Új keresés Címlap Segítség

A vers adatlapjához kattintson ide.

A forrásban található versek listájához kattintson ide.
Üdvözlégy, örök Úristen (RPHA 1404)p. 1.[digitalizált]
Immáron a Nap feljövén (RPHA 0584)p. 1.[digitalizált]
Mi hiszünk az egy Istenben (RPHA 0910)p. 3.[digitalizált]
Semmit ne bánkódjál, Krisztus szent serege (RPHA 1219)p. 4.[digitalizált]
Hálát adunk teneked, örök Isten (RPHA 0484)p. 4.[digitalizált]
Jer, mi kérjünk Szentlelket, véle össze az igaz hitet, ... Te igaz (RPHA 0654)p. 6.[digitalizált]
Kérlek és intlek mostan tégedet (RPHA 0735)p. 7.[digitalizált]
Hogy panaszolkodik a hatalmas Isten (RPHA 0550)p. 10.[digitalizált]
Hiszünk mind egy Istenben (RPHA 0540)p. 10.[digitalizált]
Jer, dicsérjük az Istennek Fiát (RPHA 0639)p. 13.[digitalizált]
A keresztyénségben igaz vallás a hitben (RPHA 0017)p. 17.[digitalizált]
Vígan énekeljünk, Atya Istent dicsérjük (RPHA 1485)p. 18.[digitalizált]
Dicsérjed az Úristent, Krisztus serege (RPHA 0267)p. 19.[digitalizált]
Hallgasd meg, Atya Isten, a mi szükségünket (RPHA 0492)p. 20.[digitalizált]
Mi Urunk Jézus Krisztusnak szerelmes Atyja, Úristen (RPHA 0921)p. 23.[digitalizált]
Hálaadásunkban rólad emlékezünk (RPHA 0478)p. 25.[digitalizált]
Adjunk hálát mindnyájan az Atya Úristennek (RPHA 0062)p. 26.[digitalizált]
Jövel, népeknek megváltója, mutasd meg Szűznek szülését (RPHA 0695)p. 28.[digitalizált]
Áldott az Úristen örökké mennyekben (RPHA 0083)p. 28.[digitalizált]
Teljes e széles világon, mind a Földnek határáig (RPHA 1371)p. 29.[digitalizált]
Jer, mi dicsérjük, áldjuk és felmagasztaljuk (RPHA 0649)p. 30.[digitalizált]
Szent Isaiás így ír Krisztusnak szent születéséről (RPHA 1313)p. 33.[digitalizált]
Mikor e széles világ kárhozatba esett volna (RPHA 0934)p. 36.[digitalizált]
Hálát adjunk mindnyájan az Úristennek (RPHA 0481)p. 38.[digitalizált]
Dicséretes a gyermek (RPHA 0258)p. 38.[digitalizált]
Jer, mi kérjünk Szentlelket, véle össze az igaz hitet,... Ó igaz (RPHA 2050)p. 39.[digitalizált]
Mindnyájan örüljünk, hív keresztyének (RPHA 0990)p. 40.[digitalizált]
Jer, dicsérjük e mai napon a mi Urunkat (RPHA 0640)p. 43.[digitalizált]
E nap nekünk dicséretes nap, bizony vígasságnak napja (RPHA 0295)p. 46.[digitalizált]
Úristen veletek (RPHA 1444)p. 47.[digitalizált]
Jer, mindnyájan örüljünk (RPHA 0656)p. 48.[digitalizált]
Krisztus Jézus születék (RPHA 0799)p. 50.[digitalizált]
Gyermek születék e napon (RPHA 0449)p. 51.[digitalizált]
Gyermek születék Bethlehemben, kin örül a Jeruzsálem ... Szűz Máriától (RPHA 0448)p. 52.[digitalizált]
Dávidnak ő városában (RPHA 0243)p. 53.[digitalizált]
Semmiből teremté az Úristen az embert (RPHA 1218)p. 54.[digitalizált]
Úristennek Szent Fia e nap nekünk születék (RPHA 1445)p. 55.[digitalizált]
Mi Atyánk, ki vagy mennyekben, te fiaid szükségünkben (RPHA 0906)p. 56.[digitalizált]
