Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, és kiket ő szerete (RPHA 0790)

Irodalomtörténet Poétika Források
Incipit: Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, és kiket ő szerete
Változatok:
RPHA-szám: 0790
Szerző: A vers szerzőjét nem ismerjük.
Cím: Húsvéti cantio
Változatok:
A szereztetés ideje: 1574 vagy azelőtt
Pro domo: Pálffy daloskönyv (S 198) p. 21B. A katolikus változatok tropizáltak. A vers tartalmaz egy, a főrésztől eltérő metrumú stófát (conclusio), melyet vagy az ének végén helyeztek el, vagy minden strófa után ismételtek. Ezért metrumváltó a vers, és ezért a változatos terjedelem is.
Változatok:
Akrosztichon: A versnek nincs akrosztichonja.
Kolofon: A versnek nincs kolofonja.
A versforma fajtája: Váltakozó metrumú. Mellékadatlapok:
RPHA 0790a
RPHA 0790b
Versforma: Változat:
Nótajelzés: Christus surrexit, mala nostra texit (RPHA 5035)
Nótajelzésként: Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, ő szent vére hullása (RPHA 0792)
Krisztus feltámada, nekünk örömet ada
(RPHA 0794)
Krisztust megfeszíték kegyetlen zsidó népek
(RPHA 0817)
Krisztus feltámada, ki értünk meghalt vala, mi bűnünkért kínt valla
(RPHA 0786)
Krisztus mennybe felmene nekünk helyet szerzeni, ül Atyjának
(RPHA 0808)
Pünkösd napja betelvén
(RPHA 1184)
Dallam: A vers énekvers. RMDT1 68SZ, RMDT1 69SZ
Változat:
Refrén: --------R0%R6
Változat:
Terjedelem: Terjedelem: 12 / 13 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 versszak
Változatok:
Irodalmi minta: (Christus surrexit, mala nostra texit)
Műfaj: [ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > cantio (200) ]
Úzus: Változatok:
Főcím: Változat:
Élőfej: Változat:
Felekezet: 64% katolikus (42 db) 11% evangélikus (7 db) 11% protestáns (7 db) 11% unitárius (7 db) 3% református (2 db) 2% világi (1 db)
Változatok:

Óvári graduál, 17. sz. eleje (Stoll 10), p. 213.

Kecskeméti graduál, 1637-1638 (Stoll 58), p. 377.

Zemlény János-énekeskönyv, 1668 (Stoll 88), f. 76r.

Mihál Farkas-kódex, 1677-1687 (Stoll 103), f. 49v.

Komjátszegi graduál, 1697 után (Stoll 137), p. 143.

Csonka antifonálé, 1607-1632 (Stoll 143), f. 113r.

Keresztyen imadsagok egy-nehany, Debrecen, 1641 (RMNy 1874, RMK I 713), f. 119v.

Telegdi Miklós: Az evangeliomoknac, mellyeket, Nagyszombat, 1578 (RMNy 418, RMK I 145), p. 45. [digitalizált]

Enekec harom rendbe, Detrekő, 1582 (RMNy 513, RMK I 195), f. 23v[digitalizált]

Énekeskönyv, Debrecen, 1590 (RMNy 640, RMK I 232), p. 156.

Az kereztieni gievlekezetben, Bártfa, 1593 (RMNy 713, RMK I 267), p. 136. [digitalizált]

Ditseretekel s egyéb, Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965), p. 99.

Isteni ditsiretek, imadságos, Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541, RMK I 1586), p. 210. [digitalizált]

Cantus catholici, Nagyszombat, 1675 (RMK I 1183/A), p. 107. [digitalizált]

Isteni dicsiretek, imadsagok, Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503), p. 147.

Az evangelivmok es epistolak, Bécs, 1616 (RMNy 1102), f. 52v[digitalizált]

Az evangelivmok es epistolak, Bécs-Pozsony, 1617 ? (RMNy 1145), f. 52v.

