Batizi András, Jer, dicsérjük az Istennek Fiát (RPHA 0639)

Irodalomtörténet Poétika Források
Incipit: Jer, dicsérjük az Istennek Fiát
RPHA-szám: 0639
Szerző: Batizi András A verset a keletkezését követően a szerzőnek tulajdonították.
Cím: Krisztusnak természetéről való hymnus
Változatok:
A szereztetés ideje: 1546 környékét megelőző időben
Pro domo: Kottás kálvinista énekeskönyv (S 282) p. 21B. A műfaj, hymnus nem bizonyított.
Változat:
  • RMNy 541: Advent 3. vasárnap; Quinquagesima; Virágvasárnap; Virágvasárnap után hétfő; Virágvasárnap után csütörtök; Virágvasárnap után péntek; Szentháromság-nap után 13. vasárnap; Szentháromság-nap után 16. vasárnap; Szentháromság-nap után 24. vasárnap; prédikáció előtt;S 57: Advent 2. vasárnap; Szentháromság-nap után 13. vasárnap
Akrosztichon: A versnek nincs akrosztichonja.
Kolofon: A versnek nincs kolofonja.
A versforma fajtája: Szótagszámláló, izostrofikus vers.
Versforma: a10(4,6), a10(4,6), a10(4,6), a10(4,6)
Keresés erre a rímképletre
Keresés erre a szótagszámra
Nótajelzés: Felix namque decoris ornamentum (RPHA 5064)
Légy irgalmas, Úristen, minekünk
(RPHA 0834)
Imádunk mi téged, Szentháromság
(RPHA 0577)
Angyaloknak nagyságos asszonya
(RPHA 0099)
Kegyelmezz meg nekünk, nagy Úristen
(RPHA 0720)
O venerabilis virginitas
(RPHA 5147)
Nótajelzésként: Szentháromság és csak egy Istenség, kit emberi elme (RPHA 1326)
Dicsérjük és imádjuk szüntelen
(RPHA 0276)
Tanulj meg, te, az úton elmenni
(RPHA 1356)
Imádunk mi téged, Szentháromság
(RPHA 0577)
Isten népe és Dávid azt látá
(RPHA 0599)
Légy irgalmas, Úristen, minekünk
(RPHA 0834)
Sok hálákat Úristennek adjunk
(RPHA 1252)
Az Istenhez a jámbor bízhatik
(RPHA 0138)
Dallam: A vers énekvers. RMDT1 46SZ, RMDT1 143SZ, RMDT2 339SZ
Változat:
Terjedelem: Terjedelem: 23 / 30 versszak
Változatok:
Irodalmi minta: (Felix namque decoris ornamentum)
Műfaj: [ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]
Úzus: Változatok:
Felekezet: 32% protestáns (6 db) 32% református (6 db) 26% evangélikus (5 db) 11% katolikus (2 db)
Változatok:

A keresztyeni gyülekezetben, Várad, 1566 (RMNy 222), p. 26.

Enekes könyv, Debrecen, 1569 (RMNy 264), p. 130.

Az kereztieni gievlekezetben, Bártfa, 1593 (RMNy 713, RMK I 267), p. 13. [digitalizált]

Cantionale catholicum, Csik, 1676 (RMK I 1188), p. 162. [digitalizált]

Kereszteni isteni dicsiretek, Bártfa, 1640 (RMNy 1816, RMK I 698), p. 295. [digitalizált]

Keresztyen imadsagok egy-nehany, Debrecen, 1641 (RMNy 1874, RMK I 713), f. 68v.

Enekec harom rendbe, Detrekő, 1582 (RMNy 513, RMK I 195), f. 76v[digitalizált]

Nagydobszai graduál, 17. sz. eleje (Stoll 9), p. 295.

Kecskeméti graduál, 1637-1638 (Stoll 58), p. 317.

Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715 (Stoll 178), p. 141.

Énekeskönyv, Debrecen, 1570 (RMNy 276), p. 139.

Enekes keoniv, Debrecen, 1579 (RMNy 429), p. 123.

Énekeskönyv, Debrecen, 1586 körül (RMNy 582), p. 133.

Énekeskönyv, Debrecen, 1590 (RMNy 640, RMK I 232), p. 179.

