Új keresés Címlap Segítség

A vers adatlapjához kattintson ide.

A forrásban található versek listájához kattintson ide.
Áldott az Úristen örökké mennyekben (RPHA 0083)f. 1r.[digitalizált]
Ti, keresztyének, dicsérjétek Istent (RPHA 1378)f. 1v.[digitalizált]
Vedd el, Úristen, rólunk haragodat (RPHA 1469)f. 2r.[digitalizált]
Hallgasd meg mostan mi könyörgésünket (RPHA 0498)f. 2v.[digitalizált]
Ó, mindenható Isten, ki a te kegyességedből (RPHA 1126)f. 3r.[digitalizált]
Ó, mint keseregnek most a keresztyének (RPHA 1127)f. 3v.[digitalizált]
Mi Urunk, Jézus Krisztus, mint meg vagyon írva (RPHA 0920)f. 4r.[digitalizált]
Megbántunk, Isten, szüntelen tégedet (RPHA 0859)f. 4r.[digitalizált]
Emlékezzél, Úristen, híveidről (RPHA 0368)f. 4v.[digitalizált]
Felséges Isten, kegyelmes Isten, én könyörgésem vegyed elődben (RPHA 0410)f. 5v.[digitalizált]
Dicsérd az Istent, te, hív keresztyén (RPHA 0252)f. 6r.[digitalizált]
Úr Jézus Krisztus, ne hagyj elvesznünk a pogány kéz miatt (RPHA 1418)f. 7r.[digitalizált]
Követi vala népnek soksága Krisztusnak csodáit (RPHA 0781)f. 7v.[digitalizált]
Jer, dicsérjük mindnyájan Urunkat, az Atya Úristent (RPHA 0643)f. 8r.[digitalizált]
Fényességes tengernek csillaga (RPHA 0417)f. 8v.[digitalizált]
Úristen, ki mennyben lakozol nagy dicsőségben (RPHA 1438)f. 9v.[digitalizált]
Hálaadásunkban rólad emlékezünk (RPHA 0478)f. 10r.[digitalizált]
Adjunk hálát mindnyájan az Atya Úristennek (RPHA 0062)f. 11r.[digitalizált]
Tekints reánk immár, nagy Úristen, a mennyégből (RPHA 1368)f. 11v.[digitalizált]
Emlékezzél, mi történék, Uram, mi értünk (RPHA 0366)f. 13r.[digitalizált]
Keserves szívvel Magyarországban mondhatjuk magunkról (RPHA 0739)f. 15r.[digitalizált]
Mikor a zsidó nemzet tartatnék Babilóniában (RPHA 0926)f. 16v.[digitalizált]
Hallgasd meg mostan, felséges Isten (RPHA 0497)f. 19r.[digitalizált]
Emlékezzél meg, mennybéli Isten (RPHA 0363)f. 20r.[digitalizált]
Kérlek és intlek mostan tégedet (RPHA 0735)f. 20v.[digitalizált]
Téged, Úristen, mi, keresztyének, dicsérünk és áldunk (RPHA 1364)f. 22r.[digitalizált]
Buzgó szívből, te fiaid, kegyes Atyánk, könyörgünk (RPHA 0219)f. 22v.[digitalizált]
Kegyelmezz meg nekünk, nagy Úristen (RPHA 0720)f. 23v.[digitalizált]
Kegyelmes Úristen, tehozzád folyamunk (RPHA 0719)f. 24v.[digitalizált]
Légy irgalmas, Úristen, minekünk (RPHA 0834)f. 26v.[digitalizált]
Amely embernek jó hite vagyon (RPHA 0094)f. 27r.[digitalizált]
Tanulj meg, te, az úton elmenni (RPHA 1356)f. 28r.[digitalizált]
Jer, dicsérjük az Istennek Fiát (RPHA 0639)f. 29r.[digitalizált]
Gyakran nekünk kellene Istennek hálákat adnunk (RPHA 0444)f. 31r.[digitalizált]
Boldog az olyan ember az Istenben (RPHA 0203)f. 32v.[digitalizált]
Zúgódik, dúl-fúl magában e világ (RPHA 1496)f. 33r.[digitalizált]
Szent Dávid király bűnei ellen így panaszolkodik (RPHA 1306)f. 34v.[digitalizált]
Régen ó törvényben, Mózesnek könyvében (RPHA 1193)f. 36r.[digitalizált]
Ó, Úristen, tekints hozzánk (RPHA 1139)f. 37v.[digitalizált]
