Dicséretes a gyermek (RPHA 0258)

Irodalomtörténet Poétika Források
Incipit: Dicséretes a gyermek
Változatok:
RPHA-szám: 0258
Rész-egész viszony: Úr Jézusnak nevében kezdetik szent ének (RPHA 1419)
Szerző: A vers szerzőjét nem ismerjük.
Cím: Karácsonyi cantio
Változatok:
A szereztetés ideje: 1560 vagy azelőtt
Pro domo: Pálffy daloskönyv (S 198) p. 13A
Változatok:
Akrosztichon: A versnek nincs akrosztichonja.
Kolofon: A versnek nincs kolofonja.
A versforma fajtája: Szótagszámláló, izostrofikus vers.
Versforma: x7, x6, x7, x6, x7, x7, x6, x7, x7, x6
Keresés erre a rímképletre
Keresés erre a szótagszámra
Nótajelzés: Nagy örömnap ez nekünk, mert Krisztus születék (RPHA 1040)
Mindnyájan örüljünk, hív keresztyének
(RPHA 0990)
Dies est laetitiae in ortu regali
(RPHA 5044)
Dies laetare
(RPHA 5043)
Változat:
Nótajelzésként: Istenem, én királyom, tégedet dicsérlek (RPHA 0603)
Nagy örömnap ez nekünk, mert Krisztus születék
(RPHA 1040)
Dallam: A vers énekvers. RMDT1 64SZ, RMDT2 260SZ, RMDT2 261SZ
Változat:
Terjedelem: Terjedelem: 1 / 4 versszak
Változat:
Irodalmi minta: (Dies est laetitiae in ortu regali)
Műfaj: [ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > cantio (200) ]
Úzus: Változatok:
Felekezet: 50% katolikus (25 db) 14% evangélikus (7 db) 12% protestáns (6 db) 12% unitárius (6 db) 12% református (6 db)
Változatok:

Énekeskönyv, Debrecen, 1590 (RMNy 640, RMK I 232), p. 131.

Komjátszegi graduál, 1697 után (Stoll 137), p. 112.

A keresztyeni gyülekezetben, Várad, 1566 (RMNy 222), p. 126.

Enekes könyv, Debrecen, 1569 (RMNy 264), p. 87.

Az kereztieni gievlekezetben, Bártfa, 1593 (RMNy 713, RMK I 267), p. 38. [digitalizált]

Winkler-kódex, 1506 (H 6), p. 344. [digitalizált]

Az gyermetskek credoia, Keresztúr, 1615 (RMNy 1090, RMK I 456), f. 113r[digitalizált]

Az evangeliomok es epistolak, Bécs, 1629 (RMNy 1421, RMK I 575), p. 273. [digitalizált]

Isteni ditsiretek, imadságos, Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541, RMK I 1586), p. 157. [digitalizált]

Keresztyen imadsagok egy-nehany, Debrecen, 1641 (RMNy 1874, RMK I 713), f. 85v.

Kereszteni isteni dicsiretek, Bártfa, 1640 (RMNy 1816, RMK I 698), p. 33. [digitalizált]

Cantvs catholici, Lőcse, 1651 (RMNy 2381, RMK I 856), p. 14.

Cantvs catholici, Kassa, 1674 (RMK I 1159), p. 113. [digitalizált]

Pálffi Márton-énekeskönyv, 1694 körül (Stoll 129), f. 12r.

Telegdi Miklós: Az evangeliomoknak, mellyeket, Bécs, 1638 (RMNy 1714, RMK I 675), p. 119. [digitalizált]

Evangeliomok es epistolak, Bécs, 1642 (RMNy 1918, RMK I 725), p. 303. [digitalizált]

Cantionale catholicum, Csik, 1676 (RMK I 1188), p. 36. [digitalizált]

Enekec harom rendbe, Detrekő, 1582 (RMNy 513, RMK I 195), f. 9r[digitalizált]

Telegdi Miklós: Az evangeliomoknac, Bécs, 1577 (RMNy 374, RMK I 122), p. 87. [digitalizált]

Gyöngyösi toldalék, 1628-1635 (Stoll 46), f. 9v.

Petri András-énekeskönyv, 1630-1631 (Stoll 50), f. 22r.

Kecskeméti graduál, 1637-1638 (Stoll 58), p. 324.

Mihál Farkas-kódex, 1677-1687 (Stoll 103), f. 21r.

Graduale sacrum, 1699-1702 (Stoll 140), p. 151.

Csonka antifonálé, 1607-1632 (Stoll 143), f. 105v.

Turóci cantionale, 17. sz. vége (Stoll 157), p. 13.

Écsi-énekeskönyv, 1700-1725 (Stoll 159), p. 162.

Enekes keoniv, Debrecen, 1579 (RMNy 429), p. 84.

Ditseretekel s egyéb, Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965), p. 45.

Isteni dicséretek, Kolozsvár, 1602-1615 (RMNy 983, RMK I 342), p. 139.

