Új keresés Címlap Segítség

A vers adatlapjához kattintson ide.

A forrásban található versek listájához kattintson ide.
El-bemegyünk nagy örömben (RPHA 0329)p. 1.[digitalizált]
Könyörögjünk az Istennek Krisztus által (RPHA 0772)p. 2.[digitalizált]
Immáron a Nap feljövén (RPHA 0584)p. 4.[digitalizált]
Sok nyavalyánkban Atyánkhoz kiáltsunk (RPHA 1262)p. 5.[digitalizált]
Ó, mennyei mi szent Atyánk (RPHA 1122)p. 8.[digitalizált]
Ó, mi szent Atyánk, kegyes és kegyelmes (RPHA 1124)p. 9.[digitalizált]
Ó, áldott Atya Úristen (RPHA 1096)p. 10.[digitalizált]
Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura és mindeneknek (RPHA 0412)p. 12.[digitalizált]
Mennynek és Földnek nemes teremtője, minden dolgoknak (RPHA 0897)p. 14.[digitalizált]
E széles Földnek nagy bölcs Teremtője (RPHA 0301)p. 16.[digitalizált]
Ó, magas mennynek szentséges Istene (RPHA 1120)p. 18.[digitalizált]
Ó, nagyhatalmú, felséges Úristen (RPHA 1129)p. 19.[digitalizált]
Emberi nemnek teremtő Istene (RPHA 0347)p. 21.[digitalizált]
Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura, ki mindeneknek (RPHA 0413)p. 22.[digitalizált]
Áldott keresztyének Ura (RPHA 0085)p. 48.[digitalizált]
Istentől választott népek, gyűljetek egybe mindnyájan (RPHA 0617)p. 50.[digitalizált]
Jó keresztyének, kik vagyunk (RPHA 0682)p. 53.[digitalizált]
Hallgassuk figyelmetesen (RPHA 0509)p. 55.[digitalizált]
Ó, kegyelmes Jézus Krisztus (RPHA 1117)p. 58.[digitalizált]
Fénylik a Nap fényességgel, zeng az ég nagy dicsérettel (RPHA 0418)p. 62.[digitalizált]
Mostan jeles ünnep és igen nagy öröm (RPHA 1018)p. 65.[digitalizált]
Jövel, teremtő Úristen, látogasd meg (RPHA 0705)p. 67.[digitalizált]
Úrnak végvacsorájára és az ő áldozatjára (RPHA 1448)p. 105.[digitalizált]
Hiszünk mind egy Istenben (RPHA 0540)p. 107.[digitalizált]
Mi hiszünk az egy Istenben (RPHA 0910)p. 109.[digitalizált]
Mindenható Úristen, mi bűnös emberek (RPHA 0977)p. 112.[digitalizált]
Könyörögjünk az Istennek, Szentlelkének (RPHA 0774)p. 118.[digitalizált]
Járuljunk mi az Istennek szent Fiához (RPHA 0632)p. 120.[digitalizált]
Világosságnak szent Atyja (RPHA 1489)p. 122.[digitalizált]
Hallgass meg minket, nagy Úristen (RPHA 0503)p. 124.[digitalizált]
Jer, mi kérjük a mi Atyánkat, gerjessze fel (RPHA 0652)p. 125.[digitalizált]
Adj, Úristen, Szentlelket (RPHA 0060)p. 127.[digitalizált]
A keresztyénségben igaz vallás a hitben (RPHA 0017)p. 129.[digitalizált]
Jer, mi dicsérjük, áldjuk és felmagasztaljuk (RPHA 0649)p. 131.[digitalizált]
Jer, dicsérjük e mai napon a mi Urunkat (RPHA 0640)p. 137.[digitalizált]
Jer, mindnyájan örüljünk (RPHA 0656)p. 142.[digitalizált]
E nap nekünk dicséretes nap, bizony vígasságnak napja (RPHA 0295)p. 145.[digitalizált]
Szent Isaiás így ír Krisztusnak szent születéséről (RPHA 1313)p. 150.[digitalizált]
Dicséretes a gyermek (RPHA 0258)p. 157.[digitalizált]
Hálát adjunk mindnyájan az Úristennek (RPHA 0481)p. 162.[digitalizált]
Nekünk születék mennyei király, kit Üdvözítőnknek (RPHA 1066)p. 165.[digitalizált]
A mi Urunk, Jézus Krisztus mint szenvede (RPHA 0026)p. 175.[digitalizált]
Mindenható Úristen, szívünk retteg szüntelen (RPHA 0979)p. 183.[digitalizált]
