Új keresés Címlap Segítség

A vers adatlapjához kattintson ide.

A forrásban található versek listájához kattintson ide.
Jer, mi dicsérjük, áldjuk és felmagasztaljuk (RPHA 0649)f. 1r.[digitalizált]
Szent Isaiás így ír Krisztusnak szent születéséről (RPHA 1313)f. 3r.[digitalizált]
Jer, dicsérjük e mai napon a mi Urunkat (RPHA 0640)f. 5r.[digitalizált]
Mikor e széles világ kárhozatba esett volna (RPHA 0934)f. 6v.[digitalizált]
Mindnyájan örüljünk, hív keresztyének (RPHA 0990)f. 7v.[digitalizált]
Dicséretes a gyermek (RPHA 0258)f. 9r.[digitalizált]
E nap nekünk dicséretes nap, bizony vígasságnak napja (RPHA 0295)f. 9v.[digitalizált]
Úristen veletek (RPHA 1444)f. 10v.[digitalizált]
Jer, mindnyájan örüljünk (RPHA 0656)f. 11r.[digitalizált]
Krisztus Jézus születék (RPHA 0799)f. 11v.[digitalizált]
Úristennek Szent Fia e nap nekünk születék (RPHA 1445)f. 12v.[digitalizált]
Gyermek születék Bethlehemben, kin örül a Jeruzsálem ... Szűz Máriától (RPHA 0448)f. 13r.[digitalizált]
Dávidnak ő városában (RPHA 0243)f. 13v.[digitalizált]
Semmiből teremté az Úristen az embert (RPHA 1218)f. 14r.[digitalizált]
Mi Atyánk, Atya Isten, vezérünk, Fiú Isten (RPHA 0903)f. 14v.[digitalizált]
Nekünk születék mennyei király, kit Üdvözítőnknek (RPHA 1066)f. 15r.[digitalizált]
Hálát adjunk mindnyájan az Úristennek (RPHA 0481)f. 15r.[digitalizált]
Megteljesíté az Atya Isten (RPHA 0872)f. 15v.[digitalizált]
Csodálatos nagy bölcsesség (RPHA 0235)f. 16r.[digitalizált]
Szent Isaiás így ír Krisztusnak szent születéséről (RPHA 1313)f. 18r.[digitalizált]
Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, ő szent vére hullása (RPHA 0792)f. 18r.[digitalizált]
Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, szent vére hullásával (RPHA 0791)f. 19r.[digitalizált]
Krisztus feltámada igazságunkra (RPHA 0784)f. 19v.[digitalizált]
Krisztus feltámada, nekünk örömet ada (RPHA 0794)f. 20r.[digitalizált]
Krisztus feltámada, ki értünk meghalt vala, mi bűnünkért kínt valla (RPHA 0786)f. 21r.[digitalizált]
Krisztust megfeszíték kegyetlen zsidó népek (RPHA 0817)f. 22r.[digitalizált]
Krisztus a mi bűneinkért meghala (RPHA 0782)f. 23r.[digitalizált]
Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, és kiket ő szerete (RPHA 0790)f. 23v.[digitalizált]
Krisztus feltámada, ki emberré lett vala (RPHA 0785)f. 24r.[digitalizált]
Krisztus mennybe felmene nekünk helyet szerzeni, ül Atyjának (RPHA 0808)f. 24v.[digitalizált]
Krisztus mennyekbe felmene nekünk helyet szerzenie, Atyjával (RPHA 0806)f. 26r.[digitalizált]
Hálaadásokkal mi énekeljünk (RPHA 0476)f. 27r.[digitalizált]
A Krisztus mennybe felmene, alleluja (RPHA 0019)f. 28r.[digitalizált]
