Új keresés Címlap Segítség

A vers adatlapjához kattintson ide.

A forrásban található versek listájához kattintson ide.
Jövel, népeknek megváltója, mutasd meg Szűznek szülését (RPHA 0695)p. 2.
Áldott keresztyének Ura (RPHA 0085)p. 10.
Vígan énekeljünk, Atya Istent dicsérjük (RPHA 1485)p. 12.
A keresztyénségben igaz vallás a hitben (RPHA 0017)p. 15.
Mi Atyánk, Atya Isten, vezérünk, Fiú Isten (RPHA 0903)p. 17.
Az Atya Úristen Ádámot hogy teremté, ki beszédét (RPHA 0118)p. 19.
Dicsérjed az Úristent, Krisztus serege (RPHA 0267)p. 21.
Teljes e széles világon, mind a Földnek határáig (RPHA 1371)p. 24.
Dicséretes a gyermek (RPHA 0258)p. 27.
Hálát adjunk mindnyájan az Úristennek (RPHA 0481)p. 28.
Gyermek születék Bethlehemben, kin örül a Jeruzsálem ... Szűz Máriától (RPHA 0448)p. 30.
Jer, mindnyájan örüljünk (RPHA 0656)p. 36.
Jer, mi dicsérjük, áldjuk és felmagasztaljuk (RPHA 0649)p. 38.
Szent Isaiás így ír Krisztusnak szent születéséről (RPHA 1313)p. 44.
Krisztus Jézus születék (RPHA 0799)p. 50.
E nap nekünk dicséretes nap, bizony vígasságnak napja (RPHA 0295)p. 52.
Jer, dicsérjük e mai napon a mi Urunkat (RPHA 0640)p. 54.
Mindnyájan örüljünk, hív keresztyének (RPHA 0990)p. 60.
Teljes szívvel örvendjünk (RPHA 1372)p. 64.
E nap mi mind örüljünk (RPHA 0294)p. 68.
Jézus, születél üdvösségünkre (RPHA 0677)p. 69.
Úristennek Szent Fia e nap nekünk születék (RPHA 1445)p. 71.
Dávidnak ő városában (RPHA 0243)p. 72.
Úristen veletek (RPHA 1444)p. 74.
Mikor e széles világ kárhozatba esett volna (RPHA 0934)p. 75.
Minden embereknek mi örömet mondunk (RPHA 0956)p. 79.
Semmiből teremté az Úristen az embert (RPHA 1218)p. 81.
Nekünk születék mennyei király, kit Üdvözítőnknek (RPHA 1066)p. 83.
Megteljesíté az Atya Isten (RPHA 0872)p. 84.
Heródes dühös ellenség (RPHA 0533)p. 87.
Hálát mi adjunk az Atya Istennek (RPHA 0487)p. 88.
Dicsőség, dicséret és tisztesség (RPHA 0285)p. 91.
Atyának bölcsessége isteni bizonyság (RPHA 0114)p. 94.
Dicséretet mondjunk Atya Istennek (RPHA 0263)p. 96.
A mi Urunk, Jézus Krisztus mint szenvede (RPHA 0026)p. 99.
Csodálatos nagy bölcsesség (RPHA 0235)p. 105.
Örülj és örvendezz, keresztyéneknek gyülekezete (RPHA 1162)p. 117.
Krisztus feltámada, ki értünk meghalt vala, mi bűnünkért kínt valla (RPHA 0786)p. 119.
Krisztus feltámada, nekünk örömet ada (RPHA 0794)p. 122.
Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, ő szent vére hullása (RPHA 0792)p. 123.
Krisztus feltámada igazságunkra (RPHA 0784)p. 125.
Krisztus feltámada, ki értünk meghalt vala, mindennek utat nyita (RPHA 0788)p. 127.
Krisztust megfeszíték kegyetlen zsidó népek (RPHA 0817)p. 131.
Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, szent vére hullásával (RPHA 0791)p. 133.
Emlékezzünk e napon Urunknak haláláról (RPHA 0372)p. 135.
Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, és kiket ő szerete (RPHA 0790)p. 139.
Hálaadásokkal mi énekeljünk (RPHA 0476)p. 140.
Jézus Krisztus feltámada, alleluja (RPHA 0665)p. 144.
Ó, Jézus, mi Üdvözítőnk (RPHA 1116)p. 146.
Krisztus mennybe felmene nekünk helyet szerzeni, ül Atyjának (RPHA 0808)p. 148.
Krisztus mennyekbe felmene nekünk helyet szerzenie, Atyjával (RPHA 0806)p. 151.
Krisztus mennybe ma felmene, alleluja (RPHA 0809)p. 155.
Minden népek örülvén tapsoljanak (RPHA 0963)p. 156.
A Pünkösd ünnepnapján tanítványok egy házban (RPHA 0035)p. 160.
Pünkösd napja betelvén (RPHA 1184)p. 165.
A Pünkösdnek jeles napján Szentlélek Isten küldeték (RPHA 0037)p. 167.
Pünkösdnap a Szentlélek Úristen (RPHA 1185)p. 169.
Jövel, Szentlélek Isten, tarts meg minket Igédben (RPHA 0697)p. 171.
Jövel, Szentlélek Úristen, lelkünknek vigassága (RPHA 0702)p. 172.
Könyörögjünk az Istennek, Szentlelkének (RPHA 0774)p. 174.
A Szentléleknek kegyelme apostoloknak szívüket betölté (RPHA 0044)p. 177.
Járuljunk mi az Istennek szent Fiához (RPHA 0632)p. 178.
Adj, Úristen, Szentlelket (RPHA 0060)p. 180.
Hallgass meg minket, nagy Úristen (RPHA 0503)p. 181.
Keresztyének, kik vagytok (RPHA 0731)p. 182.
Jer, mi kérjünk Szentlelket, véle össze az igaz hitet, ... Te igaz (RPHA 0654)p. 184.
Jer, mi kérjünk Szentlelket, véle össze az igaz hitet,... Ó igaz (RPHA 2050)p. 185.
Magasztaljuk, keresztyének, az Úristent (RPHA 0849)p. 186.
Szentháromság és csak egy Istenség, kit emberi elme (RPHA 1326)p. 189.
Imádunk mi téged, Szentháromság (RPHA 0577)p. 191.
Jer, dicsérjük mindnyájan Urunkat, az Atya Úristent (RPHA 0643)p. 192.
Üdvözlégy, örök Úristen (RPHA 1404)p. 194.
Ó, mi szent Atyánk, kegyes és kegyelmes (RPHA 1124)p. 198.
Szükség megtudnunk üdvösségnek dolgát (RPHA 1348)p. 202.
Ó, Izrael, szerető népem (RPHA 1114)p. 206.
Hiszünk mind egy Istenben (RPHA 0540)p. 209.
Mi hiszünk az egy Istenben (RPHA 0910)p. 210.
Aki akar üdvözülni (RPHA 0065)p. 229.
Mi Atyánk, ki vagy mennyekben, te fiaid szükségünkben (RPHA 0906)p. 231.
Mi Atyánk, ki vagy mennyekben, kik vagyunk ismeretedben (RPHA 0905)p. 233.
Mi kegyes Atyánk, kit vallunk hitünkben (RPHA 0914)p. 236.
Jézus Krisztus, mi üdvösségünk, egyetlen (RPHA 0671)p. 241.
Gyakran nekünk kellene Istennek hálákat adnunk (RPHA 0444)p. 245.
Jer, dicsérjük az Istennek Fiát (RPHA 0639)p. 249.
Valaki Krisztusnak vacsoráját veszed (RPHA 1459)p. 255.
Emlékezzél, Úristen, híveidről (RPHA 0368)p. 258.
