Új keresés Címlap Segítség

A vers adatlapjához kattintson ide.

A forrásban található versek listájához kattintson ide.
Boldog az olyan ember az Istenben (RPHA 0203)p. 1.[digitalizált]
Szent Dávid próféta második énekében (RPHA 1311)p. 2.[digitalizált]
Zúgódik, dúl-fúl magában e világ (RPHA 1496)p. 3.[digitalizált]
Szent Dávid próféta háborúságában, imádkozik vala (RPHA 1310)p. 5.[digitalizált]
A szent Dávid ötödik énekében (RPHA 0038)p. 7.[digitalizált]
Szent Dávid király bűnei ellen így panaszolkodik (RPHA 1306)p. 8.[digitalizált]
Számkivetésre Dávid megyen vala (RPHA 1298)p. 10.[digitalizált]
Régen ó törvényben, Mózesnek könyvében (RPHA 1193)p. 12.[digitalizált]
Mely hatalmas a mi Urunk, az Isten (RPHA 0877)p. 15.[digitalizált]
Tekints reám, Istenem, nyavalyámban (RPHA 1366)p. 16.[digitalizált]
Megnyomorodván ellenségétől szent Dávid próféta (RPHA 0868)p. 18.[digitalizált]
Ó, Úristen, tekints hozzánk (RPHA 1139)p. 20.[digitalizált]
Emlékezzél meg, Úristen, a mi nagy gyarlóságunkról (RPHA 0365)p. 21.[digitalizált]
Szabadíts meg, és tarts meg, Uram, Isten (RPHA 1295)p. 23.[digitalizált]
Szent Dávid király háborúságában, panaszolkodik (RPHA 1307)p. 24.[digitalizált]
Sokan vannak most olyatén emberek (RPHA 1283)p. 25.[digitalizált]
Őrizz meg engemet, benned bízom, én édes Istenem (RPHA 1147)p. 26.[digitalizált]
Szent Dávid próféta éneklő könyvének huszonharmad részében (RPHA 1309)p. 29.[digitalizált]
Az Úristen nekem édes táplálóm (RPHA 0152)p. 31.[digitalizált]
Mikor Dávid vala keserűségben (RPHA 0932)p. 33.[digitalizált]
Ó, én két szemeim, ti az Úrra nézzetek (RPHA 1110)p. 34.[digitalizált]
Mostan hozzád felkiáltok, felséges Úristen (RPHA 1017)p. 35.[digitalizált]
Szent Dávid próféta az Istennek nagy hatalmát látván (RPHA 1308)p. 36.[digitalizált]
Dávid prófétának imádkozásáról (RPHA 0242)p. 38.[digitalizált]
Benned bíztam, Uram Isten, soha ne gyaláztassam (RPHA 0171)p. 39.[digitalizált]
Boldog az ilyen ember e világon (RPHA 0199)p. 41.[digitalizált]
Tebenned bízom, én Istenem (RPHA 1360)p. 41.[digitalizált]
Sok emberek vannak e széles világon, kik tévelygésben vannak (RPHA 1248)p. 43.[digitalizált]
Mindenkoron áldom az én Uramat (RPHA 0983)p. 45.[digitalizált]
Mikoron Dávid Saul előtt futna (RPHA 0945)p. 48.[digitalizált]
Sok nyilvánvaló bizonyságokkal Szent Dávid próféta (RPHA 1263)p. 50.[digitalizált]
Megnyomorult szegény keresztyén ember (RPHA 0869)p. 52.[digitalizált]
Nagy bánatban Dávid mikoron vala (RPHA 1024)p. 56.[digitalizált]
Mint kívánkozik a szarvas a kútfejekhez (RPHA 0996)p. 58.[digitalizált]
Jóllehet nagy sokat szóltunk Dávidról (RPHA 0691)p. 59.[digitalizált]
Fohászkodom hozzád, Uram, Istenem (RPHA 0421)p. 60.[digitalizált]
Lásd meg, Uram, én ügyemet (RPHA 0823)p. 61.[digitalizált]
