Új keresés Címlap Segítség

A vers adatlapjához kattintson ide.

A forrásban található versek listájához kattintson ide.
Jer, örvendezzünk az Úristennek (RPHA 0657)f. 3r.[digitalizált]
Immáron a Nap feljövén (RPHA 0584)f. 5r.[digitalizált]
Örüljünk, mi áldottak és választottak mennyországra (RPHA 1165)f. 14v.[digitalizált]
Immár mostan, ó, Szentlélek (RPHA 0583)f. 15r.[digitalizált]
Jézus Krisztus, kit az Atya váltságunkra elereszte (RPHA 0667)f. 22v.[digitalizált]
Igaz bíró, nagy Úristen (RPHA 0562)f. 23r.[digitalizált]
Igazságszerető Atya, mindenható felséges Úristen (RPHA 0565)f. 30v.[digitalizált]
Állatoknak megtartója, állhatatos vagy, Úristen (RPHA 0092)f. 31v.[digitalizált]
Áldjuk és felmagasztaljuk a Krisztus által az Atya Istent (RPHA 0080)f. 40v.[digitalizált]
Látod Isten bűneinket, jól látod álnokságinkat (RPHA 0829)f. 41v.[digitalizált]
Ó, mennyei mi szent Atyánk (RPHA 1122)f. 48v.[digitalizált]
Mi, keresztyének, teneked (RPHA 0916)f. 55r.[digitalizált]
Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura és mindeneknek (RPHA 0412)f. 62r.[digitalizált]
Mennynek és Földnek nemes teremtője, minden dolgoknak (RPHA 0897)f. 63r.[digitalizált]
E széles Földnek nagy bölcs Teremtője (RPHA 0301)f. 64r.[digitalizált]
Ó, magas mennynek szentséges Istene (RPHA 1120)f. 65r.[digitalizált]
Ó, nagyhatalmú, felséges Úristen (RPHA 1129)f. 66r.[digitalizált]
Emberi nemnek teremtő Istene (RPHA 0347)f. 67r.[digitalizált]
Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura, ki mindeneknek (RPHA 0413)f. 68r.[digitalizált]
Hálát adunk neked, mindenható, irgalmas Úristen (RPHA 0483)f. 69v.[digitalizált]
Mi hiszünk az egy Istenben (RPHA 0910)f. 94v.[digitalizált]
Hiszünk mind egy Istenben (RPHA 0540)f. 96r.[digitalizált]
A keresztyénségben igaz vallás a hitben (RPHA 0017)f. 97r.[digitalizált]
Aki akar üdvözülni (RPHA 0065)f. 102r.[digitalizált]
Üdvözlégy, örök Úristen (RPHA 1404)f. 103v.[digitalizált]
Minden embernek illik ezt megtudni (RPHA 0957)f. 105v.[digitalizált]
Szentháromság és csak egy Istenség, kit emberi elme (RPHA 1326)f. 107v.[digitalizált]
Imádunk mi téged, Szentháromság (RPHA 0577)f. 108v.[digitalizált]
Atya Isten, tarts meg minket (RPHA 0104)f. 109v.[digitalizált]
Adj békességet, Úristen (RPHA 0058)f. 110r.[digitalizált]
Ó, Izrael, szerető népem (RPHA 1114)f. 111r.[digitalizált]
Szükség megtudnunk üdvösségnek dolgát (RPHA 1348)f. 113r.[digitalizált]
Mindentek meghallgassa (RPHA 0988)f. 115v.[digitalizált]
Mindenható Úristen, mi bűnös emberek (RPHA 0977)f. 117v.[digitalizált]
Mi kegyes Atyánk, kit vallunk hitünkben (RPHA 0914)f. 122v.[digitalizált]
Mi Atyánk, ki vagy mennyekben, kik vagyunk ismeretedben (RPHA 0905)f. 124v.[digitalizált]
Mi Atyánk, ki vagy mennyekben, te fiaid szükségünkben (RPHA 0906)f. 126v.[digitalizált]
Könyörögjünk Istennek hitből a könyörgéssel (RPHA 0775)f. 128r.[digitalizált]
Örüljetek, keresztyének, hogy a Krisztus most minekünk (RPHA 3512)f. 141r.[digitalizált]
Mindeneknek teremtője és híveknek megváltója ... hallgasd meg (RPHA 0972)f. 142v.[digitalizált]
Mindeneknek teremtője és híveknek megváltója ... bűnösöknek (RPHA 0971)f. 143v.[digitalizált]
Áldott keresztyének Ura (RPHA 0085)f. 145r.[digitalizált]
Jövel, népeknek megváltója, mutasd meg Szűznek szülését (RPHA 0695)f. 146r.[digitalizált]
Jövel, Szentlélek Úristen, bánatinkban vigasztalj meg (RPHA 0698)f. 147r.[digitalizált]
Jövel, Szentlélek Úristen, ki Atyával (RPHA 0699)f. 147v.[digitalizált]
