Új keresés Címlap Segítség

A vers adatlapjához kattintson ide.

A forrásban található versek listájához kattintson ide.
Cupido szívemben sok tüzes szikrákkal szerelmét most újítja (RPHA 0237)p. 2.[digitalizált]
Jelentem versben mesémet, de elrejtem értelmemet (RPHA 0635)p. 2.[digitalizált]
Eredj, édes gyűrűm, majd jutsz asszonyodhoz (RPHA 0388)p. 5.[digitalizált]
Bizonnyal ismerem rajtam most erejét (RPHA 0179)f. 7r.[digitalizált]
Nő az én örömem most az én szép szerelmem erre való néztében (RPHA 1087)p. 9.[digitalizált]
Beteges lelkem ismeg énnekem most új szerelemtől (RPHA 0174)p. 11.[digitalizált]
Mondják jövendölők bizonnyal énnekem (RPHA 1004)p. 13.[digitalizált]
Reménységem nincs már nekem e földön éltemben (RPHA 1201)p. 15.[digitalizált]
Ó, te csalárd világ, nyughatatlan elme (RPHA 1133)p. 16.[digitalizált]
Valaki azt hiszi, hogy nyerjen menyeken és szűzeken (RPHA 1458)p. 18.[digitalizált]
Áldott szép Pünkösdnek gyönyörű ideje (RPHA 0090)f. 20v.[digitalizált]
Széjjel tündökleni nem ládd-é e földet gyönyörű virágokkal (RPHA 1304)p. 21.[digitalizált]
Siralmas nékem idegen földön már megnyomorodnom (RPHA 1235)p. 23.[digitalizált]
Csak búbánat immár hagyatott énnekem, kiben elfogy életem (RPHA 0220)p. 25.[digitalizált]
Hallám egy ifjúnak minap éneklését (RPHA 0488)p. 28.[digitalizált]
Kikeletkor jó Pünkösd havában (RPHA 0757)p. 30.[digitalizált]
Csókolván e minap az én szép szeretőmet (RPHA 0233)p. 32.[digitalizált]
Szabadsága vagyon már én szegény fejemnek (RPHA 1296)p. 34.[digitalizált]
Vajha én tüzemnek nagy tűrhetetlen volta (RPHA 1453)p. 35.[digitalizált]
Már csak éjjel hagyna énnekem nyugodnom (RPHA 0853)p. 36.[digitalizált]
Nő az én gyötrelmem az én szerelmemről való gondolkodtomban (RPHA 1086)p. 37.[digitalizált]
Íme, a pelikán az ő fiaiért (RPHA 0578)p. 39.[digitalizált]
Keserítette sok bú és bánat az én szívemet (RPHA 0738)p. 40.[digitalizált]
Most adá virágom nekem bokrétáját (RPHA 1008)p. 42.[digitalizált]
Lelkemet szállotta meg nagy keserűség (RPHA 0841)p. 43.[digitalizált]
Szentírás szerint is kereszt csak bút jegyez (RPHA 1327)p. 45.[digitalizált]
Az én szerelmesem haragszik most reám (RPHA 0128)f. 47r.[digitalizált]
Minap mulatni mentemben jöve két kegyes előmben (RPHA 0947)p. 48.[digitalizált]
Mint sík mezőn csak egy szál fa, egyedül, úgy élek (RPHA 0997)p. 49.[digitalizált]
Mire most barátom azon kérdezkedel (RPHA 1000)p. 50.[digitalizált]
Bocsásd meg, Úristen, ifjúságomnak vétkét (RPHA 0185)p. 55.[digitalizált]
Áldj meg minket, Úristen, a te jóvoltodból (RPHA 0078)p. 55.[digitalizált]
Vajon meddig akarsz engem kesergetni (RPHA 1455)p. 57.[digitalizált]
Méznél édesb szép szók, örvendetes csókok (RPHA 0902)p. 57.[digitalizált]
Láss hozzám, üdvösségemnek Istene (RPHA 0824)p. 57.[digitalizált]
Régi szerelmem nagy tüze hamuvá vált vala szinte (RPHA 1198)p. 59.[digitalizált]
Egy nagy követséggel küldte sietséggel Venus hozzám Cupidót (RPHA 0319)p. 60.[digitalizált]
E világgal bíró felséges Cupido, emlékezzél meg szódra (RPHA 0305)p. 60.[digitalizált]
