Új keresés Címlap Segítség

A keresés pontosítása:

Eredmények (552 db)

Adatlap IncipitMűfaj
(világi (048))
SzerzőA szereztetés idejeRímképlet
RPHA-3209vallásos (001) - história (002) - elbeszélő (004) - bibliai (009)
világi (048)
- história (049) - elbeszélő (051) - fiktív (057)
Balassi Bálint
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1589 körül
RPHA-0661Jersze, emlékezzünk az örök Istennek csodálatos nagy hatalmasságárólvallásos (001) - história (002) - elbeszélő (004) - bibliai (009)
világi (048)
- história (049) - elbeszélő (051) - nem fiktív (056) - történelmi (068)
Farkas András
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
A kolofonban: Farkas András szerzé ezeket énekbe, Keserőlvén az nyomorult országon. Igen szánja vala, hogy az hitetlenek Istennek híveit széjjel üldözik vala
1538
A kolofonban: Kiskarácson után immár írnak vala, Az ezerötszázban, harmincnyolc esztendőben
x x x x x x
RPHA-1181Pokol legyen-e több vagy jó életünkbenvallásos (001) - história (002) - elbeszélő (004) - bibliai (009)
világi (048)
- nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)
Bogáti Fazakas Miklós
A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.
1586
A kolofonban: nagy döghalálkor ... Ezerötszáznyolcvanhat esztendőben
a a a a
RPHA-1203Rettenetes bűn, lám, volt a fösvénységvallásos (001) - história (002) - leíró v. értekező (005) - prédikációs ének (010)
vallásos (001)
- nem história (003) - bibliai (006) - rövid foglalat (015)
világi (048)
- nem história (050) - morális v. politikai (053) - populáris v. vágáns regiszter (059) - vágáns szatíra (088)
Szkhárosi Horvát András
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
A kolofonban: Horvát András hagyá ezt egy jó kedvében
1545
A kolofonban: Újesztendőben, Ezerötszázban, immár negyvenötben
a a a a a
RPHA-0864Meghalljátok fejenként, kik itt vagytokvallásos (001) - história (002) - leíró v. értekező (005) - prédikációs ének (010)
világi (048)
- história (049) - elbeszélő (051) - nem fiktív (056) - történelmi (068)
Mádai Mihály
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: de Madha Mikhael
1551 vagy azelőtta a a a
RPHA-0832Látom, krónikákat, hogy nagy sokan írtakvallásos (001) - nem história (003) - alkalmi ének (024) - házasének (032)
világi (048)
- história (049) - elbeszélő (051) - fiktív (057)
Vajdakamarási Lőrinc
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Waidacamarasi Lavrencivs
1580
A kolofonban: Ezerötszáz után nyolcvan esztendőben, Szent Mihály havának utolsó hetében
a a a a
RPHA-1011Mostan egy ifjú megházasodottvallásos (001) - nem história (003) - alkalmi ének (024) - házasének (032)
világi (048)
- nem história (050) - morális v. politikai (053) - populáris v. vágáns regiszter (059) - vágáns szatíra (088)
A vers szerzőjét nem ismerjük.
A kolofonban: Az énekszörzőt mondják jó embörnek
1600 vagy azelőtt
A kolofonban: Ez tanóságot taval kilelék,... Akkor fejszével vágták az vizet
a a a b b
RPHA-1385Tiszteletes személyek, kik itt jelen vagytokvallásos (001) - nem história (003) - alkalmi ének (024) - házasének (032)
világi (048)
- nem história (050) - morális v. politikai (053) - populáris v. vágáns regiszter (059) - vágáns szatíra (088)
Tolnai Bálint
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Tholnai Balint
A kolofonban: Ha kit én megbántottam az én énekömmel, Töltse rajtam bosszúját egy tele pint borral, Mert én már megfáradtam az énökmondással, Hadd áztassam torkomat, tőle adott borral
1589 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-3515Szűz Mária lakozván Názáretbenvallásos (001) - nem história (003) - bibliai (006) - rövid foglalat (015)
világi (048)
- nem história (050) - szerelmes, erotikus (054) - arisztokratikus regiszter – udvari (063) - embléma (077)
vallásos (001)
- nem história (003) - embléma (203)
Rimay János
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1600 vagy azelőtta a a a
RPHA-1242Soha távol tőle, benne vagyon neki lelkevallásos (001) - nem história (003) - dogmatika (023)
világi (048)
- nem história (050) - szerelmes, erotikus (054) - arisztokratikus regiszter – udvari (063) - aenigma (081)
A vers szerzőjét nem ismerjük.1508 vagy azelőtt
RPHA-1270Sok szép dolgok vannak nekünk megírván, históriákban szépen befoglalvánvallásos (001) - nem história (003) - liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008)
világi (048)
- história (049) - elbeszélő (051) - nem fiktív (056) - történelmi (068)
Valkai András
A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.
A kolofonban: Az ki szerzette ezt magyar versekben, Nem jelenté meg nevét ezekben, Sem penig szerzette versfejekben
1567
A kolofonban: Ezerötszázban és hatvanhétben, Az hév hónak Szent Jakab ünnepében
a a a a
RPHA-0515Hallom, mi legyen szokástokvallásos (001) - nem história (003) - liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) - himnusz (016)
világi (048)
- nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - idézet (092)
Dobokay Sándor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1594 vagy azutána a b b
RPHA-1188Reád bízott nagy hatalmatvallásos (001) - nem história (003) - liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) - himnusz (016)
világi (048)
- nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - idézet (092)
Dobokay Sándor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1594 vagy azutána a b b
RPHA-1130Ó, szent Isten, kit kedvedben, mint kegyes kebledbenvallásos (001) - nem história (003) - mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) - dicséret (036)
világi (048)
- nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - Horatius-paródia (120)
Balassi Bálint
A verset a keletkezését követően a szerzőnek tulajdonították.
1589-1594 közötta a a b c c c b d d b
RPHA-0954Minden dolgok között láthatsz viszálytatástvallásos (001) - nem história (003) - mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) - hívők biztatása (043)
világi (048)
- nem história (050) - morális v. politikai (053) - arisztokratikus regiszter (058) - katonaének (086)
Rimay János
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1593a a a a
RPHA-4032De hogy nem lát dolgodhozvallásos (001) - nem história (003) - mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) - jó keresztényi cselekedetre intő ének (042)
világi (048)
- nem história (050) - szerelmes, erotikus (054) - populáris regiszter (064) - női dal (082)
A vers szerzőjét nem ismerjük.
Az akrosztichonban: Ch Demetrjws
1540 körüla a a
RPHA-0694Jövel, légy velünk, Úristenvallásos (001) - nem história (003) - mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) - könyörgés (038)
világi (048)
- nem história (050) - morális v. politikai (053) - arisztokratikus regiszter (058) - katonaének (086)
A vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőtta a a a a
RPHA-0554Hozzád kiált lelkem, örök életemnek Istenevallásos (001) - nem história (003) - mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) - könyörgés (038)
világi (048)
- nem história (050) - morális v. politikai (053) - arisztokratikus regiszter (058) - katonaének (086)
Homonnai Drugeth István
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Homonnai Istvan
1598 vagy azelőtta a a
RPHA-0711Katonák hadnagya, Istennek jobb karjavallásos (001) - nem história (003) - mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) - könyörgés (038)
világi (048)
- nem história (050) - morális v. politikai (053) - arisztokratikus regiszter (058) - katonaének (086)
Rimay János
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1593-1595 közötta a a
RPHA-0684Jöjj mellém, szent Isten, mert kívüled nincsen reményem, segedelmemvallásos (001) - nem história (003) - mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) - könyörgés (038)
világi (048)
- nem história (050) - morális v. politikai (053) - arisztokratikus regiszter (058) - katonaének (086)
Rimay János
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1595a a b c c b d d b
RPHA-1494Zarándokságimnak te vagy kalauzavallásos (001) - nem história (003) - mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) - könyörgés (038)
világi (048)
- nem história (050) - morális v. politikai (053) - populáris v. vágáns regiszter (059) - utazási vers (115)
vallásos (001)
- nem história (003) - alkalmi ének (024) - útonjárók éneke (259)
Körmendi Lukács
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Köermendi Lvcas
A kolofonban: egy ifjú magában
1599
A kolofonban: Az ezerötszázban, kilencvenkilencben
a a a a
RPHA-0386Engemet régóta sokféle kínokban tartó én édes szívemvallásos (001) - nem história (003) - mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) - könyörgés (038)
világi (048)
- nem história (050) - szerelmes, erotikus (054) - arisztokratikus regiszter – udvari (063)
Balassi Bálint
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
A kolofonban: Öszvekulcsolt kézzel, hajlott térddel-fővel Juliámnak könyörgék
1589 vagy azelőtt
A kolofonban: Midőn jóvoltától, mint istenasszonytól, kegyelmet reménlenék
a a b c c b d d b
RPHA-0380Én Istenem, hogy elvivéd az én szerencsémetvallásos (001) - nem história (003) - mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) - könyörgés (038)
világi (048)
- nem história (050) - szerelmes, erotikus (054) - populáris regiszter (064) - női dal (082)
Horvát Ilona?
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
A kolofonban: szomorú kedviben, ... siralmas szívében
1566
A kolofonban: Ezerötszáz és hatvanhat az jó esztendőben
a a a
RPHA-0399Ezt lásd, nyughatatlan, felséges Úristen, az embernek elméjevallásos (001) - nem história (003) - mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) - siralom (044)
világi (048)
- nem história (050) - morális v. politikai (053) - populáris v. vágáns regiszter (059) - utazási vers (115)
vallásos (001)
- nem história (003) - alkalmi ének (024) - útonjárók éneke (259)
Eössi András?
