Új keresés Címlap Segítség

Eredmények (36 db)

   Kattintson a vers azonosítójára a teljes adatlaphoz!

Azonosító IncipitMűfaj
(069)
SzerzőA szereztetés idejeRímképlet
RPHA-3224[ világi (048) > história (049) > elbeszélő (051) > nem fiktív (056) > kortársi, tudósító (069) ] Gabriel ille Ungarus A verset a keletkezését követően a szerzőnek tulajdonították.1458-1490 között
RPHA-0375Emlékezzünk mi nagy veszedelmünkről[ világi (048) > história (049) > elbeszélő (051) > nem fiktív (056) > kortársi, tudósító (069) ]A vers szerzőjét nem ismerjük. A kolofonban: Az ki szörzé ez éneköt versökben, ... Az ű lelkének keserű voltában1566 A kolofonban: Ezerötszázhatvanhat esztendőbena a a a
RPHA-0245De a felül mondott Pál Kenézy[ világi (048) > história (049) > elbeszélő (051) > nem fiktív (056) > kortársi, tudósító (069) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1476 vagy azutána a
RPHA-4045[ világi (048) > história (049) > elbeszélő (051) > nem fiktív (056) > kortársi, tudósító (069) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1534-1598 között
RPHA-0369Emlékezzünk a király végházáról[ világi (048) > história (049) > elbeszélő (051) > nem fiktív (056) > kortársi, tudósító (069) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1561 körüla a a
RPHA-0356Emlékezem mostan, mi történt, dolgáról[ világi (048) > história (049) > elbeszélő (051) > nem fiktív (056) > kortársi, tudósító (069) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.1596 körüla a a a
RPHA-1335Szertelen veszedelem reánk szálla[ világi (048) > história (049) > elbeszélő (051) > nem fiktív (056) > kortársi, tudósító (069) ]Alistáli Márton? A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.1571 vagy azutána a a a
RPHA-0230Csodálom gondolkodván világ állapotját[ világi (048) > história (049) > elbeszélő (051) > nem fiktív (056) > kortársi, tudósító (069) ]Csanádi Demeter A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Chanadi Demeter A kolofonban: Nevét megjelentette verseknek fejében1571 A kolofonban: Az jó ezerötszázban és az hetvenegybena a a a
RPHA-1350Szükség mostan fejenként hálát adnunk[ világi (048) > história (049) > elbeszélő (051) > nem fiktív (056) > kortársi, tudósító (069) ]G S György? A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.1580 A kolofonban: Ezerötszáz és az felett nyolcvanbana a a a
RPHA-1029Nagy győzedelemről, nagy Győr vételéről, mostan én emlékezem[ világi (048) > história (049) > elbeszélő (051) > nem fiktív (056) > kortársi, tudósító (069) ]Gyulai Márton A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.1599a a b c c b d d b
RPHA-0156Egy puszta klastromban, Székelyek városában (explicit)[ világi (048) > história (049) > elbeszélő (051) > nem fiktív (056) > kortársi, tudósító (069) ]Marosvásárhelyi Névtelen A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek. A kolofonban: Hogy hazáját bírja pogány, búsul szívében, Kíván Istentűl valaha menni földében. Nevét versfejekben nem akará foglalni, Mert nagyobb dolgokban akarta jelenteni, Mostani időben kellett így eltitkolni1597 A kolofonban: Ezerötszáz és kilencvenhét esztendőbena a a
RPHA-3520Ali pasa dolgát mondom, halljátok[ világi (048) > história (049) > elbeszélő (051) > nem fiktív (056) > kortársi, tudósító (069) ]Szattay Kristóf? A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek. A kolofonban: Ez énnekem hatodik históriám1587-1600 közötta a a a
RPHA-1343Szükség ezt megírnom és meggondolnom[ világi (048) > história (049) > elbeszélő (051) > nem fiktív (056) > kortársi, tudósító (069) ]Szerdahelyi Imreffy János? A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Szerdaheli Mihali attia A kolofonban: Kolozsvárban való hosszú létében, Egy gondolatjában szörzé versökben1595 A kolofonban: Az ezörötszázban kilencvennégyben, Szent Mihály havának végső hetébena a a a
RPHA-0021A magyarok hadairól értettem[ világi (048) > história (049) > elbeszélő (051) > nem fiktív (056) > kortársi, tudósító (069) ]Szőlősi István A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. A kolofonban: Szölössi1595-1635 között A kolofonban: Ezerötszáz és kilencvenötben volt,... Azután néhány üdővel Szőlősi, Magyarok kedvéért megfordítani, Akart nemzetének is kedveskedni, Ezerhatszázharmincöt esztendőben, Bocsáttatott ki...a a a a
