Új keresés Címlap Segítség

Eredmények (128 db)

   Kattintson a vers azonosítójára a teljes adatlaphoz!

Azonosító IncipitMűfaj
(054)
SzerzőA szereztetés idejeRímképlet
RPHA-3515Szűz Mária lakozván Názáretben[ vallásos (001) > nem história (003) > bibliai (006) > rövid foglalat (015) ]
[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > arisztokratikus regiszter – udvari (063) > embléma (077) ]
[ vallásos (001) > nem história (003) > embléma (203) ]
Rimay János A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1600 vagy azelőtta a a a
RPHA-1242Soha távol tőle, benne vagyon neki lelke[ vallásos (001) > nem história (003) > dogmatika (023) ]
[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > arisztokratikus regiszter – udvari (063) > aenigma (081) ]
A vers szerzőjét nem ismerjük.1508 vagy azelőtt
RPHA-4032De hogy nem lát dolgodhoz[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > jó keresztényi cselekedetre intő ének (042) ]
[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > populáris regiszter (064) > női dal (082) ]
A vers szerzőjét nem ismerjük. Az akrosztichonban: Ch Demetrjws1540 körüla a a
RPHA-0386Engemet régóta sokféle kínokban tartó én édes szívem[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ]
[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > arisztokratikus regiszter – udvari (063) ]
Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg. A kolofonban: Öszvekulcsolt kézzel, hajlott térddel-fővel Juliámnak könyörgék1589 vagy azelőtt A kolofonban: Midőn jóvoltától, mint istenasszonytól, kegyelmet reménlenéka a b c c b d d b
RPHA-0380Én Istenem, hogy elvivéd az én szerencsémet[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ]
[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > populáris regiszter (064) > női dal (082) ]
Horvát Ilona? A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. A kolofonban: szomorú kedviben, ... siralmas szívében1566 A kolofonban: Ezerötszáz és hatvanhat az jó esztendőbena a a
RPHA-3007Bánat, keserűség megfogta szívemet[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1587 környékét megelőző időbena a a
RPHA-1498[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) ]Balassi Bálint1589 vagy azelőtt
RPHA-1497[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) ]Balassi Bálint1589-1590 között
RPHA-0854Már eljött én utam, el kell már indulnom[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > arisztokratikus regiszter – udvari (063) ]
[ világi (048) > nem história (050) > morális v. politikai (053) > populáris v. vágáns regiszter (059) > utazási vers (115) ]
[ HIÁNYZÓ MŰFAJMEGNEVEZÉS (116) ]
Újváry Mihály A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Iivarie Mich A kolofonban: Egy szomorú ifjú szerzi ezt bánatban, Nagy keserősígben, Szép szeretőitől távul bújdostában1593 A kolofonban: Ezerötszáz után 93bana a a a
RPHA-1128Ó, nagy kerek kék ég, dicsőség, fényesség, csillagok palotája[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > arisztokratikus regiszter – udvari (063) ]
[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > arisztokratikus regiszter – udvari (063) > udvari dráma (211) ]
Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg. A kolofonban: Hideg lévén kívől, égvén penig belől Julia szerelmétül... Ezt öszverendelém1589 vagy azelőtt A kolofonban: többé nem említvén Juliát immár versüla a b c c b d d b
RPHA-0246De mit gyötresz engem most, keserves lelkem[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > arisztokratikus regiszter – udvari (063) ]
[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > humanista iskolai (066) ]
Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg. A kolofonban: Háládatlanságán sírván szeretőmnek Mostan szerzetteték tőlem ez kis ének1589 A kolofonban: Mostana a a a
RPHA-1490Virág, tudjad, tőled el kell mennem[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > arisztokratikus regiszter – udvari (063) ]
[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > populáris regiszter (064) > alba (119) ]
A vers szerzőjét nem ismerjük.1495 vagy azelőtta a
RPHA-4007Legyen Isten hozzád, ó én szép virágom[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > arisztokratikus regiszter – udvari (063) ]
[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > populáris regiszter (064) > alba (119) ]
A vers szerzőjét nem ismerjük.1600 körülx
RPHA-0474Hajnalban szépülnek fák, virágok, füvek, harmaton ha nap felkél[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > arisztokratikus regiszter – udvari (063) ]
[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > populáris regiszter (064) > alba (119) ]
Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1593 vagy azelőtta a b c c b d d b
RPHA-0382Én nem bántom te kegyelmed, jöszte, szívem énvelem[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > arisztokratikus regiszter – udvari (063) ]
[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > populáris regiszter (064) > gab (084) ]
Ásikín Hüszrev A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. A kolofonban: te kegyelmed rabja, Hüszrev Ásikín1588 vagy azelőtta a a x
RPHA-0402Fekete szemű, szemöldökű[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > arisztokratikus regiszter – udvari (063) ]
[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > populáris regiszter (064) > gab (084) ]
Divinyi Névtelen A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek. A kolofonban: Egy divinyi ezt megírta1588 vagy azelőtta a a x
RPHA-0084Áldott Julia kiballagtába Cupidót talála[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > arisztokratikus regiszter – udvari (063) ] A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1589 vagy azelőtta a b c c b d d b
RPHA-0709Julia két szemem, olthatatlan szenem, véghetetlen szerelmem[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > arisztokratikus regiszter – udvari (063) ] A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1589 vagy azelőtta a b c c b d d b
RPHA-0860Megcsal a Cupido[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > arisztokratikus regiszter – udvari (063) ]A vers szerzőjét nem ismerjük. A kolofonban: Az ki ez éneket Rendeli versekben, ... Az ő nagy búvában, ... Nevít nem jelenti Verseknek fejíben1591 A kolofonban: Az ezerötszázban ... Az kilencvenegybena a a a a a a
RPHA-1211Sebes tenger habja, Júlia haragja, kinek vagyok én rabja[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > arisztokratikus regiszter – udvari (063) ]A vers szerzőjét nem ismerjük. A kolofonban: Sietvén rendelém ..., Szomorú üdőben, útra eredésben, hamar szedem versekben1597 A kolofonban: kilencvenhétben, Pünkösdnek innepébena a a a a a a a a
RPHA-1199Régi tüzem alatt szíve[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > arisztokratikus regiszter – udvari (063) ]A vers szerzőjét nem ismerjük. A kolofonban: Szeretőmért fáradozván, Én szívemben gondolkodván1590 A kolofonban: Ezerötszázkilencvenbena a a a
RPHA-4014[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > arisztokratikus regiszter – udvari (063) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1539-1543 környékét megelőző időben
RPHA-4011Időd szép virágát, termeted szépségét, szívem miért hervasztod[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > arisztokratikus regiszter – udvari (063) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1592 vagy azelőtta a a
RPHA-1330Szerelem istene, Venusnak ereje most meg megkörnyékezett[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > arisztokratikus regiszter – udvari (063) ]Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg. A kolofonban: Ajánlván lelkemet akkor egy szép szűznek áldozatul kezében1589 A kolofonban: Mikor fényes bogár Szent Ivány hóban jár a nyárnak közepében, ... Szerzém ezt versekben az másfélezerben és nyolcvankilencbena a b c c b d d b
RPHA-1133Ó, te csalárd világ, nyughatatlan elme[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > arisztokratikus regiszter – udvari (063) ]Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg. A kolofonban: Azért így jelentém szívem titkos kínját1584 vagy azelőtt A kolofonban: Minap vőm eszemben szeretőmnek dolgáta a a a
RPHA-0908Mi dolog, Úristen, hogy ez egy kegyesen kívül senki nem tetszik[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > arisztokratikus regiszter – udvari (063) ]Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg. A kolofonban: elkeseredett szívem Vőn ily bátorságot, Cupidótól jó szót veszett nyavalyás fejem1589 vagy azelőtt A kolofonban: Juliának dolgán nyughatatlankodvána a b c c b d d b
RPHA-0559Idővel paloták, házak, erős várak, városok elromlanak[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > arisztokratikus regiszter – udvari (063) ]Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg. A kolofonban: Ezeket úgy írám, és az többi után Juliának ajánlám1589 vagy azelőtt A kolofonban: Véghetetlen voltát, semmi változását szerelmemnek hogy látnáma a b c c b d d b
RPHA-0456Ha ki akar látni két eleven kutat[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > arisztokratikus regiszter – udvari (063) ]Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg. A kolofonban: Fordítám magyarul vidám Juliáról1589 vagy azelőtt A kolofonban: serkenvén álmomból, ... Mikor lelkem fűlne szerelme langjátóla a a
