Tanulmányok és cikkek, 1930–1937

 

 

 

Nyitólap

Költemények

Névjegy

Szerzői jogi nyilatkozat

Köszönetnyilvánítás

Magyarázatok

Módszer

Szövegjavítások

Utószó

Elavult kiadások

Egyéb szépirodalmi művek

 

 

 

Tanulmányok és cikkek, 1923–1930

 

 

 

 

Tanulmányok és cikkek, 1930–1937

 

 

 

 

 

 

 

«««     [123] [T. C.!...]     »»»

♦♦♦

T. C.!

Tisztelettel közöljük, hogy ez év februárjától kezdődően évenként[1] tizszer, irodalmi[2] és kritikai szemlét adunk ki

Szép Szó

cimen,

Ignotus Pál és József Attila

szerkesztésében.

Programunk röviden

Szép Szóval

napvilágra[3] hozni azt az emberi öntudatot, melyet a világszerte fellépő erőszak a lelkek mélyére kényszerit.

Igazságokat,[4] de nem szükségképpen uj igazságokat keresünk, inkább régi tévedésektől kivánunk óvakodni.[5] Szerény forradalmi elhatározásunk: szabatos jelentésük értelmében használni a szavakat.

Társadalmunk alapja, melyet végső fokon a[6] gazdaságban jelöltek meg elődeink, megingott.[7] A munkásosztály nem váltotta meg az emberiséget, amit pedig történelmi föladatának tekintett, hanem maga is felbomlott s akármint[8] állapitanók meg fogalmi keretét, e kereten belül[9] az egész társadalom fejetlenségét tükrözi vissza. A[10] társadalom elvesztette régi eszméletét,[11] melyről sok mindent mondhatunk, csak azt nem, hogy kirekesztő lett volna, hogy ne kivánt volna minden emberinek foglalatául[12] szolgálni. Korunk emberisége a schisofrenia kórképét mutatja. „Nemzeti öntudat”, „osztály öntudat”, „faji öntudat” önállósitották magukat és szét akarják tépni az[13] emberiséget, melyet saját alkotásai, a tudomány, az irodalom, a müvészet, az ipari és mezőgazdasági technika ma jobban[14] egybekötnek mint valaha.[15] E zürzavarban fellépésünkkel,[16] irásainkkal, gondolatainkkal, értelmességre

♦♦♦

hivatkozó hitünkkel az[17] emberi egység[18] igényét próbáljuk ismét életre hivni; a réginél fejlettebb egységre tartó haladottabb[19] igényt. A modern zsarnokság, a modern elnyomatás ellen küzdünk a modern, maga-magát fegyelmező, rendbe foglaló szabadságért.

A mondva csinált ellentétekből ki akarjuk hámozni a valódi ellentéteket, hogy megoldásukhoz közelebb juthassunk. Ezért helyet adunk az érdekmentes, de az érdekkel biró kritikának is, mert nem hisszük, hogy csak érdek nélkül volna lehetséges eljutni igazságok megismeréséhez. Ismertetni fogjuk[20] napjaink bölcseleti, tudományos, társadalmi, politikai, irodalmi, müvészeti irányzatait,[21] mozgalmait.

A nyers[22] erőszak mint a történelem folyamán annyiszor, ma ismét elpusztitással[23] fenyegeti a kulturát. Divat „szép szónak” becsmérelni a[24] szellemi humanizmusnak[25] mindama megnyilatkozásait, amelyeket rengeteg[26] szenvedés és erőfeszités hozott napvilágra s amelyek müvelődésünk elveiként lebegnek előttünk. Mi vállaljuk a becsmérlést. A[27] Szép Szó nemcsak eszközünk, célunk is. Célunk[28] az a társadalmi és állami életforma, melyben a szép szó, a meggyőzés, az érdekek kölcsönös elismerése, megvitatása érvényesül.

A közlés alapja:

Kézirat, 2 f.

PIM Kézirattár, JA 19, Katalógus, 1138.

Aláíratlan.

 

 

      

 [1] [Utólagos csere] [Előbb:] év februárjában évenként [végül: főszöveg]

[2] [Utólagos csere] [Előbb:] évenként tizszer megjelenő irodalmi [végül: főszöveg]

[3] [Bonyolult csere] [Előbb:] Szép s [majd:] Szép Szóval [új sorban:] akarjuk [új sorban:] napf [majd:] Szép Szóval [új sorban:] akarjuk [új sorban:] napvilágra [majd:] Szép Szóval [új sorban:] akar [végül: főszöveg]

[4] [A kijelölés kezdete]

[5] [A kijelölés vége]

[6] [A kijelölés kezdete]

[7] [A kijelölés vége]

[8] [Egyszavas azonnali csere] [Előbb:] akár az [végül: főszöveg]

[9] [Utólagos csere] [Előbb:] fogalmi kereteteit, e kereteken belül [javításunk:] fogalmi kereteit, e kereteken belül [végül: főszöveg]

[10] [A kijelölés kezdete]

[11] [A kijelölés vége]

[12] [Utólagos csere] [Előbb:] minden emberi foglalatául [végül: főszöveg]

[13] [Utólagos csere] [Előbb:] magukat s az [végül: főszöveg]

[14] [Utólagos csere] [Előbb:] technika jobban [végül: főszöveg]

[15] [Egyszavas azonnali csere] [Előbb:] valaha, [végül: főszöveg]

[16] [Egyszavas azonnali csere] [Előbb:] mi az em [végül:] fellépésünkkal, [javításunk:] fellépésünkkel,

[17] [A forrásban:] hivatkozó hitünkkal az

[18] [Egyszavas azonnali csere] [Előbb:] egységre [végül: főszöveg]

[19] [Egyszavas azonnali csere] [Előbb:] haladottabba [végül: főszöveg]

[20] [Egyszavas azonnali csere] [Előbb:] fogunk [végül: főszöveg]

[21] [Egyszavas azonnali csere] [Előbb:] mozga [végül: főszöveg]

[22] [Utólagos csere] [Előbb:] mozgalmait. [új sorban:] Ma, a nyers [végül: főszöveg]

[23] [Utólagos csere] [Előbb:] erőszak elpusztitással [végül: főszöveg]

[24] [Utólagos csere] [Előbb:] a kulturát, „szép szónak” becsmérlik a [végül: főszöveg]

[25] [Utólagos csere] [Előbb:] a humanizmusnak [végül: főszöveg]

[26] [Többszavas azonnali csere] [Előbb:] humanizmusnak mindazt a szellemi megnyilatkozását, amelyet [végül: főszöveg]

[27] [Többszavas azonnali csere] [Előbb:] becsmérlést. [új sorban:] Szép Szó [végül: főszöveg]

[28] [Egyszavas azonnali csere] [Előbb:] Célunk, [végül: főszöveg]