Új keresés Címlap Segítség

Eredmények (121 db)

   Kattintson a vers azonosítójára a teljes adatlaphoz!

Azonosító IncipitMűfaj
(038)
SzerzőA szereztetés idejeRímképlet
RPHA-1299Számtalan sokszor neked könyörgettem[ vallásos (001) > nem história (003) > alkalmi ének (024) > házasének (032) ]
[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ]
A vers szerzőjét nem ismerjük.1582 vagy azelőtta a a a
RPHA-0185Bocsásd meg, Úristen, ifjúságomnak vétkét[ vallásos (001) > nem história (003) > alkalmi ének (024) > házasének (032) ]
[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ]
Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg. Az akrosztichonban: Balassi Balinthe A kolofonban: Éneklém ezeket megkeseredett szívvel1584 A kolofonban: Várván Úr kegyelmét fejemre Szentlelkével, Té-tova bujdosván, bűnömön bánkódván, Tusakodván ördöggela a b b a
RPHA-0921Mi Urunk Jézus Krisztusnak szerelmes Atyja, Úristen[ vallásos (001) > nem história (003) > bibliai (006) > rövid foglalat (015) ]
[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ]
A vers szerzőjét nem ismerjük.1566 vagy azelőttx x x x x
RPHA-0926Mikor a zsidó nemzet tartatnék Babilóniában[ vallásos (001) > nem história (003) > bibliai (006) > rövid foglalat (015) ]
[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ]
A vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőtta a a
RPHA-1019Mostan, Úristen, hozzád kiáltunk[ vallásos (001) > nem história (003) > bibliai (006) > rövid foglalat (015) ]
[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ]
A vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőtta a
RPHA-1404Üdvözlégy, örök Úristen[ vallásos (001) > nem história (003) > dogmatika (023) > káté-ének (027) > Szentháromság-ének (028) ]
[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ]
A vers szerzőjét nem ismerjük.1560 vagy azelőtta a a a a
RPHA-0670Jézus Krisztus, mi mennyei egy mesterünk[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]
[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ]
A vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőttx x x
RPHA-0108Atya Istennek Igéje, örök Atyától ki jövél[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]
[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ]
A vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőttx x x x
RPHA-0062Adjunk hálát mindnyájan az Atya Úristennek[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > hálaadó ének (037) ]
[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ]
Huszár Gál? A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.1560 vagy azelőtta a b b
RPHA-0478Hálaadásunkban rólad emlékezünk[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > hálaadó ének (037) ]
[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ]
Sztárai Mihály A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.1560 vagy azelőtta a a a
RPHA-1152Örök, mindenható Istennek hatalma[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ]
[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > imádság (102) ]
A vers szerzőjét nem ismerjük.1526 vagy azelőtt
RPHA-1149Örök életadó s arra útmutató Krisztus, hozzád kiáltok[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ]
[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > halálrakészítő (101) ]
Rimay János? A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.1597 vagy azelőtta a b c c b d d b
RPHA-0580Imhol vagyok, édes Uram, Istenem[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ]
[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > halálrakészítő (101) ]
Szepetneki János A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. A kolofonban: A halálra való készületiben Szepetneki János az Krisztushoz mentében1555 A kolofonban: Ezerötszázötvenöt esztendőbena a a a
RPHA-3517A Szentlélek mindörökké a Szentháromsággal (explicit)[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ]
[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > jó keresztényi cselekedetre intő ének (042) ]
A vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőtta a a
RPHA-0428Gyalu várban kínjaiban, szerzette kilencvennégyben (explicit)[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ]
[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > rabének (260) ]
Báthory Boldizsár A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. A kolofonban: Báthory Boldizsár bánatjában, ... kínjaiban1594 A kolofonban: kilencvennégybena a a a
RPHA-1175Paradicsomnak kegyes szép hajléka[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ]
[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > rabének (260) ]
Lakatos Péter A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Lakatos Peter A kolofonban: Eképpen síra nagy kínvallásában, ... Szebeni polgár, neve versfejekben1595 A kolofonban: Ezerötszáz és kilencvenötben, Szent Mihály havának utolsó hetibena a a
RPHA-1032Nagy hálákat adok az én Uramnak[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ]
[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > rabének (260) ]
Palatics György A verset a keletkezését követően a szerzőnek tulajdonították.1579 vagy azelőtta a a a
RPHA-1425Uram, benned még az én reménységem[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ]
[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > rabének (260) ]
