. Soha többé Telegden ő nem lakik, Kurta Koppán halában ő sem eszik, Ha pénzzel, szép szóval őt nem enyhítik, Mert erszénye naponként üresedik1553 A kolofonban: Ezerötszáz és az ötvenhárombana a a a
RPHA-0683Jó Magyarországnak elmúlta napjáról[ világi (048) > história (049) > elbeszélő (051) > nem fiktív (056) > történelmi (068) ]Temesvári István A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. A kolofonban: Temesvári István deák az ő neve, ... scholamesterségben1569 A kolofonban: Ezerötszázhatvankilenc esztendőbena a a a
RPHA-0819Krónikát immáron sokat hallottatok[ világi (048) > história (049) > elbeszélő (051) > nem fiktív (056) > történelmi (068) ]Temesvári János A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: A Ioanne Literato Themesvarino A kolofonban: Temesvári János deák1571 A kolofonban: Ezerötszázhetven és egy esztendőbena a a a
RPHA-1495Zsigmond királynak mondom fogságát, nagy nyomorúságát[ világi (048) > história (049) > elbeszélő (051) > nem fiktív (056) > történelmi (068) ]Tinódi Sebestyén A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.1556 vagy azelőtta a a
RPHA-4042[ világi (048) > história (049) > elbeszélő (051) > nem fiktív (056) > történelmi (068) ]Valkai András A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.1567 vagy azelőtt

Copyright (C) H. Hubert Gabriella, Horváth Andor, Horváth Iván, Seláf Levente 1979-2023.