Új keresés Címlap Segítség

A vers adatlapjához kattintson ide.

A forrásban található versek listájához kattintson ide.
Boldog az olyan ember az Istenben (RPHA 0203)p. 1.
Mind e világnak, ím, esze veszett (RPHA 0948)p. 2.
Szent Dávid király bűnei ellen így panaszolkodik (RPHA 1306)p. 7.
Számkivetésre Dávid megyen vala (RPHA 1298)p. 10.
Régen ó törvényben, Mózesnek könyvében (RPHA 1193)p. 12.
Tekints reám, Istenem, nyavalyámban (RPHA 1366)p. 14.
Ó, Úristen, tekints hozzánk (RPHA 1139)p. 16.
Emlékezzél meg, Úristen, a mi nagy gyarlóságunkról (RPHA 0365)p. 17.
Dávid prófétának imádkozásáról (RPHA 0242)p. 19.
Benned bíztam, Uram Isten, soha ne gyaláztassam (RPHA 0171)p. 20.
Tebenned bízom, én Istenem (RPHA 1360)p. 22.
Boldog az ilyen ember e világon (RPHA 0199)p. 23.
Mikoron Dávid Saul előtt futna (RPHA 0945)p. 24.
Nagy bánatban Dávid mikoron vala (RPHA 1024)p. 26.
Nagy keserves szívvel könyörgének (RPHA 1035)p. 28.
Erős várunk nekünk az Isten (RPHA 0392)p. 33.
Hogy panaszolkodik a hatalmas Isten (RPHA 0550)p. 34.
Úristen, irgalmazz nekem a te irgalmasságod szerint (RPHA 1436)p. 36.
Légy irgalmas, Úristen, minekünk (RPHA 0834)p. 37.
Háborúsága Dávid királynak egykoron nagy vala (RPHA 0470)p. 38.
Mindenható Úristen, szívünk retteg szüntelen (RPHA 0979)p. 39.
Irgalmazz, Úristen, immáron énnekem (RPHA 0590)p. 41.
Örök Isten, figyelmezzél az én segítségemre (RPHA 1150)p. 42.
Úristen, légy most mivelünk (RPHA 1439)p. 43.
Az Úristent magasztalom (RPHA 0154)p. 45.
Felséges Isten, neked jelentjük, mi nagy nyavalyánkat (RPHA 0415)p. 47.
Keresztyéneknek Istene (RPHA 0732)p. 49.
Aki veti segedelmét az Istennek hatalmába (RPHA 0074)p. 51.
Aki az Istent megismerheti (RPHA 0068)p. 52.
Boldog az ilyen ember ő lelkében (RPHA 0202)p. 55.
Boldog a férfiú, ki féli az Istent (RPHA 0195)p. 57.
Keresztyének, kik e Földön lakoztok (RPHA 0729)p. 58.
Unszol minket Dávid próféta a zsoltárkönyvben (RPHA 1417)p. 60.
Jer, emlékezzünk, keresztyén népek (RPHA 0645)p. 61.
Akik bíznak az Istenben (RPHA 0075)p. 62.
Minden hív keresztyének, meghalljátok (RPHA 0960)p. 63.
Boldogok azok, kik Istent félik (RPHA 0207)p. 64.
Bűnösök, hozzád kiáltunk (RPHA 0214)p. 65.
Felséges Isten, hozzád kiáltunk nagy keserűséggel (RPHA 0409)p. 66.
Úrnak szolgái, no, dicsérjétek mindnyájan az Urat (RPHA 1447)p. 67.
Hallgasd meg, Atya Isten, a mi szükségünket (RPHA 0492)p. 67.
Szent Dávid próféta éneklő könyvének huszonharmad részében (RPHA 1309)p. 69.
Dicsérd az Istent mostan, ó, én lelkem (RPHA 0251)p. 71.
Nagy hálaadással magasztallak téged, én Istenem (RPHA 1031)p. 72.
Szent Dávid próféta háborúságában, imádkozik vala (RPHA 1310)p. 74.
Uram Isten, miért bocsátál reám (RPHA 1428)p. 76.
Mint kívánkozik a szarvas a kútfejekhez (RPHA 0996)p. 77.
Jer, mi dicsérjük, áldjuk és felmagasztaljuk (RPHA 0649)p. 79.
Szent Isaiás így ír Krisztusnak szent születéséről (RPHA 1313)p. 81.
Dicséretes a gyermek (RPHA 0258)p. 84.
Jer, dicsérjük e mai napon a mi Urunkat (RPHA 0640)p. 85.
Mikor e széles világ kárhozatba esett volna (RPHA 0934)p. 87.
E nap nekünk dicséretes nap, bizony vígasságnak napja (RPHA 0295)p. 89.
Úristen veletek (RPHA 1444)p. 90.
Jer, mindnyájan örüljünk (RPHA 0656)p. 91.
Krisztus Jézus születék (RPHA 0799)p. 92.
Csodálatos nagy bölcsesség (RPHA 0235)p. 94.
Emlékezzünk e napon Urunknak haláláról (RPHA 0372)p. 97.
Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, ő szent vére hullása (RPHA 0792)p. 99.