Nekünk születék mennyei király, kit Üdvözítőnknek (RPHA 1066)p. 57.[digitalizált]
Megteljesíté az Atya Isten (RPHA 0872)p. 58.[digitalizált]
Jó keresztyének, kik vagyunk (RPHA 0682)p. 59.[digitalizált]
Heródes dühös ellenség (RPHA 0533)p. 59.[digitalizált]
Gonosz, kegyetlen Heródes, született Krisztustól mit félsz (RPHA 0434)p. 60.[digitalizált]
Tekints reánk immár, nagy Úristen, a mennyégből (RPHA 1368)p. 60.[digitalizált]
Felséges Isten, neked jelentjük, mi nagy nyavalyánkat (RPHA 0415)p. 62.[digitalizált]
Szánja az Úristen híveinek romlását (RPHA 1300)p. 64.[digitalizált]
Jámbor házasok, meghallgassátok (RPHA 0626)p. 71.[digitalizált]
Boldogok azok, kik Istent félik (RPHA 0207)p. 75.[digitalizált]
Istennek szent Lelke illette szívemet (RPHA 0612)p. 76.[digitalizált]
Igazságod szerint tartozol, Istenem, meghallgatni kérésem (RPHA 0564)p. 78.[digitalizált]
Seregeknek Ura és erős Istene (RPHA 1224)p. 82.[digitalizált]
Mostan vettem, Uram, én ezt eszembe (RPHA 1021)p. 84.[digitalizált]
Bölcsnek ő mondási nekünk azt jelentik (RPHA 0194)p. 85.[digitalizált]
Hallgasd meg mostan, felséges Isten (RPHA 0497)p. 88.[digitalizált]
Jer, emlékezzünk, keresztyén népek (RPHA 0645)p. 90.[digitalizált]
Aki veti segedelmét az Istennek hatalmába (RPHA 0074)p. 91.[digitalizált]
Felséges Isten, hozzád kiáltunk nagy keserűséggel (RPHA 0409)p. 93.[digitalizált]
Vedd el, Úristen, rólunk haragodat (RPHA 1469)p. 94.[digitalizált]
Hallgasd meg, Atya Isten, a mi szükségünket (RPHA 0492)p. 95.[digitalizált]
Erős várunk nekünk az Isten (RPHA 0392)p. 97.[digitalizált]
Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura és embereknek (RPHA 0411)p. 98.[digitalizált]
Mi kegyes Atyánk, kit vallunk hitünkben (RPHA 0914)p. 99.[digitalizált]
Boldog az olyan ember az Istenben (RPHA 0203)p. 100.[digitalizált]
Úristen, irgalmazz nekem a te irgalmasságod szerint (RPHA 1436)p. 101.[digitalizált]
Mindenható Úristen, szívünk retteg szüntelen (RPHA 0979)p. 102.[digitalizált]
Szent Dávid király bűnei ellen így panaszolkodik (RPHA 1306)p. 103.[digitalizált]
Mi Atyánk, ki vagy mennyekben, kik vagyunk ismeretedben (RPHA 0905)p. 106.[digitalizált]
Ó, mindenható Isten, ki a te kegyességedből (RPHA 1126)p. 108.[digitalizált]
Mindenható Úristen, mi bűnös emberek (RPHA 0977)p. 108.[digitalizált]
Jézus Krisztus, mi üdvösségünk, egyetlen (RPHA 0671)p. 110.[digitalizált]
Atyának bölcsessége isteni bizonyság (RPHA 0114)p. 112.[digitalizált]
Dicséretet mondjunk Atya Istennek (RPHA 0263)p. 114.[digitalizált]
Uram Jézus Krisztusom, én édes Megváltóm (RPHA 1430)p. 115.[digitalizált]
Régi időben megírta Jeremiás szent próféta (RPHA 1195)p. 116.[digitalizált]
Az Úr Jézus Krisztusnak kínját és ő szent halálát (RPHA 0147)p. 117.[digitalizált]
Csodálatos nagy bölcsesség (RPHA 0235)p. 120.[digitalizált]
Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, ő szent vére hullása (RPHA 0792)p. 123.[digitalizált]
Krisztus feltámada, nekünk örömet ada (RPHA 0794)p. 124.[digitalizált]
Krisztus feltámada, ki értünk meghalt vala, mi bűnünkért kínt valla (RPHA 0786)p. 125.[digitalizált]
Krisztust megfeszíték kegyetlen zsidó népek (RPHA 0817)p. 127.[digitalizált]
Krisztus feltámada igazságunkra (RPHA 0784)p. 128.[digitalizált]
Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, szent vére hullásával (RPHA 0791)p. 129.[digitalizált]
Krisztus a mi bűneinkért meghala (RPHA 0782)p. 130.[digitalizált]
Hálaadásokkal mi énekeljünk (RPHA 0476)p. 132.[digitalizált]
Jézus Krisztus feltámada, alleluja (RPHA 0665)p. 134.[digitalizált]
E nap mi mind örüljünk (RPHA 0294)p. 135.[digitalizált]
Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, és kiket ő szerete (RPHA 0790)p. 136.[digitalizált]
Krisztus Urunk feltámada (RPHA 0813)p. 137.[digitalizált]
Mostani nagy ünnep és a jeles örömök (RPHA 1022)p. 137.[digitalizált]
Krisztus mennybe felmene nekünk helyet szerzeni, ül Atyjának (RPHA 0808)p. 138.[digitalizált]
Krisztus mennyekbe felmene nekünk helyet szerzenie, Atyjával (RPHA 0806)p. 140.[digitalizált]
Krisztus mennybe ma felmene, alleluja (RPHA 0809)p. 142.[digitalizált]
A Pünkösdnek jeles napján, alleluja (RPHA 0036)p. 142.[digitalizált]
A Szentléleknek kegyelme apostoloknak szívüket betölté (RPHA 0044)p. 143.[digitalizált]
Pünkösdnap a Szentlélek Úristen (RPHA 1185)p. 144.[digitalizált]
Jövel, Szentlélek Úristen, látogasd meg (RPHA 0700)p. 145.[digitalizált]
Jövel, Szentlélek Úristen, ki Atyával (RPHA 0699)p. 146.[digitalizált]
Jövel, Szentlélek Isten, tarts meg minket Igédben (RPHA 0697)p. 147.[digitalizált]
Könyörögjünk az Istennek, Szentlelkének (RPHA 0774)p. 148.[digitalizált]
Jövel, Szentlélek Úristen, lelkünknek vigassága (RPHA 0702)p. 149.[digitalizált]
Ó, dicsőséges Szentháromság (RPHA 1102)p. 151.[digitalizált]
Keresztyének, kik vagytok (RPHA 0731)p. 151.[digitalizált]
Ó, mi szent Atyánk, kegyes és kegyelmes (RPHA 1124)p. 152.[digitalizált]
Üdvözlégy, örök Atya Isten (RPHA 1403)p. 152.[digitalizált]
Imádunk mi téged, Szentháromság (RPHA 0577)p. 153.[digitalizált]
Aki akar üdvözülni (RPHA 0065)p. 154.[digitalizált]
Az Úristent magasztalom (RPHA 0154)p. 156.[digitalizált]
Aki az Istent megismerheti (RPHA 0068)p. 158.[digitalizált]
Akik bíznak az Istenben (RPHA 0075)p. 161.[digitalizált]
Áldott legyen mindörökké az Atya Isten (RPHA 0089)p. 162.[digitalizált]
Adjunk hálát az Úrnak, mert érdemli (RPHA 0061)p. 165.[digitalizált]
Amely embernek jó hite vagyon (RPHA 0094)p. 166.[digitalizált]
Atya Úristen, mennybéli teremtőnk (RPHA 0110)p. 167.[digitalizált]
Adj, Úristen, Szentlelket (RPHA 0060)p. 168.[digitalizált]
Benned bíztam, Uram Isten, soha ne gyaláztassam (RPHA 0171)p. 169.[digitalizált]
