Új keresés Címlap Segítség

A vers adatlapjához kattintson ide.

A forrásban található versek listájához kattintson ide.
El-bemegyünk nagy örömben (RPHA 0329)p. 3.
Jövel, népeknek megváltója, mutasd meg Szűznek szülését (RPHA 0695)p. 4.
Vígan énekeljünk, Atya Istent dicsérjük (RPHA 1485)p. 5.
Jer, dicsérjük az Istennek Fiát (RPHA 0639)p. 8.
Semmiből teremté az Úristen az embert (RPHA 1218)p. 13.
Szent Isaiás így ír Krisztusnak szent születéséről (RPHA 1313)p. 15.
Mikor e széles világ kárhozatba esett volna (RPHA 0934)p. 21.
Dávidnak ő városában (RPHA 0243)p. 24.
Teljes e széles világon, mind a Földnek határáig (RPHA 1371)p. 26.
Jer, mi dicsérjük, áldjuk és felmagasztaljuk (RPHA 0649)p. 27.
Jer, dicsérjük e mai napon a mi Urunkat (RPHA 0640)p. 33.
Jer, mindnyájan örüljünk (RPHA 0656)p. 39.
Mindnyájan örüljünk, hív keresztyének (RPHA 0990)p. 42.
Dicséretes a gyermek (RPHA 0258)p. 45.
Hálát adjunk mindnyájan az Úristennek (RPHA 0481)p. 47.
E nap nekünk dicséretes nap, bizony vígasságnak napja (RPHA 0295)p. 47.
Úristen veletek (RPHA 1444)p. 49.
Úristennek Szent Fia e nap nekünk születék (RPHA 1445)p. 51.
Krisztus Jézus születék (RPHA 0799)p. 52.
Gyermek születék e napon (RPHA 0449)p. 54.
Gyermek születék Bethlehemben, kin örül a Jeruzsálem ... Szűz Máriától (RPHA 0448)p. 55.
Jó keresztyének, kik vagyunk (RPHA 0682)p. 56.
Megteljesíté az Atya Isten (RPHA 0872)p. 57.
Dicsérjed az Úristent, Krisztus serege (RPHA 0267)p. 59.
Heródes dühös ellenség (RPHA 0533)p. 61.
Mit félsz, Heródes, dühös ellenség (RPHA 1003)p. 62.
Atyának bölcsessége isteni bizonyság (RPHA 0114)p. 64.
Dicséretet mondjunk Atya Istennek (RPHA 0263)p. 66.
Uram Jézus Krisztusom, én édes Megváltóm (RPHA 1430)p. 68.
Régi időben megírta Jeremiás szent próféta (RPHA 1195)p. 70.
Az Úr Jézus Krisztusnak kínját és ő szent halálát (RPHA 0147)p. 72.
Csodálatos nagy bölcsesség (RPHA 0235)p. 79.
Krisztust megfeszíték kegyetlen zsidó népek (RPHA 0817)p. 84.
Krisztus halálnak torkába bűnünkért adatott vala (RPHA 0796)p. 87.
Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, ő szent vére hullása (RPHA 0792)p. 89.
Krisztus feltámada igazságunkra (RPHA 0784)p. 91.
Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, szent vére hullásával (RPHA 0791)p. 93.
Krisztus feltámada, nekünk örömet ada (RPHA 0794)p. 95.
Krisztus feltámada, ki értünk meghalt vala, mi bűnünkért kínt valla (RPHA 0786)p. 96.
Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, és kiket ő szerete (RPHA 0790)p. 99.
Krisztus Urunk feltámada (RPHA 0813)p. 101.
Hálaadásokkal mi énekeljünk (RPHA 0476)p. 102.
E nap mi mind örüljünk (RPHA 0294)p. 105.
Mostani nagy ünnep és a jeles örömök (RPHA 1022)p. 106.
Krisztus mennybe felmene nekünk helyet szerzeni, ül Atyjának (RPHA 0808)p. 108.
Krisztus mennyekbe felmene nekünk helyet szerzenie, Atyjával (RPHA 0806)p. 111.
Krisztus mennybe ma felmene, alleluja (RPHA 0809)p. 114.
Minden népek örülvén tapsoljanak (RPHA 0963)p. 115.
A Pünkösdnek jeles napján, alleluja (RPHA 0036)p. 116.
A Szentléleknek kegyelme apostoloknak szívüket betölté (RPHA 0044)p. 118.