Egy kegyes képében a gyászöltözetben vajon angyal tűnék-e (RPHA 0316)p. 62.[digitalizált]
E világ sem kell már nekem nálad nélkül, szép szerelmem (RPHA 0304)p. 63.[digitalizált]
Engemet régóta sokféle kínokban tartó én édes szívem (RPHA 0386)p. 64.[digitalizált]
Széjjel hogy vadásza én lelkem, Julia egy igen szép cserjében (RPHA 1303)p. 67.[digitalizált]
Fáradsága után nyugodni akarván Cupido fejét hajtá (RPHA 0400)p. 68.[digitalizált]
Te, szép fülemile, zöld ágak köziben mondod el énekedet (RPHA 1359)p. 69.[digitalizált]
Mindennap jó reggel ezen repültök el szóldogálván, darvaim (RPHA 0984)p. 70.[digitalizált]
Kérde egy barátom, így miért gerjedek (RPHA 0726)p. 71.[digitalizált]
Bezzeg nagy bolondság volt a balgatagban (RPHA 0175)f. 72v.[digitalizált]
Idővel paloták, házak, erős várak, városok elromlanak (RPHA 0559)p. 74.[digitalizált]
Szerelem s Julia egymás mellett állva reám szikráznak vala (RPHA 1331)p. 75.[digitalizált]
Ha ki akar látni két eleven kutat (RPHA 0456)p. 76.[digitalizált]
Julia két szemem, olthatatlan szenem, véghetetlen szerelmem (RPHA 0709)p. 77.[digitalizált]
Áldott Julia kiballagtába Cupidót talála (RPHA 0084)f. 79r.[digitalizált]
Édest keserűvel elegyítő gyermek (RPHA 0312)p. 81.[digitalizált]
Hét fő csillag vagyon az égi forgáson, kik által embereknek (RPHA 0534)p. 83.[digitalizált]
Ó, magas kősziklák, kietlenben nőtt fák, kik nagy szerelem tüzén (RPHA 1119)p. 84.[digitalizált]
Mi dolog, Úristen, hogy ez egy kegyesen kívül senki nem tetszik (RPHA 0908)p. 87.[digitalizált]
Kegyes, vidám szemű, piros rózsa színű én édes fehér hölgyem (RPHA 0724)p. 88.[digitalizált]
Én édes szerelmem, egyetlen egy lelkem, mi haszon nekem élnem (RPHA 0378)p. 90.[digitalizált]
Ó, nagy kerek kék ég, dicsőség, fényesség, csillagok palotája (RPHA 1128)p. 92.[digitalizált]
Szerelem istene, Venusnak ereje most meg megkörnyékezett (RPHA 1330)p. 94.[digitalizált]
A Zsuzsánna egy szép német leány (RPHA 0055)f. 96v.[digitalizált]
Vitézek, mi lehet e széles föld felett szebb dolog a végeknél (RPHA 1492)p. 97.[digitalizált]
(RPHA 3209)p. 99.[digitalizált]
Nincs már hova lennem, kegyelmes Istenem (RPHA 1080)p. 101.[digitalizált]
Az én jó Istenem, ha gyertyám nekem minden sötétségemben (RPHA 0126)p. 101.[digitalizált]
Vitézek karjukkal, kígyók fullánkjukkal, bikák szarvukkal sértnek (RPHA 1491)p. 117.[digitalizált]
Nyolc ifiú legény minap úton menvén egy erdőbe jutának (RPHA 1093)p. 118.[digitalizált]
De mit gyötresz engem most, keserves lelkem (RPHA 0246)p. 120.[digitalizált]
E széles világon mennyi virág vagyon, mindaz sem ér egy rózsát (RPHA 0302)p. 122.[digitalizált]
Ti, kik szegénységet én szememre vettek, én hiszem, azt tudjátok (RPHA 1379)p. 123.[digitalizált]
Tebenned, Julia, mind világ csudája épen megtetszik: szépség (RPHA 1361)p. 123.[digitalizált]
Ismét felvetette szemöldök íjébe szép szemének idegét (RPHA 0593)p. 123.[digitalizált]
Mikoron kirepül lélek beteg testből, soha senki nem látta (RPHA 0946)p. 124.[digitalizált]
Ha nagy haragjában megöl is Julia, mégsem mondom gyilkosnak (RPHA 0459)p. 124.[digitalizált]