Cantionale catholicum, Csik, 1676 (RMK I 1188), p. 236. [digitalizált]

Cantvs catholici, Kassa, 1674 (RMK I 1159), p. 349. [digitalizált]

Evangeliomok es epistolak, Nagyszombat, 1692 (RMK I 1433), p. 343. [digitalizált]

Telegdi Miklós: Az evangeliomoknak ... magyarázattyának, Bécs, 1638 (RMNy 1715, RMK I 676), p. 41. [digitalizált]

Evangeliomok es epistolak, Bécs, 1642 (RMNy 1918, RMK I 725), p. 313. [digitalizált]

Az evangeliomok es epistolak, Bécs, 1687 körül (RMK I 1359/A), p. 284. [digitalizált]

Az evangeliomok es epistolak, Bécs, 1629 (RMNy 1421, RMK I 575), p. 284. [digitalizált]

Evangeliumok es epistolák, Bécs, 1700 (RMK I 1551), p. 278. [digitalizált]

Kereszteni isteni dicsiretek, Bártfa, 1640 (RMNy 1816, RMK I 698), p. 166. [digitalizált]

Cantvs catholici, Lőcse, 1651 (RMNy 2381, RMK I 856), p. 73.

Boroszlói kézirat, 16. sz. vége (Stoll 7), f. 15v.

Csíkcsobotfalvi kézirat, 1675 körül (Stoll 99), p. 131.

Unitárius graduál, 1697 után (Stoll 138), p. 147.

Graduale sacrum, 1699-1702 (Stoll 140), p. 193.

Écsi-énekeskönyv, 1700-1725 (Stoll 159), p. 236.

Isteni dicséretek, Kolozsvár, 1602-1615 (RMNy 983, RMK I 342), p. 168.

Az evangelivmok es epistolak, Bécs, 1616 (RMNy 1102), f. 51v[digitalizált]

Az evangelivmok es epistolak, Bécs, 1616 (RMNy 1102), f. 52r[digitalizált]

Az evangelivmok es epistolak, Bécs-Pozsony, 1617 ? (RMNy 1145), f. 51v.

Az evangelivmok es epistolak, Bécs-Pozsony, 1617 ? (RMNy 1145), f. 52r.

Az evangeliomok es epistolak, Bécs, 1629 (RMNy 1421, RMK I 575), p. 282. [digitalizált]

Az evangeliomok es epistolak, Bécs, 1629 (RMNy 1421, RMK I 575), p. 283. [digitalizált]

Keresztyéni enekek, Lőcse, 1629 (RMNy 1438), p. 134.

Evangeliomok es epistolak, Bécs, 1642 (RMNy 1918, RMK I 725), p. 312. [digitalizált]

Keresztyeni isteni dicsiretek, Lőcse, 1642 (RMNy 1940, RMK I 726), p. 139.

Egy néhány szép soltárok, Várad, 1648 (RMNy 2251, RMK I 818), p. 246.

Cantvs catholici, Lőcse, 1651 (RMNy 2381, RMK I 856), p. 71.

Cantvs catholici, Lőcse, 1651 (RMNy 2381, RMK I 856), p. 72.

Az evangeliomok es epistolak, Bécs, 1661 (RMNy 2960, RMK I 971), p. 291.

Az evangeliomok es epistolak, Bécs, 1661 (RMNy 2960, RMK I 971), p. 292.

Az evangeliomok es epistolak, Bécs, 1662 (RMNy 3019, RMK I 984), p. 291. [digitalizált]

Az evangeliomok es epistolak, Bécs, 1662 (RMNy 3019, RMK I 984), p. 292. [digitalizált]

Az evangeliomok és epistolak, Nagyszombat, 1669 (RMNy 3581, RMK I 1089), p. 384.

Az evangeliomok és epistolak, Nagyszombat, 1669 (RMNy 3581, RMK I 1089), p. 385.

Cantvs catholici, Kassa, 1674 (RMK I 1159), p. 340. [digitalizált]

Énekeskönyv, Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B), p. 222.

Cantus catholici, Nagyszombat, 1675 (RMK I 1183/A), p. 105. [digitalizált]

Cantus catholici, Nagyszombat, 1675 (RMK I 1183/A), p. 106. [digitalizált]

Cantionale catholicum, Csik, 1676 (RMK I 1188), p. 234. [digitalizált]

Cantionale catholicum, Csik, 1676 (RMK I 1188), p. 235. [digitalizált]

Az evangeliomok es epistolak, Bécs, 1683 (RMK I 1293), p. 277.

