Új keresés Címlap Segítség

Eredmények (64 db)

   Kattintson a vers azonosítójára a teljes adatlaphoz!

Azonosító IncipitMűfaj
(009)
SzerzőA szereztetés idejeRímképlet
RPHA-0423Földet, mennyet mely nap Isten helyhete[ vallásos (001) > história (002) > elbeszélő (004) > bibliai (009) ]
[ vallásos (001) > história (002) > elbeszélő (004) > világkrónika (134) ]
Dézsi András A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Desi Andreas1550 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-4023[ vallásos (001) > história (002) > elbeszélő (004) > bibliai (009) ]
[ vallásos (001) > história (002) > elbeszélő (004) > világkrónika (134) ]
Ilosvai Selymes Péter A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.1548 vagy azelőtt
RPHA-0012A hatalmas Isten, királyok királya[ vallásos (001) > história (002) > elbeszélő (004) > bibliai (009) ]
[ vallásos (001) > história (002) > leíró v. értekező (005) > prédikációs ének (010) ]
[ vallásos (001) > nem história (003) > bibliai (006) > rövid foglalat (015) ]
Dobai András A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Dobai Andreas1540 A kolofonban: Ezerötszáz után negyven esztendőbena a a a
RPHA-1315Szent Istvánnak halálát jelentem[ vallásos (001) > história (002) > elbeszélő (004) > bibliai (009) ]
[ vallásos (001) > história (002) > leíró v. értekező (005) > prédikációs ének (010) ]
[ vallásos (001) > nem história (003) > bibliai (006) > rövid foglalat (015) ]
Erdélyi Máté A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Szenth Gratianvs1570 vagy azelőtta a a a
RPHA-1176Például nekünk mit mondott az Isten[ vallásos (001) > história (002) > elbeszélő (004) > bibliai (009) ]
[ vallásos (001) > história (002) > leíró v. értekező (005) > prédikációs ének (010) ]
Baranyai Pál A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Baraniai de Mvche Pavlvs A kolofonban: Énekbe minap az ki ezt beszerzé, Az ő életét Isten elvégezé1545 vagy azelőtt A kolofonban: az másfélezerben És negyvenötbena a a a
RPHA-1229Siess, keresztyén, lelki jót hallani[ vallásos (001) > história (002) > elbeszélő (004) > bibliai (009) ]
[ vallásos (001) > história (002) > leíró v. értekező (005) > prédikációs ének (010) ]
Tinódi Sebestyén A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Tiinod Lvtinista Sebastianvs Literatvs de A kolofonban: Tinódi Sebestyén1549 A kolofonban: Ezörötszázban és negyvenkilencben, ... Böjtben, nagyhétbena a a a
RPHA-1482Viaskodik az Úr Jézus az ő híveiért[ vallásos (001) > história (002) > elbeszélő (004) > bibliai (009) ]
[ vallásos (001) > história (002) > leíró v. értekező (005) > prédikációs ének (010) ]
Tolnai Bálint A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Tholnensis Valentinus A kolofonban: Sok ínség közt, az víz közben1579 A kolofonban: Másfélezer hetvenkilenc esztendő forogván, ... a Krisztus születése utána a a
RPHA-0607Istennek Igéje mint egy rakott tárház[ vallásos (001) > história (002) > elbeszélő (004) > bibliai (009) ]
[ vallásos (001) > nem história (003) > bibliai (006) > rövid foglalat (015) ]
A vers szerzőjét nem ismerjük. A kolofonban: Az ki szerzé magát fárasztja búvában, Istennek igéjét hirdeti hűségben1581 A kolofonban: Az ezerötszáz és nyolcvanegy esztendőbena a a a
RPHA-3209[ vallásos (001) > história (002) > elbeszélő (004) > bibliai (009) ]
[ világi (048) > história (049) > elbeszélő (051) > fiktív (057) ]
Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1589 körül
RPHA-0661Jersze, emlékezzünk az örök Istennek csodálatos nagy hatalmasságáról[ vallásos (001) > história (002) > elbeszélő (004) > bibliai (009) ]
[ világi (048) > história (049) > elbeszélő (051) > nem fiktív (056) > történelmi (068) ]
Farkas András A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. A kolofonban: Farkas András szerzé ezeket énekbe, Keserőlvén az nyomorult országon. Igen szánja vala, hogy az hitetlenek Istennek híveit széjjel üldözik vala1538 A kolofonban: Kiskarácson után immár írnak vala, Az ezerötszázban, harmincnyolc esztendőbenx x x x x x
