Új keresés Címlap Segítség

Eredmények (208 db)

   Kattintson a vers azonosítójára a teljes adatlaphoz!

Azonosító IncipitMűfaj
(008)
SzerzőA szereztetés idejeRímképlet
RPHA-1270Sok szép dolgok vannak nekünk megírván, históriákban szépen befoglalván[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) ]
[ világi (048) > história (049) > elbeszélő (051) > nem fiktív (056) > történelmi (068) ]
Valkai András A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek. A kolofonban: Az ki szerzette ezt magyar versekben, Nem jelenté meg nevét ezekben, Sem penig szerzette versfejekben1567 A kolofonban: Ezerötszázban és hatvanhétben, Az hév hónak Szent Jakab ünnepébena a a a
RPHA-1162Örülj és örvendezz, keresztyéneknek gyülekezete[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > antifona (017) ]
[ HIÁNYZÓ MŰFAJMEGNEVEZÉS (020) ]
Batizi András A verset a keletkezését követően a szerzőnek tulajdonították.1546 környékét megelőző időben
RPHA-1352Szűz Mária e világon[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > antifona (017) ]
[ HIÁNYZÓ MŰFAJMEGNEVEZÉS (022) ]
A vers szerzőjét nem ismerjük.1526 környékét megelőző időben
RPHA-0449Gyermek születék e napon[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > antifona (017) ]
[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > dicséret (036) ]
A vers szerzőjét nem ismerjük.1593 vagy azelőttx x x x x
RPHA-0856Mária, szeplőtelen Szűz, Istent nekünk szülé[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > antifona (017) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1494 vagy azelőttx x x x x x
RPHA-1402Üdvözlégy, mennyeknek királyné asszonya[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > antifona (017) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1519 vagy azelőtt
RPHA-2006Adj békességet nekünk, mi Urunk[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > antifona (017) ]Gálszécsi István A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtt
RPHA-0080Áldjuk és felmagasztaljuk a Krisztus által az Atya Istent[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > benedicamus (100) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1561 vagy azelőttx x
RPHA-0565Igazságszerető Atya, mindenható felséges Úristen[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > benedicamus (100) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1561 vagy azelőttx x
RPHA-0405Felmagasztaljuk a felséges mindenható Úristent[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > benedicamus (100) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1561 vagy azelőttx x
RPHA-0667Jézus Krisztus, kit az Atya váltságunkra elereszte[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > benedicamus (100) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1561 vagy azelőttx x
RPHA-1165Örüljünk, mi áldottak és választottak mennyországra[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > benedicamus (100) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1561 vagy azelőttx x
RPHA-3503Áldjuk mi most, keresztyének, a teremtő Atya Istent[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > benedicamus (100) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőttx x
RPHA-3509Jézus Krisztus, ki miértünk kínt szenvedvén feltámadál[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > benedicamus (100) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőttx x
RPHA-3501Adjunk hálát, keresztyének, Krisztusnak ő jóvoltáról[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > benedicamus (100) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőttx x
RPHA-3505Igazságnak tanítója, hamisságnak elrontója[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > benedicamus (100) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőttx x
RPHA-3506Járjunk mi most, keresztyének, üdvösségnek igaz útján[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > benedicamus (100) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőttx x
RPHA-3512Örüljetek, keresztyének, hogy a Krisztus most minekünk[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > benedicamus (100) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőttx x
RPHA-3500A teremtő Atya Isten és megváltó Fiú Isten[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > benedicamus (100) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőttx x
RPHA-3502Áldjuk mi mind az Úristent, ki miértünk emberi személyt[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > benedicamus (100) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőttx x
RPHA-3504Emlékezzünk, keresztyének, az Istennek jóvoltáról[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > benedicamus (100) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőttx x
RPHA-3507Jézus Krisztus, ki e napon a bölcseknek megjelenél[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > benedicamus (100) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőttx x
RPHA-3508Jézus Krisztus, ki e napon a szép Szűznek szent méhéből[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > benedicamus (100) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőttx x
RPHA-3510Jöjj mihozzánk, üdvözítő Jézus Krisztus szent Atyáddal[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > benedicamus (100) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőttx x
RPHA-3511Menjetek el békességgel, Úristennek örökösi[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > benedicamus (100) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőttx x