Krisztus feltámada, nekünk örömet ada (RPHA 0794)p. 100.
Krisztus feltámada, ki értünk meghalt vala, mi bűnünkért kínt valla (RPHA 0786)p. 101.
Krisztust megfeszíték kegyetlen zsidó népek (RPHA 0817)p. 102.
Krisztus feltámada igazságunkra (RPHA 0784)p. 103.
Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, szent vére hullásával (RPHA 0791)p. 104.
Krisztus a mi bűneinkért meghala (RPHA 0782)p. 105.
Krisztus mennybe felmene nekünk helyet szerzeni, ül Atyjának (RPHA 0808)p. 106.
Krisztus mennyekbe felmene nekünk helyet szerzenie, Atyjával (RPHA 0806)p. 108.
Könyörögjünk az Istennek, Szentlelkének (RPHA 0774)p. 109.
Sokszor kellene erről emlékeznünk (RPHA 1290)p. 110.
Gyakran nekünk kellene Istennek hálákat adnunk (RPHA 0444)p. 121.
Jer, dicsérjük az Istennek Fiát (RPHA 0639)p. 123.
Mindenható Úristen, mi bűnös emberek (RPHA 0977)p. 126.
Valaki Krisztusnak vacsoráját veszed (RPHA 1459)p. 128.
Hálaadásunkban rólad emlékezünk (RPHA 0478)p. 130.
Adjunk hálát mindnyájan az Atya Úristennek (RPHA 0062)p. 131.
Jövel, Szentlélek Úristen, lelkünknek vigassága (RPHA 0702)p. 132.
Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura és embereknek (RPHA 0411)p. 133.
Hálát adunk teneked, örök Isten (RPHA 0484)p. 134.
Csak tebenned, Uram Isten, vagyon bizodalmunk (RPHA 0222)p. 134.
Keresztyének, kik vagytok (RPHA 0731)p. 135.
Tekints reánk immár, nagy Úristen, a mennyégből (RPHA 1368)p. 136.
Ó, mindenható Isten, ki a te kegyességedből (RPHA 1126)p. 136.
Keserves szívvel Magyarországban mondhatjuk magunkról (RPHA 0739)p. 138.
Hallgasd meg mostan, felséges Isten (RPHA 0497)p. 139.
Buzgó szívből, te fiaid, kegyes Atyánk, könyörgünk (RPHA 0219)p. 140.
Szükség megtudnunk üdvösségnek dolgát (RPHA 1348)p. 141.
Mi kegyes Atyánk, kit vallunk hitünkben (RPHA 0914)p. 143.
Mi Atyánk, ki vagy mennyekben, kik vagyunk ismeretedben (RPHA 0905)p. 144.
Tanulj meg, te, az úton elmenni (RPHA 1356)p. 145.
Minden embernek illik ezt megtudni (RPHA 0957)p. 146.
Üdvözlégy, örök Úristen (RPHA 1404)p. 148.
Aki akar üdvözülni (RPHA 0065)p. 149.
Mi hiszünk az egy Istenben (RPHA 0910)p. 150.
Hiszünk mind egy Istenben (RPHA 0540)p. 151.
A keresztyénségben igaz vallás a hitben (RPHA 0017)p. 152.
Áldott legyen mindörökké az Atya Isten (RPHA 0089)p. 153.
Szükség keresztyéneknek tudakozni (RPHA 1345)p. 157.
Emlékezzünk, mi, keresztyén népek (RPHA 0374)p. 159.
Adj üdvösséges kimúlást (RPHA 0059)p. 160.
Jer, temessük el a testet (RPHA 0659)p. 161.
Az Istennek jóvoltáról (RPHA 0139)p. 162.
Megszabadultam már én a testi haláltól (RPHA 0870)p. 163.
Magasztallak, én Istenem (RPHA 0850)p. 164.
Ó, mint keseregnek most a keresztyének (RPHA 1127)p. 165.
Magasztaljuk az Úristent már hívek (RPHA 0848)p. 165.
Ne hagyj elesnem, felséges Isten, keserűségemben (RPHA 1052)p. 179.
Jóllehet nagy sokat szóltunk Dávidról (RPHA 0691)p. 181.
Uram, benned még az én reménységem (RPHA 1425)p. 182.
Nagy hálákat adok az én Uramnak (RPHA 1032)p. 185.
Mikor Dávid vala keserűségben (RPHA 0932)p. 187.
Ó, Izrael, szerető népem (RPHA 1114)p. 188.
Gyarló emberekkel feddődik az Isten (RPHA 0445)p. 189.
Magasztaljuk az Úristent már hívek (RPHA 0848)p. 192.
RPHA-szám: 0154.

Forrás: Enekes keoniv, Debrecen, 1579 (RMNy 429), p. 45. Felekezet: református.
Változatazonosító: 13494.

Copyright (C) H. Hubert Gabriella, Horváth Andor, Horváth Iván, Seláf Levente 1979-2023.