RPHA-1181Pokol legyen-e több vagy jó életünkben[ vallásos (001) > história (002) > elbeszélő (004) > bibliai (009) ]
[ világi (048) > nem história (050) > morális v. politikai (053) > humanista iskolai regiszter (061) > tanulság, fabula (091) ]
Bogáti Fazakas Miklós A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.1586 A kolofonban: nagy döghalálkor ... Ezerötszáznyolcvanhat esztendőbena a a a
RPHA-0514Halljunk egy szép példát a régi eleinkről[ vallásos (001) > história (002) > elbeszélő (004) > bibliai (009) ]A vers szerzőjét nem ismerjük. A kolofonban: Ez szent históriát az ki versökben írá, Földében lakó nép őtet megnyomorítá, Édös hazájátul az pogán is megfosztá1555 A kolofonban: ezörötszázötvenöt esztendőbena a a a
RPHA-0814Krisztus Urunk mondja, minden meghallgassa[ vallásos (001) > história (002) > elbeszélő (004) > bibliai (009) ]A vers szerzőjét nem ismerjük. A kolofonban: Ez verseket írám én nagy jó kedvemben, Az keresztyénekhez való szerelmemben, Hogy mi részeltessünk az örök életben, S ne ejtsük magunkat nagy keserűségben1581 A kolofonban: Ezerötszázban és az nyolcvanegybena a a a
RPHA-0570Illik emlékeznünk régi ó törvényről[ vallásos (001) > história (002) > elbeszélő (004) > bibliai (009) ]A vers szerzőjét nem ismerjük. A kolofonban: Ezt a Szentírásból aki fordította, az ő nevét jelenteni az meg nem akarta, dicséretit mert Istennek adta1556 vagy azelőttx x x
RPHA-1190Régen ez vala ó törvényben[ vallásos (001) > história (002) > elbeszélő (004) > bibliai (009) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1556 vagy azelőttx x x x
RPHA-1191Régen ez vala, mikor Jézus Urunk[ vallásos (001) > história (002) > elbeszélő (004) > bibliai (009) ]Batizi András A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. A kolofonban: Batizi András1540 A kolofonban: Kiskarácson után ennye üdőben, Ezer és ötszáznegyven esztendőbenx a x a
RPHA-1091Nosza, keresztyén nép, hallgass nagy dolgokra[ vallásos (001) > história (002) > elbeszélő (004) > bibliai (009) ]Batizi András A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. A kolofonban: Batizi András1541 A kolofonban: Ezörötszáznegyven és egy esztendőbena a a a
RPHA-1192Régen, nagy időben, a vízözön után[ vallásos (001) > história (002) > elbeszélő (004) > bibliai (009) ]Batizi András A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. A kolofonban: Batizi András1546 A kolofonban: Ezerötszáznegyvenhatodik esztendébenx a x a
RPHA-0238Dániel ezt írja, minden meghallgassa[ vallásos (001) > história (002) > elbeszélő (004) > bibliai (009) ]Batizi András A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. A kolofonban: Batizi András ő betegségében1541 A kolofonban: Ezerötszáznegyven és egy esztendőbena a a a
RPHA-0172Beszélek Ábrahám atyánknak dolgáról[ vallásos (001) > história (002) > elbeszélő (004) > bibliai (009) ]Békési Balázs A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Bekesii Balas deiak A kolofonban: Nevét megtaláljuk a versek fejében1559 A kolofonban: Ezerötszázötvenkilenc esztendőbena a a a
RPHA-4020Neked, Magyarország, egy éneket mondok[ vallásos (001) > história (002) > elbeszélő (004) > bibliai (009) ]Beythe András? A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek. A kolofonban: Ez éneket szerzénk Nádasdy jószágában, Kik prédikátorok valánk jószágában, De az igazságért valánk búcsúztatásban1596 A kolofonban: Írnak vala ekkor kilencvenhatodikbana a a a
RPHA-0818Krónikákat régiekről kell most olvasnunk[ vallásos (001) > história (002) > elbeszélő (004) > bibliai (009) ]Biai Gáspár A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Biainas Kaspar A kolofonban: Ez éneket az ki szerzé egy jó kedvében, És az ő nevét el-beszerzé ő az versfőben1544 Az akrosztichonban: Anno Damini millessimi kvvngentesimo kaadraaeaimo kvarto in mense marcio A kolofonban: Özer ötszáz és negyvenkilencedikbena a a
RPHA-2020Ádámtól fogva a patriarchák[ vallásos (001) > história (002) > elbeszélő (004) > bibliai (009) ]Bogáti Fazakas Miklós A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.1585 körüla a a a
