Tanulmányok és cikkek, 1930–1937

 

 

 

Nyitólap

Költemények

Névjegy

Szerzői jogi nyilatkozat

Köszönetnyilvánítás

Magyarázatok

Módszer

Szövegjavítások

Utószó

Elavult kiadások

Egyéb szépirodalmi művek

 

 

 

Tanulmányok és cikkek, 1923–1930

 

 

 

 

Tanulmányok és cikkek, 1930–1937

 

 

 

 

 

 

 

«««     [122] Verstan[1] és versirás     »»»

♦♦♦

A szavakat, a[2] nyelvet, némák találták ki.

Gyermekkoromban[3] egyszer azt hallottam, hogy az átmelegedett üveg elpattan, ha hideg viz[4] feccsen rá. Aznap este, mikor a mama kitette a lábát a konyhából, azonnal kipróbáltam e tétel igazságát. Egy kis vizet fröcsköltem a lámpaüvegre. Az üveg eltört, én megdöbbentem, a mama pedig belépett. Meglepetten s egyben fölindultan támadt rám – Te, te – mért törted el a lámpaüveget? Lesütött szemmel hallgattam a szemrehányást és növekvő daccal türtem a pofonokat, melyek ugyan csak zuhogtak. Anyámat[5] különösen csökönyös hallgatásom ingerelhette. Mért törted el a lámpaüveget? Mit is válaszolhattam volna? A legszemtelenebb hazugságnak látszott volna, ha az igazat felelem: Én nem törtem el a lámpaüveget! Eltört,[6] „mert az átmelegedett üveg[7] elpattan, ha hideg viz feccsen rá”. Ugyan én fröcsköltem le, de nem azért, hogy eltörjem, hanem hogy lássam, igaz-e az, amit hallottam s ami oly érdekes volt számomra, hogy meg kellett vizsgálnom. Nagyon[8] igazságtalannak éreztem a fenyitést. De ha védekezésül azt mondom, azért fröcsköltem vizet az üvegre, mert ugy hallottam, hogy akkor eltörik, anyámban azt a hitet keltettem volna, hogy tudatos rosszaság,

♦♦♦

komoly gonoszság volt, amit tettem. Ugy, hát te tudtad és mégis? Igen, tudtam, de azt is tudtam, hogy a gyereket mindig becsapják, hol a gólyamesével,[9] hol meg azzal, hogy hercsula lesz ebédre.

Igy vagyok azzal a kérdéssel is, hogy miért irok verset. A természetes felelet nem elégiteni ki azt, ki[10] választ vár. Költő lettem, mert hallottam, hogy vannak költők s mert mindazt szerettem volna én is csinálni, amit a kiismerhetetlen és félelmetes felnőttek tettek. El akartam lesni lenyügöző[11] biztonságuk titkát. Féltem a lovaktól, de megveregettem farukat, pofájukat, bátor[12] voltam, hogy ne lássák, hogy félek. Magamat azonban nem csalhattam meg. A[13] félelem ott élt bennem[14] s csak annyit értem el, hogy bujkált előlem, amiképp az árnyak éppen az elől szökellnek a tárgyak tulsó oldalára, aki ezen az oldalon akarja lámpával meglepni őket.[15] Kocsis[16] akartam lenni, hiszen ő nem érez félelmet. De arra is gondoltam, hogy elmegyek búvárnak vagy mozdonyvezetőnek. Emmiatt kinevettek. Nem baj, mondogatták, ügyes lakatos lesz belőled, a lakat is csak[17] szerkezet, mint a mozdony. Én azonban titokban szétszedtem egy zárat s csalódottan láttam, hogy szerkezetnek szerkezet ugyan, ügyes is, egyszerü is, de nincs benne[18] semmi abból, amit én „felnőttinek” neveztem volna egykor. Nem értették meg, hogy a mozdony az más, az óriási és pöfög, dohog,[19] zug, visit s mintha fel akarna robbanni, amikor megáll.

♦♦♦

S e[20] félelmetes jószágon ott áll a mozdonyvezető és végtelen nyugalommal néz le a[21] kisgyerekre, akinek a sinek közelébe sem szabad mennie. Nem értették, hogy éppen a félelmet akartam legyőzni.

A közlés alapja:

Kézirat, 3 f.

PIM Kézirattár, JA 23, Katalógus, 1129.

Kiadva: JAÖM, IV, Önvallomások, # 6.

Aláíratlan.

 

 

      

 [1] [Egyszavas azonnali csere] [Előbb:] Versirás [végül: főszöveg]

[2] [Többszavas azonnali csere] [Előbb:] A szavakat n [végül: főszöveg]

[3] [Bonyolult csere] [Előbb:] ki. [új sorban:] Fogalmam sincsen, miért irnak verseket az emberek. Ami engem illet, én azért teszem ezt, mert gyermekkoromban nagy örömömre [majd:] ki. [új sorban:] Fogalmam sincsen, miért irnak verseket az emberek. Én, Ami engem illet, azért költök, mert mások is [majd:] ki. [új sorban:] Fogalmam sincsen, miért irnak verseket az emberek. Én, Ami engem illet, azért költök, mert vannak költők [majd:] ki. [új sorban:] Fogalmam sincsen, miért irnak verseket az emberek. Én, Ami engem illet, azért költök, mert mások [javításunk:] ki. [új sorban:] Fogalmam sincsen, miért irnak verseket az emberek. Én, ami engem illet, azért költök, mert mások [végül: főszöveg]

[4] [Utólagos csere] [Előbb:] ha viz [végül: főszöveg]

[5] [Többszavas azonnali csere] [Előbb:] melyek ugyan csak zuhogtak, csökönyös ha [végül: főszöveg]

[6] [Egyszavas azonnali csere] [Előbb:] Az uv [végül: főszöveg]

[7] [Egyszavas azonnali csere] [Előbb:] viz [végül: főszöveg]

[8] [Egyszavas azonnali csere] [Előbb:] Puszta [végül: főszöveg]

[9] [Bonyolult csere] [Előbb:] hol azzal, [majd:] hol gólyamesével, [végül: főszöveg]

[10] [Egyszavas azonnali csere] [Előbb:] aki [végül: főszöveg]

[11] [Egyszavas azonnali csere] [Előbb:] latszolg [javításunk:] látszólag [végül: főszöveg]

[12] [Egyszavas azonnali csere] [Előbb:] bátors [végül: főszöveg]

[13] [Egyszavas azonnali csere] [Előbb:] Cs [végül: főszöveg]

[14] [Utólagos csere] [Előbb:] ott bujkált bennem [végül: főszöveg]

[15] [Utólagos cserék] [Előbb:] elől szöknek a tárgyak mögé, aki lámpával keresi őket. [majd:] elől szöknek a tárgyak tulsó oldalára, aki ezen az oldalon akarja lámpával megvilágitani őket. [végül: főszöveg]

[16] [Egyszavas azonnali csere] [Előbb:] Kocsisn [végül: főszöveg]

[17] [Többszavas azonnali csere] [Előbb:] belőled, az is olyan [végül: főszöveg]

[18] [Egyszavas azonnali csere] [Előbb:] meg [végül: főszöveg]

[19] [Egyszavas azonnali csere] [Előbb:] k [végül: főszöveg]

[20] [Egyszavas azonnali csere] [Előbb:] a [végül: főszöveg]

[21] [Utólagos csere] [Előbb:] néz a [végül: főszöveg]