Pünkösdnap a Szentlélek Úristen (RPHA 1185)p. 119.
Keresztyének, kik vagytok (RPHA 0731)p. 121.
Adj, Úristen, Szentlelket (RPHA 0060)p. 122.
Hallgass meg minket, nagy Úristen (RPHA 0503)p. 123.
Járuljunk mi az Istennek szent Fiához (RPHA 0632)p. 124.
Könyörögjünk az Istennek, Szentlelkének (RPHA 0774)p. 125.
Jer, mi kérjünk Szentlelket, véle össze az igaz hitet,... Ó igaz (RPHA 2050)p. 127.
Jer, mi kérjünk Szentlelket, véle össze az igaz hitet, ... Te igaz (RPHA 0654)p. 128.
Jövel, Szentlélek Úristen, látogasd meg (RPHA 0700)p. 129.
Jövel, Szentlélek Úristen, ki Atyával (RPHA 0699)p. 130.
Jövel, Szentlélek Isten, tarts meg minket Igédben (RPHA 0697)p. 132.
Jövel, Szentlélek Úristen, lelkünknek vigassága (RPHA 0702)p. 133.
Ó, dicsőséges Szentháromság (RPHA 1102)p. 135.
Imádunk mi téged, Szentháromság (RPHA 0577)p. 136.
Szentháromság és csak egy Istenség, kit emberi elme (RPHA 1326)p. 138.
Ó, mennyei nagy boldogság (RPHA 1123)p. 139.
Üdvözlégy, örök Atya Isten (RPHA 1403)p. 140.
Üdvözlégy, örök Úristen (RPHA 1404)p. 141.
Ó, Izrael, szerető népem (RPHA 1114)p. 144.
Szükség megtudnunk üdvösségnek dolgát (RPHA 1348)p. 147.
Hogy panaszolkodik a hatalmas Isten (RPHA 0550)p. 150.
Mi hiszünk az egy Istenben (RPHA 0910)p. 153.
Hiszünk mind egy Istenben (RPHA 0540)p. 154.
Aki akar üdvözülni (RPHA 0065)p. 155.
A keresztyénségben igaz vallás a hitben (RPHA 0017)p. 158.
Mi Atyánk, ki vagy mennyekben, te fiaid szükségünkben (RPHA 0906)p. 160.
Mi Atyánk, ki vagy mennyekben, kik vagyunk ismeretedben (RPHA 0905)p. 162.
Mi kegyes Atyánk, kit vallunk hitünkben (RPHA 0914)p. 165.
Úristen, irgalmazz nekem a te irgalmasságod szerint (RPHA 1436)p. 167.
Mindenható Úristen, szívünk retteg szüntelen (RPHA 0979)p. 168.
Légy irgalmas, Úristen, minekünk (RPHA 0834)p. 171.
Szent Dávid király bűnei ellen így panaszolkodik (RPHA 1306)p. 173.
Mindenható Úristen, mi bűnös emberek (RPHA 0977)p. 177.
Atya Úristen, mennybéli teremtőnk (RPHA 0110)p. 181.
Mi Urunk Jézus Krisztusnak szerelmes Atyja, Úristen (RPHA 0921)p. 182.
Felséges Isten, hozzád kiáltunk nagy keserűséggel (RPHA 0409)p. 186.
Bűnösök, hozzád kiáltunk (RPHA 0214)p. 187.
Vedd el, Úristen, rólunk haragodat (RPHA 1469)p. 189.
Hallgasd meg, Atya Isten, a mi szükségünket (RPHA 0492)p. 190.
Háborúsága Dávid királynak egykoron nagy vala (RPHA 0470)p. 194.
Mennynek és Földnek nemes teremtője, és mindeneknek kegyelmes (RPHA 0896)p. 198.
Uram Isten magasságban (RPHA 1427)p. 199.
Mi Urunk, Jézus Krisztus, mint meg vagyon írva (RPHA 0920)p. 203.
Megbántunk, Isten, szüntelen tégedet (RPHA 0859)p. 205.
Dicsérd az Istent, te, hív keresztyén (RPHA 0252)p. 206.
Penitenciát, kik tartani akarnak (RPHA 1177)p. 207.
Dicsérjük mindenkor a mi Istenünket (RPHA 0277)p. 210.
Mikor a zsidó nemzet tartatnék Babilóniában (RPHA 0926)p. 212.
