Új keresés Címlap Segítség

A vers adatlapjához kattintson ide.

A forrásban található versek listájához kattintson ide.
Jövel, népeknek megváltója, mutasd meg Szűznek szülését (RPHA 0695)p. 3.[digitalizált]
Áldott keresztyének Ura (RPHA 0085)p. 11.[digitalizált]
Vígan énekeljünk, Atya Istent dicsérjük (RPHA 1485)p. 14.[digitalizált]
A keresztyénségben igaz vallás a hitben (RPHA 0017)p. 17.[digitalizált]
Mi Atyánk, Atya Isten, vezérünk, Fiú Isten (RPHA 0903)p. 20.[digitalizált]
Az Atya Úristen Ádámot hogy teremté, ki beszédét (RPHA 0118)p. 22.[digitalizált]
Dicsérjed az Úristent, Krisztus serege (RPHA 0267)p. 25.[digitalizált]
Teljes e széles világon, mind a Földnek határáig (RPHA 1371)p. 30.[digitalizált]
Dicséretes a gyermek (RPHA 0258)p. 33.[digitalizált]
Hálát adjunk mindnyájan az Úristennek (RPHA 0481)p. 35.[digitalizált]
Gyermek születék Bethlehemben, kin örül a Jeruzsálem ... Szűz Máriától (RPHA 0448)p. 37.[digitalizált]
Jer, mindnyájan örüljünk (RPHA 0656)p. 44.[digitalizált]
Jer, mi dicsérjük, áldjuk és felmagasztaljuk (RPHA 0649)p. 48.[digitalizált]
Szent Isaiás így ír Krisztusnak szent születéséről (RPHA 1313)p. 53.[digitalizált]
Krisztus Jézus születék (RPHA 0799)p. 60.[digitalizált]
E nap nekünk dicséretes nap, bizony vígasságnak napja (RPHA 0295)p. 63.[digitalizált]
Jer, dicsérjük e mai napon a mi Urunkat (RPHA 0640)p. 65.[digitalizált]
Mindnyájan örüljünk, hív keresztyének (RPHA 0990)p. 71.[digitalizált]
Teljes szívvel örvendjünk (RPHA 1372)p. 75.[digitalizált]
E nap mi mind örüljünk (RPHA 0294)p. 81.[digitalizált]
Jézus, születél üdvösségünkre (RPHA 0677)p. 82.[digitalizált]
Úristennek Szent Fia e nap nekünk születék (RPHA 1445)p. 84.[digitalizált]
Dávidnak ő városában (RPHA 0243)p. 86.[digitalizált]
Úristen veletek (RPHA 1444)p. 88.[digitalizált]
Mikor e széles világ kárhozatba esett volna (RPHA 0934)p. 90.[digitalizált]
Minden embereknek mi örömet mondunk (RPHA 0956)p. 93.[digitalizált]
Semmiből teremté az Úristen az embert (RPHA 1218)p. 96.[digitalizált]
Nekünk születék mennyei király, kit Üdvözítőnknek (RPHA 1066)p. 99.[digitalizált]
Megteljesíté az Atya Isten (RPHA 0872)p. 101.[digitalizált]
Heródes dühös ellenség (RPHA 0533)p. 104.[digitalizált]
Hálát mi adjunk az Atya Istennek (RPHA 0487)p. 105.[digitalizált]
Dicsőség, dicséret és tisztesség (RPHA 0285)p. 109.[digitalizált]
Atyának bölcsessége isteni bizonyság (RPHA 0114)p. 112.[digitalizált]
Dicséretet mondjunk Atya Istennek (RPHA 0263)p. 115.[digitalizált]
A mi Urunk, Jézus Krisztus mint szenvede (RPHA 0026)p. 117.[digitalizált]
Csodálatos nagy bölcsesség (RPHA 0235)p. 123.[digitalizált]
Örülj és örvendezz, keresztyéneknek gyülekezete (RPHA 1162)p. 138.[digitalizált]