Mikor Szennakerib a Jeruzsálemet megszállotta vala (RPHA 0940)p. 63.[digitalizált]
Erős várunk nekünk az Isten (RPHA 0392)p. 64.[digitalizált]
Minden népek örülvén tapsoljanak (RPHA 0963)p. 65.[digitalizált]
Hogy panaszolkodik a hatalmas Isten (RPHA 0550)p. 66.[digitalizált]
Légy irgalmas, Úristen, minekünk (RPHA 0834)p. 69.[digitalizált]
Úristen, irgalmazz nekem a te irgalmasságod szerint (RPHA 1436)p. 69.[digitalizált]
Háborúsága Dávid királynak egykoron nagy vala (RPHA 0470)p. 70.[digitalizált]
Mindenható Úristen, szívünk retteg szüntelen (RPHA 0979)p. 72.[digitalizált]
Dávid Doeg gonoszságát hogy látá (RPHA 0239)p. 75.[digitalizált]
Úristen, kérünk a te szent nevedért (RPHA 1437)p. 76.[digitalizált]
Mennynek s Földnek kegyes Istene (RPHA 0900)p. 77.[digitalizált]
Mikoron Dávid nagy búsultában (RPHA 0944)p. 79.[digitalizált]
Irgalmazz, Úristen, immáron énnekem (RPHA 0590)p. 81.[digitalizált]
Saulnak a Dávidhoz jó szerelme (RPHA 1209)p. 83.[digitalizált]
Meghallgassad az én imádságomat (RPHA 0863)p. 85.[digitalizált]
Sok jótéteményen nagyon csodálkozván (RPHA 1259)p. 86.[digitalizált]
Siess, nagy Úristen, én segítségemre (RPHA 1231)p. 88.[digitalizált]
Örök Isten, figyelmezzél az én segítségemre (RPHA 1150)p. 89.[digitalizált]
Úristen, légy most mivelünk (RPHA 1439)p. 90.[digitalizált]
Hogy Jeruzsálemnek drága templomát (RPHA 0549)p. 93.[digitalizált]
Sok ínségünkben hozzád kiáltunk, felséges Úristen (RPHA 1257)p. 95.[digitalizált]
Az Úristent magasztalom (RPHA 0154)p. 95.[digitalizált]
Felséges Isten, neked jelentjük, mi nagy nyavalyánkat (RPHA 0415)p. 97.[digitalizált]
Keresztyéneknek Istene (RPHA 0732)p. 99.[digitalizált]
Az Úristen áll minden bíráknak gyülekezetekben (RPHA 0150)p. 100.[digitalizált]
A jó hitű ember szelíd e világon (RPHA 0014)p. 101.[digitalizált]
Aki veti segedelmét az Istennek hatalmába (RPHA 0074)p. 103.[digitalizált]
Mely igen jó az Úristent dicsérni (RPHA 0878)p. 105.[digitalizált]
Mikor szent Dávid a fő népeknek gonoszságát látá (RPHA 0941)p. 106.[digitalizált]
Jer, örvendezzünk az Úristennek (RPHA 0657)p. 109.[digitalizált]
Örüljetek az Istenben, szolgáljatok víg örömben (RPHA 1163)p. 111.[digitalizált]
Ilyen fogadást tőn a szent Dávid az örök Istennek (RPHA 0573)p. 111.[digitalizált]
Aki az Istent megismerheti (RPHA 0068)p. 113.[digitalizált]
Boldog az ilyen ember ő lelkében (RPHA 0202)p. 116.[digitalizált]
Boldog a férfiú, ki féli az Istent (RPHA 0195)p. 118.[digitalizált]
Keresztyének, kik e Földön lakoztok (RPHA 0729)p. 119.[digitalizált]
Nagy öröme adaték én lelkemnek (RPHA 1038)p. 120.[digitalizált]
Unszol minket Dávid próféta a zsoltárkönyvben (RPHA 1417)p. 122.[digitalizált]
Sok nyomorúság mi életünkben, hogy megkeseríte (RPHA 1264)p. 123.[digitalizált]
Jer, emlékezzünk, keresztyén népek (RPHA 0645)p. 125.[digitalizált]