Szabadíts meg, és tarts meg, Uram, Isten (RPHA 1295)f. 38v.[digitalizált]
Szent Dávid próféta éneklő könyvének huszonharmad részében (RPHA 1309)f. 39v.[digitalizált]
Az Úristen nekem édes táplálóm (RPHA 0152)f. 41r.[digitalizált]
Mostan hozzád felkiáltok, felséges Úristen (RPHA 1017)f. 41v.[digitalizált]
Dávid prófétának imádkozásáról (RPHA 0242)f. 42v.[digitalizált]
Benned bíztam, Uram Isten, soha ne gyaláztassam (RPHA 0171)f. 43v.[digitalizált]
Tebenned bízom, én Istenem (RPHA 1360)f. 45r.[digitalizált]
Boldog az ilyen ember e világon (RPHA 0199)f. 45v.[digitalizált]
Mindenkoron áldom az én Uramat (RPHA 0983)f. 46v.[digitalizált]
Sok nyilvánvaló bizonyságokkal Szent Dávid próféta (RPHA 1263)f. 48v.[digitalizált]
Nagy bánatban Dávid mikoron vala (RPHA 1024)f. 49v.[digitalizált]
Fohászkodom hozzád, Uram, Istenem (RPHA 0421)f. 51r.[digitalizált]
Mint kívánkozik a szarvas a kútfejekhez (RPHA 0996)f. 52r.[digitalizált]
Hallottuk, Úristen, atyáinktól (RPHA 0516)f. 53r.[digitalizált]
Erős várunk nekünk az Isten (RPHA 0392)f. 54v.[digitalizált]
Minden népek örülvén tapsoljanak (RPHA 0963)f. 55r.[digitalizált]
Hogy panaszolkodik a hatalmas Isten (RPHA 0550)f. 56r.[digitalizált]
Úristen, irgalmazz nekem a te irgalmasságod szerint (RPHA 1436)f. 57v.[digitalizált]
Mindenható Úristen, szívünk retteg szüntelen (RPHA 0979)f. 58r.[digitalizált]
Háborúsága Dávid királynak egykoron nagy vala (RPHA 0470)f. 59r.[digitalizált]
Mikor a szent Dávid látná életeket (RPHA 0925)f. 60v.[digitalizált]
Úristen, kérünk a te szent nevedért (RPHA 1437)f. 61v.[digitalizált]
Mennynek s Földnek kegyes Istene (RPHA 0900)f. 62r.[digitalizált]
Irgalmazz, Úristen, immáron énnekem (RPHA 0590)f. 63r.[digitalizált]
Meghallgassad az én imádságomat (RPHA 0863)f. 64v.[digitalizált]
Sok jótéteményen nagyon csodálkozván (RPHA 1259)f. 65v.[digitalizált]
Siess, nagy Úristen, én segítségemre (RPHA 1231)f. 66v.[digitalizált]
Örök Isten, figyelmezzél az én segítségemre (RPHA 1150)f. 68r.[digitalizált]
Az Úristent magasztalom (RPHA 0154)f. 68v.[digitalizált]
Magasztallak, én Istenem (RPHA 0850)f. 70r.[digitalizált]
Felséges Isten, neked jelentjük, mi nagy nyavalyánkat (RPHA 0415)f. 71r.[digitalizált]
Aki veti segedelmét az Istennek hatalmába (RPHA 0074)f. 73r.[digitalizált]
Aki az Istent megismerheti (RPHA 0068)f. 75r.[digitalizált]
Boldog a férfiú, ki féli az Istent (RPHA 0195)f. 77r.[digitalizált]
Boldog az ilyen ember ő lelkében (RPHA 0202)f. 78r.[digitalizált]
Keresztyének, kik e Földön lakoztok (RPHA 0729)f. 79v.[digitalizált]
Unszol minket Dávid próféta a zsoltárkönyvben (RPHA 1417)f. 80v.[digitalizált]
Jer, emlékezzünk, keresztyén népek (RPHA 0645)f. 81r.[digitalizált]
Akik bíznak az Istenben (RPHA 0075)f. 82r.[digitalizált]
Örül mi szívünk, mikor ezt halljuk, a templomba megyünk (RPHA 1160)f. 82r.[digitalizált]
Az Izraelnek népe régenten ó törvényben (RPHA 0142)f. 82v.[digitalizált]
Mindenek meghallják és jól megtanulják (RPHA 0968)f. 83v.[digitalizált]
Minden hív keresztyének, meghalljátok (RPHA 0960)f. 84r.[digitalizált]
