Süly, itt teneked nem kellett volna kelned (RPHA 3005)

Irodalomtörténet Poétika Források
Incipit: Süly, itt teneked nem kellett volna kelned
RPHA-szám: 3005
Szerző: A vers szerzőjét nem ismerjük.
Cím: Contra de fistula seu süly
A szereztetés ideje: 1511 környékét megelőző időben
Pro domo: Szapolyai János bájoló imája: "Sőly! Itt te neked nem kellett volna kelned. Uram Isten! Sőly! Én téged átkozlak Atyának és Fiúnak és Szentléleknek átkával, Atyának haragjával. Sőly! Én téged átkozlak Atyának és Fiúnak és Szentléleknek átkával; és haragjának Szentháromságnak. Innét elvesszél. Szent Gracias pispek itt ne leljen. Hetvenhét féle sőly! Sem fővel ... sem szívvellek, sem bájollak, de idvezlek Istennek szent keresztfájával, Boldog Asszonynak szent szüle tejével, Szentháromság innét elvezessen, szent Illés próféta itt ne találjon, Ámen."
Akrosztichon: A versnek nincs akrosztichonja.
Kolofon: A versnek nincs kolofonja.
A versforma fajtája: Bizonytalan, hogy vers-e, vagy ritmikus próza.
Dallam: A vers szövegvers.
Terjedelem: Terjedelem: 1 bekezdés
Műfaj: [ vallásos (001) > nem história (003) > bájoló, varázsige (123) ]
Felekezet: 100% katolikus (1 db)
Változat:
Kritikai kiadás: Könyvtári Szemle 1971. 78, 80
Hasonmás-kiadás: Vers: Könyvtári Szemle-1971-78
Szöveg Dallam