Új keresés Címlap Segítség

A vers adatlapjához kattintson ide.

A forrásban található versek listájához kattintson ide.
Szenteknek te vagy, Krisztus, ékessége (RPHA 1323)p. 1.
Mostani nagy ünnep és a jeles örömök (RPHA 1022)p. 3.
Jövel, Szentlélek Úristen, látogasd meg (RPHA 0700)p. 7.
Jövel, Szentlélek Úristen, bánatinkban vigasztalj meg (RPHA 0698)p. 8.
Jövel, Szentlélek Úristen, ki Atyával (RPHA 0699)p. 9.
Jövel, vigasztaló Szentlélek Isten (RPHA 0706)p. 11.
Jövel, Szentlélek Úristen, szállj be a mi szíveinkben (RPHA 0703)p. 13.
Immáron a Nap feljövén (RPHA 0584)p. 15.
Immár mostan, ó, Szentlélek (RPHA 0583)p. 15.
Igaz bíró, nagy Úristen (RPHA 0562)p. 16.
Állatoknak megtartója, állhatatos vagy, Úristen (RPHA 0092)p. 16.
Látod Isten bűneinket, jól látod álnokságinkat (RPHA 0829)p. 17.
Könyörögjünk az Istennek Krisztus által (RPHA 0772)p. 18.
Felséges Atya Úristen, e napnak ő kezdetében (RPHA 0406)p. 19.
Ó, felséges, áldott király (RPHA 1111)p. 20.
Ó, mennyei mi szent Atyánk (RPHA 1122)p. 21.
Ó, mi szent Atyánk, kegyes és kegyelmes (RPHA 1124)p. 22.
Ó, áldott Atya Úristen (RPHA 1096)p. 23.
Üdvözlégy, örök Atya Isten (RPHA 1403)p. 24.
Ó, dicsőséges Szentháromság (RPHA 1102)p. 25.
Bírjad, Úristen, a mi szíveinket (RPHA 0177)p. 26.
Sok nyavalyánkban Atyánkhoz kiáltsunk (RPHA 1262)p. 27.
Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura és mindeneknek (RPHA 0412)p. 29.
Mennynek és Földnek nemes teremtője, minden dolgoknak (RPHA 0897)p. 30.
E széles Földnek nagy bölcs Teremtője (RPHA 0301)p. 31.
Ó, magas mennynek szentséges Istene (RPHA 1120)p. 32.
Ó, nagyhatalmú, felséges Úristen (RPHA 1129)p. 33.
Jézus Krisztus, mi mennyei egy mesterünk (RPHA 0670)p. 35.
Jer, dicsérjük, keresztyének (RPHA 0642)p. 36.
Emberi nemnek teremtő Istene (RPHA 0347)p. 77.
Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura, ki mindeneknek (RPHA 0413)p. 78.
Mi, keresztyének, teneked (RPHA 0916)p. 80.
Ó, üdvösséges áldozat, ki megnyitád mennyország kapuját (RPHA 1136)p. 99.
Örülj és örvendezz, keresztyéneknek gyülekezete (RPHA 1162)p. 105.
Dicsőség, dicséret és tisztesség (RPHA 0285)p. 107.
Teljes szívvel örvendjünk (RPHA 1372)p. 117.
Szent Istvánnak halálát jelentem (RPHA 1315)p. 205.
Emlékezzél meg, te gyarló ember, a te Istenedről (RPHA 0364)p. 209.
Jöjj mihozzánk, üdvözítő Jézus Krisztus szent Atyáddal (RPHA 3510)p. 213.
Jézus Krisztus, kit az Atya váltságunkra elereszte (RPHA 0667)p. 215.
Igazságszerető Atya, mindenható felséges Úristen (RPHA 0565)p. 216.
Örüljetek, keresztyének, hogy a Krisztus most minekünk (RPHA 3512)p. 217.
Adjunk hálát, keresztyének, Krisztusnak ő jóvoltáról (RPHA 3501)p. 217.
Áldjuk mi most, keresztyének, a teremtő Atya Istent (RPHA 3503)p. 217.
Járjunk mi most, keresztyének, üdvösségnek igaz útján (RPHA 3506)p. 218.
