Új keresés Címlap Segítség

A vers adatlapjához kattintson ide.

A forrásban található versek listájához kattintson ide.
Jövel, népeknek megváltója, mutasd meg Szűznek szülését (RPHA 0695)p. 1.
Vígan énekeljünk, Atya Istent dicsérjük (RPHA 1485)p. 3.
A keresztyénségben igaz vallás a hitben (RPHA 0017)p. 7.
Az Atya Úristen Ádámot hogy teremté, ki beszédét (RPHA 0118)p. 9.
Dicsérjed az Úristent, Krisztus serege (RPHA 0267)p. 14.
Dicséretes a gyermek (RPHA 0258)p. 17.
Hálát adjunk mindnyájan az Úristennek (RPHA 0481)p. 21.
Teljes e széles világon, mind a Földnek határáig (RPHA 1371)p. 28.
Jer, dicsérjük e mai napon a mi Urunkat (RPHA 0640)p. 30.
Jer, mi dicsérjük, áldjuk és felmagasztaljuk (RPHA 0649)p. 39.
Szent Isaiás így ír Krisztusnak szent születéséről (RPHA 1313)p. 44.
E nap nekünk dicséretes nap, bizony vígasságnak napja (RPHA 0295)p. 51.
Úristen veletek (RPHA 1444)p. 53.
Jer, mindnyájan örüljünk (RPHA 0656)p. 55.
Krisztus Jézus születék (RPHA 0799)p. 58.
Úristennek Szent Fia e nap nekünk születék (RPHA 1445)p. 60.
Teljes szívvel örvendjünk (RPHA 1372)p. 62.
Jézus, születél üdvösségünkre (RPHA 0677)p. 65.
Gyermek születék e napon (RPHA 0449)p. 68.
Gyermek születék Bethlehemben, kin örül a Jeruzsálem ... Szűz Máriától (RPHA 0448)p. 69.
Dávidnak ő városában (RPHA 0243)p. 71.
Nekünk születék mennyei király, kit Üdvözítőnknek (RPHA 1066)p. 75.
Megteljesíté az Atya Isten (RPHA 0872)p. 76.
Gyermek születék Bethlehemben, kin örül a Jeruzsálem ... Szűz Máriától (RPHA 0448)p. 78.
Dicsőség, dicséret és tisztesség (RPHA 0285)p. 80.
Atyának bölcsessége isteni bizonyság (RPHA 0114)p. 81.
Dicséretet mondjunk Atya Istennek (RPHA 0263)p. 84.
A mi Urunk, Jézus Krisztus mint szenvede (RPHA 0026)p. 86.
Mindenható Úristen, szívünk retteg szüntelen (RPHA 0979)p. 93.
Csodálatos nagy bölcsesség (RPHA 0235)p. 96.
E nap mi mind örüljünk (RPHA 0294)p. 108.
Krisztus feltámada, ki értünk meghalt vala, mi bűnünkért kínt valla (RPHA 0786)p. 109.
Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, ő szent vére hullása (RPHA 0792)p. 113.
Krisztus feltámada, nekünk örömet ada (RPHA 0794)p. 116.
Krisztust megfeszíték kegyetlen zsidó népek (RPHA 0817)p. 118.
Krisztus feltámada igazságunkra (RPHA 0784)p. 121.
Krisztus feltámada, ki értünk meghalt vala, mindennek utat nyita (RPHA 0788)p. 123.
Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, szent vére hullásával (RPHA 0791)p. 128.
Emlékezzünk e napon Urunknak haláláról (RPHA 0372)p. 130.
Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, és kiket ő szerete (RPHA 0790)p. 134.
Ó, Jézus, mi Üdvözítőnk (RPHA 1116)p. 137.
Jézus Krisztus feltámada, alleluja (RPHA 0665)p. 142.
Krisztus mennybe felmene nekünk helyet szerzeni, ül Atyjának (RPHA 0808)p. 145.