Jövel, Szentlélek Úristen, lelkünknek vigassága (RPHA 0702)f. 28v.[digitalizált]
Könyörögjünk az Istennek, Szentlelkének (RPHA 0774)f. 29v.[digitalizált]
Jer, mi kérjünk Szentlelket, véle össze az igaz hitet, ... Te igaz (RPHA 0654)f. 30r.[digitalizált]
Adj, Úristen, Szentlelket (RPHA 0060)f. 30v.[digitalizált]
Keresztyének, kik vagytok (RPHA 0731)f. 31r.[digitalizált]
Hallgass meg minket, nagy Úristen (RPHA 0503)f. 31r.[digitalizált]
Jer, mi kérjünk Szentlelket, véle össze az igaz hitet,... Ó igaz (RPHA 2050)f. 31v.[digitalizált]
Jövel, Szentlélek Úristen, bánatinkban vigasztalj meg (RPHA 0698)f. 32r.[digitalizált]
Jövel, Szentlélek Úristen, ki Atyával (RPHA 0699)f. 32v.[digitalizált]
Mi hiszünk az egy Istenben (RPHA 0910)f. 33v.[digitalizált]
Hiszünk mind egy Istenben (RPHA 0540)f. 34r.[digitalizált]
A keresztyénségben igaz vallás a hitben (RPHA 0017)f. 34v.[digitalizált]
Aki akar üdvözülni (RPHA 0065)f. 37r.[digitalizált]
Üdvözlégy, örök Úristen (RPHA 1404)f. 38r.[digitalizált]
Szentháromság és csak egy Istenség, kit emberi elme (RPHA 1326)f. 39r.[digitalizált]
Imádunk mi téged, Szentháromság (RPHA 0577)f. 39v.[digitalizált]
Atya Isten, tarts meg minket (RPHA 0104)f. 40r.[digitalizált]
Adj békességet, Úristen (RPHA 0058)f. 40v.[digitalizált]
Minden embernek illik ezt megtudni (RPHA 0957)f. 40v.[digitalizált]
Ó, Izrael, szerető népem (RPHA 1114)f. 41r.[digitalizált]
Szükség megtudnunk üdvösségnek dolgát (RPHA 1348)f. 42r.[digitalizált]
Mindentek meghallgassa (RPHA 0988)f. 43v.[digitalizált]
Mindenható Úristen, mi bűnös emberek (RPHA 0977)f. 44r.[digitalizált]
Mi kegyes Atyánk, kit vallunk hitünkben (RPHA 0914)f. 45r.[digitalizált]
Mi Atyánk, ki vagy mennyekben, kik vagyunk ismeretedben (RPHA 0905)f. 45v.[digitalizált]
Mi Atyánk, ki vagy mennyekben, te fiaid szükségünkben (RPHA 0906)f. 46v.[digitalizált]
Könyörögjünk Istennek hitből a könyörgéssel (RPHA 0775)f. 47r.[digitalizált]
Jézus Krisztus, mi üdvösségünk, egyetlen (RPHA 0671)f. 48r.[digitalizált]
Valaki Krisztusnak vacsoráját veszed (RPHA 1459)f. 49r.[digitalizált]
Hálát adunk teneked, örök Isten (RPHA 0484)f. 50v.[digitalizált]
Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura és embereknek (RPHA 0411)f. 51r.[digitalizált]
Mennynek és Földnek nemes teremtője, és mindeneknek kegyelmes (RPHA 0896)f. 51v.[digitalizált]
Úrnak szolgái, no, dicsérjétek mindnyájan az Urat (RPHA 1447)f. 52r.[digitalizált]
Csak tebenned, Uram Isten, vagyon bizodalmunk (RPHA 0222)f. 52v.[digitalizált]
Áldott az Úristen örökké mennyekben (RPHA 0083)f. 53r.[digitalizált]
Ti, keresztyének, dicsérjétek Istent (RPHA 1378)f. 53v.[digitalizált]