A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.
1595 körüla a a a
RPHA-3201világi (048)A vers szerzőjét nem ismerjük.1526 vagy azelőtt
RPHA-3032világi (048)A vers szerzőjét nem ismerjük.1584 vagy azelőtta a a a
RPHA-4044világi (048)A vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőtt
RPHA-0851Magyar nyelven írtam históriákatvilági (048) - história (049) - elbeszélő (051) - fiktív (057)
világi (048)
- história (049) - elbeszélő (051) - nem fiktív (056) - történelmi (068)
Valkai András
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: de Valko Andreas
A kolofonban: Ezeket ki berendelé versekben, Vigasztalást vőn sok gondjai közben, Az kinek elajánlá az ő szűvében, Minden jókat kéván annak éltében. ... Elméje forogván nagy sok gondokban
1579
A kolofonban: Hetvenkilencben és ezerötszázban
a a a a
RPHA-1340Szólok szerelem dolgáról nektekvilági (048) - história (049) - elbeszélő (051) - fiktív (057)
A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.
A kolofonban: Ez dolgokat deákból ki fordítá, Maga gondolatjában ezt ki írá, Nevét ez énekben ő meg nem írá, Ez éneket barátjának ajánlá
1570
A kolofonban: Krisztus születése után ezerben, Ötszázban és az hetven esztendőben
a a a a
RPHA-0566Igen sokan írták veszését Trójánakvilági (048) - história (049) - elbeszélő (051) - fiktív (057)
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Csiakthornaevs Matthias
A kolofonban: Neve vers fejiben nincsen eltitkolva
1592
A kolofonban: Ezerötszázkilencvenkettőre fordulva
a a a a
RPHA-0261Dicséretes sok asszonyállatokrólvilági (048) - história (049) - elbeszélő (051) - fiktív (057)
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Figvlvs Bogathivs Nicoleos
A kolofonban: Tudja nevem, ki olvassa énekem
1575
A kolofonban: ezerötszázban hetvenötben, Szent György havának szinte az végében
a a a a
RPHA-0538Históriák immár nagy sokak voltakvilági (048) - história (049) - elbeszélő (051) - fiktív (057)
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Hwniadinws Franciscws
1569
A kolofonban: Másfélezer és az hatvankilencben
a a a a
RPHA-1247Sok dolgokról, urak, már nektek szóltamvilági (048) - história (049) - elbeszélő (051) - fiktív (057)
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Valkai Andras
A kolofonban: Segítséget várok a nagy Istentől, Hogyha az én életem nem rövidül, Több históriákat adok ki versül, Csak legyen szent felsége segítségül. ... Aki írá versül históriában, Nem vala szűve akkoron bánatban
1573
A kolofonban: Ezerötszázban és hetvenháromban
a a a a
RPHA-0043A Szentírás mondja, hogy szoros út vagyon az örök boldogságravilági (048) - história (049) - elbeszélő (051) - fiktív (057)A vers szerzőjét nem ismerjük.
A kolofonban: Aki ez éneket rendelé versekben, igen bízik Istenben, Mint Apollónius király tengeren, bújdosván elméjében
1588
A kolofonban: Az ezerötszáznak és az nyolcvannyolcnak kétséges eleiben
a a a
RPHA-4041világi (048) - história (049) - elbeszélő (051) - fiktív (057)A vers szerzőjét nem ismerjük.1544 vagy azelőtt
RPHA-4039világi (048) - história (049) - elbeszélő (051) - fiktív (057)A vers szerzőjét nem ismerjük.1552 vagy azelőtt
RPHA-4019Olvastunk már sokféle írásokatvilági (048) - história (049) - elbeszélő (051) - fiktív (057)A vers szerzőjét nem ismerjük.1554-1600 közötta a a a
RPHA-0357Emlékezem mostan Telamon királyrólvilági (048) - história (049) - elbeszélő (051) - fiktív (057)A vers szerzőjét nem ismerjük.1578 vagy azelőtta a a a
RPHA-4038világi (048) - história (049) - elbeszélő (051) - fiktív (057)A vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőtta a a a
RPHA-4018Jeles vigasságot hallani kik kívántokvilági (048) - história (049) - elbeszélő (051) - fiktív (057)A vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőtta a a a
RPHA-1450Vagyok nagy örömben, hogy én tisztességes fő nemzetből származtamvilági (048) - história (049) - elbeszélő (051) - fiktív (057)Ádám János
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Adam Ianos
1599 vagy azelőtt
RPHA-0693Jóval látta Isten világon az embert, kinek oly asszonyt adottvilági (048) - história (049) - elbeszélő (051) - fiktív (057)Bogáti Fazakas Miklós
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Bogathiws Nicoleos Gigvla de gente
1587
A kolofonban: Ezerötszáz után az nyolcvanhetedik Újesztendő havában
a a a
RPHA-1076Nem régen lett dolgot, egyet mondanékvilági (048) - história (049) - elbeszélő (051) - fiktív (057)Bogáti Fazakas Miklós
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Fig[ulus] Nikoleos
1576
A kolofonban: Szent György napján ... Ezerötszázhetvenhat esztendőben
a a a a
RPHA-1158Ország-világ járni sokan kívánkoznakvilági (048) - história (049) - elbeszélő (051) - fiktív (057)Bogáti Fazakas Miklós
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
1586
A kolofonban: Ezerötszáznyolcvanhatban
a a a a
RPHA-1273Sok szép históriát immáron írtakvilági (048) - história (049) - elbeszélő (051) - fiktív (057)Cegei Névtelen
A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.
A kolofonban: Ez históriát ki szerzé versekben, Deákból fordítá magyar énekben, Egy ifjú scholai mesterségében, Ezeket éneklé egy jó kedvében
1587
A kolofonban: Az ezerötszázban és nyolcvanhétben, Nyárban, az hév Szent Jakabnak havában
a a a a
RPHA-0290Drága dolgot mondok, kérlek, hallgassátokvilági (048) - história (049) - elbeszélő (051) - fiktív (057)Decsi Mihály
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Deczi Mihali deaktvl
1600 vagy azelőtta a a a
RPHA-0373Emlékezzünk, én uraim, régen lett dologrólvilági (048) - história (049) - elbeszélő (051) - fiktív (057)Drávamelléki Névtelen
A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.
1600 vagy azelőtta a a a
RPHA-0438Gyakor históriákat, tudom, hallotokvilági (048) - história (049) - elbeszélő (051) - fiktív (057)Enyedi György
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Eniedi Transilwanvs Georgivs
A kolofonban: Ezt éneklé társához szerelmében, ... Nevét versek fejében nem titkolja
1574
A kolofonban: Piros Pünkösd havának közepiben, Másfélezer hetvennégy esztendőben
a a a a
RPHA-0053A tündérországról bőséggel olvastamvilági (048) - história (049) - elbeszélő (051) - fiktív (057)Gergei Albert?
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Gergei Albertvs
1600 vagy azelőtta a a a
RPHA-3002Oly búval, bánattal az Aeneas királyvilági (048) - história (049) - elbeszélő (051) - fiktív (057)Huszti Péter
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1580 vagy azelőtta a a a
RPHA-0332Én mostan beszélem a rómaiakatvilági (048) - história (049) - elbeszélő (051) - fiktív (057)Huszti Péter
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Hvstvs Petrvs
A kolofonban: Huszti Péter
1580 vagy azelőtt
RPHA-1013Mostan emlékezem az elmúlt időkrőlvilági (048) - história (049) - elbeszélő (051) - fiktív (057)Ilosvai Selymes Péter
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Jlostanvos Pesrva
A kolofonban: Az ki ez dolgokat szerzé be versekbe, Az régi dolgokról lőn emlékezetben, Neve versszerzőnek vagyon versfejekben
1574
A kolofonban: Az ezerötszázban, hetvennégy esztendőben
a a a a
RPHA-0318Egy krónikát mondok, urak, hallgassátokvilági (048) - história (049) - elbeszélő (051) - fiktív (057)Istvánfi Pál
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
A kolofonban: Istvánfi Pál
1539
A kolofonban: Ezerötszázharminckilenc esztendőben
a a a a
RPHA-1249Sok erős férfiak, bölcsek és királyok szerelem miatt vesztekvilági (048) - história (049) - elbeszélő (051) - fiktív (057)Pataki Névtelen
A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.
1577
A kolofonban: másfélezer után hetvenhét esztendőben
a a a
RPHA-1269Sok szép dolgok nekünk megírattatván vannakvilági (048) - história (049) - elbeszélő (051) - fiktív (057)Póli István
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Poli Stephanvus
A kolofonban: Az énekszerzőnek nevét megtalálod az versek folyásában, ... Ez éneket szerzé gondolva magában, Az nagy kevélységet, istentelenséget utálván ő magában
1593
A kolofonban: Az ezerötszázban és kilencvenháromban
a a a
RPHA-0322Egy régi dologról szép krónikát mondokvilági (048) - história (049) - elbeszélő (051) - fiktív (057)Ráskai Gáspár
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
A kolofonban: Ráskai Gáspár
1552
A kolofonban: Ezerötszázötven és két esztendőben
a a a a
RPHA-0512Halljátok meg, mostan régi dolgot mondokvilági (048) - história (049) - elbeszélő (051) - fiktív (057)Semptei Névtelen
A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.