Palatics György A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Palatich Györgi A kolofonban: Palaski György%Az, ki szerzé, igen bízik Istenben, Hogy nem hagyá soká az büntetésben1570 A kolofonban: Ezerötszáz és hetven esztendőbena a a a
RPHA-0618Istenünkhöz fohászkodván[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ]
[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > siralom (044) ]
A vers szerzőjét nem ismerjük.1566 vagy azelőtta a a a
RPHA-1300Szánja az Úristen híveinek romlását[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ]
[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > siralom (044) ]
Szegedi Gergely? A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: sZEGEDI1566 A kolofonban: Mikor tatár miatt Felföldnek lőn rablása, Ezerötszázhatvan és hat esztendőbena a a
RPHA-1474Végy fegyvert kezedben, Úristen, most mellettünk[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ]
[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > siralom (044) ]
V A A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. A kolofonban: Az, ki ez éneket így rendelé versekben, Keserves bánatját vigasztalja ezekben, Reménli Istentől, hogy jó Magyarország már lesz menekedésben1600 vagy azelőtta a a
RPHA-1215Segítségül hívjuk a mennybéli Istent[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ]
[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > Szentlélek invokáció (040) ]
A vers szerzőjét nem ismerjük.1569 vagy azelőttx x x x
RPHA-1489Világosságnak szent Atyja[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ]
[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > Szentlélek invokáció (040) ]
A vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőtta a a a a
RPHA-1228Siess énhozzám, Istenem[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ]
[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > Szentlélek invokáció (040) ]
Silvai Péter A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Silvai Peter deak es hedeges1591 A kolofonban: Ezerötszáznak felette, Hogy írnának kilencvenegyben, Szerze Karácson hetibena a a a
RPHA-0694Jövel, légy velünk, Úristen[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ]
[ világi (048) > nem história (050) > morális v. politikai (053) > arisztokratikus regiszter (058) > katonaének (086) ]
A vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőtta a a a a
RPHA-0554Hozzád kiált lelkem, örök életemnek Istene[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ]
[ világi (048) > nem história (050) > morális v. politikai (053) > arisztokratikus regiszter (058) > katonaének (086) ]
Homonnai Drugeth István A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Homonnai Istvan1598 vagy azelőtta a a
RPHA-0711Katonák hadnagya, Istennek jobb karja[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ]
[ világi (048) > nem história (050) > morális v. politikai (053) > arisztokratikus regiszter (058) > katonaének (086) ]
Rimay János A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1593-1595 közötta a a
RPHA-0684Jöjj mellém, szent Isten, mert kívüled nincsen reményem, segedelmem[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ]
[ világi (048) > nem história (050) > morális v. politikai (053) > arisztokratikus regiszter (058) > katonaének (086) ]
Rimay János A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1595a a b c c b d d b
RPHA-1494Zarándokságimnak te vagy kalauza[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ]
[ világi (048) > nem história (050) > morális v. politikai (053) > populáris v. vágáns regiszter (059) > utazási vers (115) ]
[ vallásos (001) > nem história (003) > alkalmi ének (024) > útonjárók éneke (259) ]
Körmendi Lukács A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Köermendi Lvcas A kolofonban: egy ifjú magában1599 A kolofonban: Az ezerötszázban, kilencvenkilencbena a a a
RPHA-0386Engemet régóta sokféle kínokban tartó én édes szívem[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ]
[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > arisztokratikus regiszter – udvari (063) ]
Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg. A kolofonban: Öszvekulcsolt kézzel, hajlott térddel-fővel Juliámnak könyörgék1589 vagy azelőtt A kolofonban: Midőn jóvoltától, mint istenasszonytól, kegyelmet reménlenéka a b c c b d d b
RPHA-0380Én Istenem, hogy elvivéd az én szerencsémet[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ]
[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > populáris regiszter (064) > női dal (082) ]
Horvát Ilona? A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. A kolofonban: szomorú kedviben, ... siralmas szívében1566 A kolofonban: Ezerötszáz és hatvanhat az jó esztendőbena a a
RPHA-1262Sok nyavalyánkban Atyánkhoz kiáltsunk[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ] István A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.1600 vagy azelőtta a a a
RPHA-0975Mindenható, felséges Atya Úristen, csak te[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ] Petrus A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Svrtep1600 vagy azelőtta a a a
