Balassi Bálint, Cupido szívemben sok tüzes szikrákkal szerelmét most újítja (RPHA 0237)

Irodalomtörténet Poétika Források
Incipit: Cupido szívemben sok tüzes szikrákkal szerelmét most újítja
RPHA-szám: 0237
Szerző: Balassi Bálint A vers maga nincs szignálva, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
Ajánlás: Christina
Cím: MKIK 2
A szereztetés ideje: 1584 vagy azután
Szöveg Dallam A szöveg forrása: Az adatbázis részeként készülő kritikai kiadás.

Második

a Lucretia éneke nótájára

Christina nevére

1
Cupido szívemben sok tüzes szikrákkal szerelmét most újítja, 1
Elmémben, mint várban vigyázó virrasztó, herdóját 1 ő úgy mondja, 2
Tüntetvén előttem szép csillagom képét, velem csak kívántatja. 3
2
Róla feledékeny nem lehet víg szívem, mert csak őtet óhajtja, 4
Mint esőt aszály miatt meghasadozott föld, őtet úgy kívánja, 5
Tüzem enyhítője, bánatom vivője hogy csak ő már, azt vallja. 6
3
Immár őérette egyebek szerelme nálam mind semmivé lött, 7
Mert szeme nyilával, nagy igazságával mint célt engem már meglőtt, 8
Bevett szerelmébe, kivel mintha engem ő ugyan üdvözítött. 9
4
Siralmas nagy bánat különben nem bánthat, csak mikor őt nem látom, 10
Szép kertek tömlöcnek akkoron tetszenek, víg ének is siralom, 11
Viszont mikor látom, vagy szavát hallhatom, nincsen semmi bánatom. 12
5
Töredelmes szívem édes szintén igaz úgy indul, 13
Régi betegségből mint támadott ember újul rózsa szagátul, 14
Vagy mint a régi rab szabadságnak örül, elszaladván fogságbul. 15
6
Ínségéből immár mert engem ő kivett előbbi szerelmemnek, 16
Bús voltát szívemnek lengedező szele elverte jó kedvének, 17
Búszerző Szerelem 2 már nem árthat nekem, mert oltalma fejemnek. 18
7
Nem régen szép gyűrűt szerelmesem küldött, ki rubinttal mind rakva, 19
Egy szép drága gyémánt kellő középaránt vagyon közte foglalva, 20
Hozzám szerelmében tökéletes szíve is így vagyon kapcsolva. 21
8
Ajándékon viszont kiért szívemet én is neki mutattam, 22
Szorítva kit neki szerelemnek tüzes fogójában nyújtottam, 23
Fejemet, lelkemet, teljes életemet ajánlottam s vallottam, 24
9
Melyet szerelmesen és igen jó néven tőlem, rabjától elvett, 25
Édes hűségében, mint erős szekrényben bezárolván rekesztett, 26
Nagy igazságába, mint szép lágy ruhába tűrvén kebelébe tett. 27
10
Távol vagyon immár nagy keserűségem, gyönyörű én életem, 28
Mely szépek tavasszal sík mezők virággal, boldogsággal jó kedvem 29
Azon módon rakva, nem győz örvendezni eleget szeretőmen. 30

A vers dallama

Az alábbi kották a következő kiadásból származnak: Csomasz Tóth Kálmán, Ferenczi Ilona (sajtó alá rendező) 2017. A XVI. század magyar dallamai. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Előfordulhat, hogy a vers dallama más gyűjteményben is szerepel, melynek sorszáma az adatlap Dallam mezőjében látható. Ugyanakkor az adatlapi mező nem tartalmazza az RMDT új kiadásának számait – ez az adatbázis egy későbbi változatában lesz szinkronizálva.

A kottaképek a Magyar Elektronikus Referenciamű Szolgáltatás (MERSZ) oldaláról érkeznek, és a jegyzetek és dallamok hivatkozásai is a MERSZ oldalára ugranak, melynek használatához előfizetés vagy megfelelő felsőoktatási, ill. tudományos hálózathoz való hozzáférés szükséges.

RMDT1 2017, 241 (Magos kősziklának oldalából nyílik)
Jegyzetek

RMDT1 2017, 24/II (Régen ó törvényben, Mózesnek könyvében)
Jegyzetek

RMDT1 1958, 236 (Magos kősziklának oldalából nyílik)
Jegyzetek