Krisztus feltámada, ki értünk meghalt vala, mi bűnünkért kínt valla (RPHA 0786)p. 140.[digitalizált]
Krisztus feltámada, nekünk örömet ada (RPHA 0794)p. 144.[digitalizált]
Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, ő szent vére hullása (RPHA 0792)p. 146.[digitalizált]
Krisztus feltámada igazságunkra (RPHA 0784)p. 149.[digitalizált]
Krisztus feltámada, ki értünk meghalt vala, mindennek utat nyita (RPHA 0788)p. 151.[digitalizált]
Krisztust megfeszíték kegyetlen zsidó népek (RPHA 0817)p. 155.[digitalizált]
Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, szent vére hullásával (RPHA 0791)p. 159.[digitalizált]
Emlékezzünk e napon Urunknak haláláról (RPHA 0372)p. 162.[digitalizált]
Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, és kiket ő szerete (RPHA 0790)p. 166.[digitalizált]
Hálaadásokkal mi énekeljünk (RPHA 0476)p. 168.[digitalizált]
Jézus Krisztus feltámada, alleluja (RPHA 0665)p. 175.[digitalizált]
Ó, Jézus, mi Üdvözítőnk (RPHA 1116)p. 177.[digitalizált]
Krisztus mennybe felmene nekünk helyet szerzeni, ül Atyjának (RPHA 0808)p. 180.[digitalizált]
Krisztus mennyekbe felmene nekünk helyet szerzenie, Atyjával (RPHA 0806)p. 183.[digitalizált]
Krisztus mennybe ma felmene, alleluja (RPHA 0809)p. 186.[digitalizált]
Minden népek örülvén tapsoljanak (RPHA 0963)p. 187.[digitalizált]
A Pünkösd ünnepnapján tanítványok egy házban (RPHA 0035)p. 193.[digitalizált]
Pünkösd napja betelvén (RPHA 1184)p. 197.[digitalizált]
A Pünkösdnek jeles napján Szentlélek Isten küldeték (RPHA 0037)p. 200.[digitalizált]
Pünkösdnap a Szentlélek Úristen (RPHA 1185)p. 203.[digitalizált]
Jövel, Szentlélek Isten, tarts meg minket Igédben (RPHA 0697)p. 205.[digitalizált]
Jövel, Szentlélek Úristen, lelkünknek vigassága (RPHA 0702)p. 206.[digitalizált]
Könyörögjünk az Istennek, Szentlelkének (RPHA 0774)p. 209.[digitalizált]
A Szentléleknek kegyelme apostoloknak szívüket betölté (RPHA 0044)p. 212.[digitalizált]
Járuljunk mi az Istennek szent Fiához (RPHA 0632)p. 215.[digitalizált]
Adj, Úristen, Szentlelket (RPHA 0060)p. 216.[digitalizált]
Hallgass meg minket, nagy Úristen (RPHA 0503)p. 218.[digitalizált]
Keresztyének, kik vagytok (RPHA 0731)p. 219.[digitalizált]
Jer, mi kérjünk Szentlelket, véle össze az igaz hitet, ... Te igaz (RPHA 0654)p. 221.[digitalizált]
Jer, mi kérjünk Szentlelket, véle össze az igaz hitet,... Ó igaz (RPHA 2050)p. 223.[digitalizált]
Magasztaljuk, keresztyének, az Úristent (RPHA 0849)p. 225.[digitalizált]
Szentháromság és csak egy Istenség, kit emberi elme (RPHA 1326)p. 229.[digitalizált]
Imádunk mi téged, Szentháromság (RPHA 0577)p. 231.[digitalizált]
Jer, dicsérjük mindnyájan Urunkat, az Atya Úristent (RPHA 0643)p. 232.[digitalizált]
Üdvözlégy, örök Úristen (RPHA 1404)p. 234.[digitalizált]