Örül mi szívünk, mikor ezt halljuk, a templomba megyünk (RPHA 1160)p. 126.[digitalizált]
Az Izraelnek népe régenten ó törvényben (RPHA 0142)p. 127.[digitalizált]
Akik bíznak az Istenben (RPHA 0075)p. 128.[digitalizált]
Mindenek meghallják és jól megtanulják (RPHA 0968)p. 129.[digitalizált]
Minden hív keresztyének, meghalljátok (RPHA 0960)p. 129.[digitalizált]
Boldogok azok, kik Istent félik (RPHA 0207)p. 130.[digitalizált]
Bűnösök, hozzád kiáltunk (RPHA 0214)p. 131.[digitalizált]
Felséges Isten, hozzád kiáltunk nagy keserűséggel (RPHA 0409)p. 132.[digitalizált]
Mely igen jó legyen az egyenesség (RPHA 0879)p. 133.[digitalizált]
Úrnak szolgái, no, dicsérjétek mindnyájan az Urat (RPHA 1447)p. 134.[digitalizált]
Ti, keresztyének, dicsérjétek Istent (RPHA 1378)p. 134.[digitalizált]
Izraelnek megnyomorodott nemzetsége (RPHA 0621)p. 135.[digitalizált]
Hallgasd meg, Atya Isten, a mi szükségünket (RPHA 0492)p. 137.[digitalizált]
Minden állat dicsér, Úristen, tégedet (RPHA 0952)p. 139.[digitalizált]
Nagy hálaadással magasztallak téged, én Istenem (RPHA 1031)p. 141.[digitalizált]
Dicsérjed, áldjad, én lelkem (RPHA 0266)p. 144.[digitalizált]
Dicsérd az Istent mostan, ó, én lelkem (RPHA 0251)p. 144.[digitalizált]
Drága dolog az Úristent dicsérni (RPHA 0291)p. 146.[digitalizált]
Mikoron a szent Dávid megismeré (RPHA 0943)p. 148.[digitalizált]
A keresztyénségben igaz vallás a hitben (RPHA 0017)p. 151.[digitalizált]
Az Atya Úristen Ádámot hogy teremté, ki beszédét (RPHA 0118)p. 152.[digitalizált]
Mi Atyánk, Atya Isten, vezérünk, Fiú Isten (RPHA 0903)p. 154.[digitalizált]
Jer, dicsérjük e mai napon a mi Urunkat (RPHA 0640)p. 156.[digitalizált]
Jer, mi dicsérjük, áldjuk és felmagasztaljuk (RPHA 0649)p. 159.[digitalizált]
Szent Isaiás így ír Krisztusnak szent születéséről (RPHA 1313)p. 162.[digitalizált]
Mindnyájan örüljünk, hív keresztyének (RPHA 0990)p. 164.[digitalizált]
Mikor e széles világ kárhozatba esett volna (RPHA 0934)p. 167.[digitalizált]
Dicséretes a gyermek (RPHA 0258)p. 169.[digitalizált]
Úristen veletek (RPHA 1444)p. 170.[digitalizált]
E nap nekünk dicséretes nap, bizony vígasságnak napja (RPHA 0295)p. 170.[digitalizált]
Jer, mindnyájan örüljünk (RPHA 0656)p. 171.[digitalizált]
Krisztus Jézus születék (RPHA 0799)p. 173.[digitalizált]
Úristennek Szent Fia e nap nekünk születék (RPHA 1445)p. 174.[digitalizált]
Teljes szívvel örvendjünk (RPHA 1372)p. 175.[digitalizált]
Jézus, születél üdvösségünkre (RPHA 0677)p. 175.[digitalizált]
Hálát adjunk mindnyájan az Úristennek (RPHA 0481)p. 178.[digitalizált]
Ez esztendőt megáldod (RPHA 4006)p. 178.[digitalizált]
Nekünk születék mennyei király, kit Üdvözítőnknek (RPHA 1066)p. 179.[digitalizált]
Megteljesíté az Atya Isten (RPHA 0872)p. 181.[digitalizált]