Vedd el, Úristen, rólunk haragodat (RPHA 1469)f. 54r.[digitalizált]
Hallgasd meg mostan mi könyörgésünket (RPHA 0498)f. 54v.[digitalizált]
Ó, mindenható Isten, ki a te kegyességedből (RPHA 1126)f. 55r.[digitalizált]
Ó, mint keseregnek most a keresztyének (RPHA 1127)f. 55v.[digitalizált]
Mi Urunk, Jézus Krisztus, mint meg vagyon írva (RPHA 0920)f. 56r.[digitalizált]
Megbántunk, Isten, szüntelen tégedet (RPHA 0859)f. 56r.[digitalizált]
Emlékezzél, Úristen, híveidről (RPHA 0368)f. 56v.[digitalizált]
Felséges Isten, kegyelmes Isten, én könyörgésem vegyed elődben (RPHA 0410)f. 57r.[digitalizált]
Dicsérd az Istent, te, hív keresztyén (RPHA 0252)f. 57v.[digitalizált]
Úr Jézus Krisztus, ne hagyj elvesznünk a pogány kéz miatt (RPHA 1418)f. 58r.[digitalizált]
Követi vala népnek soksága Krisztusnak csodáit (RPHA 0781)f. 58v.[digitalizált]
Jer, dicsérjük mindnyájan Urunkat, az Atya Úristent (RPHA 0643)f. 59r.[digitalizált]
Fényességes tengernek csillaga (RPHA 0417)f. 59v.[digitalizált]
Hálaadásunkban rólad emlékezünk (RPHA 0478)f. 60v.[digitalizált]
Adjunk hálát mindnyájan az Atya Úristennek (RPHA 0062)f. 61v.[digitalizált]
Tekints reánk immár, nagy Úristen, a mennyégből (RPHA 1368)f. 62r.[digitalizált]
Emlékezzél, mi történék, Uram, mi értünk (RPHA 0366)f. 63r.[digitalizált]
Keserves szívvel Magyarországban mondhatjuk magunkról (RPHA 0739)f. 64v.[digitalizált]
Mikor a zsidó nemzet tartatnék Babilóniában (RPHA 0926)f. 66r.[digitalizált]
Hallgasd meg mostan, felséges Isten (RPHA 0497)f. 68r.[digitalizált]
Emlékezzél meg, mennybéli Isten (RPHA 0363)f. 69r.[digitalizált]
Kérlek és intlek mostan tégedet (RPHA 0735)f. 69v.[digitalizált]
Buzgó szívből, te fiaid, kegyes Atyánk, könyörgünk (RPHA 0219)f. 71r.[digitalizált]
Téged, Úristen, mi, keresztyének, dicsérünk és áldunk (RPHA 1364)f. 71r.[digitalizált]
Kegyelmezz meg nekünk, nagy Úristen (RPHA 0720)f. 72r.[digitalizált]
Kegyelmes Úristen, tehozzád folyamunk (RPHA 0719)f. 73r.[digitalizált]
Légy irgalmas, Úristen, minekünk (RPHA 0834)f. 74v.[digitalizált]
Amely embernek jó hite vagyon (RPHA 0094)f. 75r.[digitalizált]
Tanulj meg, te, az úton elmenni (RPHA 1356)f. 75v.[digitalizált]
Jer, dicsérjük az Istennek Fiát (RPHA 0639)f. 76v.[digitalizált]
Gyakran nekünk kellene Istennek hálákat adnunk (RPHA 0444)f. 78r.[digitalizált]
Boldog az olyan ember az Istenben (RPHA 0203)f. 79v.[digitalizált]
Zúgódik, dúl-fúl magában e világ (RPHA 1496)f. 80r.[digitalizált]
Szent Dávid király bűnei ellen így panaszolkodik (RPHA 1306)f. 81r.[digitalizált]
Régen ó törvényben, Mózesnek könyvében (RPHA 1193)f. 82v.[digitalizált]
