Balassi Bálint, Bocsásd meg, Úristen, ifjúságomnak vétkét (RPHA 0185)

Irodalomtörténet Poétika Források
Incipit: Bocsásd meg, Úristen, ifjúságomnak vétkét
Változat:
RPHA-szám: 0185
Szerző: Balassi Bálint A vers maga nincs szignálva, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg. Az akrosztichonban: Balassi Balinthe A kolofonban: Éneklém ezeket megkeseredett szívvel
Ajánlás: Balassi Bálint
Cím: MKIK 33
Változatok:
A szereztetés ideje: 1584 A kolofonban: Várván Úr kegyelmét fejemre Szentlelkével, Té-tova bujdosván, bűnömön bánkódván, Tusakodván ördöggel
Pro domo: Dőri énekeskönyv (S:269) p:184.
Változat:
Akrosztichon: A versnek van akrosztichonja. BALASSI BALINTHE
Változatok:
Kolofon: A versnek van kolofonja.
A versforma fajtája: Szótagszámláló, izostrofikus vers.
Versforma: a13(6,7), a13(6,7), b6, b6, a7
Keresés erre a rímképletre
Keresés erre a szótagszámra
Nótajelzés: Ó, én két szemeim, ti az Úrra nézzetek (RPHA 1110)
Láss hozzám, Úristen, kegyelmes szemeiddel
(RPHA 0825)
Bánja az Úristen a sok nyomorúságot
(RPHA 0160)
Változat:
Nótajelzésként: Ó, én két szemeim, ti az Úrra nézzetek (RPHA 1110)
Szent Dávid próféta második énekében
(RPHA 1311)
Régen ó törvényben, Mózesnek könyvében
(RPHA 1193)
A pártosok ellen Dávid így imádkozék
(RPHA 0032)
Láss hozzám, Úristen, kegyelmes szemeiddel
(RPHA 0825)
Bocsásd Szentlelkedet
(RPHA 0186)
Dallam: A vers énekvers. RMDT1 18SZ, RMDT2 206SZ
Változat:
Terjedelem: Terjedelem: 15 versszak
Változatok:
Irodalmi minta: (Domine ne in furore tuo arguas me)
Műfaj: [ vallásos (001) > nem história (003) > alkalmi ének (024) > házasének (032) ]
[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ]
Úzus: Változatok:
Főcím: Változatok:
Élőfej: Változatok:
Felekezet: 43% protestáns (18 db) 17% katolikus (7 db) 14% unitárius (6 db) 10% evangélikus (4 db) 10% világi (4 db) 7% református (3 db)
Változatok:

Balassa-kódex, 1656 után (Stoll 76), p. 55. [digitalizált] [betűhű átirat]

Balassi Bálintnak es, Lőcse, 1671 (RMNy 3667, RMK I 1119/A), p. 31. [betűhű átirat]

Balassa Bálintnak istenes, Nagyszombat, 1699 (RMK I 1546/C), p. 3. [digitalizált] [betűhű átirat]

Az nehai Tekintetes, Kassa, 1665 (RMNy 3195, RMK I 1023/B), p. 6. [betűhű átirat]

Balassi Bálint-Rimay János: Balassa Balintnak istenes, Bécs, 1633 (RMNy 1599), p. 3. [betűhű átirat]

Balassi Bálint és, Lőcse, 1670 (RMNy 3665, RMK I 1106/A), p. 20. [digitalizált] [betűhű átirat]

Mihál Farkas-kódex, 1677-1687 (Stoll 103), f. 51r.

Balássa Bálintnak Istenes, Bártfa, 1660 körül (RMNy App. 158, RMNy 2890, RMK I 1573), p. 6.

Kuun-kódex, 1621-1647 (Stoll 40), p. 26.

Czerey János-énekeskönyv, 1634-1651 (Stoll 55), f. 11r.

Isteni dicséretek, Kolozsvár, 1602-1615 (RMNy 983, RMK I 342), p. 434.

Bölöni-kódex, 1615-1621 (Stoll 30), f. 105r.