Mindenható Úristen, mi bűnös emberek (RPHA 0977)p. 261.
Boldog az olyan ember az Istenben (RPHA 0203)p. 263.
El-bemegyünk nagy örömben (RPHA 0329)p. 265.
Örül mi szívünk, mikor ezt halljuk, a templomba megyünk (RPHA 1160)p. 267.
Ó, mindenható Isten, ki a te kegyességedből (RPHA 1126)p. 267.
Mondjatok dicséretet, keresztyének, az Úristennek (RPHA 1005)p. 269.
Szent Dávid király bűnei ellen így panaszolkodik (RPHA 1306)p. 270.
Szent Dávid próféta háborúságában, imádkozik vala (RPHA 1310)p. 274.
Emlékezzél meg, Úristen, a mi nagy gyarlóságunkról (RPHA 0365)p. 276.
Úristen, irgalmazz nekem a te irgalmasságod szerint (RPHA 1436)p. 280.
Mindenható Úristen, szívünk retteg szüntelen (RPHA 0979)p. 281.
Mostan hozzád felkiáltok, felséges Úristen (RPHA 1017)p. 284.
Mindenkoron áldom az én Uramat (RPHA 0983)p. 286.
Felséges Isten, hozzád kiáltunk nagy keserűséggel (RPHA 0409)p. 290.
Bűnösök, hozzád kiáltunk (RPHA 0214)p. 292.
Buzgó szívből, te fiaid, kegyes Atyánk, könyörgünk (RPHA 0219)p. 294.
Vedd el, Úristen, rólunk haragodat (RPHA 1469)p. 297.
Kegyelmezz meg nekünk, nagy Úristen (RPHA 0720)p. 299.
Fohászkodom hozzád, Uram, Istenem (RPHA 0421)p. 302.
Hajtsd meg, Úristen, kegyes füleidet (RPHA 0475)p. 304.
Meghallgassad az én imádságomat (RPHA 0863)p. 306.
Sok ínségünkben hozzád kiáltunk, felséges Úristen (RPHA 1257)p. 312.
Könyörgünk neked, Istennek szent Fia (RPHA 0771)p. 313.
Hatalmas Isten, könyörgünk (RPHA 0524)p. 315.
Mi Urunk Jézus Krisztusnak szerelmes Atyja, Úristen (RPHA 0921)p. 317.
Hallgasd meg, Atya Isten, a mi szükségünket (RPHA 0492)p. 321.
Megbántunk, Isten, szüntelen tégedet (RPHA 0859)p. 325.
Háborúsága Dávid királynak egykoron nagy vala (RPHA 0470)p. 325.
Hallgasd meg, Úristen, mi beszédünket (RPHA 0499)p. 329.
Dicsérd az Istent, te, hív keresztyén (RPHA 0252)p. 331.
Mostan, Úristen, hozzád kiáltunk (RPHA 1019)p. 333.
Bocsásd meg, Úristen, ifjúságomnak vétkét (RPHA 0185)p. 334.
Boldog az ilyen ember e világon (RPHA 0199)p. 338.
Amely embernek jó hite vagyon (RPHA 0094)p. 340.
Tanulj meg, te, az úton elmenni (RPHA 1356)p. 341.
Ó, mennyei nagy boldogság (RPHA 1123)p. 343.
Légy irgalmas, Úristen, minekünk (RPHA 0834)p. 345.
Régen ó törvényben, Mózesnek könyvében (RPHA 1193)p. 347.
Úristen, kérünk a te szent nevedért (RPHA 1437)p. 351.
Magasztallak, én Istenem (RPHA 0850)p. 352.
Mennynek s Földnek kegyes Istene (RPHA 0900)p. 357.
Nagy öröme adaték én lelkemnek (RPHA 1038)p. 360.
Úristen, áldj meg minket irgalmasságodból (RPHA 1434)p. 364.