Dicséretet mondjunk Atya Istennek (RPHA 0263)p. 186.[digitalizált]
Örvendezzünk, keresztyének, mert országol mi királyunk (RPHA 1167)p. 188.[digitalizált]
Krisztust megfeszíték kegyetlen zsidó népek (RPHA 0817)p. 190.[digitalizált]
Krisztus feltámada igazságunkra (RPHA 0784)p. 193.[digitalizált]
Emlékezzünk e napon Urunknak haláláról (RPHA 0372)p. 195.[digitalizált]
Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, ő szent vére hullása (RPHA 0792)p. 199.[digitalizált]
Krisztus feltámada, ki értünk meghalt vala, mi bűnünkért kínt valla (RPHA 0786)p. 201.[digitalizált]
Krisztus feltámada, nekünk örömet ada (RPHA 0794)p. 204.[digitalizált]
Krisztus feltámada, ki értünk meghalt vala, mindennek utat nyita (RPHA 0788)p. 206.[digitalizált]
Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, és kiket ő szerete (RPHA 0790)p. 210.[digitalizált]
Krisztus mennybe felmene nekünk helyet szerzeni, ül Atyjának (RPHA 0808)p. 211.[digitalizált]
Pünkösd napja betelvén (RPHA 1184)p. 215.[digitalizált]
A Pünkösd ünnepnapján tanítványok egy házban (RPHA 0035)p. 221.[digitalizált]
A Pünkösdnek jeles napján Szentlélek Isten küldeték (RPHA 0037)p. 226.[digitalizált]
Adjunk hálát mindnyájan az Atya Úristennek (RPHA 0062)p. 228.[digitalizált]
A nagy bölcs teremtést aki meggondolja (RPHA 0027)p. 231.[digitalizált]
Aki akar üdvözülni (RPHA 0065)p. 236.[digitalizált]
Aki veti segedelmét az Istennek hatalmába (RPHA 0074)p. 239.[digitalizált]
Aki az Istent megismerheti (RPHA 0068)p. 242.[digitalizált]
Az Izraelnek népe régenten ó törvényben (RPHA 0142)p. 249.[digitalizált]
Adj már csendességet (RPHA 2007)p. 252.[digitalizált]
Adjunk hálát az Úrnak, mert érdemli (RPHA 0061)p. 254.[digitalizált]
Boldog az olyan ember az Istenben (RPHA 0203)p. 255.[digitalizált]
Boldog az ilyen ember e világon (RPHA 0199)p. 257.[digitalizált]
Boldog az ilyen ember ő lelkében (RPHA 0202)p. 260.[digitalizált]
Boldog a férfiú, ki féli az Istent (RPHA 0195)p. 264.[digitalizált]
Boldogok azok, kik Istent félik (RPHA 0207)p. 267.[digitalizált]
Bocsásd meg, Úristen, ifjúságomnak vétkét (RPHA 0185)p. 269.[digitalizált]
Dávid prófétának imádkozásáról (RPHA 0242)p. 283.[digitalizált]
Dicsérem én az Istent minden időben (RPHA 0254)p. 286.[digitalizált]
Dicsérlek tégedet, én édes Istenem, nagy kegyelmességedért (RPHA 0281)p. 291.[digitalizált]
Dicséretet mondjunk a nagy Úristennek (RPHA 0262)p. 293.[digitalizált]
Drága dolog az Úristent dicsérni (RPHA 0291)p. 296.[digitalizált]
Egész Izraelt Dávid felgyűjté (RPHA 0313)p. 301.[digitalizált]
Emlékezzél meg, Úristen, a mi nagy gyarlóságunkról (RPHA 0365)p. 310.[digitalizált]
Felséges Isten, neked jelentjük, mi nagy nyavalyánkat (RPHA 0415)p. 320.[digitalizált]
Gondolkodjál, ember, a te bűneidről (RPHA 0431)p. 334.[digitalizált]
Háborúsága Dávid királynak egykoron nagy vala (RPHA 0470)p. 338.[digitalizált]
Hálaadásunkban rólad emlékezünk (RPHA 0478)p. 342.[digitalizált]
Hálát adunk neked, mindenható, irgalmas Úristen (RPHA 0483)p. 345.[digitalizált]
Hallgasd meg, Atya Isten, a mi szükségünket (RPHA 0492)p. 351.[digitalizált]
Hallgasd meg mostan, felséges Isten (RPHA 0497)p. 355.[digitalizált]