RPHA-3513Örüljünk mi, keresztyének, mert az Isten ő Szentlelkét[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > benedicamus (100) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőttx x
RPHA-0019A Krisztus mennybe felmene, alleluja[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > cantio (200) ]
[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > benedicamus parafrázis (256) ]
A vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőttx x x x
RPHA-1398Üdvözlégy, Istennek szent teste[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > cantio (200) ]
[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > úrfelmutatási ének (255) ]
A vers szerzőjét nem ismerjük.1524 vagy azelőtt
RPHA-3211Krisztus feltámada menten nagy kínjából[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > cantio (200) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1401-1450 közöttx x a a x
RPHA-1419Úr Jézusnak nevében kezdetik szent ének[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > cantio (200) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1506 vagy azelőttx x x x x x x x x x
RPHA-1040Nagy örömnap ez nekünk, mert Krisztus születék[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > cantio (200) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1506-1560 közöttx x x x x x x x x x
RPHA-2019Gyermek születék Bethlehemben ... mint vőlegény[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > cantio (200) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1547-1560 közötta a
RPHA-0448Gyermek születék Bethlehemben, kin örül a Jeruzsálem ... Szűz Máriától[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > cantio (200) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1560 vagy azelőtta a a
RPHA-0656Jer, mindnyájan örüljünk[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > cantio (200) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1560 vagy azelőtta a a
RPHA-1066Nekünk születék mennyei király, kit Üdvözítőnknek[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > cantio (200) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1560 vagy azelőtta a b b
RPHA-0258Dicséretes a gyermek[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > cantio (200) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1560 vagy azelőttx x x x x x x x x x
RPHA-0790Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, és kiket ő szerete[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > cantio (200) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőtt
RPHA-0637Jer, dicsérjük, jer, dicsérjük a Krisztus Jézust[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > cantio (200) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1577 vagy azelőttx x a a
RPHA-1068Nekünk születék mennyei király, Szűz Máriának[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > cantio (200) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1577 vagy azelőttx x a a
RPHA-0473Hagyjátok el, hű keresztyének[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]
[ vallásos (001) > nem história (003) > alkalmi ének (024) > temetési ének (035) ]
A vers szerzőjét nem ismerjük.1582 vagy azelőtta a b b
RPHA-1347Szükség megtudni mindennek és érteni a híveknek[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]
[ vallásos (001) > nem história (003) > dogmatika (023) > káté-ének (027) > úrvacsora-ének (026) ]
A vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőttx x x x
RPHA-0809Krisztus mennybe ma felmene, alleluja[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]
[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > benedicamus parafrázis (256) ]
A vers szerzőjét nem ismerjük.1593 vagy azelőttx a x a
RPHA-0295E nap nekünk dicséretes nap, bizony vígasságnak napja[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]
[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > dicséret (036) ]
A vers szerzőjét nem ismerjük.1560 vagy azelőtta a a a b b b b
RPHA-0670Jézus Krisztus, mi mennyei egy mesterünk[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]
[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ]
A vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőttx x x
RPHA-0108Atya Istennek Igéje, örök Atyától ki jövél[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]
[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ]
A vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőttx x x x
RPHA-0703Jövel, Szentlélek Úristen, szállj be a mi szíveinkben[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]
[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > Szentlélek invokáció (040) ]
A vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőtta a a a
RPHA-0515Hallom, mi legyen szokástok[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]
[ világi (048) > nem história (050) > morális v. politikai (053) > humanista iskolai regiszter (061) > idézet (092) ]
Dobokay Sándor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1594 vagy azutána a b b
RPHA-1188Reád bízott nagy hatalmat[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]
[ világi (048) > nem história (050) > morális v. politikai (053) > humanista iskolai regiszter (061) > idézet (092) ]
Dobokay Sándor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1594 vagy azutána a b b
RPHA-0367Emlékezzél, üdvösségnek szerzője[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1494 vagy azelőtt
RPHA-1405Üdvözlégy, tengernek húgya, Istennek kegyes anyja[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1494 vagy azelőtt
RPHA-0800Krisztus kapuja megnyílik[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1494 vagy azelőttx x x x
RPHA-1045Nap támadásának sarkától[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1494 vagy azelőttx x x x