Csak tebenned, Uram Isten, vagyon bizodalmunk (RPHA 0222)p. 171.[digitalizált]
Ó, Úristen, tekints hozzánk (RPHA 1139)p. 172.[digitalizált]
Emlékezzél meg, Úristen, a mi nagy gyarlóságunkról (RPHA 0365)p. 173.[digitalizált]
Boldog az ilyen ember e világon (RPHA 0199)p. 175.[digitalizált]
Dicsérd az Istent mostan, ó, én lelkem (RPHA 0251)p. 177.[digitalizált]
Boldog az ilyen ember ő lelkében (RPHA 0202)p. 178.[digitalizált]
Dávid prófétának imádkozásáról (RPHA 0242)p. 180.[digitalizált]
Boldog a férfiú, ki féli az Istent (RPHA 0195)p. 181.[digitalizált]
Háborúsága Dávid királynak egykoron nagy vala (RPHA 0470)p. 183.[digitalizált]
Bűnösök, hozzád kiáltunk (RPHA 0214)p. 185.[digitalizált]
Emlékezzél, Úristen, híveidről (RPHA 0368)p. 186.[digitalizált]
Magasztaljuk az Úristent már hívek (RPHA 0848)p. 187.[digitalizált]
El-bemegyünk nagy örömben (RPHA 0329)p. 189.[digitalizált]
Fohászkodom hozzád, Uram, Istenem (RPHA 0421)p. 190.[digitalizált]
Hallgass meg minket, nagy Úristen (RPHA 0503)p. 191.[digitalizált]
Irgalmazz, Úristen, immáron énnekem (RPHA 0590)p. 192.[digitalizált]
Mennynek és Földnek nemes teremtője, és mindeneknek kegyelmes (RPHA 0896)p. 194.[digitalizált]
Hálát adok neked, Úristen (RPHA 0482)p. 195.[digitalizált]
Jer, örvendezzünk az Úristennek (RPHA 0657)p. 196.[digitalizált]
Hálát adunk neked, mindenható, irgalmas Úristen (RPHA 0483)p. 197.[digitalizált]
Keresztyéneknek Istene (RPHA 0732)p. 201.[digitalizált]
Bátor érted, Uram Isten, kárt vallanék (RPHA 0167)p. 202.[digitalizált]
Emlékezzél meg, mennybéli Isten (RPHA 0363)p. 203.[digitalizált]
Mikoron Dávid Saul előtt futna (RPHA 0945)p. 204.[digitalizált]
Járuljunk mi az Istennek szent Fiához (RPHA 0632)p. 207.[digitalizált]
Jóllehet nagy sokat szóltunk Dávidról (RPHA 0691)p. 208.[digitalizált]
Minden népek örülvén tapsoljanak (RPHA 0963)p. 210.[digitalizált]
Nagy bánatban Dávid mikoron vala (RPHA 1024)p. 211.[digitalizált]
Mindenek meghallják és jól megtanulják (RPHA 0968)p. 213.[digitalizált]
Keresztyének, kik e Földön lakoztok (RPHA 0729)p. 214.[digitalizált]
Minden hív keresztyének, meghalljátok (RPHA 0960)p. 215.[digitalizált]
Légy irgalmas, Úristen, minekünk (RPHA 0834)p. 216.[digitalizált]
Nagy keserves szívvel könyörgének (RPHA 1035)p. 217.[digitalizált]
Mely igen jó legyen az egyenesség (RPHA 0879)p. 221.[digitalizált]
Nagy hálaadással magasztallak téged, én Istenem (RPHA 1031)p. 223.[digitalizált]
Hallgass meg minket, Úristen, tekints reánk (RPHA 0505)p. 226.[digitalizált]
Hajtsd meg, Úristen, kegyes füleidet (RPHA 0475)p. 226.[digitalizált]
Keserves szívvel Magyarországban mondhatjuk magunkról (RPHA 0739)p. 228.[digitalizált]
Mikoron a szent Dávid megismeré (RPHA 0943)p. 230.[digitalizált]
Örök Isten, figyelmezzél az én segítségemre (RPHA 1150)p. 231.[digitalizált]