RPHA-0316Egy kegyes képében a gyászöltözetben vajon angyal tűnék-e[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > arisztokratikus regiszter – udvari (063) ]Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg. A kolofonban: így szólék utána1589 vagy azelőtta a b c c b d d b
RPHA-1359Te, szép fülemile, zöld ágak köziben mondod el énekedet[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > arisztokratikus regiszter – udvari (063) ]Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg. A kolofonban: Kiben állapotja megtetszik mivolta igazán életemnek1589 vagy azelőtt A kolofonban: Juliát gondolván és szavát hallgatván egy kis fülemilének, Juta bús elmémben ez ennéhány versben rendeltetett kis éneka a b c c b d d b
RPHA-0128Az én szerelmesem haragszik most reám[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > arisztokratikus regiszter – udvari (063) ]Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg. A kolofonban: Nevét megtalálod versek elejében1578 A kolofonban: Ezerötszáz és hetvennyolcnak végében, Hogy volna szeretőm énhozzám kétségben, Úgy szedém ezt egybena a a a
RPHA-0304E világ sem kell már nekem nálad nélkül, szép szerelmem[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > arisztokratikus regiszter – udvari (063) ]Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg. A kolofonban: Örömemben így köszenék1589 vagy azelőtt A kolofonban: Juliámra hogy találéka a a a
RPHA-0724Kegyes, vidám szemű, piros rózsa színű én édes fehér hölgyem[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > arisztokratikus regiszter – udvari (063) ]Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg. A kolofonban: Régi szörnyű kárán, ily veszett, bánkódván, Juliának ajánlá1589 vagy azelőtt A kolofonban: Török szép versekből szerelmese felől csak nemrégen fordítá, Igéről igére nem szinte teheté, de hertelen jobbítáa a b c c b d d b
RPHA-0378Én édes szerelmem, egyetlen egy lelkem, mi haszon nekem élnem[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > arisztokratikus regiszter – udvari (063) ]Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg. A kolofonban: sírva ezt éneklette1589 vagy azelőtt A kolofonban: Színed dicsősége most ez új versekre elmémet serkentettea a b c c b d d b
RPHA-0984Mindennap jó reggel ezen repültök el szóldogálván, darvaim[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > arisztokratikus regiszter – udvari (063) ]Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg. A kolofonban: Sok háborúimban, bujdosó voltomban1589 vagy azelőtt A kolofonban: midőn darvakat látnéka a b c c b d d b
RPHA-1296Szabadsága vagyon már én szegény fejemnek[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > arisztokratikus regiszter – udvari (063) ]Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg. A kolofonban: Szerzém ez nyolc verset víg és szabad elmével, Gyűlésben indulván jó ruhás legényekkel, Hozzám hasonlókkal, vitéz ifiakkal, nem kehegő vénekkel1584 vagy azelőtta a b b a
RPHA-0179Bizonnyal ismerem rajtam most erejét[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > arisztokratikus regiszter – udvari (063) ]Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg. Az akrosztichonban: Balassi Baljnthe A kolofonban: Az versszerző neve fel vagyon jegyezve, Könnyhullatásiban rendelte ezt egybe, Keserves énekbe, Ha Istent szereted, ne tréfálj meg érte1578 körüla a a a
RPHA-1004Mondják jövendölők bizonnyal énnekem[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > arisztokratikus regiszter – udvari (063) ]Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1578 körüla a a
RPHA-1087Nő az én örömem most az én szép szerelmem erre való néztében[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > arisztokratikus regiszter – udvari (063) ]Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1578 körüla a b b a a
RPHA-0757Kikeletkor jó Pünkösd havában[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > arisztokratikus regiszter – udvari (063) ]Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1578 vagy azelőtta a a
RPHA-1086Nő az én gyötrelmem az én szerelmemről való gondolkodtomban[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > arisztokratikus regiszter – udvari (063) ]Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1578 vagy azelőtta a a
RPHA-0853Már csak éjjel hagyna énnekem nyugodnom[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > arisztokratikus regiszter – udvari (063) ]Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1578-1584 közötta a a a