Krisztus mennyekbe felmene nekünk helyet szerzenie, Atyjával (RPHA 0806)p. 149.
Krisztus mennybe ma felmene, alleluja (RPHA 0809)p. 152.
Minden népek örülvén tapsoljanak (RPHA 0963)p. 153.
A Pünkösd ünnepnapján tanítványok egy házban (RPHA 0035)p. 157.
Pünkösd napja betelvén (RPHA 1184)p. 162.
A Pünkösdnek jeles napján Szentlélek Isten küldeték (RPHA 0037)p. 166.
Pünkösdnap a Szentlélek Úristen (RPHA 1185)p. 168.
Jövel, Szentlélek Úristen, lelkünknek vigassága (RPHA 0702)p. 170.
Könyörögjünk az Istennek, Szentlelkének (RPHA 0774)p. 172.
Járuljunk mi az Istennek szent Fiához (RPHA 0632)p. 174.
Adj, Úristen, Szentlelket (RPHA 0060)p. 176.
Hallgass meg minket, nagy Úristen (RPHA 0503)p. 178.
Keresztyének, kik vagytok (RPHA 0731)p. 179.
Jer, mi kérjünk Szentlelket, véle össze az igaz hitet, ... Te igaz (RPHA 0654)p. 181.
Jövel, Szentlélek Isten, tarts meg minket Igédben (RPHA 0697)p. 182.
Szentháromság és csak egy Istenség, kit emberi elme (RPHA 1326)p. 183.
Imádunk mi téged, Szentháromság (RPHA 0577)p. 184.
Jer, dicsérjük mindnyájan Urunkat, az Atya Úristent (RPHA 0643)p. 187.
Hiszünk mind egy Istenben (RPHA 0540)p. 189.
Aki akar üdvözülni (RPHA 0065)p. 190.
Üdvözlégy, örök Úristen (RPHA 1404)p. 193.
Szükség megtudnunk üdvösségnek dolgát (RPHA 1348)p. 196.
Ó, Izrael, szerető népem (RPHA 1114)p. 200.
Mi Atyánk, ki vagy mennyekben, te fiaid szükségünkben (RPHA 0906)p. 204.
Mi kegyes Atyánk, kit vallunk hitünkben (RPHA 0914)p. 206.
Jézus Krisztus, mi üdvösségünk, egyetlen (RPHA 0671)p. 209.
Gyakran nekünk kellene Istennek hálákat adnunk (RPHA 0444)p. 213.
Emlékezzél, Úristen, híveidről (RPHA 0368)p. 217.
Mindenható Úristen, mi bűnös emberek (RPHA 0977)p. 219.
Szent Dávid király bűnei ellen így panaszolkodik (RPHA 1306)p. 222.
Úristen, irgalmazz nekem a te irgalmasságod szerint (RPHA 1436)p. 227.
Mi Urunk Jézus Krisztusnak szerelmes Atyja, Úristen (RPHA 0921)p. 229.
Felséges Isten, hozzád kiáltunk nagy keserűséggel (RPHA 0409)p. 233.
Bűnösök, hozzád kiáltunk (RPHA 0214)p. 235.
Vedd el, Úristen, rólunk haragodat (RPHA 1469)p. 237.
Hallgasd meg, Atya Isten, a mi szükségünket (RPHA 0492)p. 239.
Háborúsága Dávid királynak egykoron nagy vala (RPHA 0470)p. 243.
Megbántunk, Isten, szüntelen tégedet (RPHA 0859)p. 247.
Dicsérd az Istent, te, hív keresztyén (RPHA 0252)p. 248.
Boldog az ilyen ember e világon (RPHA 0199)p. 251.
Amely embernek jó hite vagyon (RPHA 0094)p. 253.
Tanulj meg, te, az úton elmenni (RPHA 1356)p. 255.
Magasztallak, én Istenem (RPHA 0850)p. 258.