Az evangeliomok es epistolak, Bécs, 1683 (RMK I 1293), p. 292.

Evangeliomok és epistolák, Nagyszombat, 1683 (RMK I 1312)

Az evangeliomok es epistolak, Bécs, 1687 körül (RMK I 1359/A), p. 282. [digitalizált]

Az evangeliomok es epistolak, Bécs, 1687 körül (RMK I 1359/A), p. 283. [digitalizált]

Az Sz. David profetanak, Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B), p. 448.

Evangeliumok es epistolák, Bécs, 1700 (RMK I 1551), p. 277. [digitalizált]

Énekeskönyv, Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A), p. 226.

Énekeskönyv, s. l., 1700 előtt (RMNy 3191, RMK I 1613/C), p. 307.

(RMNy 886/1, RMK I 376), f. 96r.

(RMNy 1037/2, RMK I 435), p. 129. [digitalizált]

(RMNy 1628/1, RMK I 648), p. 241. [digitalizált]

(RMNy 2532, RMK I 890/2), p. 173. [digitalizált]

(RMNy 353/1, RMK I 332), f. 283r[digitalizált]

(Stoll 67/1), p. 289.

(Stoll 73/2), f. 37v.

(Stoll 82/1), p. 242.

(RMNy 1107/1, RMK I 463), f. 110r.

(RMNy 1205/1, RMK I 497), f. 105v.

(RMNy 1523/1, RMK I 611), f. 105v.

(RMNy 2254/3, RMK I 816/2), p. 222.

(RMNy 2406/3, RMK I 852/2), p. 222.

(RMNy 2564, RMK I 895/2), p. 211. [digitalizált]

(RMNy 2624, RMK I 898/2), p. 222.

(RMNy 3034, RMK I 990/2), p. 284.

(RMK I 1155/B), p. 400.

(RMK I 1183/2), p. 245.

(RMK I 1244/2), p. 222.

(RMK I 1384/2), p. 201.

(RMK I 1389/1), p. 405.

(RMK I 1410/1), p. 405.

(RMK I 1460/1), p. 448.

(RMK I 1499/2), p. 167.

(RMK I 1553/2), p. 259.

Kritikai kiadás: RMKT 1. 431 RMKT 1. 431
Változatok:
Hasonmás-kiadás: Változat:
Digitalizált példány: Változatok:
Szöveg Dallam A megjelenített digitalizált változat: (RMNy 353/1, RMK I 332), f. 283r
Forrás: Magyar Elektronikus Könyvtár

A vers dallama

Az alábbi kották a következő kiadásból származnak: Csomasz Tóth Kálmán, Ferenczi Ilona (sajtó alá rendező) 2017. A XVI. század magyar dallamai. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Előfordulhat, hogy a vers dallama más gyűjteményben is szerepel, melynek sorszáma az adatlap Dallam mezőjében látható. Ugyanakkor az adatlapi mező nem tartalmazza az RMDT új kiadásának számait – ez az adatbázis egy későbbi változatában lesz szinkronizálva.

A kottaképek a Magyar Elektronikus Referenciamű Szolgáltatás (MERSZ) oldaláról érkeznek, és a jegyzetek és dallamok hivatkozásai is a MERSZ oldalára ugranak, melynek használatához előfizetés vagy megfelelő felsőoktatási, ill. tudományos hálózathoz való hozzáférés szükséges.

RMDT1 2017, 111 (Krisztus ma feltámada, mi bűnünket elmosá)
Jegyzetek

RMDT1 2017, 112/I (Krisztus ma feltámada, ki értünk meghalt vala)
Jegyzetek

RMDT1 2017, 112/II (Krisztus ma feltámada, mi bűnünket elmosá)
Jegyzetek

RMDT1 2017, 112/III (Krisztus ma feltámada, mi bűnünket elmosá)
Jegyzetek

RMDT1 1958, 68 (Krisztus ma feltámada, mi bűnünket elmosá)
Jegyzetek

RMDT1 1958, 69/I (Krisztus ma feltámada, ki értünk meghalt vala)
Jegyzetek

RMDT1 1958, 69/II (Krisztus ma feltámada, mi bűnünket elmosá)
Jegyzetek

RMDT1 1958, 69/III (Krisztus ma feltámada, mi bűnünket elmosá)
Jegyzetek