Tanulmányok és cikkek, 1930–1937

 

 

 

Nyitólap

Költemények

Névjegy

Szerzői jogi nyilatkozat

Köszönetnyilvánítás

Magyarázatok

Módszer

Szövegjavítások

Utószó

Elavult kiadások

Egyéb szépirodalmi művek

 

 

 

Tanulmányok és cikkek, 1923–1930

 

 

 

 

Tanulmányok és cikkek, 1930–1937

 

 

 

 

 

 

 

«««     [97] A nemzeti szocializmus     »»»

lobogója alá sorakozó német dolgozók történelmi harca uj irányt szab[1] minden ország munkásmozgalmának. A nemzetközi[2] szociáldemokrácia, amely éppen csak nemzetköziségével nem volt képes a munkájukból[3] élő modern tömegek érdekeinek[4] védelmére, történelmi hivatását a dolgozók szakmai szervezkedésének meginditásával befejezte. A nemzetköziség eszméje, amely a kapitalizmus aranykorában, a nemzetközi méretü szabadverseny idején, sokak szemében alkalmasnak mutatkozott az ipari bérmunkások csatasorba állitására, megbukott a valóságos élet mindennapi gyakorlatában. Megbuktatta a nemzeti érdek, amely éppen a[5] dolgozó tömegek érvényesülésében találta meg legbuzgóbb[6] erőforrásait. Megbuktatta a névlegesen nemzetközi munkásság valóságosan nemzetközi versenye. Ebben a nemzetközi versenyben előbb-utóbb minden ország munkásai rákényszerülnek, hogy egységes nemzeti szervezetekben keressék érdekeik védelmét, jóllehet[7] a multból átcsent törékeny eszmék babona-hite ideig-óráig még ellenáll a valóságos életből meritett nemzeti öntudat kialakulásának. A haladásnak, a boldogabb[8] jövő felé tartó emberiségnek kikerülhetetlen állomása ez. Miben jelölhető meg az emberiség haladása? Az ember eszközökkel termelő lény, életét munkával ujitja meg; munkája örökös[9] küzdelem a létére törő ellenséges természet ellen. E harcban az emberi faj egyre nagyobb megszervezett egységekbe tömörül. A fokról fokra nagyobb szervezett egységek alkotásában rejlik az emberiség haladása. A mi életünkben soron a valóságos nemzeti egységek kialakulása következik, a népek érdekeinek összeforrása elhatárolt nemzeti létük öntudatával. Az egész emberi faj megszervezése, amelyről a nemzetközi szocialisták álmodoznak, nem képzelhető el anélkül, hogy előzőleg a nemzetekre tagolt emberi faj meg ne alkossa a maga benső nemzeti egységeit, amelyek az eddig látszólag nemzeti, de valójában kapitalista állami szervezeteket, e puszta[10] jogi kereteket, ellátják a[11] nemzeti egységre ébredő dolgozó népek korszerü tartalmával. A magyar munkásosztály, ha érdekeinek[12] védelmében erre a történelem-adta utra lép, a[13] kizsákmányolás ellen irányuló küzdelmeiben bizvást számithat a dolgozó magyar[14] értelmiség legjobbjainak bensőséges fegyverbarátságára.

A közlés alapja:

Kézirat, 2 (3) f.

Kiss Ferenc tulajdonában, 2. ideiglenes jelzettel.

Aláíratlan.

 

 

      

 [1] [Egyszavas azonnali csere] [Előbb:] ad [végül: főszöveg]

[2] [Egyszavas azonnali csere] [Előbb:] szocial [végül: főszöveg]

[3] [Egyszavas azonnali csere] [Előbb:] dolg [végül: főszöveg]

[4] [Egyszavas azonnali csere] [Előbb:] vé [végül: főszöveg]

[5] [Utólagos csere] [Előbb:] amely a [végül: főszöveg]

[6] [Egyszavas azonnali csere] [Előbb:] leghatalmasabb [végül: főszöveg]

[7] [Egyszavas azonnali csere] [Előbb:] ha a [végül: főszöveg]

[8] [Utólagos csere] [Előbb:] kialakulásának. A boldogabb [végül: főszöveg]

[9] [Egyszavas azonnali csere] [Előbb:] harc [végül: főszöveg]

[10] [Utólagos cserék] [Előbb:] szervezeteket, e puszta [majd:] szervezeteket, puszta [végül: főszöveg]

[11] [Bonyolult csere] [Előbb:] kereteket, az egységes népek érdekeinek [majd:] kereteket, ellátják az egységes nemzeti népek érdekeinek [végül: főszöveg]

[12] [Egyszavas azonnali csere] [Előbb:] erre [végül: főszöveg]

[13] [Egyszavas azonnali csere] [Előbb:] küzdelmeiben [végül: főszöveg]

[14] [Utólagos csere] [Előbb:] a magyar [végül: főszöveg]