Új keresés Címlap Segítség

A vers adatlapjához kattintson ide.

A forrásban található versek listájához kattintson ide.
A keresztyénségben igaz vallás a hitben (RPHA 0017)p. 2.[digitalizált]
E nap nekünk dicséretes nap, bizony vígasságnak napja (RPHA 0295)p. 98.[digitalizált]
Jer, mindnyájan örüljünk (RPHA 0656)p. 100.[digitalizált]
Teljes e széles világon, mind a Földnek határáig (RPHA 1371)p. 103.[digitalizált]
Jövel, népeknek megváltója, Szűznek nemes szép virága (RPHA 0696)p. 104.[digitalizált]
Jer, mi dicsérjük, áldjuk és felmagasztaljuk (RPHA 0649)p. 108.[digitalizált]
Dicséretes a gyermek (RPHA 0258)p. 113.[digitalizált]
Nagy örömnap ez nekünk, mert Krisztus születék (RPHA 1040)p. 114.[digitalizált]
Gyermek születék Bethlehemben ... mint vőlegény (RPHA 2019)p. 121.[digitalizált]
Gyermek születék Bethlehemben ... mint vőlegény (RPHA 2019)p. 123.[digitalizált]
Gyermek születék Bethlehemben ... mint vőlegény (RPHA 2019)p. 124.[digitalizált]
Gyermek születék Bethlehemben ... mint vőlegény (RPHA 2019)p. 143.[digitalizált]
Gyermek születék Bethlehemben ... mint vőlegény (RPHA 2019)p. 144.[digitalizált]
Nekünk születék mennyei király, Szűz Máriának (RPHA 1068)p. 153.[digitalizált]
Gyermek születék Bethlehemben ... mint vőlegény (RPHA 2019)p. 155.[digitalizált]
Felséges Isten, neked jelentjük, mi nagy nyavalyánkat (RPHA 0415)p. 173.[digitalizált]
A jó hitű ember szelíd e világon (RPHA 0014)p. 180.[digitalizált]
Mi Urunk s édes Atyánk (RPHA 3001)p. 201.[digitalizált]
Immáron a Nap feljövén (RPHA 0584)p. 202.[digitalizált]
Látod Isten bűneinket, jól látod álnokságinkat (RPHA 0829)p. 203.[digitalizált]
Felséges Atya Úristen, e napnak ő kezdetében (RPHA 0406)p. 204.[digitalizált]
Könyörögjünk az Istennek Krisztus által (RPHA 0772)p. 205.[digitalizált]
Az éjszakai sötétség, mely e Földet elborítja (RPHA 0123)p. 206.[digitalizált]
Atya Istennek egy Fia, e világnak ő bírója (RPHA 0106)p. 206.[digitalizált]
Mit bízik e világ ő álnokságában (RPHA 1002)p. 237.[digitalizált]
Felséges Isten, hozzád kiáltunk nagy keserűséggel (RPHA 0409)p. 260.[digitalizált]
Úristen, irgalmazz nekem a te irgalmasságod szerint (RPHA 1436)p. 261.[digitalizált]
Atyának bölcsessége isteni bizonyság (RPHA 0114)p. 271.[digitalizált]
Dicsőség, dicséret és tisztesség (RPHA 0285)p. 324.[digitalizált]
Fénylik a Nap fényességgel, zeng az ég nagy dicsérettel (RPHA 0418)p. 333.[digitalizált]
Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, és kiket ő szerete (RPHA 0790)p. 340.[digitalizált]
Krisztus feltámada igazságunkra (RPHA 0784)p. 343.[digitalizált]
Keresztyéneknek serege, dicsérik Húsvétnak ünnepét (RPHA 0733)p. 346.[digitalizált]
E világnak fényessége, Krisztus Jézus egy reménye (RPHA 0306)p. 346.[digitalizált]
Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, és kiket ő szerete (RPHA 0790)p. 349.[digitalizált]
Krisztus feltámada, nekünk örömet ada (RPHA 0794)p. 353.[digitalizált]
Jézus Krisztus, mi megváltónk, teremtőnk (RPHA 0669)p. 363.[digitalizált]
Krisztus mennybe felmene nekünk helyet szerzeni, ül Atyjának (RPHA 0808)p. 365.[digitalizált]
Krisztus mennybe ma felmene, alleluja (RPHA 0809)p. 366.[digitalizált]
A Szentléleknek kegyelme apostoloknak szívüket betölté (RPHA 0044)p. 370.[digitalizált]
A Pünkösdnek jeles napján, alleluja (RPHA 0036)p. 375.[digitalizált]
Pünkösd napja betelvén (RPHA 1184)p. 376.[digitalizált]
Jövel, Szentlélek Úristen, ki Atyával (RPHA 0699)p. 380.[digitalizált]
Jövel, Szentlélek Úristen, bánatinkban vigasztalj meg (RPHA 0698)p. 380.[digitalizált]
Szent vagy örökké, Atya Úristen, a magas mennyekben (RPHA 1321)p. 383.[digitalizált]
Itt jelen vagyon az Istennek Fia (RPHA 3230)p. 397.[digitalizált]
Sok ínségünkben hozzád kiáltunk, felséges Úristen (RPHA 1257)p. 434.[digitalizált]
Az Úristent magasztalom (RPHA 0154)p. 435.[digitalizált]
Követi vala népnek soksága Krisztusnak csodáit (RPHA 0781)p. 529.[digitalizált]
Incipit: Krisztus feltámada, mi bűnünket megolda, és kiket ő szerete. RPHA-szám: 0790.
Pro domo: Másik digitalizált változat: https://medit.lutheran.hu/site/konyv/2163 (EOK) [HA2021]. Dallam: , . Terjedelem: Terjedelem: 6 versszak. Úzus: cantio, Húsvét.
Forrás: Cantvs catholici, Kassa, 1674 (RMK I 1159), p. 349. [digitalizált]. Felekezet: katolikus.
Változatazonosító: 5724.

Hungaricana

Copyright (C) H. Hubert Gabriella, Horváth Andor, Horváth Iván, Seláf Levente 1979-2023.