RPHA-2015Puszta mezőkben a szent nép hogy jára[ vallásos (001) > história (002) > elbeszélő (004) > bibliai (009) ]Bogáti Fazakas Miklós A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.1585 körüla a a a
RPHA-2016Úr a fáraóról nagy nevet hagya[ vallásos (001) > história (002) > elbeszélő (004) > bibliai (009) ]Bogáti Fazakas Miklós A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.1585 körüla a a a
RPHA-2017Viadalban ha nyerte[ vallásos (001) > história (002) > elbeszélő (004) > bibliai (009) ]Bogáti Fazakas Miklós A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.1585 körüla a a a
RPHA-2014Egy néhány királyt megbíra[ vallásos (001) > história (002) > elbeszélő (004) > bibliai (009) ]Bogáti Fazakas Miklós A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.1585 körüla a a a a
RPHA-0323Egy szent fejedelem eszes asszonyról[ vallásos (001) > história (002) > elbeszélő (004) > bibliai (009) ]Bogáti Fazakas Miklós? A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.1577 A kolofonban: Ezerötszázhetvenhétben ... szinte az Szent György napbana a a a
RPHA-0852Majdan nektek mondok jeles nagy csudát[ vallásos (001) > história (002) > elbeszélő (004) > bibliai (009) ]Bornemisza Miklós A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Bornemizza Nicolavm A kolofonban: Aki ez éneket szörzé versekben, Nevét el-beírá versek fejében1568 A kolofonban: Az ezerötszázban és hatvannyolcbana a a a
RPHA-1260Sok királyoknak haláluk után[ vallásos (001) > história (002) > elbeszélő (004) > bibliai (009) ]Csikei István A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Ciikei Stephanvs1542 A kolofonban: Ezerötszázban, negyvenkettőbena a a a
RPHA-0437Gyakor emlékezet vagyon a Szentírásban[ vallásos (001) > história (002) > elbeszélő (004) > bibliai (009) ]Czeglédi Nyíri János A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.1586-1595 közötta a a
RPHA-0289Drága dolgot beszélek, kérlek, meghallgassátok[ vallásos (001) > história (002) > elbeszélő (004) > bibliai (009) ]Decsi Gáspár A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Decsi Gaspar1579 A kolofonban: Ezerötszázhetvenben és kilenc esztendőbena a a a a a
RPHA-0539Históriát, hallom, igen mondattok[ vallásos (001) > história (002) > elbeszélő (004) > bibliai (009) ]Dézsi András A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. A kolofonban: Tanúságul adá egy jó kedvében, Nevét ki megjedzé versnek fejében1549 A kolofonban: Másfélezer negyvenkilencedikbena a a a
RPHA-0432Gondom nagy volt az elkezdett dolgomra[ vallásos (001) > história (002) > elbeszélő (004) > bibliai (009) ]Dézsi András A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Dasii Andrias1550 A kolofonban: Ezerötszázötvenbena a a a
RPHA-0958Minden embert erre szívem szerint intek[ vallásos (001) > história (002) > elbeszélő (004) > bibliai (009) ]Dézsi András A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Desii Andreas A kolofonban: Ezeket énekbe az mely ember szerzé, Nevét versfejekben szépen kijelenté1550 A kolofonban: Sziletéstől eddég esztendőt megveté, Másfélezerötven esztendőnek leléa a a a
RPHA-1041Nagy sok szent írásokat jelentettem[ vallásos (001) > história (002) > elbeszélő (004) > bibliai (009) ]Dézsi András A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Desii Andreas A kolofonban: Tanúságul adá egy jó kedvében, Dézsi András csak rövid értelemben1549 A kolofonban: Születet után ennye esztendőben, Másfélezer negyvenkilencedikbena a a a
RPHA-0895Mennyi számtalan krónikát mondattok[ vallásos (001) > história (002) > elbeszélő (004) > bibliai (009) ]Dézsi András A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Desij Andreas A kolofonban: Dési András1550 körüla a a a
RPHA-1316Szent Jánosnak megmondom nagy fogságát[ vallásos (001) > história (002) > elbeszélő (004) > bibliai (009) ]Erdélyi Máté A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Szenth Gratianvs Mtthövss A kolofonban: Tanúságul írja ezt be könyvében, Erdéli Máté deák jó kedvében, Bánffi László fiának hívségében1560 A kolofonban: Ezerötszázhatvan jó esztendőbena a a a