Hajnal Mátyás: Az Jesus szivet szeretö, Bécs, 1629 (RMNy 1422, RMK I 576), p. 191. [digitalizált]

Tizenket idvösseges elmelkedesec, Leiden, 1637 (RMNy 1678, RMK I 669), p. 384. [digitalizált]

Kegelius, Philep: Tizenkét idvösseges elmelkedesek, Lőcse, 1638 (RMNy 1726, RMK I 681/A), p. 446. [digitalizált]

Kereszteni isteni dicsiretek, Bártfa, 1640 (RMNy 1816, RMK I 698), p. 396. [digitalizált]

Keresztyen imadsagok egy-nehany, Debrecen, 1641 (RMNy 1874, RMK I 713), f. 196v.

Hajnal Mátyás: A' Jesus szivet-szeretö szívek, Pozsony, 1642 (RMNy 1952, RMK I 730), p. 233. [digitalizált]

Imadsagos es enekes, Kolozsvár, 1700 (RMK I 1558), p. 11.

Isteni ditsiretek, imadságos, Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541, RMK I 1586), p. 269. [digitalizált]

Isteni dicsiretek, imadsagok, Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503), p. 191.

Kájoni-kódex, 1634-1671 (Stoll 56), f. 7v.

Mátray-kódex, 1677 után (Stoll 104), f. 66v.

Unitárius graduál, 1697 után (Stoll 138), p. 191.

Note manuscrite, 17. sz. (H 612)

Note manuscrite, 17. sz. (H 754)

Psalterium Ungaricum, Herborn, 1607 (RMNy 962, RMK I 407)

Keresztyeni isteni dicsiretek, Lőcse, 1642 (RMNy 1940, RMK I 726), p. 334.

Egy néhány szép soltárok, Várad, 1648 (RMNy 2251, RMK I 818), p. 90.

Az néhai tekintetes, Pozsony, 1683 körül (RMNy 3650, RMK I 1108/A), p. 27.

Balasi Bálintnak, es, Pozsony, 1676 (RMK I 1207), p. 35. [digitalizált]

Balassa Balintnak, es, Kolozsvár, 1677 (RMK I 1212/A), p. 18. [digitalizált]

Balassa Bálint és, Kolozsvár, 1681 (RMK I 1258), p. 18.

Balasi Balintnak és, Lőcse, 1683 (RMK I 1303), p. 27.

Balassa Balintnak; es, Kolozsvár, 1691 (RMK I 1405), p. 19.

Balasi Balintnak, és, Lőcse, 1693 (RMK I 1439), p. 22.

Balassi Bálint és, Lőcse, 1695 (RMK I 1476/A), p. 22.

Balassi Bálint és, Lőcse, 1698 (RMK I 1529/A), p. 22. [digitalizált]

Balasi Balintnak, es, Lőcse, 1700 (RMK I 1562), p. 24. [digitalizált]

Istenes énekek, s. l., 1700 előtt (RMNy 1953, RMK I 1615/E), p. 57.

Balassi Bálint és, Kolozsvár, 1701 (RMK I 1623), p. 19. [digitalizált]

Balassa Bálintnak és, Kolozsvár, 1669-1677 (HH 3), p. 19.

(Stoll 32/1), f. 17v.

(RMNy 1037/2, RMK I 435), p. 139. [digitalizált]

(RMNy 1290/1, RMK I 529), p. 19.

Kritikai kiadás: BÖM 1. 78 BÖM 1. 78
Változatok:
Hasonmás-kiadás: Változatok:
Digitalizált példány: Változatok:
Szöveg Dallam A szöveg forrása: Az adatbázis részeként készülő kritikai kiadás.