Úristen, légy most mivelünk (RPHA 1439)p. 232.[digitalizált]
Unszol minket Dávid próféta a zsoltárkönyvben (RPHA 1417)p. 235.[digitalizált]
Mint kívánkozik a szarvas a kútfejekhez (RPHA 0996)p. 236.[digitalizált]
Szent Dávid próféta éneklő könyvének huszonharmad részében (RPHA 1309)p. 237.[digitalizált]
Szent Dávid próféta háborúságában, imádkozik vala (RPHA 1310)p. 240.[digitalizált]
Kegyelmezz meg nekünk, nagy Úristen (RPHA 0720)p. 241.[digitalizált]
Minden embernek illik ezt megtudni (RPHA 0957)p. 243.[digitalizált]
A mi mesterünk minket arra int (RPHA 0025)p. 245.[digitalizált]
Nagy Úristen, ne hagyj minket (RPHA 1042)p. 246.[digitalizált]
Úrnak szolgái, no, dicsérjétek mindnyájan az Urat (RPHA 1447)p. 247.[digitalizált]
Magasztallak, én Istenem (RPHA 0850)p. 248.[digitalizált]
Ó, mint keseregnek most a keresztyének (RPHA 1127)p. 251.[digitalizált]
Ne hagyj elesnem, felséges Isten, keserűségemben (RPHA 1052)p. 252.[digitalizált]
Régen ó törvényben, Mózesnek könyvében (RPHA 1193)p. 254.[digitalizált]
Mikor a zsidó nemzet tartatnék Babilóniában (RPHA 0926)p. 256.[digitalizált]
Könyörgünk neked, Istennek szent Fia (RPHA 0771)p. 261.[digitalizált]
Ó, mely igen rövid volt, lám, e világ (RPHA 1121)p. 262.[digitalizált]
Számkivetésre Dávid megyen vala (RPHA 1298)p. 264.[digitalizált]
Tekints reám, Istenem, nyavalyámban (RPHA 1366)p. 267.[digitalizált]
Tebenned bízom, én Istenem (RPHA 1360)p. 269.[digitalizált]
Szükség megtudnunk üdvösségnek dolgát (RPHA 1348)p. 270.[digitalizált]
Örök Atya Isten, kérlek téged a te szent nevedért (RPHA 1148)p. 272.[digitalizált]
Ó, Izrael, szerető népem (RPHA 1114)p. 274.[digitalizált]
Segítségül hívjuk a mennybéli Istent (RPHA 1215)p. 276.[digitalizált]
Uram Isten magasságban (RPHA 1427)p. 277.[digitalizált]
Tanulj meg, te, az úton elmenni (RPHA 1356)p. 280.[digitalizált]
Szükség keresztyéneknek tudakozni (RPHA 1345)p. 281.[digitalizált]
Minden állat dicsér, Úristen, tégedet (RPHA 0952)p. 283.[digitalizált]
Uram Isten, miért bocsátál reám (RPHA 1428)p. 287.[digitalizált]
Mely csalárd e világ, ó, emberi állat, mit ragaszkodol hozzá (RPHA 0875)p. 288.[digitalizált]
Téged, Úristen, mi, keresztyének, dicsérünk és áldunk (RPHA 1364)p. 291.[digitalizált]
Sok nyilvánvaló bizonyságokkal Szent Dávid próféta (RPHA 1263)p. 292.[digitalizált]
Könyörögjünk Istennek hitből a könyörgéssel (RPHA 0775)p. 294.[digitalizált]
Minden embernek illik ezt megtudni (RPHA 0957)p. 295.[digitalizált]
Az Istennek nagy jóvoltát beszélem (RPHA 0140)p. 297.[digitalizált]
Úristen, kérünk a te szent nevedért (RPHA 1437)p. 299.[digitalizált]
Követi vala népnek soksága Krisztusnak csodáit (RPHA 0781)p. 300.[digitalizált]
Megbántunk, Isten, szüntelen tégedet (RPHA 0859)p. 301.[digitalizált]
Dicsérd az Istent, te, hív keresztyén (RPHA 0252)p. 301.[digitalizált]