RPHA-1101Ó, dicsőséges asszony magas csillagok felett[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1494 vagy azelőttx x x x
RPHA-0385Éneklünk Krisztus fejedelemnek[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1500 vagy azelőtt
RPHA-0722Kegyes, mindenható Isten, hallgasd meg[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1500 vagy azelőttx x x x
RPHA-0309Édes anya, boldog anya[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1506 vagy azelőtta a
RPHA-0361Emlékezzél, keresztyén, az áldott Jézusról[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1506 vagy azelőtta a a a
RPHA-0114Atyának bölcsessége isteni bizonyság[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1506 vagy azelőtta a a a
RPHA-1397Üdvözlégy, Istennek szent anyja, mennyei szent ajándék[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1508 vagy azelőtt
RPHA-0115Atyától Ige ihleték, anyától testbe öltözék[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1508 vagy azelőttx x x x
RPHA-1047Napkeletnek kezdésétől[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1508 vagy azelőttx x x x
RPHA-0555Hugyak felséges szerzője, hívőknek örök világa[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1508 vagy azelőttx x x x
RPHA-1387Titok szokásnak tanúságából[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1508 vagy azelőttx x x x
RPHA-0685Jöjj, nemzetnek váltója, mutassad Szűznek ő szültét[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1508 vagy azelőttx x x x
RPHA-0760Király zászlói terjednek[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1508 vagy azelőttx x x x
RPHA-0407Felséges Ige származván, régen Atyától kijövén[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1508 vagy azelőttx x x x
RPHA-1406Üdvözlégy, üdvösséges ostya[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1508 vagy azelőttx x x x
RPHA-0801Krisztus, ki vagy nap és világ, és éjnek[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1508 vagy azelőttx x x x
RPHA-0287Dicsőséges viadalnak nyelve[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1508 vagy azelőttx x x x x x
RPHA-0216Bűnösöknek kegyes segítség és minden nyomorultaknak[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1508 vagy azelőttx x x x x x
RPHA-1395Üdvözlégy, e világnak üdvössége[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1513 vagy azelőtta a
RPHA-1131Ó, Szentlélek, minden állatoknak teremtője, jöjj mihozzánk[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1522 vagy azelőtt
RPHA-1118Ó, kegyes Szűz Mária, te vagy szép, tiszta rózsa[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1526 vagy azelőtta a b b c c d d a a
RPHA-4034Szegényeknek kegyes segedelme[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1526 vagy azelőttx x x x x x
RPHA-0649Jer, mi dicsérjük, áldjuk és felmagasztaljuk[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1554 vagy azelőtta a b b c c
RPHA-1122Ó, mennyei mi szent Atyánk[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1561 vagy azelőtta a a a
RPHA-0829Látod Isten bűneinket, jól látod álnokságinkat[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1561 vagy azelőtta a a a
RPHA-1448Úrnak végvacsorájára és az ő áldozatjára[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1561 vagy azelőtta a b b
RPHA-0092Állatoknak megtartója, állhatatos vagy, Úristen[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1561 vagy azelőttx x x x
RPHA-1111Ó, felséges, áldott király[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1561 vagy azelőttx x x x
RPHA-0562Igaz bíró, nagy Úristen[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1561 vagy azelőttx x x x
RPHA-0583Immár mostan, ó, Szentlélek[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1561 vagy azelőttx x x x
RPHA-0584Immáron a Nap feljövén[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1561 vagy azelőttx x x x
RPHA-0285Dicsőség, dicséret és tisztesség[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőtt
RPHA-1364Téged, Úristen, mi, keresztyének, dicsérünk és áldunk[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőtta a
RPHA-0413Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura, ki mindeneknek[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőtta a a a
RPHA-2018Jézus Krisztus, mi váltságunk, szerelmünk és kívánságunk[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőtta a a a
RPHA-0496Hallgasd meg, mi kegyes teremtőnk[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőtta a a a
RPHA-0585Immáron a nap meghosszabbult[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőtta a a a
RPHA-0678Jézus, üdvösségnek feje[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőtta a a a
RPHA-0682Jó keresztyének, kik vagyunk[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőtta a a a
RPHA-0301E széles Földnek nagy bölcs Teremtője[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőtta a a a
RPHA-0347Emberi nemnek teremtő Istene[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőtta a a a
RPHA-0412Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura és mindeneknek[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőtta a a a
RPHA-0888Mennyből az Ige lejöve[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőtta a a a
RPHA-0897Mennynek és Földnek nemes teremtője, minden dolgoknak[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőtta a a a
RPHA-0971Mindeneknek teremtője és híveknek megváltója ... bűnösöknek[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőtta a a a
RPHA-1002Mit bízik e világ ő álnokságában[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőtta a a a