Mennyből az Ige lejöve (RPHA 0888)f. 149r.[digitalizált]
Jézus Krisztus, kit az Atya váltságunkra elereszte (RPHA 0667)f. 151v.[digitalizált]
Jézus Krisztus, kit az Atya váltságunkra elereszte (RPHA 0667)f. 158v.[digitalizált]
Jézus Krisztus, kit az Atya váltságunkra elereszte (RPHA 0667)f. 165r.[digitalizált]
Adjunk hálát, keresztyének, Krisztusnak ő jóvoltáról (RPHA 3501)f. 169v.[digitalizált]
Jer, mi dicsérjük, áldjuk és felmagasztaljuk (RPHA 0649)f. 170v.[digitalizált]
Szent Isaiás így ír Krisztusnak szent születéséről (RPHA 1313)f. 173v.[digitalizált]
Jer, dicsérjük e mai napon a mi Urunkat (RPHA 0640)f. 176v.[digitalizált]
Mikor e széles világ kárhozatba esett volna (RPHA 0934)f. 179v.[digitalizált]
Mindnyájan örüljünk, hív keresztyének (RPHA 0990)f. 181r.[digitalizált]
Dicséretes a gyermek (RPHA 0258)f. 183v.[digitalizált]
E nap nekünk dicséretes nap, bizony vígasságnak napja (RPHA 0295)f. 184v.[digitalizált]
Úristen veletek (RPHA 1444)f. 185v.[digitalizált]
Jer, mindnyájan örüljünk (RPHA 0656)f. 186v.[digitalizált]
Krisztus Jézus születék (RPHA 0799)f. 188r.[digitalizált]
Úristennek Szent Fia e nap nekünk születék (RPHA 1445)f. 189r.[digitalizált]
Gyermek születék Bethlehemben, kin örül a Jeruzsálem ... Szűz Máriától (RPHA 0448)f. 190r.[digitalizált]
Dávidnak ő városában (RPHA 0243)f. 190v.[digitalizált]
Semmiből teremté az Úristen az embert (RPHA 1218)f. 191v.[digitalizált]
Mi Atyánk, Atya Isten, vezérünk, Fiú Isten (RPHA 0903)f. 192v.[digitalizált]
Hálát adjunk mindnyájan az Úristennek (RPHA 0481)f. 201r.[digitalizált]
Jézus Krisztus, mi üdvösségünk, egyetlen (RPHA 0671)f. 206r.[digitalizált]
Teljes e széles világon, mind a Földnek határáig (RPHA 1371)f. 210v.[digitalizált]
Jó keresztyének, kik vagyunk (RPHA 0682)f. 212r.[digitalizált]
Áldjuk mi most, keresztyének, a teremtő Atya Istent (RPHA 3503)f. 212r.[digitalizált]
Nekünk születék mennyei király, kit Üdvözítőnknek (RPHA 1066)f. 216v.[digitalizált]
Megteljesíté az Atya Isten (RPHA 0872)f. 217r.[digitalizált]
Jó keresztyének, kik vagyunk (RPHA 0682)f. 218v.[digitalizált]
Heródes dühös ellenség (RPHA 0533)f. 221r.[digitalizált]
Gonosz, kegyetlen Heródes, született Krisztustól mit félsz (RPHA 0434)f. 222r.[digitalizált]
Mennynek, Földnek teremtőjét (RPHA 0899)f. 231v.[digitalizált]
Hallgasd meg, mi kegyes teremtőnk (RPHA 0496)f. 232v.[digitalizált]
Immáron a nap meghosszabbult (RPHA 0585)f. 233v.[digitalizált]
Jézus, üdvösségnek feje (RPHA 0678)f. 234v.[digitalizált]
Mint feltámadt fényes nap (RPHA 0993)f. 235v.[digitalizált]
Ó, kegyelmes Jézus Krisztus (RPHA 1117)f. 236v.[digitalizált]
Hallgasd meg, kegyelmes Úristen (RPHA 0494)f. 238r.[digitalizált]
Dicsőség, dicséret és tisztesség (RPHA 0285)f. 239v.[digitalizált]
Örülj és örvendezz, keresztyéneknek gyülekezete (RPHA 1162)f. 251v.[digitalizált]
Jézus Krisztus, ki miértünk kínt szenvedvén feltámadál (RPHA 3509)f. 256v.[digitalizált]
Keresztyéneknek serege, dicsérik Húsvétnak ünnepét (RPHA 0733)f. 266v.[digitalizált]
Keresztyéneknek serege, üdvösségnek (RPHA 0734)f. 267r.[digitalizált]
Csodálatos nagy bölcsesség (RPHA 0235)f. 269r.[digitalizált]
Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, ő szent vére hullása (RPHA 0792)f. 272r.[digitalizált]
Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, szent vére hullásával (RPHA 0791)f. 273v.[digitalizált]
Krisztus feltámada igazságunkra (RPHA 0784)f. 275v.[digitalizált]
Krisztus feltámada, nekünk örömet ada (RPHA 0794)f. 276v.[digitalizált]
