Új keresés Címlap Segítség

A vers adatlapjához kattintson ide.

A forrásban található versek listájához kattintson ide.
Boldog az ilyen ember e világon (RPHA 0199)p. 25.
Nagy bánatban Dávid mikoron vala (RPHA 1024)p. 28.
Nagy keserves szívvel könyörgének (RPHA 1035)p. 30.
Erős várunk nekünk az Isten (RPHA 0392)p. 35.
Minden népek örülvén tapsoljanak (RPHA 0963)p. 36.
Hogy panaszolkodik a hatalmas Isten (RPHA 0550)p. 37.
Úristen, irgalmazz nekem a te irgalmasságod szerint (RPHA 1436)p. 39.
Légy irgalmas, Úristen, minekünk (RPHA 0834)p. 40.
Háborúsága Dávid királynak egykoron nagy vala (RPHA 0470)p. 41.
Mindenható Úristen, szívünk retteg szüntelen (RPHA 0979)p. 43.
Irgalmazz, Úristen, immáron énnekem (RPHA 0590)p. 45.
Örök Isten, figyelmezzél az én segítségemre (RPHA 1150)p. 46.
Úristen, légy most mivelünk (RPHA 1439)p. 47.
Az Úristent magasztalom (RPHA 0154)p. 50.
Felséges Isten, neked jelentjük, mi nagy nyavalyánkat (RPHA 0415)p. 52.
Keresztyéneknek Istene (RPHA 0732)p. 53.
Aki veti segedelmét az Istennek hatalmába (RPHA 0074)p. 54.
Aki az Istent megismerheti (RPHA 0068)p. 56.
Boldog az ilyen ember ő lelkében (RPHA 0202)p. 59.
Boldog a férfiú, ki féli az Istent (RPHA 0195)p. 61.
Keresztyének, kik e Földön lakoztok (RPHA 0729)p. 63.
Unszol minket Dávid próféta a zsoltárkönyvben (RPHA 1417)p. 64.
Jer, emlékezzünk, keresztyén népek (RPHA 0645)p. 72.
Akik bíznak az Istenben (RPHA 0075)p. 73.
Mindenek meghallják és jól megtanulják (RPHA 0968)p. 74.
Minden hív keresztyének, meghalljátok (RPHA 0960)p. 75.
Boldogok azok, kik Istent félik (RPHA 0207)p. 75.
Bűnösök, hozzád kiáltunk (RPHA 0214)p. 76.
Felséges Isten, hozzád kiáltunk nagy keserűséggel (RPHA 0409)p. 77.
Mely igen jó legyen az egyenesség (RPHA 0879)p. 78.
Úrnak szolgái, no, dicsérjétek mindnyájan az Urat (RPHA 1447)p. 79.
Hallgasd meg, Atya Isten, a mi szükségünket (RPHA 0492)p. 80.
Nagy hálaadással magasztallak téged, én Istenem (RPHA 1031)p. 82.
Mikoron a szent Dávid megismeré (RPHA 0943)p. 84.
Mint kívánkozik a szarvas a kútfejekhez (RPHA 0996)p. 86.
Jer, mi dicsérjük, áldjuk és felmagasztaljuk (RPHA 0649)p. 88.
Szent Isaiás így ír Krisztusnak szent születéséről (RPHA 1313)p. 90.
Mindnyájan örüljünk, hív keresztyének (RPHA 0990)p. 93.
Jer, dicsérjük e mai napon a mi Urunkat (RPHA 0640)p. 98.
Mikor e széles világ kárhozatba esett volna (RPHA 0934)p. 100.
Úristen veletek (RPHA 1444)p. 104.
Krisztus Jézus születék (RPHA 0799)p. 105.
Nekünk születék mennyei király, kit Üdvözítőnknek (RPHA 1066)p. 107.
Csodálatos nagy bölcsesség (RPHA 0235)p. 107.
Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, ő szent vére hullása (RPHA 0792)p. 110.
Krisztus feltámada, nekünk örömet ada (RPHA 0794)p. 112.
Krisztus feltámada, ki értünk meghalt vala, mi bűnünkért kínt valla (RPHA 0786)p. 112.
Krisztust megfeszíték kegyetlen zsidó népek (RPHA 0817)p. 114.
Krisztus feltámada igazságunkra (RPHA 0784)p. 115.
Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, szent vére hullásával (RPHA 0791)p. 116.
Krisztus a mi bűneinkért meghala (RPHA 0782)p. 117.
