Valék siralmtudatlan (RPHA 1464)

Irodalomtörténet Poétika Források
Incipit: Valék siralmtudatlan
RPHA-szám: 1464
Szerző: A vers szerzőjét nem ismerjük.
Cím: Christus poetice planctus (Ómagyar Mária-siralom)
A szereztetés ideje: 1300 körül
Pro domo: Terjedelem: Vizkelety: 12 strófa. A kritikai kiadáshoz nem kellene megadni a Vizkelety szuper-kiadást?
Változat:
Akrosztichon: A versnek nincs akrosztichonja.
Kolofon: A versnek nincs kolofonja.
A versforma fajtája: Latin sequentiát és népnyelvű, kéttömbű strófát imitáló vers.
Dallam: Bizonytalan, hogy a verset énekelték-e.
Terjedelem: Terjedelem: 50 sor
Irodalmi minta: Godefridus de Sancto Victore: Planctus Beatae Mariae (Planctus ante nescia)
Műfaj: [ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > szekvencia (018) ]
[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > Mária-siralom (126) ]
Felekezet: 100% katolikus (1 db)
Változat:
Kritikai kiadás: MNy 1923. 1
Digitalizált példány: Változat:
Szöveg Dallam A szöveg forrása: Előkészítés alatt álló kritikai kiadás. Sajtó alá rendezi: Horváth Iván és Maróthy Szilvia

Christus poetice planctus [A versben elsiratott Krisztus]

1Volek syrolm thudothlonValék siralmtudatlan,1
syrolmol sepedyk · siralmal sepedek,2
buol ozuk epedek · búal aszok, epedek.3
2Walasth vylagumtulVálaszt világomtúl,4
sydou fyodumtulzsidó fiadomtúl,5
ezes urumemtuul · ézes örömemtűl.6
3O en eses urodumÓ, én ézes uradom,7
eggen yg fyodum × egyen egy fiadom,8
syrou aniath thekunchedsíró anyát teküntsed,9
buabeleul kyniuhhad · búabelől kinyuhhad.10
4Scemem kunuel aradSzemem könyűel árad,11
en iunhum buol farad × én jonhom búal fárad,12
the werud hullothyate véröd hullatja13
en iunhum olelothyaén jonhom alélatja.14
5Vylag uilagaVilág világa,15
viragnak uiraga · virágnak virága,16
keseruen kynzathul – keserűen kínzatol,17
uos scegegkel werethul · vasszegekkel veretöl.18
6Vh nequem en fyom Uh nekem, én fiam,19
ezes mezuul – ézes mézül,20
Scegenul scepsegud szegényül szépségöd,21
wirud hioll wyzeul · víröd hull vízül.22
7Syrolmom fuhazatumSiralmam, fohászatom23
therthetyk kyultertetik kíül,24
en iunhumnok bel bua én jonhomnak bel búa,25
qui sumha nym hyul  ·  ki somha nem hűl.26
8Wegh halal engumet – Végy, halál, engömet,27
eggedum illen – egyedöm éljen,28
maraggun urodum – maradjon uradom,29
kyth wylag fellyen  ·  kit világ féljen.30
9O ygoz symeonnok – Ó, igaz Simeonnak31
bezzeg scouuo erebezzeg szava ére:32
en erzem ez buthuruth – én érzem ez bútőröt,33
kyt niha egyre · kit néha ígére.34
10Tuled ualnom  –  Tőled válnom,35
de num ualallal – de nüm válállal,36
hul yg kynzassal – hol így kínzassál,37
fyom halallal · fiam, halállal.38
11Sydou myth thez turuentelen – Zsidó, mit téssz, törvénytelen,39
fyom merth hol byuntelen – fiam mert hal bűntelen:40
fugwa – fogva,41
huztuzwa
húztozva,42
wklelue – öklelve,43
kethwe – ketve44
ulud · ölöd.45
12Keguggethuk fyomnok – Kegyöggyetök fiamnak,46
ne leg kegulm mogomnok – ne légy kegyölm magamnak,47
owog halal kynaal – avagy halál kínáal,48
anyath ezes fyaal – anyát ézes fiáal49
egembelu ullyetuk · egyembelű öljétök!50