Új keresés Címlap Segítség

A vers adatlapjához kattintson ide.

A forrásban található versek listájához kattintson ide.
A keresztyénségben igaz vallás a hitben (RPHA 0017)p. 47.
Az Atya Úristen Ádámot hogy teremté, ki beszédét (RPHA 0118)p. 48.
Jer, dicsérjük e mai napon a mi Urunkat (RPHA 0640)p. 52.
E nap nekünk dicséretes nap, bizony vígasságnak napja (RPHA 0295)p. 54.
Dicséretes a gyermek (RPHA 0258)p. 54.
Úristen veletek (RPHA 1444)p. 56.
Jer, mindnyájan örüljünk (RPHA 0656)p. 57.
Krisztus Jézus születék (RPHA 0799)p. 58.
Jézus, születél üdvösségünkre (RPHA 0677)p. 59.
Teljes szívvel örvendjünk (RPHA 1372)p. 60.
Nekünk születék mennyei király, kit Üdvözítőnknek (RPHA 1066)p. 62.
Krisztus, ki vagy nap és világ, minket sötétségben ne hagyj (RPHA 0804)p. 64.
Dicsőség, dicséret és tisztesség (RPHA 0285)p. 66.
Atyának bölcsessége isteni bizonyság (RPHA 0114)p. 67.
Örülj és örvendezz, keresztyéneknek gyülekezete (RPHA 1162)p. 71.
Ó, Jézus, mi Üdvözítőnk (RPHA 1116)p. 72.
Krisztus feltámada, nekünk örömet ada (RPHA 0794)p. 73.
Krisztust megfeszíték kegyetlen zsidó népek (RPHA 0817)p. 74.
Krisztus feltámada igazságunkra (RPHA 0784)p. 74.
Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, szent vére hullásával (RPHA 0791)p. 76.
Krisztus mennybe felmene nekünk helyet szerzeni, ül Atyjának (RPHA 0808)p. 78.
Krisztus mennyekbe felmene nekünk helyet szerzenie, Atyjával (RPHA 0806)p. 80.
Pünkösd napja betelvén (RPHA 1184)p. 82.
A Pünkösd ünnepnapján tanítványok egy házban (RPHA 0035)p. 84.
A Pünkösdnek jeles napján Szentlélek Isten küldeték (RPHA 0037)p. 86.
Jövel, Szentlélek Úristen, lelkünknek vigassága (RPHA 0702)p. 87.
Szentháromság és csak egy Istenség, kit emberi elme (RPHA 1326)p. 90.
Imádunk mi téged, Szentháromság (RPHA 0577)p. 90.
Örül mi szívünk, mikor ezt halljuk, a templomba megyünk (RPHA 1160)p. 95.
El-bemegyünk nagy örömben (RPHA 0329)p. 95.
Ó, mindenható Isten, ki a te kegyességedből (RPHA 1126)p. 96.
Mondjatok dicséretet, keresztyének, az Úristennek (RPHA 1005)p. 97.
Boldog az olyan ember az Istenben (RPHA 0203)p. 98.
Mi hiszünk az egy Istenben (RPHA 0910)p. 104.
Jézus Krisztus, szép fényes hajnal (RPHA 0675)p. 112.
Vedd el, Úristen, rólunk haragodat (RPHA 1469)p. 120.
Adj békességet, Úristen (RPHA 0058)p. 121.
Atya Isten, tarts meg minket (RPHA 0104)p. 122.
Erős várunk nekünk az Isten (RPHA 0392)p. 125.
Úristen, irgalmazz nekem a te irgalmasságod szerint (RPHA 1436)f. 127r.
Izraelnek megnyomorodott nemzetsége (RPHA 0621)f. 128r.
Drága dolog az Úristent dicsérni (RPHA 0291)f. 130v.
Uram Isten, ki igértél oltalmat (RPHA 1426)f. 133r.
RPHA-szám: 0258.

Forrás: Újfalvi Imre: Iskolai énekeskönyv, Debrecen, 1632 körül (RMNy 1528), p. 54. Kötet szerzője: Újfalvi Imre. Felekezet: református.
Változatazonosító: 14053.

Copyright (C) Horváth Iván 1979-2022.