Hálaadásokkal mi énekeljünk (RPHA 0476)p. 119.
Krisztus mennybe felmene nekünk helyet szerzeni, ül Atyjának (RPHA 0808)p. 121.
Krisztus mennyekbe felmene nekünk helyet szerzenie, Atyjával (RPHA 0806)p. 123.
Könyörögjünk az Istennek, Szentlelkének (RPHA 0774)p. 124.
Sokszor kellene erről emlékeznünk (RPHA 1290)p. 125.
Gyakran nekünk kellene Istennek hálákat adnunk (RPHA 0444)p. 137.
Jer, dicsérjük az Istennek Fiát (RPHA 0639)p. 139.
Hálaadásunkban rólad emlékezünk (RPHA 0478)p. 142.
Mindenható Úristen, mi bűnös emberek (RPHA 0977)p. 143.
Úrnak végvacsorájára és az ő áldozatjára (RPHA 1448)p. 145.
Valaki Krisztusnak vacsoráját veszed (RPHA 1459)p. 146.
Szükség nekünk Krisztus jótétéről (RPHA 1351)p. 148.
Adjunk hálát mindnyájan az Atya Úristennek (RPHA 0062)p. 150.
Atya Isten, tarts meg minket (RPHA 0104)p. 151.
Jövel, Szentlélek Úristen, lelkünknek vigassága (RPHA 0702)p. 152.
Mennynek és Földnek nemes teremtője, és mindeneknek kegyelmes (RPHA 0896)p. 153.
Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura és embereknek (RPHA 0411)p. 154.
Csak tebenned, Uram Isten, vagyon bizodalmunk (RPHA 0222)p. 155.
Hallgass meg minket, nagy Úristen (RPHA 0503)p. 156.
Hálát adunk teneked, örök Isten (RPHA 0484)p. 156.
Keresztyének, kik vagytok (RPHA 0731)p. 157.
Tekints reánk immár, nagy Úristen, a mennyégből (RPHA 1368)p. 158.
Ó, mindenható Isten, ki a te kegyességedből (RPHA 1126)p. 158.
Keserves szívvel Magyarországban mondhatjuk magunkról (RPHA 0739)p. 160.
Hallgasd meg mostan, felséges Isten (RPHA 0497)p. 162.
Emlékezzél meg, mennybéli Isten (RPHA 0363)p. 164.
Buzgó szívből, te fiaid, kegyes Atyánk, könyörgünk (RPHA 0219)p. 164.
Kegyelmezz meg nekünk, nagy Úristen (RPHA 0720)p. 166.
Szükség megtudnunk üdvösségnek dolgát (RPHA 1348)p. 168.
Mi kegyes Atyánk, kit vallunk hitünkben (RPHA 0914)p. 170.
Mi Atyánk, ki vagy mennyekben, kik vagyunk ismeretedben (RPHA 0905)p. 171.
Mi Atyánk, ki vagy mennyekben, te fiaid szükségünkben (RPHA 0906)p. 173.
Tanulj meg, te, az úton elmenni (RPHA 1356)p. 174.
Imádunk mi téged, Szentháromság (RPHA 0577)p. 175.
Minden embernek illik ezt megtudni (RPHA 0957)p. 176.
Üdvözlégy, örök Úristen (RPHA 1404)p. 178.
Aki akar üdvözülni (RPHA 0065)p. 180.
Mi hiszünk az egy Istenben (RPHA 0910)p. 181.
Hiszünk mind egy Istenben (RPHA 0540)p. 182.
A keresztyénségben igaz vallás a hitben (RPHA 0017)p. 183.
Jer, mi kérjünk Szentlelket, véle össze az igaz hitet,... Ó igaz (RPHA 2050)p. 184.
Jer, mi kérjünk Szentlelket, véle össze az igaz hitet, ... Te igaz (RPHA 0654)p. 184.
Jer, dicsérjük mindnyájan Urunkat, az Atya Úristent (RPHA 0643)p. 185.
Segítségül hívjuk a mennybéli Istent (RPHA 1215)p. 186.
Áldott legyen mindörökké az Atya Isten (RPHA 0089)p. 187.
Szükség keresztyéneknek tudakozni (RPHA 1345)p. 190.
Ó, mely igen rövid volt, lám, e világ (RPHA 1121)p. 204.
Jámbor házasok, meghallgassátok (RPHA 0626)p. 205.
RPHA-szám: 0074.

Forrás: Énekeskönyv, Debrecen, 1570 (RMNy 276), p. 54. Felekezet: református.
Változatazonosító: 13001.

Copyright (C) H. Hubert Gabriella, Horváth Andor, Horváth Iván, Seláf Levente 1979-2023.