Hallgasd meg mostan mi könyörgésünket (RPHA 0498)p. 217.
Boldog az ilyen ember e világon (RPHA 0199)p. 218.
Amely embernek jó hite vagyon (RPHA 0094)p. 220.
Áldott legyen mindörökké az Atya Isten (RPHA 0089)p. 221.
Tanulj meg, te, az úton elmenni (RPHA 1356)p. 225.
Minden embernek illik ezt megtudni (RPHA 0957)p. 227.
Magasztallak, én Istenem (RPHA 0850)p. 230.
Hálát mi adjunk az Atya Istennek (RPHA 0487)p. 235.
Úristen, áldj meg minket irgalmasságodból (RPHA 1434)p. 237.
Jézus Krisztus, mi üdvösségünk, egyetlen (RPHA 0671)p. 237.
Tebenned bízom, én Istenem (RPHA 1360)p. 240.
Benned bíztam, Uram Isten, soha ne gyaláztassam (RPHA 0171)p. 241.
Bizodalmunk a hatalmas Istenben (RPHA 0178)p. 246.
Aki veti segedelmét az Istennek hatalmába (RPHA 0074)p. 249.
Akik bíznak az Istenben (RPHA 0075)p. 252.
Mindenkor tebenned bíztam, Uram Isten (RPHA 0981)p. 253.
Fohászkodom hozzád, Uram, Istenem (RPHA 0421)p. 256.
Segítségül hívjuk a mennybéli Istent (RPHA 1215)p. 258.
Senki ne bízzék jó szerencséjében (RPHA 1220)p. 260.
Hallgassátok szent Dávidnak mondását (RPHA 0507)p. 262.
Uram, benned még az én reménységem (RPHA 1425)p. 263.
Mindenkoron áldom az én Uramat (RPHA 0983)p. 266.
Régen ó törvényben, Mózesnek könyvében (RPHA 1193)p. 270.
Mikoron Dávid Saul előtt futna (RPHA 0945)p. 273.
Dávid prófétának imádkozásáról (RPHA 0242)p. 276.
Sok jótéteményen nagyon csodálkozván (RPHA 1259)p. 278.
Az Úristent magasztalom (RPHA 0154)p. 281.
Dicsérem az Istent az én életemben (RPHA 0253)p. 285.
Mely igen jó az Úristent dicsérni (RPHA 0878)p. 286.
Jer, örvendezzünk az Úristennek (RPHA 0657)p. 288.
Aki az Istent megismerheti (RPHA 0068)p. 290.
Keresztyének, kik e Földön lakoztok (RPHA 0729)p. 294.
Jer, emlékezzünk, keresztyén népek (RPHA 0645)p. 296.
Mondjatok dicséretet, keresztyének, az Úristennek (RPHA 1005)p. 298.
Unszol minket Dávid próféta a zsoltárkönyvben (RPHA 1417)p. 299.
Nagy hálaadással magasztallak téged, én Istenem (RPHA 1031)p. 301.
Dicsérd az Istent mostan, ó, én lelkem (RPHA 0251)p. 306.
Drága dolog az Úristent dicsérni (RPHA 0291)p. 308.
Dicsérlek tégedet, én édes Istenem, nagy kegyelmességedért (RPHA 0281)p. 311.
Minden állat dicsér, Úristen, tégedet (RPHA 0952)p. 313.
Hálát adunk, Úristen, teneked (RPHA 0486)p. 317.
Hálaadásunkban rólad emlékezünk (RPHA 0478)p. 318.
Adjunk hálát mindnyájan az Atya Úristennek (RPHA 0062)p. 319.
Áldott az Úristen örökké mennyekben (RPHA 0083)p. 322.
Hálát adok neked, Úristen (RPHA 0482)p. 323.
Emlékezzél meg, te gyarló ember, a te Istenedről (RPHA 0364)p. 325.
Ki bírod mennyet és az egész Földet (RPHA 0741)p. 327.
Hálát adunk teneked, örök Isten (RPHA 0484)p. 328.
Áldott légy, Úristen, a magas mennyben (RPHA 0087)p. 329.
Szent Dávid próféta háborúságában, imádkozik vala (RPHA 1310)p. 332.
Uram Isten, miért bocsátál reám (RPHA 1428)p. 334.
Szent Dávid próféta éneklő könyvének huszonharmad részében (RPHA 1309)p. 336.