Ó, Úristen, tekints hozzánk (RPHA 1139)f. 83v.[digitalizált]
Emlékezzél meg, Úristen, a mi nagy gyarlóságunkról (RPHA 0365)f. 84v.[digitalizált]
Szabadíts meg, és tarts meg, Uram, Isten (RPHA 1295)f. 85v.[digitalizált]
Szent Dávid próféta éneklő könyvének huszonharmad részében (RPHA 1309)f. 86r.[digitalizált]
Az Úristen nekem édes táplálóm (RPHA 0152)f. 87v.[digitalizált]
Mostan hozzád felkiáltok, felséges Úristen (RPHA 1017)f. 88r.[digitalizált]
Dávid prófétának imádkozásáról (RPHA 0242)f. 89r.[digitalizált]
Benned bíztam, Uram Isten, soha ne gyaláztassam (RPHA 0171)f. 89v.[digitalizált]
Tebenned bízom, én Istenem (RPHA 1360)f. 91r.[digitalizált]
Boldog az ilyen ember e világon (RPHA 0199)f. 91v.[digitalizált]
Mindenkoron áldom az én Uramat (RPHA 0983)f. 92v.[digitalizált]
Sok nyilvánvaló bizonyságokkal Szent Dávid próféta (RPHA 1263)f. 94r.[digitalizált]
Nagy bánatban Dávid mikoron vala (RPHA 1024)f. 95r.[digitalizált]
Fohászkodom hozzád, Uram, Istenem (RPHA 0421)f. 96r.[digitalizált]
Mint kívánkozik a szarvas a kútfejekhez (RPHA 0996)f. 97r.[digitalizált]
Hallottuk, Úristen, atyáinktól (RPHA 0516)f. 97v.[digitalizált]
Erős várunk nekünk az Isten (RPHA 0392)f. 99r.[digitalizált]
Minden népek örülvén tapsoljanak (RPHA 0963)f. 99v.[digitalizált]
Mikor Isten e világot teremté (RPHA 0937)f. a1r.[digitalizált]
Az én beszédemet ti meghallgassátok (RPHA 0124)f. a3v.[digitalizált]
Rettenetes Istennek nagy haragja (RPHA 1205)f. f4r.[digitalizált]
Sok hálákat Úristennek adjunk (RPHA 1252)f. f4v.[digitalizált]
Mennyi sokat szól az Isten embernek (RPHA 0894)f. H5r.[digitalizált]
Boldog az ilyen ember e világon (RPHA 0199)f. H6r.[digitalizált]
Hogy panaszolkodik a hatalmas Isten (RPHA 0550)f. 100r.[digitalizált]
Úristen, irgalmazz nekem a te irgalmasságod szerint (RPHA 1436)f. 101v.[digitalizált]
Mindenható Úristen, szívünk retteg szüntelen (RPHA 0979)f. 102r.[digitalizált]
Háborúsága Dávid királynak egykoron nagy vala (RPHA 0470)f. 103r.[digitalizált]
Mikor a szent Dávid látná életeket (RPHA 0925)f. 104r.[digitalizált]
Úristen, kérünk a te szent nevedért (RPHA 1437)f. 105r.[digitalizált]
Mennynek s Földnek kegyes Istene (RPHA 0900)f. 105v.[digitalizált]
Irgalmazz, Úristen, immáron énnekem (RPHA 0590)f. 106v.[digitalizált]
Meghallgassad az én imádságomat (RPHA 0863)f. 107v.[digitalizált]
Sok jótéteményen nagyon csodálkozván (RPHA 1259)f. 108v.[digitalizált]
Siess, nagy Úristen, én segítségemre (RPHA 1231)f. 109v.[digitalizált]
Örök Isten, figyelmezzél az én segítségemre (RPHA 1150)f. 110v.[digitalizált]
Az Úristent magasztalom (RPHA 0154)f. 111r.[digitalizált]
Magasztallak, én Istenem (RPHA 0850)f. 112v.[digitalizált]