A kolofonban: egy ifjú
1570
A kolofonban: Az ezerötszázban és hetven esztendőben, Kisasszony havának legelső hetiben
a a a a
RPHA-1246Sok dolgokat írtak a krónikákbólvilági (048) - história (049) - elbeszélő (051) - fiktív (057)Szakmári Fabricius István
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Fabricics Szakmarinvs Stephanvs
A kolofonban: Nevét az versfőkbe behelyheztette
1577
A kolofonban: Ezerötszázban és az hetvenhétben
a a a a
RPHA-0560Ifjak, hallgassátok, ím, egy dolgot mondokvilági (048) - história (049) - elbeszélő (051) - fiktív (057)Szebeni Névtelen
A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.
1578 vagy azutána a a a
RPHA-0232Csodaszép példákról már bölcsek írtakvilági (048) - história (049) - elbeszélő (051) - fiktív (057)Szegedi Veres Gáspár
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Veres Caspar
1577
A kolofonban: Ezerötszázhetvenhét esztendőben
a a a a
RPHA-0324Egy szép dologról én emlékezném, ha meghallgatnátokvilági (048) - história (049) - elbeszélő (051) - fiktív (057)Szendrői Névtelen
A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.
A kolofonban: Egy ifjú szörze veszteg ültében, ... Egy poétának az ű versében, szomorú kedvében
1561
1571 A megadott évszámadatok valamelyike pontos dátum.
A kolofonban: Ezerötszázban és hatvan fölött hogy írnának egyben%Ezerötszázban és hetven fölött hogy írnának egyben
a a a
RPHA-1243Sok bölcsek írtanak a meglett dolgokrólvilági (048) - história (049) - elbeszélő (051) - fiktív (057)Tinódi Sebestyén
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Literatws de Thinod Sebastianws
1556 vagy azelőtta a a a
RPHA-3224világi (048) - história (049) - elbeszélő (051) - nem fiktív (056) - kortársi, tudósító (069) Gabriel ille Ungarus
A verset a keletkezését követően a szerzőnek tulajdonították.
1458-1490 között
RPHA-0375Emlékezzünk mi nagy veszedelmünkrőlvilági (048) - história (049) - elbeszélő (051) - nem fiktív (056) - kortársi, tudósító (069)A vers szerzőjét nem ismerjük.
A kolofonban: Az ki szörzé ez éneköt versökben, ... Az ű lelkének keserű voltában
1566
A kolofonban: Ezerötszázhatvanhat esztendőben
a a a a
RPHA-0245De a felül mondott Pál Kenézyvilági (048) - história (049) - elbeszélő (051) - nem fiktív (056) - kortársi, tudósító (069)A vers szerzőjét nem ismerjük.1476 vagy azutána a
RPHA-4045világi (048) - história (049) - elbeszélő (051) - nem fiktív (056) - kortársi, tudósító (069)A vers szerzőjét nem ismerjük.1534-1598 között
RPHA-0369Emlékezzünk a király végházárólvilági (048) - história (049) - elbeszélő (051) - nem fiktív (056) - kortársi, tudósító (069)A vers szerzőjét nem ismerjük.1561 körüla a a
RPHA-0356Emlékezem mostan, mi történt, dolgárólvilági (048) - história (049) - elbeszélő (051) - nem fiktív (056) - kortársi, tudósító (069)A vers szerzőjét nem ismerjük.1596 körüla a a a
RPHA-1335Szertelen veszedelem reánk szállavilági (048) - história (049) - elbeszélő (051) - nem fiktív (056) - kortársi, tudósító (069)Alistáli Márton?
A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.
1571 vagy azutána a a a
RPHA-0230Csodálom gondolkodván világ állapotjátvilági (048) - história (049) - elbeszélő (051) - nem fiktív (056) - kortársi, tudósító (069)Csanádi Demeter
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Chanadi Demeter
A kolofonban: Nevét megjelentette verseknek fejében
1571
A kolofonban: Az jó ezerötszázban és az hetvenegyben
a a a a
RPHA-1350Szükség mostan fejenként hálát adnunkvilági (048) - história (049) - elbeszélő (051) - nem fiktív (056) - kortársi, tudósító (069)G S György?
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
1580
A kolofonban: Ezerötszáz és az felett nyolcvanban
a a a a
RPHA-1029Nagy győzedelemről, nagy Győr vételéről, mostan én emlékezemvilági (048) - história (049) - elbeszélő (051) - nem fiktív (056) - kortársi, tudósító (069)Gyulai Márton
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
1599a a b c c b d d b
RPHA-0156Egy puszta klastromban, Székelyek városában (explicit)világi (048) - história (049) - elbeszélő (051) - nem fiktív (056) - kortársi, tudósító (069)Marosvásárhelyi Névtelen
A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.
A kolofonban: Hogy hazáját bírja pogány, búsul szívében, Kíván Istentűl valaha menni földében. Nevét versfejekben nem akará foglalni, Mert nagyobb dolgokban akarta jelenteni, Mostani időben kellett így eltitkolni
1597
A kolofonban: Ezerötszáz és kilencvenhét esztendőben
a a a
RPHA-3520Ali pasa dolgát mondom, halljátokvilági (048) - história (049) - elbeszélő (051) - nem fiktív (056) - kortársi, tudósító (069)Szattay Kristóf?
A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.
A kolofonban: Ez énnekem hatodik históriám
1587-1600 közötta a a a
RPHA-1343Szükség ezt megírnom és meggondolnomvilági (048) - história (049) - elbeszélő (051) - nem fiktív (056) - kortársi, tudósító (069)Szerdahelyi Imreffy János?
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Szerdaheli Mihali attia
A kolofonban: Kolozsvárban való hosszú létében, Egy gondolatjában szörzé versökben
1595
A kolofonban: Az ezörötszázban kilencvennégyben, Szent Mihály havának végső hetében
a a a a
RPHA-0021A magyarok hadairól értettemvilági (048) - história (049) - elbeszélő (051) - nem fiktív (056) - kortársi, tudósító (069)Szőlősi István
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
A kolofonban: Szölössi
1595-1635 között
A kolofonban: Ezerötszáz és kilencvenötben volt,... Azután néhány üdővel Szőlősi, Magyarok kedvéért megfordítani, Akart nemzetének is kedveskedni, Ezerhatszázharmincöt esztendőben, Bocsáttatott ki...
a a a a
RPHA-0442Gyakran halljuk a mennyei felségnekvilági (048) - história (049) - elbeszélő (051) - nem fiktív (056) - kortársi, tudósító (069)Tardi György
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Tardi Georgivs
1588
A kolofonban: Ezerötszáznyolcvannyolc esztendőben, Karácsony havának első hetében
a a a a
RPHA-1332Szerencsének forgásáról nektek emlékezemvilági (048) - história (049) - elbeszélő (051) - nem fiktív (056) - kortársi, tudósító (069)Tinódi Sebestyén
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
A kolofonban: Az, ki szörzé, megtaláljátok nevét versfejében
1554 körül
A kolofonban: Egybengyűlvén az nagy urak az kincsös Budában
a a a
RPHA-1261Sok királyról, császárról emlékeztemvilági (048) - história (049) - elbeszélő (051) - nem fiktív (056) - kortársi, tudósító (069)Tinódi Sebestyén
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
A kolofonban: Egy úrfiú császártul megjöttében, Nagy bizonnyal beszélé egy kedvében, Tinódi Sebestyén deák könyvébe, Ő beírá
1546
A kolofonban: negyvenhat esztendőben
a a a a
RPHA-1266Sok rendbéli nép vagyon e világbanvilági (048) - história (049) - elbeszélő (051) - nem fiktív (056) - kortársi, tudósító (069)Tinódi Sebestyén
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
A kolofonban: Ezt ki szörzé, most vajuszik Kassában, Nevét megtalálják vers folyásában, Ő beírá ezör hatodfélszázban, Bánkódik, hogy kevés pínz ű tarslyában
1550
A kolofonban: ezör hatodfélszázban
a a a a
RPHA-1292Summáját írom Eger váránakvilági (048) - história (049) - elbeszélő (051) - nem fiktív (056) - kortársi, tudósító (069)Tinódi Sebestyén
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
A kolofonban: Nagy históriát az ki szörzötte, Ez summáját es azon jegyzötte, Nevét versfőben megjelöntötte
1553
A kolofonban: Ezörhatodfélszázháromban
a a a a
RPHA-1286Sokat szóltam én a régi dolgokrólvilági (048) - história (049) - elbeszélő (051) - nem fiktív (056) - kortársi, tudósító (069)Tinódi Sebestyén
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
A kolofonban: Sebestyén deák ..., Az végekről gondolkodik magába, ... Hideg télben fú körmében házába
1548
A kolofonban: ezörötszáz és negyvennyolcban, Hideg télben
a a a a
RPHA-0511Halljátok már Ali basa bölcsességétvilági (048) - história (049) - elbeszélő (051) - nem fiktív (056) - kortársi, tudósító (069)Tinódi Sebestyén
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
A kolofonban: Tinódi Sebestyén
1554a a a a
RPHA-1244Sok csodák közül halljatok egy csodátvilági (048) - história (049) - elbeszélő (051) - nem fiktív (056) - kortársi, tudósító (069)Tinódi Sebestyén
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: doe Tinod Sebastianvs
A kolofonban: Tinódi Sebestyén
1552
A kolofonban: Nagybódogasszon napján ..., Ezörötszázban és ötvenkettőben
a a a a
RPHA-0844Leszen beszédem itten ez országrólvilági (048) - história (049) - elbeszélő (051) - nem fiktív (056) - kortársi, tudósító (069)Tinódi Sebestyén
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Lantos Sebestiiien doeeeeak
A kolofonban: Sebestyén deák versszörzésben
1549
A kolofonban: Szörzé 1. 5. és az 4. 9.