RPHA-0358Emlékezhetünk, régen ó törvényben[ vallásos (001) > história (002) > elbeszélő (004) > bibliai (009) ]Fekete Imre A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. A kolofonban: Fekete Imre deák1546 A kolofonban: Ezerötszáznegyven és csak hat esztendőbena a a
RPHA-1284Sokat Szentírásból eddig emlékeztünk[ vallásos (001) > história (002) > elbeszélő (004) > bibliai (009) ]Fekete Imre A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. A kolofonban: Fekete Imre deák1546 A kolofonban: Ezerötszáznegyven és most hatbana a a a
RPHA-0189Bölcsek írásából egy csuda dologról, nektek szólok, Jephtáról[ vallásos (001) > história (002) > elbeszélő (004) > bibliai (009) ]Illyefalvi István A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. A kolofonban: Illyefalvi István1590 A kolofonban: Hogy ezerötszázban és az kilencvenben immáron írnak valaa a a
RPHA-1287Sokat szóltam immár nektek Szentírásból[ vallásos (001) > história (002) > elbeszélő (004) > bibliai (009) ]Ilosvai Selymes Péter A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Iloosvanvs Sericeevs Petrvs A kolofonban: Nem csuda ha vétek vagyon az írásban, Sok reszelő, fúró kárt tett nékem írásban ... Ilosvai Péter deák bánatjában, Evvel vigasztalván szívét szomorúságban1564 A kolofonban: Ezerötszáz és az hatvannégy esztendőben, Hideglelő Kisasszonnak havábana a a a
RPHA-1189Régen vala a neves Perzsiában[ vallásos (001) > história (002) > elbeszélő (004) > bibliai (009) ]Kákonyi Péter A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. A kolofonban: Ez éneket szerzé veszteg ültében, Az Kákonyi Péter1544 A kolofonban: Ezerötszáznegyvennégy esztendőben, Csütörtöken, az farsangnak végébena a a a
RPHA-1250Sok erős vitézek voltak e világban[ vallásos (001) > história (002) > elbeszélő (004) > bibliai (009) ]Kákonyi Péter A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Kakoni Per Petrvm1556 vagy azelőtt Az akrosztichonban: Mense Februario ... venerisa a a a
RPHA-0495Hallgasd meg, keresztyén, ezt a históriát[ vallásos (001) > história (002) > elbeszélő (004) > bibliai (009) ]Körmendi Fráter Gáspár A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. A kolofonban: Szegény Fráter Gáspár1560 A kolofonban: Ezör esztendőben ötszáz és hatvanbana a a a
RPHA-0056Abigail asszony históriáját[ vallásos (001) > história (002) > elbeszélő (004) > bibliai (009) ]Küküllei Névtelen A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.1560 A kolofonban: Ezerötszáz és hatvan esztendőbena a a a
RPHA-1481Vétkezék az első ember Isten ellen[ vallásos (001) > história (002) > elbeszélő (004) > bibliai (009) ]Majssai Benedek A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.1570 vagy azelőtta a a a
RPHA-0866Megírom a nagy Tóbiásnak életét[ vallásos (001) > história (002) > elbeszélő (004) > bibliai (009) ]Munkácsi János A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Mvnkacsi Ianos A kolofonban: Az ki ez éneket most újonnan írta, Nevét és idejét versfőkben számlálja1600 Az akrosztichonban: Ezer io esztendeeöben es hatszazbana a a a
RPHA-0707Józsefnek megmondom az ő krónikáját[ vallásos (001) > história (002) > elbeszélő (004) > bibliai (009) ]Nagybáncsai Mátyás A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. A kolofonban: Magát vigasztalván háborúságában, Nagy Bányai Mátyás szerzé beteg ágyában%Nagy Bankai Mátyás%Nagy Banczai Matthias1556 A kolofonban: Ezerötszázötvenhat esztendő-számban, Böjtben, az beteges március havábana a a a
RPHA-0936Mikor Isten Ádámot kiűzeté[ vallásos (001) > história (002) > elbeszélő (004) > bibliai (009) ]Nagyfalvi György A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. A kolofonban: Nagyfalvi György deák szörzé énekben, Az Istennek bízik ígéretiben, Elvégezé eztet egy jó kedvében1557 A kolofonban: Kisasszony estin szörzék ezt versekben, Ezörötszázötvenhét esztendőbena a a a
RPHA-0662Jersze, emlékezzünk mostan mi nagy dolgokról[ vallásos (001) > história (002) > elbeszélő (004) > bibliai (009) ]Székely Balázs A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. A kolofonban: Székel Balázs1546 A kolofonban: Kiskarácson napján az Újesztendőben, Az ezerötszázban és az negyvenhatbana a a a
