Tanulmányok és cikkek, 1930–1937

 

 

 

Nyitólap

Költemények

Névjegy

Szerzői jogi nyilatkozat

Köszönetnyilvánítás

Magyarázatok

Módszer

Szövegjavítások

Utószó

Elavult kiadások

Egyéb szépirodalmi művek

 

 

 

Tanulmányok és cikkek, 1923–1930

 

 

 

 

Tanulmányok és cikkek, 1930–1937

 

 

 

 

 

 

 

«««     [88] Dolgozó polgárok! Munkások! Gondolkozó emberek!     »»»

Minden idők legszörnyübb gazdasági válsága tört a világra. Nyomorúság, munkanélküliség, anyagi gondok tizedelik testvéreinket. Férfiak szervezete elhanyatlik, gyermekek testi-lelki fejlődése megáll, családanyák kinzó munkája a koldus-panaszkodás. Szaporodnak az öngyilkosok, a prostituáltak, reménytelenség gubbaszt a lelkeken, nélkülözések kövezik a betegségek, a korai halál útját.

Az idő vasvesszeje végigvág az emberek jobbjainak lelkiismeretén, hogy a hideg konyhákból elűzni segitse a kétségbeesést. Senki, akinek nem üzlet a népek nyomora, nem vallhatja a henye gondolatot, hogy „majd megváltozik a helyzet”; mindenki, aki érezte dolgozó emberek komoly szeretetét, törekszik, vivódik, küzd a hatalmasokkal és önmagával, hogy kiutat találjon. Ez nem könnyű dolog. Rengeteg a terv, a javaslat és annak, aki egész ember módján cselekedni akar, valamelyik mellé oda kell állania. Hogy melyik mellé? Ezt a megföllebbezhetetlen lelkiismeret parancsa diktálja, akár kommunizmus, akár másfajta eszme a válasz.

Nálunk[1] még mindég akasztanak azért, mert emberek nem birják az éhséget, mert a társadalmi berendezések javitását, vagy megváltoztatását kivánják. Ma kommunisták életét akarják kioltani,[2] mikor a szociáldemokrácia, a fasizmus, a hitlerizmus, nemzeti radikalizmus, a bethlenizmus, a liberalizmus hivei szabadon vallhatják és terjeszthetik meggyőződéseiket. Holnap[3] más politika válhatik halálosan veszedelmessé a mai viszonyokra és akkor mások kerülhetnek akasztófa alá.[4] A politikai ellentétek kötéllel való megoldása ellen ma és bármikor minden érzésünkkel és idegszálunkkal tiltakozunk. Ebben az érzésünkben magunk mögött tudjuk a művelt nyugatnak azt a részét, amely a halálbüntetést egyáltalán kiküszöbölte törvénykönyveiből, és amely[5] a politikai vélemény feltétlen szabadságát mindenki számára állami alaptörvényben biztositja.

Ma[6] azt mondják, hogy a kommunisták közönséges gonosztevők. De más politika is mindég gonosznak tartható addig, amig uralomra nem jut, s amikor ő diktálja a törvényeket. [7] Fennálló törvényeink még a közönséges[8] bűnökre is[9] találnak enyhitő körülményeket. Hiszen vannak, akik nem bűnözési hajlamból, hanem a nyomorúságtól[10] sarkalva esnek bűnökbe,[11] vagy a nyomorúság elől[12] keresik[13] a társadalom számára a menekülést.

Dolgozó polgárok! Munkások! Gondolkozó emberek!

Ma[14] kommunistáknak ácsolják az akasztófát.[15] Holnap mások kerülhetnek sorra, mert más érzéseik nem férnek el pillanatnyilag a mai erőviszonyok keretein belül. Legyen[16], [17] vége a problémák kötéllel való elintézésének![18]

Tiltakozzunk mindannyian az igazságügyminiszternél a készülő akasztások, a halálbüntetések ellen![19]

Társadalmi Egyesületek Halálbüntetés Ellenes Szövetségének Statáriumelleni Bizottsága

A közlés alapja:

A röplap bűnjelként iktatott bírósági példánya.

BFL VII. 5. c. 8592/1932/88.

Kiadva: JAÖM, III, # 48.

Aláíratlan.

 

 

      

 [1] [A kijelölés kezdete]

[2] [A kijelölés vége]

[3] [A kijelölés kezdete]

[4] [A kijelölés vége]

[5] [A forrásban:] törvénykönyveiből és, amely

[6] [A kijelölés kezdete]

[7] [A kijelölés vége]

[8] [A kijelölés kezdete]

[9] [A kijelölés vége]

[10] [A kijelölés kezdete]

[11] [A kijelölés vége]

[12] [A kijelölés kezdete]

[13] [A kijelölés vége]

[14] [A kijelölés kezdete]

[15] [A kijelölés vége]

[16] [A kijelölés kezdete]

[17] [A kétszeres kijelölés kezdete]

[18] [A kétszeres kijelölés vége]

[19] [A kijelölés vége]