Hallgasd meg, Úristen, mi beszédünket (RPHA 0499)p. 358.[digitalizált]
Hogy panaszolkodik a hatalmas Isten (RPHA 0550)p. 361.[digitalizált]
Hogy említjük eleinket (RPHA 0547)p. 366.[digitalizált]
Hogy e nagy pusztán lakunk és nincs bántásunk (RPHA 0544)p. 371.[digitalizált]
Jer, emlékezzünk, keresztyén népek (RPHA 0645)p. 381.[digitalizált]
Ilyen fogadást tőn a szent Dávid az örök Istennek (RPHA 0573)p. 384.[digitalizált]
Jóllehet nagy sokat szóltunk Dávidról (RPHA 0691)p. 389.[digitalizált]
Jövel, légy velünk, Úristen (RPHA 0694)p. 392.[digitalizált]
Irgalmazz, Úristen, immáron énnekem (RPHA 0590)p. 399.[digitalizált]
Istenem, tudod minden dolgomat (RPHA 0606)p. 402.[digitalizált]
Isten oltalmunk, erős kővárunk (RPHA 0600)p. 412.[digitalizált]
Istent, no, dicsérd minden erőddel, magasztald, én lelkem (RPHA 0615)p. 415.[digitalizált]
Istenünkhöz fohászkodván (RPHA 0618)p. 422.[digitalizált]
Izraelnek megnyomorodott nemzetsége (RPHA 0621)p. 425.[digitalizált]
Kérlek és intlek mostan tégedet (RPHA 0735)p. 430.[digitalizált]
Kérlek, keresztyén ember, hallgasd meg a jókat (RPHA 0736)p. 434.[digitalizált]
Keresztyéneknek Istene (RPHA 0732)p. 437.[digitalizált]
Láss hozzám, Úristen, kegyelmes szemeiddel (RPHA 0825)p. 443.[digitalizált]
Mely hatalmas a mi Urunk, az Isten (RPHA 0877)p. 447.[digitalizált]
Mi kegyes Atyánk, kit vallunk hitünkben (RPHA 0914)p. 450.[digitalizált]
Mi Atyánk, ki vagy mennyekben, te fiaid szükségünkben (RPHA 0906)p. 453.[digitalizált]
Mi Atyánk, ki vagy mennyekben, kik vagyunk ismeretedben (RPHA 0905)p. 455.[digitalizált]
Mikor Szennakerib a Jeruzsálemet megszállotta vala (RPHA 0940)p. 464.[digitalizált]
Mikor a zsidó nemzet tartatnék Babilóniában (RPHA 0926)p. 467.[digitalizált]
Minden állat dicsér, Úristen, tégedet (RPHA 0952)p. 475.[digitalizált]
Mi Urunk Jézus Krisztusnak szerelmes Atyja, Úristen (RPHA 0921)p. 481.[digitalizált]
Mint kívánkozik a szarvas a kútfejekhez (RPHA 0996)p. 485.[digitalizált]
Mire bánkódol, ó te, én szívem (RPHA 0999)p. 488.[digitalizált]
Nagy bánatban Dávid mikoron vala (RPHA 1024)p. 491.[digitalizált]
Nagy hálaadással magasztallak téged, én Istenem (RPHA 1031)p. 496.[digitalizált]
Nagy Úristen, ne hagyj minket (RPHA 1042)p. 512.[digitalizált]
Ne hagyj elesnem, felséges Isten, keserűségemben (RPHA 1052)p. 515.[digitalizált]
Neked mondok dicséretet, mert Uram, tégedet illet (RPHA 1063)p. 518.[digitalizált]
Nemes földjét a szent népnek pogány rablá, veszté (RPHA 1077)p. 522.[digitalizált]
Ó, Izrael, szerető népem (RPHA 1114)p. 529.[digitalizált]
Ó, Úristen, tekints hozzánk (RPHA 1139)p. 534.[digitalizált]
Országa kárát, sok elvitt rabját Dávid mikor hallá (RPHA 1159)p. 537.[digitalizált]
Ó, mely igen rövid volt, lám, e világ (RPHA 1121)p. 546.[digitalizált]
Pusztában zsidókat vezérlő jó Isten (RPHA 1186)p. 559.[digitalizált]
Segítségül hívjuk a mennybéli Istent (RPHA 1215)p. 568.[digitalizált]
Sokan vannak most olyatén emberek (RPHA 1283)p. 570.[digitalizált]
Szent Dávid király bűnei ellen így panaszolkodik (RPHA 1306)p. 573.[digitalizált]
Szent Dávid próféta éneklő könyvének huszonharmad részében (RPHA 1309)p. 577.[digitalizált]