RPHA-0997Mint sík mezőn csak egy szál fa, egyedül, úgy élek[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > arisztokratikus regiszter – udvari (063) ]Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1584 vagy azelőtta a
RPHA-0488Hallám egy ifjúnak minap éneklését[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > arisztokratikus regiszter – udvari (063) ]Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1584 vagy azelőtta a a
RPHA-1455Vajon meddig akarsz engem kesergetni[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > arisztokratikus regiszter – udvari (063) ]Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1584 vagy azelőtta a a a
RPHA-1458Valaki azt hiszi, hogy nyerjen menyeken és szűzeken[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > arisztokratikus regiszter – udvari (063) ]Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1584 vagy azelőtta a a a
RPHA-0233Csókolván e minap az én szép szeretőmet[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > arisztokratikus regiszter – udvari (063) ]Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1584 vagy azelőtta a b b a
RPHA-1453Vajha én tüzemnek nagy tűrhetetlen volta[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > arisztokratikus regiszter – udvari (063) ]Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1584 vagy azelőtta a b b a
RPHA-1201Reménységem nincs már nekem e földön éltemben[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > arisztokratikus regiszter – udvari (063) ]Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1584 vagy azelőtta a b c c b d d b
RPHA-1491Vitézek karjukkal, kígyók fullánkjukkal, bikák szarvukkal sértnek[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > arisztokratikus regiszter – udvari (063) ]Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1589 A kolofonban: Szent Lőrinc nap után az ezerötszázban és az nyolcvankilencbena a b c c b d d b
RPHA-0312Édest keserűvel elegyítő gyermek[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > arisztokratikus regiszter – udvari (063) ]Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1589 vagy azelőtta a a
RPHA-0902Méznél édesb szép szók, örvendetes csókok[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > arisztokratikus regiszter – udvari (063) ]Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1589 vagy azelőtta a a
RPHA-0738Keserítette sok bú és bánat az én szívemet[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > arisztokratikus regiszter – udvari (063) ]Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1589 vagy azelőtta a a a
RPHA-1198Régi szerelmem nagy tüze hamuvá vált vala szinte[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > arisztokratikus regiszter – udvari (063) ]Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1589 vagy azelőtta a a a
RPHA-0305E világgal bíró felséges Cupido, emlékezzél meg szódra[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > arisztokratikus regiszter – udvari (063) ]Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1589 vagy azelőtta a b c c b d d b
RPHA-0319Egy nagy követséggel küldte sietséggel Venus hozzám Cupidót[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > arisztokratikus regiszter – udvari (063) ]Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1589 vagy azelőtta a b c c b d d b
RPHA-0400Fáradsága után nyugodni akarván Cupido fejét hajtá[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > arisztokratikus regiszter – udvari (063) ]Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1589 vagy azelőtta a b c c b d d b
RPHA-0534Hét fő csillag vagyon az égi forgáson, kik által embereknek[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > arisztokratikus regiszter – udvari (063) ]Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1589 vagy azelőtta a b c c b d d b
RPHA-1303Széjjel hogy vadásza én lelkem, Julia egy igen szép cserjében[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > arisztokratikus regiszter – udvari (063) ]Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1589 vagy azelőtta a b c c b d d b
RPHA-1331Szerelem s Julia egymás mellett állva reám szikráznak vala[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > arisztokratikus regiszter – udvari (063) ]Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1589 vagy azelőtta a b c c b d d b
RPHA-0876Mely csuda gyötrelem ez, hogy a szerelem búmra most malommá lett[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > arisztokratikus regiszter – udvari (063) ]Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1589-1590 A megadott évszámadatok valamelyike pontos dátum.a a b c c b d d b
