Új keresés Címlap Segítség

A vers adatlapjához kattintson ide.

A forrásban található versek listájához kattintson ide.
A keresztyénségben igaz vallás a hitben (RPHA 0017)p. 10.[digitalizált]
Az Atya Úristen Ádámot hogy teremté, ki beszédét (RPHA 0118)p. 22.[digitalizált]
Az Üdvözítőt régenten, mint megígérte az Isten (RPHA 0145)p. 23.[digitalizált]
Istentől választott népek, gyűljetek egybe mindnyájan (RPHA 0617)p. 24.[digitalizált]
Mindeneknek teremtője és híveknek megváltója ... bűnösöknek (RPHA 0971)p. 25.[digitalizált]
Gyermek születék Bethlehemben ... mint vőlegény (RPHA 2019)p. 33.[digitalizált]
Hálát adjunk mindnyájan az Úristennek (RPHA 0481)p. 34.[digitalizált]
Nagy örömnap ez nekünk, mert Krisztus születék (RPHA 1040)p. 35.[digitalizált]
Dicséretes a gyermek (RPHA 0258)p. 36.[digitalizált]
Jer, mi dicsérjük, áldjuk és felmagasztaljuk (RPHA 0649)p. 38.[digitalizált]
Jer, dicsérjük e mai napon a mi Urunkat (RPHA 0640)p. 40.[digitalizált]
E nap nekünk dicséretes nap, bizony vígasságnak napja (RPHA 0295)p. 41.[digitalizált]
Jer, mindnyájan örüljünk (RPHA 0656)p. 42.[digitalizált]
Szent Isaiás így ír Krisztusnak szent születéséről (RPHA 1313)p. 50.[digitalizált]
Krisztus Jézus születék (RPHA 0799)p. 52.[digitalizált]
Úristennek Szent Fia e nap nekünk születék (RPHA 1445)p. 53.[digitalizált]
Jézus, születél üdvösségünkre (RPHA 0677)p. 53.[digitalizált]
Úristen veletek (RPHA 1444)p. 56.[digitalizált]
Teljes szívvel örvendjünk (RPHA 1372)p. 57.[digitalizált]
Jövel, népeknek megváltója, Szűznek nemes szép virága (RPHA 0696)p. 58.[digitalizált]
Mi Atyánk, Atya Isten, vezérünk, Fiú Isten (RPHA 0903)p. 59.[digitalizált]
Jer, dicsérjük, jer, dicsérjük a Krisztus Jézust (RPHA 0637)p. 70.[digitalizált]
Gyermek születék Bethlehemben ... mint vőlegény (RPHA 2019)p. 95.[digitalizált]
Nekünk születék mennyei király, Szűz Máriának (RPHA 1068)p. 96.[digitalizált]
Megteljesíté az Atya Isten (RPHA 0872)p. 98.[digitalizált]
Mikor Krisztus Bethlehemben, születteték (RPHA 0938)p. 102.[digitalizált]
Gonosz, kegyetlen Heródes, született Krisztustól mit félsz (RPHA 0434)p. 110.[digitalizált]
Isten Fia magát megalázá (RPHA 0596)p. 130.[digitalizált]
Csodálatos nagy bölcsesség (RPHA 0235)p. 144.[digitalizált]
Jer, dicsérjük az Istennek Fiát (RPHA 0639)p. 162.[digitalizált]
Dicséretet mondjunk Atya Istennek (RPHA 0263)p. 164.[digitalizált]
Atyának bölcsessége isteni bizonyság (RPHA 0114)p. 172.[digitalizált]
Dicsőség, dicséret és tisztesség (RPHA 0285)p. 188.[digitalizált]
Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, és kiket ő szerete (RPHA 0790)p. 234.[digitalizált]
Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, és kiket ő szerete (RPHA 0790)p. 235.[digitalizált]
Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, és kiket ő szerete (RPHA 0790)p. 236.[digitalizált]
Krisztus feltámada igazságunkra (RPHA 0784)p. 237.[digitalizált]
Fénylik a Nap fényességgel, zeng az ég nagy dicsérettel (RPHA 0418)p. 238.[digitalizált]
Krisztus feltámada, ki értünk meghalt vala, mi bűnünkért kínt valla (RPHA 0786)p. 239.[digitalizált]
Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, ő szent vére hullása (RPHA 0792)p. 240.[digitalizált]
