Tanulmányok és cikkek, 1930–1937

 

 

 

Nyitólap

Költemények

Névjegy

Szerzői jogi nyilatkozat

Köszönetnyilvánítás

Magyarázatok

Módszer

Szövegjavítások

Utószó

Elavult kiadások

Egyéb szépirodalmi művek

 

 

 

Tanulmányok és cikkek, 1923–1930

 

 

 

 

Tanulmányok és cikkek, 1930–1937

 

 

 

 

 

 

 

Szerzői jogi nyilatkozat

József Attila életműve nem áll szerzői jogvédelem alatt, de ez a szövegkritikai kiadás (a – korábban olykor ismeretlen – szövegforrások feltárása, a szövegváltozatok pontos átírása, majd tudományos következtetések révén a hiteles szöveg megállapítása és korszerű közlési módjának kikísérletezése) nem köztulajdon, hanem a GNU Public Licence (GPL, ©1992) hatálya alá tartozó szellemi termék. Ezért a következő Megjegyzés szövegétől elválasztani nem szabad.

 

 

 

Megjegyzés

 

József Attila Összes tanulmánya és cikke. Szövegek, 1930–1937. Sajtó alá rendezte: Fuchs Anna, Horváth Iván, Vigyikán Villő. Copyright © 2019: Fuchs Anna, Horváth Iván, Vigyikán Villő.

 

Mindenkinek joga van arra, hogy ezt az összeállítást egészében vagy részben, bármely tetszőleges eszköz igénybevételével, akár papírra, akár más adathordozóra lemásolja, ott korlátozásmentesen tárolja, ingyenesen terjessze, vagy pénzért árusítsa, feltéve, hogy ezt a címleírást, ezt a copyright-ot és ezt az engedélyező megjegyzést minden részleges vagy teljes másolati példányon jól olvasható módon feltünteti. Engedélyezetlen módosított változatokat nem szabad készíteni. Fordítások készítése nem számít módosításnak.