Szkhárosi Horvát András, Semmit ne bánkódjál, Krisztus szent serege (RPHA 1219)

Irodalomtörténet Poétika Források
Incipit: Semmit ne bánkódjál, Krisztus szent serege
RPHA-szám: 1219
Szerző: Szkhárosi Horvát András A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Skharosinvs
Cím: Vigasztaló ének
Változatok:
A szereztetés ideje: 1549 vagy azelőtt
Akrosztichon: A versnek van akrosztichonja. SKHAROSINVS
Változatok:
Kolofon: A versnek nincs kolofonja.
A versforma fajtája: Szótagszámláló, izostrofikus vers.
Versforma: a12(6,6), a12(6,6), a12(6,6), a12(6,6)
Keresés erre a rímképletre
Keresés erre a szótagszámra
Nótajelzés: Segítségül hívjuk a mennybéli Istent (RPHA 1215)
A paradicsomnak dicső kútforrása
(RPHA 6058)
Változat:
Nótajelzésként: Velem jól tett Istent szívemből szeretem (RPHA 1477)
Hálaadásunkban rólad emlékezünk
(RPHA 0478)
A beteg népeknek tanúságot ada
(RPHA 0001)
Minden állat dicsér, Úristen, tégedet
(RPHA 0952)
Jer, mi kérjünk Szentlelket, véle össze az igaz hitet, ... Te igaz
(RPHA 0654)
Siess, nagy Úristen, én segítségemre
(RPHA 1231)
Dávid prófétának imádkozásáról
(RPHA 0242)
Segítségül hívjuk a mennybéli Istent
(RPHA 1215)
Dallam: A vers énekvers. RMDT1 15SZ
Változat:
Terjedelem: Terjedelem: 12 versszak
Műfaj: [ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > hívők vigasztalása (045) ]
Úzus: Változatok:
Főcím: Változatok:
Élőfej: Változatok:
Felekezet: 38% evangélikus (6 db) 31% protestáns (5 db) 25% református (4 db) 6% katolikus (1 db)
Változatok:

Enekec harom rendbe, Detrekő, 1582 (RMNy 513, RMK I 195), f. 146r[digitalizált]

Petri András-énekeskönyv, 1630-1631 (Stoll 50), f. 62r.

Enekes könyv, Debrecen, 1569 (RMNy 264), p. 205.

Az kereztieni gievlekezetben, Bártfa, 1593 (RMNy 713, RMK I 267), p. 4. [digitalizált]

Kereszteni isteni dicsiretek, Bártfa, 1640 (RMNy 1816, RMK I 698), p. 642. [digitalizált]

Keresztyen imadsagok egy-nehany, Debrecen, 1641 (RMNy 1874, RMK I 713), f. 310v.

Kecskeméti graduál, 1637-1638 (Stoll 58), p. 438.

Probatio calami, 17. sz. (H 758)

Énekeskönyv, Debrecen, 1586 körül (RMNy 582), p. 209.

Énekeskönyv, Debrecen, 1590 (RMNy 640, RMK I 232), p. 244.

Ditseretekel s egyéb, Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965), p. 442.

Keresztyéni enekek, Lőcse, 1629 (RMNy 1438), p. 412.

Keresztyeni isteni dicsiretek, Lőcse, 1642 (RMNy 1940, RMK I 726), p. 554.

Énekeskönyv, Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B), p. 325.

Az Sz. David profetanak, Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B), p. 638.

Énekeskönyv, Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A), p. 341.

(RMNy 353/2, RMK I 332), f. 109v[digitalizált]

(Stoll 67/1), p. 412.

(Stoll 82/1), p. 648.

(RMNy 886/1, RMK I 376), f. 143r.

(RMNy 1107/1, RMK I 463), f. 165r.

(RMNy 1205/1, RMK I 497), f. 154v.

(RMNy 1523/1, RMK I 611), f. 154v.

(RMNy 1628/1, RMK I 648), p. 359. [digitalizált]

(RMNy 2254/3, RMK I 816/2), p. 325.

(RMNy 2406/3, RMK I 852/2), p. 325.

(RMNy 2532, RMK I 890/2), p. 247. [digitalizált]

(RMNy 2564, RMK I 895/2), p. 310. [digitalizált]

(RMNy 2624, RMK I 898/2), p. 325.

(RMNy 3034, RMK I 990/2), p. 419.

(RMK I 1155/B), p. 548.

(RMK I 1183/2), p. 358.

(RMK I 1244/2), p. 325.

(RMK I 1384/2), p. 295.

(RMK I 1389/1), p. 562.