Krisztus feltámada, nekünk örömet ada (RPHA 0794)p. 241.[digitalizált]
Krisztust megfeszíték kegyetlen zsidó népek (RPHA 0817)p. 242.[digitalizált]
Krisztus feltámada, ki értünk meghalt vala, mindennek utat nyita (RPHA 0788)p. 243.[digitalizált]
Ó, Jézus, mi Üdvözítőnk (RPHA 1116)p. 245.[digitalizált]
Krisztus mennybe ma felmene, alleluja (RPHA 0809)p. 257.[digitalizált]
Krisztus mennybe felmene nekünk helyet szerzeni, ül Atyjának (RPHA 0808)p. 258.[digitalizált]
Krisztus mennyekbe felmene nekünk helyet szerzenie, Atyjával (RPHA 0806)p. 259.[digitalizált]
A Pünkösd ünnepnapján tanítványok egy házban (RPHA 0035)p. 266.[digitalizált]
Pünkösd napja betelvén (RPHA 1184)p. 267.[digitalizált]
A Pünkösdnek jeles napján Szentlélek Isten küldeték (RPHA 0037)p. 268.[digitalizált]
Jövel, Szentlélek Úristen, lelkünknek vigassága (RPHA 0702)p. 269.[digitalizált]
Jövel, Szentlélek Úristen, ki Atyával (RPHA 0699)p. 270.[digitalizált]
A Szentléleknek kegyelme apostoloknak szívüket betölté (RPHA 0044)p. 274.[digitalizált]
Szentháromság és csak egy Istenség, kit emberi elme (RPHA 1326)p. 285.[digitalizált]
Imádunk mi téged, Szentháromság (RPHA 0577)p. 290.[digitalizált]
Ó, mi szent Atyánk, kegyes és kegyelmes (RPHA 1124)p. 291.[digitalizált]
Üdvözlégy, Istennek szent teste (RPHA 1398)p. 320.[digitalizált]
Üdvözlégy, Krisztus, Istennek Fia (RPHA 1401)p. 321.[digitalizált]
Itt jelen vagyon az Istennek Fia (RPHA 3230)p. 346.[digitalizált]
Angyaloknak nagyságos asszonya (RPHA 0099)p. 350.[digitalizált]
Gyönyörködjél, Szűz Mária, magas mennyországban (RPHA 0451)p. 351.[digitalizált]
Hálát mi adjunk az Atya Istennek (RPHA 0487)p. 447.[digitalizált]
Követi vala népnek soksága Krisztusnak csodáit (RPHA 0781)p. 449.[digitalizált]
Sok hálaadással mi most tartozunk (RPHA 1251)p. 478.[digitalizált]
Szent vagy örökké, Atya Úristen, a magas mennyekben (RPHA 1321)p. 517.[digitalizált]
Ne hagyj elesnem, felséges Isten, keserűségemben (RPHA 1052)p. 522.[digitalizált]
Amely embernek jó hite vagyon (RPHA 0094)p. 523.[digitalizált]
Istenünkhöz fohászkodván (RPHA 0618)p. 524.[digitalizált]
Csak tebenned, Uram Isten, vagyon bizodalmunk (RPHA 0222)p. 525.[digitalizált]
Könyörögjünk az Istennek, Szentlelkének (RPHA 0774)p. 528.[digitalizált]
Adjunk hálát mindnyájan az Atya Úristennek (RPHA 0062)p. 528.[digitalizált]
Áldott az Úristen örökké mennyekben (RPHA 0083)p. 530.[digitalizált]
Krisztus, ki vagy nap és világ, minket sötétségben ne hagyj (RPHA 0804)p. 532.[digitalizált]
Adjunk hálát az Úrnak, mert érdemli (RPHA 0061)p. 533.[digitalizált]
Mondjatok dicséretet, keresztyének, az Úristennek (RPHA 1005)p. 534.[digitalizált]
Mindenható, felséges Atya Úristen, csak te (RPHA 0975)p. 535.[digitalizált]
Mi kegyes Atyánk, kit vallunk hitünkben (RPHA 0914)p. 537.[digitalizált]
Aki akar üdvözülni (RPHA 0065)p. 539.[digitalizált]
Hálaadásunkban rólad emlékezünk (RPHA 0478)p. 541.[digitalizált]
Emlékezzél, Úristen, híveidről (RPHA 0368)p. 542.[digitalizált]
Ébredjél fel, világ, bűneidből (RPHA 0308)p. 542.[digitalizált]
Hallgass meg minket, Úristen, tekints reánk (RPHA 0505)p. 543.[digitalizált]