Úristen, áldj meg minket irgalmasságodból (RPHA 1434)p. 264.
Tebenned bízom, én Istenem (RPHA 1360)p. 265.
Benned bíztam, Uram Isten, soha ne gyaláztassam (RPHA 0171)p. 267.
Aki veti segedelmét az Istennek hatalmába (RPHA 0074)p. 272.
Segítségül hívjuk a mennybéli Istent (RPHA 1215)p. 276.
Uram, benned még az én reménységem (RPHA 1425)p. 279.
Dávid prófétának imádkozásáról (RPHA 0242)p. 283.
Az Úristent magasztalom (RPHA 0154)p. 287.
Dicsérem az Istent az én életemben (RPHA 0253)p. 291.
Jer, örvendezzünk az Úristennek (RPHA 0657)p. 293.
Aki az Istent megismerheti (RPHA 0068)p. 296.
Jer, emlékezzünk, keresztyén népek (RPHA 0645)p. 302.
Mondjatok dicséretet, keresztyének, az Úristennek (RPHA 1005)p. 305.
Nagy hálaadással magasztallak téged, én Istenem (RPHA 1031)p. 306.
Dicsérd az Istent mostan, ó, én lelkem (RPHA 0251)p. 312.
Drága dolog az Úristent dicsérni (RPHA 0291)p. 314.
Dicsérlek tégedet, én édes Istenem, nagy kegyelmességedért (RPHA 0281)p. 319.
Unszol minket Dávid próféta a zsoltárkönyvben (RPHA 1417)p. 322.
Dicsérjed, áldjad, én lelkem (RPHA 0266)p. 324.
Minden állat dicsér, Úristen, tégedet (RPHA 0952)p. 327.
Hálaadásunkban rólad emlékezünk (RPHA 0478)p. 333.
Áldott az Úristen örökké mennyekben (RPHA 0083)p. 334.
Emlékezzél meg, te gyarló ember, a te Istenedről (RPHA 0364)p. 335.
Hálát adunk teneked, örök Isten (RPHA 0484)p. 338.
Szent Dávid próféta éneklő könyvének huszonharmad részében (RPHA 1309)p. 339.
Az Úristen nekem édes táplálóm (RPHA 0152)p. 344.
Úristen, légy most mivelünk (RPHA 1439)p. 348.
Örök Isten, figyelmezzél az én segítségemre (RPHA 1150)p. 352.
Felséges Isten, neked jelentjük, mi nagy nyavalyánkat (RPHA 0415)p. 354.
Láss hozzám, Úristen, kegyelmes szemeiddel (RPHA 0825)p. 358.
Tekints reánk immár, nagy Úristen, a mennyégből (RPHA 1368)p. 361.
Emlékezzél, mi történék, Uram, mi értünk (RPHA 0366)p. 365.
Szükség keresztyéneknek tudakozni (RPHA 1345)p. 371.
Tekints reám, Istenem, nyavalyámban (RPHA 1366)p. 376.
Nagy bánatban Dávid mikoron vala (RPHA 1024)p. 380.
Ó, én két szemeim, ti az Úrra nézzetek (RPHA 1110)p. 384.
Irgalmasságnak Istene (RPHA 0588)p. 387.
Ó, Úristen, tekints hozzánk (RPHA 1139)p. 390.
Mint kívánkozik a szarvas a kútfejekhez (RPHA 0996)p. 393.
Erős várunk nekünk az Isten (RPHA 0392)p. 395.
Irgalmazz, Úristen, immáron énnekem (RPHA 0590)p. 397.
Az Izraelnek népe régenten ó törvényben (RPHA 0142)p. 401.
Atya Isten, tarts meg minket (RPHA 0104)p. 404.
Nézz mireánk, Úristen, kegyelmesen (RPHA 1079)p. 405.
Hallgass meg minket, Úristen, tekints reánk (RPHA 0505)p. 407.