Jézus Krisztus, ki miértünk kínt szenvedvén feltámadál (RPHA 3509)p. 218.
Igazságnak tanítója, hamisságnak elrontója (RPHA 3505)p. 220.
Jézus Krisztus, ki e napon a szép Szűznek szent méhéből (RPHA 3508)p. 220.
Jézus Krisztus, ki e napon a bölcseknek megjelenél (RPHA 3507)p. 220.
Hálát adunk neked, mindenható, irgalmas Úristen (RPHA 0483)p. 299.
Dicsértessél, Atya Isten, mennyekben, hálát adok fölségednek mindenben (RPHA 0282)p. 303.
Krisztus, ki vagy nap és világ, minket sötétségben ne hagyj (RPHA 0804)p. 307.
Adjunk hálát az Úrnak, mert érdemli (RPHA 0061)p. 308.
A keresztyénségben igaz vallás a hitben (RPHA 0017)p. 309.
Az Atya Úristen Ádámot hogy teremté, ki beszédét (RPHA 0118)p. 311.
Mindnyájan örüljünk, hív keresztyének (RPHA 0990)p. 313.
Az Atya Úristen Ádámot hogy teremté, ki beszédét (RPHA 0118)p. 316.
Jer, dicsérjük az Istennek Fiát (RPHA 0639)p. 317.
Gyermek születék Bethlehemben, kin örül a Jeruzsálem ... Szűz Máriától (RPHA 0448)p. 321.
Dicséretes a gyermek (RPHA 0258)p. 324.
Jer, mi dicsérjük, áldjuk és felmagasztaljuk (RPHA 0649)p. 325.
Jer, dicsérjük e mai napon a mi Urunkat (RPHA 0640)p. 328.
Mikor e széles világ kárhozatba esett volna (RPHA 0934)p. 331.
Szent Isaiás így ír Krisztusnak szent születéséről (RPHA 1313)p. 333.
Mindnyájan örüljünk, hív keresztyének (RPHA 0990)p. 336.
Jer, mindnyájan örüljünk (RPHA 0656)p. 339.
Krisztus Jézus születék (RPHA 0799)p. 341.
Mi Atyánk, Atya Isten, vezérünk, Fiú Isten (RPHA 0903)p. 342.
Dávidnak ő városában (RPHA 0243)p. 343.
Jézus, születél üdvösségünkre (RPHA 0677)p. 344.
E nap nekünk dicséretes nap, bizony vígasságnak napja (RPHA 0295)p. 345.
Úristen veletek (RPHA 1444)p. 346.
Semmiből teremté az Úristen az embert (RPHA 1218)p. 347.
Úristennek Szent Fia e nap nekünk születék (RPHA 1445)p. 348.
Gyermek születék Bethlehemben, kin örül a Jeruzsálem ... Szűz Máriától (RPHA 0448)p. 351.
Nekünk születék mennyei király, kit Üdvözítőnknek (RPHA 1066)p. 353.
Mikor Krisztus Bethlehemben, születteték (RPHA 0938)p. 354.
Atyának bölcsessége isteni bizonyság (RPHA 0114)p. 360.
Dicséretet mondjunk Atya Istennek (RPHA 0263)p. 361.
Csodálatos nagy bölcsesség (RPHA 0235)p. 362.
Emlékezzünk e napon Urunknak haláláról (RPHA 0372)p. 365.
Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, ő szent vére hullása (RPHA 0792)p. 367.
Krisztust megfeszíték kegyetlen zsidó népek (RPHA 0817)p. 368.
Krisztus feltámada, ki értünk meghalt vala, mi bűnünkért kínt valla (RPHA 0786)p. 370.
Krisztus feltámada, nekünk örömet ada (RPHA 0794)p. 372.
Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, szent vére hullásával (RPHA 0791)p. 373.
Krisztus feltámada igazságunkra (RPHA 0784)p. 374.
Ó, Jézus, mi Üdvözítőnk (RPHA 1116)p. 375.
Krisztus feltámada, ki emberré lett vala (RPHA 0785)p. 376.
Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, és kiket ő szerete (RPHA 0790)p. 377.
Krisztus mennybe felmene nekünk helyet szerzeni, ül Atyjának (RPHA 0808)p. 378.