RPHA-0442Gyakran halljuk a mennyei felségnek[ világi (048) > história (049) > elbeszélő (051) > nem fiktív (056) > kortársi, tudósító (069) ]Tardi György A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Tardi Georgivs1588 A kolofonban: Ezerötszáznyolcvannyolc esztendőben, Karácsony havának első hetébena a a a
RPHA-1332Szerencsének forgásáról nektek emlékezem[ világi (048) > história (049) > elbeszélő (051) > nem fiktív (056) > kortársi, tudósító (069) ]Tinódi Sebestyén A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. A kolofonban: Az, ki szörzé, megtaláljátok nevét versfejében1554 körül A kolofonban: Egybengyűlvén az nagy urak az kincsös Budábana a a
RPHA-1261Sok királyról, császárról emlékeztem[ világi (048) > história (049) > elbeszélő (051) > nem fiktív (056) > kortársi, tudósító (069) ]Tinódi Sebestyén A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. A kolofonban: Egy úrfiú császártul megjöttében, Nagy bizonnyal beszélé egy kedvében, Tinódi Sebestyén deák könyvébe, Ő beírá1546 A kolofonban: negyvenhat esztendőbena a a a
RPHA-1266Sok rendbéli nép vagyon e világban[ világi (048) > história (049) > elbeszélő (051) > nem fiktív (056) > kortársi, tudósító (069) ]Tinódi Sebestyén A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. A kolofonban: Ezt ki szörzé, most vajuszik Kassában, Nevét megtalálják vers folyásában, Ő beírá ezör hatodfélszázban, Bánkódik, hogy kevés pínz ű tarslyában1550 A kolofonban: ezör hatodfélszázbana a a a
RPHA-1292Summáját írom Eger várának[ világi (048) > história (049) > elbeszélő (051) > nem fiktív (056) > kortársi, tudósító (069) ]Tinódi Sebestyén A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. A kolofonban: Nagy históriát az ki szörzötte, Ez summáját es azon jegyzötte, Nevét versfőben megjelöntötte1553 A kolofonban: Ezörhatodfélszázhárombana a a a
RPHA-1286Sokat szóltam én a régi dolgokról[ világi (048) > história (049) > elbeszélő (051) > nem fiktív (056) > kortársi, tudósító (069) ]Tinódi Sebestyén A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. A kolofonban: Sebestyén deák ..., Az végekről gondolkodik magába, ... Hideg télben fú körmében házába1548 A kolofonban: ezörötszáz és negyvennyolcban, Hideg télbena a a a
RPHA-0511Halljátok már Ali basa bölcsességét[ világi (048) > história (049) > elbeszélő (051) > nem fiktív (056) > kortársi, tudósító (069) ]Tinódi Sebestyén A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. A kolofonban: Tinódi Sebestyén1554a a a a
RPHA-1244Sok csodák közül halljatok egy csodát[ világi (048) > história (049) > elbeszélő (051) > nem fiktív (056) > kortársi, tudósító (069) ]Tinódi Sebestyén A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: doe Tinod Sebastianvs A kolofonban: Tinódi Sebestyén1552 A kolofonban: Nagybódogasszon napján ..., Ezörötszázban és ötvenkettőbena a a a
RPHA-0844Leszen beszédem itten ez országról[ világi (048) > história (049) > elbeszélő (051) > nem fiktív (056) > kortársi, tudósító (069) ]Tinódi Sebestyén A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Lantos Sebestiiien doeeeeak A kolofonban: Sebestyén deák versszörzésben1549 A kolofonban: Szörzé 1. 5. és az 4. 9.a a a a
RPHA-1237Siralom adaték sok rendbéli népnek[ világi (048) > história (049) > elbeszélő (051) > nem fiktív (056) > kortársi, tudósító (069) ]Tinódi Sebestyén A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Liitoertvs de Tinod Sebastianvs A kolofonban: ki szörzé, vala nagy fektében, Vitéz urán való nagy kesergésében1541 A kolofonban: Ezörötszáznegyven és egy esztendőben, Budáról császárnak el-alámentébena a a a
RPHA-1245Sok csodák voltanak jó Magyarországban[ világi (048) > história (049) > elbeszélő (051) > nem fiktív (056) > kortársi, tudósító (069) ]Tinódi Sebestyén A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Literatvs de Tinod Sebastianvs A kolofonban: Tinódi Sebestyén1553 A kolofonban: Két karácson közben írta, ötvenhárombana a a a
