Thordai Benedek, Benned bíztam, Uram Isten, soha ne gyaláztassam (RPHA 0171)

Irodalomtörténet Poétika Források
Incipit: Benned bíztam, Uram Isten, soha ne gyaláztassam
Változatok:
RPHA-szám: 0171
Szerző: Thordai Benedek A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Thordensis Benedictvs
Cím: Ps 30= 31
Változatok:
A szereztetés ideje: 1560 vagy azelőtt
Pro domo: Refrénje váltakozik! két strófánként, és rímelnek is egymással.
Változatok:
Akrosztichon: A versnek van akrosztichonja. BeNEDICTVS THORDENSIS VERTI
Változatok:
Kolofon: A versnek nincs kolofonja.
A versforma fajtája: Szótagszámláló, izostrofikus vers.
Versforma: a15(8,7), a15(8,7), x15(8,7)
Keresés erre a rímképletre
Keresés erre a szótagszámra
Változat:
Nótajelzés: Örök Isten, figyelmezzél az én segítségemre (RPHA 1150)
Omni die dic Mariae
(RPHA 6017)
Iuste iudex, Iesu Christe
(RPHA 5098)
Változat:
Nótajelzésként: Boldog, aki nyomorulthoz, beteghez lát és vigasztal (RPHA 0197)
Örök Isten, figyelmezzél az én segítségemre
(RPHA 1150)
Szóljunk a Szent Ágostonnal mostan a mennyországról
(RPHA 1338)
Dallam: A vers énekvers. RMDT1 71SZ, RMDT1 72SZ, RMDT2 45SZ
Változat:
Refrén: ----R1
Változat:
Terjedelem: Terjedelem: 19 / 24 versszak
Irodalmi minta: Ps 30= 31 (In te Domine speravi non confundar in aeternum)
Műfaj: [ vallásos (001) > nem história (003) > bibliai (006) > zsoltár (013) ]
Úzus: Változatok:
Főcím: Változat:
Felekezet: 38% evangélikus (6 db) 31% protestáns (5 db) 25% református (4 db) 6% katolikus (1 db)
Változatok:

A keresztyeni gyülekezetben, Várad, 1566 (RMNy 222), p. 56.

Enekes keoniv, Debrecen, 1579 (RMNy 429), p. 20.

Énekeskönyv, Debrecen, 1590 (RMNy 640, RMK I 232), p. 23.

Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715 (Stoll 178), p. 84.

Az kereztieni gievlekezetben, Bártfa, 1593 (RMNy 713, RMK I 267), p. 169. [digitalizált]

Kecskeméti graduál, 1637-1638 (Stoll 58), p. 514.

Énekeskönyv, Debrecen, 1572-1579 (RMNy 357), p. 21.

Enekes könyv, Debrecen, 1569 (RMNy 264), p. 21.

Enekec harom rendbe, Detrekő, 1582 (RMNy 513, RMK I 195), f. 89v[digitalizált]

Kereszteni isteni dicsiretek, Bártfa, 1640 (RMNy 1816, RMK I 698), p. 433. [digitalizált]

Ditseretekel s egyéb, Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965), p. 241.

Keresztyéni enekek, Lőcse, 1629 (RMNy 1438), p. 267.

Keresztyeni isteni dicsiretek, Lőcse, 1642 (RMNy 1940, RMK I 726), p. 366.

Énekeskönyv, Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B), p. 42.

Az Sz. David profetanak, Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B), p. 146.

Énekeskönyv, Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A), p. 41.

(RMNy 353/2, RMK I 332), f. 43v[digitalizált]

(RMK I 1446/1), p. 49.

(RMNy 160/1, RMK I 40), f. R3v.

(Stoll 67/1), p. 92.

(Stoll 82/1), p. 394.

(RMNy 886/1, RMK I 376), f. 18v.

(RMNy 1107/1, RMK I 463), f. 20v.

(RMNy 1205/1, RMK I 497), f. 19v.

(RMNy 1523/1, RMK I 611), f. 19v.

(RMNy 1628/1, RMK I 648), p. 41. [digitalizált]

(RMNy 2254/3, RMK I 816/2), p. 42.

(RMNy 2406/3, RMK I 852/2), p. 42.

(RMNy 2532, RMK I 890/2), p. 31. [digitalizált]

(RMNy 2564, RMK I 895/2), p. 39. [digitalizált]

(RMNy 2624, RMK I 898/2), p. 42.

(RMNy 3034, RMK I 990/2), p. 51.

(RMK I 1155/B), p. 143.

(RMK I 1183/2), p. 41.

(RMK I 1244/2), p. 42.

(RMK I 1384/2), p. 37.

(RMK I 1389/1), p. 144.

(RMK I 1410/1), p. 144.

(RMK I 1460/1), p. 146.

(RMK I 1499/2), p. 30.

(RMK I 1553/2), p. 47.

Kritikai kiadás: RMKT 2. 246 RMKT 2. 246 RMKT 2. 246
Változatok:
Hasonmás-kiadás: Változatok:
Digitalizált példány: Változatok:
Szöveg Dallam A szöveg forrása: Régi Magyar Költők Tára XVI. század
Benned biztam uram isten, soha ne gyaláztassam,
Az te szent igazságodért kérlek szabadíttassam;
Éjjel nappal én könyörgök, halld meg én kérésemet!