a a a a
RPHA-1237Siralom adaték sok rendbéli népnekvilági (048) - história (049) - elbeszélő (051) - nem fiktív (056) - kortársi, tudósító (069)Tinódi Sebestyén
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Liitoertvs de Tinod Sebastianvs
A kolofonban: ki szörzé, vala nagy fektében, Vitéz urán való nagy kesergésében
1541
A kolofonban: Ezörötszáznegyven és egy esztendőben, Budáról császárnak el-alámentében
a a a a
RPHA-1245Sok csodák voltanak jó Magyarországbanvilági (048) - história (049) - elbeszélő (051) - nem fiktív (056) - kortársi, tudósító (069)Tinódi Sebestyén
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Literatvs de Tinod Sebastianvs
A kolofonban: Tinódi Sebestyén
1553
A kolofonban: Két karácson közben írta, ötvenháromban
a a a a
RPHA-1239Sírva veszékel most szegény Magyarországvilági (048) - história (049) - elbeszélő (051) - nem fiktív (056) - kortársi, tudósító (069)Tinódi Sebestyén
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Literatvs de Tinodh Sebastianvs
A kolofonban: ki szörzé ..., Nevét jelöntötte versnek kezdésében, Ez urakról való megemléköztében
1542
A kolofonban: Ezörötszáznegyven és két esztendőben, ... Szent György innepében
a a a a
RPHA-1334Szertelen veszedelem, lám, gyakran érkezikvilági (048) - história (049) - elbeszélő (051) - nem fiktív (056) - kortársi, tudósító (069)Tinódi Sebestyén
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Tinod Sebastianvs de
A kolofonban: Magát jelentötte versnek kezdésében Az, ki szerzé, vagyon oly mint fél kedvében, ... Seböstyén
1552
A kolofonban: nagyböjt közepiben ... ezörötszázötvenkét esztendőben
a a a a
RPHA-1210Saxonia vala Németországbanvilági (048) - história (049) - elbeszélő (051) - nem fiktív (056) - kortársi, tudósító (069)Tinódi Sebestyén
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Tinod Sebastianvs Literatvs de
A kolofonban: Az ki szörzé, megtalálják versfőben, Magyarok vitézségén örültében
1550
A kolofonban: Ezörhatodfélszáz jó esztendőben, ... böjtnek nagy hetében
a a a a
RPHA-0395Ez elmúlt gonosz időket beszélemvilági (048) - história (049) - elbeszélő (051) - nem fiktív (056) - kortársi, tudósító (069)Tinódi Sebestyén
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Tinodi Sebestien
A kolofonban: Tinódinak hívják mind ez országban
1553
A kolofonban: Ezörötszáz íránk ötvenháromban
a a a a
RPHA-1381Ti, magyarok, már Istent imádjátokvilági (048) - história (049) - elbeszélő (051) - nem fiktív (056) - kortársi, tudósító (069)Tinódi Sebestyén
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Tinodi Sebestiien deak
A kolofonban: Ezt ki szörzé nagy betegös voltában, ... Tinódinak hívják mind ez országban, Egör jó szerencséjén víg voltában, Vígan iszik szikszai jó borában, Mert ha terek csúsz vala Egörvárban, Víztől nád teröm vala ő orrában
1553
A kolofonban: Ezörötszáz és az ötvenháromban
a a a a
RPHA-1355Támaszta az Isten a keresztyén néprevilági (048) - história (049) - elbeszélő (051) - nem fiktív (056) - kortársi, tudósító (069)Tinódi Sebestyén
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Tinodii Lantos Sebestien deiak
A kolofonban: Tinódi Sebestyén deák ..., szörzé búdosásban
1544
A kolofonban: Negyvennégy esztendő el-beforgásában, Nagykarácson előtt
a a a a
RPHA-1382Ti, szegény magyarok, nagy öröm tinektekvilági (048) - história (049) - elbeszélő (051) - nem fiktív (056) - kortársi, tudósító (069)Tinódi Sebestyén
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Tinodii Soebesthien deiak
A kolofonban: Ki ezt szörzé, vagyon jó akaratjában, Nevét jelöntötte versnek kezdésében, Verbőczi Imrőhöz való szerelmében
1543
A kolofonban: negyvenhárom esztendőben
a a a a
RPHA-4043világi (048) - história (049) - elbeszélő (051) - nem fiktív (056) - kortársi, tudósító (069)Tinódi Sebestyén
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
1546-1552 között
RPHA-0508Hallgassátok Szigetnek megszállásátvilági (048) - história (049) - elbeszélő (051) - nem fiktív (056) - kortársi, tudósító (069)Tőke Ferenc
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
A kolofonban: Tőke Ferenc
1556
A kolofonban: Ezerötszázötvenhat esztendőben
a a a a
RPHA-0629Jámborok, kérlek, most meghalljátokvilági (048) - história (049) - elbeszélő (051) - nem fiktív (056) - kortársi, tudósító (069)Valkai András
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Valkai Andreas
A kolofonban: Aki szörzé most ezeket versekben, Joviust olvasá veszteg ültében, ... Sok gond forga versszörző elméjében, Nemzetének sok jót kíván szűvében
1571
A kolofonban: Ezerötszáz és az jó hetvenegyben, Negyvennapi böjtnek első hetében
a a a a
RPHA-0144Az ötöd római Károly császárrólvilági (048) - história (049) - elbeszélő (051) - nem fiktív (056) - kortársi, tudósító (069)Valkai András
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Valko Andreas de
1571
A kolofonban: Másfélezerhetvenegy esztendőben, Mikor közelgetnénk a böjt kezebben
a a a a
RPHA-1493Voltak e világban nagy fejedelmekvilági (048) - história (049) - elbeszélő (051) - nem fiktív (056) - történelmi (068)
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1591
A kolofonban: Karácson havának végső hetiben, Ezerötszáz és az kilencvenegyben
a a a a
RPHA-1065Nektek emlékezem, ha meghallgatjátok, jó Hunyadi Jánosrólvilági (048) - história (049) - elbeszélő (051) - nem fiktív (056) - történelmi (068)
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
A kolofonban: Nagy Bancai Matthias%Nagybáczai Mátyás
1560
A kolofonban: Mikoron írnának ezerben, ötszázban és az felett hatvanban%Mikoron írnának ezerben, ötszázban és az felett hetvenben
a a a a
RPHA-0692Jóllehet nagy sokat szóltunk Sándorrólvilági (048) - história (049) - elbeszélő (051) - nem fiktív (056) - történelmi (068)
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
A kolofonban: Régi krónikákból ki ezt kiszedé, Énekben hat részre szépen rendelé, Utolsó részében nevét beszerzé
1548
A kolofonban: Az ezerötszáznegyvennyolc esztendőben
a a a a
RPHA-1028Nagy dolgok voltanak immár a világbanvilági (048) - história (049) - elbeszélő (051) - nem fiktív (056) - történelmi (068)
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
A kolofonban: Varsányi György szerzé ezt bánatjában, Kárvallása után ű nagy búsultában, Noha megnyomorult gonosz szerencséjén, Azért igen bízik felséges királyban
1561
A kolofonban: Ezer esztendőben ötszázhatvanegyben
a a a a
RPHA-0930Mikor Bécset Mátyás király megvevévilági (048) - história (049) - elbeszélő (051) - nem fiktív (056) - történelmi (068)
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Bogathiws aevo Nikoleos
A kolofonban: Magyarok változásit olvastomban, Igen koplalok, valék nagy haragban
1576
A kolofonban: Ezerötszázhetvenhatban ... Szinte Mátyás király halála napján%Szaniszló Szent Mihály másnapján, ... ezerötszázhetvenhatban
a a a a
RPHA-0867Ím, megmondom Zsigmond király csudájátvilági (048) - história (049) - elbeszélő (051) - nem fiktív (056) - történelmi (068)
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Tinod Lvtieista Sebastialvs Literatvs de%Sebvesen deak
A kolofonban: És aki ezt magyar nyelvre fordítá, Nótáját is csak ő maga gondolá, Versfejekben nevét is bealkotá
1552
A kolofonban: Ezerhatodfélszáz kettőben
a a a a
RPHA-1328Szép históriákat most elszámlálokvilági (048) - história (049) - elbeszélő (051) - nem fiktív (056) - történelmi (068)
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Valkai per Andream
A kolofonban: Summa szerént ezt írtam olvasóknak, ... Versszerzőnek nincsen helye vétekben
1567
A kolofonban: Ezerötszázban és az hatvanhétben, Borkostoló Márton püspek hetében
a a a a
RPHA-2013Sándor után anyját is Cassander megölévilági (048) - história (049) - elbeszélő (051) - nem fiktív (056) - történelmi (068)
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
1598a a a a
RPHA-4015világi (048) - história (049) - elbeszélő (051) - nem fiktív (056) - történelmi (068)A vers szerzőjét nem ismerjük.1200 körül
RPHA-3227Mikor magyar király zászlóját látávilági (048) - história (049) - elbeszélő (051) - nem fiktív (056) - történelmi (068)A vers szerzőjét nem ismerjük.1463 vagy azutána a
RPHA-4040világi (048) - história (049) - elbeszélő (051) - nem fiktív (056) - történelmi (068)A vers szerzőjét nem ismerjük.1487 vagy azelőtt
RPHA-0743Ki hallott Sándornál hatalmasb uratvilági (048) - história (049) - elbeszélő (051) - nem fiktív (056) - történelmi (068)Bogáti Fazakas Miklós
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Bogathiws Nikoleos
1579
A kolofonban: Szent Gál hetében ... Ezerötszázban és hetvenkilencben
RPHA-0376Emlékezzünk régiekrőlvilági (048) - história (049) - elbeszélő (051) - nem fiktív (056) - történelmi (068)Csáti Demeter
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
A kolofonban: Csáti Demeter
1526 körül
A kolofonban: Mikort nagy bú vala Magyarországban
a a a a
RPHA-0101Árpád vala fő a kapitányságbanvilági (048) - história (049) - elbeszélő (051) - nem fiktív (056) - történelmi (068)Görcsöni Ambrus
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Literatvs de Gercien Ambrosivs
1568 vagy azelőtta a a a
RPHA-1014Mostan emlékezem régi dolgokrólvilági (048) - história (049) - elbeszélő (051) - nem fiktív (056) - történelmi (068)Gosárvári Mátyás
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Gosarvari, tricesimator Huniadiensis Mathias
1575-1579 közötta a a a
RPHA-0581Immár halljuk több dolgait Mátyásnakvilági (048) - história (049) - elbeszélő (051) - nem fiktív (056) - történelmi (068)Ilosvai Selymes Péter
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
A kolofonban: Megtalálá Bonfinius könyvében, Kinek neve vagyon írván versfőben
1575
A kolofonban: Ezerötszázhetvenöt esztendőben
a a a a
RPHA-1288Sokszor szóltunk a régi nagy időkrőlvilági (048) - história (049) - elbeszélő (051) - nem fiktív (056) - történelmi (068)Ilosvai Selymes Péter
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Ilosvanvs Petrvs
A kolofonban: Ez éneket rendelé be versekbe, Kinek neve írván vagyon versfőben
1570
A kolofonban: Másfélezer felött írnak hetvenben
a a a a
RPHA-0525Hatalmas urakról nektek emlékezemvilági (048) - história (049) - elbeszélő (051) - nem fiktív (056) - történelmi (068)Kákonyi Péter
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Kakoni Per Petrvm
A kolofonban: Az ki ezt szerzé az ű víg kedvében, Nevét megjelenté verseknek fejében
1549
A kolofonban: Az ezerötszázban és negyvenkilencben
a a a a
RPHA-0681Magát bízta csak az Isten kezében (explicit)világi (048) - história (049) - elbeszélő (051) - nem fiktív (056) - történelmi (068)Kákonyi Péter?