Tebenned bízom, én Istenem (RPHA 1360)p. 365.
Benned bíztam, Uram Isten, soha ne gyaláztassam (RPHA 0171)p. 366.
Segítségül hívjuk a mennybéli Istent (RPHA 1215)p. 370.
Számkivetésre Dávid megyen vala (RPHA 1298)p. 372.
Aki veti segedelmét az Istennek hatalmába (RPHA 0074)p. 376.
Mikoron Dávid Saul előtt futna (RPHA 0945)p. 379.
Akik bíznak az Istenben (RPHA 0075)p. 382.
Uram, benned még az én reménységem (RPHA 1425)p. 383.
Dávid prófétának imádkozásáról (RPHA 0242)p. 387.
Az Úristent magasztalom (RPHA 0154)p. 390.
Dicsérem az Istent az én életemben (RPHA 0253)p. 393.
Mely igen jó az Úristent dicsérni (RPHA 0878)p. 395.
Jer, örvendezzünk az Úristennek (RPHA 0657)p. 397.
Aki az Istent megismerheti (RPHA 0068)p. 399.
Jer, emlékezzünk, keresztyén népek (RPHA 0645)p. 404.
Nagy hálaadással magasztallak téged, én Istenem (RPHA 1031)p. 406.
Dicsérd az Istent mostan, ó, én lelkem (RPHA 0251)p. 411.
Drága dolog az Úristent dicsérni (RPHA 0291)p. 412.
Dicsérlek tégedet, én édes Istenem, nagy kegyelmességedért (RPHA 0281)p. 416.
Unszol minket Dávid próféta a zsoltárkönyvben (RPHA 1417)p. 418.
Dicsérjed, áldjad, én lelkem (RPHA 0266)p. 421.
Minden állat dicsér, Úristen, tégedet (RPHA 0952)p. 423.
Áldott az Úristen örökké mennyekben (RPHA 0083)p. 427.
Hálaadásunkban rólad emlékezünk (RPHA 0478)p. 428.
Emlékezzél meg, te gyarló ember, a te Istenedről (RPHA 0364)p. 430.
Atya Úristen, mennybéli teremtőnk (RPHA 0110)p. 432.
Hálát adunk teneked, örök Isten (RPHA 0484)p. 434.
Szent Dávid próféta éneklő könyvének huszonharmad részében (RPHA 1309)p. 435.
Az Úristen nekem édes táplálóm (RPHA 0152)p. 438.
Úristen, légy most mivelünk (RPHA 1439)p. 441.
A szent Dávid ötödik énekében (RPHA 0038)p. 445.
Örök Isten, figyelmezzél az én segítségemre (RPHA 1150)p. 447.
Felséges Isten, neked jelentjük, mi nagy nyavalyánkat (RPHA 0415)p. 449.
Bátor érted, Uram Isten, kárt vallanék (RPHA 0167)p. 451.
Szabadíts meg, és tarts meg, Uram, Isten (RPHA 1295)p. 454.
Szent Dávid király háborúságában, panaszolkodik (RPHA 1307)p. 456.
Őrizz meg engemet, benned bízom, én édes Istenem (RPHA 1147)p. 458.
Láss hozzám, Úristen, kegyelmes szemeiddel (RPHA 0825)p. 460.
Mikor Dávid vala keserűségben (RPHA 0932)p. 463.
Tekints reánk immár, nagy Úristen, a mennyégből (RPHA 1368)p. 466.
Keserves szívvel Magyarországban mondhatjuk magunkról (RPHA 0739)p. 469.
Megnyomorult szegény keresztyén ember (RPHA 0869)p. 472.
Emlékezzél, mi történék, Uram, mi értünk (RPHA 0366)p. 479.
Szükség keresztyéneknek tudakozni (RPHA 1345)p. 483.
Dávid Doeg gonoszságát hogy látá (RPHA 0239)p. 488.