Felséges Isten, neked jelentjük, mi nagy nyavalyánkat (RPHA 0415)f. 114r.[digitalizált]
Keresztyéneknek Istene (RPHA 0732)f. 115r.[digitalizált]
Aki veti segedelmét az Istennek hatalmába (RPHA 0074)f. 115v.[digitalizált]
Aki az Istent megismerheti (RPHA 0068)f. 116v.[digitalizált]
Boldog a férfiú, ki féli az Istent (RPHA 0195)f. 118v.[digitalizált]
Boldog az ilyen ember ő lelkében (RPHA 0202)f. 119r.[digitalizált]
Keresztyének, kik e Földön lakoztok (RPHA 0729)f. 120r.[digitalizált]
Unszol minket Dávid próféta a zsoltárkönyvben (RPHA 1417)f. 121r.[digitalizált]
Jer, emlékezzünk, keresztyén népek (RPHA 0645)f. 121v.[digitalizált]
Örül mi szívünk, mikor ezt halljuk, a templomba megyünk (RPHA 1160)f. 122r.[digitalizált]
Az Izraelnek népe régenten ó törvényben (RPHA 0142)f. 122v.[digitalizált]
Akik bíznak az Istenben (RPHA 0075)f. 122v.[digitalizált]
Mindenek meghallják és jól megtanulják (RPHA 0968)f. 123v.[digitalizált]
Minden hív keresztyének, meghalljátok (RPHA 0960)f. 124r.[digitalizált]
Boldogok azok, kik Istent félik (RPHA 0207)f. 124v.[digitalizált]
Bűnösök, hozzád kiáltunk (RPHA 0214)f. 125r.[digitalizált]
Felséges Isten, hozzád kiáltunk nagy keserűséggel (RPHA 0409)f. 125v.[digitalizált]
Mely igen jó legyen az egyenesség (RPHA 0879)f. 126r.[digitalizált]
Hallgasd meg, Atya Isten, a mi szükségünket (RPHA 0492)f. 126v.[digitalizált]
Minden állat dicsér, Úristen, tégedet (RPHA 0952)f. 128r.[digitalizált]
Nagy hálaadással magasztallak téged, én Istenem (RPHA 1031)f. 129v.[digitalizált]
Mikoron a szent Dávid megismeré (RPHA 0943)f. 131r.[digitalizált]
Számkivetésre Dávid megyen vala (RPHA 1298)f. 131v.[digitalizált]
Tekints reám, Istenem, nyavalyámban (RPHA 1366)f. 133r.[digitalizált]
Mikoron Dávid Saul előtt futna (RPHA 0945)f. 134r.[digitalizált]
Úristen, légy most mivelünk (RPHA 1439)f. 135v.[digitalizált]
Istenünkhöz fohászkodván (RPHA 0618)f. 137r.[digitalizált]
Én Istenem, benned bíztam (RPHA 0379)f. 137r.[digitalizált]
Nagy Úristen, ne hagyj minket (RPHA 1042)f. 138r.[digitalizált]
Segítségül hívjuk a mennybéli Istent (RPHA 1215)f. 138v.[digitalizált]
Szent Dávid próféta háborúságában, imádkozik vala (RPHA 1310)f. 139v.[digitalizált]
Uram Isten, miért bocsátál reám (RPHA 1428)f. 140r.[digitalizált]
Szükség keresztyéneknek tudakozni (RPHA 1345)f. 141r.[digitalizált]
Hálát adok neked, Úristen (RPHA 0482)f. 142v.[digitalizált]
Fohászkodom hozzád, Uram, Istenem (RPHA 0421)f. 143r.[digitalizált]
Örök Atya Isten, kérlek téged a te szent nevedért (RPHA 1148)f. 144r.[digitalizált]
Adjunk hálát az Úrnak, mert érdemli (RPHA 0061)f. 144v.[digitalizált]