A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.
A kolofonban: Egy jámbor nem bízék vak szerencsében, Magát bízta csak az Isten kezében
1599 vagy azelőtta a a a
RPHA-1254Sok históriákat már mi magyaráztunkvilági (048) - história (049) - elbeszélő (051) - nem fiktív (056) - történelmi (068)Nikolsburgi Névtelen
A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.
1568
A kolofonban: Ezerötszáz után és az hatvannyolcban, ... Boldogasszony havában
a a a a a
RPHA-0574Ím, egy szép históriát mostan mondokvilági (048) - história (049) - elbeszélő (051) - nem fiktív (056) - történelmi (068)Szegedi András
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
A kolofonban: Ezt ki szörzé, gondolkodék magában, Bánkódik, mert nincsen pénz tassolyában, Vagyon azért ő is nagy gondolatban, Nem tud melyfelé váltani útában. Gyönyörűséges napját mert megvárja, Ura tisztességén magát mutatja, De azután magában azt forgatja, Többé immár ő ez földet nem lakja. Soha többé Telegden ő nem lakik, Kurta Koppán halában ő sem eszik, Ha pénzzel, szép szóval őt nem enyhítik, Mert erszénye naponként üresedik
1553
A kolofonban: Ezerötszáz és az ötvenháromban
a a a a
RPHA-0683Jó Magyarországnak elmúlta napjárólvilági (048) - história (049) - elbeszélő (051) - nem fiktív (056) - történelmi (068)Temesvári István
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
A kolofonban: Temesvári István deák az ő neve, ... scholamesterségben
1569
A kolofonban: Ezerötszázhatvankilenc esztendőben
a a a a
RPHA-0819Krónikát immáron sokat hallottatokvilági (048) - história (049) - elbeszélő (051) - nem fiktív (056) - történelmi (068)Temesvári János
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: A Ioanne Literato Themesvarino
A kolofonban: Temesvári János deák
1571
A kolofonban: Ezerötszázhetven és egy esztendőben
a a a a
RPHA-1495Zsigmond királynak mondom fogságát, nagy nyomorúságátvilági (048) - história (049) - elbeszélő (051) - nem fiktív (056) - történelmi (068)Tinódi Sebestyén
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
1556 vagy azelőtta a a
RPHA-4042világi (048) - história (049) - elbeszélő (051) - nem fiktív (056) - történelmi (068)Valkai András
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
1567 vagy azelőtt
RPHA-0754Kik Kevibe akartok bemennivilági (048) - história (049) - leíró v. értekező (052)Skarica Máté
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Scaricevs Aathe
1581
A kolofonban: Ezerötszáznyolcvanegy esztendő. Rút, kietlen, zűrzavar napokban, Mindezeket írák böjtmás hóban, Mikor hétszer lőn jég az Dunában, Befagyásban és elindulásban
a a a a
RPHA-4026Fejemet nincsen márvilági (048) - nem história (050)A vers szerzőjét nem ismerjük.1578 környékét megelőző időbena a a
RPHA-4036Egy sívó sólymot most leltemvilági (048) - nem história (050)A vers szerzőjét nem ismerjük.1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-3033Magam gondolvánvilági (048) - nem história (050)A vers szerzőjét nem ismerjük.1584 vagy azelőtta a a
RPHA-1107Ó, én édes hazám, te jó Magyarország, ki keresztyénségnekvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - arisztokratikus regiszter (058) - katonaének (086)
világi (048)
- nem história (050) - morális v. politikai (053) - populáris v. vágáns regiszter (059) - utazási vers (115)
Balassi Bálint
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1589a a a a
RPHA-0054A vitézek kardjainak, megjött ereje karjuknakvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - arisztokratikus regiszter (058) - katonaének (086)A vers szerzőjét nem ismerjük.1590 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-1304Széjjel tündökleni nem ládd-é e földet gyönyörű virágokkalvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - arisztokratikus regiszter (058) - katonaének (086)Balassi Bálint
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
A kolofonban: Marullus poéta azt deákul írta, ím, én penig magyarul
1584 vagy azelőtt
A kolofonban: Mikor vígan laknám vitéz szolgáimmal, távozván bánatimtul
a a a
RPHA-0090Áldott szép Pünkösdnek gyönyörű idejevilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - arisztokratikus regiszter (058) - katonaének (086)Balassi Bálint
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1584 vagy azelőtta a a
RPHA-1492Vitézek, mi lehet e széles föld felett szebb dolog a végeknélvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - arisztokratikus regiszter (058) - katonaének (086)Balassi Bálint
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1589 vagy azelőtta a b c c b d d b
RPHA-3203Eger, vitézeknek ékes iskolájavilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - arisztokratikus regiszter (058) - katonaének (086)Balassi Bálint
A verset a keletkezését követően a szerzőnek tulajdonították.
1594 vagy azelőtta a
RPHA-1272Sok szép hadak majd indulnakvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - arisztokratikus regiszter (058) - katonaének (086)Sárközi Máté
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Sarkeöszi Matte
A kolofonban: Szerzé ezt egy jó kedvében
1597
A kolofonban: Ezerötszázkilencvenhétben
a a a a
RPHA-0112Atyámnak szerelme házához nagy valavilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - embléma (109)A vers szerzőjét nem ismerjük.1588 vagy azelőtta a
RPHA-1271Sok szép dolgok vannak nekünk megírván, históriákban szépen beszámlálvánvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - embléma (109)Ádám János
A vers anagrammatikusan szignált, vagyis a szerző neve nem olvasható a vers felett, de nevének anagrammája igen.
A kolofonban: Egy jámbor szerzé ezt gondolatjában
1599
A kolofonban: Ezerötszáz és kilencvenkilencben, Szent György hava, hete huszad napjában
a a a a
RPHA-0248Delos szigetéből e minap Dianavilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - epicédium (095)Rimay János
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1595-1596 közötta a a
RPHA-0728Kérdhedd e koporsót, miért ilyen szoros boltvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - epicédium (095)Rimay János
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1595-1596 közötta a a
RPHA-1168Pallas nem nyughaték, ő követét intévilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - epicédium (095)Rimay János
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1595-1596 közötta a a
RPHA-0229Csodálható nagy dologvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - epicédium (095)Rimay János
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1595-1596 közötta a a a a
RPHA-0568Ihon édes hazám, ez a jele, hogy szán életem igen tégedvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - epicédium (095)Rimay János
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1595-1596 közötta a b c c b d d b
RPHA-0472Hadvezérlő Pallasvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - epicédium (095)Rimay János
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1595-1596 közötta a b c c b d d b
RPHA-0186Bocsásd Szentlelkedetvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - epicédium (095)Rimay János
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Rimai
1595-1596 közötta a b b a
RPHA-4021Vérrel fundáltatott az Anyaszentegyházvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - epigramma[R], sententia[I] (093)
világi (048)
- nem história (050) - morális v. politikai (053) - populáris v. vágáns regiszter (059) - csízió (129)
A vers szerzőjét nem ismerjük.1592 vagy azelőtt
RPHA-0098Angyalnak tetszik az ember, ha véle szólaszvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - epigramma[R], sententia[I] (093)A vers szerzőjét nem ismerjük.1560 vagy azelőtta a a a
RPHA-1073Nem mind szentek azok, akik a templom küszöbét nyomjákvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - epigramma[R], sententia[I] (093)Széchy Tamás?
