Batizi András, Jövel, Szentlélek Úristen, lelkünknek vigassága (RPHA 0702)

Irodalomtörténet Poétika Források
Incipit: Jövel, Szentlélek Úristen, lelkünknek vigassága
Változatok:
RPHA-szám: 0702
Szerző: Batizi András A verset a keletkezését követően a szerzőnek tulajdonították.
Cím: Pünkösdi sequentia
Változatok:
A szereztetés ideje: 1546 környékét megelőző időben
Pro domo: Kottás kálvinista énekeskönyv (S 282) p. 19B
Változat:
Akrosztichon: A versnek nincs akrosztichonja.
Kolofon: A versnek nincs kolofonja.
A versforma fajtája: Szótagszámláló, izostrofikus vers.
Versforma: x15(8,7), x7, x15(8,7), x11(6,5)
Keresés erre a rímképletre
Keresés erre a szótagszámra
Dallam: A vers énekvers. RMDT1 7SZ, RMDT1 143SZ, RMDT2 150SZ
Változat:
Terjedelem: Terjedelem: 10 versszak
Változat:
Irodalmi minta: In festo Pentecostes sequentia (Veni, Sancte Spiritus, Et emitte)
Műfaj: [ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > szekvencia (018) ]
[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > Szentlélek invokáció (040) ]
Úzus: Változatok:
Felekezet: 24% protestáns (8 db) 21% unitárius (7 db) 21% evangélikus (7 db) 18% katolikus (6 db) 18% református (6 db)
Változatok:

Enekec harom rendbe, Detrekő, 1582 (RMNy 513, RMK I 195), f. 28v[digitalizált]

Enekes keoniv, Debrecen, 1579 (RMNy 429), p. 132.

Keresztyen imadsagok egy-nehany, Debrecen, 1641 (RMNy 1874, RMK I 713), f. 134v.

Erdélyi graduál-töredék, 17. sz. (Stoll 144), f. 6v.

Bölöni-kódex, 1615-1621 (Stoll 30), f. 180r.

A keresztyeni gyülekezetben, Várad, 1566 (RMNy 222), p. 2.

Enekes könyv, Debrecen, 1569 (RMNy 264), p. 143.

Az kereztieni gievlekezetben, Bártfa, 1593 (RMNy 713, RMK I 267), p. 149. [digitalizált]

Cantionale catholicum, Csik, 1676 (RMK I 1188), p. 269. [digitalizált]

Kereszteni isteni dicsiretek, Bártfa, 1640 (RMNy 1816, RMK I 698), p. 206. [digitalizált]

Ditseretekel s egyéb, Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965), p. 133.

Cantvs catholici, Lőcse, 1651 (RMNy 2381, RMK I 856), p. 159.

Isteni dicsiretek, imadsagok, Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503), p. 155.

Óvári graduál, 17. sz. eleje (Stoll 10), p. 220.

Bölöni-kódex, 1615-1621 (Stoll 30), f. 108v.

Petri András-énekeskönyv, 1630-1631 (Stoll 50), f. 51r.

Kecskeméti graduál, 1637-1638 (Stoll 58), p. 388.

Unitárius graduál, 1697 után (Stoll 138), p. 155.

Graduale sacrum, 1699-1702 (Stoll 140), p. 205.

Csonka antifonálé, 1607-1632 (Stoll 143), f. 115v.

Écsi-énekeskönyv, 1700-1725 (Stoll 159), p. 261.

Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715 (Stoll 178), p. 234.

Énekeskönyv, Debrecen, 1570 (RMNy 276), p. 152.

Énekeskönyv, Debrecen, 1590 (RMNy 640, RMK I 232), p. 166.

Keresztyéni enekek, Lőcse, 1629 (RMNy 1438), p. 170.

Újfalvi Imre: Iskolai énekeskönyv, Debrecen, 1632 körül (RMNy 1528), p. 87.

Keresztyeni isteni dicsiretek, Lőcse, 1642 (RMNy 1940, RMK I 726), p. 172.

Imádságos könyvecske, Lőcse, 1646 (RMNy 2141, RMK I 786/D), p. 54. [digitalizált]

Egy néhány szép soltárok, Várad, 1648 (RMNy 2251, RMK I 818), p. 276.

Énekeskönyv, Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B), p. 238.

Cantus catholici, Nagyszombat, 1675 (RMK I 1183/A), p. 142. [digitalizált]

Szép es aitatos, Lőcse, 1683 (RMK I 1309), p. 58. [digitalizált]

Az Sz. David profetanak, Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B), p. 472.

Énekeskönyv, Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A), p. 240.

(RMNy 353/1, RMK I 332), f. 320r[digitalizált]

(Stoll 82/1), p. 87.

(RMNy 160/1, RMK I 40), f. A6v.

(RMNy 886/1, RMK I 376), f. 100v.

(RMNy 2532, RMK I 890/2), p. 183. [digitalizált]

(Stoll 67/1), p. 302.

(RMNy 1107/1, RMK I 463), f. 115r.

(RMNy 1205/1, RMK I 497), f. 110v.

(RMNy 1523/1, RMK I 611), f. 110v.