Ó, mi szent Atyánk, kegyes és kegyelmes (RPHA 1124)p. 238.[digitalizált]
Szükség megtudnunk üdvösségnek dolgát (RPHA 1348)p. 243.[digitalizált]
Ó, Izrael, szerető népem (RPHA 1114)p. 246.[digitalizált]
Hiszünk mind egy Istenben (RPHA 0540)p. 249.[digitalizált]
Mi hiszünk az egy Istenben (RPHA 0910)p. 251.[digitalizált]
Aki akar üdvözülni (RPHA 0065)p. 272.[digitalizált]
Mi Atyánk, ki vagy mennyekben, te fiaid szükségünkben (RPHA 0906)p. 275.[digitalizált]
Mi Atyánk, ki vagy mennyekben, kik vagyunk ismeretedben (RPHA 0905)p. 277.[digitalizált]
Mi kegyes Atyánk, kit vallunk hitünkben (RPHA 0914)p. 280.[digitalizált]
Jézus Krisztus, mi üdvösségünk, egyetlen (RPHA 0671)p. 286.[digitalizált]
Gyakran nekünk kellene Istennek hálákat adnunk (RPHA 0444)p. 291.[digitalizált]
Jer, dicsérjük az Istennek Fiát (RPHA 0639)p. 295.[digitalizált]
Valaki Krisztusnak vacsoráját veszed (RPHA 1459)p. 301.[digitalizált]
Emlékezzél, Úristen, híveidről (RPHA 0368)p. 304.[digitalizált]
Mindenható Úristen, mi bűnös emberek (RPHA 0977)p. 308.[digitalizált]
Boldog az olyan ember az Istenben (RPHA 0203)p. 311.[digitalizált]
El-bemegyünk nagy örömben (RPHA 0329)p. 313.[digitalizált]
Örül mi szívünk, mikor ezt halljuk, a templomba megyünk (RPHA 1160)p. 316.[digitalizált]
Ó, mindenható Isten, ki a te kegyességedből (RPHA 1126)p. 317.[digitalizált]
Mondjatok dicséretet, keresztyének, az Úristennek (RPHA 1005)p. 318.[digitalizált]
Szent Dávid király bűnei ellen így panaszolkodik (RPHA 1306)p. 320.[digitalizált]
Szent Dávid próféta háborúságában, imádkozik vala (RPHA 1310)p. 324.[digitalizált]
Emlékezzél meg, Úristen, a mi nagy gyarlóságunkról (RPHA 0365)p. 327.[digitalizált]
Úristen, irgalmazz nekem a te irgalmasságod szerint (RPHA 1436)p. 332.[digitalizált]
Mindenható Úristen, szívünk retteg szüntelen (RPHA 0979)p. 334.[digitalizált]
Mostan hozzád felkiáltok, felséges Úristen (RPHA 1017)p. 338.[digitalizált]
Mindenkoron áldom az én Uramat (RPHA 0983)p. 340.[digitalizált]
Felséges Isten, hozzád kiáltunk nagy keserűséggel (RPHA 0409)p. 344.[digitalizált]
Bűnösök, hozzád kiáltunk (RPHA 0214)p. 347.[digitalizált]
Buzgó szívből, te fiaid, kegyes Atyánk, könyörgünk (RPHA 0219)p. 349.[digitalizált]
Vedd el, Úristen, rólunk haragodat (RPHA 1469)p. 353.[digitalizált]
Kegyelmezz meg nekünk, nagy Úristen (RPHA 0720)p. 355.[digitalizált]
Fohászkodom hozzád, Uram, Istenem (RPHA 0421)p. 358.[digitalizált]
Hajtsd meg, Úristen, kegyes füleidet (RPHA 0475)p. 361.[digitalizált]
Meghallgassad az én imádságomat (RPHA 0863)p. 363.[digitalizált]
Sok ínségünkben hozzád kiáltunk, felséges Úristen (RPHA 1257)p. 369.[digitalizált]
Könyörgünk neked, Istennek szent Fia (RPHA 0771)p. 371.[digitalizált]
Hatalmas Isten, könyörgünk (RPHA 0524)p. 374.[digitalizált]