Bátor érted, Uram Isten, kárt vallanék (RPHA 0167)f. 145r.[digitalizált]
Semmit ne bánkódjál, Krisztus szent serege (RPHA 1219)f. 146r.[digitalizált]
A mi mesterünk minket arra int (RPHA 0025)f. 146v.[digitalizált]
Ó, mely igen rövid volt, lám, e világ (RPHA 1121)f. 147v.[digitalizált]
Mit bízik e világ ő álnokságában (RPHA 1002)f. 149r.[digitalizált]
Mi kegyes Atyánk, bölcsességnek ura (RPHA 0912)f. 149v.[digitalizált]
Jámbor házasok, meghallgassátok (RPHA 0626)f. 150r.[digitalizált]
Mi, keresztyének, megemlékezzünk (RPHA 0915)f. 152r.[digitalizált]
Uram, benned még az én reménységem (RPHA 1425)f. 153r.[digitalizált]
Szánja az Úristen híveinek romlását (RPHA 1300)f. 154r.[digitalizált]
Csak tereád, Úristen, kell magunkat bíznunk (RPHA 0225)f. 157r.[digitalizált]
Szenteltessék, Uram, a te szent neved (RPHA 1324)f. 159r.[digitalizált]
Tudjuk, Uram Isten, hogy mind meg kell halnunk (RPHA 1389)f. 159v.[digitalizált]
Emlékezzünk, mi, keresztyén népek (RPHA 0374)f. 160r.[digitalizált]
Adj üdvösséges kimúlást (RPHA 0059)f. 161r.[digitalizált]
Jer, temessük el a testet (RPHA 0659)f. 161v.[digitalizált]
Az Istennek jóvoltáról (RPHA 0139)f. 162r.[digitalizált]
Megszabadultam már én a testi haláltól (RPHA 0870)f. 163r.[digitalizált]
Ember, emlékezzél a szomorú halálról (RPHA 0340)f. 163v.[digitalizált]
Hálát adunk neked, mindenható, irgalmas Úristen (RPHA 0483)f. 164r.[digitalizált]
Immáron a Nap feljövén (RPHA 0584)f. 165v.[digitalizált]
Ó, mennyei mi szent Atyánk (RPHA 1122)f. 166r.[digitalizált]
Mindeneknek teremtője és híveknek megváltója ... bűnösöknek (RPHA 0971)f. 166v.[digitalizált]
Láss hozzám, Úristen, kegyelmes szemeiddel (RPHA 0825)f. 167r.[digitalizált]
Rettenetes e világnak mostan minden dolga (RPHA 1204)f. 174r.[digitalizált]
Rettenetes bűn, lám, volt a fösvénység (RPHA 1203)f. 177v.[digitalizált]
Sokan kívánnak fejedelemséget (RPHA 1280)f. 181v.[digitalizált]
Szánjad, Úristen, a te népednek ilyen nagy romlását (RPHA 1301)f. 185r.[digitalizált]
Ím, megromlottál, ó, jó keresztyénség (RPHA 0576)f. 189r.[digitalizált]
Szükség keresztyénnek mindenkor vigyázni (RPHA 1346)f. 190v.[digitalizált]
Jézus Krisztus, örök Isten, oltalmazz gonosztól (RPHA 0674)f. 191v.[digitalizált]
Mind e világnak, ím, esze veszett (RPHA 0948)f. 193v.[digitalizált]
Siess, keresztyénség, gondolj jól ügyedről (RPHA 1230)f. 198r.[digitalizált]
Például nekünk mit mondott az Isten (RPHA 1176)f. 201v.[digitalizált]
Gondja között egy fő gondja embernek (RPHA 0430)f. 204r.[digitalizált]
A hatalmas Isten, királyok királya (RPHA 0012)f. 208v.[digitalizált]
Hallgashatsza, ember, ez igéket (RPHA 0500)f. 211r.[digitalizált]