RPHA-1120Ó, magas mennynek szentséges Istene[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőtta a a a
RPHA-1129Ó, nagyhatalmú, felséges Úristen[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőtta a a a
RPHA-1135Ó, teremtő Atya Isten[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőtta a a a
RPHA-1400Üdvözlégy, Krisztus, e világnak ura[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőtta a a a
RPHA-0177Bírjad, Úristen, a mi szíveinket[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőtta a a x
RPHA-0494Hallgasd meg, kegyelmes Úristen[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőttx x x x
RPHA-0533Heródes dühös ellenség[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőttx x x x
RPHA-0810Krisztus, mi édes Megváltónk[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőttx x x x
RPHA-0899Mennynek, Földnek teremtőjét[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőttx x x x
RPHA-0916Mi, keresztyének, teneked[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőttx x x x
RPHA-0993Mint feltámadt fényes nap[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőttx x x x
RPHA-1117Ó, kegyelmes Jézus Krisztus[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőttx x x x
RPHA-0434Gonosz, kegyetlen Heródes, született Krisztustól mit félsz[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőttx x x x
RPHA-1396Üdvözlégy, irgalmas Jézus[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőttx x x x
RPHA-0695Jövel, népeknek megváltója, mutasd meg Szűznek szülését[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőttx x x x
RPHA-0700Jövel, Szentlélek Úristen, látogasd meg[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőttx x x x
RPHA-0733Keresztyéneknek serege, dicsérik Húsvétnak ünnepét[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőttx x x x
RPHA-0734Keresztyéneknek serege, üdvösségnek[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőttx x x x
RPHA-0972Mindeneknek teremtője és híveknek megváltója ... hallgasd meg[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőttx x x x
RPHA-1022Mostani nagy ünnep és a jeles örömök[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőttx x x x
RPHA-1096Ó, áldott Atya Úristen[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőttx x x x
RPHA-1102Ó, dicsőséges Szentháromság[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőttx x x x
RPHA-1124Ó, mi szent Atyánk, kegyes és kegyelmes[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőttx x x x
RPHA-1371Teljes e széles világon, mind a Földnek határáig[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőttx x x x
RPHA-0642Jer, dicsérjük, keresztyének[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőttx x x x x x
RPHA-0416Feltámadt Krisztus e napon, alleluja[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1578 vagy azelőttx a x a
RPHA-0664Jézus Krisztus az igaz hajnal[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1582 vagy azelőtta a a
RPHA-0813Krisztus Urunk feltámada[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1593 vagy azelőttx a x a
RPHA-0665Jézus Krisztus feltámada, alleluja[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1593 vagy azelőttx a x a
RPHA-0263Dicséretet mondjunk Atya Istennek[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1593 vagy azelőttx x a a b b a
RPHA-0044A Szentléleknek kegyelme apostoloknak szívüket betölté[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1593 vagy azelőttx x x a a
RPHA-1185Pünkösdnap a Szentlélek Úristen[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1593 vagy azelőttx x x x x
RPHA-0804Krisztus, ki vagy nap és világ, minket sötétségben ne hagyj[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1597 vagy azelőtta a a a a
RPHA-0706Jövel, vigasztaló Szentlélek Isten[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőtt
RPHA-0797Krisztus Jézus fényes ködben[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőtta a a a
RPHA-0886Mennyben vagyon Jézus Krisztus[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőtta a a a
RPHA-0982Mindenkor téged, Úristen, magasztalunk[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőtta a a a
RPHA-0145Az Üdvözítőt régenten, mint megígérte az Isten[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőtta a a a
RPHA-0106Atya Istennek egy Fia, e világnak ő bírója[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőtta a a a
RPHA-0306E világnak fényessége, Krisztus Jézus egy reménye[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőtta a a a
RPHA-0406Felséges Atya Úristen, e napnak ő kezdetében[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőtta a a a
RPHA-0418Fénylik a Nap fényességgel, zeng az ég nagy dicsérettel[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőtta a a a
RPHA-0509Hallgassuk figyelmetesen[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőtta a a a
RPHA-0673Jézus Krisztus, mi váltságunk, szeretetünk, kívánságunk[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőtta a a a
RPHA-0696Jövel, népeknek megváltója, Szűznek nemes szép virága[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőtta a a a
RPHA-0772Könyörögjünk az Istennek Krisztus által[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőtta a a a
RPHA-1166Örvendezzen már e világ[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőtta a a a
RPHA-1167Örvendezzünk, keresztyének, mert országol mi királyunk[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőtta a a a
RPHA-1415Új világosság jelenék[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőtta a a a