Ditseretekel s egyéb, Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965), p. 8.

Keresztyeni isteni dicsiretek, Lőcse, 1642 (RMNy 1940, RMK I 726), p. 249.

Énekeskönyv, Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B), p. 257.

Az Sz. David profetanak, Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B), p. 511.

Énekeskönyv, Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A), p. 262.

(RMNy 160/1, RMK I 40), f. F5r.

(RMNy 353/2, RMK I 332), f. 29r[digitalizált]

(RMNy 886/1, RMK I 376), f. 133r.

(Stoll 67/1), p. 326.

(Stoll 82/1), p. 308.

(RMNy 1107/1, RMK I 463), f. 128r.

(RMNy 1205/1, RMK I 497), f. 122v.

(RMNy 1523/1, RMK I 611), f. 122v.

(RMNy 1628/1, RMK I 648), p. 285. [digitalizált]

(RMNy 2254/3, RMK I 816/2), p. 257.

(RMNy 2406/3, RMK I 852/2), p. 257.

(RMNy 2532, RMK I 890/2), p. 201. [digitalizált]

(RMNy 2564, RMK I 895/2), p. 244. [digitalizált]

(RMNy 2624, RMK I 898/2), p. 257.

(RMNy 3034, RMK I 990/2), p. 330.

(RMK I 1155/B), p. 447.

(RMK I 1183/2), p. 286.

(RMK I 1244/2), p. 257.

(RMK I 1384/2), p. 232.

(RMK I 1389/1), p. 453.

(RMK I 1410/1), p. 453.

(RMK I 1460/1), p. 511.

(RMK I 1499/2), p. 194.

(RMK I 1553/2), p. 300.

Kritikai kiadás: RMKT 2. 61 RMKT 2. 61 RMKT 2. 61
Változatok:
Hasonmás-kiadás: Változatok:
Digitalizált példány: Változatok:
Szöveg Dallam A szöveg forrása: Régi Magyar Költők Tára XVI. század
A »Felix namque decoris« nótájára.
Jer dícsérjük az istennek fiát,
Az szép szűznek áldott szent magzatját,
Ez világnak édes megváltóját,

Bűnösöknek kegyes szószólóját.
Jézus Krisztus kegyelmes megváltónk.
Úristentől adatott tanitónk,
Szent atyáddal felséges megtartónk,

Szent lélekkel minden igazgatónk.
Téged vallunk hatalmas istennek,
Kezdet nélkül való természetnek,
Szent atyáddal egy örök istennek,

Állatjából születél istennek.
Természetnek te előtte valál,
Kezdet nélkül az istennél valál,
Anya nélkül istentől származál,

Örök íge szájából mondatál.
Te általad az világ kezdeték,
És semmiből szépen teremteték,
Az csillagos szép ég terjeszteték,

Napval, holdval megékesítteték.
Ez széles föld tetőled adaték,
Termőfákkal meggyümölcsözteték,
Szép zöldellő fűvel tündökleték,

Virágokkal megcsillagoztaték.
Te általad Ádám teremteték,
Földből teste szépen alkottaték,
Mennyből lelke az testbe ihleték,

Éva társul melléje adaték.
Paradicsom kertébe viteték,
Ördög miatt ott ő megcsalaték,
Minden jótól ottan megfosztaték,

Az emberi nemzet kárhoztaték.
Mikor Ádám ott magát elveszté,
És fiait halálba béejté,
Atya isten magát kijelenté,

Te nevedet Ádámnak hirdeté.
Ábrahámnak azután fogada,
Áldott magnak téged akkor monda,
Szűz Mária méhébe fogada,

Te szent véred mi reánk árada.
Felöltözél az emberi testbe,
Ez világra jövél mi közinkbe,
Igaz hütet adál mi szívünkbe,

Új világot gerjesztél lelkünkbe.
Szent véreddel te minket megváltál,
Büneinkből szépen kitisztittál,
Szent lelkeddel megvilágosítál,

És atyádnak kedvébe juttatál.
Az keresztfán érettünk meghalál,
Harmad napon esmég feltámadál,
Mennyországban felmagasztaltatál,