RPHA-0749Kiáltok, csak bolygok, mint megszélhüdt ember[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > arisztokratikus regiszter – udvari (063) ]Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1589-1590 közötta a a
RPHA-0095Amely keresztyén hű, s kiben nincs hamis szű, lelkét ördögtől félti[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > arisztokratikus regiszter – udvari (063) ]Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1589-1590 közötta a b c c b d d b
RPHA-0231Csodálván egy fürdőt, ki felette nagy gőzt magában eresztene[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > arisztokratikus regiszter – udvari (063) ]Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1589-1590 közötta a b c c b d d b
RPHA-0710Julia szózatját, kerek ábrázatját Cupido úgy mutatja[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > arisztokratikus regiszter – udvari (063) ]Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1589-1590 közötta a b c c b d d b
RPHA-0717Kegyelmes szerelem, ki ily jót tél velem, áldott legyen te neved[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > arisztokratikus regiszter – udvari (063) ]Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1589-1590 közötta a b c c b d d b
RPHA-0740Két szemem világa, életem csillaga, szívem, szerelmem, lelkem[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > arisztokratikus regiszter – udvari (063) ]Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1589-1590 közötta a b c c b d d b
RPHA-0762Ki hogy csalatkozék, tőrben bocsátkozék: segélj, szerelmet szító (explicit)[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > arisztokratikus regiszter – udvari (063) ]Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1589-1590 közötta a b c c b d d b
RPHA-0880Mely keserven kiált fülemüle, fiát hogyha elszedi pásztor[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > arisztokratikus regiszter – udvari (063) ]Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1589-1590 közötta a b c c b d d b
RPHA-1105Ó, én bolond eszem, ki ezt cselekeszem, hamis gyanúságommal[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > arisztokratikus regiszter – udvari (063) ]Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1589-1590 közötta a b c c b d d b
RPHA-2012Vétettem ellened, kételkedvén benned, lelkem, ó, szép Caelia[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > arisztokratikus regiszter – udvari (063) ]Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1589-1590 közötta a b c c b d d b
RPHA-0462Ha szinte érdemem nincs is arra nekem, hogy ő engem szeressen[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > arisztokratikus regiszter – udvari (063) ]Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1592 vagy azutána a b c c b d d b
RPHA-0833Legtovább Juliát s leginkább Caeliát ez ideig szerettem[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > arisztokratikus regiszter – udvari (063) ]Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1593 körüla a b c c b d d b
RPHA-0424Forr gerjedt elmémre, mint hangyafészekre sok új vers, mint sok hangya[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > arisztokratikus regiszter – udvari (063) ]Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1593 vagy azutána a b c c b d d b
RPHA-0998Mint szép liliomszál ha félbe metszve áll, fejét földhöz bocsátja[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > arisztokratikus regiszter – udvari (063) ]Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1593 vagy azutána a b c c b d d b
RPHA-0579Íme, ez szívembe lövé egyik nyilát[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > arisztokratikus regiszter – udvari (063) ]Balassi Bálint? A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.1584 vagy azelőtta a a
RPHA-3020Már szintén az idő vala kinyílásban[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > arisztokratikus regiszter – udvari (063) ]Dobó Jakab ? A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.1585 vagy azelőtta a a
RPHA-0780Kősziklák közt lakó, erdőnevelt Echo, felelj szómra, kit hallál[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > arisztokratikus regiszter – udvari (063) ]Rimay János A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1589 körüla a b c c b d d b
RPHA-1337Szólítván nevemen Venus asszony engem[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > arisztokratikus regiszter – udvari (063) ]Rimay János A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1591 vagy azutána a b c c b d d b