(RMK I 1410/1), p. 562.

(RMK I 1460/1), p. 638.

(RMK I 1499/2), p. 244.

(RMK I 1553/2), p. 393.

Kritikai kiadás: RMKT 2. 161
Változat:
  Hasonmás-kiadás: Változatok:
  Digitalizált példány: Változatok:
  Szöveg Dallam A szöveg forrása: Régi Magyar Költők Tára XVI. század
  Semmit ne bánkódjál Krisztus szent serege,
  Mert nem árthat néked senki gyülősége,
  Noha ez világnak rajtad dihössége
  Nem hagy téged szégyenbe Krisztus ő felsége.

  Királyi nemzet vagy, noha te kicsin vagy,
  Az atya istennek bizony te kedves vagy,
  Ő szent fia által már te is fiú vagy,
  Minden dicsőségben higyjed, hogy részes vagy.

  Hogyha te igazán az Krisztusban bízol,
  Higyjed, hogy lélekben istennel meghízol,
  Ha Krisztus vérében igaz hüttel iszol,
  Higyjed, hogy örökké meg nem szomjúhozol.

  Akármint halászszon az ördög utánad,
  Az ő tagjaiban dihösködjék rajtad,
  Mind tőrrel, fegyverrel siessen utánad,
  Ha Krisztusban bízol, neked az sem árthat.

  Rajtad semmit nem fog az pogány ellenség,
  Noha nehéz neked az rettenetesség,
  Bátor konczra hányjon az hitlen ellenség,
  Feltámaszt a Krisztus, neked nagy reménség.

  Ótalmazza Krisztus az ő szentegyházát,
  Miként az jó pásztor az ő juhocskáját,
  Valaki hallgatja az Krisztus mondását,
  Viseli mindenkor szorgalmatos gondját.

  Siess most mi hozzánk Krisztus mondását,
  Az te szent ígéddel neveljed hitünket,
  Az te szent lelkeddel bírjad életünket,
  Hogy minden dolgunkban dícsérhessünk téged.

  Igaz fogadásod és minden beszéded,
  Nyilván vagyon immár minden dicsőséged,
  Ne hadd elpusztulni a kicsin sereget,
  Kiért a keresztfán vallál nagy kínokat.

  Ne nézzed úristen ez világ vakságát,
  Te nagy jóvoltodról háládatlanságát,
  Az te ígéd ellen ily nagy káromlását,
  Nézzed az Krisztusnak ártatlan halálát.

  Vedd el már mi rólunk az sok ellenséget,
  Vedd ki mi közűlünk az sok gyűlőséget,
  Esnek nagy szégyenbe minden ellenségönk
  Az kik megtagadják az te dicsőséged.

  Senkiben nem bízik az anyaszentegyház,
  Hanem csak te benned ki minket ótalmazsz.
  Te igazságoddal mindenkoron táplálsz,
  Te szent sebeiddel minket megvigasztalsz.

  Hálát adunk néked mennybéli nagy isten,
  Ki vagy egy állatban és három személyben,
  Ne hagyj minket rettegnünk az keserűségben,
  Halálunk óráján ne essünk kétségbe.

  A vers dallama

  Az alábbi kották a következő kiadásból származnak: Csomasz Tóth Kálmán, Ferenczi Ilona (sajtó alá rendező) 2017. A XVI. század magyar dallamai. Budapest: Akadémiai Kiadó.

  Előfordulhat, hogy a vers dallama más gyűjteményben is szerepel, melynek sorszáma az adatlap Dallam mezőjében látható. Ugyanakkor az adatlapi mező nem tartalmazza az RMDT új kiadásának számait – ez az adatbázis egy későbbi változatában lesz szinkronizálva.

  A kottaképek a Magyar Elektronikus Referenciamű Szolgáltatás (MERSZ) oldaláról érkeznek, és a jegyzetek és dallamok hivatkozásai is a MERSZ oldalára ugranak, melynek használatához előfizetés vagy megfelelő felsőoktatási, ill. tudományos hálózathoz való hozzáférés szükséges.

  RMDT1 2017, 21/I (Jersze, emlékezzünk mostan mi nagy dolgokról)
  Jegyzetek


  RMDT1 2017, 21/III (Semmit ne bánkódjál Krisztus szent serege)
  Jegyzetek


  RMDT1 1958, 15/I (Jersze, emlékezzünk mostan mi nagy dolgokról)
  Jegyzetek

  RMDT1 1958, 15/II (Semmit ne bánkódjál Krisztus szent serege)
  Jegyzetek