RPHA-0611Istennek szent Igéjéből[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőtta a b b
RPHA-0663Jézus Krisztus a mi Megváltónk, bűn sötétségét fedezőnk[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőtta a b b
RPHA-0227Csillagoknak teremtője és híveknek fényessége[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőtta a b b
RPHA-0648Jer, hirdessük mi Urunknak nagy dicső bajvívását[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőttx x a a
RPHA-1003Mit félsz, Heródes, dühös ellenség[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőttx x x x
RPHA-0504Hallgass meg minket, Úristen, kegyes Atyánk[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőttx x x x
RPHA-0669Jézus Krisztus, mi megváltónk, teremtőnk[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőttx x x x
RPHA-0705Jövel, teremtő Úristen, látogasd meg[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőttx x x x
RPHA-0002A bűnök távol legyenek tőlünk[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőttx x x x
RPHA-0278Dicsérjük mindnyájan az Úristent[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőttx x x x
RPHA-1374Teremtő Atya Úristen, ki nappal világosítasz[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőttx x x x
RPHA-0123Az éjszakai sötétség, mely e Földet elborítja[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőttx x x x
RPHA-0617Istentől választott népek, gyűljetek egybe mindnyájan[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőttx x x x
RPHA-0962Minden mi szenvedésünknek idei már eljöttenek[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőttx x x x
RPHA-1010Mostan az idők eljöttek[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőttx x x x
RPHA-1018Mostan jeles ünnep és igen nagy öröm[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőttx x x x
RPHA-1048Naptámadástól fogva[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőttx x x x
RPHA-1323Szenteknek te vagy, Krisztus, ékessége[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőttx x x x
RPHA-1488Világnak nemes teremtője[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőttx x x x
RPHA-0109Atya Istentől születék[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőttx x x x x x x
RPHA-0119Az Atyának országából e világra Isten jöve[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőttx x x x x x x
RPHA-0040A Szentháromságnak első személye[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1588 körüla a a a
RPHA-0041A Szentháromságnak harmadik személye[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1588 körüla a a a
RPHA-0042A Szentháromságnak, kinek imádkoznak, Krisztus másod személye[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1588 körüla a b c c b d d b
RPHA-0639Jer, dicsérjük az Istennek Fiát[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]Batizi András A verset a keletkezését követően a szerzőnek tulajdonították.1546 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0802Krisztus, ki vagy nap és világ, mennyországra út, igazság[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]Debreceni Szőr Gáspár A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Seor Caspar1600 vagy azelőtta a a a
RPHA-1213Segélj meg minket, mindeneknek Atyja[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]Gyulai István A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Gyvlai Stephanvs1553 körüla a a a
RPHA-1338Szóljunk a Szent Ágostonnal mostan a mennyországról[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]Skarica Máté A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Scarjcevs Matenak1591 vagy azelőtta a a
RPHA-0099Angyaloknak nagyságos asszonya[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]Vásárhelyi András A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: de Sasarhel Andreas1508 A kolofonban: Ezerötszáz és nyolc esztendőbena a a a
RPHA-1399Üdvözlégy, kegyelmes, Szent László király[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) > Szent királyról (124) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1526 vagy azelőtta a a a
RPHA-1393Üdvözlégy, boldog, Szent István király[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) > Szent királyról (124) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1527 vagy azelőttx x x x x x
RPHA-0812Krisztus országol, Krisztus parancsol[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > imádság (102) ]
[ vallásos (001) > nem história (003) > bájoló, varázsige (123) ]
A vers szerzőjét nem ismerjük.1526 vagy azelőtt
RPHA-1384Tiszta, rózsás méhed körülfoglalta, foglalta[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > imádság (102) ]
[ vallásos (001) > nem história (003) > embléma (203) ]
Pécsi Lukács A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.1596 vagy azelőtt
RPHA-3216Ó, Istennek teste édesség, e világnak oltalma[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > imádság (102) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1433 vagy azelőtt
RPHA-0107Atya Istennek hatalma, erősíts meg engemet[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > imádság (102) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1516 vagy azelőtt
RPHA-1137Ó, Uram, Krisztusnak szent Lelke[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > imádság (102) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1516 vagy azelőtt
RPHA-1100Ó, dicső Szentlélek, kinél jobb ajándékot[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > imádság (102) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1516 vagy azelőtta a