Hallgasd meg mostan, felséges Isten (RPHA 0497)p. 409.
Semmit ne bánkódjál, Krisztus szent serege (RPHA 1219)p. 412.
Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura és embereknek (RPHA 0411)p. 415.
Ó, mint keseregnek most a keresztyének (RPHA 1127)p. 417.
Ne hagyj elesnem, felséges Isten, keserűségemben (RPHA 1052)p. 418.
Csak tebenned, Uram Isten, vagyon bizodalmunk (RPHA 0222)p. 423.
Mennyei felségnek Ura és Istene (RPHA 0889)p. 424.
Boldog az olyan ember az Istenben (RPHA 0203)p. 429.
Boldog az ilyen ember ő lelkében (RPHA 0202)p. 431.
Mindenek meghallják és jól megtanulják (RPHA 0968)p. 435.
Boldogok azok, kik Istent félik (RPHA 0207)p. 437.
Boldog a férfiú, ki féli az Istent (RPHA 0195)p. 438.
Örök Atya Isten, kérlek téged a te szent nevedért (RPHA 1148)p. 441.
Hálát adunk neked, mindenható, irgalmas Úristen (RPHA 0483)p. 444.
Dicsértessél, Atya Isten, mennyekben, hálát adok fölségednek mindenben (RPHA 0282)p. 450.
Krisztus, ki vagy nap és világ, minket sötétségben ne hagyj (RPHA 0804)p. 455.
Uram Isten, ki igértél oltalmat (RPHA 1426)p. 462.
Adjunk hálát az Úrnak, mert érdemli (RPHA 0061)p. 465.
Ó, mely igen rövid volt, lám, e világ (RPHA 1121)p. 466.
A jó hitű ember szelíd e világon (RPHA 0014)p. 471.
Adjunk hálát mindnyájan az Atya Úristennek (RPHA 0062)p. 475.
Kérlek és intlek mostan tégedet (RPHA 0735)p. 478.
Ébredjél fel, világ, bűneidből (RPHA 0308)p. 482.
Az én életemnek minden idejében (RPHA 0125)p. 484.
Mire bánkódol, ó te, én szívem (RPHA 0999)p. 487.
Mely hatalmas a mi Urunk, az Isten (RPHA 0877)p. 490.
Adj békességet, Úristen (RPHA 0058)p. 493.
Tudjuk, Uram Isten, hogy mind meg kell halnunk (RPHA 1389)p. 495.
Megszabadultam már én a testi haláltól (RPHA 0870)p. 501.
Az örök élet mi legyen (RPHA 0143)p. 503.
Ó, te meghalandó emberi nemzetség (RPHA 1134)p. 505.
Ember, emlékezzél a szomorú halálról (RPHA 0340)p. 508.
Emlékezzünk, mi, keresztyén népek (RPHA 0374)p. 510.
Adj üdvösséges kimúlást (RPHA 0059)p. 513.
Jer, temessük el a testet (RPHA 0659)p. 515.
Emlékezzél élő ember (RPHA 0360)p. 517.
Hagyjátok el, hű keresztyének (RPHA 0473)p. 520.
Jézus Krisztus, Istennek szent Fia, bűnösöknek (RPHA 0666)p. 522.
Halandó emberek, kik most jelen vagytok (RPHA 0480)p. 524.
Sok nyomorúsággal élete embernek (RPHA 1265)p. 526.
Az Istennek jóvoltáról (RPHA 0139)p. 530.
Bűnnek az ő zsoldja a halál, jól tudjuk (RPHA 0213)p. 533.
RPHA-szám: 0154.

Forrás: Keresztyéni enekek, Lőcse, 1629 (RMNy 1438), p. 287. Felekezet: evangélikus.
Változatazonosító: 13498.

Copyright (C) H. Hubert Gabriella, Horváth Andor, Horváth Iván, Seláf Levente 1979-2023.