Könyörgünk neked, Istennek szent Fia (RPHA 0771)p. 544.[digitalizált]
Járuljunk mi az Istennek szent Fiához (RPHA 0632)p. 544.[digitalizált]
Ó, mennyei nagy boldogság (RPHA 1123)p. 545.[digitalizált]
Mennybéli nagy Isten, hozzád kiáltunk (RPHA 0884)p. 546.[digitalizált]
Jézus Krisztus, mi kegyelmes hadnagyunk (RPHA 0668)p. 546.[digitalizált]
Mennynek és Földnek nemes teremtője, és mindeneknek kegyelmes (RPHA 0896)p. 547.[digitalizált]
Áldott keresztyének Ura (RPHA 0085)p. 548.[digitalizált]
Ó, mely igen rövid volt, lám, e világ (RPHA 1121)p. 549.[digitalizált]
Emlékezzél meg, te gyarló ember, a te Istenedről (RPHA 0364)p. 550.[digitalizált]
Mennyei felségnek Ura és Istene (RPHA 0889)p. 551.[digitalizált]
Neked, mennyei szent Atyánk, könyörgünk (RPHA 1062)p. 552.[digitalizált]
Üdvözlégy, irgalmas Jézus (RPHA 1396)p. 553.[digitalizált]
Jövel, Szentlélek Isten, tarts meg minket Igédben (RPHA 0697)p. 553.[digitalizált]
Panaszolkodunk most országunknak ily nagy pusztaságán (RPHA 1171)p. 555.[digitalizált]
Immáron a Nap feljövén (RPHA 0584)p. 557.[digitalizált]
Immár mostan, ó, Szentlélek (RPHA 0583)p. 558.[digitalizált]
Igaz bíró, nagy Úristen (RPHA 0562)p. 558.[digitalizált]
Sok nyavalyánkban Atyánkhoz kiáltsunk (RPHA 1262)p. 559.[digitalizált]
Atya Istennek egy Fia, e világnak ő bírója (RPHA 0106)p. 559.[digitalizált]
Állatoknak megtartója, állhatatos vagy, Úristen (RPHA 0092)p. 559.[digitalizált]
Ó, felséges, áldott király (RPHA 1111)p. 560.[digitalizált]
Üdvözlégy, Krisztus, e világnak ura (RPHA 1400)p. 561.[digitalizált]
Jövel, légy velünk, Úristen (RPHA 0694)p. 562.[digitalizált]
E világnak fényessége, Krisztus Jézus egy reménye (RPHA 0306)p. 562.[digitalizált]
Boldog az olyan ember az Istenben (RPHA 0203)p. 571.[digitalizált]
Szent Dávid próféta második énekében (RPHA 1311)p. 572.[digitalizált]
Zúgódik, dúl-fúl magában e világ (RPHA 1496)p. 573.[digitalizált]
Szent Dávid próféta háborúságában, imádkozik vala (RPHA 1310)p. 575.[digitalizált]
Szent Dávid király bűnei ellen így panaszolkodik (RPHA 1306)p. 576.[digitalizált]
Számkivetésre Dávid megyen vala (RPHA 1298)p. 577.[digitalizált]
Tekints reám, Istenem, nyavalyámban (RPHA 1366)p. 580.[digitalizált]
Megnyomorodván ellenségétől szent Dávid próféta (RPHA 0868)p. 581.[digitalizált]
Szent Dávid király háborúságában, panaszolkodik (RPHA 1307)p. 583.[digitalizált]
Sokan vannak most olyatén emberek (RPHA 1283)p. 584.[digitalizált]
Szent Dávid próféta éneklő könyvének huszonharmad részében (RPHA 1309)p. 585.[digitalizált]
Az Úristen nekem édes táplálóm (RPHA 0152)p. 586.[digitalizált]
Mikor Dávid vala keserűségben (RPHA 0932)p. 587.[digitalizált]
Mostan hozzád felkiáltok, felséges Úristen (RPHA 1017)p. 588.[digitalizált]
Szent Dávid próféta az Istennek nagy hatalmát látván (RPHA 1308)p. 589.[digitalizált]
Dávid prófétának imádkozásáról (RPHA 0242)p. 590.[digitalizált]
Sok emberek vannak e széles világon, kik tévelygésben vannak (RPHA 1248)p. 593.[digitalizált]
Mindenkoron áldom az én Uramat (RPHA 0983)p. 594.[digitalizált]
Mikoron Dávid Saul előtt futna (RPHA 0945)p. 597.[digitalizált]
Nagy bánatban Dávid mikoron vala (RPHA 1024)p. 599.[digitalizált]