Mi Urunk, Jézus Krisztus, mint meg vagyon írva (RPHA 0920)p. 303.[digitalizált]
Az Izraelnek népe régenten ó törvényben (RPHA 0142)p. 304.[digitalizált]
Tekints reám, Istenem, nyavalyámban (RPHA 1366)p. 305.[digitalizált]
Légy irgalmas, Úristen, minekünk (RPHA 0834)p. 307.[digitalizált]
Szabadíts meg, és tarts meg, Uram, Isten (RPHA 1295)p. 308.[digitalizált]
Uram, benned még az én reménységem (RPHA 1425)p. 310.[digitalizált]
Az Úristen nekem édes táplálóm (RPHA 0152)p. 312.[digitalizált]
Mindenkoron áldom az én Uramat (RPHA 0983)p. 313.[digitalizált]
Sok jótéteményen nagyon csodálkozván (RPHA 1259)p. 316.[digitalizált]
Meghallgassad az én imádságomat (RPHA 0863)p. 318.[digitalizált]
Krisztus, ki vagy nap és világ, és éjnek (RPHA 0801)p. 320.[digitalizált]
Sokan vannak most olyatén emberek (RPHA 1283)p. 321.[digitalizált]
Drága dolog az Úristent dicsérni (RPHA 0291)p. 322.[digitalizált]
Mostan emlékezem a mulandó időkről (RPHA 1012)p. 325.[digitalizált]
Emlékezzél, mi történék, Uram, mi értünk (RPHA 0366)p. 326.[digitalizált]
Bizodalmunk a hatalmas Istenben (RPHA 0178)p. 329.[digitalizált]
Siess, nagy Úristen, én segítségemre (RPHA 1231)p. 331.[digitalizált]
Mostan hozzád felkiáltok, felséges Úristen (RPHA 1017)p. 333.[digitalizált]
Ki bírod mennyet és az egész Földet (RPHA 0741)p. 334.[digitalizált]
Szentháromság és csak egy Istenség, kit emberi elme (RPHA 1326)p. 335.[digitalizált]
Könyörülj, Úristen, mi rajtunk, és a te szent áldásodat (RPHA 0777)p. 336.[digitalizált]
Mely igen jó az Úristent dicsérni (RPHA 0878)p. 337.[digitalizált]
Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura, ki mindeneknek (RPHA 0413)p. 338.[digitalizált]
Panaszolkodunk most országunknak ily nagy pusztaságán (RPHA 1171)p. 340.[digitalizált]
Mennyei felségnek Ura és Istene (RPHA 0889)p. 345.[digitalizált]
Ó, mennyei nagy boldogság (RPHA 1123)p. 347.[digitalizált]
Neked, mennyei szent Atyánk, könyörgünk (RPHA 1062)p. 348.[digitalizált]
Nézz mireánk, Úristen, kegyelmesen (RPHA 1079)p. 349.[digitalizált]
Neked könyörgünk, teremtő Istenünk (RPHA 1061)p. 349.[digitalizált]
Dicsérlek tégedet, én édes Istenem, nagy kegyelmességedért (RPHA 0281)p. 350.[digitalizált]
Láss hozzám, Úristen, kegyelmes szemeiddel (RPHA 0825)p. 352.[digitalizált]
Ó, én két szemeim, ti az Úrra nézzetek (RPHA 1110)p. 354.[digitalizált]
Uram Isten, ki igértél oltalmat (RPHA 1426)p. 355.[digitalizált]
Mondjatok dicséretet, keresztyének, az Úristennek (RPHA 1005)p. 356.[digitalizált]
Hallgasd meg mostan mi könyörgésünket (RPHA 0498)p. 357.[digitalizált]
Irgalmasságnak Istene (RPHA 0588)p. 358.[digitalizált]
Gondolkodjál, ember, a te bűneidről (RPHA 0431)p. 359.[digitalizált]
Az én életemnek minden idejében (RPHA 0125)p. 361.[digitalizált]
Hallgassátok szent Dávidnak mondását (RPHA 0507)p. 362.[digitalizált]