RPHA-1161Örülhetne szívem látván, mely nagy szépen erdő, hegy, völgy zöldellik[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > arisztokratikus regiszter – udvari (063) ]Rimay János A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1596 körüla a b c c b d d b
RPHA-0236Cupido, ne' nyilad, lőj vele bátor mást[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > arisztokratikus regiszter – udvari (063) ]Rimay János A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1600 vagy azelőtta a a
RPHA-0917Mi lelt, azt kérdhetnéd, hogy búval bánkódom[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > arisztokratikus regiszter – udvari (063) ]Rimay János A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1600 vagy azelőtta a a
RPHA-1050Ne csodáld szívemet, hogy ilyen keserves[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > arisztokratikus regiszter – udvari (063) ]Rimay János A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1600 vagy azelőtta a a
RPHA-1221Senki ne kérdjen, szívem mért nem vegyen[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > arisztokratikus regiszter – udvari (063) ]Rimay János A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1600 vagy azelőtta a b c c b b b
RPHA-0377Én édes Ilonám, tizedik bölcs múzsám, kinek szavát nem unnám[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > arisztokratikus regiszter – udvari (063) ]Rimay János A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1600 vagy azelőtta a b c c b d d b
RPHA-0159Bánattól szívemet, kíntól életemet[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > arisztokratikus regiszter – udvari (063) ]Széchy Tamás? A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.1592 vagy azelőtta a b c c b d d b
RPHA-0635Jelentem versben mesémet, de elrejtem értelmemet[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > arisztokratikus regiszter – udvari (063) > aenigma (081) ]Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1589 vagy azelőtta a a a
RPHA-1008Most adá virágom nekem bokrétáját[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > arisztokratikus regiszter – udvari (063) > embléma (077) ]Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1578 A kolofonban: Ezerötszáz és hetvennyolc esztendőbena a a a
RPHA-0388Eredj, édes gyűrűm, majd jutsz asszonyodhoz[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > arisztokratikus regiszter – udvari (063) > embléma (077) ]Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1578 körüla a a a
RPHA-0578Íme, a pelikán az ő fiaiért[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > arisztokratikus regiszter – udvari (063) > embléma (077) ]Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1584 vagy azelőtta a a
RPHA-1327Szentírás szerint is kereszt csak bút jegyez[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > arisztokratikus regiszter – udvari (063) > embléma (077) ]Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1584 vagy azelőtta a a a
RPHA-0237Cupido szívemben sok tüzes szikrákkal szerelmét most újítja[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > arisztokratikus regiszter – udvari (063) > embléma (077) ]Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1584 vagy azutána a a
RPHA-4030Credulus bújában itt e nagy pusztában azért ölé meg magát[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > arisztokratikus regiszter – udvari (063) > epigramma (210) ]
[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > arisztokratikus regiszter – udvari (063) > udvari dráma (211) ]
Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1589 vagy azelőtta a b c c b d d b
RPHA-0100Szolgálatomat írom[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > arisztokratikus regiszter – udvari (063) > misszilis levél (118) ]Telegdi Kata A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.1596 vagy azelőtta a
RPHA-1119Ó, magas kősziklák, kietlenben nőtt fák, kik nagy szerelem tüzén[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > arisztokratikus regiszter – udvari (063) > partimen (076) ]
[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > arisztokratikus regiszter – udvari (063) > udvari dráma (211) ]
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg. A kolofonban: felszóval így éneklék1589 vagy azelőtt A kolofonban: Megdicsőült színben hogy gerjedt szívemben vidám Julia tűnéka a b c c b d d b