Egykor szép Juliát látván, hogy ő magát szép tükörében nézné (RPHA 0327)p. 124.[digitalizált]
Egykor szép Julia magában így szóla, mond, kik engem szeretnek (RPHA 0326)p. 124.[digitalizált]
Rózsaszínű lelkem, én édes szerelmem, ne kösd meg világomat (RPHA 1208)p. 125.[digitalizált]
Pusztában zsidókat vezérlő jó Isten (RPHA 1186)p. 125.[digitalizált]
Ó, én édes hazám, te jó Magyarország, ki keresztyénségnek (RPHA 1107)p. 127.[digitalizált]
Ki hogy csalatkozék, tőrben bocsátkozék: segélj, szerelmet szító (explicit) (RPHA 0762)p. 129.[digitalizált]
Két szemem világa, életem csillaga, szívem, szerelmem, lelkem (RPHA 0740)p. 129.[digitalizált]
Csodálván egy fürdőt, ki felette nagy gőzt magában eresztene (RPHA 0231)p. 130.[digitalizált]
Kegyelmes szerelem, ki ily jót tél velem, áldott legyen te neved (RPHA 0717)p. 130.[digitalizált]
Mely csuda gyötrelem ez, hogy a szerelem búmra most malommá lett (RPHA 0876)p. 131.[digitalizált]
Kiáltok, csak bolygok, mint megszélhüdt ember (RPHA 0749)p. 132.[digitalizált]
Amely keresztyén hű, s kiben nincs hamis szű, lelkét ördögtől félti (RPHA 0095)f. 132v.[digitalizált]
Ó, én bolond eszem, ki ezt cselekeszem, hamis gyanúságommal (RPHA 1105)p. 133.[digitalizált]
Mely keserven kiált fülemüle, fiát hogyha elszedi pásztor (RPHA 0880)p. 133.[digitalizált]
Vétettem ellened, kételkedvén benned, lelkem, ó, szép Caelia (RPHA 2012)p. 134.[digitalizált]
Julia szózatját, kerek ábrázatját Cupido úgy mutatja (RPHA 0710)p. 135.[digitalizált]
Szít Zsuzsánna tüzet szívemből magára (RPHA 1336)p. 136.[digitalizált]
Boldog aki akarsz lenni életedben (RPHA 0196)p. 138.[digitalizált]
Friss szép fejér póka (RPHA 0427)p. 138.[digitalizált]
Cupido szívemben sok tüzes szikrákkal szerelmét most újítja (RPHA 0237)p. 141.[digitalizált]
Íme, ez szívembe lövé egyik nyilát (RPHA 0579)p. 145.[digitalizált]
Mely csuda gyötrelem ez, hogy a szerelem búmra most malommá lett (RPHA 0876)p. 146.[digitalizált]
Csodálván egy fürdőt, ki felette nagy gőzt magában eresztene (RPHA 0231)p. 146.[digitalizált]
Szólítván nevemen Venus asszony engem (RPHA 1337)p. 149.[digitalizált]
Ne csodáld szívemet, hogy ilyen keserves (RPHA 1050)p. 150.[digitalizált]
Örülhetne szívem látván, mely nagy szépen erdő, hegy, völgy zöldellik (RPHA 1161)p. 151.[digitalizált]
Mi lelt, azt kérdhetnéd, hogy búval bánkódom (RPHA 0917)p. 152.[digitalizált]
Senki ne kérdjen, szívem mért nem vegyen (RPHA 1221)p. 153.[digitalizált]
Kősziklák közt lakó, erdőnevelt Echo, felelj szómra, kit hallál (RPHA 0780)p. 155.[digitalizált]
Venus fajtalan hús (RPHA 1479)p. 156.[digitalizált]
Vajon s de mi haszon, ha mely ékes asszony szépségét úgy kíméli (RPHA 1456)p. 156.[digitalizált]
Cupido, ne' nyilad, lőj vele bátor mást (RPHA 0236)p. 159.[digitalizált]
Katonák hadnagya, Istennek jobb karja (RPHA 0711)p. 160.[digitalizált]
Én édes Ilonám, tizedik bölcs múzsám, kinek szavát nem unnám (RPHA 0377)p. 161.[digitalizált]
Kedvező szemeddel nézz szent Isten reám (RPHA 3003)p. 173.[digitalizált]
Szűz Mária lakozván Názáretben (RPHA 3515)p. 174.[digitalizált]
RPHA-szám: 1000.