Örök Isten, figyelmezzél az én segítségemre (RPHA 1150)p. 339.
Úristen, légy most mivelünk (RPHA 1439)p. 341.
Az Úristen nekem édes táplálóm (RPHA 0152)p. 345.
Felséges Isten, neked jelentjük, mi nagy nyavalyánkat (RPHA 0415)p. 346.
Keresztyéneknek Istene (RPHA 0732)p. 349.
Bátor érted, Uram Isten, kárt vallanék (RPHA 0167)p. 352.
Nagy Úristen, ne hagyj minket (RPHA 1042)p. 353.
Láss hozzám, Úristen, kegyelmes szemeiddel (RPHA 0825)p. 356.
Szánja az Úristen híveinek romlását (RPHA 1300)p. 358.
Tekints reánk immár, nagy Úristen, a mennyégből (RPHA 1368)p. 366.
Keserves szívvel Magyarországban mondhatjuk magunkról (RPHA 0739)p. 369.
Emlékezzél, mi történék, Uram, mi értünk (RPHA 0366)p. 371.
Mostan emlékezem a mulandó időkről (RPHA 1012)p. 375.
Szükség keresztyéneknek tudakozni (RPHA 1345)p. 377.
Tekints reám, Istenem, nyavalyámban (RPHA 1366)p. 380.
Nagy bánatban Dávid mikoron vala (RPHA 1024)p. 382.
Hallgasd meg, Atya Isten, a mi szükségünket (RPHA 0492)p. 385.
Mennybéli Úristen, hallgass meg engemet az én könyörgésemben (RPHA 0885)p. 389.
Irgalmasságnak Istene (RPHA 0588)p. 392.
Kegyelmes Megváltó, irgalmas Úristen, már teneked könyörgünk (RPHA 0713)p. 395.
Ó, én két szemeim, ti az Úrra nézzetek (RPHA 1110)p. 396.
Az Istennek nagy jóvoltát beszélem (RPHA 0140)p. 398.
Ó, Úristen, tekints hozzánk (RPHA 1139)p. 400.
Emlékezzél meg, Úristen, a mi nagy gyarlóságunkról (RPHA 0365)p. 402.
Szabadíts meg, és tarts meg, Uram, Isten (RPHA 1295)p. 405.
Mostan hozzád felkiáltok, felséges Úristen (RPHA 1017)p. 407.
Sok nyilvánvaló bizonyságokkal Szent Dávid próféta (RPHA 1263)p. 409.
Mint kívánkozik a szarvas a kútfejekhez (RPHA 0996)p. 412.
Jóllehet nagy sokat szóltunk Dávidról (RPHA 0691)p. 413.
Úristen, kérünk a te szent nevedért (RPHA 1437)p. 415.
Erős várunk nekünk az Isten (RPHA 0392)p. 417.
Irgalmazz, Úristen, immáron énnekem (RPHA 0590)p. 418.
Meghallgassad az én imádságomat (RPHA 0863)p. 420.
Könyörülj, Úristen, mi rajtunk, és a te szent áldásodat (RPHA 0777)p. 423.
Siess, nagy Úristen, én segítségemre (RPHA 1231)p. 424.
Az Izraelnek népe régenten ó törvényben (RPHA 0142)p. 426.
Hatalmas Úristen, rólad emlékezünk (RPHA 0526)p. 428.
Siess énhozzám, Istenem (RPHA 1228)p. 430.
Neked könyörgünk, teremtő Istenünk (RPHA 1061)p. 434.
Atya Isten, tarts meg minket (RPHA 0104)p. 435.
Nézz mireánk, Úristen, kegyelmesen (RPHA 1079)p. 436.
Hallgass meg minket, Úristen, tekints reánk (RPHA 0505)p. 437.
Hallgasd meg mostan, felséges Isten (RPHA 0497)p. 439.
Hajtsd meg, Úristen, kegyes füleidet (RPHA 0475)p. 441.
Semmit ne bánkódjál, Krisztus szent serege (RPHA 1219)p. 442.
Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura és embereknek (RPHA 0411)p. 444.
Ó, mindenható Isten, ki a te kegyességedből (RPHA 1126)p. 445.
Kegyelmezz meg nekünk, nagy Úristen (RPHA 0720)p. 446.
Ó, mint keseregnek most a keresztyének (RPHA 1127)p. 449.
Emlékezzél, Úristen, híveidről (RPHA 0368)p. 450.
