Új keresés Címlap Segítség

A vers adatlapjához kattintson ide.

A forrásban található versek listájához kattintson ide.
Jövel, Szentlélek Isten, tarts meg minket Igédben (RPHA 0697)f. A4r.
Jer, mi kérjünk Szentlelket, véle össze az igaz hitet, ... Te igaz (RPHA 0654)f. A5r.
Adj, Úristen, Szentlelket (RPHA 0060)f. A5v.
Jövel, Szentlélek Úristen, lelkünknek vigassága (RPHA 0702)f. A6v.
Atya Isten, tarts meg minket (RPHA 0104)f. A8r.
Adj békességet, Úristen (RPHA 0058)f. B1r.
Mennynek és Földnek nemes teremtője, és mindeneknek kegyelmes (RPHA 0896)f. B1r.
Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura és embereknek (RPHA 0411)f. B2v.
Csak tebenned, Uram Isten, vagyon bizodalmunk (RPHA 0222)f. B3v.
Úrnak szolgái, no, dicsérjétek mindnyájan az Urat (RPHA 1447)f. B4v.
Hálát adunk teneked, örök Isten (RPHA 0484)f. B5v.
Adjunk hálát mindnyájan az Atya Úristennek (RPHA 0062)f. B6v.
Hallgass meg minket, nagy Úristen (RPHA 0503)f. B8r.
Keresztyének, kik vagytok (RPHA 0731)f. C1r.
Ó, mindenható Isten, ki a te kegyességedből (RPHA 1126)f. C2r.
Tekints reánk immár, nagy Úristen, a mennyégből (RPHA 1368)f. C3v.
Keserves szívvel Magyarországban mondhatjuk magunkról (RPHA 0739)f. C6r.
Hálaadásunkban rólad emlékezünk (RPHA 0478)f. D1r.
Hallgasd meg mostan, felséges Isten (RPHA 0497)f. D2v.
Emlékezzél meg, mennybéli Isten (RPHA 0363)f. D4v.
Kérlek és intlek mostan tégedet (RPHA 0735)f. D5v.
Mindenható Úristen, mi bűnös emberek (RPHA 0977)f. D8v.
Buzgó szívből, te fiaid, kegyes Atyánk, könyörgünk (RPHA 0219)f. E2v.
Kegyelmezz meg nekünk, nagy Úristen (RPHA 0720)f. E5r.
Tanulj meg, te, az úton elmenni (RPHA 1356)f. E7v.
Imádunk mi téged, Szentháromság (RPHA 0577)f. F1r.
Minden embernek illik ezt megtudni (RPHA 0957)f. F2v.
Jer, dicsérjük az Istennek Fiát (RPHA 0639)f. F5r.
Fényességes tengernek csillaga (RPHA 0417)f. G1r.
Szükség megtudnunk üdvösségnek dolgát (RPHA 1348)f. G2v.
Mi kegyes Atyánk, kit vallunk hitünkben (RPHA 0914)f. G5r.
Mi Atyánk, ki vagy mennyekben, kik vagyunk ismeretedben (RPHA 0905)f. G6v.
Mi Atyánk, ki vagy mennyekben, te fiaid szükségünkben (RPHA 0906)f. G8v.
Üdvözlégy, örök Úristen (RPHA 1404)f. H2r.
Aki akar üdvözülni (RPHA 0065)f. H4v.
Mi hiszünk az egy Istenben (RPHA 0910)f. H6r.
Hiszünk mind egy Istenben (RPHA 0540)f. H7r.
A keresztyénségben igaz vallás a hitben (RPHA 0017)f. H8r.
Emlékezzünk, mi, keresztyén népek (RPHA 0374)f. I1v.
Adj üdvösséges kimúlást (RPHA 0059)f. I3r.
Jer, temessük el a testet (RPHA 0659)f. I4v.
Az Istennek jóvoltáról (RPHA 0139)f. I6r.
Megszabadultam már én a testi haláltól (RPHA 0870)f. I7v.
Ember, emlékezzél a szomorú halálról (RPHA 0340)f. I8v.
Jer, mi dicsérjük, áldjuk és felmagasztaljuk (RPHA 0649)f. K1v.
Nagy örömnap ez nekünk, mert Krisztus születék (RPHA 1040)f. K6r.
Dicséretes a gyermek (RPHA 0258)f. K6v.
Gyermek születék Bethlehemben ... mint vőlegény (RPHA 2019)f. K7v.
Hálát adjunk mindnyájan az Úristennek (RPHA 0481)f. K8v.
Jer, dicsérjük e mai napon a mi Urunkat (RPHA 0640)f. L1r.
Mikor e széles világ kárhozatba esett volna (RPHA 0934)f. L4r.
E nap nekünk dicséretes nap, bizony vígasságnak napja (RPHA 0295)f. L5v.
Úristen veletek (RPHA 1444)f. L6v.
Jer, mindnyájan örüljünk (RPHA 0656)f. L8r.
Krisztus Jézus születék (RPHA 0799)f. M1v.
Úristennek Szent Fia e nap nekünk születék (RPHA 1445)f. M3r.
Nekünk születék mennyei király, kit Üdvözítőnknek (RPHA 1066)f. M3v.
Könyörögjünk az Istennek, Szentlelkének (RPHA 0774)f. M4v.