RPHA-1318Szent Jób írta könyvében[ vallásos (001) > história (002) > elbeszélő (004) > bibliai (009) ]Szendrői Névtelen A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek. A kolofonban: Az, ki szerzé ínekben, Vala nagy kór ágyában1545 vagy azután A kolofonban: Boldogasszon-nap tájána a a a
RPHA-0822Laknak vala régente Egyiptomban[ vallásos (001) > história (002) > elbeszélő (004) > bibliai (009) ]Szeremlyéni Mihály A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: de Szeremlen Mikhael A kolofonban: Szeremlyéni Mihál pap bánatjában1544 A kolofonban: Tizenötszáznegyvennégy esztendőbena a a a
RPHA-4029Majd szép dolgot mondok, kérlek, meghalljátok[ vallásos (001) > história (002) > elbeszélő (004) > bibliai (009) ]Sztárai Mihály A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. A kolofonban: Sztárai Mihály1549 A kolofonban: Ezerötszáz után, az negyvenkilencbena a a
RPHA-1197Régi nagy időben vala Asszíriában[ vallásos (001) > história (002) > elbeszélő (004) > bibliai (009) ]Sztárai Mihály A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. A kolofonban: Sztárai Mihály pap1548 1552 A megadott évszámadatok valamelyike pontos dátum. A kolofonban: Az ezörötszáznegyvennyolc esztendőben%Az ezerötszázötvenkét esztendőbena a a
RPHA-1015Mostan emlékezzünk a keresztyénekről[ vallásos (001) > história (002) > elbeszélő (004) > bibliai (009) ]Sztárai Mihály A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Starinvs Michael A kolofonban: Az Sztárai Mihály ezt szerzé versekben, Tar papokkal való nagy itkezetiben, És Istenben való jó reménségében1549 A kolofonban: Ezer után ötszáz és negyvenkilencbena a a a
RPHA-1194Régen ó törvényben vala Jeruzsálemben[ vallásos (001) > história (002) > elbeszélő (004) > bibliai (009) ]Sztárai Mihály? A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.1546 A kolofonban: Nem régen költötték ezeket be énekben, Úr születése után ennyi esztendében, Mikoron írnának az ezerötszázban, és negyvenhat esztendébena a a
RPHA-1034Nagy jeles dolgokat a régi próféták[ vallásos (001) > história (002) > elbeszélő (004) > bibliai (009) ]Sztárai Miklós A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Starinvs Nicolavs1576 A kolofonban: Másfélezerhetven és hat esztendőbena a a a
RPHA-1285Sokat szólhatok a meglett dolgokról[ vallásos (001) > história (002) > elbeszélő (004) > bibliai (009) ]Tinódi Sebestyén A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Tinod Sebastianvs Literatvs de A kolofonban: Tinódi Sebestyén deák1540 körüla a a a
RPHA-0132Erdélyben való gondolkodásában (explicit)[ vallásos (001) > história (002) > elbeszélő (004) > bibliai (009) ]Tinódi Sebestyén? A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.1553 A kolofonban: Az ezerötszáz és ötvenhárombana a a a
RPHA-0315Egy istenfélő, nagy szent ember vala[ vallásos (001) > história (002) > elbeszélő (004) > bibliai (009) ]Tolnai György A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. A kolofonban: Nagy Tolnai György1541-1550 közötta a a a
RPHA-0057Absolonnak mondom históriáját[ vallásos (001) > história (002) > elbeszélő (004) > bibliai (009) ]Torkos János A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Tthorkos A Iohanne1561 A kolofonban: Ezörötszázhatvanegybena a a a
RPHA-0831Látom, hogy nagy sokan krónikákat írnak[ vallásos (001) > história (002) > elbeszélő (004) > bibliai (009) ]Vajdakamarási Lőrinc A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Vaidakamarasi Lavrencius1591 vagy azelőtta a a a
RPHA-1255Sok históriát, tudom, hallottatok már sokszor[ vallásos (001) > história (002) > elbeszélő (004) > bibliai (009) ]Zombori Antal A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Zombori Antonivs A kolofonban: Egy ifjú nem régenten gondolkodék magában, Rendelé be versekben1582 A kolofonban: Ezerötszázötvenben és az nyolcvankettőbena a a a

Copyright (C) H. Hubert Gabriella, Horváth Andor, Horváth Iván, Seláf Levente 1979-2023.