Tanulmányok és cikkek, 1930–1937

 

 

 

Nyitólap

Költemények

Névjegy

Szerzői jogi nyilatkozat

Köszönetnyilvánítás

Magyarázatok

Módszer

Szövegjavítások

Utószó

Elavult kiadások

Egyéb szépirodalmi művek

 

 

 

Tanulmányok és cikkek, 1923–1930

 

 

 

 

Tanulmányok és cikkek, 1930–1937

 

 

 

 

 

 

 

[Írások, 1930–1937]

 

 

[52] Nemzetiség és gondolkodás.

[53] Logika és Dialektika

[Irodalom és szocializmus]

[54] [Irodalom...]

[55] [... puszta fikciókhoz...]

[56] [1. Az irodalom nyelvi...]

[57] [Miért ilyen...]

[58] [Egyszóval...]

[59] [Amennyiben marxisták...] [1]

[60] [Amennyiben marxisták...] [2]

[61] [Amennyiben marxisták...] [3]

[62] Irodalom és szocializmus. [1]

[63] Irodalom és szocializmus. [2]

[64] Hajnali Madár.

[65] [Phe-Ji-Gjoh ugyanis...]

[66] Mécs László költészete

[67] Ahogy azt a nagy Móricz elképzeli

[68] [A materialisták...]

[69] A dialektika kérdéséhez.

[70] [Tanulmányunk három...]

[71] Kassák Lajos 35 verse.

[72] Marxista munkásoktatás

[Bármiféle társadalmi...]

[73] [Bármiféle társadalmi...] [1]

[74] [Bármiféle társadalmi...] [2]

[Napjaink munkásmozgalma...]

[75] [Napjaink munkásmozgalma...] [1]

[76] [Napjaink munkásmozgalma...] [2]

[77] [Hegel...]

[„A magyar proletárirodalom plattformtervezete.”]

[78] [„A magyar proletárirodalom plattformtervezete.”]

[79] „A magyar proletárirodalom plattformtervezete.”

[80] Fiatalságunk és a népművészet.

[81] Zsolt Béla: „Bellegarde”.

[Természettudomány és marxizmus]

[82] [Engels: Dühring...]

[83] [Marx...]

[84] Természettudomány és marxizmus

[85] Egyéniség és valóság

[86] Az ifjúság nemi problémái

[87] Kina.

[88] Dolgozó polgárok! Munkások! Gondolkozó emberek!

[Emberi eszmélet és társadalmi haladás.]

[89] [Az emberek, amikor...]

[90] Emberi eszmélet és társadalmi haladás.

[91] Kapitalista tervgazdaság vagy marxista elmélet?

[92] [Nyelvünk ízei...]

[93] Az egységfront körül

[A müvészet kérdése és a proletárság.]

[94] [Freudhoz:...]

[95] [Ekkor azonban elválasztják...]

[96] A müvészet kérdése és a proletárság.

[97] A nemzeti szocializmus

[98] [1. Bevezetés, mely borsot tör...]

[99] [Kirpotin...]

[100] [A nyáron tartott moszkvai...]

[101] [E sorok írója költő...]

[Németh László]

[102] [Ő feleségének...]

[103] [...utolsó sorban...]

[104] A szocializmus bölcselete

[105] Munkanélküli írók táppénze

[106] Reform-toborzó

[Új szellemi front]

[107] „Uj szellemi front”

[108] »Új szellemi front«

[109] [Gombainénak...]

[110] [Jóhiszemü tévedés...]

A középosztály és a vajudó világ

[111] [I. Mit értünk voltaképpen...] [1]

[112] [I. Mit értünk voltaképpen...] [2]

[Kosztolányi Dezső]

[113] [Nihilizmus...]

[114] Ének a semmiről

[115] [Ifjuságom elején...]

[116] [... szavakat, amelyekkel...]

[117] Kosztolányi Dezső

[Babits Mihály: Az európai irodalom története]

[118] [Babits...]

[119] [Rendkivül érdekes regényt...]

[Uj szocializmust!]

[120] [„Ökonomikus realizmus” helyett...]

[121] UJ SZOCIALIZMUST!

[122] Verstan és versirás

[123] [T. C.!...]

[Ázsia lelke]

[124] [Szép példa...]

[125] [Lehetséges-e Achilles...]

[126] Ázsia lelke [1]

[127] Ázsia lelke [2]

[128] [Ő lelki kulturákra...]

[129] [Az ösztönökkel...]

[130] Ázsia lelke [3]

[131] Szerkesztői üzenet [1]

[132] [1. Nem volt olyan könyv...]

[133] [A történelmi materialista felfogásnak...]

[134] [Hogy miért nem járok színházba?...]

[135] Ignotus Pál: Kosztolányi Dezső

Szerkesztői üzenetek

[136] Az „Uj szellemi fronttól” a „márciusi frontig”.

[137] [Erre a muzeumi gyülésre...]

[138] Szerkesztői üzenet [2]

[139] Szerkesztői üzenetek

[140] Ütem és fogalom 1.

Ütem és fogalom 2.

[141] [Egyébként a következő tanulságokat...]

[142] [Akik ezt tagadják, azok magát a verset...]

[Horváth János: Magyar Versek Könyve]

[143] [Az Előszóhoz...]

[144] [...hiányzik egy rövidrefogott...]

[145] Horváth János: Magyar Versek Könyve

[146] [Akkoriban az a gyanu…]

[147] Van-e szociológiai indokoltsága az uj népies iránynak?

[148] A mai költő föladatai

[149] [Pauler Ákos...]

[A Hegel – Marx – Freud előzményei]

[150] Medvetánc

[151] [Kautsky...]

[152] [A kultura mint neurózis]

[A Hegel – Marx – Freud első része]

[153] [Nem szükséges...]

[154] [Azt mondottam...]

[155] [...egymástól...]

[156] [A nőhöz, mint...]

[157] [Az élet..., I]

[158] [Az élet..., II]

[159] Hegel – Marx – Freud.

[A Hegel – Marx – Freud második részének előzményei]

[160] [Az animizmustól...]

[161] [I. Az uj század...]

[162] [1. Forradalom idején...]

[163] Marx szimbolizmusa.