Jer, mi dicsérjük, áldjuk és felmagasztaljuk (RPHA 0649)f. M5v.
Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, ő szent vére hullása (RPHA 0792)f. M6r.
Krisztus feltámada, nekünk örömet ada (RPHA 0794)f. M7v.
Krisztus feltámada, ki értünk meghalt vala, mi bűnünkért kínt valla (RPHA 0786)f. M8v.
Krisztust megfeszíték kegyetlen zsidó népek (RPHA 0817)f. N2r.
Krisztus feltámada igazságunkra (RPHA 0784)f. N4r.
Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, szent vére hullásával (RPHA 0791)f. N5v.
Krisztus a mi bűneinkért meghala (RPHA 0782)f. N7r.
Hálaadásokkal mi énekeljünk (RPHA 0476)f. N8v.
Krisztus mennybe felmene nekünk helyet szerzeni, ül Atyjának (RPHA 0808)f. O3v.
Krisztus mennyekbe felmene nekünk helyet szerzenie, Atyjával (RPHA 0806)f. O5v.
Boldog az olyan ember az Istenben (RPHA 0203)f. O7v.
Mind e világnak, ím, esze veszett (RPHA 0948)f. P1r.
Szent Dávid király bűnei ellen így panaszolkodik (RPHA 1306)f. P7v.
Régen ó törvényben, Mózesnek könyvében (RPHA 1193)f. Q2v.
Ó, Úristen, tekints hozzánk (RPHA 1139)f. Q5v.
Emlékezzél meg, Úristen, a mi nagy gyarlóságunkról (RPHA 0365)f. Q7r.
Dávid prófétának imádkozásáról (RPHA 0242)f. R1v.
Benned bíztam, Uram Isten, soha ne gyaláztassam (RPHA 0171)f. R3v.
Tebenned bízom, én Istenem (RPHA 1360)f. R6v.
Boldog az ilyen ember e világon (RPHA 0199)f. R7v.
Nagy bánatban Dávid mikoron vala (RPHA 1024)f. S1r.
Mint kívánkozik a szarvas a kútfejekhez (RPHA 0996)f. S3v.
Erős várunk nekünk az Isten (RPHA 0392)f. S5r.
Minden népek örülvén tapsoljanak (RPHA 0963)f. S6v.
Hogy panaszolkodik a hatalmas Isten (RPHA 0550)f. S7v.
Úristen, irgalmazz nekem a te irgalmasságod szerint (RPHA 1436)f. T2v.
Mindenható Úristen, szívünk retteg szüntelen (RPHA 0979)f. T4r.
Légy irgalmas, Úristen, minekünk (RPHA 0834)f. T6r.
Háborúsága Dávid királynak egykoron nagy vala (RPHA 0470)f. T7v.
Irgalmazz, Úristen, immáron énnekem (RPHA 0590)f. V2r.
Örök Isten, figyelmezzél az én segítségemre (RPHA 1150)f. V4v.
Felséges Isten, neked jelentjük, mi nagy nyavalyánkat (RPHA 0415)f. V5r.
Keresztyéneknek Istene (RPHA 0732)f. V7v.
Aki veti segedelmét az Istennek hatalmába (RPHA 0074)f. X1r.
Aki az Istent megismerheti (RPHA 0068)f. X3r.
Boldog a férfiú, ki féli az Istent (RPHA 0195)f. X7r.
Keresztyének, kik e Földön lakoztok (RPHA 0729)f. Y1r.
Unszol minket Dávid próféta a zsoltárkönyvben (RPHA 1417)f. Y2r.
Jer, emlékezzünk, keresztyén népek (RPHA 0645)f. Y3v.
Akik bíznak az Istenben (RPHA 0075)f. Y5r.
Mindenek meghallják és jól megtanulják (RPHA 0968)f. Y5v.
Minden hív keresztyének, meghalljátok (RPHA 0960)f. Y6v.
Boldogok azok, kik Istent félik (RPHA 0207)f. Y7r.
Felséges Isten, hozzád kiáltunk nagy keserűséggel (RPHA 0409)f. Y8r.
Mely igen jó legyen az egyenesség (RPHA 0879)f. Z1v.
Hallgasd meg, Atya Isten, a mi szükségünket (RPHA 0492)f. Z2v.
Mikoron a szent Dávid megismeré (RPHA 0943)f. Z5r.
Valaki Krisztusnak vacsoráját veszed (RPHA 1459)f. Z6v.
RPHA-szám: 1150.
Cím: 70. psalmus. Deus in adiutorium meum intende. A Iuste iudex nótájára. Pro domo: A refrén: Áldott Isten, oltalmazz meg szent Fiadnak nevében.. Versforma: a15(4,4,7), a15(4,4,7), x15(4,4,7)
Keresés erre a rímképletre
Keresés erre a szótagszámra. Refrén: ----R0. Főcím: A psalmusokból való isteni dicséretek. Élőfej: A psalmusokból isteni dicséretek.

Forrás: (RMNy 160/1, RMK I 40), f. V4v.
Változatazonosító: 6766.

Copyright (C) H. Hubert Gabriella, Horváth Andor, Horváth Iván, Seláf Levente 1979-2023.