Krisztus feltámada, ki értünk meghalt vala, mi bűnünkért kínt valla (RPHA 0786)f. 277v.[digitalizált]
Krisztust megfeszíték kegyetlen zsidó népek (RPHA 0817)f. 279v.[digitalizált]
Krisztus a mi bűneinkért meghala (RPHA 0782)f. 281v.[digitalizált]
Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, és kiket ő szerete (RPHA 0790)f. 283r.[digitalizált]
Krisztus feltámada, ki emberré lett vala (RPHA 0785)f. 284r.[digitalizált]
Úrnak végvacsorájára és az ő áldozatjára (RPHA 1448)f. 287v.[digitalizált]
Üdvözlégy, Krisztus, e világnak ura (RPHA 1400)f. 289r.[digitalizált]
Mostani nagy ünnep és a jeles örömök (RPHA 1022)f. 295r.[digitalizált]
Jézus Krisztus, mi váltságunk, szerelmünk és kívánságunk (RPHA 2018)f. 296v.[digitalizált]
Járjunk mi most, keresztyének, üdvösségnek igaz útján (RPHA 3506)f. 299r.[digitalizált]
Krisztus mennybe felmene nekünk helyet szerzeni, ül Atyjának (RPHA 0808)f. 299v.[digitalizált]
Krisztus mennyekbe felmene nekünk helyet szerzenie, Atyjával (RPHA 0806)f. 301r.[digitalizált]
Hálaadásokkal mi énekeljünk (RPHA 0476)f. 303r.[digitalizált]
A Krisztus mennybe felmene, alleluja (RPHA 0019)f. 305r.[digitalizált]
Igazságnak tanítója, hamisságnak elrontója (RPHA 3505)f. 309v.[digitalizált]
Jövel, Szentlélek Úristen, látogasd meg (RPHA 0700)f. 313v.[digitalizált]
Jövel, Szentlélek Isten, tarts meg minket Igédben (RPHA 0697)f. 315v.[digitalizált]
Jer, mi kérjünk Szentlelket, véle össze az igaz hitet, ... Te igaz (RPHA 0654)f. 316v.[digitalizált]
Adj, Úristen, Szentlelket (RPHA 0060)f. 317r.[digitalizált]
Hallgass meg minket, nagy Úristen (RPHA 0503)f. 317v.[digitalizált]
Keresztyének, kik vagytok (RPHA 0731)f. 318v.[digitalizált]
Könyörögjünk az Istennek, Szentlelkének (RPHA 0774)f. 319r.[digitalizált]
Jövel, Szentlélek Úristen, lelkünknek vigassága (RPHA 0702)f. 320r.[digitalizált]
Jer, mi kérjünk Szentlelket, véle össze az igaz hitet,... Ó igaz (RPHA 2050)f. 322r.[digitalizált]
Ó, mi szent Atyánk, kegyes és kegyelmes (RPHA 1124)f. 327v.[digitalizált]
Ó, dicsőséges Szentháromság (RPHA 1102)f. 328r.[digitalizált]
Ó, áldott Atya Úristen (RPHA 1096)f. 328v.[digitalizált]
Üdvözlégy, örök Atya Isten (RPHA 1403)f. 329v.[digitalizált]
Hálát adunk teneked, örök Isten (RPHA 0484)f. 344r.[digitalizált]
Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura és embereknek (RPHA 0411)f. 345r.[digitalizált]
Mennynek és Földnek nemes teremtője, és mindeneknek kegyelmes (RPHA 0896)f. 345v.[digitalizált]
Úrnak szolgái, no, dicsérjétek mindnyájan az Urat (RPHA 1447)f. 346v.[digitalizált]
Csak tebenned, Uram Isten, vagyon bizodalmunk (RPHA 0222)f. 347r.[digitalizált]
Ó, teremtő Atya Isten (RPHA 1135)f. rrr3v.[digitalizált]
Bírjad, Úristen, a mi szíveinket (RPHA 0177)f. rrr4r.[digitalizált]
Segélj meg minket, mindeneknek Atyja (RPHA 1213)f. sss1r.[digitalizált]
Krisztus, mi édes Megváltónk (RPHA 0810)f. sss3r.[digitalizált]
Jer, dicsérjük, keresztyének (RPHA 0642)f. sss4r.[digitalizált]
Jézus Krisztus, mi mennyei egy mesterünk (RPHA 0670)f. ttt1r.[digitalizált]
Üdvözlégy, irgalmas Jézus (RPHA 1396)f. ttt2r.[digitalizált]
RPHA-szám: 0993.
Cím: Hymnus. Christe qui lux es et dies. Nótajelzés: Christe qui lux es et dies
(RPHA 5030). Úzus: Nagyböjt, vasárnap, vespera. Főcím: A Quadragesima úrnapjára. Élőfej: Délesti éneklések.
Forrás: (RMNy 353/1, RMK I 332), f. 235v[digitalizált].
Változatazonosító: 6469.

Magyar Elektronikus Könyvtár

Copyright (C) H. Hubert Gabriella, Horváth Andor, Horváth Iván, Seláf Levente 1979-2023.