Új keresés Címlap Segítség

A vers adatlapjához kattintson ide.

A forrásban található versek listájához kattintson ide.
A keresztyénségben igaz vallás a hitben (RPHA 0017)p. 3.
Gyermek születék Bethlehemben ... mint vőlegény (RPHA 2019)p. 10.
Hálát adjunk mindnyájan az Úristennek (RPHA 0481)p. 11.
Nagy örömnap ez nekünk, mert Krisztus születék (RPHA 1040)p. 13.
Dicséretes a gyermek (RPHA 0258)p. 14.
Jer, mi dicsérjük, áldjuk és felmagasztaljuk (RPHA 0649)p. 17.
Jer, dicsérjük e mai napon a mi Urunkat (RPHA 0640)p. 19.
E nap nekünk dicséretes nap, bizony vígasságnak napja (RPHA 0295)p. 21.
Jer, mindnyájan örüljünk (RPHA 0656)p. 22.
Gyermek születék Bethlehemben ... mint vőlegény (RPHA 2019)p. 42.
Gyermek születék Bethlehemben ... mint vőlegény (RPHA 2019)p. 43.
Gyermek születék Bethlehemben ... mint vőlegény (RPHA 2019)p. 44.
Atyának bölcsessége isteni bizonyság (RPHA 0114)p. 48.
Dicsőség, dicséret és tisztesség (RPHA 0285)p. 66.
Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, és kiket ő szerete (RPHA 0790)p. 71.
Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, és kiket ő szerete (RPHA 0790)p. 72.
Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, és kiket ő szerete (RPHA 0790)p. 73.
Krisztus feltámada igazságunkra (RPHA 0784)p. 74.
Fénylik a Nap fényességgel, zeng az ég nagy dicsérettel (RPHA 0418)p. 76.
Krisztus mennybe ma felmene, alleluja (RPHA 0809)p. 80.
A Szentléleknek kegyelme apostoloknak szívüket betölté (RPHA 0044)p. 82.
Itt jelen vagyon az Istennek Fia (RPHA 3230)p. 95.
Angyaloknak nagyságos asszonya (RPHA 0099)p. 106.
Követi vala népnek soksága Krisztusnak csodáit (RPHA 0781)p. 140.
Könyörögjünk az Istennek, Szentlelkének (RPHA 0774)p. 156.
Adjunk hálát mindnyájan az Atya Úristennek (RPHA 0062)p. 157.
Jövel, Szentlélek Úristen, lelkünknek vigassága (RPHA 0702)p. 159.
Végtelen irgalmú, ó, te nagy hatalmú Isten, légy már kegyelmes (RPHA 1473)p. 168.
Szent Dávid próféta éneklő könyvének huszonharmad részében (RPHA 1309)p. 175.
Az Úristen nekem édes táplálóm (RPHA 0152)p. 177.
Mit bízik e világ ő álnokságában (RPHA 1002)p. 249.
RPHA-szám: 0790.
Pro domo: Tropizált változatok. 71: Más régi ének - 6. versszak, kottával; 72: Azon éneknek második nótája - Krisztus feltámada, / Irgalmazz nekünk, / Mi bűnünket elmosa... - 1 versszak; 73: Harmadik nótája. Procesiokorra való - kottával - Krisztus feltámada, / Mi bűnünket elmosa, / Kyrie eleison...; 73: Negyedik nótája - kottával - 1 versszak - Krisztus feltámada, / Mi bűnünket elmosa, / És kiket ő szerete, / Mennyországba felvive, / Kyrie eleison, alleluia. Terjedelem: Terjedelem: 6 versszak. Úzus: cantio, Húsvét, processio.
Forrás: Cantvs catholici, Lőcse, 1651 (RMNy 2381, RMK I 856), p. 73. Felekezet: katolikus.
Változatazonosító: 5734.

Copyright (C) H. Hubert Gabriella, Horváth Andor, Horváth Iván, Seláf Levente 1979-2023.