Krisztus mennyekbe felmene nekünk helyet szerzenie, Atyjával (RPHA 0806)p. 380.
A Krisztus mennybe felmene, alleluja (RPHA 0019)p. 380.
A Pünkösd ünnepnapján tanítványok egy házban (RPHA 0035)p. 382.
A Pünkösdnek jeles napján Szentlélek Isten küldeték (RPHA 0037)p. 384.
A Szentléleknek kegyelme apostoloknak szívüket betölté (RPHA 0044)p. 385.
Pünkösd napja betelvén (RPHA 1184)p. 386.
Jövel, Szentlélek Úristen, lelkünknek vigassága (RPHA 0702)p. 388.
A Pünkösdnek jeles napján, alleluja (RPHA 0036)p. 389.
Hiszünk mind egy Istenben (RPHA 0540)p. 391.
Ó, áldott Atya Úristen (RPHA 1096)p. 392.
Aki akar üdvözülni (RPHA 0065)p. 393.
Üdvözlégy, örök Úristen (RPHA 1404)p. 394.
Imádunk mi téged, Szentháromság (RPHA 0577)p. 395.
Szentháromság és csak egy Istenség, kit emberi elme (RPHA 1326)p. 396.
Mi Atyánk, ki vagy mennyekben, kik vagyunk ismeretedben (RPHA 0905)p. 397.
Mi kegyes Atyánk, kit vallunk hitünkben (RPHA 0914)p. 399.
Könyörögjünk Istennek hitből a könyörgéssel (RPHA 0775)p. 400.
Ó, Izrael, szerető népem (RPHA 1114)p. 402.
Szükség megtudnunk üdvösségnek dolgát (RPHA 1348)p. 404.
Valaki Krisztusnak vacsoráját veszed (RPHA 1459)p. 407.
Gyakran nekünk kellene Istennek hálákat adnunk (RPHA 0444)p. 409.
Mindenható Úristen, mi bűnös emberek (RPHA 0977)p. 412.
El-bemegyünk nagy örömben (RPHA 0329)p. 414.
Ó, mindenható Isten, ki a te kegyességedből (RPHA 1126)p. 416.
Jer, dicsérjük mindnyájan Urunkat, az Atya Úristent (RPHA 0643)p. 417.
Hálaadásunkban rólad emlékezünk (RPHA 0478)p. 419.
Tekints reánk immár, nagy Úristen, a mennyégből (RPHA 1368)p. 421.
Mikor a zsidó nemzet tartatnék Babilóniában (RPHA 0926)p. 423.
Jézus Krisztus, mi kegyelmes hadnagyunk (RPHA 0668)p. 427.
Istenünkhöz fohászkodván (RPHA 0618)p. 429.
Emlékezzél meg, mennybéli Isten (RPHA 0363)p. 431.
Hallgasd meg mostan, felséges Isten (RPHA 0497)p. 432.
Nagy Úristen, ne hagyj minket (RPHA 1042)p. 433.
Nézz mireánk, Úristen, kegyelmesen (RPHA 1079)p. 435.
Adjunk hálát mindnyájan az Atya Úristennek (RPHA 0062)p. 436.
Semmit ne bánkódjál, Krisztus szent serege (RPHA 1219)p. 438.
Siess, nagy Úristen, én segítségemre (RPHA 1231)p. 440.
Gyarló emberekkel feddődik az Isten (RPHA 0445)p. 443.
Tanulj meg, te, az úton elmenni (RPHA 1356)p. 447.
Kérlek és intlek mostan tégedet (RPHA 0735)p. 449.
Segítségül hívjuk a mennybéli Istent (RPHA 1215)p. 451.
Örök Atya Isten, kérlek téged a te szent nevedért (RPHA 1148)p. 453.
Mennynek és Földnek nemes teremtője, és mindeneknek kegyelmes (RPHA 0896)p. 455.
Légy irgalmas, Úristen, minekünk (RPHA 0834)p. 458.
Mennyi sokat szól az Isten embernek (RPHA 0894)p. 464.
Mit bízik e világ ő álnokságában (RPHA 1002)p. 466.
Mi kegyes Atyánk, bölcsességnek ura (RPHA 0912)p. 468.