Gyermek születék Bethlehemben, kin örül a Jeruzsálem ... Szűz Máriától (RPHA 0448)p. 181.[digitalizált]
Gyermek születék Bethlehemben, kin örül a Jeruzsálem ... Szűz Máriától (RPHA 0448)p. 182.[digitalizált]
Dávidnak ő városában (RPHA 0243)p. 182.[digitalizált]
Hálát mi adjunk az Atya Istennek (RPHA 0487)p. 183.[digitalizált]
Mikor Krisztus Bethlehemben, születteték (RPHA 0938)p. 184.[digitalizált]
Dicsőség, dicséret és tisztesség (RPHA 0285)p. 188.[digitalizált]
Atyának bölcsessége isteni bizonyság (RPHA 0114)p. 189.[digitalizált]
Dicséretet mondjunk Atya Istennek (RPHA 0263)p. 190.[digitalizált]
A mi Urunk, Jézus Krisztus mint szenvede (RPHA 0026)p. 191.[digitalizált]
Csodálatos nagy bölcsesség (RPHA 0235)p. 195.[digitalizált]
Krisztus feltámada, ki értünk meghalt vala, mi bűnünkért kínt valla (RPHA 0786)p. 198.[digitalizált]
Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, ő szent vére hullása (RPHA 0792)p. 200.[digitalizált]
Krisztust megfeszíték kegyetlen zsidó népek (RPHA 0817)p. 201.[digitalizált]
Krisztus feltámada, nekünk örömet ada (RPHA 0794)p. 201.[digitalizált]
Krisztus feltámada igazságunkra (RPHA 0784)p. 202.[digitalizált]
Krisztus feltámada, ki értünk meghalt vala, mindennek utat nyita (RPHA 0788)p. 204.[digitalizált]
Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, szent vére hullásával (RPHA 0791)p. 205.[digitalizált]
Emlékezzünk e napon Urunknak haláláról (RPHA 0372)p. 206.[digitalizált]
Hálaadásokkal mi énekeljünk (RPHA 0476)p. 208.[digitalizált]
Ó, Jézus, mi Üdvözítőnk (RPHA 1116)p. 211.[digitalizált]
Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, és kiket ő szerete (RPHA 0790)p. 211.[digitalizált]
Krisztus mennybe felmene nekünk helyet szerzeni, ül Atyjának (RPHA 0808)p. 212.[digitalizált]
Krisztus mennyekbe felmene nekünk helyet szerzenie, Atyjával (RPHA 0806)p. 213.[digitalizált]
A Pünkösd ünnepnapján tanítványok egy házban (RPHA 0035)p. 215.[digitalizált]
Pünkösd napja betelvén (RPHA 1184)p. 217.[digitalizált]
A Pünkösdnek jeles napján Szentlélek Isten küldeték (RPHA 0037)p. 219.[digitalizált]
Pünkösdnap a Szentlélek Úristen (RPHA 1185)p. 220.[digitalizált]
A Szentléleknek kegyelme apostoloknak szívüket betölté (RPHA 0044)p. 220.[digitalizált]
Szentháromság és csak egy Istenség, kit emberi elme (RPHA 1326)p. 222.[digitalizált]
Imádunk mi téged, Szentháromság (RPHA 0577)p. 223.[digitalizált]
Üdvözlégy, örök Úristen (RPHA 1404)p. 224.[digitalizált]
Jer, dicsérjük mindnyájan Urunkat, az Atya Úristent (RPHA 0643)p. 224.[digitalizált]
Jövel, Szentlélek Úristen, lelkünknek vigassága (RPHA 0702)p. 226.[digitalizált]
Hallgass meg minket, nagy Úristen (RPHA 0503)p. 227.[digitalizált]
Magasztaljuk, keresztyének, az Úristent (RPHA 0849)p. 228.[digitalizált]
Keresztyének, kik vagytok (RPHA 0731)p. 229.[digitalizált]