Bátorítsd, Uram, édes Istenem, lelkemet, nyelvemet (RPHA 0165)f. 220r.[digitalizált]
Hálát mi adjunk az Atya Istennek (RPHA 0487)f. 225v.[digitalizált]
Bánat miatt mi szívünk meghervadott (RPHA 0158)f. 226r.[digitalizált]
Mennybéli Úristen, hallgass meg engemet az én könyörgésemben (RPHA 0885)f. 226v.[digitalizált]
Ne hagyj elesnem, felséges Isten, keserűségemben (RPHA 1052)f. 227v.[digitalizált]
Nagy bánatban az embernek ő szíve (RPHA 1023)f. 228r.[digitalizált]
Az Úr Krisztus panaszkodik emberi állatra (RPHA 0148)f. 228v.[digitalizált]
Nagy öröme adaték én lelkemnek (RPHA 1038)f. 230r.[digitalizált]
Az Istennek nagy jóvoltát beszélem (RPHA 0140)f. 231r.[digitalizált]
Ne ítélj meg, Uram, engem az néppel (RPHA 1055)f. 231v.[digitalizált]
Dávid mikor a veszedelmet látá (RPHA 0240)f. 232r.[digitalizált]
Bocsánatot kérek a nagy Istentől (RPHA 0184)f. 233r.[digitalizált]
Sokan vannak most olyatén emberek (RPHA 1283)f. 233v.[digitalizált]
Bánja az Úristen a sok nyomorúságot (RPHA 0160)f. 234r.[digitalizált]
Szent Jánosnál Krisztus azt fogadja nekünk (RPHA 1317)f. 235r.[digitalizált]
Dicsérjük most, keresztyének, az Atya Úristent (RPHA 0279)f. 236r.[digitalizált]
Istennek szent Lelke illette szívemet (RPHA 0612)f. 236v.[digitalizált]
Sokszor kértem én az Istent nagy szívem szerint (RPHA 1291)f. 237r.[digitalizált]
Igazságod szerint tartozol, Istenem, meghallgatni kérésem (RPHA 0564)f. 238v.[digitalizált]
Számtalan sokszor neked könyörgettem (RPHA 1299)f. 239r.[digitalizált]
Seregeknek Ura és erős Istene (RPHA 1224)f. 239v.[digitalizált]
Mostan vettem, Uram, én ezt eszembe (RPHA 1021)f. 240v.[digitalizált]
Szegény keresztyénség, kezdel megvakulni (RPHA 1302)f. 241r.[digitalizált]
Imhol vagyok, édes Uram, Istenem (RPHA 0580)f. 246v.[digitalizált]
Mikor meggondolom e világ dolgát (RPHA 0939)f. 248r.[digitalizált]
Senki ne bízzék jó szerencséjében (RPHA 1220)f. 249r.[digitalizált]
Ember, emlékezzél utolsó napodról (RPHA 0341)f. 249v.[digitalizált]
Ó, te meghalandó emberi nemzetség (RPHA 1134)f. 250v.[digitalizált]
Halandó emberek, kik most jelen vagytok (RPHA 0480)f. 251r.[digitalizált]
Isten hívei, akik vagytok (RPHA 0597)f. 251v.[digitalizált]
Hagyjátok el, hű keresztyének (RPHA 0473)f. 251v.[digitalizált]
Megértsétek, keresztyének, kiknek Krisztus vezéretek (RPHA 0861)f. 252r.[digitalizált]
Nézz mireánk, Úristen, kegyelmesen (RPHA 1079)f. 252v.[digitalizált]
Az örök élet mi legyen (RPHA 0143)f. 252v.[digitalizált]
Dicsérd az Istent mostan, ó, én lelkem (RPHA 0251)f. 253r.[digitalizált]
Jóllehet nagy sokat szóltunk Dávidról (RPHA 0691)f. 253v.[digitalizált]