Mikoron Dávid nagy búsultában (RPHA 0944)p. 490.
Saulnak a Dávidhoz jó szerelme (RPHA 1209)p. 494.
Tekints reám, Istenem, nyavalyámban (RPHA 1366)p. 497.
Megnyomorodván ellenségétől szent Dávid próféta (RPHA 0868)p. 501.
Nagy Úristen, ne hagyj minket (RPHA 1042)p. 504.
Nagy bánatban Dávid mikoron vala (RPHA 1024)p. 506.
Ó, én két szemeim, ti az Úrra nézzetek (RPHA 1110)p. 510.
Jövel, légy velünk, Úristen (RPHA 0694)p. 512.
Irgalmasságnak Istene (RPHA 0588)p. 517.
Siess, nagy Úristen, én segítségemre (RPHA 1231)p. 519.
Keresztyéneknek Istene (RPHA 0732)p. 523.
Ó, Úristen, tekints hozzánk (RPHA 1139)p. 525.
Mennybéli nagy Isten, hozzád kiáltunk (RPHA 0884)p. 527.
Hallgasd meg mostan mi könyörgésünket (RPHA 0498)p. 529.
Mint kívánkozik a szarvas a kútfejekhez (RPHA 0996)p. 531.
Jézus Krisztus, mi kegyelmes hadnagyunk (RPHA 0668)p. 533.
Erős várunk nekünk az Isten (RPHA 0392)p. 535.
Irgalmazz, Úristen, immáron énnekem (RPHA 0590)p. 536.
Hallgasd meg, Atya Isten, a megszomorodott (RPHA 0490)p. 540.
Az Izraelnek népe régenten ó törvényben (RPHA 0142)p. 543.
Emlékezzél meg, mennybéli Isten (RPHA 0363)p. 545.
Atya Isten, tarts meg minket (RPHA 0104)p. 547.
Nézz mireánk, Úristen, kegyelmesen (RPHA 1079)p. 548.
Adj békességet, Úristen (RPHA 0058)p. 548.
Hallgass meg minket, Úristen, tekints reánk (RPHA 0505)p. 550.
Hallgasd meg mostan, felséges Isten (RPHA 0497)p. 552.
Semmit ne bánkódjál, Krisztus szent serege (RPHA 1219)p. 554.
Követi vala népnek soksága Krisztusnak csodáit (RPHA 0781)p. 557.
Istenünkhöz fohászkodván (RPHA 0618)p. 559.
Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura és embereknek (RPHA 0411)p. 561.
Ó, mint keseregnek most a keresztyének (RPHA 1127)p. 563.
Ne hagyj elesnem, felséges Isten, keserűségemben (RPHA 1052)p. 564.
Csak tebenned, Uram Isten, vagyon bizodalmunk (RPHA 0222)p. 568.
Mennyei felségnek Ura és Istene (RPHA 0889)p. 569.
Boldogok azok, kik Istent félik (RPHA 0207)p. 573.
Mindenek meghallják és jól megtanulják (RPHA 0968)p. 574.
Boldog az ilyen ember ő lelkében (RPHA 0202)p. 576.
Boldog a férfiú, ki féli az Istent (RPHA 0195)p. 579.
Örüljetek az Istenben, szolgáljatok víg örömben (RPHA 1163)p. 581.
Keresztyének, kik e Földön lakoztok (RPHA 0729)p. 582.
A mi mesterünk minket arra int (RPHA 0025)p. 584.
Ó, mely igen rövid volt, lám, e világ (RPHA 1121)p. 587.
A jó hitű ember szelíd e világon (RPHA 0014)p. 590.
Adjunk hálát mindnyájan az Atya Úristennek (RPHA 0062)p. 594.
Örök Atya Isten, kérlek téged a te szent nevedért (RPHA 1148)p. 597.
Kérlek és intlek mostan tégedet (RPHA 0735)p. 599.