Forrás: Balassa-kódex, 1656 után (Stoll 76), p. 50. [digitalizált] [betűhű átirat]. Balassa-kódex, 1656 után (Stoll 76), p. 50. [digitalizált] [betűhű átirat]. Hasonmás-kiadás: Bp. 1944. Bp. 1944. Felekezet: világi. világi.
Változatazonosító: 8139.

Harmiczadik:

A Toldẏ Miklos Notara.

1 Mire moſt baratom azon kerdezkedel?
2 Hogj engem ſzerelem ennire haitot ell,
3 Vallion csak te uagje kit nem giujthatot fel,
4 Czudalom ha neked nem uolt megh kőzótt euel.

5 Mert indulj ſzerelem mi termiſzetunkbúl
6 Mjnden alatokban adatot Istentűˇl,
7 Ladé mẏnden alat tarsanak mjnd eról
8 Vehetcz egẏebrólis példat nem czak emberrȯl.

9 Wed eßedbe’ czak hogẏ az oktalan álat
10 Mjnt eörzẏ ſzereti eő Niajat
11 Kikj az eőuiért nem ßania halalat
12 Czak hogj azt ſzerese akjnek atta magatt.

13 De hadgiuk bar el ezt nizd aVeteminiek,
14 Tauaßnak eőrülnek fák és mjnde’ füuek
15 Vigadnak be jüuén mjnd ſzeretójeknek
16 Giaßokat elvetuén mjnd fejenkint Züldűlnek,

17 Gondol righẏ ídött eleitul fogua
18 Meg esmeret hogj uolt mjndenűt hatalma
19 Bȯlcznek Uitezeknek jouat eö megh bjrta
20 S[z]erelem erejt ſenkj megh nem adhatia.

21 Hol uagion oli alat kj ſzeretűˇiert
22 Halalt nem ſzenuedne annak oltalmaert
23 Hat mit czudalß raitam ha ſ[z]erelmeſemért
24 Okos alat léuén gëótrödem niertesiért

25 Fulgosius egi Sasrol ir illien czudat,
26 Kj ugj ſzeretet, egiút Neuelte leaniat
27 Hogj czak annak uit mjnden fogot madarat
28 Seőt Leanj halalaért megh is eölte magat.

29 Adamot Atiankot uallion nem de Ewa
30 Alma ételire hẏßem eö izgatta
31 Az első uetekis leőn ſzerelem mia
32 Mert Evva ßerelme Uitte Adamot rea.

33 Mẏ ueßtė el Samson ereit két ſzeméd
34 Herculeſnekis mj vette uolt el eßét
35 Hogj uiſelne ſzeretoje eöltezetit
36 Aſzonj nepe kőzőt sodorgatna eö ſzößét

37 Ariſtotelesnek mitt háßnált bőlcz eße
38 Hogj ſzép Felesige eőtet megh niergelte
39 Salamoñak hol uolt nagj tudos elmeje
40 Mjkor ſzeretője pogan sagra hitette.

41 Ariadne miert atta uolt fonalát?
42 The[z]eusnak kj megh ölte oßtan batiat,
43 Mert mutatta azal Labirinth[9] utat
44 Azért hogj inkab ſzerete Thezeuſt mind batiat.

45 Parisnal kj uolt ſzeb akkor Abſolonãl
46 Kj uolt uallion jamborb S[z]. Dauid Kiralinal
47 De ſzeretė Aſzont kj uolt Uriaſnal.
48 Isten ellen Vétte mert uigada eő azal.

49 Medeat Illonat mi uitte uolt erre?
50 Hogj egik Parist masik Iaßont ſzereſse
51 Kikj ßeretőit nagj meße kőueſse.
52 Lade ſzerelem̃k uagion melj nagj ereje.

