Tanulmányok és cikkek, 1930–1937

 

 

 

Nyitólap

Költemények

Névjegy

Szerzői jogi nyilatkozat

Köszönetnyilvánítás

Magyarázatok

Módszer

Szövegjavítások

Utószó

Elavult kiadások

Egyéb szépirodalmi művek

 

 

 

Tanulmányok és cikkek, 1923–1930

 

 

 

 

Tanulmányok és cikkek, 1930–1937

 

 

 

 

 

 

 

Köszönetnyilvánítás

A szövegkiadás alapja az a kutatás, amelyet az OTKA (ma: NKFIH) 43457. számú pályázta („József Attila: Tanulmányok és cikkek, 1930–1937”) támogatott 2003 és 2005 között.

Nagyon hálásak vagyunk Maróthy Szilviának és Parádi Andreának önzetlen segítségükért, és támaszkodtunk Zámbó Gergő munkájára.

Gyümölcsöző volt a JAÖTC tanulmányozása, amelyet egykori munkatársaink készítettek. Az új kiadás lényeges előrelépés a költő hiteles szövegének megállapítása felé vezető úton.

Változtatás nélkül újraközöljük a 2012-es publikáláskor mondott köszönőszavakat, amelyek csak annyit vesztettek aktualitásukból, hogy időközben a nagy sajtó alá rendező egyéniség, Vadai István is „néhai”-vá vált:

 

 

Kiadásunkat állandó figyelemmel kíséri, gyakorlatilag lektorálja a József Attila Társaság elnöke és társelnöke, Tverdota György és Veres András, valamint a vezetésük alatt álló társaság tagsága. Baráti bírálatuk segítő, de nem korlátozó jellegű; a felelősségben nem osztoznak. Külön kiemeljük Tverdota György kronológiai elképzelését az egész anyagról és Veres András Hegel – Marx – Freud-felfogását, amelyeket önzetlenül megosztottak velünk.

Különleges köszönet illeti meg Tóth Tündét. Horváth Takács Balázs, Koltai Réka, Mán-Várhegyi Réka, Miklós Anna, Nyikos Örsi, Szűcs Zoltán, Teslár Ákos, Tóth Csilla, Vaderna Gábor és Vaskó Péter hallgató korukban segítségünkre voltak – köszönet érte. Köszönetet mondunk Tverdota Györgynek, aki az Osiris Kiadónál 1995-ben megjelent első kötet (1923–1930) jegyzeteit és kommentárjait írta, valamint akkori lektorainknak, Vadai Istvánnak és néhai Szabolcsi Miklósnak. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Hallgatói Önkormányzatának, mely ösztöndíjjal segítette Barta András, Golden Dániel, Hegedüs Orsolya, Kis Zsuzsanna és Serény Zsuzsanna hallgatók részvételét a József Attila-szemináriumban az I. kötet készítésének idején. Gyűjteményeik használatáért a Petőfi Irodalmi Múzeum Kézirattára vezetőinek, Nagy Csabának és Vargha Katalinnak, illetve a kézirattulajdonos Kiss Ferencnek és néhai Cserépfalvi Imrének. A munkánkhoz nyújtott, nélkülözhetetlen segítségért Füleki Annának, Herner Jánosnak, Machan Zsuzsának és Margitta Nórának, továbbá néhai Stoll Bélának és Szőke Györgynek.