Balassi Bálint nevére

1
Bocsásd meg, Úristen, ifjúságomnak vétkét, 1
Sok hitetlenségét, undok fertelmességét, 2
Töröld el rútságát, minden álnokságát, könnyebítsd lelkem terhét. 3
2
Az én búsult lelkem én nyavalyás testemben 4
Tétova bujdosik, mint madár a szélvészben, 5
Tőled elijedett, tudván, hogy vétkezett, akar esni kétségben 1. 6
3
Látja magán való számtalan nagy sok jódat, 7
Kiért, tudja, téged mint tisztelt jól tett Urát, 8
Háládatlanságát, látván hamis voltát, ugyan szégyenli magát. 9
4
Akarna gyakorta ismét hozzád megtérni, 10
De bűnei miatt nem mer elődbe menni, 11
Tőled oly igen fél, reád nézni sem mér, színed igen rettegi. 12
5
Semmije sincs pedig, mivel elődbe menjen, 13
Kivelvoltodért viszont téged tiszteljen, 14
Vagy alázatosan, méltó haragodban tégedet engeszteljen. 15
6
Sok kísértet éri, mindenképpen rettenti, 16
Veled ijesztgeti, kétségre sietteti, 17
Ki miatt majd elvész, ha vele jól nem tész, magát pokolra ejti. 18
7
Jajgatván nagy sokszor említi szent nevedet 19
Mondván: Vajha az Úr hozzá venne engemet, 20
Bizony kedvét lelném, mert őtet követném, mint édes Istenemet. 21
8
Bátorítsad Uram, azért biztató szóddal, 22
Mit használsz szegénynek örök kárhozatjával, 23
Hadd inkább dicsérjen e földön éltében szép magasztalásokkal. 24
9
A te szódat tudom, mihelyen meghallhatja, 25
Ottan szent nevedet, mint atyját, úgy kiáltja, 26
Kiterjesztett kézzel, sűrű könnyes szemmel magát reád bocsátja. 27
10
Legörögvén könnye orcáján, úgy megkövet, 28
Magad is megszánnád látván, mely keseredett, 29
Mert zokogásokban, siralmas szép szókban kér fejének kegyelmet. 30
11
Irgalmasságod is annál inkább kitetszik, 31
Amennél több vétkünk nekünk megengedtetik, 32
Inkább kegyelmedben, mint büntetésedben Te irgalmad tündöklik. 33
12
No nem tartod, tudom, tovább haragod rajta, 34
Mert a békességre te jobb kezed kinyújtva, 35
De csak olyanoknak, kik utánad járnak, mert vagy mindennek Ura. 36
13
Térj azért én lelkem kegyelmes Istenedhez, 37
Szép könyörgésekkel békéljél szent kezéhez, 38
Mert lám hozzá fogad, csak reá hadd magad, igen irgalmas Úr ez. 39
14
Higgyünk mindörökké igazán csak őbenne, 40
Bűntől őrizkedjünk, ne távozzunk el tőle, 41
Áldott az ő neve örökké mennyekbe, ki már megkegyelmeze. 42
15
Éneklém ezeket megkeseredett szívvel, 43
Várván Úr kegyelmét fejemre Szent Lelkével, 44
Tétova bujdosván, bűnömön bánkódván, tusakodván ördöggel. 45

A vers dallama

Az alábbi kották a következő kiadásból származnak: Csomasz Tóth Kálmán, Ferenczi Ilona (sajtó alá rendező) 2017. A XVI. század magyar dallamai. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Előfordulhat, hogy a vers dallama más gyűjteményben is szerepel, melynek sorszáma az adatlap Dallam mezőjében látható. Ugyanakkor az adatlapi mező nem tartalmazza az RMDT új kiadásának számait – ez az adatbázis egy későbbi változatában lesz szinkronizálva.

A kottaképek a Magyar Elektronikus Referenciamű Szolgáltatás (MERSZ) oldaláról érkeznek, és a jegyzetek és dallamok hivatkozásai is a MERSZ oldalára ugranak, melynek használatához előfizetés vagy megfelelő felsőoktatási, ill. tudományos hálózathoz való hozzáférés szükséges.

RMDT1 2017, 24/I (Régen ó törvényben, vala Jeruzsálemben – Régi nagy időben vala Asszíriában)
Jegyzetek

RMDT1 2017, 24/III (Bocsásd meg, Úristen, ifjúságomnak vétkét)
Jegyzetek

RMDT1 2017, 24/IV (Csak tereád, Atyám, mindenkor támaszkodtam)
Jegyzetek

RMDT1 2017, 24/V (Megszabadultam már én a terhes gondoktól)
Jegyzetek

RMDT1 1958, 18/I (Régen ó törvényben, vala Jeruzsálemben – Régi nagy időben vala Asszíriában)
Jegyzetek

RMDT1 1958, 18/II (Bocsásd meg, Úristen, ifjúságomnak vétkét)
Jegyzetek

RMDT1 1958, 18/III (Csak tereád, Atyám, mindenkor támaszkodtam)
Jegyzetek

RMDT1 1958, 18/IV (Megszabadultam már én a terhes gondoktól)
Jegyzetek