Dicsérlek tégedet, én édes Istenem, nagy kegyelmességedért (RPHA 0281)f. 254r.[digitalizált]
Hallgass meg minket, Úristen, tekints reánk (RPHA 0505)f. 254v.[digitalizált]
Hallgasd meg, Úristen, mi beszédünket (RPHA 0499)f. 255r.[digitalizált]
Ó, felséges Isten, kegyelmes Atyám (RPHA 1112)f. 255v.[digitalizált]
Neked, mennyei szent Atyánk, könyörgünk (RPHA 1062)f. 255v.[digitalizált]
Úristen, ki mennyben lakozol nagy dicsőségben (RPHA 1438)f. 256r.[digitalizált]
Ó, én két szemeim, ti az Úrra nézzetek (RPHA 1110)f. 256v.[digitalizált]
Dicsértessél, Atya Isten, mennyekben, hálát adok fölségednek mindenben (RPHA 0282)f. 256v.[digitalizált]
Tudni hagyta nyilván írásában Szent Pál (RPHA 1390)f. 257v.[digitalizált]
Hallgassátok szent Dávidnak mondását (RPHA 0507)f. 257v.[digitalizált]
Jézus Krisztus az igaz hajnal (RPHA 0664)f. 258v.[digitalizált]
Földet, mennyet mely nap Isten helyhete (RPHA 0423)f. 259r.[digitalizált]
Jersze, emlékezzünk az örök Istennek csodálatos nagy hatalmasságáról (RPHA 0661)f. 263v.[digitalizált]
Mennyi számtalan krónikát mondattok (RPHA 0895)f. 267r.[digitalizált]
Józsefnek megmondom az ő krónikáját (RPHA 0707)f. 270r.[digitalizált]
Laknak vala régente Egyiptomban (RPHA 0822)f. 278r.[digitalizált]
Gondom nagy volt az elkezdett dolgomra (RPHA 0432)f. 281v.[digitalizált]
Sok erős vitézek voltak e világban (RPHA 1250)f. 284r.[digitalizált]
Siess, keresztyén, lelki jót hallani (RPHA 1229)f. 288v.[digitalizált]
Mostan emlékezzünk a keresztyénekről (RPHA 1015)f. 292v.[digitalizált]
Históriát, hallom, igen mondattok (RPHA 0539)f. 300r.[digitalizált]
Nagy sok szent írásokat jelentettem (RPHA 1041)f. 304r.[digitalizált]
Régi nagy időben vala Asszíriában (RPHA 1197)f. 307r.[digitalizált]
Régen vala a neves Perzsiában (RPHA 1189)f. 313r.[digitalizált]
Régen, nagy időben, a vízözön után (RPHA 1192)f. 317v.[digitalizált]
Minden embert erre szívem szerint intek (RPHA 0958)f. 320r.[digitalizált]
Dániel ezt írja, minden meghallgassa (RPHA 0238)f. 325r.[digitalizált]
Egy istenfélő, nagy szent ember vala (RPHA 0315)f. 327v.[digitalizált]
Nosza, keresztyén nép, hallgass nagy dolgokra (RPHA 1091)f. 331v.[digitalizált]
RPHA-szám: 0480.
Cím: Bizonytalan életünk, Más [Vigyázásra intés]. Nóta: Ó, mint keseregnek most a etc. Akrosztichon: Bizonytalan, hogy a versnek van-e akrosztichonja. HARDMANIKA. Terjedelem: Terjedelem: 10 versszak. Úzus: intő-ének.
Forrás: Enekec harom rendbe, Detrekő, 1582 (RMNy 513, RMK I 195), f. 251r[digitalizált]. Hasonmás-kiadás: Bp. 1964. /BHA 6./. Felekezet: evangélikus.
Változatazonosító: 4270.

Copyright (C) H. Hubert Gabriella, Horváth Andor, Horváth Iván, Seláf Levente 1979-2023.