RPHA-0588Irgalmasságnak Istene[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ]A vers szerzőjét nem ismerjük. A kolofonban: Szerzé kénszenvedésében1587 1590 A megadott évszámadatok valamelyike pontos dátum. A kolofonban: Ezerötszáznak felette, Hogy írnának nyolcvanhétben, Szent Margit asszony hetiben%Ezerötszáznak felette, Hogy írnának kilencvenben, Szent Margit asszony hetébena a a a
RPHA-1099Ó, dicső, kegyelmes, méltóságos kereszt[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1505 vagy azelőtt
RPHA-1469Vedd el, Úristen, rólunk haragodat[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1541-1566 közötta a a a
RPHA-0222Csak tebenned, Uram Isten, vagyon bizodalmunk[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1560 vagy azelőtta a a a
RPHA-0411Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura és embereknek[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1560 vagy azelőtta a a a
RPHA-0417Fényességes tengernek csillaga[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1560 vagy azelőtta a a a
RPHA-0720Kegyelmezz meg nekünk, nagy Úristen[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1560 vagy azelőtta a a a
RPHA-0896Mennynek és Földnek nemes teremtője, és mindeneknek kegyelmes[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1560 vagy azelőtta a a a
RPHA-0363Emlékezzél meg, mennybéli Isten[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1560 vagy azelőttx x x x
RPHA-0497Hallgasd meg mostan, felséges Isten[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1560 vagy azelőttx x x x
RPHA-0283Ezerötszázhatvanhat esztendőben (explicit)[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1566 A kolofonban: Ezerötszázhatvanhat esztendőbena a a a
RPHA-0110Atya Úristen, mennybéli teremtőnk[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1566 vagy azelőtta a a a
RPHA-0368Emlékezzél, Úristen, híveidről[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1566 vagy azelőtta a a a
RPHA-0499Hallgasd meg, Úristen, mi beszédünket[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1566 vagy azelőtta a a a a a
RPHA-0475Hajtsd meg, Úristen, kegyes füleidet[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1566 vagy azelőttx x x x
RPHA-1042Nagy Úristen, ne hagyj minket[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1569 vagy azelőtta a a a
RPHA-0483Hálát adunk neked, mindenható, irgalmas Úristen[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőtta a a
RPHA-0410Felséges Isten, kegyelmes Isten, én könyörgésem vegyed elődben[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőtta a a a
RPHA-0498Hallgasd meg mostan mi könyörgésünket[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőtta a a a
RPHA-1438Úristen, ki mennyben lakozol nagy dicsőségben[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőtta a a a
RPHA-0859Megbántunk, Isten, szüntelen tégedet[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőtta a a a
RPHA-0920Mi Urunk, Jézus Krisztus, mint meg vagyon írva[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőtta a a a a a a
RPHA-0719Kegyelmes Úristen, tehozzád folyamunk[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőtta a x
RPHA-1418Úr Jézus Krisztus, ne hagyj elvesznünk a pogány kéz miatt[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőttx x
RPHA-0507Hallgassátok szent Dávidnak mondását[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1582 vagy azelőtta a a a
RPHA-0184Bocsánatot kérek a nagy Istentől[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1582 vagy azelőtta a a a
RPHA-0282Dicsértessél, Atya Isten, mennyekben, hálát adok fölségednek mindenben[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1582 vagy azelőtta a a a
RPHA-1112Ó, felséges Isten, kegyelmes Atyám[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1582 vagy azelőtta a a a
RPHA-0505Hallgass meg minket, Úristen, tekints reánk[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1582 vagy azelőtta a a x
RPHA-1079Nézz mireánk, Úristen, kegyelmesen[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1582 vagy azelőttx x a a a a
RPHA-0771Könyörgünk neked, Istennek szent Fia[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1586 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0524Hatalmas Isten, könyörgünk[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1590 vagy azelőtta a a a
RPHA-0490Hallgasd meg, Atya Isten, a megszomorodott[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1590 vagy azelőtta a a a
RPHA-0526Hatalmas Úristen, rólad emlékezünk[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1593 vagy azelőtta a a a
RPHA-0713Kegyelmes Megváltó, irgalmas Úristen, már teneked könyörgünk[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1593 vagy azelőtta a a a
RPHA-1061Neked könyörgünk, teremtő Istenünk[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1593 vagy azelőtta a a a
RPHA-0884Mennybéli nagy Isten, hozzád kiáltunk[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőtta a a
RPHA-0918Mi nyomorúságból tehozzád könyörgünk[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőtta a a a
RPHA-0224Csak tehozzád, szent Atyánk, mi kiáltunk[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőtta a a a
RPHA-1370Tekints reánk, Úristen, ne hagyj minket elvesznünk[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőttx x a a a