Nincs énnekem segedelmem, uram te légy ótalmam,
Bátorságom vagy énnékem és örök bizodalmam;
Hajts én hozzám füleidet, siess tarts meg engemet.

Erősségre ördög ellen vagy te nagy keménységem,
Szent nevedért ments meg engem, mert nincs nekem érdemem;
Éjjel nappal én könyörgök stb.

De sietnek ellenségim titkon tőrbe ejteni,
Uram te vagy reménségem, nékik ne hagyj elveszteni;
Hajts én hozzám füleidet stb.

Ím ajánlom kezeidbe én szomorú lelkemet,
Igazmondó örök isten ótalmazz meg engemet;
Éjjel nappal én könyörgök stb.

Csak hívságot követőknek rontójok vagy úristen,
Benned erősen hívőknek irgalmas vagy szűntelen;
Hajts én hozzám füleidet stb.

Te jóvoltodért örvendek, mert látod szegénségem,
Mindennemő szükségemben vagy te nagy reménségem; Éjjel nappal én könyörgök stb.

Uram! hozzád én kiáltok, légy irgalmas énnekem,
Keserűség hatott engem, áll nagy búban én lelkem;
Hajts én hozzám füleidet stb.

Siess hozzám, mert elfogytak életemnek napjai,
Bánat miatt elsenyvedtek tetemimnek erei;
Éjjel nappal én könyörgök stb.

Tartnak engem szidalomnak, minden én ellenségim,
Futnak tőlem jó barátim, útálnak nemzetségim;
Hajts én hozzám füleidet stb.

Holtról mint nem emlékeznek, rólam igy feledkeznek,
Mint megveszett hitvány edént, engem el-kivetettek;
Éjjel nappal én könyörgök stb.

Oh mely sokan kik gyűlölnek, környül vöttek engemet,
Szidalmazván azt végezték, hogy elvegyék lelkemet;
Hajts én hozzám füleidet stb.

Rajtam minden keserűség, te vagy nekem segítség,
Benned bíztam, mert énnekem vagy kegyelmes istenség ;
Éjjel nappal én könyörgök stb.

Dihösködvén ellenségim háborgatnak szertelen,
Uram minden szükségemben te légy velem szüntelen;
Hajts én hozzám füleidet stb,

Értsem immár hozzám való kedves akaratodat,
Benned bíztam, mutasd immár nagy irgalmasságodat,
Éjjel nappal én könyörgök stb.

Ne hagyj engem szidalomban, benned bíztam úristen!
Az kik téged nem követnek, veszszenek el hirtelen;
Hajts én hozzám füleidet stb.

Sokan szólnak hamisságot, kik mind megnémuljanak,
Az igazra kik támadtak, hamar elrontassanak;
Éjjel nappal én könyörgök stb.

Isten mely nagy dicsőséget tartasz szeretőidnek,
Hol örökké gyönyörködnek és veled örvendeznek ;
Hajts én hozzám füleidet stb.

Soha nekik már nem leszen szükségek, szegénségek,
Tartod őket titkos házban, hol nincs semmi félelmek,
Éjjel nappal én könyörgök stb.

Vallást tészek hálát adván néked kegyes istenem,
Mindennemő szükségemben jelen voltál énnekem;
Hajts én hozzám füleidet stb.

Estem vala nagy kétségbe, hogy elhagytál engemet,
De mennyiszer én könyörgék, meghallád kérésemet;
Éjjel nappal én könyörgök stb.

Rajtok úrnak nagy haragja, kik élnek kevélységben,
Az kik kedig őtet félik, lesznek jó reménségben;
Hajts én hozzám füleidet stb.

Tü mindnyájan, kik csak tudtok egy istenben bíznia,
Bátorságban szíveteket higyjétek nyúgodnia;
Éjjel nappal én könyörgök stb.

Így könyörge az szent Dávid nagy erős szükségében,
Mikor őtet háborgatnák isteni félelmében;
Tudnunk adta énekének harminczadik részében.

A vers dallama

Az alábbi kották a következő kiadásból származnak: Csomasz Tóth Kálmán, Ferenczi Ilona (sajtó alá rendező) 2017. A XVI. század magyar dallamai. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Előfordulhat, hogy a vers dallama más gyűjteményben is szerepel, melynek sorszáma az adatlap Dallam mezőjében látható. Ugyanakkor az adatlapi mező nem tartalmazza az RMDT új kiadásának számait – ez az adatbázis egy későbbi változatában lesz szinkronizálva.

A kottaképek a Magyar Elektronikus Referenciamű Szolgáltatás (MERSZ) oldaláról érkeznek, és a jegyzetek és dallamok hivatkozásai is a MERSZ oldalára ugranak, melynek használatához előfizetés vagy megfelelő felsőoktatási, ill. tudományos hálózathoz való hozzáférés szükséges.

RMDT1 2017, 76/II (Juste judex Jesu Christe)
Jegyzetek

RMDT1 2017, 76/III (Benned bíztam, Uram Isten)
Jegyzetek

RMDT1 2017, 113 (Örök Isten, figyelmezzél az én segítségemre)
Jegyzetek

RMDT1 1958, 71/I (Juste judex Jesu Christe)
Jegyzetek

RMDT1 1958, 71/II (Benned bíztam, Uram Isten)
Jegyzetek

RMDT1 1958, 72 (Örök Isten, figyelmezzél az én segítségemre)
Jegyzetek