Mi Urunk Jézus Krisztusnak szerelmes Atyja, Úristen (RPHA 0921)p. 377.[digitalizált]
Hallgasd meg, Atya Isten, a mi szükségünket (RPHA 0492)p. 380.[digitalizált]
Megbántunk, Isten, szüntelen tégedet (RPHA 0859)p. 384.[digitalizált]
Háborúsága Dávid királynak egykoron nagy vala (RPHA 0470)p. 385.[digitalizált]
Hallgasd meg, Úristen, mi beszédünket (RPHA 0499)p. 389.[digitalizált]
Dicsérd az Istent, te, hív keresztyén (RPHA 0252)p. 392.[digitalizált]
Mostan, Úristen, hozzád kiáltunk (RPHA 1019)p. 394.[digitalizált]
Bocsásd meg, Úristen, ifjúságomnak vétkét (RPHA 0185)p. 396.[digitalizált]
Boldog az ilyen ember e világon (RPHA 0199)p. 400.[digitalizált]
Amely embernek jó hite vagyon (RPHA 0094)p. 403.[digitalizált]
Tanulj meg, te, az úton elmenni (RPHA 1356)p. 405.[digitalizált]
Ó, mennyei nagy boldogság (RPHA 1123)p. 408.[digitalizált]
Légy irgalmas, Úristen, minekünk (RPHA 0834)p. 410.[digitalizált]
Régen ó törvényben, Mózesnek könyvében (RPHA 1193)p. 412.[digitalizált]
Úristen, kérünk a te szent nevedért (RPHA 1437)p. 416.[digitalizált]
Magasztallak, én Istenem (RPHA 0850)p. 418.[digitalizált]
Mennynek s Földnek kegyes Istene (RPHA 0900)p. 423.[digitalizált]
Nagy öröme adaték én lelkemnek (RPHA 1038)p. 426.[digitalizált]
Úristen, áldj meg minket irgalmasságodból (RPHA 1434)p. 430.[digitalizált]
Tebenned bízom, én Istenem (RPHA 1360)p. 431.[digitalizált]
Benned bíztam, Uram Isten, soha ne gyaláztassam (RPHA 0171)p. 433.[digitalizált]
Segítségül hívjuk a mennybéli Istent (RPHA 1215)p. 437.[digitalizált]
Számkivetésre Dávid megyen vala (RPHA 1298)p. 440.[digitalizált]
Aki veti segedelmét az Istennek hatalmába (RPHA 0074)p. 444.[digitalizált]
Mikoron Dávid Saul előtt futna (RPHA 0945)p. 448.[digitalizált]
Akik bíznak az Istenben (RPHA 0075)p. 453.[digitalizált]
Uram, benned még az én reménységem (RPHA 1425)p. 454.[digitalizált]
Dávid prófétának imádkozásáról (RPHA 0242)p. 458.[digitalizált]
Az Úristent magasztalom (RPHA 0154)p. 462.[digitalizált]
Dicsérem az Istent az én életemben (RPHA 0253)p. 465.[digitalizált]
Mely igen jó az Úristent dicsérni (RPHA 0878)p. 468.[digitalizált]
Jer, örvendezzünk az Úristennek (RPHA 0657)p. 471.[digitalizált]
Aki az Istent megismerheti (RPHA 0068)p. 473.[digitalizált]
Jer, emlékezzünk, keresztyén népek (RPHA 0645)p. 478.[digitalizált]
Nagy hálaadással magasztallak téged, én Istenem (RPHA 1031)p. 481.[digitalizált]
Dicsérd az Istent mostan, ó, én lelkem (RPHA 0251)p. 486.[digitalizált]
Drága dolog az Úristent dicsérni (RPHA 0291)p. 488.[digitalizált]
Dicsérlek tégedet, én édes Istenem, nagy kegyelmességedért (RPHA 0281)p. 492.[digitalizált]
Unszol minket Dávid próféta a zsoltárkönyvben (RPHA 1417)p. 494.[digitalizált]
Dicsérjed, áldjad, én lelkem (RPHA 0266)p. 497.[digitalizált]