Lásd meg, Uram, én ügyemet (RPHA 0823)p. 601.[digitalizált]
Mikor Szennakerib a Jeruzsálemet megszállotta vala (RPHA 0940)p. 603.[digitalizált]
Minden népek örülvén tapsoljanak (RPHA 0963)p. 604.[digitalizált]
Erős várunk nekünk az Isten (RPHA 0392)p. 604.[digitalizált]
Háborúsága Dávid királynak egykoron nagy vala (RPHA 0470)p. 605.[digitalizált]
Úristen, kérünk a te szent nevedért (RPHA 1437)p. 607.[digitalizált]
Mikoron Dávid nagy búsultában (RPHA 0944)p. 608.[digitalizált]
Irgalmazz, Úristen, immáron énnekem (RPHA 0590)p. 610.[digitalizált]
Saulnak a Dávidhoz jó szerelme (RPHA 1209)p. 612.[digitalizált]
Meghallgassad az én imádságomat (RPHA 0863)p. 613.[digitalizált]
Sok jótéteményen nagyon csodálkozván (RPHA 1259)p. 615.[digitalizált]
Örök Isten, figyelmezzél az én segítségemre (RPHA 1150)p. 616.[digitalizált]
Hogy Jeruzsálemnek drága templomát (RPHA 0549)p. 617.[digitalizált]
Az Úristent magasztalom (RPHA 0154)p. 618.[digitalizált]
Felséges Isten, neked jelentjük, mi nagy nyavalyánkat (RPHA 0415)p. 620.[digitalizált]
Az Úristen áll minden bíráknak gyülekezetekben (RPHA 0150)p. 621.[digitalizált]
A jó hitű ember szelíd e világon (RPHA 0014)p. 622.[digitalizált]
Mely igen jó az Úristent dicsérni (RPHA 0878)p. 623.[digitalizált]
Jer, örvendezzünk az Úristennek (RPHA 0657)p. 625.[digitalizált]
Keresztyének, kik e Földön lakoztok (RPHA 0729)p. 626.[digitalizált]
Úrnak szolgái, no, dicsérjétek mindnyájan az Urat (RPHA 1447)p. 628.[digitalizált]
Felséges Isten, hozzád kiáltunk nagy keserűséggel (RPHA 0409)p. 628.[digitalizált]
Minden állat dicsér, Úristen, tégedet (RPHA 0952)p. 629.[digitalizált]
Nagy hálaadással magasztallak téged, én Istenem (RPHA 1031)p. 631.[digitalizált]
Drága dolog az Úristent dicsérni (RPHA 0291)p. 633.[digitalizált]
Végtelen irgalmú, ó, te nagy hatalmú Isten, légy már kegyelmes (RPHA 1473)p. 641.[digitalizált]
Ó, te meghalandó emberi nemzetség (RPHA 1134)p. 659.[digitalizált]
Ember, emlékezzél a szomorú halálról (RPHA 0340)p. 660.[digitalizált]
Adj üdvösséges kimúlást (RPHA 0059)p. 670.[digitalizált]
Halandó emberek, kik most jelen vagytok (RPHA 0480)p. 671.[digitalizált]
Megértsétek, keresztyének, kiknek Krisztus vezéretek (RPHA 0861)p. 672.[digitalizált]
Isten hívei, akik vagytok (RPHA 0597)p. 672.[digitalizált]
Krisztusnak hű keresztyéni (RPHA 0815)p. 676.[digitalizált]
Sok nyomorúsággal élete embernek (RPHA 1265)p. 677.[digitalizált]
Jézus Krisztus, Úristennek Fia (RPHA 0676)p. 678.[digitalizált]
Bűnnek az ő zsoldja a halál, jól tudjuk (RPHA 0213)p. 680.[digitalizált]
Véletlen embernek utolsó órája (RPHA 1478)p. 682.[digitalizált]
Mit bízik e világ ő álnokságában (RPHA 1002)p. 687.[digitalizált]
Bizonytalan voltát világ állapotjának (RPHA 0182)p. 702.[digitalizált]
Gondolkodjál, ember, a te bűneidről (RPHA 0431)p. 711.[digitalizált]
Kérlek és intlek mostan tégedet (RPHA 0735)p. 725.[digitalizált]
RPHA-szám: 0790.

Forrás: Cantionale catholicum, Csik, 1676 (RMK I 1188), p. 234. [digitalizált]. Felekezet: katolikus.
Változatazonosító: 16738.

Hungaricana

Copyright (C) H. Hubert Gabriella, Horváth Andor, Horváth Iván, Seláf Levente 1979-2023.