RPHA-0086Áldott Krisztus keresztfán hét igét megmonda[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > imádság (102) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1526 vagy azelőtta a a a
RPHA-0561Igaz bíró, Jézus Krisztus, királyoknak királya és Uram[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > imádság (102) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1526 vagy azelőttx x x
RPHA-3229Szép vala orcával, de szebb vala hittel[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > legenda (125) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1510 vagy azelőtta a
RPHA-0609Istennek kegyelmessége[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > legenda (125) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1531 vagy azelőtt
RPHA-0836Légy most segítség, szent Miklós, minekünk[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > legenda (125) ]Péchy Ferenc A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. A kolofonban: Péchi Ferenc szerzette vala, Kazári plébános hogy mikoron volna1529 A kolofonban: Kazári plébános hogy mikoron volna, János királ vala kéncses jó Budában, ... Esztendejét mondja ... Mindszent oktávája hogy mikoron volna, Ezerötszázhuszonkilenc esztendében írnaa a a a
RPHA-0451Gyönyörködjél, Szűz Mária, magas mennyországban[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > Mária-ének (130) ]Körmendi Fráter Gáspár A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Frater Gaspar1570 vagy azelőtta a a
RPHA-1464Valék siralmtudatlan[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > szekvencia (018) ]
[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > Mária-siralom (126) ]
A vers szerzőjét nem ismerjük.1300 körül
RPHA-0702Jövel, Szentlélek Úristen, lelkünknek vigassága[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > szekvencia (018) ]
[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > Szentlélek invokáció (040) ]
Batizi András A verset a keletkezését követően a szerzőnek tulajdonították.1546 környékét megelőző időbenx x x x
RPHA-0697Jövel, Szentlélek Isten, tarts meg minket Igédben[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > szekvencia (018) ]
[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > Szentlélek invokáció (040) ]
Szegedi Kis István A verset a keletkezését követően a szerzőnek tulajdonították.1560 vagy azelőtta a a a
RPHA-1394Üdvözlégy, dicsőséges Szűz, Napnál fényesb csillag[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > szekvencia (018) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1514 vagy azelőttx a x a a a x x a
RPHA-0286Dicsőséges Szűz Mária, dicsérettel vagy teljes[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > szekvencia (018) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1526 vagy azelőttx x x x x x x x x
RPHA-0481Hálát adjunk mindnyájan az Úristennek[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > szekvencia (018) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1540 környékét megelőző időben
RPHA-0735Kérlek és intlek mostan tégedet[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > szekvencia (018) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1560 vagy azelőtta a a x a a a x
RPHA-0699Jövel, Szentlélek Úristen, ki Atyával[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > szekvencia (018) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1561 vagy azelőtta a a x
RPHA-0698Jövel, Szentlélek Úristen, bánatinkban vigasztalj meg[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > szekvencia (018) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőttx x x x
RPHA-0031Az nap eljő nagy haraggal[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > szekvencia (018) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőtta a a
RPHA-1136Ó, üdvösséges áldozat, ki megnyitád mennyország kapuját[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > szekvencia (018) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőtta a a a
RPHA-0015A jó szerzetesnek szíve Krisztus kertje[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > szerzetesi regula (104) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1506 vagy azelőttx x x x x x x x x x
RPHA-1305A szent alázatosság szerzetes asztalát[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > szerzetesi regula (104) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1506 vagy azelőttx x x x x x x x x x
RPHA-0259Dicséretes az ember[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > szerzetesi regula (104) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1510 vagy azelőttx x x x x x x x x x
RPHA-3230Itt jelen vagyon az Istennek Fia[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > úrfelmutatási ének (255) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőtta a a x
RPHA-0806Krisztus mennyekbe felmene nekünk helyet szerzenie, Atyjával[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > dicséret (036) ]
[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > cantio (200) ]
[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > benedicamus parafrázis (256) ]
A vers szerzőjét nem ismerjük.1560 vagy azelőtta a a a
RPHA-1401Üdvözlégy, Krisztus, Istennek Fia[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > dicséret (036) ]
[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > úrfelmutatási ének (255) ]
A vers szerzőjét nem ismerjük.1589 vagy azelőtta a a
RPHA-1152Örök, mindenható Istennek hatalma[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ]
[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > imádság (102) ]
A vers szerzőjét nem ismerjük.1526 vagy azelőtt

Copyright (C) Horváth Iván 1979-2022.