Az evangelivmok es epistolak, Bécs, 1616 (RMNy 1102), f. 9v[digitalizált]

Az evangelivmok es epistolak, Bécs-Pozsony, 1617 ? (RMNy 1145), f. 9v.

Újfalvi Imre: Iskolai énekeskönyv, Debrecen, 1620-1630 (RMNy 1328), f. 48v.

Keresztyéni enekek, Lőcse, 1629 (RMNy 1438), p. 17.

Újfalvi Imre: Iskolai énekeskönyv, Debrecen, 1632 körül (RMNy 1528), p. 54.

Keresztyeni isteni dicsiretek, Lőcse, 1642 (RMNy 1940, RMK I 726), p. 27.

Egy néhány szép soltárok, Várad, 1648 (RMNy 2251, RMK I 818), p. 195.

Az evangeliomok es epistolak, Bécs, 1661 (RMNy 2960, RMK I 971), p. 265.

Az evangeliomok es epistolak, Bécs, 1662 (RMNy 3019, RMK I 984), p. 265. [digitalizált]

Az evangeliomok és epistolak, Nagyszombat, 1669 (RMNy 3581, RMK I 1089), p. 376.

Énekeskönyv, Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B), p. 180.

Cantus catholici, Nagyszombat, 1675 (RMK I 1183/A), p. 14. [digitalizált]

Az evangeliomok es epistolak, Bécs, 1683 (RMK I 1293), p. 270.

Evangeliomok és epistolák, Nagyszombat, 1683 (RMK I 1312)

Az evangeliomok es epistolak, Bécs, 1687 körül (RMK I 1359/A), p. 273. [digitalizált]

Evangeliomok es epistolak, Nagyszombat, 1692 (RMK I 1433), p. 331. [digitalizált]

Az Sz. David profetanak, Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B), p. 337.

Isteni dicsiretek, imadsagok, Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503), p. 113.

Evangeliumok es epistolák, Bécs, 1700 (RMK I 1551), p. 270. [digitalizált]

Énekeskönyv, Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A), p. 178.

(RMNy 886/1, RMK I 376), f. 82v.

(RMNy 160/1, RMK I 40), f. K6v.

(RMNy 353/1, RMK I 332), f. 183v[digitalizált]

(RMNy 1037/2, RMK I 435), p. 124. [digitalizált]

(Stoll 67/1), p. 227.

(Stoll 82/1), p. 128.

(RMNy 1107/1, RMK I 463), f. 92v.

(RMNy 1205/1, RMK I 497), f. 87r.

(RMNy 1523/1, RMK I 611), f. 87r.

(RMNy 1628/1, RMK I 648), p. 186. [digitalizált]

(RMNy 2254/3, RMK I 816/2), p. 180.

(RMNy 2406/3, RMK I 852/2), p. 180.

(RMNy 2532, RMK I 890/2), p. 135. [digitalizált]

(RMNy 2564, RMK I 895/2), p. 169. [digitalizált]

(RMNy 2624, RMK I 898/2), p. 180.

(RMNy 3034, RMK I 990/2), p. 228.

(RMK I 1155/B), p. 325.

(RMK I 1183/2), p. 186.

(RMK I 1244/2), p. 180.

(RMK I 1384/2), p. 162.

(RMK I 1389/1), p. 328.

(RMK I 1410/1), p. 328.

(RMK I 1460/1), p. 337.

(RMK I 1499/2), p. 130.

(RMK I 1553/2), p. 204.

Kritikai kiadás: RMKT 1. 107 RMKT 1. 107 RMKT 1. 107
Változatok:
Hasonmás-kiadás: Változatok:
Digitalizált példány: Változatok:
Szöveg Dallam A megjelenített digitalizált változat: Winkler-kódex, 1506 (H 6), p. 344. 
Forrás: Magyar Elektronikus Könyvtár

A vers dallama

Az alábbi kották a következő kiadásból származnak: Csomasz Tóth Kálmán, Ferenczi Ilona (sajtó alá rendező) 2017. A XVI. század magyar dallamai. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Előfordulhat, hogy a vers dallama más gyűjteményben is szerepel, melynek sorszáma az adatlap Dallam mezőjében látható. Ugyanakkor az adatlapi mező nem tartalmazza az RMDT új kiadásának számait – ez az adatbázis egy későbbi változatában lesz szinkronizálva.

A kottaképek a Magyar Elektronikus Referenciamű Szolgáltatás (MERSZ) oldaláról érkeznek, és a jegyzetek és dallamok hivatkozásai is a MERSZ oldalára ugranak, melynek használatához előfizetés vagy megfelelő felsőoktatási, ill. tudományos hálózathoz való hozzáférés szükséges.

RMDT1 2017, 108/I (Dicséretes a gyermek, ki e nap születék)
Jegyzetek

RMDT1 2017, 108/II (Dicséretes a gyermek, ki e nap születék)
Jegyzetek

RMDT1 1958, 64/I (Dicséretes a gyermek, ki e nap születék)
Jegyzetek

RMDT1 1958, 64/II (Dicséretes a gyermek, ki e nap születék)
Jegyzetek