Minden állat dicsér, Úristen, tégedet (RPHA 0952)p. 499.[digitalizált]
Áldott az Úristen örökké mennyekben (RPHA 0083)p. 504.[digitalizált]
Hálaadásunkban rólad emlékezünk (RPHA 0478)p. 505.[digitalizált]
Emlékezzél meg, te gyarló ember, a te Istenedről (RPHA 0364)p. 508.[digitalizált]
Atya Úristen, mennybéli teremtőnk (RPHA 0110)p. 509.[digitalizált]
Hálát adunk teneked, örök Isten (RPHA 0484)p. 511.[digitalizált]
Szent Dávid próféta éneklő könyvének huszonharmad részében (RPHA 1309)p. 513.[digitalizált]
Az Úristen nekem édes táplálóm (RPHA 0152)p. 517.[digitalizált]
Úristen, légy most mivelünk (RPHA 1439)p. 519.[digitalizált]
A szent Dávid ötödik énekében (RPHA 0038)p. 524.[digitalizált]
Örök Isten, figyelmezzél az én segítségemre (RPHA 1150)p. 527.[digitalizált]
Felséges Isten, neked jelentjük, mi nagy nyavalyánkat (RPHA 0415)p. 529.[digitalizált]
Bátor érted, Uram Isten, kárt vallanék (RPHA 0167)p. 532.[digitalizált]
Szabadíts meg, és tarts meg, Uram, Isten (RPHA 1295)p. 535.[digitalizált]
Szent Dávid király háborúságában, panaszolkodik (RPHA 1307)p. 538.[digitalizált]
Őrizz meg engemet, benned bízom, én édes Istenem (RPHA 1147)p. 540.[digitalizált]
Láss hozzám, Úristen, kegyelmes szemeiddel (RPHA 0825)p. 543.[digitalizált]
Mikor Dávid vala keserűségben (RPHA 0932)p. 545.[digitalizált]
Tekints reánk immár, nagy Úristen, a mennyégből (RPHA 1368)p. 548.[digitalizált]
Keserves szívvel Magyarországban mondhatjuk magunkról (RPHA 0739)p. 551.[digitalizált]
Megnyomorult szegény keresztyén ember (RPHA 0869)p. 555.[digitalizált]
Emlékezzél, mi történék, Uram, mi értünk (RPHA 0366)p. 561.[digitalizált]
Szükség keresztyéneknek tudakozni (RPHA 1345)p. 566.[digitalizált]
Dávid Doeg gonoszságát hogy látá (RPHA 0239)p. 570.[digitalizált]
Mikoron Dávid nagy búsultában (RPHA 0944)p. 572.[digitalizált]
Saulnak a Dávidhoz jó szerelme (RPHA 1209)p. 577.[digitalizált]
Tekints reám, Istenem, nyavalyámban (RPHA 1366)p. 581.[digitalizált]
Megnyomorodván ellenségétől szent Dávid próféta (RPHA 0868)p. 584.[digitalizált]
Nagy Úristen, ne hagyj minket (RPHA 1042)p. 588.[digitalizált]
Nagy bánatban Dávid mikoron vala (RPHA 1024)p. 590.[digitalizált]
Ó, én két szemeim, ti az Úrra nézzetek (RPHA 1110)p. 594.[digitalizált]
Jövel, légy velünk, Úristen (RPHA 0694)p. 596.[digitalizált]
Irgalmasságnak Istene (RPHA 0588)p. 601.[digitalizált]
Siess, nagy Úristen, én segítségemre (RPHA 1231)p. 603.[digitalizált]
Keresztyéneknek Istene (RPHA 0732)p. 607.[digitalizált]
Ó, Úristen, tekints hozzánk (RPHA 1139)p. 609.[digitalizált]
Mennybéli nagy Isten, hozzád kiáltunk (RPHA 0884)p. 611.[digitalizált]
Hallgasd meg mostan mi könyörgésünket (RPHA 0498)p. 613.[digitalizált]