(RMNy 2254/3, RMK I 816/2), p. 238.

(RMNy 2406/3, RMK I 852/2), p. 238.

(RMNy 2564, RMK I 895/2), p. 226. [digitalizált]

(RMNy 2624, RMK I 898/2), p. 238.

(RMNy 3034, RMK I 990/2), p. 306.

(RMK I 1155/B), p. 422.

(RMK I 1183/2), p. 259.

(RMK I 1244/2), p. 238.

(RMK I 1384/2), p. 215.

(RMK I 1389/1), p. 427.

(RMK I 1410/1), p. 427.

(RMK I 1460/1), p. 472.

(RMK I 1499/2), p. 179.

(RMK I 1553/2), p. 275.

Kritikai kiadás: RMKT 2. 67 RMKT 2. 67 RMKT 2. 67
Változatok:
Hasonmás-kiadás: Változatok:
Digitalizált példány: Változatok:
Szöveg Dallam A szöveg forrása: Régi Magyar Költők Tára XVI. század
Jövel szent lélek úristen, lelkünknek vígassága,
Szívünknek bátorsága,
Adjad minden híveidnek te szent ajándékodat,
Jövel vigasztaló szent lélek isten.

Jövel megnyomorúltaknak nemes vígasztalója,
Árváknak édes atyja,
Tölts be siralmas szívünket lelki nagy örömvel,
Jövel mi lelkünknek édes vendége.

Távoztasd el mi szívünknek hitetlen setétségét,
Világosíts meg minket,
Hogy az istennek igéjét hallhassuk és érthessük,
Jövel és taníts meg az igaz hütre.

Jövel gerjeszd fel szívünkben szent szerelmednek tüzét,
Ronts el az gyűlőséget,
Hogy mi egyesek lehessünk isteni szerelmedben,
Jövel mi lelkünknek nagy vígassága.

Te vagy bizony örök isten, ki atyától és fiútól
Mind örökké származol,
Te vagy mi urunk Krisztusnak áldott szent ígérete,
Te vagy mi leikünknek megszentelője.

Te vagy ki az prófétáknak általa régen szólál,
Krisztust nekünk ígéréd,
Te a szent apostaloknak szíveket bátoritád,
Te vagy erőssége minden szenteknek.

Te vagy az nagy úristennek mennyei ajándéka,
Igazságnak mestere,
Taníts minket az Krisztusnak igaz esmeretére,
Te vagy mi lelkünknek bölcs tanítója.

Világosíts meg elménket, hogy hihessük az Krisztust,
Egy idvösségnek lenni,
És az áldott atya istent kegyes atyánknak lenni,
Téged esmerhessünk vígasztalónak.

Adjad szent ajándékodat, bátoríts meg lelkünket,
Hogy valhassuk az Krisztust,
Adjad, hogy mi meggyőzhessük ördögek csalárdságát,
Te vagy mi bíztatónk, minden ótalmunk

Bíztasd félelmes szívünket, hogy kétségbe ne essünk
Halálunknak idején,
De nagy bátorsággal vígan ez világból kimúljunk.
Jövel vígasztaló szent lélek isten!

A vers dallama

Az alábbi kották a következő kiadásból származnak: Csomasz Tóth Kálmán, Ferenczi Ilona (sajtó alá rendező) 2017. A XVI. század magyar dallamai. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Előfordulhat, hogy a vers dallama más gyűjteményben is szerepel, melynek sorszáma az adatlap Dallam mezőjében látható. Ugyanakkor az adatlapi mező nem tartalmazza az RMDT új kiadásának számait – ez az adatbázis egy későbbi változatában lesz szinkronizálva.

A kottaképek a Magyar Elektronikus Referenciamű Szolgáltatás (MERSZ) oldaláról érkeznek, és a jegyzetek és dallamok hivatkozásai is a MERSZ oldalára ugranak, melynek használatához előfizetés vagy megfelelő felsőoktatási, ill. tudományos hálózathoz való hozzáférés szükséges.

RMDT1 2017, 14/II (Jövel, Szentlélek Úristen)
Jegyzetek

RMDT1 2017, 14/III (Jövel, Szentlélek Úristen)
Jegyzetek

RMDT1 2017, 14/IV (Jövel, Szentlélek Úristen)
Jegyzetek

RMDT1 2017, 14/V (Jövel, Szentlélek Úristen)
Jegyzetek

RMDT1 2017, 14/I (Jövel, Szentlélek Úristen, lelkünknek vigassága)
Jegyzetek

RMDT1 2017, 156 (Jer, dicsérjük mindnyájan Urunkat)
Jegyzetek

RMDT1 1958, 143 (Jer, dicsérjük mindnyájan Urunkat)
Jegyzetek

RMDT1 1958, 7/I (Jövel, Szentlélek Úristen)
Jegyzetek

RMDT1 1958, 7/II (Jövel, Szentlélek Úristen)
Jegyzetek

RMDT1 1958, 7/III (Jövel, Szentlélek Úristen)
Jegyzetek

RMDT1 1958, 7/IV (Jövel, Szentlélek Úristen)
Jegyzetek