RPHA-0824Láss hozzám, üdvösségemnek Istene[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ]Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1584 vagy azelőtta a a a
RPHA-1212Segélj meg engemet, én édes Istenem[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ]Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1589 vagy azelőtta a a a
RPHA-1080Nincs már hova lennem, kegyelmes Istenem[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ]Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1589 vagy azelőtta a a a a a a
RPHA-1109Ó, én kegyelmes Istenem[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ]Balassi Bálint A verset a keletkezését követően a szerzőnek tulajdonították.1589 vagy azutána a a a
RPHA-1108Ó, én Istenem, ím, mi történék én szegény fejemen[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ]Balassi Bálint A verset a keletkezését követően a szerzőnek tulajdonították.1589-1594 közötta a a
RPHA-0842Lelkemnek hozzád való buzgó kiáltása[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ]Balassi Bálint A verset a keletkezését követően a szerzőnek tulajdonították.1589-1594 közötta a a a
RPHA-2007Adj már csendességet[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ]Balassi Bálint A verset a keletkezését követően a szerzőnek tulajdonították.1589-1594 közötta a b c c b
RPHA-0712Kegyelmes Isten, kinek kezében életemet adtam[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ]Balassi Bálint A verset a keletkezését követően a szerzőnek tulajdonították.1591 A kolofonban: Kilencvenegyet mikor jegyzettek másfélezer feletta a b c c b
RPHA-1182Pokolbéli kísértetek faggatnak[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ]Balassi Bálint A verset a keletkezését követően a szerzőnek tulajdonították.1594 vagy azelőttx
RPHA-0180Bizonnyal ismerem rajtam nagy haragod[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ]Balassi Bálint A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Balassi Balint A kolofonban: Tanúságra szerzé ez verseket öszve, Kinek neve vagyon az versek fejébe, Magát megesmérte, Ajánlja is magát Istennek kezébe1589-1594 közötta a a a
RPHA-0167Bátor érted, Uram Isten, kárt vallanék[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ]Batthyány Orbán A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Bathani Vrban A kolofonban: Battyáni Urbán ... feküvék kór ágyában1547 A kolofonban: Ezerötszáznegyvenhétbena a a
RPHA-1177Penitenciát, kik tartani akarnak[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ]Békési Péter A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Bekesi Petrvs1593 vagy azelőtta a a a
RPHA-0668Jézus Krisztus, mi kegyelmes hadnagyunk[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ]Bereki István? A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Berekinvs I1581 vagy azelőtta a a a
RPHA-0192Bölcsességnek Atyja, szent szemeiddel[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ]Bereki István? A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Bereksmvs1600 vagy azelőtta a a a
RPHA-0452Győzhetetlenségnek erős királya[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ]Debreceni Szőr Gáspár A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Sszeor Gaspar1599 vagy azelőtta a a
RPHA-0292Drága, fényes mennyben lakozó Isten[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ]Debreceni Szőr Gáspár? A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Debrecinvs1600 vagy azelőtta a a
RPHA-1062Neked, mennyei szent Atyánk, könyörgünk[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ]Dézsi András A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.1550 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0281Dicsérlek tégedet, én édes Istenem, nagy kegyelmességedért[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ]Dóczy Ilona A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Dochi Ilona A kolofonban: Az ki ez éneket rendelé versekben, gondolkodik magában, Mert nincs bizodalma senkihöz ez földön sok nyomorúságában1567 1570 A megadott évszámadatok valamelyike pontos dátum. A kolofonban: Az ezerötszázban és az hatvanhétben Pinkösdnek elmúltában%Az ezerötszázban hetven esztendőben, Pünkösdnek elmúltábana a
RPHA-3232Segélj, Uram, Szentlelkeddel[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ]Ecsedi Báthory István A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1579-1603 közötta a a a
RPHA-0909Mi édes Atyánk, kérünk tégedet[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ]Gálszécsi István A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtt
RPHA-0633Járulok elődben, szerelmes Jézusom[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ]István deák A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.1600 vagy azelőtta a a a
RPHA-3210Keresztyének Ura, benned bizodalmam[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ]Károlyi ? A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Karol1600 vagy azelőtta a a a
RPHA-0770Könyörgésem, Isten, fogadd kegyelmesen[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ]Kátai Ferenc A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Katai Ferenc1585 A kolofonban: másfélezer nyolcvanötbena a a a