Mint kívánkozik a szarvas a kútfejekhez (RPHA 0996)p. 615.[digitalizált]
Jézus Krisztus, mi kegyelmes hadnagyunk (RPHA 0668)p. 618.[digitalizált]
Erős várunk nekünk az Isten (RPHA 0392)p. 621.[digitalizált]
Irgalmazz, Úristen, immáron énnekem (RPHA 0590)p. 623.[digitalizált]
Hallgasd meg, Atya Isten, a megszomorodott (RPHA 0490)p. 626.[digitalizált]
Az Izraelnek népe régenten ó törvényben (RPHA 0142)p. 630.[digitalizált]
Emlékezzél meg, mennybéli Isten (RPHA 0363)p. 632.[digitalizált]
Atya Isten, tarts meg minket (RPHA 0104)p. 634.[digitalizált]
Adj békességet, Úristen (RPHA 0058)p. 635.[digitalizált]
Nézz mireánk, Úristen, kegyelmesen (RPHA 1079)p. 636.[digitalizált]
Hallgass meg minket, Úristen, tekints reánk (RPHA 0505)p. 637.[digitalizált]
Hallgasd meg mostan, felséges Isten (RPHA 0497)p. 639.[digitalizált]
Semmit ne bánkódjál, Krisztus szent serege (RPHA 1219)p. 642.[digitalizált]
Követi vala népnek soksága Krisztusnak csodáit (RPHA 0781)p. 645.[digitalizált]
Istenünkhöz fohászkodván (RPHA 0618)p. 647.[digitalizált]
Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura és embereknek (RPHA 0411)p. 649.[digitalizált]
Ó, mint keseregnek most a keresztyének (RPHA 1127)p. 650.[digitalizált]
Ne hagyj elesnem, felséges Isten, keserűségemben (RPHA 1052)p. 651.[digitalizált]
Csak tebenned, Uram Isten, vagyon bizodalmunk (RPHA 0222)p. 655.[digitalizált]
Mennyei felségnek Ura és Istene (RPHA 0889)p. 657.[digitalizált]
Boldogok azok, kik Istent félik (RPHA 0207)p. 660.[digitalizált]
Mindenek meghallják és jól megtanulják (RPHA 0968)p. 662.[digitalizált]
Boldog az ilyen ember ő lelkében (RPHA 0202)p. 664.[digitalizált]
Boldog a férfiú, ki féli az Istent (RPHA 0195)p. 667.[digitalizált]
Örüljetek az Istenben, szolgáljatok víg örömben (RPHA 1163)p. 670.[digitalizált]
Keresztyének, kik e Földön lakoztok (RPHA 0729)p. 671.[digitalizált]
A mi mesterünk minket arra int (RPHA 0025)p. 673.[digitalizált]
Ó, mely igen rövid volt, lám, e világ (RPHA 1121)p. 675.[digitalizált]
A jó hitű ember szelíd e világon (RPHA 0014)p. 679.[digitalizált]
Adjunk hálát mindnyájan az Atya Úristennek (RPHA 0062)p. 683.[digitalizált]
Örök Atya Isten, kérlek téged a te szent nevedért (RPHA 1148)p. 685.[digitalizált]
Kérlek és intlek mostan tégedet (RPHA 0735)p. 688.[digitalizált]
Ébredjél fel, világ, bűneidből (RPHA 0308)p. 691.[digitalizált]
Az én életemnek minden idejében (RPHA 0125)p. 696.[digitalizált]
Gondolkodjál, ember, a te bűneidről (RPHA 0431)p. 698.[digitalizált]
Mire bánkódol, ó te, én szívem (RPHA 0999)p. 701.[digitalizált]
Mely hatalmas a mi Urunk, az Isten (RPHA 0877)p. 703.[digitalizált]
Ó, Istennek népei (RPHA 1113)p. 706.[digitalizált]
Lásd meg, Uram, én ügyemet (RPHA 0823)p. 708.[digitalizált]
Világosságnak szent Atyja (RPHA 1489)p. 711.[digitalizált]