Szent Dávid király háborúságában, panaszolkodik (RPHA 1307)p. 582.[digitalizált]
Szükség megtudnunk üdvösségnek dolgát (RPHA 1348)p. 584.[digitalizált]
Tekints reánk immár, nagy Úristen, a mennyégből (RPHA 1368)p. 587.[digitalizált]
Tekints reánk, Úristen, ne hagyj minket elvesznünk (RPHA 1370)p. 591.[digitalizált]
Úristen, légy most mivelünk (RPHA 1439)p. 594.[digitalizált]
Uram, benned még az én reménységem (RPHA 1425)p. 598.[digitalizált]
Új urat adtál, Uram, a szent népnek (RPHA 1414)p. 603.[digitalizált]
Áldott az Úristen örökké mennyekben (RPHA 0083)p. 611.[digitalizált]
Atya Úristen, mennybéli teremtőnk (RPHA 0110)p. 614.[digitalizált]
Atya Isten, tarts meg minket (RPHA 0104)p. 616.[digitalizált]
Csak tehozzád, szent Atyánk, mi kiáltunk (RPHA 0224)p. 620.[digitalizált]
Csak tebenned, Uram Isten, vagyon bizodalmunk (RPHA 0222)p. 623.[digitalizált]
Dicsérd az Istent mostan, ó, én lelkem (RPHA 0251)p. 625.[digitalizált]
Dicsérjed, áldjad, én lelkem (RPHA 0266)p. 627.[digitalizált]
Dicsérjétek az Urat, minden nemzetségek (RPHA 0273)p. 629.[digitalizált]
Ébredjél fel, világ, bűneidből (RPHA 0308)p. 630.[digitalizált]
Emlékezzél, Úristen, híveidről (RPHA 0368)p. 633.[digitalizált]
Erős várunk nekünk az Isten (RPHA 0392)p. 634.[digitalizált]
Felséges Isten, hozzád kiáltunk nagy keserűséggel (RPHA 0409)p. 636.[digitalizált]
Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura és embereknek (RPHA 0411)p. 638.[digitalizált]
Hálát adunk teneked, örök Isten (RPHA 0484)p. 643.[digitalizált]
Hallgass meg minket, Úristen, tekints reánk (RPHA 0505)p. 644.[digitalizált]
Légy irgalmas, Úristen, minekünk (RPHA 0834)p. 646.[digitalizált]
Mennynek és Földnek nemes teremtője, és mindeneknek kegyelmes (RPHA 0896)p. 648.[digitalizált]
Megbántunk, Isten, szüntelen tégedet (RPHA 0859)p. 650.[digitalizált]
Minden hív keresztyének, meghalljátok (RPHA 0960)p. 651.[digitalizált]
Mindenek meghallják és jól megtanulják (RPHA 0968)p. 652.[digitalizált]
Mondjatok dicséretet, keresztyének, az Úristennek (RPHA 1005)p. 653.[digitalizált]
Mostan, Úristen, hozzád kiáltunk (RPHA 1019)p. 655.[digitalizált]
Nézz mireánk, Úristen, kegyelmesen (RPHA 1079)p. 656.[digitalizált]
Ó, mennyei nagy boldogság (RPHA 1123)p. 658.[digitalizált]
Ó, Istennek népei (RPHA 1113)p. 660.[digitalizált]
Unszol minket Dávid próféta a zsoltárkönyvben (RPHA 1417)p. 662.[digitalizált]
Ó, mindenható Isten, ki a te kegyességedből (RPHA 1126)p. 665.[digitalizált]
Vedd el, Úristen, rólunk haragodat (RPHA 1469)p. 667.[digitalizált]
Uram Isten, ki igértél oltalmat (RPHA 1426)p. 669.[digitalizált]
Úristen, irgalmazz nekem a te irgalmasságod szerint (RPHA 1436)p. 671.[digitalizált]
Úrnak szolgái, no, dicsérjétek mindnyájan az Urat (RPHA 1447)p. 673.[digitalizált]
Adj békességet, Úristen (RPHA 0058)p. 688.[digitalizált]
Követi vala népnek soksága Krisztusnak csodáit (RPHA 0781)p. 701.[digitalizált]
RPHA-szám: 1439.

Forrás: Isteni ditsiretek, imadságos, Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541, RMK I 1586), p. 594. [digitalizált]. Felekezet: unitárius.
Változatazonosító: 20526.

Copyright (C) H. Hubert Gabriella, Horváth Andor, Horváth Iván, Seláf Levente 1979-2023.