A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.
1600 vagy azelőtt
RPHA-1452Vajha az Úristen kegyelmesenvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - epigramma[R], sententia[I] (093)Szenci Molnár Albert
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1597a a
RPHA-0994Mint Jákobnak fiai közt kisebbikvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - epigramma[R], sententia[I] (093)Szenci Molnár Albert
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1597a a a a
RPHA-1207Ritka az oly idő, ki ne legyenvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - epigramma[R], sententia[I] (093)Szenci Molnár Albert
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1597a a a a b b a
RPHA-0653Jer, mi kérjük a pápátvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - epigramma[R], sententia[I] (093)Szenci Molnár Albert
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1597 vagy azelőtta a a a a
RPHA-0028A nagy urak udvarában a hit olyanvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - epigramma[R], sententia[I] (093)Szenci Molnár Albert
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
1597a a a a
RPHA-1106Ó, én édes hazám, te jó Magyarország, mindennemű dolgodvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - epigramma[R], sententia[I] (093)Szenci Molnár Albert
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
1597a a b b
RPHA-3204Tisztesség, jó erkölcs és emberségvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - episztola dedicatoria (090)
világi (048)
- nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - embléma (109)
vallásos (001)
- nem história (003) - embléma (203)
Pécsi Lukács
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1591 vagy azelőtta a b b
RPHA-0151Az Úristen mindent nagy jól teremtettvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - episztola dedicatoria (090)Ádám János
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1599 vagy azelőtta a a a a a b b b b c c c c d d d d
RPHA-1358Te, bűnös ember, ha meg akarsz szabadulnivilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - episztola dedicatoria (090)Heltai Gáspár?
A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.
1551 vagy azelőtta a
RPHA-1380Ti, kisded gyermecskék, jól meggondoljátokvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - episztola dedicatoria (090)Heltai Gáspár?
A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.
1553 vagy azelőtta a
RPHA-1206Rettenetes rút gyászt, mint egy ijesztő vázt, én szívemen viselvénvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - episztola dedicatoria (090)Rimay János
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1595-1596 közötta a b c c b d d b
RPHA-3514Istenasszonyokkal égben az Istenekvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - episztola dedicatoria (090)Rimay János
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
1595-1596 közötta a a a
RPHA-3200Bálint nevezetben, ki voltál Balassavilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - episztola dedicatoria (090)Rimay János
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
1596-1600 közötta a a a
RPHA-1183Próféták által szólt régen néked az Istenvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - episztola dedicatoria (090)Sylvester János
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1541 vagy azelőtt
RPHA-0457Ha ki rövideden akarsz komédiát, ímevilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - episztola dedicatoria (090)Szegedi Lőrinc
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1571
RPHA-3220Helikonnak miként oly szép ékességénvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - episztola dedicatoria (090)Szőlősi István
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1595-1635 közötta a
RPHA-0293E könyvet valamely magyar olvasandja magábanvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - episztola dedicatoria (090)Vilmányi Libec Mihály
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
1558
RPHA-0228Csoda dolgot beszéllenék, ha meghallgatnátokvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - idézet (092)
vallásos (001)
- nem história (003) - mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) - halálrakészítő (101)
Gergely
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
A kolofonban: valaki szörzötte, Versfejekben az ő nevét de ő felvétötte
1555
A kolofonban: ötvenötben
a a a
RPHA-0004A Föld lelkünknek nem szinte alkalmatos házavilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - idézet (092)
vallásos (001)
- nem história (003) - mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) - halálrakészítő (101)
Magyari István
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1595-1600 között
RPHA-0010A halál az embernek útitársa, mint az árnyék, úgy jár utánavilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - idézet (092)
vallásos (001)
- nem história (003) - mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) - halálrakészítő (101)
Magyari István
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1595-1600 között
RPHA-0052A tizedben vagy törvényben nem keresem az én üdvösségemetvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - idézet (092)
vallásos (001)
- nem história (003) - mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) - halálrakészítő (101)
Magyari István
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1595-1600 között
RPHA-0181Bizonyos a halál napja, bizonytalan óráját senki sem tudjavilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - idézet (092)
vallásos (001)
- nem história (003) - mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) - halálrakészítő (101)
Magyari István
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1595-1600 között
RPHA-0234Csontokat Ezekiel csonthoz lát gyűlni mezőbenvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - idézet (092)
vallásos (001)
- nem história (003) - mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) - halálrakészítő (101)
Magyari István
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1595-1600 között
RPHA-0244De a bosszúállás jó dolog, még az életnél is gyönyörűségesbvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - idézet (092)
vallásos (001)
- nem história (003) - mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) - halálrakészítő (101)
Magyari István
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1595-1600 között
RPHA-0321Egy nap mely hosszú, vagyon életek annyi rózsáknakvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - idézet (092)
vallásos (001)
- nem história (003) - mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) - halálrakészítő (101)
Magyari István
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1595-1600 között
RPHA-0331Életemet nékem jó bor tartotta, az is ölt megvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - idézet (092)
vallásos (001)
- nem história (003) - mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) - halálrakészítő (101)
Magyari István
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1595-1600 között
RPHA-0381Én lelkecském, búdosócskám, hízelkedőcskémvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - idézet (092)
vallásos (001)
- nem história (003) - mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) - halálrakészítő (101)
Magyari István
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1595-1600 között
RPHA-0397Ezek azok, kik rettegnek s minden villamásra elsárgulnakvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - idézet (092)
vallásos (001)
- nem história (003) - mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) - halálrakészítő (101)
Magyari István
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1595-1600 között
RPHA-0463Ha te henyélést futsz, nyila nem bánt a szerelemnekvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - idézet (092)
vallásos (001)
- nem história (003) - mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) - halálrakészítő (101)
Magyari István
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1595-1600 között
RPHA-0537Higgyed, földieket, kik akarnak, lelkit utálnakvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - idézet (092)
vallásos (001)
- nem história (003) - mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) - halálrakészítő (101)
Magyari István
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1595-1600 között
RPHA-0592Ismerni az Urat és jól halhatni meg legnagyobb kötelességvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - idézet (092)
vallásos (001)
- nem história (003) - mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) - halálrakészítő (101)
Magyari István
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1595-1600 között
RPHA-0622Jaj nekem, hogy mikoron szentséges hazámat óhajtomvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - idézet (092)
vallásos (001)
- nem história (003) - mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) - halálrakészítő (101)
Magyari István
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1595-1600 között
RPHA-0769Könnyebben hal az meg, ki a víztől hirtelen elboríttatikvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - idézet (092)
vallásos (001)
- nem história (003) - mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) - halálrakészítő (101)
Magyari István
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1595-1600 között
RPHA-0846Macedóniának Pella városabéli ifjú Sándornakvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - idézet (092)
vallásos (001)
- nem história (003) - mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) - halálrakészítő (101)
Magyari István
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1595-1600 között
RPHA-0871Megszűnik ott minden nyögés, siralom, félelem és haragvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - idézet (092)
vallásos (001)
- nem história (003) - mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) - halálrakészítő (101)
Magyari István
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1595-1600 között
RPHA-0873Megtiltott fáról a gyümölcsöt Éva szakasztvánvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - idézet (092)
vallásos (001)
- nem história (003) - mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) - halálrakészítő (101)
Magyari István
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1595-1600 között
RPHA-0887Mennyben vagyon kegyeseknek az életekvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - idézet (092)
vallásos (001)
- nem história (003) - mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) - halálrakészítő (101)
Magyari István
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1595-1600 között
RPHA-0950Mindazáltal szegényeknek nem minden nyavalyájuk, sem mindenestől fogvavilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - idézet (092)
vallásos (001)
- nem história (003) - mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) - halálrakészítő (101)
Magyari István
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1595-1600 között
RPHA-0951Mindazáltal te miért alítod azokat vádolóvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - idézet (092)
vallásos (001)
- nem história (003) - mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) - halálrakészítő (101)
Magyari István
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1595-1600 között
RPHA-1039Nagy örömest meghalok, mert megnyugszomvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - idézet (092)
vallásos (001)
- nem história (003) - mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) - halálrakészítő (101)
Magyari István
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1595-1600 között
RPHA-1046Napkeleten reggel láttam megnyílni rózsákatvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - idézet (092)
vallásos (001)
- nem história (003) - mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) - halálrakészítő (101)
Magyari István
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1595-1600 között
RPHA-1078Nézz fel, ah, én lelkem, mennybe, s hagyj hátra te mindentvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - idézet (092)
vallásos (001)
- nem história (003) - mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) - halálrakészítő (101)
Magyari István
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1595-1600 között
RPHA-1082Nincsen itt a földön boldogság, mindnyájan mennyországot óhajtjukvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - idézet (092)
vallásos (001)
- nem história (003) - mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) - halálrakészítő (101)
Magyari István
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1595-1600 között
RPHA-1104Ó, embereknek nyavalyás elméjeketvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - idézet (092)
vallásos (001)
- nem história (003) - mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) - halálrakészítő (101)
Magyari István
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1595-1600 között
RPHA-1216Semmi az, hogy a vén emberek gyakran kívánják a haláltvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - idézet (092)
vallásos (001)
- nem história (003) - mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) - halálrakészítő (101)
Magyari István
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1595-1600 között
RPHA-1217Semmi rútság nem leszen az örök életbenvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - idézet (092)
vallásos (001)
- nem história (003) - mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) - halálrakészítő (101)
Magyari István
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1595-1600 között
RPHA-1241Soha nem fogy el a jóknak viadaluk, soha nem veszedelmükvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - idézet (092)
vallásos (001)
- nem história (003) - mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) - halálrakészítő (101)
Magyari István
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1595-1600 között
RPHA-1258Sok italokba, bizony, gyakran sok bűnök is esnekvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - idézet (092)
vallásos (001)
- nem história (003) - mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) - halálrakészítő (101)
Magyari István
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1595-1600 között
RPHA-1463Valamit gonosz példaadással vétkezik valakivilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - idézet (092)
vallásos (001)
- nem história (003) - mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) - halálrakészítő (101)
Magyari István
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1595-1600 között
RPHA-0935Mikor halálnak órájavilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - idézet (092)
vallásos (001)
- nem história (003) - mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) - halálrakészítő (101)
Magyari István
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1595-1600 közötta a b b c c c
RPHA-0881Mely nagy volt Róma, az ő romlása jelentivilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - idézet (092)A vers szerzőjét nem ismerjük.1521 körül
RPHA-2054Bújdosó édes lelkecskémvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - idézet (092)A vers szerzőjét nem ismerjük.1578 vagy azelőttx x a a a
RPHA-2051Mostan kik jó hősök, tisztességet várnakvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - idézet (092)A vers szerzőjét nem ismerjük.1578 vagy azelőttx x x x
RPHA-2053Én császár nem lennékvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - idézet (092)Bornemisza Péter?