Járuljunk mi az Istennek szent Fiához (RPHA 0632)p. 229.[digitalizált]
Könyörögjünk az Istennek, Szentlelkének (RPHA 0774)p. 230.[digitalizált]
Jer, mi kérjünk Szentlelket, véle össze az igaz hitet, ... Te igaz (RPHA 0654)p. 231.[digitalizált]
Jer, mi kérjünk Szentlelket, véle össze az igaz hitet,... Ó igaz (RPHA 2050)p. 232.[digitalizált]
Adj, Úristen, Szentlelket (RPHA 0060)p. 232.[digitalizált]
Jövel, Szentlélek Isten, tarts meg minket Igédben (RPHA 0697)p. 233.[digitalizált]
Szükség megtudnunk üdvösségnek dolgát (RPHA 1348)p. 234.[digitalizált]
Ó, Izrael, szerető népem (RPHA 1114)p. 236.[digitalizált]
Hiszünk mind egy Istenben (RPHA 0540)p. 238.[digitalizált]
Aki akar üdvözülni (RPHA 0065)p. 238.[digitalizált]
Mi Atyánk, ki vagy mennyekben, te fiaid szükségünkben (RPHA 0906)p. 240.[digitalizált]
Mi kegyes Atyánk, kit vallunk hitünkben (RPHA 0914)p. 241.[digitalizált]
Gyakran nekünk kellene Istennek hálákat adnunk (RPHA 0444)p. 242.[digitalizált]
Jer, dicsérjük az Istennek Fiát (RPHA 0639)p. 244.[digitalizált]
Valaki Krisztusnak vacsoráját veszed (RPHA 1459)p. 247.[digitalizált]
Emlékezzél, Úristen, híveidről (RPHA 0368)p. 249.[digitalizált]
Mindenható Úristen, mi bűnös emberek (RPHA 0977)p. 250.[digitalizált]
Minden embernek illik ezt megtudni (RPHA 0957)p. 253.[digitalizált]
Tanulj meg, te, az úton elmenni (RPHA 1356)p. 254.[digitalizált]
Emlékezzél, mi történék, Uram, mi értünk (RPHA 0366)p. 256.[digitalizált]
Keserves szívvel Magyarországban mondhatjuk magunkról (RPHA 0739)p. 258.[digitalizált]
Tekints reánk immár, nagy Úristen, a mennyégből (RPHA 1368)p. 260.[digitalizált]
Mikor a zsidó nemzet tartatnék Babilóniában (RPHA 0926)p. 262.[digitalizált]
Szükség keresztyéneknek tudakozni (RPHA 1345)p. 266.[digitalizált]
Hallgasd meg, Atya Isten, a megszomorodott (RPHA 0490)p. 268.[digitalizált]
Hallgasd meg mostan, felséges Isten (RPHA 0497)p. 270.[digitalizált]
Emlékezzél meg, mennybéli Isten (RPHA 0363)p. 271.[digitalizált]
Buzgó szívből, te fiaid, kegyes Atyánk, könyörgünk (RPHA 0219)p. 272.[digitalizált]
Kegyelmezz meg nekünk, nagy Úristen (RPHA 0720)p. 273.[digitalizált]
Nagy Úristen, ne hagyj minket (RPHA 1042)p. 275.[digitalizált]
Atya Úristen, mennybéli teremtőnk (RPHA 0110)p. 276.[digitalizált]
Hajtsd meg, Úristen, kegyes füleidet (RPHA 0475)p. 277.[digitalizált]
Vedd el, Úristen, rólunk haragodat (RPHA 1469)p. 278.[digitalizált]
Könyörgünk neked, Istennek szent Fia (RPHA 0771)p. 279.[digitalizált]
Hatalmas Isten, könyörgünk (RPHA 0524)p. 280.[digitalizált]
Ó, mennyei nagy boldogság (RPHA 1123)p. 281.[digitalizált]
Hallgasd meg, Úristen, mi beszédünket (RPHA 0499)p. 282.[digitalizált]
Adjunk hálát mindnyájan az Atya Úristennek (RPHA 0062)p. 283.[digitalizált]
Hálaadásunkban rólad emlékezünk (RPHA 0478)p. 284.[digitalizált]