Hatalmas Úristen, rólad emlékezünk (RPHA 0526)p. 363.[digitalizált]
Dicsérem az Istent az én életemben (RPHA 0253)p. 365.[digitalizált]
Senki ne bízzék jó szerencséjében (RPHA 1220)p. 366.[digitalizált]
Mindenkor tebenned bíztam, Uram Isten (RPHA 0981)p. 367.[digitalizált]
Penitenciát, kik tartani akarnak (RPHA 1177)p. 370.[digitalizált]
Dicsérjük mindenkor a mi Istenünket (RPHA 0277)p. 372.[digitalizált]
Mennybéli Úristen, hallgass meg engemet az én könyörgésemben (RPHA 0885)p. 374.[digitalizált]
Emlékezzél meg, te gyarló ember, a te Istenedről (RPHA 0364)p. 376.[digitalizált]
Kegyelmes Megváltó, irgalmas Úristen, már teneked könyörgünk (RPHA 0713)p. 377.[digitalizált]
Tekints reánk, nagy Úristen, kegyes szemeiddel (RPHA 1369)p. 378.[digitalizált]
Ébredjél fel, világ, bűneidből (RPHA 0308)p. 379.[digitalizált]
Áldott légy, Úristen, a magas mennyben (RPHA 0087)p. 380.[digitalizált]
Látod, mely rövid, mulandó e világ (RPHA 0830)p. 381.[digitalizált]
A gonosz természet megromlásáról (RPHA 0007)p. 382.[digitalizált]
Siess énhozzám, Istenem (RPHA 1228)p. 386.[digitalizált]
Hálát mi adjunk az Atya Istennek (RPHA 0487)p. 389.[digitalizált]
Hálát adunk, Úristen, teneked (RPHA 0486)p. 391.[digitalizált]
Emlékezzél, kérlek, ó, emberi állat (RPHA 0362)p. 391.[digitalizált]
Ember, emlékezzél utolsó napodról (RPHA 0341)p. 394.[digitalizált]
Úristen, áldj meg minket irgalmasságodból (RPHA 1434)p. 397.[digitalizált]
Emlékezzünk, mi, keresztyén népek (RPHA 0374)p. 398.[digitalizált]
Adj üdvösséges kimúlást (RPHA 0059)p. 400.[digitalizált]
Jer, temessük el a testet (RPHA 0659)p. 401.[digitalizált]
Az Istennek jóvoltáról (RPHA 0139)p. 402.[digitalizált]
Ember, emlékezzél a szomorú halálról (RPHA 0340)p. 404.[digitalizált]
Megszabadultam már én a testi haláltól (RPHA 0870)p. 404.[digitalizált]
Az örök élet mi legyen (RPHA 0143)p. 405.[digitalizált]
Emlékezzél élő ember (RPHA 0360)p. 406.[digitalizált]
Hagyjátok el, hű keresztyének (RPHA 0473)p. 408.[digitalizált]
Ó, te meghalandó emberi nemzetség (RPHA 1134)p. 409.[digitalizált]
Halandó emberek, kik most jelen vagytok (RPHA 0480)p. 411.[digitalizált]
Jer, tegyük el a testeket (RPHA 0658)p. 412.[digitalizált]
Megértsétek, keresztyének, kiknek Krisztus vezéretek (RPHA 0861)p. 413.[digitalizált]
Emlékezzünk az utolsó napról (RPHA 0371)p. 414.[digitalizált]
Jézus Krisztus, Istennek szent Fia, bűnösöknek (RPHA 0666)p. 417.[digitalizált]
Fejenként mi erről emlékezzünk (RPHA 0401)p. 417.[digitalizált]
RPHA-szám: 1150.
Pro domo: Előszó: Világ kegyetlene ellen. Úzus: világ háborgatásakor.
Forrás: Az kereztieni gievlekezetben, Bártfa, 1593 (RMNy 713, RMK I 267), p. 231. [digitalizált]. Felekezet: evangélikus.
Változatazonosító: 3163.

Copyright (C) H. Hubert Gabriella, Horváth Andor, Horváth Iván, Seláf Levente 1979-2023.