53 Ouid.

54 Acontius Iffiat uallion mi tanitta?
55 Gẏdippe ſzauaual hogj álmán azt jrta,
56 Mjnt ha ma Gẏdippe uolna eö Matkaja
57 Erős eſkűˇuiſsel uile azt fogatatna.

58 Trojanak mj ronta el erős kő falát
59 Prjamuſnak mi ueßti el kiralisagat,
60 Priamus es Tisbét az igen ſzėp leant
61 S[z]erelem elė megh, latode nagj hatalmát.

62 Achiles Trojaban czak Polixenairt
63 Ellensigh keziben ment c[z]ak eö kedueért
64 ćneas Thurmusal megh uitt Lauiniaért
65 Sigismunda megh eőlte eö magat Gẏsquardusért

66 S[z]enas Warosbeli hol ſ[z]ip Lucretia
67 Hol Uitez Deiphob[9] ßeretoje Lẏda
68 Hol uagion Carthagoba lako Elẏza
69 E[z]eknek mjnt czak az ſzerelem uolt gjlkossa.

70 Hol Diomedessel az ferdős Leania
71 Leander ſzerelme azis egj nagẏ pelda
72 Iußon procrisnakis eßedbe halala
73 Spaniaba nem righ mint jart Donia Lici[z]a.

74 Penelope Eó[z]uegsigenek mi oka
75 Ispitaliban miert lakot Maggelana
76 Philis Demofonthis addigh miert varta
77 Azert mert ſziuekbe’ geried ſzerelme langja.

78 Akarik csak righj példat elő ho[z]nom
79 Mert moſtaniokrol nem jo nekem ſzolnom
80 S[z]erelem moſt sem ſzűn megh igazan mondom
81 Titkon Niluan lennj nagj sokakon jol latom.

82 Igaz ſzerelmő Leucippeth niaualiara
83 Iffiu Theageneſt anni budosaſara,
84 Nagiot kiczin renden ualo hazasagra,
85 Mindent csak ſzerelem uit képtelen dolgokra.

86 Nincz senki oli eſzes kit az nem téuezthet,
87 Uißont tudatlantis ez megh eſzesithet.
88 Vallion s kj oli erős kit ez megh nem geózhet,
89 Rútat ſzerelembe mint ſzepet eö ugj eithet.

90 Mint hatalmasnal ninc[z] ſzemeli ualogatas
91 Igj ſzerelemnekis ninc[z] semi ualaßtas
92 Kinek kjnek az eőué heliet nem kólj mas
93 Béka léuén fogolinak tetczik a kedues tars

94 De ez mind had jarjon neſze csak ſzemiliét
95 Annak akj engem ſzeret mjnt ket ſzemet.
96 Wajha te halhatnad geönőrő beßidet
97 Inkab nem czodalnad hogj geötrődem en azert.

98 Mert akj ſzerelme ala magam attam
99 Annak ſzemilinek ſzebet én nem látam
100 Engem hogj igazan ſzeret azt megh tuttam
101 Kiért magam enis czak nekj ajanlottam.

102 Kéß azert már ſziuem ſzenuedni érette
103 Es maſt nem ſzeretni soha eö heliette,
104 Keß ſzolgalnj migh efűˇlden tart élete’
105 Mert megh érdemlete tűˇlem igaz ſzerelme.

106 Fißket uert ſziuembe’ mar azeő ſzerelme
107 Előtem ſzűntelen képe jo termete
108 Ha ßinte alußomis almodom Uile
109 Mert czak eőue uagiok senkj sem egiebe.

110 Nincz azért e földen oli teremtet állath
111 Ki nem farat uolna a ßerelem alath
112 Czudalom hogj edigh megh sem jutod read.

113 .........KIS CRUX..................

114 No azert diczirjuk moſt fel ſzoual az Urath
115 Mert lám csak eő uiſeli mjndenöt gondunkat
116 Uram ate Neuedbe ald megh ſzolgaidat
117 Kjert Vißontagh mijs dicziriunk Fiadat &c.

A színes képek forrása az Evangélikus Országos Könyvtár (jelzet: R 1.662).

Copyright (C) H. Hubert Gabriella, Horváth Andor, Horváth Iván, Seláf Levente 1979-2023.