Sylvester János, Próféták által szólt régen néked az Isten (RPHA 1183)

Irodalomtörténet Poétika Források
Incipit: Próféták által szólt régen néked az Isten
RPHA-szám: 1183
Szerző: Sylvester János A vers maga nincs szignálva, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
Cím: A magyar népnek, ki ezt olvassa
A szereztetés ideje: 1541 vagy azelőtt
Pro domo: Változat:
Akrosztichon: A versnek nincs akrosztichonja.
Kolofon: A versnek nincs kolofonja.
A versforma fajtája: Disztichon.
Dallam: A vers énekvers.
Terjedelem: Terjedelem: 24 sor
Műfaj: [ világi (048) > nem história (050) > morális v. politikai (053) > humanista iskolai regiszter (061) > episztola dedicatoria (090) ]
Felekezet: 100% katolikus (1 db)
Változat:
Szöveg Dallam A szöveg forrása: Régi Magyar Költők Tára XVI. század
Próféták által szólt rígen néked az isten,
Az kit igírt, ímé vígre megadta fiát.
Buzgó lílekvel szól most es néked ez által,
Kit hagya, hogy hallgass, kit hagya, hogy te kövess.
Néked azírt ez lűn prófétád, doctorod ez lűn,
Mestered ez most es, melyet az isten ada.
Ez próféta szavát hallgasd, mert tíged az isten
Elveszt, és nyomos itt nem lehet a te neved.
Itt ez irásban szól mostan es néked ez által,
Hütre hiu mind, hogy senki se mentse magát.
A ki zsidóúl és görögűl, és vígre diákúl
Szól vala rígen, szól néked az itt magyarúl:
Minden nípnek az ű nyelvin, hogy minden az isten
Törvínyinn íljen, minden imádja nevit.
Itt vagyon az tudomány, mely örök íletet ad.
Lelki kenyír vagyon itt, melyben mikor íszel, örökké
Ílsz, mely az mennyből szálla, halálra mene.
Az ki teremt tíged s megvált, örök íletet és ad
Ez szent által: nincs több bizodalmad azírt.
Ennek r.zírt szolgálj mindenkor tiszta szüedvel,
Ennek mindenkor tígy igaz áldozatot.
Tígedet ez hozzá víszen s nem hágy, mikor ígymond:
Bódogok, eljövetek, veszszetek el, gonoszok,