A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.
1578 vagy azelőtta a a a
RPHA-2052Az elefánt nagy, mégis megöletikvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - idézet (092)Bornemisza Péter?
A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.
1578 vagy azelőtta a a x
RPHA-0521Három dolog kínoz engemetvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - idézet (092)Heltai Gáspár
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1553 vagy azelőtta a a a
RPHA-1484Víg vagyok és nem szomorkodomvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - idézet (092)Heltai Gáspár
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1553 vagy azelőtta a b b
RPHA-4031Láttatok-e, urak, szarvon kötött tulkotvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - idézet (092)Tinódi Sebestyén
A verset a keletkezését követően a szerzőnek tulajdonították.
1556 vagy azelőtta a b b
RPHA-0601Istenek akaratját senki nem tudhatjavilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a
RPHA-0003A fejedelmeknek ő méltatlanságukvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0005A fösvény, ha lehetne, még Istent is megcsalnávilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0006A gazdagságok hadban sokszor kárrá válnakvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0008A gonosznak, ki jót nem akar tennivilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0009A gyakorta való látás emberrel azt teszivilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0016A kakas minden bolond ember leszenvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0022A mennyeieket mindenek tiszteljékvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0030A nagyok dolgában is vagyon nyomorúságvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0045A szép öltözet senkinek eszét el nem változtatjavilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0046A szépség állatoknak nem sok voltán állvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0050A természetet bátor ugyan bottal kergessedvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0051A tevő és tétető egyaránt lakoljonvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0070Aki ifjúságában resten cselekedikvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0072Aki mindazt szólja, kit ő kedve akarvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0096Amit ember akar, nem mindenkor lehetvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0103Attól, ki ártani szokott természete szerintvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0120Az bizony dolog, hogy a szerelem azt teszivilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0121Az eben a telhetetlen embert értivilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0122Az egyenességgel állatok, mindenek nőnekvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0131Az eszes embernek minden békét hagyjonvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0133Az igaz barátság ritka, mint a fekete hattyúvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0136Az istenek embert akkoron segítnekvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0137Az istenek mindenkor jámboron keserülnekvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0157Azt mondják, hogyha elhagyod eszedetvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0162Bátor a gonosz ember jót sokat fogadjonvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0163Bátor a természet sok jóval szeressenvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0164Bátor ember ő maga jámbor legyenvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0166Bátorságosb mindenkor az egy jó tanulságvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0187Bölcs ember haláltól hogy megszabaduljonvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0188Nagy dolog, mi legyen e világ állapotjavilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0190Bölcsek, mindenek nekünk nyilván mondjákvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0191Bölcsnek, mindennek úgy kell emberkednivilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0193Bölcshöz illik mindenen, hogy el ne eredjenvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0206Boldog, ki máson vehet oly jó tanulságotvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0208Bolondnak gyakorta kár fülét felnyitjavilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0209Bolondok jószerencse idején magukat elfelejtikvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0210Bolondság embernek olyról törekednivilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0297E példa ad mindennek itt oly tanulságotvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0298E példa embernek nyilván megjelentivilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0299E példa magát oly emberre forgatjavilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0300E példa mindennek azt nyilván mondjavilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0307E világon sokan oly bolondok vannakvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0317Egy kevés haszonért sokat el ne veszessvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0328Egynek egy helyen szerencséje nagyobb vagyonvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0330Elejét veszi dolgának, ezen ki akar cselekednivilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0333Ellenség, ha szép szót ad, minden rá gondoljonvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0334Ellenségnek jelen volta rettenetességesvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0336Elvett jóról hálákat adván emlékezzünkvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0337Ember a bosszúállást oly igen kívánjavilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0338Ember, aki dolgát elő akarja vinnivilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0343Ember, hogy meg akar halni, akárhogy fogadjavilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0344Ember hozzá hasonlóval bátrabban együtt mehetvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0345Ember mikor magát bírja, ha kegyetlenkedikvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0346Ember mit nem tehet testi erejévelvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0348Embernek az oly bosszúság legnehezebb leszenvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0349Embernek, gonosznak, mindennek szokásavilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0350Embernek, ki farkas, soha nem kell hinnivilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0351Embernek mindenkoron jól rá kell gondolnivilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0352Embernek vakmerőnek lenni nagy gőzvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0353Emberrel mikor vagyon minden jó szerencsevilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0389Ereje felett tenni senki ne kívánjonvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0396Ez példa neked, ne higgy mindeneknekvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0404Félénknél, hogy bátor legyen, nem fog semmi intésvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0435Gonosz társaságot el kell távoztatnunkvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0436Gonoszok ajándékit mind meg kell utálnunkvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0439Gyakorta a gonosz ellenségnek melyet kívánunkvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0440Gyakorta bűnön jő emberre oly fereferencsevilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0441Gyakorta kicsinyek, kiket semminek gyanítnakvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0453Ha a hatalmas gonoszt akar tennivilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0454Ha azt akarod, sokáig hogy ne nevessenekvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0455Ha hatalmas ellen erőddel nem állhatszvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0467Ha valakin hitványság bosszúságot teszenvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0468Ha valamit valaki hálálatlannal teszenvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0519Hamisnak hamisat ha valaki teszenvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0520Hangyán az eszes embert, télen a vénséget vegyedvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0527Hazudozóknak szavát soha nem kell hinnivilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0528Hazugnak hazugsága mélyebb a tengernélvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0529Hazugnak végre az igaz szavát sem hiszikvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0532Hely és idő sokszor adnak bátorságotvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0536Hiábavaló félelmek szívedbe ha szállnakvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0546Hogy életedet jól viseljed, szükség munkálódnivilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0557Idegen népek között eszesül ki akar tennivilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0563Igazságnak gonosznál semmi helye nincsenvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0567Így jár e világ, noha én bővelkedemvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0598Isten kit mivel szeret, nem kell igen bánnivilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0602Istenek titkokat, mindeneket jól tudnakvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0636Jelenvaló dolgokat sokszor megutálunkvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0686Jókat mindenkor jóval kell illetnivilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0687Jóllehet a gazdagságok gyönyörűséget mutatnakvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0727Kérded-e, miért a jószágra irígykedhetnekvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0737Kérlek, vedd jól eszedbe, és tedd el-be tegzedbevilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0745Ki magát dolgához esztelen foglaljavilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0746Ki magát vakmerőül jeles dologba foglaljavilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0747Ki megcsal, annak másszor hinni nem bátorságosvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0748Ki meghízik e világi nagy sok gazdagsággalvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0750Kiben vagyon torkosság és telhetetlenségvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0751Kicsinynek kicsinységén meg kell elégednivilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0752Kígyó, ha elvágott farkát megtekintivilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0755Kik nagy kérkedésbe magukat foglaljákvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0756Kik pohár után szólnak, el kell távoztatnunkvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0758Kinek mint mi tetszik, úgy mondjavilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0759Kinek nyavalyája mikor jelen vagyonvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0764Kit ereje elhagyott, eszével kell élnivilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0765Kit közel érhetni, nem kell arra bizonyságvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0768Könnyebb elszenvedni a nyavalyásságotvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0820Ládd-e, hogy egymással minden jót kell tennünkvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0828Látod-e, hogy egy tag más nélkül nem lehetvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0843Leszen az gyakorta, hogy ki másnak vesztét akartavilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0857Másnak kik kárt tesznek, néha ők is kárt vallnakvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0858Még az istenek is azt úgy hagyták lennivilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0874Méltán lőn így dolga púpteneverénekvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0882Mely népnek királya mikoron kegyelmesvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0893Mennyi mag vagyon egy nagy hold kenderbenvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0922Micsoda lehet ennél nagyobb rútságvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0923Micsoda, mit nem művelünk a jó gazdagságértvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0928Mikor az ellenség neked azt mutatjavilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0942Mikoron a dolog fejedelem választáson állvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0953Minden dolgok, kik idejekorán nem lesznekvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0955Minden dolgok növekednek a jó egyességgelvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0961Minden, ki őmagát ellenségére bízzavilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0970Mindenek tanácsát eszedbe ne vegyedvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0980Minden, ki igen bölcselkedik, eszét eltévesztivilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0985Mindennek ő magát jól meg kell rostálnivilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0986Mindennek példa ez, ki magát elhiszivilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0987Mindent mindenekre vaj hogy nem kell bíznivilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0989Mindenütt kellesz, míg hasznod vehetikvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0991Mint a feketét ember nehezen fehérítivilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1001Mit a szülők mondnak, abban légy foglalatosvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1027Nagy dolgok meglesznek, ha ráigyekezelvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1043Nagyra való bíztodban a kicsinyt el ne hagyjadvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1044Náladnál hatalmasb ellen járni veszedelmesvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1056Ne mutasd magad, ki nem vagy, embereknekvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1057Ne siess hirtelenkedni és mindennel vetekednivilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1059Néha ember azt tudja, hogy jól cselekedikvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1070Nem kell a keménységbe elmerülnivilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1072Nem mind barátink, kik szép szót ránk raknakvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1074Nem mindenha azok boldogok, kiknek tulajdonítjákvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1075Nem mindenkor az az erős, aki magát hányjavilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1083Nincsen jobb tette e földön vénségnekvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1090Noha kicsiny leszen neked ellenségedvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1092Nyilván vagyon, mit ember tehessenvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1095Nyomorultat meg kell segítenünkvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1140Okosnak, mindennek ezt kell tartani eszébevilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1142Oly háznál nem kell maradni bérértvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1143Olyan az irígység, nemcsak magának ártvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1144Olyan e világi hiábavaló kevélységvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1145Olyan ebet kell adni a hivalkodóknakvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1146Olyról fedj mást meg, ki tebenned nincsenvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1180Pokol dolog, ki barátját megcsaljavilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1196Régi mondás, szeget szeggel kell kiütnivilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1222Senkinek senkit meg nem kell utálnivilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1240Soha meg nem elégedik a gonosz fösvénységvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1274Sok veszedelem között ha valaki leszenvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1275Sokakat megnyomorít a hamis tanúságvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1276Sokan dicséretet oly igen kívánnakvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1277Sokan, kik dicséretet emberektől kívánnakvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1278Sokan, kik ő rendekben nagy bátran éltenekvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1279Sokan, kik igen nagyokkal kérkednekvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1281Sokan olyanok vagyunk, kik igen okoskodunkvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1282Sokan vannak az uraim, kik olyat kívánnakvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1329Szépen felelt volt az oroszlán az ebnekvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1357Társaságba hatalmassal ha ki járvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1375Természet ő ajándékit sokképpen osztogattavilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1377Tettét az oly ember igen ritkán bánjavilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1386Tisztelvén féljék mindenek az istenségeketvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1391Tudósok azt mondják, hogy semmi a szépségvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1408Úgy jár az, ki önnön mesterségét elhagyjavilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1409Úgy leszen dolga minden bolond polgárnakvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1411Úgyan jár, ki eszét bolondul eltévesztivilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1412Úgyan teszen, aki minden jóra taníthatatlanvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1454Vajha meggondolnók, hogy Isten mindent látvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1457Valaki az emberi dologról megemlékezikvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1460Valaki magát oly dologba foglaljavilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1461Valakinek ellensége nagy vagyonvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1465Vannak, kik szín alatt szerelmet mutatnakvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1466Vannak, kiknek mikor jó tanácsot adnakvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-2009Ember, míg marhájával ösztövérül vagyonvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-2010Az ártatlanokon gonoszok igen uralkodnakvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-2011Tudják az istenek, kinek mit kell adnivilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0679Jó a kegyelmesség, mert vele a segítségvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a a a a
RPHA-0967Mindenek jól lesznek, ha alkalmas idején lesznekvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a a a a
RPHA-0161Barátinkban és rokoninkban mennyi haszon legyenvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a b b b b b c c c c
RPHA-0018A kettős szájú embert el kell távoztatnunkvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a b b b c c c c
RPHA-2008Történik gyakorta, hogy kinek ember javát akartavilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőttx a a
RPHA-3041Kiskarácsonytól Keresztvízvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - populáris v. vágáns regiszter (059) - csízió (129)A vers szerzőjét nem ismerjük.1462 vagy azelőtta a
RPHA-3040Kiskarácsonytól, Kereszttőlvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - populáris v. vágáns regiszter (059) - csízió (129)Székely István
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1537-1538 környékét megelőző időben
RPHA-0076Akik mostan nagy szeretetben laknivilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - populáris v. vágáns regiszter (059) - hegedős ének (087)
HIÁNYZÓ MŰFAJMEGNEVEZÉS (117)
Keresdi Névtelen
A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.
A kolofonban: ha valaki keresi, nem leli versekben... deák
1590
A kolofonban: Szent Mihály amely nap esik emlékezetben, Másfélezerben és jó kilencven számban, ... szintín szüret közepin
a a a a
RPHA-1333Szeretetből ajánlom szolgálatomatvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - populáris v. vágáns regiszter (059) - hegedős ének (087)
világi (048)
- nem história (050) - morális v. politikai (053) - populáris v. vágáns regiszter (059) - vágáns szatíra (088)
Tinódi Sebestyén
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
A kolofonban: Mert versszörzésben Sebők deáknak, Nem úr hírével bödös bort adának, ... Táplálják jó borral Sebők deákot
1553a a a a
RPHA-0553Hozd el, gazda, hozd el a Szerémnek borátvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - populáris v. vágáns regiszter (059) - hegedős ének (087)A vers szerzőjét nem ismerjük.1555 vagy azelőttx x
RPHA-0530Hegedősök, nektek szólok, meghallgassátokvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - populáris v. vágáns regiszter (059) - hegedős ének (087)Hegedűs Márton
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
1556-1580 közötta a a
RPHA-0091Állapotomat jelentemvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - populáris v. vágáns regiszter (059) - hegedős ének (087)Moldovai Mihály
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Moldovai Mihali deak
1587 vagy azutána a a a
RPHA-0205Boldog ember, kinek ő házábanvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - populáris v. vágáns regiszter (059) - hegedős ének (087)Moldovai Mihály?
A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.
A kolofonban: Az ki szerzé vagyon fázódásban, ... Sápolódván az átkozott házban, ... Az szerzőjét könnyen megtalálod, Vak szemeddel őtet megláthatod, Ha keresed, nálad legyen botod
1587
A kolofonban: Ezerötszáz és az nyolcvanhétben, ... Decembernek legelső hetiben
a a a a
RPHA-0168Bátya, bátya, mely az út Becskerekérevilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - populáris v. vágáns regiszter (059) - játék (128)A vers szerzőjét nem ismerjük.1528 vagy azutána a
RPHA-0901Mert mit egyszer megszerzettélvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - populáris v. vágáns regiszter (059) - jogszabály (127)Magyi János
A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.
1484 vagy azutána a
RPHA-0761Kiskarácsonytól Keresztvízvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - populáris v. vágáns regiszter (059) - naptárvers (074)
világi (048)
- nem história (050) - morális v. politikai (053) - populáris v. vágáns regiszter (059) - csízió (129)
A vers szerzőjét nem ismerjük.1500 vagy azelőtta a
RPHA-1480Vess búzát, Egedii, árpát, zabot, Benedictivilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - populáris v. vágáns regiszter (059) - naptárvers (074)
világi (048)
- nem história (050) - morális v. politikai (053) - populáris v. vágáns regiszter (059) - mezőgazdasági költemény (212)
A vers szerzőjét nem ismerjük.1592 vagy azelőtt
RPHA-0393Érvágás, vigasság, legyenek most szép lakodalmakvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - populáris v. vágáns regiszter (059) - naptárvers (074)
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1592 vagy azelőtt
RPHA-0465Ha tudni akarsz hasznos tudománytvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - populáris v. vágáns regiszter (059) - naptárvers (074)
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1592 vagy azelőtt
RPHA-0680Jó bor, borsos étek legyen e hónapban ebédedvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - populáris v. vágáns regiszter (059) - naptárvers (074)
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1592 vagy azelőtt
RPHA-1486Vígan lakik Boldogasszony hava bő pénzévelvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - populáris v. vágáns regiszter (059) - naptárvers (074)A vers szerzőjét nem ismerjük.1550 vagy azelőtt
RPHA-0630János kíván eret vágni, kedves lakodalmatvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - populáris v. vágáns regiszter (059) - naptárvers (074)A vers szerzőjét nem ismerjük.1580 vagy azelőtt
RPHA-3202Az újesztendő kezdessék tőled, Úristenvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - populáris v. vágáns regiszter (059) - naptárvers (074)A vers szerzőjét nem ismerjük.1582 vagy azelőtt
RPHA-0102Valaki helyt nem adand igazságunknak, Kötelében leszen, higgye Szent Andrásnak (explicit)világi (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - populáris v. vágáns regiszter (059) - naptárvers (074)A vers szerzőjét nem ismerjük.1583 vagy azelőtt
RPHA-3219Estvéli piros ég tiszta időtvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - populáris v. vágáns regiszter (059) - naptárvers (074)A vers szerzőjét nem ismerjük.1592 vagy azelőttx x
RPHA-0821Lakjál, egyél, jámbor, utána jót is aludjálvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - populáris v. vágáns regiszter (059) - naptárvers (074)Diósi Gergely
A verset a keletkezését követően a szerzőnek tulajdonították.
1592
RPHA-0766