RPHA-1239Sírva veszékel most szegény Magyarország[ világi (048) > história (049) > elbeszélő (051) > nem fiktív (056) > kortársi, tudósító (069) ]Tinódi Sebestyén A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Literatvs de Tinodh Sebastianvs A kolofonban: ki szörzé ..., Nevét jelöntötte versnek kezdésében, Ez urakról való megemléköztében1542 A kolofonban: Ezörötszáznegyven és két esztendőben, ... Szent György innepébena a a a
RPHA-1334Szertelen veszedelem, lám, gyakran érkezik[ világi (048) > história (049) > elbeszélő (051) > nem fiktív (056) > kortársi, tudósító (069) ]Tinódi Sebestyén A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Tinod Sebastianvs de A kolofonban: Magát jelentötte versnek kezdésében Az, ki szerzé, vagyon oly mint fél kedvében, ... Seböstyén1552 A kolofonban: nagyböjt közepiben ... ezörötszázötvenkét esztendőbena a a a
RPHA-1210Saxonia vala Németországban[ világi (048) > história (049) > elbeszélő (051) > nem fiktív (056) > kortársi, tudósító (069) ]Tinódi Sebestyén A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Tinod Sebastianvs Literatvs de A kolofonban: Az ki szörzé, megtalálják versfőben, Magyarok vitézségén örültében1550 A kolofonban: Ezörhatodfélszáz jó esztendőben, ... böjtnek nagy hetébena a a a
RPHA-0395Ez elmúlt gonosz időket beszélem[ világi (048) > história (049) > elbeszélő (051) > nem fiktív (056) > kortársi, tudósító (069) ]Tinódi Sebestyén A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Tinodi Sebestien A kolofonban: Tinódinak hívják mind ez országban1553 A kolofonban: Ezörötszáz íránk ötvenhárombana a a a
RPHA-1381Ti, magyarok, már Istent imádjátok[ világi (048) > história (049) > elbeszélő (051) > nem fiktív (056) > kortársi, tudósító (069) ]Tinódi Sebestyén A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Tinodi Sebestiien deak A kolofonban: Ezt ki szörzé nagy betegös voltában, ... Tinódinak hívják mind ez országban, Egör jó szerencséjén víg voltában, Vígan iszik szikszai jó borában, Mert ha terek csúsz vala Egörvárban, Víztől nád teröm vala ő orrában1553 A kolofonban: Ezörötszáz és az ötvenhárombana a a a
RPHA-1355Támaszta az Isten a keresztyén népre[ világi (048) > história (049) > elbeszélő (051) > nem fiktív (056) > kortársi, tudósító (069) ]Tinódi Sebestyén A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Tinodii Lantos Sebestien deiak A kolofonban: Tinódi Sebestyén deák ..., szörzé búdosásban1544 A kolofonban: Negyvennégy esztendő el-beforgásában, Nagykarácson előtta a a a
RPHA-1382Ti, szegény magyarok, nagy öröm tinektek[ világi (048) > história (049) > elbeszélő (051) > nem fiktív (056) > kortársi, tudósító (069) ]Tinódi Sebestyén A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Tinodii Soebesthien deiak A kolofonban: Ki ezt szörzé, vagyon jó akaratjában, Nevét jelöntötte versnek kezdésében, Verbőczi Imrőhöz való szerelmében1543 A kolofonban: negyvenhárom esztendőbena a a a
RPHA-4043[ világi (048) > história (049) > elbeszélő (051) > nem fiktív (056) > kortársi, tudósító (069) ]Tinódi Sebestyén A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.1546-1552 között
RPHA-0508Hallgassátok Szigetnek megszállását[ világi (048) > história (049) > elbeszélő (051) > nem fiktív (056) > kortársi, tudósító (069) ]Tőke Ferenc A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. A kolofonban: Tőke Ferenc1556 A kolofonban: Ezerötszázötvenhat esztendőbena a a a
RPHA-0629Jámborok, kérlek, most meghalljátok[ világi (048) > história (049) > elbeszélő (051) > nem fiktív (056) > kortársi, tudósító (069) ]Valkai András A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Valkai Andreas A kolofonban: Aki szörzé most ezeket versekben, Joviust olvasá veszteg ültében, ... Sok gond forga versszörző elméjében, Nemzetének sok jót kíván szűvében1571 A kolofonban: Ezerötszáz és az jó hetvenegyben, Negyvennapi böjtnek első hetébena a a a
RPHA-0144Az ötöd római Károly császárról[ világi (048) > história (049) > elbeszélő (051) > nem fiktív (056) > kortársi, tudósító (069) ]Valkai András A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Valko Andreas de1571 A kolofonban: Másfélezerhetvenegy esztendőben, Mikor közelgetnénk a böjt kezebbena a a a

Copyright (C) Horváth Iván 1979-2022.