Tanulmányok és cikkek, 1930–1937

 

 

 

Nyitólap

Költemények

Névjegy

Szerzői jogi nyilatkozat

Köszönetnyilvánítás

Magyarázatok

Módszer

Szövegjavítások

Utószó

Elavult kiadások

Egyéb szépirodalmi művek

 

 

 

Tanulmányok és cikkek, 1923–1930

 

 

 

 

Tanulmányok és cikkek, 1930–1937

 

 

 

 

 

 

 

«««     [101] [E sorok írója költő...]     »»»

♦♦♦

E sorok írója költő. Ismeri a tudós szociológusok, közgazdák, politikusok elméleteit. Érteni véli a bolsevistákat, akik azt a hősi lendületet kívánják a[1] munkásoktól, melyben a mindennapi élettől szült apró vágyaikat kellene[2] megtagadniok – persze csak átmenetileg,[3] mindössze harminc-negyven[4] évig – az osztály magasztos gondolatáért. Érteni véli a[5] szociáldemokratákat, akik – éppen megforditva, mint a bolsevizmus hivei – a megszervezett osztály anyagi, azaz gazdasági és politikai erejével akarják az egyes munkás, az összes egyes utját egyengetni a mindennapi élet apró, de elengedhetetlen örömei felé. Amazokban egy[6] idejét mult hősiességnek aktualizált[7] agressziv gyönyöre tartja a lelket, olthatatlan szomjuk illuzióért sóvárog sör helyett, emezekben[8] a szürke végzet komor, de már-már meghitt gondolata emeli fel figyelmeztető ujját, hogy azért a kevés[9] anyagi jószágért, amely egy munkásember ösztönös jóérzésének[10] alapja lehet, az egész, szigoru törvények szerint működő világot át kell alakitani. A költő legalább igy látja. És amikor[11] döntenie kell a két tábor között, nem azért fordít hátat a bolsevistáknak, mert nem hajlandó önként vállalni és kiutalni olyan szörnyü[12] szenvedéseket, amilyeneket tizenhét esztendeje napról napra szült[13] a szovjetorosz tetterő[14] a mai, eléggé örömtelen szovjetorosz életért, (egy hasonló[15] arányu kapitalista iparositás sem halmozta volna[16] föl a borzalmaknak azt a tömegét,[17] amely a kommunizmusnak csak a „hősi” korszakát jellemzi), mondom, nem azért[18]

♦♦♦

vallja magát szociáldemokratának a költő, ha[19] már választania kell, mert[20] visszariad a harctól, ámbár Arkhilokhos[21] nem szégyellte eldalolni, hogy pajzsát, dárdáját elhajigálva menekült a csatából, amit különben Horatius is[22] énekbe foglalt, hanem azért, mert a szociáldemokratáknak nincsenek a munkásosztály hősiességébe vetett illuzióik. Tudják, hogy a munkások húst, kávét, sört akarnak, motorbiciklit és központi fűtéses lakást szeretnének s akik szocialisták, azért azok, mert látják,[23] hogy a kapitalizmus gazdasági törvényeinek fonalára akasztott husvéti sonka az ő fejük fölött elérhetetlen magasságokban függ.

A[24] költő általában azért szocialista, mert belátja azt, amit belátnak azok a munkások, akik éppugy szeretik és óhajtják az élet apró örömeit, harc árán, ha kell, mint a költő. Ezért amikor a szocialista mozgalom vereségeinek megítéléséről van szó, mindama okokon kivül, amelyeket a politikusok elmondanak, kifejtenek és rendszereznek is, egy olyan eddig meg[25] nem fogalmazott és csakis költők által kimondható okra gondol, olyan okra, amelynek hatékonyan működő létét[26] az a negativ jel mutatja, hogy a munkásosztálynak, amely pártokkal, szakszervezetekkel, szövetkezetekkel, sakkkörökkel és dalárdákkal rendelkezik nincs költészete, nincs szépirodalma. Nincsen szocialista szépirodalom, ami[27] nem[28] jelent kevesebbet, minthogy a mun

A közlés alapja:

Kézirat, 2 f.

PIM Kézirattár, JA 1087/6, idegen kéz tételszámozásában: 32.

Aláíratlan.

 

 

      

 [1] [Utólagos csere] [Előbb:] akik hősi lendületet kívánnak a [végül: főszöveg]

[2] [Többszavas azonnali csere] [Előbb:] apró vágyaik megtagadása [végül: főszöveg]

[3] [Utólagos csere] [Előbb:] persze átmenetileg, [végül: főszöveg]

[4] [Utólagos csere] [Előbb:] átmenetileg, tehát harminc-negyven [végül: főszöveg]

[5] [Utólagos csere] [Előbb:] gondolatáért. Érti a [végül: főszöveg]

[6] [Utólagos cserék] [Előbb:] felé. Amazokban egy [majd:] felé. A költő ugy látja hogy Amazokban egy [javításunk:] felé. A költő ugy látja hogy amazokban egy [végül: főszöveg]

[7] [Utólagos csere] [Előbb:] mult hősiesség aktualizált [végül: főszöveg]

[8] [Egyszavas azonnali csere] [Előbb:] a [végül: főszöveg]

[9] [Egyszavas azonnali csere] [Előbb:] kis, [végül: főszöveg]

[10] [Egyszavas azonnali csere] [Előbb:] jóérzését [végül: főszöveg]

[11] [Utólagos csere] [Előbb:] költő igy amikor [végül: főszöveg]

[12] [Utólagos csere] [Előbb:] kiutalni azokat a szörnyü [végül: főszöveg]

[13] [Utólagos csere] [Előbb:] esztendeje szült [végül: főszöveg]

[14] [Egyszavas azonnali csere] [Előbb:] élet [végül: főszöveg]

[15] [Utólagos csere] [Előbb:] életért, hiszen egy hasonló [végül: főszöveg]

[16] [Egyszavas azonnali csere] [Előbb:] f [végül: főszöveg]

[17] [Utólagos csere] [Előbb:] borzalmaknak olyan tömegét, [végül: főszöveg]

[18] [Egyszavas azonnali csere] [Előbb:] ezért [végül: főszöveg]

[19] [Utólagos csere] [Előbb:] magát szociáldemokratának, ha [végül: főszöveg]

[20] [Utólagos csere] [Előbb:] kell, nem azért, mert [végül: főszöveg]

[21] [Egyszavas azonnali csere] [Előbb:] Arkhiloc [végül: főszöveg]

[22] [Egyszavas azonnali csere] [Előbb:] é [végül: főszöveg]

[23] [Egyszavas azonnali csere] [Előbb:] belátják, [végül: főszöveg]

[24] [Bonyolult csere] [Előbb:] függ. Vagy talán azért szocialisták, hálából, hogy Engelsnek és Marxnak, a gyárosnak és barátjának, a két filózofusnak, aki melléjük állt, igaza legyen? [javításunk:] függ. Vagy talán azért szocialisták, hálából, hogy Engelsnek és Marxnak, a gyárosnak és barátjának, a két filozófusnak, aki melléjük állt, igaza legyen? [majd:] függ. A költő általában azért szocialista, mert belátja ezt. [végül: főszöveg]

[25] [Utólagos csere] [Előbb:] olyan meg [végül: főszöveg]

[26] [Többszavas azonnali csere] [Előbb:] amelynek hatákony működését [végül:] amelynek hatákonyan működő létét [javításunk:] amelynek hatékonyan működő létét

[27] [Utólagos csere] [Előbb:] szocialista irodalom, ami [végül: főszöveg]

[28] [Egyszavas azonnali csere] [Előbb:] j [végül: főszöveg]