Boldogok azok, kik Istent félik (RPHA 0207)f. 84v.[digitalizált]
Bűnösök, hozzád kiáltunk (RPHA 0214)f. 85r.[digitalizált]
Felséges Isten, hozzád kiáltunk nagy keserűséggel (RPHA 0409)f. 85v.[digitalizált]
Mely igen jó legyen az egyenesség (RPHA 0879)f. 86v.[digitalizált]
Hallgasd meg, Atya Isten, a mi szükségünket (RPHA 0492)f. 87r.[digitalizált]
Minden állat dicsér, Úristen, tégedet (RPHA 0952)f. 88v.[digitalizált]
Nagy hálaadással magasztallak téged, én Istenem (RPHA 1031)f. 90v.[digitalizált]
Mikoron a szent Dávid megismeré (RPHA 0943)f. 92v.[digitalizált]
Számkivetésre Dávid megyen vala (RPHA 1298)f. 93v.[digitalizált]
Tekints reám, Istenem, nyavalyámban (RPHA 1366)f. 95r.[digitalizált]
Mikoron Dávid Saul előtt futna (RPHA 0945)f. 96v.[digitalizált]
Úristen, légy most mivelünk (RPHA 1439)f. 97r.[digitalizált]
Én Istenem, benned bíztam (RPHA 0379)f. 98v.[digitalizált]
Istenünkhöz fohászkodván (RPHA 0618)f. 99r.[digitalizált]
Nagy Úristen, ne hagyj minket (RPHA 1042)f. 100r.[digitalizált]
Segítségül hívjuk a mennybéli Istent (RPHA 1215)f. 101r.[digitalizált]
Szent Dávid próféta háborúságában, imádkozik vala (RPHA 1310)f. 101v.[digitalizált]
Uram Isten, miért bocsátál reám (RPHA 1428)f. 102v.[digitalizált]
Szükség keresztyéneknek tudakozni (RPHA 1345)f. 104r.[digitalizált]
Hálát adok neked, Úristen (RPHA 0482)f. 105v.[digitalizált]
Fohászkodom hozzád, Uram, Istenem (RPHA 0421)f. 106v.[digitalizált]
Örök Atya Isten, kérlek téged a te szent nevedért (RPHA 1148)f. 107r.[digitalizált]
Adjunk hálát az Úrnak, mert érdemli (RPHA 0061)f. 108r.[digitalizált]
Bátor érted, Uram Isten, kárt vallanék (RPHA 0167)f. 108v.[digitalizált]
Semmit ne bánkódjál, Krisztus szent serege (RPHA 1219)f. 109v.[digitalizált]
A mi mesterünk minket arra int (RPHA 0025)f. 110v.[digitalizált]
Ó, mely igen rövid volt, lám, e világ (RPHA 1121)f. 111v.[digitalizált]
Mit bízik e világ ő álnokságában (RPHA 1002)f. 113r.[digitalizált]
Mi kegyes Atyánk, bölcsességnek ura (RPHA 0912)f. 114r.[digitalizált]
Jámbor házasok, meghallgassátok (RPHA 0626)f. 115r.[digitalizált]
Mi, keresztyének, megemlékezzünk (RPHA 0915)f. 117r.[digitalizált]
Uram, benned még az én reménységem (RPHA 1425)f. 118r.[digitalizált]
Szánja az Úristen híveinek romlását (RPHA 1300)f. 119v.[digitalizált]
Tudjuk, Uram Isten, hogy mind meg kell halnunk (RPHA 1389)f. 123v.[digitalizált]
Emlékezzünk, mi, keresztyén népek (RPHA 0374)f. 124r.[digitalizált]
Adj üdvösséges kimúlást (RPHA 0059)f. 125r.[digitalizált]
Jer, temessük el a testet (RPHA 0659)f. 126r.[digitalizált]
Az Istennek jóvoltáról (RPHA 0139)f. 126v.[digitalizált]
Megszabadultam már én a testi haláltól (RPHA 0870)f. 127v.[digitalizált]
Ember, emlékezzél a szomorú halálról (RPHA 0340)f. 128r.[digitalizált]
RPHA-szám: 1150.
Nótajelzés: Iuste iudex, Iesu Christe
(RPHA 5098).
Forrás: (RMNy 353/2, RMK I 332), f. 68r[digitalizált].
Változatazonosító: 2678.

Magyar Elektronikus Könyvtár

Copyright (C) H. Hubert Gabriella, Horváth Andor, Horváth Iván, Seláf Levente 1979-2023.