Ó, mely igen rövid volt, lám, e világ (RPHA 1121)p. 470.
Dicsérd az Istent, te, hív keresztyén (RPHA 0252)p. 473.
Követi vala népnek soksága Krisztusnak csodáit (RPHA 0781)p. 474.
Boldog az olyan ember az Istenben (RPHA 0203)p. 479.
Szent Dávid király bűnei ellen így panaszolkodik (RPHA 1306)p. 482.
Számkivetésre Dávid megyen vala (RPHA 1298)p. 488.
Régen ó törvényben, Mózesnek könyvében (RPHA 1193)p. 488.
Tekints reám, Istenem, nyavalyámban (RPHA 1366)p. 491.
Ó, Úristen, tekints hozzánk (RPHA 1139)p. 494.
Szabadíts meg, és tarts meg, Uram, Isten (RPHA 1295)p. 495.
Szent Dávid király háborúságában, panaszolkodik (RPHA 1307)p. 496.
Sokan vannak most olyatén emberek (RPHA 1283)p. 497.
Szent Dávid próféta éneklő könyvének huszonharmad részében (RPHA 1309)p. 501.
Az Úristen nekem édes táplálóm (RPHA 0152)p. 504.
Dávid prófétának imádkozásáról (RPHA 0242)p. 510.
Benned bíztam, Uram Isten, soha ne gyaláztassam (RPHA 0171)p. 514.
Boldog az ilyen ember e világon (RPHA 0199)p. 517.
Sok nyilvánvaló bizonyságokkal Szent Dávid próféta (RPHA 1263)p. 525.
Nagy bánatban Dávid mikoron vala (RPHA 1024)p. 528.
Háborúsága Dávid királynak egykoron nagy vala (RPHA 0470)p. 537.
Mindenható Úristen, szívünk retteg szüntelen (RPHA 0979)p. 540.
Mikoron Dávid nagy búsultában (RPHA 0944)p. 542.
Irgalmazz, Úristen, immáron énnekem (RPHA 0590)p. 545.
Saulnak a Dávidhoz jó szerelme (RPHA 1209)p. 549.
Örök Isten, figyelmezzél az én segítségemre (RPHA 1150)p. 553.
Úristen, légy most mivelünk (RPHA 1439)p. 554.
Hogy Jeruzsálemnek drága templomát (RPHA 0549)p. 558.
Felséges Isten, neked jelentjük, mi nagy nyavalyánkat (RPHA 0415)p. 561.
A jó hitű ember szelíd e világon (RPHA 0014)p. 566.
Aki veti segedelmét az Istennek hatalmába (RPHA 0074)p. 569.
Aki az Istent megismerheti (RPHA 0068)p. 574.
Boldog a férfiú, ki féli az Istent (RPHA 0195)p. 578.
Jer, emlékezzünk, keresztyén népek (RPHA 0645)p. 581.
Az Izraelnek népe régenten ó törvényben (RPHA 0142)p. 582.
Mindenek meghallják és jól megtanulják (RPHA 0968)p. 584.
Boldogok azok, kik Istent félik (RPHA 0207)p. 585.
Úrnak szolgái, no, dicsérjétek mindnyájan az Urat (RPHA 1447)p. 587.
Ti, keresztyének, dicsérjétek Istent (RPHA 1378)p. 587.
Izraelnek megnyomorodott nemzetsége (RPHA 0621)p. 588.
Hallgasd meg, Atya Isten, a mi szükségünket (RPHA 0492)p. 592.
Nagy hálaadással magasztallak téged, én Istenem (RPHA 1031)p. 595.
Dicsérd az Istent mostan, ó, én lelkem (RPHA 0251)p. 598.
Dicsérjed, áldjad, én lelkem (RPHA 0266)p. 599.
Drága dolog az Úristent dicsérni (RPHA 0291)p. 601.
RPHA-szám: 1439.
Akrosztichon: A versnek van akrosztichonja. URAMNAK NEMETINEK ENEKEM Sz.
Forrás: Kecskeméti graduál, 1637-1638 (Stoll 58), p. 554. Felekezet: protestáns.
Változatazonosító: 7655.

Copyright (C) H. Hubert Gabriella, Horváth Andor, Horváth Iván, Seláf Levente 1979-2023.