Hálát adunk neked, mindenható, irgalmas Úristen (RPHA 0483)p. 285.[digitalizált]
Mostan, Úristen, hozzád kiáltunk (RPHA 1019)p. 290.[digitalizált]
Jézus Krisztus, mi kegyelmes hadnagyunk (RPHA 0668)p. 291.[digitalizált]
Jövel, légy velünk, Úristen (RPHA 0694)p. 292.[digitalizált]
Ó, mely igen rövid volt, lám, e világ (RPHA 1121)p. 295.[digitalizált]
Gyarló emberekkel feddődik az Isten (RPHA 0445)p. 297.[digitalizált]
Amely embernek jó hite vagyon (RPHA 0094)p. 302.[digitalizált]
Mi Urunk Jézus Krisztusnak szerelmes Atyja, Úristen (RPHA 0921)p. 303.[digitalizált]
Követi vala népnek soksága Krisztusnak csodáit (RPHA 0781)p. 305.[digitalizált]
Istenünkhöz fohászkodván (RPHA 0618)p. 306.[digitalizált]
Mennybéli nagy Isten, hozzád kiáltunk (RPHA 0884)p. 307.[digitalizált]
Segítségül hívjuk a mennybéli Istent (RPHA 1215)p. 309.[digitalizált]
Semmit ne bánkódjál, Krisztus szent serege (RPHA 1219)p. 310.[digitalizált]
Nézz mireánk, Úristen, kegyelmesen (RPHA 1079)p. 311.[digitalizált]
Kérlek és intlek mostan tégedet (RPHA 0735)p. 312.[digitalizált]
El-bemegyünk nagy örömben (RPHA 0329)p. 314.[digitalizált]
Atya Isten, tarts meg minket (RPHA 0104)p. 316.[digitalizált]
Ó, mint keseregnek most a keresztyének (RPHA 1127)p. 317.[digitalizált]
Mennynek és Földnek nemes teremtője, és mindeneknek kegyelmes (RPHA 0896)p. 317.[digitalizált]
Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura és embereknek (RPHA 0411)p. 318.[digitalizált]
Mi kegyes Atyánk, bölcsességnek ura (RPHA 0912)p. 319.[digitalizált]
Csak tebenned, Uram Isten, vagyon bizodalmunk (RPHA 0222)p. 320.[digitalizált]
Ne hagyj elesnem, felséges Isten, keserűségemben (RPHA 1052)p. 321.[digitalizált]
Hálát adunk teneked, örök Isten (RPHA 0484)p. 323.[digitalizált]
Ó, mindenható Isten, ki a te kegyességedből (RPHA 1126)p. 323.[digitalizált]
Ébredjél fel, világ, bűneidből (RPHA 0308)p. 324.[digitalizált]
Hallgass meg minket, Úristen, tekints reánk (RPHA 0505)p. 325.[digitalizált]
Áldott az Úristen örökké mennyekben (RPHA 0083)p. 327.[digitalizált]
Megbántunk, Isten, szüntelen tégedet (RPHA 0859)p. 328.[digitalizált]
Mondjatok dicséretet, keresztyének, az Úristennek (RPHA 1005)p. 328.[digitalizált]
Téged, Úristen, mi, keresztyének, dicsérünk és áldunk (RPHA 1364)p. 329.[digitalizált]
Szent vagy örökké, Atya Úristen, a magas mennyekben (RPHA 1321)p. 329.[digitalizált]
Jézus Krisztus, szép fényes hajnal (RPHA 0675)p. 330.[digitalizált]
Adjunk hálát az Úrnak, mert érdemli (RPHA 0061)p. 330.[digitalizált]
Krisztus, ki vagy nap és világ, minket sötétségben ne hagyj (RPHA 0804)p. 333.[digitalizált]
RPHA-szám: 0074.

Forrás: (RMNy 2564, RMK I 895/2), p. 103. [digitalizált].
Változatazonosító: 13021.

Hungaricana

Copyright (C) H. Hubert Gabriella, Horváth Andor, Horváth Iván, Seláf Levente 1979-2023.