RPHA-1093Nyolc ifiú legény minap úton menvén egy erdőbe jutának[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > arisztokratikus regiszter – udvari (063) > partimen (076) ]Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg. A kolofonban: Egy szegény szarándok, régi barátotok éneklette ezt nektek, Kik a magyar nyelven való versszerzésen egymással vetekedtek, Kit a nagy hamisság és háládatlanság föld szélére kergettek1589 A kolofonban: Az másfélezerben és nyolcvankilencben, Szent Bertalom nap utána a b c c b d d b
RPHA-0175Bezzeg nagy bolondság volt a balgatagban[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > arisztokratikus regiszter – udvari (063) > partimen (076) ]Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg. A kolofonban: Ez ennéhány versben feleltem meg1589 vagy azelőtta a a
RPHA-0726Kérde egy barátom, így miért gerjedek[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > arisztokratikus regiszter – udvari (063) > partimen (076) ]Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg. A kolofonban: Julia szerelmén való búsultomban1589 vagy azelőtt A kolofonban: Várván Juliától jómat bánatombana a a
RPHA-0354Emericus Török köszön Krisztinának[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > arisztokratikus regiszter – udvari (063) > szerelmi köszöntés (078) ]
[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > arisztokratikus regiszter – udvari (063) > misszilis levél (118) ]
Török (Enyingi) Imre A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.1485a a x
RPHA-0593Ismét felvetette szemöldök íjébe szép szemének idegét[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > arisztokratikus regiszter – udvari (063) > török bejt fordítása (080) ]Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1588 vagy azutána a b c c b d d b
RPHA-0302E széles világon mennyi virág vagyon, mindaz sem ér egy rózsát[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > arisztokratikus regiszter – udvari (063) > török bejt fordítása (080) ]Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1589 vagy azelőtta a b c c b d d b
RPHA-0326Egykor szép Julia magában így szóla, mond, kik engem szeretnek[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > arisztokratikus regiszter – udvari (063) > török bejt fordítása (080) ]Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1589 vagy azelőtta a b c c b d d b
RPHA-0327Egykor szép Juliát látván, hogy ő magát szép tükörében nézné[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > arisztokratikus regiszter – udvari (063) > török bejt fordítása (080) ]Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1589 vagy azelőtta a b c c b d d b
RPHA-0459Ha nagy haragjában megöl is Julia, mégsem mondom gyilkosnak[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > arisztokratikus regiszter – udvari (063) > török bejt fordítása (080) ]Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1589 vagy azelőtta a b c c b d d b
RPHA-0946Mikoron kirepül lélek beteg testből, soha senki nem látta[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > arisztokratikus regiszter – udvari (063) > török bejt fordítása (080) ]Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1589 vagy azelőtta a b c c b d d b
RPHA-1208Rózsaszínű lelkem, én édes szerelmem, ne kösd meg világomat[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > arisztokratikus regiszter – udvari (063) > török bejt fordítása (080) ]Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1589 vagy azelőtta a b c c b d d b
RPHA-1361Tebenned, Julia, mind világ csudája épen megtetszik: szépség[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > arisztokratikus regiszter – udvari (063) > török bejt fordítása (080) ]Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1589 vagy azelőtta a b c c b d d b
RPHA-1379Ti, kik szegénységet én szememre vettek, én hiszem, azt tudjátok[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > arisztokratikus regiszter – udvari (063) > török bejt fordítása (080) ]Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1589 vagy azelőtta a b c c b d d b
RPHA-1000Mire most barátom azon kérdezkedel[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > humanista iskolai (066) ]Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1584 vagy azelőtta a a a
RPHA-1456Vajon s de mi haszon, ha mely ékes asszony szépségét úgy kíméli[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > humanista iskolai (066) ]Rimay János A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1600 vagy azelőtta a b c c b d d b
RPHA-1479Venus fajtalan hús[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > humanista iskolai (066) ]Rimay János A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1600 vagy azelőtta a b c c b d d b
