Batizi András, Örülj és örvendezz, keresztyéneknek gyülekezete (RPHA 1162)

Irodalomtörténet Poétika Források
Incipit: Örülj és örvendezz, keresztyéneknek gyülekezete
RPHA-szám: 1162
Szerző: Batizi András A verset a keletkezését követően a szerzőnek tulajdonították.
Cím: Húsvéti introitus
Változatok:
A szereztetés ideje: 1546 környékét megelőző időben
Pro domo: "Szilády ... L 1635 226. l. bejegyzése alapján ("Bat. And.") Batizi Andrásnak tulajdonítja. H. G.-ban ... nincs ilyen jelzés, pedig uo. más Batizi-énekek felett olvasható a szerző neve." [vö. RMDT1, 634. p.] A Regina coeli laetare kezdetű antifóna parafrázisa.
Változat:
Akrosztichon: A versnek nincs akrosztichonja.
Kolofon: A versnek nincs kolofonja.
A versforma fajtája: Bizonytalan, hogy vers-e, vagy ritmikus próza.
Dallam: A vers énekvers. RMDT1 65SZ
Változat:
Terjedelem: Terjedelem: 17 sor
Irodalmi minta: (Regina coeli laetare alleluja)
Műfaj: [ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > antifona (017) ]
[ HIÁNYZÓ MŰFAJMEGNEVEZÉS (020) ]
Úzus: Változatok:
Főcím: Változat:
Élőfej: Változat:
Felekezet: 61% protestáns (11 db) 17% evangélikus (3 db) 17% református (3 db) 6% világi (1 db)
Változatok:

Bettfalui János-énekeskönyv, 1613-1616 (Stoll 26), f. 2v.

Kecskeméti graduál, 1637-1638 (Stoll 58), p. 105.

Énekeskönyv, Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A), p. 28.

Apostagi graduál, 17. sz. eleje (Stoll 8), f. 14r[digitalizált]

Sárospataki-Patay graduál, 17. sz. eleje (Stoll 12), f. 46r.

Spáczai graduál, 1619 (Stoll 38), p. 255.

Kálmáncsai graduál, 1623-1628 (Stoll 41), p. 71.

Eperjesi graduál, 1635-1652 (Stoll 57), f. 187v.

Béllyei graduál, 1642-1653 (Stoll 64), p. 106.

Újfalvi Imre: Iskolai énekeskönyv, Debrecen, 1620-1630 (RMNy 1328), f. 65v.

Újfalvi Imre: Iskolai énekeskönyv, Debrecen, 1632 körül (RMNy 1528), p. 71.

Kereszteni isteni dicsiretek, Bártfa, 1640 (RMNy 1816, RMK I 698), p. 138. [digitalizált]

Keresztyen imadsagok egy-nehany, Debrecen, 1641 (RMNy 1874, RMK I 713), f. 111r.

Keresztyeni isteni dicsiretek, Lőcse, 1642 (RMNy 1940, RMK I 726), p. 117.

Egy néhány szép soltárok, Várad, 1648 (RMNy 2251, RMK I 818), p. 233.

A' Sz. David Profetanak, Kassa, 1673 (RMK I 1145/A), p. 43.

Énekeskönyv, Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B), p. 39.

Az Sz. David profetanak, Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B), p. 427.

(Stoll 82/1), p. 241.

(RMNy 353/1, RMK I 332), f. 251v[digitalizált]

(RMNy 1628/1, RMK I 648), p. 226. [digitalizált]

(Stoll 67/1), p. 274.

(RMK I 658/1), p. 94.

(RMNy 2254/2, RMK I 816/1), p. 39.

(RMNy 2406/2, RMK I 852/1), p. 39.

(RMNy 2564, RMK I 895/1), p. 25. [digitalizált]

(RMNy 2624, RMK I 898/1), p. 39.

(RMNy 3034, RMK I 990/1), p. 37.

(RMK I 1155/B), p. 381.

(RMK I 1183/2), p. 228.

(RMK I 1244/1), p. 39.

(RMK I 1384/1), p. 29.

(RMK I 1389/1), p. 386.

(RMK I 1410/1), p. 386.

(RMK I 1460/1), p. 427.

(RMK I 1499/1), p. 24.

(RMK I 1553/1), p. 34.

Kritikai kiadás: RMKT 2. 65
Változat:
  Digitalizált példány: Változatok:
  Szöveg Dallam A szöveg forrása: Régi Magyar Költők Tára XVI. század
  Örűlj és örvendezz keresztyéneknek gyülekezete,
  Dícséret úristen tenéked!
  Mert az Jézus ki áldozék teéretted,
  Dícséret úristen te néked!
  Feltámadott, mint megmondta,
  Dícséret stb.
  Kérjük őtet igaz hitből, tiszta szívvel,
  Dícséret stb.
  Idvözítő Krisztus, atya istennek szent fia,
  Engedj nékünk tisztességedre való életet.
  Mert téged illet minden tisztesség úristen,
  Ki halottaiból feltámadál kegyelmes király.
  Hiszünk tégedet szűz Máriának fiának
  És nagy halált az zsidóktul szenvedtnek lenni.
  Minden bűneinkért szenvedél Krisztus,
  Azért néked mindenkoron hálákat adunk.
  Tarts meg minket úr Jézus, az igaz hitben.

  A vers dallama

  Az alábbi kották a következő kiadásból származnak: Csomasz Tóth Kálmán, Ferenczi Ilona (sajtó alá rendező) 2017. A XVI. század magyar dallamai. Budapest: Akadémiai Kiadó.

  Előfordulhat, hogy a vers dallama más gyűjteményben is szerepel, melynek sorszáma az adatlap Dallam mezőjében látható. Ugyanakkor az adatlapi mező nem tartalmazza az RMDT új kiadásának számait – ez az adatbázis egy későbbi változatában lesz szinkronizálva.

  A kottaképek a Magyar Elektronikus Referenciamű Szolgáltatás (MERSZ) oldaláról érkeznek, és a jegyzetek és dallamok hivatkozásai is a MERSZ oldalára ugranak, melynek használatához előfizetés vagy megfelelő felsőoktatási, ill. tudományos hálózathoz való hozzáférés szükséges.

  RMDT1 2017, 109 (Örülj és örvendezz, keresztyéneknek gyülekezete)
  Jegyzetek

  RMDT1 1958, 65 (Örülj és örvendezz, keresztyéneknek gyülekezete)
  Jegyzetek