RPHA-0847Magas mennyben lakó Isten[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ]Kátai Mihály A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Katei Mmikheel1596 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0981Mindenkor tebenned bíztam, Uram Isten[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ]Keresztúri Mihály A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: D Kheresztvr Michael1593 vagy azelőtta a a a
RPHA-0838Legyen Istenemnek, édes Megváltómnak nagy hálaadására[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ]Lenartich János A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Lenartich Ianos A kolofonban: Az ki ezt rendelé, nevét megjelenté az verseknek fejében1586 A kolofonban: Az ezerötszázban és az nyolcvanhatbana a a a
RPHA-1475Végy ki már, Uram, engem e fogságból[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ]Magyari István A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1595-1600 közötta a
RPHA-1115Ó, Jézus Krisztus, Istennek szent Fia[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ]Magyari István A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1595-1600 közötta a a a
RPHA-0805Krisztus király, ember s Isten[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ]Magyari István A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1595-1600 közötta a b b c c
RPHA-0929Mikor az ígért mag az igen formált, tág, szép Szűz méhébe szálla[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ]Nyéki Vörös Mátyás A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1598a a b c c b
RPHA-0158Bánat miatt mi szívünk meghervadott[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ]Pap Benedek? A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.1579 vagy azelőtta a a
RPHA-0219Buzgó szívből, te fiaid, kegyes Atyánk, könyörgünk[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ]Radán Balázs A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Radan Blasivs1557 vagy azelőtta a a
RPHA-1200Régtől fogván támaszkodtam Uramra[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ]Rákóczi Zsigmond A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Rakotse Sidmond1587 A kolofonban: Úrnak Mennybemenésének utána, Ezerötszáznyolcvanhétben fordula, Áldozócsütörtököna a a a
RPHA-3003Kedvező szemeddel nézz szent Isten reám[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ]Rimay János A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1590-1591 körüla a a
RPHA-3000Igaz általút[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ]Rimay János A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1593-1595 közötta a b c c b
RPHA-1084Nincsen segítségem kívüled, Istenem[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ]Rimay János A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1600 vagy azelőtta a a a
RPHA-1132Ó, szép drága zálog, igaz fényes csillag, Krisztus, üdvösség feje[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ]Rimay János? A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.1600 körüla a b c c b d d b e e b
RPHA-1214Segítségül a nagy Istent ki hívja[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ]Sárközi Máté A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Sarköszi Matte1590 vagy azutána a a
RPHA-3231Teli tengernek ... dagadása[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ]Szacsvay Mihály A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.1600 körüla a a a
RPHA-3234Szívbeli kérésemnek (explicit)[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ]Szacsvay Mihály A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.1600 körüla a a a
RPHA-1373Tengernek mélységét és rejtett örvényét szent Jehova Isten[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ]Széchy Tamás A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Szheczj Thomas1600 körüla a b c c b d d b
RPHA-1126Ó, mindenható Isten, ki a te kegyességedből[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ]Szegedi Kis István A verset a keletkezését követően a szerzőnek tulajdonították.1560 vagy azelőttx x x x
RPHA-1297Száma nincsen, Uram, irgalmasságodnak[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ]Szemenyei Tót György A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Szemenjej Tot Gieörgy1591 A kolofonban: Az ezörötszázban és kilencvenegyben, Az Pinkesd havának tizenkettöd napjána a a a
RPHA-3212Meghallgasd, Úristen, az én imádságimat[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ]Sztárai Mihály? A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.1575 vagy azelőtta a a
RPHA-1369Tekints reánk, nagy Úristen, kegyes szemeiddel[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ]Tolnai ? A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Tonaie1593 vagy azelőtta a a
RPHA-0862Megfoghatatlan, kegyes istenség[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ]Úz Bálint A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.1600 vagy azelőtta a a a a
RPHA-1468Várom, Uram Isten, fejemre kedvedet[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ]Úz Bálint A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Vsz Balint1600 vagy azelőtta a a a
RPHA-0280Dicsérlek téged, mennybéli Isten, én édes Teremtőm[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ]Váradi Névtelen A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.1566 vagy azelőtta a a

Copyright (C) Horváth Iván 1979-2022.