RPHA-4009[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > populáris regiszter (064) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1561 vagy azelőtt
RPHA-4013[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > populáris regiszter (064) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1598 vagy azelőtt
RPHA-3222[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > populáris regiszter (064) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1598 vagy azelőtt
RPHA-4012A szerelmet ki nem tudja[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > populáris regiszter (064) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1598 vagy azelőttx
RPHA-0947Minap mulatni mentemben jöve két kegyes előmben[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > populáris regiszter (064) > gab (084) ]Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1584 vagy azelőtta a a a
RPHA-1293Supra, aggnő, szökj fel kabla[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > populáris regiszter (064) > latrikánus vers (083) ]
[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > populáris regiszter (064) > táncdal (121) ]
A vers szerzőjét nem ismerjük.1505 körülx x x x x
RPHA-0055A Zsuzsánna egy szép német leány[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > populáris regiszter (064) > latrikánus vers (083) ]
[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > populáris regiszter (064) > táncdal (121) ]
Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg. A kolofonban: Szerzém ezeket ilyen versekben Táncnótára egy kisded énekben1589 A kolofonban: Kurta oktáván a sovány böjtben, ... Az másfélezerben És nyolcvankilencben, Hogy bécsi virág juta eszembena a a a a a a
RPHA-0427Friss szép fejér póka[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > populáris regiszter (064) > latrikánus vers (083) ]
[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > populáris regiszter (064) > táncdal (121) ]
Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1589-1590 közötta a a a b b b b
RPHA-1336Szít Zsuzsánna tüzet szívemből magára[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > populáris regiszter (064) > latrikánus vers (083) ]
[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > populáris regiszter (064) > táncdal (121) ]
Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1589-1590 közötta b a b c c c c c c c
RPHA-4010Az aggnőnek s az agebnek, annak mind egy ára[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > populáris regiszter (064) > latrikánus vers (083) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1561 vagy azelőttx
RPHA-1451Vagyon-e szívem szándékodban, hogy befogadsz engem[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > populáris regiszter (064) > női dal (082) ]
[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > populáris regiszter (064) > latrikánus vers (083) ]
A vers szerzőjét nem ismerjük.1600 A kolofonban: ezerhatszázban
RPHA-4008Péter férjem[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > populáris regiszter (064) > női dal (082) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1561 vagy azelőtt
RPHA-0841Lelkemet szállotta meg nagy keserűség[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > populáris regiszter (064) > női dal (082) ]Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg. A kolofonban: Az ki most ezeket öszveszedegette, Szeretője után kesereg szívébe, Kit más szűz kezére, Mint tudatlan ember, ok nélkül ereszte1584 vagy azelőtta a a a
RPHA-0220Csak búbánat immár hagyatott énnekem, kiben elfogy életem[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > populáris regiszter (064) > női dal (082) ]Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg. A kolofonban: Ki írta, tudhatod, hiszem, mert látszanak könyveim ez levélben1578 körüla a a
RPHA-0174Beteges lelkem ismeg énnekem most új szerelemtől[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > populáris regiszter (064) > női dal (082) ]Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg. A kolofonban: Utána való nagy bánatimban éneklém ezeket1578 vagy azelőtt A kolofonban: Távozván attól, aki szerelme gerjesztett engemeta a a
RPHA-1235Siralmas nékem idegen földön már megnyomorodnom[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > populáris regiszter (064) > női dal (082) ]Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1584 vagy azelőtta a b c c b
RPHA-1141Öltöznek be az erdő[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > populáris regiszter (064) > táncdal (121) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1510-1542 között

Copyright (C) Horváth Iván 1979-2022.