Mostan kik jó hősök, tisztességet várnak (RPHA 2051)

Irodalomtörténet Poétika Források
Incipit: Mostan kik jó hősök, tisztességet várnak
RPHA-szám: 2051
Szerző: A vers szerzőjét nem ismerjük.
Cím: Idézet
A szereztetés ideje: 1578 vagy azelőtt
Pro domo: Bornemisza Péter az Ördögi kísértetekben két strófát idéz. A második Szkhárosi: A fejedelemségről c. versének 56. szakasza. A kontextus: "Sok hadakozók, vérontók, nyúzók, fosztók, kik sok szörnyü dolgot mieltek ezelőtt húsz esztendő felé is, csak Magyarországban is: Török Bálint, Móré László, Baso, Bebekek, Balassiak, Homonnaiak és többek: egyik másikra törvén kevélységekben, irigységekben, bosszúállásokban és fösvénységekben. Kik minemü hősöket tartottak, megirták egy énekben, holott imily versus versus vagyon: Mostan kik jó hősek...".
Szöveg Dallam A megjelenített digitalizált változat nincs a lapszámhoz vagy levélszámhoz rendelve: Bornemisza Péter: Ördögi kisirtetekröl, avagy, Detrekő, 1579 (RMNy 433, RMK I 148), f. 905r
Forrás: Magyar Elektronikus Könyvtár