Ne hagyj elesnem, felséges Isten, keserűségemben (RPHA 1052)p. 451.
Könyörgünk neked, Istennek szent Fia (RPHA 0771)p. 454.
Csak tebenned, Uram Isten, vagyon bizodalmunk (RPHA 0222)p. 455.
Mennyei felségnek Ura és Istene (RPHA 0889)p. 457.
Boldog az olyan ember az Istenben (RPHA 0203)p. 459.
Sokan vannak most olyatén emberek (RPHA 1283)p. 461.
Boldog az ilyen ember ő lelkében (RPHA 0202)p. 462.
Mindenek meghallják és jól megtanulják (RPHA 0968)p. 465.
Boldogok azok, kik Istent félik (RPHA 0207)p. 466.
Minden hív keresztyének, meghalljátok (RPHA 0960)p. 467.
Mely igen jó legyen az egyenesség (RPHA 0879)p. 468.
Örök Atya Isten, kérlek téged a te szent nevedért (RPHA 1148)p. 470.
Magasztaljuk az Úristent már hívek (RPHA 0848)p. 471.
Tekints reánk, nagy Úristen, kegyes szemeiddel (RPHA 1369)p. 474.
Gondolkodjál, ember, a te bűneidről (RPHA 0431)p. 475.
A gonosz természet megromlásáról (RPHA 0007)p. 478.
Mostan vettem, Uram, én ezt eszembe (RPHA 1021)p. 482.
Számkivetésre Dávid megyen vala (RPHA 1298)p. 484.
Uram Isten, ki igértél oltalmat (RPHA 1426)p. 488.
Hálát adunk neked, mindenható, irgalmas Úristen (RPHA 0483)p. 489.
Krisztus, ki vagy nap és világ, és éjnek (RPHA 0801)p. 493.
Drága, fényes mennyben lakozó Isten (RPHA 0292)p. 494.
Krisztus, ki vagy nap és világ, mennyországra út, igazság (RPHA 0802)p. 496.
Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura, ki mindeneknek (RPHA 0413)p. 498.
Adjunk hálát az Úrnak, mert érdemli (RPHA 0061)p. 500.
Látod, mely rövid, mulandó e világ (RPHA 0830)p. 503.
Ember, emlékezzél utolsó napodról (RPHA 0341)p. 505.
Ember, emlékezzél a szomorú halálról (RPHA 0340)p. 508.
Ó, te meghalandó emberi nemzetség (RPHA 1134)p. 509.
Megértsétek, keresztyének, kiknek Krisztus vezéretek (RPHA 0861)p. 511.
Jézus Krisztus, Istennek szent Fia, bűnösöknek (RPHA 0666)p. 513.
Fejenként mi erről emlékezzünk (RPHA 0401)p. 515.
Emlékezzünk az utolsó napról (RPHA 0371)p. 517.
Tudjuk, Uram Isten, hogy mind meg kell halnunk (RPHA 1389)p. 520.
Emlékezzél élő ember (RPHA 0360)p. 521.
Emlékezzünk, mi, keresztyén népek (RPHA 0374)p. 524.
Halandó emberek, kik most jelen vagytok (RPHA 0480)p. 525.
Adj üdvösséges kimúlást (RPHA 0059)p. 527.
Jer, temessük el a testet (RPHA 0659)p. 529.
Az Istennek jóvoltáról (RPHA 0139)p. 530.
Megszabadultam már én a testi haláltól (RPHA 0870)p. 533.
Hagyjátok el, hű keresztyének (RPHA 0473)p. 534.
Jer, tegyük el a testeket (RPHA 0658)p. 535.
Kérlek és intlek mostan tégedet (RPHA 0735)p. 537.
Neked, mennyei szent Atyánk, könyörgünk (RPHA 1062)p. 540.
Az én életemnek minden idejében (RPHA 0125)p. 541.
Ébredjél fel, világ, bűneidből (RPHA 0308)p. 542.
Emlékezzél, kérlek, ó, emberi állat (RPHA 0362)p. 544.
RPHA-szám: 0790.
Dallam: , . Úzus: cantio, Húsvét.
Forrás: Ditseretekel s egyéb, Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965), p. 99. Felekezet: evangélikus.
Változatazonosító: 5713.

Copyright (C) H. Hubert Gabriella, Horváth Andor, Horváth Iván, Seláf Levente 1979-2023.