Adj már csendességet (RPHA 2007)p. 712.[digitalizált]
Téged, Úristen, mi, keresztyének, dicsérünk és áldunk (RPHA 1364)p. 714.[digitalizált]
Jézus Krisztus, szép fényes hajnal (RPHA 0675)p. 716.[digitalizált]
Hálát adunk neked, mindenható, irgalmas Úristen (RPHA 0483)p. 717.[digitalizált]
Dicsértessél, Atya Isten, mennyekben, hálát adok fölségednek mindenben (RPHA 0282)p. 722.[digitalizált]
Drága, fényes mennyben lakozó Isten (RPHA 0292)p. 725.[digitalizált]
Krisztus, ki vagy nap és világ, minket sötétségben ne hagyj (RPHA 0804)p. 727.[digitalizált]
Adjunk hálát az Úrnak, mert érdemli (RPHA 0061)p. 729.[digitalizált]
Uram Isten, ki igértél oltalmat (RPHA 1426)p. 730.[digitalizált]
Pusztában zsidókat vezérlő jó Isten (RPHA 1186)p. 732.[digitalizált]
Tudjuk, Uram Isten, hogy mind meg kell halnunk (RPHA 1389)p. 736.[digitalizált]
Megszabadultam már én a testi haláltól (RPHA 0870)p. 741.[digitalizált]
Fejenként mi erről emlékezzünk (RPHA 0401)p. 743.[digitalizált]
Az örök élet mi legyen (RPHA 0143)p. 746.[digitalizált]
Ó, te meghalandó emberi nemzetség (RPHA 1134)p. 747.[digitalizált]
Az Úristennek jóakaratjából, szent Igéjének hallásából (RPHA 0153)p. 750.[digitalizált]
Ember, emlékezzél a szomorú halálról (RPHA 0340)p. 752.[digitalizált]
Emlékezzünk, mi, keresztyén népek (RPHA 0374)p. 754.[digitalizált]
Az Istennek jóvoltáról (RPHA 0139)p. 756.[digitalizált]
Adj üdvösséges kimúlást (RPHA 0059)p. 759.[digitalizált]
Tudjuk azt, hogy fejenként meg kell halnunk (RPHA 1388)p. 762.[digitalizált]
Jer, temessük el a testet (RPHA 0659)p. 764.[digitalizált]
Emlékezzél élő ember (RPHA 0360)p. 766.[digitalizált]
Hagyjátok el, hű keresztyének (RPHA 0473)p. 769.[digitalizált]
Halandó emberek, kik most jelen vagytok (RPHA 0480)p. 771.[digitalizált]
Ember, emlékezzél utolsó napodról (RPHA 0341)p. 773.[digitalizált]
Jézus Krisztus, Istennek szent Fia, bűnösöknek (RPHA 0666)p. 777.[digitalizált]
Keresztyének, kik Krisztusban bíztok (RPHA 0730)p. 780.[digitalizált]
Isten hívei, akik vagytok (RPHA 0597)p. 782.[digitalizált]
Krisztusnak hű keresztyéni (RPHA 0815)p. 785.[digitalizált]
Jézus Krisztus, Úristennek Fia (RPHA 0676)p. 787.[digitalizált]
Szent Pál apostolnak írása (RPHA 1320)p. 789.[digitalizált]
Bűnnek az ő zsoldja a halál, jól tudjuk (RPHA 0213)p. 792.[digitalizált]
Sok nyomorúsággal élete embernek (RPHA 1265)p. 805.[digitalizált]
RPHA-szám: 1439.
Dallam: , . Úzus: külső háborúság, zsoltár. Főcím: Külső háborúságban való dicséretek.
Forrás: Kereszteni isteni dicsiretek, Bártfa, 1640 (RMNy 1816, RMK I 698), p. 519. [digitalizált]. Felekezet: evangélikus.
Változatazonosító: 7660.

Hungaricana

Copyright (C) H. Hubert Gabriella, Horváth Andor, Horváth Iván, Seláf Levente 1979-2023.