Ébredjél fel, világ, bűneidből (RPHA 0308)p. 603.
Az én életemnek minden idejében (RPHA 0125)p. 607.
Gondolkodjál, ember, a te bűneidről (RPHA 0431)p. 609.
Mire bánkódol, ó te, én szívem (RPHA 0999)p. 612.
Mely hatalmas a mi Urunk, az Isten (RPHA 0877)p. 615.
Ó, Istennek népei (RPHA 1113)p. 618.
Lásd meg, Uram, én ügyemet (RPHA 0823)p. 620.
Világosságnak szent Atyja (RPHA 1489)p. 622.
Adj már csendességet (RPHA 2007)p. 623.
Téged, Úristen, mi, keresztyének, dicsérünk és áldunk (RPHA 1364)p. 625.
Jézus Krisztus, szép fényes hajnal (RPHA 0675)p. 626.
Hálát adunk neked, mindenható, irgalmas Úristen (RPHA 0483)p. 627.
Dicsértessél, Atya Isten, mennyekben, hálát adok fölségednek mindenben (RPHA 0282)p. 633.
Drága, fényes mennyben lakozó Isten (RPHA 0292)p. 635.
Krisztus, ki vagy nap és világ, minket sötétségben ne hagyj (RPHA 0804)p. 637.
Adjunk hálát az Úrnak, mert érdemli (RPHA 0061)p. 639.
Uram Isten, ki igértél oltalmat (RPHA 1426)p. 640.
Pusztában zsidókat vezérlő jó Isten (RPHA 1186)p. 642.
Tudjuk, Uram Isten, hogy mind meg kell halnunk (RPHA 1389)p. 646.
Megszabadultam már én a testi haláltól (RPHA 0870)p. 651.
Fejenként mi erről emlékezzünk (RPHA 0401)p. 652.
Az örök élet mi legyen (RPHA 0143)p. 655.
Ó, te meghalandó emberi nemzetség (RPHA 1134)p. 657.
Az Úristennek jóakaratjából, szent Igéjének hallásából (RPHA 0153)p. 660.
Ember, emlékezzél a szomorú halálról (RPHA 0340)p. 662.
Emlékezzünk, mi, keresztyén népek (RPHA 0374)p. 663.
Az Istennek jóvoltáról (RPHA 0139)p. 666.
Adj üdvösséges kimúlást (RPHA 0059)p. 668.
Tudjuk azt, hogy fejenként meg kell halnunk (RPHA 1388)p. 670.
Jer, temessük el a testet (RPHA 0659)p. 673.
Emlékezzél élő ember (RPHA 0360)p. 674.
Hagyjátok el, hű keresztyének (RPHA 0473)p. 677.
Halandó emberek, kik most jelen vagytok (RPHA 0480)p. 678.
Ember, emlékezzél utolsó napodról (RPHA 0341)p. 680.
Jézus Krisztus, Istennek szent Fia, bűnösöknek (RPHA 0666)p. 683.
Keresztyének, kik Krisztusban bíztok (RPHA 0730)p. 685.
Isten hívei, akik vagytok (RPHA 0597)p. 687.
Krisztusnak hű keresztyéni (RPHA 0815)p. 688.
Jézus Krisztus, Úristennek Fia (RPHA 0676)p. 690.
Szent Pál apostolnak írása (RPHA 1320)p. 692.
Bűnnek az ő zsoldja a halál, jól tudjuk (RPHA 0213)p. 694.
Sok nyomorúsággal élete embernek (RPHA 1265)p. 702.
RPHA-szám: 0074.

Forrás: Keresztyeni isteni dicsiretek, Lőcse, 1642 (RMNy 1940, RMK I 726), p. 376. Felekezet: evangélikus.
Változatazonosító: 13016.

Copyright (C) H. Hubert Gabriella, Horváth Andor, Horváth Iván, Seláf Levente 1979-2023.