Tisztességvel megkoronáztatál.
Azért vallunk téged királyunknak,
És örökké való nagy papunknak,
Isten előtt minden gyámolunknak,

Ez világon minden oltalmunknak.
Az istennek nagy haragja ellen,
Az ördögnek dihössége ellen,
Ez világnak kergetése ellen,

Az bünöknek röttentése ellen,
Te vagy nekünk minden igazságunk,
Jámborságunk és ártatlanságunk,
Te vagy nekünk szentségünk, váltságunk,

Isten előtt örök bódogságunk.
Te vagy nekünk az mi reménségünk,
Ez világon mi nagy tisztességünk,
Isten előtt minden dicsőségünk,

Mennyországban örök idvösségünk.
Szent léleknek rajtunk nyúgotója,
Nyomorodott árváknak tartója,
Mi hitünknek megkoronázója.

O istennek kedves áldozatja,
Kit jó szemvel megteként az atya,
És megmarad az ő jó illatja,
Mindörökké kedves foganatja.

Édes Jézus elődbe járolunk,
Széked előtt arczul leborúlunk.
Keservesen te hozzád óhajtunk,
És nagy sírva mennybe fölkiáltunk.

Mert az ördög ellenünk támadott,
Nagy sok gonosz közöttünk áradott,
Az mi erőnk immár elfáradott,
Jelents azért mostan hatalmadot.

Emlékezzél gyarló esetünkről,
Emlékezzél erőtlenségünkről,
Emlékezzél kegyelmességedről,
Emlékezzél szent ígéretedről.

Lám te testbe érettünk öltözél,
Az szép szűztől világra születél,
Szent véreddel te minket megjegyzél,
Igaz hütben magadnak gyűrőzél.

Ótalmazz meg azért az ördögtől,
Ez világi sok kegyetlenektől,
Szabadíts meg az mi bűneinktől,
Testünkbeli fertelmességektől.

Távoztasd el tőlünk az vérontást,
És sokféle dihös hadakozást,
Szállítsad le az sok nyúzást, fosztást,
Hogy az hütről tehessünk jó vallást.

Adjad nekünk az te szent lelkedet.
Terjesztessed az te szent igédet
Esmerjünk meg minnyájan tégedet,
Dicsérhessük az te szent nevedet.

Tekénts reánk most az magas mennyből,
Látogass meg királyi székedből,
Tégy jól velünk kegyelmességedből,
Ments meg minket keserűségünkből.

Vígasztald meg az mi siralmunkat,
Teljeséts be mi kívánságunkat,
Mi es néked hálaadásunkat,
Bémutatjuk mi áldozatunkat.

Édes Jézus néked hálát adunk,
Jóvoltodért el-felmagasztalunk,
Ajándékot elődbe mutatunk,
Dicséretet tenéked éneklünk.

*

Dícsértessék az atya úristen,
Dícsértessék az fiú úristen,
Dícsértessék az szent lélek isten.
Szentháromság egy bizony úristen.

A vers dallama

Az alábbi kották a következő kiadásból származnak: Csomasz Tóth Kálmán, Ferenczi Ilona (sajtó alá rendező) 2017. A XVI. század magyar dallamai. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Előfordulhat, hogy a vers dallama más gyűjteményben is szerepel, melynek sorszáma az adatlap Dallam mezőjében látható. Ugyanakkor az adatlapi mező nem tartalmazza az RMDT új kiadásának számait – ez az adatbázis egy későbbi változatában lesz szinkronizálva.

A kottaképek a Magyar Elektronikus Referenciamű Szolgáltatás (MERSZ) oldaláról érkeznek, és a jegyzetek és dallamok hivatkozásai is a MERSZ oldalára ugranak, melynek használatához előfizetés vagy megfelelő felsőoktatási, ill. tudományos hálózathoz való hozzáférés szükséges.

RMDT1 2017, 52 (Jer, dicsérjük az Istennek Fiát)
Jegyzetek

RMDT1 2017, 156 (Jer, dicsérjük mindnyájan Urunkat)
Jegyzetek

RMDT1 1958, 46 (Jer, dicsérjük az Istennek Fiát)
Jegyzetek

RMDT1 1958, 143 (Jer, dicsérjük mindnyájan Urunkat)
Jegyzetek